12.01.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, zadaniem waszym, dzieci Ojca Dobroczyńcy, jest wnoszenie korzyści każdemu. Przypominajcie każdemu o Ojcu i dawajcie im wiedzę.

Pytanie:
Które dzieci Baba nazywa maharati? Jakie są ich oznaki?

Odpowiedź:
Maharati to ci, którzy dobrze się uczą i uczą innych, stale mają nad sobą omeny Jowisza, zawsze troszczą się o swój rozwój jak i rozwój innych, oddają swoje kości w usłudze jagii oraz są pomocnikami w zadaniu Baby. Baba mówi do takich maharati dzieci: To są Moje godne dzieci.

Om śanti.
Dzieci, obecnie przygotowujecie się do Śiw Dżiajanti. Są drukowane zaproszenia (kartki) itp. Ojciec wyjaśniał wiele razy. Wszystko zależy głównie od Gity. Studiując Gitę, napisaną przez ludzkie istoty, przez połowę cyklu stale schodziliście w dół. Dzieci, tylko wy rozumiecie, że przez połowę cyklu jest dzień, a przez połowę cyklu jest noc. Baba teraz podaje wam tematy, które macie przeżuwać. Możecie napisać: Bracia i siostry, przyjdźcie i zrozumcie! Jedno pismo Gita jest pismem wiedzy, podczas gdy reszta, to pisma czczenia. Jest tylko jedno pismo wiedzy, które Nieograniczony, Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, Trimurti Śiwa wypowiada w najbardziej pomyślnym zbieżnym wieku. Możecie też napisać: Ten, który mówi poprzez Brahmę, dzięki któremu jest zbawienie na 21 wcieleń. Dzięki wiedzy Gity otrzymujecie dziedzictwo na 21 wcieleń, a potem przez 63 wcielenia trwa Gita czczenia wypowiadana przez ludzkie istoty. Ojciec uczy was radża jogi i was zbawia. Potem, nie ma potrzeby, aby słuchać tego ponownie. Dzięki wiedzy Gity nastaje dzień. Tylko Ojciec, Ocean Wiedzy to mówi, a dzięki temu jest zbawienie na 21 wcieleń, to znaczy otrzymujecie 100% czystości, szczęścia i spokoju w nie do zachwiania i nie do naruszenia, złoto-wiecznym boskim zwierzchnictwie. Jest wzniosły stan przez 21 wcieleń. Z powodu Gity napisanej przez ludzkie istoty jest stan upadku. Macie bardzo dobrze ubijać różnice pomiędzy Gitą czczenia a Gitą wiedzy. To jest najważniejszy aspekt, którego nie znają ludzie. Piszecie: Trimurti Śiw Dżajanti to także Śrimad Bhagawad Gita Dżajanti, a także Dżajanti zbawienia każdego. Możecie także powiedzieć im: Śiw Dżajanti przynosi spokój całemu światu. Najważniejsze słowa są bardzo ważne (esencjonalne) i od nich zależy wszystko. Możecie powiedzieć każdemu, że ludzkie istoty nie mogą zbawić ludzkich istot. Bóg przychodzi w najbardziej pomyślnym zbieżnym wieku, aby dać zbawienie i to dzieje się teraz. Są dwa lub trzy główne punkty. Jest oczywiście różnica pomiędzy Gitą Śiwy a gitą Kriszny. Jest zbawienie dzięki słuchaniu Gity od Trimurti Boga Śiwy w zbieżnym wieku. Tylko, kiedy ktoś ubija takie punkty może wpłynąć na innych. Ludzkie istoty nigdy nie mogą dać zbawienia ludzkim istotom. Tylko Trimurti Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, Śiwa, który jest także Nauczycielem i Satguru zbawia wszystkich w najbardziej pomyślnym zbieżnym wieku. Niewiele piszcie w zaproszeniach. Napiszcie na zaproszeniach: Boże zaproszenie do zmiany z nieczystej, żelazno-wiecznej, takiej jak łuska, ludzkiej istoty w złoto-wieczne, jak diament czyste bóstwo. Kiedy to napiszecie, ludzie przyjdą ze szczęściem, aby zrozumieć, że jest świętowane Śiw Dżajanti Ojca, Dawcy Zbawienia. Zaproszenie powinno być to napisane w bardzo jasnych słowach. Na ścieżce czczenia ludzie studiują tak dużo pism i łamią sobie głowy. Tutaj wyzwolenie i zbawienie od Ojca otrzymujecie w sekundę. Należąc do Ojca i biorąc od Niego wiedzę, z pewnością otrzymasz wyzwolenie w życiu. Najpierw pójdziecie do wyzwolenia, a potem, zgodnie z tym, ile wysiłku czyniliście, przyjdziecie do wyzwolenia w życiu. Z pewnością otrzymujecie wyzwolenie w życiu, ale czy przyjdziecie na początku czy też na końcu? Najpierw idziecie do wyzwolenia w życiu, a następnie macie niewolę w życiu. Jeśli wdrożycie sobie takie główne punkty, możecie bardzo dużo służyć. Jeśli znasz Ojca, przedstawiaj Go także innym. Jeżeli nie przedstawiasz Go innym, oznacza to, że nie masz żadnej wiedzy. Wy wyjaśniacie, ale to nie jest w ich fortunie. Jesteście dziećmi Ojca Dobroczyńcy, a więc macie przynosić korzyści. W przeciwnym razie, Ojciec pomyśli, że mówisz tylko by mówić, że jesteś dzieckiem Śiw Baby, ale nie wnosisz nikomu korzyści. Czy oni są bogaci, czy też biedni, macie wnosić korzyść każdemu. Jednak, najpierw wezmą tę wiedzę biedni, ponieważ mają czas. Tak jest ustalone w sztuce życia. Jeśli teraz przyszedłby ktoś bogaty, wielu innych przyszłoby za nim. Jeśli taka chwała miałaby się teraz ujawnić, wielu by tu przyszło. Boska pozycja jest wasza. Wnosisz korzyść sobie, a także innym. Ci, którzy nie wnoszą korzyści sobie, nie mogą wnosić korzyści innym. Ojciec jest Dobroczyńcą. On jest Dawcą zbawienia dla wszystkich. Wy także jesteście Jego pomocnikami. Wiecie, jaki jest stan ścieżki czczenia. Istnieje tylko jeden rodzaj omenów na ścieżce zbawienia. Nad tymi, którzy dobrze się uczą i uczą innych, są omeny Jowisza. Tacy są zwani maharati. Zapytaj swojego serca: Czy jestem maharati? Czy służę tak jak ta osoba. Piechota nigdy nie może dawać wiedzy innym. Jeżeli nikomu nie dajesz korzyści, dlaczego miałbyś siebie nazywać dzieckiem Ojca Dobroczyńcy? Ojciec inspirowałby cię do czynienia wysiłku. Powinieneś oddać swoje kości w służeniu tej jagii. Jednak, tylko jedzenie, picie i spanie – czy to jest służenie? Tacy staną się pokojówkami i służącymi poddanych. Ojciec mówi: Czyń wysiłek i stań się Narajanem ze zwykłego człowieka. Ojciec jest zadowolony, gdy widzi godne i posłuszne dzieci. Gdy fizyczny ojciec widzi, że jego dziecko osiąga bardzo dobrą pozycję, jest bardzo zadowolony. Parlokik Ojciec także mówi to samo. Nieograniczony Ojciec mówi: Przyszedłem, aby uczynić was panami świata. Teraz macie także czynić takimi innych. Jaka jest korzyść w opiekowaniu się tylko sobą? Mówcie każdemu: Pamiętaj Śiw Babę. W czasie posiłku przypominaj innym o Ojcu i każdy powie: Ta osoba ma dużo miłości do Śiw Baby. To jest łatwe, prawda? Jaka jest w tym strata? Gdy wdrożycie sobie ten zwyczaj, stale będziecie pamiętać Babę, nawet gdy będziecie jeść. Koniecznie macie także wdrażać sobie boskie cnoty. Teraz każdy woła: O, Oczyścicielu, przyjdź! Dlatego, z pewnością, oni są nieczyści. Nawet Śankaraczaria pamięta Śiwę, ponieważ tylko On jest Oczyścicielem. Ludzie czczą przez połowę cyklu, a potem przychodzi Bóg. Nikt nie zna tego konta. Ojciec wyjaśnia: Nikt nie może Mnie spotkać paląc ofiarne ognie, wykonując tapasję, składając ofiary itp. Dotyczy to także Gity. Nikt nie otrzymuje zbawienia tylko czytając tamte pisma. Gita, Wedy i Upaniszady - wszystkie należą do ścieżki czczenia. Dzieci, Ojciec uczy was łatwej radża jogi i wiedzy, dzięki której umożliwia wam zdobycie królestwa. To jest zwane radża jogą. W tym nie ma kwestii religijnych pism. Nauczyciel inspiruje was do uczenia się, aby umożliwić wam zdobycie królestwa, a więc powinniście Go naśladować. Mówcie każdemu: Pamiętaj Śiw Babę. On jest Ojcem wszystkich nas, dusz. Dzięki pamiętaniu Śiw Baby wasze grzechy będą usunięte. Stale ostrzegajcie siebie nawzajem i rozwijajcie się. Im bardziej przebywasz w pamiętaniu, tym większą wnosisz sobie korzyść. Dzięki pielgrzymce pamiętania oczyścisz cały świat. Przygotowuj jedzenie w pamiętaniu i jedzenie napełni się potęgą. Dlatego jest wielka chwała waszego Brahma bhodżan. Gdy tamci czciciele ofiarowują bhog, stale mantrują imię Ramy. Składają ofiary w imię Ramy. W swoim intelekcie powinniście mieć stałe pamiętanie Ojca. Wiedza powinna pozostawać w twoim intelekcie przez cały dzień. Ojciec ma wiedzę o początku, środku i końcu całego stworzenia. Bóg jest Najwyższy z wszystkich. Gdy będziecie Go pamiętać, zdobędziecie wysoką pozycję. A więc dlaczego miałbyś pamiętać kogoś innego? Ojciec mówi: Po prostu pamiętaj tylko Mnie. Dlatego macie wyrzec się wszystkich innych. To jest niezafałszowane pamiętanie. Jeśli nie potrafisz pamiętać, wtedy zawiąż supeł. Z pewnością, musicie czynić wysiłek dla własnego rozwoju oraz aby osiągnąć wysoki stan. Śiw Baba jest naszym Nauczycielem, który czyni nas nauczycielami. Wszyscy jesteście przewodnikami. Obowiązkiem przewodników jest pokazywać ścieżkę. Wcześniej nie mieliście w sobie ani trochę tej wiedzy. Każdy mówi: Wcześniej nauka była warta tylko kilka groszy. Z pewnością ona taka była. Zgodnie z dramatem uczycie się tak, jak robiliście to w poprzednim cyklu i będziecie to samo robić za cykl. Na końcu będziecie mieć wizje wszystkiego. Otrzymanie wizji nie zabiera dużo czasu. Baba otrzymał wizje bardzo szybko. Taka i taka osoba stanie się królem, a to będzie jej kostium. Dzieci, na początku miałyście dużo wizji i na końcu także będziecie mieć dużo wizji. Wtedy będziecie pamiętać. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Podczas posiłków przypominajcie sobie nawzajem o Ojcu. Jedz swój posiłek w pamiętaniu. Miej prawdziwą miłość tylko dla jednego Śiw Baby.

2. Oddaj swoje kości w służeniu jagii. Stań się pełnym pomocnikiem Ojca.


Błogosławieństwo:
Napełnij się sukcesem poprzez wiarę w intelekcie i skończ z pajęczyną słabych myśli.

Aż dotąd słabe myśli pojawiają się u większości dzieci. One myślą: Nie wiem czy coś się stanie czy nie i co się stanie. Te słabe myśli stają się ścianą i sukces kryje się poza tę ścianą. Maja snuje pajęczynę słabych myśli i jesteście chwytani w tę pajęczynę. Dlatego ze świadomością wiary w intelekcie stań się zwycięski i mając wrodzone prawo do sukcesu, skończ ze słabymi myślami.

Hasło:
Miej otwarte trzecie oko, twoje trzecie oko o sile wulkanu i Maja stanie się bezsilna.


List pamiętania do wszystkich Gope i Gopi napisany przez Mateshwari (1961)

Głęboka miłość i pamiętanie do wszystkich Gope i Gopi .

Żyjąc w domu ze swoją rodziną, prowadząc życie jak lotos, stale idziecie naprzód z sukcesem, prawda? Umiłowani Gope są zaangażowani w czynienie wysiłków, aby podźwigać bardzo dobrze usługę i to jest bardzo dobre. Wreszcie, każdemu z pewnością, zostanie przedstawiony nasz Najwyższy, godny czczenia Ojciec. Wiecie, że tylko garstka spośród multi-milionów będzie mogła mieć wzniosłe osiągnięcia. Jednakże takie kwiaty z pewnością się pojawią, prawda? Aćća. Stale z dużą prędkością powiększajcie usługę. Skarb niezniszczalnych klejnotów wiedzy jest absolutnie wyjątkowy i niekończący się i wszystkie dzieci stale otrzymują go od Ojca. Gdy ktoś uzyskuje to, napełnia się skarbami na wiele wcieleń (na życie po życiu). To tak jest. Powiedzcie mi ukochani Gope i Gopi , że to jest dobre, prawda?

Wy wszyscy, Gope i Gopi idziecie stale naprzód doświadczając życia napełnionego ponad zmysłowym szczęściem. Spójrzcie, ukochani Gope i Gopi, tylko gdy bramiński klan będzie rósł, będzie dla każdego korzyść. Wtedy, wy Bramini, definitywnie staniecie się bóstwami. Niektórzy prowadząc rodzinne życie, i idąc naprzód jako członkowie bramińskiego klanu, to znaczy mieszkając w domu ze swoimi rodzinami, prowadzą czyste życie. Zarówno mąż jak i żona są dziećmi jednego Ojca i utrzymują taką czystą dharnę. Jednakże wszyscy mają postępować według wskazówek Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy. To jest zwane postępowaniem według śrimatu. O tych, którzy mają taką dharnę mówi się, że są członkami bramińskiego klanu. Skoro On teraz stał się naszym Ojcem, Nauczycielem i Satguru, a także Dharamradżem, dlaczego nie mielibyśmy się stać Jego adoptowanymi dziećmi i osiągnąć pełne prawo czystości, poprzez które będziemy mogli osiągnąć pełne prawo do spokoju i szczęścia w przyszłości.

Powiedzcie mi ukochani Gope i Gopi, że zrozumieliście z łatwością tę tajemnicę, prawda? Nie boicie się umrzeć za życia, prawda? Każdy z was, proszę, niech przyjmie ten list osobiście z imienia i przeczyta go lub posłucha, uważając go za list do siebie, bo każdy z was powinien otrzymać miłość matki osobiście, imiennie. Głęboka, niekończąca się miłość matki, jest osobista, imienna dla każdego Gope i Gopi. Aćća. Być dobroczyńcą, to być zaangażowanym w szybki wysiłek czynienia swojej fortuny tak wielką. Skoro teraz wiecie, że Najwyższy Ojciec przybył, aby dać wam najwyższe dziedzictwo, wy z pewnością macie je wziąć. Aćća. Teraz się żegnam. Om śanti.


Specjalny wysiłek, aby stać się równym Ojcu Brahmie.
Ojciec Brahma połączył wszystkie „moje, moje” w jedno „moje” . Moim jest jeden Ojciec i nikt inny. Naśladuj Ojca w ten sposób i dzięki temu wzrośnie twoja potęga koncentracji. Wtedy twój umysł będzie skoncentrowany tam gdzie chcesz, tak jak chcesz, przez tak długo jak chcesz w każdy sposób. Z taką potęgą koncentracji automatycznie doświadczysz stałego i stabilnego anielskiego stanu.