12.02.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, Nauczyciel jest bezcielesny i dlatego musicie czynić wysiłek, aby Go pamiętać. Dzięki pamiętaniu Baby zdacie egzamin i wtedy pójdziecie do domu.

Pytanie:
Dzieci macie czynić starania, aby przebywać w pamiętaniu. Przez co nigdy nie powinniście być oszukiwane?

Odpowiedź:
Nie ma korzyści, gdy macie wizję duszy i widzicie skrzące się światło. To nie jest tak, że dzięki wizji lub otrzymaniu driszti od Baby wasze grzechy są odcinane lub otrzymujecie wyzwolenie. Nie. W takim przypadku jeszcze bardziej bylibyście oszukiwani. Czyńcie starania, aby przebywać w pamiętaniu. Tylko wtedy, gdy będziecie czynić starania, osiągniecie swój stan karmatyczny. To nie jest tak, że gdy Baba daje wam driszti, stajecie się czyści. To wy macie czynić starania.

Om śanti.
Duchowy Ojciec siedzi tutaj i wyjaśnia wam, dzieci. On kształci was i uczy was jogi. Joga nie jest wielką sprawą. Gdy dzieci uczą się, one niewątpliwie mają jogę ze swoim nauczycielem. One myślą: Taki a taki nauczyciel uczy nas, aby uczynić nas takimi, jak on. Macie cel i przedmiot nauki. Rozumiecie, że uczycie się w szczególnej klasie. Tam nauczyciel nie musi mówić wam, abyście mieli z nim jogę. Automatycznie macie jogę z tym, który was uczy. On nie uczy was cały dzień. Uczyliście się tego przez kolejne życia i rozwinęliście tę praktykę. Tutaj wasza praktyka jest całkowicie nowa. Ten Jeden nie jest cielesnym nauczycielem. Ten Jeden jest bezcielesnym Nauczycielem, którego spotykacie co 5000 lat. On mówi: Nie jestem waszym cielesnym nauczycielem. Dlatego to pamiętanie nie pozostaje. Masz uważać siebie za duszę i uważać, że uczy cię Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, Nauczyciel. Z pewnością macie pamiętać Nauczyciela zanim zdacie egzaminy. Dzięki pamiętaniu Go, zdacie egzaminy i wrócicie do domu. Jak tylko wasze egzaminy się skończą, sztuka życia się skończy. Dzieci wiecie, że macie grać rolę 84 żyć, która jest nagrana w was, duszach. O tym wiecie teraz. Na końcu, gdy będziecie tam, nie będziecie pamiętać o tym. Tutaj otrzymujecie całą wiedzę. Ojciec jest tutaj i wyjaśnia całą wiedzę wam, dzieci, wiedzę, którą macie stale rozumieć, a także macie niewątpliwie przebywać w pamiętaniu. Ojciec wciąż mówi: „Manmanabhaw”. „Manmanabhaw” posiada znaczenie. Dzieci rozumieją, że to słowo jest właściwe. Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie i twoje grzechy będą usunięte. To wymaga czasu. Masz ocenić dla samego siebie. Tak jak istnieją różne przedmioty w nauce - historia, matematyka, przyroda itd. - i studenci rozumieją, w jakim stopniu zdadzą, tak też to jest w intelektach was, dzieci, z jakimi ocenami zdacie. Macie sprawdzać siebie, by zobaczyć, że nie zapomnieliście Baby. Wielu pisze: Baba, Maja wciąż sprawia, że zapominamy Ciebie. Mamy wiele sztormów Mai. Mamy dużo negatywnych myśli. Z powodu braku zrozumienia oni piszą: Baba, w tym nie ma grzechu, prawda? Mamy takie negatywne myśli. Gdy kogoś widzimy, mamy myśl: Chcemy to zrobić. Nie ma w tym grzechu, prawda? Ojciec mówi: Nie. Grzech jest popełniany, gdy wykonujesz te czyny poprzez fizyczne zmysły. Baba stale wam to wyjaśnia. Dzieci, macie wiedzę. Wiecie, dlaczego dano dysk samorealizacji Wisznu i Krisznie. Oni przedstawili go, gdy zabijał nim Akasura i Bakasura (diabły). Nie ma kwestii zabijania nikogo. To jest kwestia odcinania waszych grzechów. Śiw Baba także jest zwany Tym, który obraca dyskiem samorealizacji. On ma wiedzę o całym cyklu. Dusza otrzymała od Ojca wiedzę, w jaki sposób cykl świata się obraca. Masz używać dysku samorealizacji i spalać swoje grzechy. Wdrażaj sobie wiedzę i pamiętaj Ojca. Tylko dzięki pamiętaniu Ojca, będziesz uwolniony od grzechów. Każdy ma robić wysiłek dla samego siebie. To nie jest tak, że Baba usiądzie i da ci driszti, aby twoje grzechy były odcięte. Ojciec nie siada i nie robi takiego interesu. W rzeczywistości On patrzy na każdego. Grzechy nie będą zniszczone, gdy On patrzy na ciebie lub daje ci wiedzę. Ojciec pokazuje ci drogę: Rób to i to, a uwolnisz się od swoich grzechów. On daje ci śrimat. OK, na przykład, gdy Ojciec przychodzi, patrzy na ciebie, uważając cię za duszę. To nie jest tak, że grzechy są odcinane, ponieważ On to robi. Nie, grzechy są odcinane dzięki własnym wysiłkom. Gdyby Ojciec siedział tutaj i to robił, to byłby interes. Ojciec wyjaśnia: Możecie w ten sposób pamiętać swojego ziemskiego ojca. Ten Ojciec jest Jedynym, który daje ci śrimat. Masz czynić własne starania. Wielu myśli, że driszti takiego i takiego mędrca lub sannjasina jest wystarczające. Jednak, nawet po doświadczeniu ich miłosierdzia i błogosławieństw, ludzie wciąż upadają. Jaki rodzaj miłosierdzia oni powinni mieć? Oni tylko pamiętają wspaniały pierwiastek brahm. Ojciec jasno pokazuje wam drogę. On mówi: Róbcie to i to. Śpiewacie: Przyszliśmy bezcieleśni i bezcieleśni mamy powrócić do domu. To dotyczy tego czasu. Wersety Ojca są później użyteczne na ścieżce czczenia. Ojciec mówi: Teraz pamiętaj Mnie i twoje grzechy będą usunięte. Ojciec daje ci śrimat. Taka jest Jego rola w sztuce życia. Ojciec musi dać ci wskazówki. On mówi: Uważaj siebie za duszę. To nie jest tak, że On ci pomoże i zabierze cię w stan karmatyczny. Nie. To wymaga czasu. Masz czynić bardzo dużo wysiłku. Masz mieć bardzo dobrą praktykę uważania siebie za duszę. Tak naprawdę, matki mają bardzo dużo czasu. Mężczyźni są zajęci pracą. Dzieci, macie wygrać na loterii, pamiętając Ojca tak, aby cała rdza była usunięta. Czujesz, że ten i ten wykonuje bardzo dobre wysiłki, ponieważ prowadzi swój dziennik. Podobnie, na ścieżce czczenia, oni siedzą przez dwie do trzech godzin. Ci, którzy przechodzą na emeryturę przyjmują wielu przewodników itd., ale nadal ich (przewodników) nie pamiętają tak bardzo jak bóstwa. W rzeczywistości, bóstwa nie muszą być pamiętane ani też one niczego was nie uczą. To nie jest nic nowego dla was, dzieci ani to nie jest kwestia setek tysięcy lat. Ojciec przychodzi, gdy zachodzi zadanie założenia i zniszczenia. Dzieci wiedzą, że zniszczenie następuje w każdym cyklu. Ono miało miejsce także w poprzednim cyklu. Wciąż piszecie, że to także zdarzyło się 5000 lat wcześniej. Ścieżka, którą Ojciec ci pokazuje, by Go znaleźć, nie jest niczym nowym. Ojciec mówi: Przychodzę w każdym cyklu i pokazuję ci ścieżkę. Dzieci wiecie, że wasze królestwo jest zakładane. Królestwo bóstw, czczonych przez was, jest ponownie zakładane. Cykl 5000 lat stale się obraca. Ludzie są bez rozumu. Oni wszyscy przestrzegają wskazówek Mai. Oni nie znają znaczenia palenia Rawana. Wasza nazwa to „Ci, którzy obracają dyskiem samorealizacji”. Wasz cel i przedmiot jest przed wami. Baba dał wam, dusze wiedzę, którą On ma. Gdy cykl sztuki życia zbliża się do końca, Ojciec przychodzi i daje wam wiedzę. Ojciec przychodzi i uczy was tych czynów. Później, gdy tylko wchodzicie na ścieżkę grzechu, zaczyna się noc i stale schodzimy w dół; szczęście stale zmniejsza się. Masz cały cykl w swoim intelekcie dokładnie tak, jak Ojciec. Jednak, masz wykonywać wysiłek, aby stać się czysty. To dlatego wołacie: Baba, przyjdź i uczyń nas nieczystych czystymi. Dlatego potrzebna jest wiedza. Macie zmienić się z ludzkich istot w bóstwa. Ojciec przychodzi, by uczyć was radża jogi. Nikt inny nie wie, w jaki sposób was tego nauczyć. Wołacie do Oczyściciela Ojca: Baba, przyjdź i uczyń nas czystymi. Teraz stajecie się czystymi i dobroczynnymi duszami. Historia i geografia świata powtarza się. To są tak głębokie kwestie. Ludzie nie znają duszy ani Najwyższej Duszy. Tylko Ojciec mówi ci, jaka jest dusza i jaka jest jej rola. To jest cud, w jaki sposób cała rola jest zapisana w małej duszy. Gdy tylko to słyszycie, macie gęsią skórkę. Niektórzy ludzie mają wizję duszy. Oni widzą iskrę światła. Jednak, jaka jest z tego korzyść? Tutaj macie mieć jogę. Ludzie myślą, że dzięki wizjom osiągną wyzwolenie i ich grzechy będą usunięte. Tak naprawdę, oni są jeszcze bardziej oszukiwani. Ojciec stale wszystko wam wyjaśnia. On mówi: Mówię wam o głębokich kwestiach. Wy macie wiedzę w swoich intelektach o całym cyklu. Po prostu, pamiętajcie Babę i cykl. Pamiętajcie także Nauczyciela i wiedzę. Zgodnie ze sztuką życia, pamiętając Go, osiągniecie stan karmatyczny. Masz powrócić bezcielesny, tak samo jak przyszedłeś bezcielesny. Zabierasz ze sobą boskie sanskary. Tam nie ma żadnej wiedzy. To jest zwane łatwym pamiętaniem. Ludzie są w zamieszaniu z powodu słowa „joga”. Ci ludzie są hatha joginami (oni używają siły fizycznej). Tylko Ojciec uczy was łatwej jogi. Poprzednio słyszeliście, że Bóg Gity uczył łatwej jogi. Jednak, wy Go nie znaliście. Z powodu braku zrozumienia w 100% ludzie stali się nieczyści. Jest niezliczona ilość wskazówek. Pismo Gita jest dla tych, którzy mieszkają w domu razem ze swoimi rodzinami. Jesteście tymi ze ścieżki rodzinnej. Na początku wasza ścieżka była czystą ścieżką rodzinną, a teraz ona stała się nieczystą ścieżką rodzinną. Teraz ma stać się ponownie czysta. Ojciec jest zawsze czysty. On przychodzi, by dać wam śrimat. Ojciec mówi: Obecnie wszyscy stali się tamopradan. Na początku byliście satopradhan. My też byliśmy satopradhan na początku, a potem staliśmy się tamopradhan. Każdy, kto przychodzi, papież, księża itd. jest na początku satopradhan, a potem, gdy ma miejsce rozrost, całe drzewo staje się tamopradan. Teraz jest ono w stanie całkowitego upadku. Dzieci rozumiecie, że byłyście satopradhan i że stałyście się tamopradhan w kolejności. Teraz macie ponownie stać się satopradhan. Staniecie się takie w kolejności, zgodnie ze sztuką życia. Jest tak dużo szczegółów. Nasiono wie, w jaki sposób drzewo się pojawia. Tylko Ojciec mówi ci o tajemnicach tego ludzkiego drzewa świata. On jest także Panem Ogrodu. On wie, że Jego ogród był bardzo piękny. Ojciec ma tę wiedzę. Tam był taki pierwszej klasy ogród Boga. Teraz jest to diabelski ogród. Królestwo Rawana jest zwane szatanem. Wszędzie panuje przemoc. Oni wszyscy są gotowi, mają bomby atomowe itd. Każdy wie, że one nie są po to, by je przechowywać i że zniszczenie poprzez nie z pewnością nastąpi. Jeżeli nie byłoby zniszczenia, w jaki sposób nadszedłby złoty wiek? To jest bardzo jasne. Jednak, oni pokazują, że odbywa się wielka Mahabharadzka Wojna i że pięciu Pandawów ocalało oraz że oni potem stopili się. Jednak, to nie dałoby żadnego rezultatu. Ojciec siedzi tutaj i wyjaśnia, że ta sztuka życia jest z góry wyznaczona. Bharat został ograbiony, a teraz oni dają zwrot. Oni wciąż, do końca będą zwracać. Wiecie, że wszystko będzie zniszczone podczas zniszczenia. Gdy istniało nasze królestwo, nie było innych królestw. Historia musi się powtórzyć. Bharat stanie się ponownie niebem. Będzie królestwo Lakszmi i Narajana. Tam nie wspomina się żadnego innego lądu. Teraz jest koniec żelaznego wieku, a potem będzie królestwo Lakszmi i Narajana. My ponownie takimi się stajemy. Ojciec mówi: Przyszedłem, by nauczyć cię radża jogi. Wielokrotnie, w każdym cyklu stawaliście się panami. Ich królestwo rozciągało się nad całym światem. Oni byli bardzo mądrzy. Tam, oni nie potrzebowali rad doradców itd. Ta sztuka życia jest z góry wyznaczona i powtórzy się. Oni nazywają świątynię Kriszny lądem szczęścia. Śiw Baba przychodzi i zakłada ląd szczęścia. Oni sami mówią, że Bharat był niebem 3000 lat przed Chrystusem. Na początku była jedna religia, a potem przyszły inne religie. Dzieci, powinnyście być zachwycone tym, w jaki sposób Baba daje wam zwierzchnictwo. Ojciec przychodzi i daje wam owoc czczenia. To jest takie łatwe. Jednak, tylko ci, którzy zrozumieli to w poprzednim cyklu, zrozumieją to ponownie, w kolejności zgodnie z wysiłkiem, który robią. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Używaj dysku samorealizacji i spalaj swoje grzechy. Bądź ostrożny, by nie wykonywać żadnych grzesznych czynów poprzez swoje fizyczne zmysły. Rób sam taki wysiłek, aby stać się karmatycznym.

2. Nie miej pragnienia, aby mieć wizje. Nie otrzymasz wyzwolenia dzięki posiadaniu wizji i twoje grzechy nie będą odcięte. Nie ma korzyści w posiadaniu wizji. Rdza może tylko być usunięta dzięki pamiętaniu Ojca i wiedzy.


Błogosławieństwo:
Uważaj siebie za instrument i pozostawaj wolny od bezużytecznych myśli i bezużytecznej postawy oraz stań się dobroczyńcą świata „Jestem instrumentem dla zadania dla dobra świata”.

Utrzymuj świadomość takiej odpowiedzialności, a nigdy nie będziesz mieć żadnych bezużytecznych myśli, ani bezużytecznej postawy w kierunku siebie lub innych. Odpowiedzialne dusze nie mogą mieć, ani jednej myśli, która nie jest dobroczynna. One nie mogą mieć bezużytecznej postawy, nawet przez jedną sekundę, ponieważ atmosfera jest stwarzana poprzez ich postawę, a więc one mają automatycznie dobre życzenia i czyste uczucia dla każdego.

Hasło:
Potęgą ignorancji jest gniew, a potęgą wiedzy spokój.