12.01.23           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, Ojciec, Mistrz, nauczył was sztuki zmieniania się z ludzkich istot w bóstwa. Dlatego, w oparciu o śrimat, służcie innym, by także mogli zmienić się w bóstwa.

Pytanie:
Dzieci, jaki wzniosły czyn wykonujecie, który staje się zwyczajem i systemem na ścieżce czczenia?

Odpowiedź:
W oparciu o śrimat oddajecie swoje umysły, ciała i bogactwo nie tylko po to, aby wnieść korzyść Bharatowi, ale całemu światu. Ludzkie istoty na ścieżce czczenia mają zwyczaj i system składania datków w imię Boga. W zamian za to w następnym życiu rodzą się w królewskiej rodzinie. Jednakże wy, dzieci stajecie się pomocnikami Ojca w zbieżnym wieku i zmieniacie się z ludzi w bóstwa.

Piosenka:
Spędziliście noc śpiąc, a dzień jedząc.

Om śanti.
Dzieci, Ojciec wyjaśnia wam, a gdy wy, dzieci rozumiecie, możecie wyjaśniać innym. Jeśli nie rozumiecie, nie możecie wyjaśniać innym. Jeśli mówicie, że rozumiecie, ale nie możecie wyjaśniać innym, oznacza to, że niczego nie zrozumieliście. Gdy ludzie uczą się jakiejś sztuki, są w stanie pokazać ją innym. Ta sztuka zmiany ludzkich istot w bóstwa jest uczona tylko przez Ojca, Mistrza. Istnieją wizerunki bóstw. Bóg zmienia ludzkie istoty w bóstwa. Oznacza to, że obecnie one nie istnieją. Bóstwa są chwalone jako pełne wszystkich cnót. Tutaj, żadna ludzka istota nie może być tak chwalona. Ludzie przychodzą do świątyń i śpiewają chwałę bóstw. Pomimo że sannjasini żyją w czystości, ludzie nie siadają i nie śpiewają ich chwały w taki sam sposób. Tamci sannjasini itp. nawet recytują pisma. Bóstwa niczego nie przekazują w taki sposób; one doświadczają nagrody. One wykonały wysiłki w swoim poprzednim życiu i zmieniły się z ludzi w bóstwa. Sannjasini nie mają cnót, które mają bóstwa. Tam, gdzie nie ma cnót, z pewnością muszą być wady. W złotym wieku, w tym samym Bharacie, król, królowa i wszyscy poddani byli pełni boskich cnót. Mieli wszystkie cnoty. Cnoty tamtych bóstw są chwalone. W tamtym czasie nie było żadnej innej religii. Bóstwa, które mają cnoty, istnieją w złotym wieku, natomiast ludzkie istoty z wadami istnieją w żelaznym wieku. Kto więc może zmienić takie ludzkie istoty z takimi wadami w bóstwa? Zostało zapamiętane, że Bóg nie potrzebował dużo czasu, by zmienić ludzkie istoty w bóstwa. Ta chwała jest dawana tylko Najwyższemu Ojcu, Najwyższej Duszy. Pomimo że bóstwa także są ludzkimi istotami, są cnotliwe, natomiast tutaj ludzkie istoty mają wady. Cnoty otrzymuje się od Ojca, od Tego, który jest znany jako Satguru. Wady otrzymuje się od Mai, Rawana. Po byciu tak pełnymi cnót, w jaki sposób oni rozwinęli sobie wady? Jak ci, którzy byli pełni wszystkich boskich cnót, stali się pełni wad? Tylko wy, dzieci o tym wiecie. Ludzie śpiewają: Nie jesteśmy cnotliwi, nie mamy żadnych cnót. Śpiewają chwałę bóstw. Nikt obecnie nie ma tych właściwości. Ich jedzenie i picie jest tak brudne. Bóstwa należały do społeczeństwa Waisznawów (całkowicie czystych i wegetarian), natomiast obecnie ludzkie istoty należą do społeczeństwa Rawana. Ich jedzenie i picie tak bardzo się zmieniło. Trzeba wziąć pod uwagę nie tylko ich sposób ubierania się, ale również ich dietę i to, że są występni. Ojciec Sam mówi: Muszę przyjść do Bharatu, aby przeprowadzić założenie poprzez Braminów, ustami zrodzone potomstwo Brahmy. To jest ofiarny ogień (jagja) Braminów. Tamci bramińscy kapłani rodzą się poprzez grzech, natomiast wy jesteście ustami zrodzonym potomstwem. To jest tak duża różnica. Bogaci ludzie tworzą ofiarne ognie i zapraszają bramińskich kapłanów. To jest nieograniczony Ojciec, Najbogatszy z Bogatych i Król Królów. Dlaczego On jest nazywany Najbogatszym z Bogatych? Ponieważ nawet bogaci ludzie mówią, że Bóg dał im bogactwo. Składają dary w imię Boga i w ten sposób stają się bogaci w swoim następnym życiu. Wy obecnie wszystko oddajecie Śiw Babie – swoje ciała, umysły i bogactwo – i dlatego potem otrzymujecie wysokie pozycje. W oparciu o śrimat uczycie się wykonywać wzniosłe czyny i dlatego z pewnością musicie otrzymać owoc za to. Oddajecie swoje umysły, ciała i bogactwo. Tamci ludzie także poprzez kogoś dają w imię Boga. Ten system istnieje tylko w Bharacie, a więc Ojciec uczy was bardzo dobrych czynów. Wykonujecie ten czyn nie tylko, aby wnieść korzyść Bharatowi, ale całemu światu. Otrzymujecie potem zwrot za to, zmieniając się z ludzi w bóstwa. Jakie czyny wykonujesz w oparciu o śrimat, zgodnie z tym otrzymujesz za to owoc. Baba staje się Obserwatorem i przygląda się tym, którzy służą, aby zmieniać ludzkie istoty w bóstwa w oparciu o śrimat i w jakim stopniu oni przekształcili swoje życie. Bramini to ci, którzy przestrzegają śrimatu. Ojciec mówi: Poprzez was, Braminów uczę siudrów radża jogi. Jest to kwestia pięciu tysięcy lat. Królestwo bóstw istniało w Bharacie. Powinniście pokazywać ludziom te obrazy. Jeśli nie zobaczą tych obrazów, będą się zastanawiać, co to jest za nowa religia i będą myśleć, że być może przyjechaliście z zagranicy. Gdy będziecie pokazywać im obrazy, zrozumieją, że wy, ludzie wierzycie w bóstwa. Dlatego powinniście wyjaśniać im, że obecnie w ostatnim życiu Śri Narajana, w 84 życiu, Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza wchodzi w niego i uczy radża jogi. Jest to ostatnie z jego 84 żyć. Bóstwa, które należały do dynastii słońca muszą przyjść ponownie i studiować radża jogę. Zgodnie ze sztuką życia z pewnością oni będą czynić wysiłki. Dzieci, słuchacie teraz osobiście, twarzą w twarz. Niektóre dzieci słuchają także z taśmy i wtedy są świadome, że razem z matką i ojcem, także zmieniają się ponownie w bóstwa. Obecnie, w swoim 84 wcieleniu macie stać się całkowitymi żebrakami. Dusza oddaje wszystko Ojcu. To ciało jest jak koń, który jest poświęcany. Sama dusza mówi: Należę do Ojca i nikogo innego. Ja, dusza, służę poprzez to ciało zgodnie ze wskazówkami Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy. Ojciec mówi: Nauczajcie jogi, a także wyjaśniajcie, w jaki sposób obraca się cykl świata. Ci, którzy przeszli dookoła całego cyklu bardzo szybko zrozumieją te kwestie. Ci, którzy nie przeszli dookoła całego cyklu, nie pozostaną tutaj. Nie będzie tak, że cały świat przyjdzie. Wielu poddanych przyjdzie, ale będzie tylko jeden król i królowa. Będzie tylko jedna Lakszmi i jeden Narajan. Będzie tylko jeden Rama i jedna Sita. Będą inni książęta i księżniczki, ale to tamci będą główni. Dlatego, aby stać się takimi królami i królowymi musicie czynić dużo starań. Gdy staniesz się obserwatorem, możesz zrozumieć, czy ktoś należy do bogatej rodziny, do królewskiej rodziny, czy do biednej rodziny. Niektórzy są pokonywani przez Maję i uciekają. Maja połyka ich na surowo. Dlatego Baba wciąż pyta: Czy jesteś szczęśliwy? Czy jesteś zadowolony? Nie zostałeś spoliczkowany przez Maję i nie stałeś się nieprzytomny lub chory, prawda? Dzieci, gdy ktoś choruje, idźcie i podarujcie mu dające życie zioło wiedzy i jogi oraz przywróćcie mu życie. Z tego powodu, że dusze nie przebywają w wiedzy i jodze, Maja niszczy wszystko. Oni przestają przestrzegać śrimatu i zaczynają przestrzegać wskazówek swoich umysłów. Maja czyni ich całkowicie nieprzytomnymi. W rzeczywistości życiodajnym ziołem jest wiedza. Ona usuwa nieprzytomność z powodu Mai. Wszystkie te kwestie odnoszą się do obecnego czasu. Jesteście Sitami. Rama przychodzi i wyzwala was z więzienia Rawana, tak jak ludzie w Sindh byli wyzwoleni. Potem ludzie Rawana ponownie ich porwali. Macie teraz wyzwalać wszystkich z uścisku Mai. Baba ma miłosierdzie. Widać, jak Maja uderza duszę i odwraca intelekt w zupełnie inną stronę. Ona odsuwa intelekt od Ramy w kierunku Rawana. Istnieje taka zabawka, która z jednej strony ma Rawana, a z drugiej Ramę. Te dusze są znane jako te, które stają się zachwycone i należą do Ojca, a potem ponownie należą do Rawana. Maja jest bardzo potężna. Gryzie was tak jak mysz i psuje cały wasz dochód. Dlatego nigdy nie wolno wam przestać stosować śrimatu. Wspinaczka jest bardzo stroma. Przestrzeganie własnych wskazówek oznacza przestrzeganie wskazówek Rawana. Jeśli ich przestrzegasz, bardzo się krztusisz i to wnosi zniewagę. We wszystkich ośrodkach są takie dusze, które sobie szkodzą. Ci, którzy służą, którzy są rup i basant (uosobieniem jogi i tymi, którzy zraszają wiedzy) nie mogą pozostać ukryci. Boskie królestwo jest teraz zakładane i każdy z pewnością odegra w tym swoją rolę. Jeśli będziecie się ścigać, wniesiecie sobie korzyść. Wnieść sobie korzyść, to znaczy stać się panem nieba. Tak jak ojciec i matka siedzą na tronie, wy, dzieci także macie stać się tacy. Naśladujcie ojca, bo inaczej wasze pozycje zostaną zredukowane. Baba nie zrobił tych obrazów po to tylko, aby je gromadzić. Macie dużo służyć przy ich użyciu. Dużo bogatych ludzi buduje świątynie dla Lakszmi i Narajana, ale nikt z nich nie wie, kiedy oni przyszli i jak uczynili Bharat szczęśliwym, za co wszyscy ich pamiętają. Rozumiecie, że musi istnieć świątynia Dilwala (Tego, który zdobywa wasze serca). Ta jedna świątynia wystarczy. Co wydarzy się dzięki świątyni Lakszmi i Narajana? Oni nie są dobroczyńcami. Gdy ludzie budują świątynie dla Śiwy, to także jest bez znaczenia. Nikt nie zna Jego zajęcia. Co zostałoby powiedziane, gdybyście wybudowali świątynię dla kogoś, kogo zajęcia nie znacie? Gdy bóstwa istnieją w niebie, nie ma żadnych świątyń. Powinniście zapytać tych, którzy budują świątynie: Kiedy przyszli Lakszmi i Narajan? Jakie szczęście oni wam dali? Oni nie będą w stanie niczego wyjaśnić. To dowodzi, że ci, którzy nie mają cnót budują świątynie dla tych, którzy są cnotliwi. Dlatego dzieci, powinniście bardzo interesować się służeniem. Baba bardzo interesuje się usługą i dlatego On tworzy takie obrazy. Nawet, pomimo że to Śiw Baba sprawił, że te obrazy powstały, oba intelekty pracują. Aćća.

Wieczorna lekcja: 28/06/1968

Wszyscy z was, którzy tutaj siedzicie, rozumiecie, że jesteście duszami i że Ojciec jest tutaj. To nazywa się przebywaniem w świadomości duszy. Nie każdy tutaj ma świadomość, że jesteśmy duszami i siedzi przed Babą. Baba teraz przypomniał wam o tym, więc będziecie mieć taką świadomość i zwracać uwagę. Jest wielu, których intelekty błądzą na zewnątrz. Gdy siedzą tutaj to jest tak jakby ich uszy były zamknięte. Ich intelekty błądzą się to tu, to tam. Dzieci, które są w pamiętaniu Ojca zarabiają dochód. U wielu joga intelektu pozostaje na zewnątrz. Tak jakby nie byli na pielgrzymce. Czas jest marnowany. Pamiętacie Babę, gdy widzicie ojca. Jest to oczywiście w kolejności zgodnie z waszymi wysiłkami. Niektórzy rozwijają mocny zwyczaj: Jestem duszą, nie ciałem. Ojciec jest pełen wiedzy i wy, dzieci także rozwijacie tę wiedzę. Teraz mamy powrócić do domu. Cykl się kończy i teraz mamy czynić starania. Dużo czasu przeminęło i pozostało go tylko trochę… W czasie egzaminów jest wielu, którzy uczą się bardzo dobrze. Oni czują, że inaczej nie zdadzą i otrzymają niskie pozycje. Dzieci, stale czyńcie wysiłki. Z powodu świadomości ciała wykonywane są grzeszne czyny. To spowoduje stukrotną karę, ponieważ znieważacie Mnie. Nie wolno wam wykonywać żadnych czynów, które będą zniesławiać imię Ojca i dlatego śpiewa się, że ci, którzy zniesławiają Satguru nie mogą zostać zbawieni. Zbawienie oznacza zwierzchnictwo. To Ojciec was uczy. Na żadnym innym duchowym zgromadzeniu nie ma celu nauki. To jest nasza radża joga. Nikt inny nie może powiedzieć, że uczy nas radża jogi. Oni czują, że w spokoju jest zawarte szczęście. Tam nie ma żadnej kwestii cierpienia lub szczęścia. Jest spokój i tylko spokój. Wtedy można zrozumieć, że ta osoba ma bardzo małą fortunę. Najwyższą fortunę mają ci, którzy grają swoje role od początku. Tam oni nie mają tej wiedzy. Tam nie ma żadnych myśli. Dzieci, wiecie, że wy wszystkie inkarnujecie, przyjmujecie różne imiona i postacie. To jest dramat. My, dusze bierzemy ciała i poprzez nie odgrywamy swoje role. Ojciec siada i wyjaśnia wszystkie te tajemnice. Dzieci, czujecie, że doświadczacie wewnętrznie ponadzmysłowego szczęścia. Macie wewnętrzne szczęście. Można powiedzieć, że taka osoba jest świadoma duszy. Ojciec tłumaczy, że jesteście studentami. Wiecie, że staniecie się bóstwami, panami nieba, nie tylko bóstwami, ale staniecie się także panami świata. Taki stan pozostanie na stałe, gdy osiągniecie stany karmatyczne. To z pewnością wydarzy się zgodnie z planem sztuki życia. Rozumiecie, że jesteście w rodzinie Boga. Z pewnością otrzymacie zwierzchnictwo nad niebem. Ci, którzy dużo służą, przynosząc korzyści wielu innym, z pewnością zdobędą wysokie pozycje. Baba wyjaśnił, że możecie tutaj usiąść w jodze. Nie jest to tak samo możliwe w ośrodkach na zewnątrz. Czy tam to jest możliwe, abyście przyszli o 4 rano i usiedli w medytacji? Nie. To mogą zrobić ci, którzy mieszkają w ośrodkach. Nie wolno wam mówić tego nawet przez pomyłkę ludziom z zewnątrz. To nie jest na to czas. Tutaj czujecie się dobrze. Siedzicie w domu. Tam, musicie przyjść (do ośrodka) z zewnątrz. Jest to tylko dla tych, którzy są tutaj. Powinniście przyswajać tę wiedzę swoimi intelektami. Jesteśmy duszami. To jest nieśmiertelny tron tego (Brahmy). Powinniście rozwinąć taki zwyczaj. Jesteśmy braćmi: Mówimy do swoich braci. Uważaj się za duszę, pamiętaj Ojca i twoje grzechy będą usunięte. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Chroń siebie od nieprzytomności z powodu Mai za pomocą dającego życie zioła wiedzy i jogi. Nie przestrzegaj wskazówek swojego umysłu.

2. Stań się rup i basant oraz służ. Naśladuj matkę i ojca oraz stań się godny, aby usiąść na tronie.

Błogosławieństwo:
Stań się godny czczenia i godny chwały, dając dary i wykonując dobroczynność w swoim potężnym stanie.

W ostatnich chwilach, gdy słabe dusze będą mieć nawet małe doświadczenie osiągnięcia poprzez was, doskonałe dusze, one przeniosą sanskary tego ostatniego doświadczenia i będą odpoczywać w swoim domu przez połowę cyklu. Następnie, staną się waszymi czcicielami w miedzianym wieku i będą was czcić i chwalić. Dlatego, bądź wielkim dawcą i dawcą błogosławieństw dla takich słabych dusz i dawaj im dar i dobroczynność doświadczenia. Ten dar i dobroczynność sekundy, wykonane w tym potężnym stanie, uczynią cię godnym czczenia i godnym chwały na połowę cyklu.

Hasło:
Zamiast bać się niekorzystnych sytuacji, stań się niezależnym obserwatorem, a będziesz zwycięski.