11.11.23           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, im więcej pamiętacie Ojca, tym bardziej otworzą się zamki na waszych intelektach. Ci, którzy stale zapominają o pamiętaniu Ojca, są niefortunnymi dziećmi.

Pytanie:
Co jest podstawą gromadzenia na twoim koncie? Co przynosi największy dochód?

Odpowiedź:
Gromadzisz na swoim koncie poprzez dawanie. Na ile przedstawiasz innym Ojca, na tyle wzrasta twój dochód. Studiując murli zarabiasz ogromny dochód. Te murli zmieniają cię z brzydkiego w pięknego. W murli jest Boży czar. To dzięki studiowaniu murli stajesz się bardzo bogaty.

Piosenka:
Musimy podążać ścieżką, na której możemy upaść i musimy być ostrożni.

Om śanti.
Duchowy Ojciec wyjaśnia wam, dzieci: Dzieci, musicie upadać i musicie być ostrożne. Częste zapominanie Ojca oznacza upadać, a pamiętanie Ojca oznacza bycie ostrożnym. Maja sprawia, że zapominacie Ojca. To jest nowy aspekt. W rzeczywistości nikt nigdy nie może zapomnieć swojego ojca. Żona nigdy nie zapomina swojego męża. Gdy tylko się zaręczają, joga ich intelektów jest wzajemnie połączona. Nie ma kwestii zapominania. Mąż jest mężem, a ojciec jest ojcem. Teraz, ten Jeden jest bezcielesnym Ojcem i jest również zwany Panem Młodym. Czciciele są zwani pannami młodymi. Obecnie wszyscy są czcicielami, podczas gdy Bóg jest tylko jeden. Czciciele są zwani pannami młodymi, a Bóg jest zwany Panem Młodym. Podobnie czciciele są zwani dziećmi, a Bóg jest zwany Ojcem. Obecnie Mężem wszystkich mężów i Ojcem wszystkich ojców jest Jeden. Najwyższa Dusza jest w rzeczywistości Ojcem każdej duszy, podczas gdy każdy ma swojego fizycznego ojca. Ten parlokik, Najwyższy Ojciec jest jedynym Bogiem, Ojcem wszystkich dusz. Jego imię to Śiw Baba. Jeśli zaadresujecie kopertę po prostu „Bóg, Ojciec, Mount Abu”, to czy list dotrze tutaj? Macie na niej napisać imię. On jest nieograniczonym Ojcem. Jego imię to Śiwa. Ludzie mówią o Śiwa Kaśi. Tam jest świątynia Śiwy. Z całą pewnością On musiał też tam być. Ludzie pokazują, że Rama był tu i tam i że Gandhi był tu i tam. To prawda, że wizerunek Śiw Baby jest tu i tam. Jednak On jest bezcielesny. On jest zwany Ojcem. Nikt inny nie może być zwany Ojcem wszystkich. On jest również Ojcem Brahmy, Wisznu i Śankara. Jego imię to Śiwa. W Kaśi jest Jego świątynia i jest również świątynia Somnath w Ujjain. Nikt nie wie, dlaczego tak wiele świątyń zostało zbudowanych dla Niego. Podobnie ci, którzy czczą Lakszmi i Narajana mówią, że byli panami nieba, ale nikt nie wie, kiedy istniało niebo ani w jaki sposób oni stali się jego panami. Jeśli czciciele nie znają zajęcia tych, których czczą, to jest to zwane ślepą wiarą. Tutaj także, pomimo że niektórzy z was mówią „Baba”, to nadal nie mają pełnego rozpoznania. Nie znacie Matki i Ojca. Czciciele Lakszmi i Narajana czczą ich. Przychodzą również do świątyń Śiwy, sławią Go i śpiewają: „Jesteś Matką i Ojcem.” Jednak nie wiedzą, w jaki sposób On jest ich Matką i Ojcem ani kiedy stał się ich Matką i Ojcem. Ludzie Bharatu w ogóle niczego nie rozumieją. Chrześcijanie, buddyści pamiętają Chrystusa i Buddę. Mogą wam natychmiast przedstawić ich biografię, że Chrystus przyszedł w takim a takim czasie, aby założyć religię chrześcijańską. Natomiast ludzie Bharatu nie wiedzą nic na temat tych, których czczą. Nie wiedzą nic na temat Śiwy ani nie znają Brahmy, Wisznu i Śankara, ani Matki Świata (Dżagadamby), ani Ojca Świata, ani Lakszmi i Narajana. Oni po prostu wciąż ich czczą. Nie znają ich biografii. Ojciec jest tutaj i wyjaśnia duszom: Kiedy byliście w złotym wieku, zarówno dusza jak i ciało były czyste; władaliście tam. Wiecie, że naprawdę tam władaliście. Następnie, biorąc kolejne wcielenia i doświadczając 84 żyć, straciliście to królestwo i z pięknych staliście się brzydcy. Byliście piękni, ale teraz staliście się brzydcy. Obecnie ludzie tworzą obraz ciemnoniebieskiego Narajana, co pokazuje, że Kriszna był Narajanem. Jednak ludzie w ogóle nie rozumieją tych aspektów. Jadawowie wynaleźli pociski rakietowe, a Kurawowie i Pandawowie byli braćmi. Tamci bracia byli diabelscy, a ci bracia są boscy. Ci bracia także byli diabelscy. Jednak Ojciec czyni ich wzniosłymi, boskimi braćmi. Co więc wydarzyło się z jednymi i drugimi braćmi? Na pewno było zwycięstwo Pandawów, podczas gdy Kurawowie zostali zniszczeni. Pomimo że niektórzy siedzą tutaj i mówią „Mama” i „Baba”, to nie znają ich. Nie przestrzegają śrimatu Ojca. Nie wiedzą, że Baba uczy ich radża jogi. Nie potrafią utrzymać tej wiary. Z powodu świadomości ciała pamiętają swoich cielesnych przyjaciół i krewnych. Tutaj macie pamiętać bezcielesnego Ojca. Jest to nowy aspekt, którego żadna ludzka istota nie może wyjaśnić. Nawet siedząc tutaj z Matką i Ojcem, niektórzy Go nie rozpoznają. To jest cud. Pomimo że urodzili się tutaj, nie rozpoznają Go, ponieważ On jest bezcielesny. Nie są w stanie jasno Go zrozumieć. Następnie, ponieważ nie przestrzegają Jego wskazówek, uciekają, pomimo że wcześniej byli zachwyceni wiedzą. Jeśli nie rozpoznają Tego, który daje im dziedzictwo nieba na 21 żyć, uciekają. O tych, którzy rozpoznają Ojca, mówi się, że są fortunni. Tylko jeden Ojciec wyzwala każdego z cierpienia. Na świecie jest bardzo dużo rozpaczy. To królestwo jest zepsute. Zgodnie ze sztuką życia, po 5000 lat, ponownie będzie ten sam zepsuty świat. Wtedy Ojciec ponownie przyjdzie, aby założyć czyste i wzniosłe królestwo samo zwierzchnictwa złotego wieku. Przyszliście tutaj, aby z ludzkich istot stać się bóstwami. To jest świat ludzkich istot. Świat bóstw istnieje w złotym wieku. Tutaj są nieczyste ludzkie istoty. Czyste bóstwa istnieją w złotym wieku. Tylko ci, którzy stają się braminami, otrzymali to wyjaśnienie. Ci, którzy stają się braminami, wciąż będą otrzymywać wyjaśnienia. Nie każdy stanie się braminem. Ci, którzy stają się braminami, później staną się bóstwami. Jeśli nie staną się braminami, nie mogą stać się bóstwami. Gdy raz powiedzą „Mama” i “Baba”, wchodzą do bramińskiego klanu. Następnie wszystko zależy od tego, ile wysiłku wkładają w uczenie się. Zakładane jest królestwo. Abraham, Budda itd. nie zakładają królestwa. Chrystus przyszedł sam i wszedł w czyjeś ciało, aby założyć religię chrześcijan. Następnie dusze, które należą do chrześcijańskiej religii, schodziły w ślad za nim. Wszystkie chrześcijańskie dusze teraz są tutaj. Teraz, na końcu, każdy musi powrócić do domu. Ojciec staje się dla każdego Przewodnikiem i wyzwala ich z rozpaczy. Ojciec jest Wyzwolicielem i Przewodnikiem dla całej ludzkości. On zabierze wszystkie dusze z powrotem. Dusze nie mogą powrócić do domu, ponieważ są nieczyste. Bezcielesny świat jest czysty. Ten cielesny świat jest teraz nieczysty. Kto może oczyścić ich wszystkich, aby mogli wrócić do bezcielesnego świata? To dlatego oni wołają: O Boże, Ojcze, przyjdź! Bóg, Ojciec, przychodzi i mówi nam, że przychodzi tylko raz, gdy cały świat stał się zepsuty. Ludzie produkują tak wiele pocisków i bomb itp., aby zabijać siebie nawzajem. Z jednej strony jest produkcja bomb, a z drugiej będą naturalne klęski, powodzie, trzęsienia ziemi itd. Światło rozbłyśnie i ludzie zaczną chorować, ponieważ musi zostać stworzony nawóz! Nawóz zazwyczaj jest robiony ze śmieci. Ten cały świat potrzebuje nawozu, aby można było uzyskać pierwszej klasy plony. W złotym wieku istniał tylko Bharat. Tak wielu zostanie teraz zniszczonych. Ojciec mówi: Ja przychodzę, aby założyć królestwo bóstw. Wszystko inne zostanie zniszczone, a potem pójdziecie do nieba. Każdy pamięta niebo, ale nikt nie wie, czym jest niebo. Gdy ktoś umiera, ludzie mówią, że odszedł do nieba. O, ale jeśli ktoś umiera w żelaznym wieku, to z całą pewnością odrodzi się w żelaznym wieku. Niektórzy nie mają nawet tyle rozsądku. Pomimo że nadają sobie takie tytuły jak „doktor filozofii” itp., niczego nie rozumieją. Ludzkie istoty były godne życia w świątyni. To był ocean mleka, a teraz jest ocean trucizny. To Ojciec wyjaśnia to wszystko. On uczy ludzkie istoty. On nie uczy zwierząt. Ojciec wyjaśnia: Ta sztuka życia jest z góry ustalona. Jak zamożna jest osoba, takie są jej meble. Biedna osoba ma gliniane naczynia, podczas gdy bogata osoba będzie miała tak wiele materialnych dóbr. W złotym wieku jesteście bogaci, a więc macie pałace ze złota i diamentów. Tam nie ma brudu ani żadnego nieprzyjemnego zapachu. Tutaj jest brzydki zapach. Dlatego palone są kadzidełka. Tam jest naturalny zapach kwiatów, tam nie ma potrzeby na zapalanie kadzidełek. Jest to zwane niebem! Ojciec uczy was, aby uczynić was panami nieba. Tylko popatrzcie, jaki On jest zwyczajny! Zapominacie o pamiętaniu takiego Ojca. Zapominacie Go, ponieważ nie macie pełnej wiary. Jest wielkim nieszczęściem zapomnieć o Matce i Ojcu, od którego otrzymujecie swoje dziedzictwo nieba. Ojciec przychodzi i czyni cię najwyższym ze wszystkich. Jeśli nie przestrzegasz wskazówek Matki i Ojca, będziesz uważany za w stu procentach najbardziej niefortunnego. Każdy będzie w kolejności. Jest tak ogromna różnica pomiędzy staniem się panem świata dzięki uczeniu się, a staniem się służącym lub służącą. Możesz zrozumieć, w jakim stopniu się uczysz. Gdzie indziej religijni założyciele przychodzą, by założyć swoje religie, podczas gdy tutaj jest Matka i Ojciec, ponieważ to jest ścieżka rodzinna. To była czysta ścieżka rodzinna, a teraz stała się nieczystą ścieżką rodzinną. Kiedy Lakszmi i Narajan byli czyści, ich dzieci także były czyste. Rozumiecie, kim się staniecie. Matka i Ojciec czyni was tak wzniosłymi, a więc powinniście Jego naśladować. Bharat jest zwany krajem Matki i Ojca. W złotym wieku każdy był czysty, a tutaj każdy jest nieczysty. Wszystko jest wam tak jasno wyjaśniane, ale i tak nie pamiętacie Ojca, a więc zamki na waszych intelektach pozostają zamknięte. Słuchając, rezygnujesz z uczenia się, a więc zamek na twoim intelekcie całkowicie się zamyka. W szkołach także są w kolejności. Jest nawiązanie do kamiennego intelektu i boskiego intelektu. Ci z kamiennymi intelektami niczego nie rozumieją, ponieważ nie pamiętają Ojca nawet przez 5 minut w ciągu całego dnia. Jeśli pamiętaliby Go przez 5 minut, zamki na ich intelektach trochę by się otworzyły. Jeśli oni pamiętaliby Go więcej, zamki otworzyłyby się w pełni. Wszystko zależy od pamiętania. Niektóre dzieci piszą listy do Baby i adresują: „Drogi Baba” lub „Drogi Dada”. Jeśli zaadresujesz list pisząc po prostu „Drogi Dada” i wyślesz go, to czy on dotrze tutaj? Z całą pewnością trzeba napisać imię. Na świecie jest wielu, którzy są nazywani Dada i Dadi. Aćća. Teraz zbliża się Dipawali (święto świateł). Ludzie w czasie Dipawali otwierają nowe konta. Wy jesteście prawdziwymi braminami. Tamci księża bramińscy sprawiają, że biznesmeni otwierają nowe konta. Wy także macie mieć nowe konta, ale one są dla nowego świata. Konta ścieżki czczenia są kontami nieograniczonej straty. Wy osiągacie nieograniczone dziedzictwo oraz nieograniczony spokój i szczęście. Nieograniczony Ojciec jest tutaj i wyjaśnia te nieograniczone aspekty, ale tylko dzieci, które mają otrzymać nieograniczone szczęście, potrafią zrozumieć wszystkie te kwestie. Tylko garstka z wielu milionów przychodzi do Ojca. Niektórzy idąc tą ścieżką zaczynają tracić swój dochód. Wtedy to, co nagromadzili, jest unieważnione. Twoje konto rośnie, gdy dajesz innym. Jeśli nie dajesz, twoje dochody nie wzrastają. Czynicie wysiłek, aby zwiększyć swój dochód. To nastąpi tylko wtedy, gdy rozdajecie innym i umożliwiacie im odniesienie korzyści. Przedstawić komuś Ojca tzn. gromadzić. Jeśli nie przedstawiacie Ojca, niczego nie gromadzicie. Wasz dochód jest ogromny. Możecie zarobić prawdziwy dochód studiując murli, ale powinniście wiedzieć, czyje to jest murli. Dzieci, wiecie także, że ci, którzy stali się brzydcy, muszą słuchać murli, aby stać się piękni. „ W Twoim murli jest czar.” Oni mówią o magii Boga. W tym murli jest więc Boża magia (czar). To obecnie macie tę wiedzę. Bóstwa nie miały tej wiedzy. Skoro nie posiadały tej wiedzy, to w jaki sposób ci, którzy przyszli po nich, mogli mieć tę wiedzę? Wszystkie pisma, które zostały napisane później, także zostaną zniszczone. Jest bardzo niewiele waszych prawdziwych Git, podczas gdy na świecie oni mają ich setki tysięcy. W rzeczywistości te obrazy są prawdziwą Gitą. Ludzie nie potrafią zrozumieć tak dużo z tamtej Gity, ile mogą zrozumieć z tych obrazów. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Bardzo dobrze się ucz i czyń siebie fortunnym. Aby stać się bóstwem, stań się silnym braminem.

2. Aby pamiętać bezcielesnego Ojca, bądź świadomy duszy. Praktykuj zapominanie o swoim ciele.

Błogosławieństwo:
Bądź jogajukt i przebywaj poza świadomością ciała, nieustannie uważając się za współwoźnicę i niezależnego obserwatora.

Łatwym sposobem na stanie się jogajukt jest poruszanie się, nieustannie uważając się za współwoźnicę i niezależnego obserwatora. „Ja, ta dusza, jestem tym, który prowadzi ten powóz.” Świadomość ta automatycznie sprawia, że jesteś niezależny od swojego powozu, ciała i wszelkiego rodzaju świadomości ciała. Gdy nie masz żadnej świadomości ciała, łatwo stajesz się jogajukt a każde działanie, które wykonujesz, będzie juktijukt. Uważając się za współwoźnicę, wszystkie twoje fizyczne zmysły będą pod twoją kontrolą. Taka dusza nie jest kontrolowana przez swoje fizyczne zmysły.

Hasło:
Aby być zwycięską duszą, uczyń „zwracanie uwagi” i „praktykowanie tego” swoimi oryginalnymi sanskarami.