12.01.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, utrzymujcie rejestr swojego boskiego charakteru i uczenia się. Sprawdzajcie każdego dnia, czy nie popełniliście błędu.

Pytanie:
Dzieci, dzięki robieniu jakiego wysiłku otrzymujecie tilak królestwa?

Odpowiedź:
1. Czyń starania, aby być stale posłusznym. W zbieżnym wieku, jeśli dajesz tilak jako ktoś, kto wykonuje polecenia, otrzymujesz tilak królestwa. Niewykonywanie poleceń oznacza bycie niewiernym.
2. Nie ukrywaj przed Chirurgiem żadnej choroby. Jeśli ukrywasz coś, twoja pozycja będzie zredukowana. Stań się oceanem miłości, tak jak Ojciec, a otrzymasz tilak królestwa.

Om śanti.
Duchowe dzieci, duchowy Ojciec wyjaśnia wam: Uczyć się to znaczy rozumieć. Dzieci, rozumiecie, że ta nauka jest bardzo łatwa, bardzo wzniosła i daje wam wysoką pozycję. Dzieci, tylko wy wiecie, że uczycie się tej nauki, aby stać się panami świata, więc ci, którzy się uczą, powinni odczuwać wielkie szczęście. To są takie wzniosłe studia. To jes ten sam epizod Gity. To jest także zbieżny wiek. Dzieci, teraz obudziłyście się, podczas gdy wszyscy inni jeszcze śpią. Jest uznanie dla tamtych ludzi, którzy jeszcze śpią snem Mai. Baba przybył i obudził was. On wyjaśnia wam tylko jedną rzecz: Słodkie dzieci, z potęgą pielgrzymki pamiętania możecie władać całym światem, tak jak robiłyście to w poprzednim cyklu. Ojciec przypomina wam o tym. Dzieci, rozumiecie, że teraz przypomniałyście sobie, że: W każdym cyklu stajemy się panami świata dzięki potędze jogi i wpajamy sobie także boskie cnoty. Macie zwracać pełną uwagę na jogę. Dzieci, dzięki potędze jogi automatycznie rozwijacie boskie cnoty. To jest prawdziwy egzamin, aby zmienić się z ludzkich istot w bóstwa. Przybyłyście tutaj, by zmienić się z ludzkich istot w bóstwa dzięki potędze jogi. Wiecie także, że cały świat ma stać się czysty dzięki waszej potędze jogi. On był czysty, a teraz stał się nieczysty. Dzieci zrozumiałyście tajemnicę całego cyklu i jest to także w waszych sercach. Nawet jeśli przychodzi nowa osoba, to są to bardzo łatwe rzeczy do zrozumienia. Wy, bóstwa, byłyście godne czczenia, a potem stałyście się tamopradhan czcicielami. Nikt inny nie może wam o tym powiedzieć. Ojciec jasno wam mówi: Tamto jest ścieżką czczenia, a to jest ścieżka wiedzy. Czczenie jest teraz przeszłością. Nie pamiętajcie rzeczy z przeszłości. Tamte rzeczy spowodują wasz upadek. Ojciec teraz mówi wam rzeczy w celu wznoszenia się. Dzieci, wiecie, że koniecznie macie wpajać sobie boskie cnoty. Każdego dnia musicie pisać swój rejestr: Jak długo pamiętałem? Jaki błąd zrobiłem? Jest się bardzo mocno ranionym przez błąd, jaki się robi. Na tamtych studiach charakter brany jest także pod uwagę.Tutaj także widoczny jest twój charakter. Ojciec mówi wam to tylko dla waszej korzyści. Tutaj także jest także utrzymywany rejestr waszej nauki i charakteru. Tutaj też charakter dzieci ma być uczyniony boskim. Musicie być ostrożni, żeby nie zrobić błędu. Nie popełniłem żadnych błędów, prawda? Dlatego odbywa się sąd. Sąd nie odbywa się z żadnej innej szkole. Masz pytać swojego serca. Ojciec wyjaśnił, że z powodu Mai jest taka lub inna forma nieposłuszeństwa. Na początku także odbywał się sąd. Dzieci powinny mówić prawdę. Ojciec stale wam tłumaczy: Jeśli nie mówicie prawdy, błędy będą dalej się powiększać i niepotrzebnie otrzymacie jeszcze większą karę za nie. Przez niemówienie Babie o swoich błędach, otrzymujecie tilak bycia nieposłusznym. Wtedy nie możecie otrzymać tilaka królestwa. Jeśli nie wykonujecie poleceń i jesteście niewierni, nie możecie otrzymać królestwa. Chirurg stale na różne sposoby wam wyjaśnia. Jeśli ukrywacie swoją chorobę przed Chirurgiem, wasza pozycja będzie zredukowana. Nie zostaniecie zbici, gdy powiecie Chirurgowi. Ojciec wam tylko powie: Bądź ostrożny! Jeśli znowu zrobisz taki błąd, poniesiesz stratę i twoja pozycja będzie bardzo niska. Tam ich działania będą boskie w naturalny sposób. Tutaj musicie robić wysiłek. Nie wolno wam ciągle nie zdawać. Ojciec mówi: Dzieci, nie popełniajcie żadnych błędów. Ojciec jest Oceanem wielkiej miłości. Dzieci, wy także macie się takie stać. Dzieci są takie jak ich Ojciec. Poddani są tacy jak król i królowa. Baba nie jest królem. Wiecie, że Baba czyni was takimi samymi jak On. Chwała Ojca, jaką się śpiewa, powinna być także waszą chwałą. Macie stać się równi Babie. Maja jest bardzo potężna: nie pozwala wam utrzymywać rejestru. Jesteście całkowicie złapani w szpony Mai. Nie możecie wydostać się z więzienia Mai. Nie mówicie prawdy. A więc Ojciec mówi: Miej dokładny rejestr pamiętania. Budź się wcześnie rano i pamiętaj Babę. Sław tylko Ojca. Baba, czynisz nas panami świata, więc będziemy Ciebie sławić. Ludzie na ścieżce czczenia śpiewają wielką chwałę, oni niczego nie wiedzą. Nie ma żadnej chwały bóstw. Chwała jest dla was, braminów. Tylko jeden Ojciec daje każdemu zbawienie. On jest Stwórcą, a także Reżyserem. On wykonuje usługę, a także wyjaśnia wam, dzieci. On mówi wam wszystko praktycznie. Tamci ludzie po prostu stale słuchają wersetów Boga z pism. Oni czytają Gitę, ale co poprzez to otrzymują? Siadają i studiują z wielką miłością. Czczą ale pomimo to nie wiedzą, co poprzez to otrzymają. Nie wiedzą, że stale schodzą po schodach. Dzień po dniu oni muszą stać się tamopradhan, to jest ustalone w sztuce życia. Nikt za wyjątkiem Ojca nie może wam powiedzieć o tajemnicy dotyczącej tych schodów. Tylko Śiw Baba wyjaśnia wam poprzez Brahmę. Ten także rozumie dzięki Jednemu, a potem wyjaśnia wam. Ojciec jest główny, jest seniorem Nauczycielem i Chirurgiem. Macie pamiętać tylko Jego. Nie miejcie do nikogo przywiązania. Bierzcie nauki tylko od jednego Ojca. Macie zarazem uwolnić się od przywiązania. To wymaga dużego wysiłku. Macie mieć brak zainteresowania tym całym starym światem. Ten świat już jest skończony. Nie macie żadnej miłości ani pociągnięcia do niego. Ludzie stale budują dużo wielkich budynków itp. Nie wiedzą, jak długo jeszcze będzie trwał ten stary świat. Dzieci, teraz obudziłyście się i także budzicie innych. Ojciec budzi tylko dusze. On wielokrotnie wam mówi: Uważaj siebie za duszę. Gdy uważasz siebie za ciało, to jest tak jakbyś ciągle jeszcze spał. Uważaj siebie za duszę, a także pamiętaj Ojca. Gdy dusza jest nieczysta, otrzymuje nieczyste ciało. Gdy dusza jest czysta, otrzymuje czyste ciało. Ojciec wyjaśnia: Należeliście do tamtego klanu bóstw i znowu nimi się staniecie. To jest takie łatwe! Dlaczego nie mielibyśmy pamiętać takiego nieograniczonego Ojca? Budźcie się rano i pamiętajcie Ojca. Baba to jest Twój cud. Czynisz nas takimi wzniosłymi bóstwami, a potem odchodzisz i pozostajesz w lądzie nirwany. Nikt inny nie może uczynić nas tak wzniosłymi. Mówisz nam wszystko w bardzo łatwy sposób. Ojciec mówi: Jeśli macie czas, nawet wykonując swoją pracę, możecie pamiętać Ojca. Tylko pamiętanie spowoduje, że wasza łódź przepłynie na drugą stronę, ta znaczy zabierze was z tego żelaznego wieku do lądu Śiwy. Macie także pamiętać ląd Śiwy, niebo, które ustanowił Śiw Baba. Oba macie pamiętać. Pamiętając Śiw Babę, staniemy się panami nieba. Ta nauka jest dla nowego świata. Ojciec przychodzi tutaj, aby założyć nowy świat. Ojciec z pewnością przyjdzie, a także wykona jakieś zadanie. Możecie także zobaczyć, że odgrywam swoją rolę zgodnie z planem sztuki życia. Dzieci, mówię wam o tajemnicy pielgrzymki pamiętania i o początku, środku i końcu 5000 lat. Wiecie, że Baba przychodzi osobiście do was co każde 5000 lat. To dusza mówi, ciało nie mówi. Dzieci, Ojciec daje wam nauki: To dusza musi zostać oczyszczona. Tylko raz dusza musi stać się czysta. Baba mówi: Uczyłem was dużo razy i będę uczył ponownie. Żaden z sannjasinów nie może tego powiedzieć. Tylko Ojciec mówi: Dzieci, przyszedłem, aby was uczyć zgodnie z planem sztuki życia, w taki sam sposób przyjdę i będę was uczył za 5000 lat, tak jak uczyłem was w poprzednim cyklu i założyłem królestwo. Uczyłem was i zakładałem królestwo dużo razy. Te rzeczy, które Ojciec wyjaśnia są cudowne. Śrimat jest bardzo wzniosły. Tylko poprzez śrimat stajecie się panami świata. To jest bardzo wysoka pozycja. Gdy ktoś wygrywa wielki los na loterii, jego głowa się psuje. Niektórzy idąc naprzód, tracą nadzieję: Nie mogę dłużej się uczyć. Jak mogę zdobyć zwierzchnictwo nad światem? Dzieci, powinnyście odczuwać wielkie szczęście. Baba mówi: Zapytajcie moje dzieci o ponadzmysłową radość i szczęście! Idziecie, aby każdemu mówić o szczęściu. Byliście panami świata, a potem po 84 wcieleniach staliście się niewolnikami. Oni śpiewają: Jestem Twoim niewolnikiem. Jestem Twoim niewolnikiem. Wierzą, że dobrze jest nazywać siebie zdegradowanym i uważać siebie za małego. Spójrzcie, kim jest Ojciec. Nikt Go nie zna. Tylko wy teraz Go znacie. Baba przychodzi i wyjaśnia wam wszystkim i woła do was „Dziecko, dziecko! To jest spotkanie dusz z Najwyższą Duszą. Otrzymujemy od Niego zwierzchnictwo nad niebem. Nikt nie może otrzymać królestwa nieba kapiąc się w rzece Ganges. Kąpaliście się w Gangesie dużo razy. W rzeczywistości, woda pochodzi z oceanu, ale cudem natury jest także to, że pada deszcz. Obecnie Ojciec wszystko wam wyjaśnia. To dusza to wpaja, nie ciało. Możesz poczuć: „Naprawdę, kim uczynił mnie Baba z tego, kim byłem!” Ojciec teraz mówi: Dzieci, miejcie dla siebie miłosierdzie. Nie bądźcie nieposłuszne. Nie stawajcie się świadome ciała. Nie traćcie bez przyczyny swojej pozycji. Nauczyciel wyjaśniłby wam. Wiecie, że Ojciec jest nieograniczonym Nauczycielem. Na świecie jest bardzo dużo języków. Jeśli coś jest drukowane, powinno być drukowane we wszystkich językach. Gdy drukujecie literaturę, wysyłajcie każdemu kopię. Jedna kopia powinna być także wysłana do biblioteki. W tym nie ma kwestii wydatku. Skarbonka Baby stanie się bardzo pełna. Co zrobilibyście zatrzymując przy sobie pieniądze? Nie wzięlibyście ich do domu. Gdybyście zabrali coś do domu, to byłaby kradzież z ofiarnego ognia Śiw Baby. To byłby wielki błąd. Niech nikt nie będzie miał takiego intelektu. Nie może być żadnej bardziej grzesznej duszy niż ta, która kradnie z ofiarnego ognia Śiw Baby. Jej stan całkowicie zdegradował się. Ojciec mówi: To wszystko jest częścią sztuki życia. Wtedy wy będziecie władać, a oni staną się służącymi. Jak królestwo może trwać bez służących? Założenie odbyło się w taki sam sposób. Ojciec teraz mówi: Jeśli chcecie odnieść dla siebie korzyść, postępujcie według śrimatu! Wpajajcie sobie boskie cnoty! Złoszczenie się nie jest boską cnotą. To jest diabelska cecha. Gdy ktoś się złości, powinieneś go uspokoić. Nie powinieneś mu odpowiadać. To możesz zrozumieć z czyjegoś działania. Każdy ma diabelskie cechy. Gdy ktoś się złości, jego twarz staje się czerwona jak miedź. Oni rzucają bomby swoimi słowami, powodują dla siebie stratę i ich pozycja jest niszczona. Powinniście mieć zrozumienie. Ojciec mówi: Napiszcie o grzechach, jakie popełniliście. Gdy powiecie o nich Babie, będzie wam wybaczone i wasz ciężar zmniejszy się. Przez kolejne życia oddawaliście się występkom. Jeśli popełniacie obecnie jakiś grzech, będzie zgromadzona stukrotna kara. Jeśli popełnicie błąd przed Ojcem, będzie stukrotna kara. Jeśli zrobicie coś i nie powiecie o tym Babie, to będzie się powiększać. Ojciec wyjaśnia: Nie bądź przyczyną swojej straty. Dzieci, Ojciec przybył, aby uczynić wasze intelekty bardzo dobrymi. On wie, jaką pozycję osiągniesz; jest to sprawa na 21 żyć. Natura usłużnych dzieci musi być bardzo słodka. Niektórzy natychmiast mówią Babie: Baba, zrobiłem ten błąd. Baba jest z nich zadowolony. Ten Jeden jest Ojcem, Nauczycielem i Przwodnikiem, wszystkimi trzema. Gdy Bóg jest szczęśliwy z twojego powodu, czego więcej mógłbyś chcieć? W przeciwnym razie wszyscy trzej będą zaniepokojeni. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Postępuj według śrimatu i niech twój intelekt pozostaje dobry. Nie bądź ieposłuszny poleceniom. Nie złość się i nie rzucaj bomb swoimi słowami. Bądź cichy.

2. Sław sercem jednego Ojca. Nie miej żadnych pociągnięć ani miłości do tego starego świata. Miej nieograniczony brak zainteresowania i bądź wolny od przywiązania.

Błogosławieństwo:
Bądź wizerunkiem, obdarzającym wizjami, który czyni atmosferę awjakt, poprzez swoją awjakt i spokojną formę.

Tak, jak organizujecie różne programy dla usługi, w ten sam sposób, przygotujcie również program w celu przybywania na pielgrzymce pamiętania od rana do nocy, i co pewien czas, zatrzymujcie ruch swoich myśli, na dwie do trzech minut. Gdy widzisz kogoś w wielkiej zewnętrznej świadomości, wówczas, bez mówienia czegokolwiek, sam przyjmij taką awjakt i spokojną formę, że ta osoba zrozumie sygnał. Robiąc tak, atmosfera będzie awjakt. Coś wyjątkowego będzie widoczne, a ty staniesz się wizerunkiem, który obdarza wizjami.

Hasło:
Pełna prawda jest podstawą czystości.