12.02.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, tylko na ścieżce wiedzy macie towarzystwo Prawdy. Teraz siedzicie w towarzystwie prawdziwego Ojca. Być w pamiętaniu Ojca, tzn. być w towarzystwie Prawdy.

Pytanie:
Dzieci, dlaczego teraz potrzebujecie towarzystwa Prawdy?

Odpowiedź:
Ponieważ tylko dzięki towarzystwu prawdziwego Ojca, prawdziwego Nauczyciela i prawdziwego Przewodnika wy, tamopradhan dusze, stajecie się satopradhan, tzn., możecie się zmienić z brzydkich w pięknych. Bez towarzystwa Prawdy, słabe dusze nie mogą się stać mocne. Będąc w towarzystwie Ojca, dusze otrzymują potęgę czystości i ich łodzie przepływają na drugi brzeg na 21 żyć.

Om śanti.
Dzieci, siedzicie w towarzystwie Prawdy. Dzieci, tylko w zbieżnym czasie każdego cyklu siedzicie na tym spotkaniu Prawdy. Świat nie wie, co to jest zebranie Prawdy. To określenie "satsang" (towarzystwo prawdy) istnieje wiecznie. Ludzie na ścieżce czczenia mówią: Idziemy na taki i taki satsang. Ale w rzeczywistości na ścieżce czczenia nikt nie chodzi na satsangi. Satsang (spotkanie Prawdy) może odbyć się tylko na ścieżce wiedzy. Teraz siedzicie w towarzystwie Prawdy. Dusze, siedzicie w towarzystwie prawdziwego Ojca. W żadnym innym miejscu dusze nie siedzą w towarzystwie Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy. Nikt z nich nawet nie zna Ojca. Nawet pomimo tego, że tak mówią, iż idą na satsang, to oni są świadomi ciała. Wy nie stajecie się świadomi ciała. Rozumiecie, że jesteście duszami i że teraz siedzicie w towarzystwie Baby, który jest Prawdą. Żadna inna ludzka istota nie jest w stanie przebywać w towarzystwie Prawdy. Określenie „towarzystwo Prawdy”, istnieje tylko obecnie. Ojciec siada tutaj i wyjaśnia dokładne znaczenie „towarzystwa Prawdy”. Wy, dusze teraz siedzicie z Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą, który jest Prawdą. On jest prawdziwym Ojcem, prawdziwym Nauczycielem i prawdziwym Guru. To oznacza, że siedzicie w towarzystwie Prawdy. A potem pomimo tego, że siedzicie tutaj, czy w swoich domach, uważacie siebie za duszę i pamiętacie Ojca. My, dusze pamiętamy naszego prawdziwego Ojca i to oznacza, że jesteśmy w towarzystwie Prawdy. Ojciec siedzi w Madhubanie. Otrzymujecie wiele mądrych metod na pamiętanie Ojca. Wasze grzechy będę usunięte tylko poprzez pamiętanie. Dzieci, wiecie także, że stajecie się szesnaście boskich stopni doskonałe, a potem schodząc w dół schodów wasze stopnie zmniejszają się. Czczenie na początku jest niezafałszowane. A potem, gdy schodzicie w dół, ponieważ czczenie staje się fałszywe, stajecie się tamopradhan. Dlatego z całą pewnością potrzebne jest wam towarzystwo Prawdy. Bo inaczej, jak moglibyście się oczyścić? Tak więc wy, dusze teraz otrzymałyście towarzystwo prawdziwego Ojca. Wy, dusze wiecie, że macie pamiętać Ojca i mieć Jego towarzystwo. Pamiętanie jest także towarzystwem. To jest towarzystwo Prawdy. Dusze, w czasie gdy macie te ciała, macie Mnie pamiętać. To jest towarzystwo Prawdy. Ludzie mówią, że ktoś jest pokolorowany towarzystwem ważnych ludzi i dlatego stał się świadomy ciała. Teraz macie towarzystwo prawdziwego Ojca, poprzez co, z tamopradhan stajecie się satopradhan. Ojciec mówi: Ja przychodzę tylko raz. Teraz, ponieważ wy, dusze posiadacie towarzystwo Najwyższej Duszy, dlatego potraficie przejść na drugi brzeg na 21 żyć. A potem macie towarzystwo ciała. To jest także ustalone w sztuce życia. Ojciec mówi: Kiedy macie Moje towarzystwo, stajecie się satopradhan. To jest także zwane stawaniem się złotowiecznym. Mędrcy i święci uważają, że dusza jest odporna na wpływ czynu. Oni uważają, że każdy jest Najwyższą Duszą. To by oznaczało, że Najwyższa Dusza także ma domieszkę, ale nie może być żadnej domieszki w Najwyższej Duszy. Ojciec pyta: Czy jest we Mnie jakaś domieszka? Nie. Ja zawsze zamieszkuję w najwyższej siedzibie, ponieważ Ja nie wchodzę w cykl narodzin i śmierci. Dzieci, wiecie to. Spośród was także niektórzy bardzo dużo przebywają w Moim towarzystwie, a niektórzy mniej. Niektórzy czynią bardzo dobre starania, by być w jodze. Dusze, im więcej utrzymujecie towarzystwo Ojca, tym większą odniesiecie korzyść, wasze grzechy będą usunięte. Ojciec mówi: O, dusze, pamiętajcie Mnie, swojego Ojca! Przebywajcie w Moim towarzystwie. Ja muszę skorzystać z tego ciała, bo inaczej, w jaki sposób Najwyższa Dusza mogłaby mówić? A w jaki sposób wy, dusze mogłybyście Go słyszeć? Dzieci, teraz jesteście w towarzystwie Prawdy. Stale macie pamiętać prawdziwego Ojca. Wy, dusze macie przebywać w towarzystwie Prawdy. Dusze są cudowne i Najwyższa Dusza jest także cudowna. Ten świat jest także cudowny. Jest to zdumiewające, w jaki sposób ten cykl świata stale się kręci. W tej sztuce życia odgrywacie pełną rolę. Dusze, jest w was rola osiemdziesięciu czterech wcieleń. Jest to cudowne! Są dusze złotego wieku i są dusze obecnego czasu. Z wszystkich dusz wy, dusze, macie pełną rolę. W innych sztukach również niektórzy maja rolę od samego początku, niektórzy wchodzą pośrodku, a niektórzy na samym końcu. Wszystkie tamte sztuki są ograniczone. One zaczęły się niedawno. Obecnie istnieje wielka siła nauki. W złotym wieku będzie taka wielka potęga nauki. Nowy świat jest stwarzany tak szybko. Tam, potęga czystości jest główną potęga. Dusze są teraz słabe, a tam one są potężne. Lakszmi i Narajan są potężni. Rawan teraz skradł waszą potęgę. Teraz pokonujecie Rawana i stajecie się bardzo potężni. Dusze, im więcej jesteście w towarzystwie Prawdy, tzn., im bardziej pamiętacie Ojca, tym potężniejsi się stajecie. Dzięki nauce otrzymujecie potęgę. Otrzymujecie potęgę, a potem władacie całym światem. Tylko w tym zbieżnym czasie dusza ma jogę z Prawdą. Ojciec mówi: Dusze, utrzymując Moje towarzystwo stajecie się bardzo potężne. Ojciec jest Wszechmocnym Autorytetem Świata. Otrzymujecie od Niego siłę. Otrzymujecie wiedzę Wed i pism oraz początku, przebiegu i końca świata. Tak jak Baba jest wszechmocny, wy także jesteście wszechmocni; władacie światem. Nikt nie może tego wam skraść. Otrzymujecie ode Mnie tyle potęgi. Ten Brahma także otrzymuje potęgę. Im więcej pamiętasz Ojca, tym więcej potęgi otrzymujesz. Ojciec nie daje wam żadnej innej trudności. Po prostu macie Go pamiętać; to wszystko. Obecnie cykl osiemdziesięciu czterech wcieleń się skończył; macie wracać do domu. Zrozumieć to nie jest niczym wielkim. Nie ma potrzeby, aby wchodzić w zbyt wielkie szczegóły. Gdy zrozumiesz Nasiono, zrozumiesz, w jaki sposób całe drzewo się z niego wyrasta. Cała wiedza, tak jak w łupince od orzecha, jest w waszych intelektach. To są unikalne kwestie. Ludzie na ścieżce czczenia tak bardzo błądzą. Czynią tyle starań, ale niczego nie otrzymują. Ojciec przychodzi i czyni was panami świata. Stajecie się panami świata dzięki potędze jogi. Takie starania macie czynić. Joga Bharatu jest słynna. Dzięki jodze wasze życie staje się bardzo długie. Macie tyle korzyści dzięki towarzystwu Prawdy. Macie długie życie i wasze ciała staja się wolne od choroby. Dzieci to wszystko jest wkładane tylko do waszych intelektów. Nikt oprócz was, braminów nie posiada towarzystwa Prawdy. Jesteście dziećmi ojca ludzkości, Pradżapity Brahmy i wnuczkami Dziadka. Dlatego powinniście mieć tak dużo szczęścia wiedząc, że jesteście Jego wnuczkami. Swoje dziedzictwo otrzymujecie od Dziadka. To jest pielgrzymka pamiętania. Powinniście przeżuwać to waszymi intelektami. Na tamtych satsangach ludzie tylko się zbierają, ale tutaj kwestie są zupełnie inne. To nie jest tak, że tylko jak gdzieś usiądziecie, to oznacza, iż jesteście w towarzystwie Prawdy. Nie. Jeżeli pamiętasz Go we wszystkim co robisz, tzn., że przebywasz w towarzystwie Prawdy. Jeżeli nie jesteś w pamiętaniu, tzn., że jesteś świadomy ciała. Ciało jest czymś fałszywym, ciało nie jest prawda. Ciało jest martwe. Ono składa się z pięciu żywiołów. Kiedy nie ma w nim duszy, nie ma też żadnego ruchu. Nie ma żadnej wartości w ludzkich ciałach. Jest wartość w ciałach innych istot. To dusza bierze całą fortunę. "Jestem tym i tym", dusza to mówi. Ojciec mówi: Popatrzcie, jaka stała się dusza! Oni jedzą jajka, ryby, wszystko. Wszyscy są Bhasmasurami (diabeł, który sam się spalił). Oni spalają siebie. W jaki sposób? Każdy spala siebie siedząc na stosie żądzy, a więc jest Bhasmasurem. Teraz siedzicie na stosie wiedzy i stajecie się bóstwami. Każdy na całym świecie spala się siedząc na stosie żądzy. Dusze stały się całkowicie nieczyste i brzydkie. Dzieci, Ojciec przychodzi, by zmienić was z brzydkich w piękne. Tak więc Ojciec wyjaśnia: Dzieci, odrzućcie świadomość ciała i uważajcie siebie za dusze. Dzieci uczą się w szkole, a potem zachowują tę naukę w intelektach, nawet kiedy są w domu. To także powinno pozostać w twoim intelekcie. To jest twoje studenckie życie. Masz przed sobą cel i przedmioty swojej nauki. We wszystkim co robisz miej tę wiedzę w swoim intelekcie. Dzieci, przychodzicie tutaj by się odświeżyć. Są wam także dawane metody, jak macie wyjaśniać. W świecie na zewnątrz jest niezliczona ilość satsangów. Tak wiele ludzi zbiera się razem. Tak naprawdę, nikt nie jest tam w towarzystwie Prawdy. Dzieci, teraz otrzymujecie towarzystwo Prawdy. Tylko Ojciec przychodzi i zakłada wiek złoty, a wy stajecie się panami. Poprzez świadomość ciała, tzn., poprzez fałszywa świadomość, upadacie. Dzięki towarzystwu Prawdy wznosicie się. Nagrody tego doświadczacie przez połowę cyklu. Nie jest tak, że tam także macie towarzystwo Prawdy, nie. Mówi się o towarzystwie Prawdy i towarzystwie fałszu, wtedy, gdy obydwa towarzystwa istnieje w tym samym czasie. Prawdziwy Ojciec przychodzi i wszystko wyjaśnia. Dopóki ten Prawdziwy Ojciec nie przyjdzie, nikt nie potrafi niczego zrozumieć. Dzieci, teraz Ojciec mówi do was: O! dusze, przebywajcie w Moim towarzystwie. Przejdźcie poza towarzystwo ciał. Nawet pomimo tego, że w złotym wieku jesteście w towarzystwie ciał, to jesteście nadal czyści. Tutaj, dzięki towarzystwu Prawdy, zmieniacie się z nieczystych w czystych, a potem otrzymujecie satopradhan ciało. Wy, dusze będziecie także satopradhan. Obecnie świat jest tamopradhan. Świat staje się nowy i stary. W nowym świecie na pewno istniała wieczna, oryginalna, boska religia. Dzisiaj ta religia zanikła i oni nazywają swoją religię oryginalną, wieczna religią hinduską. Oni popadli w zamieszanie. Teraz wy, ludzie Bharatu, rozumiecie, że należeliście do starożytnej, boskiej religii. Byliście panami złotego wieku, ale gdzie jest wasze upojenie? Oni napisali, że cykl trwa bardzo długo. Oni o wszystkim zapomnieli. To się nazywa gra labiryntu. Teraz ucząc się całej wiedzy którą daje wam Prawdziwy Ojciec, bierzecie wysokie pozycje. Potem, po upływie połowy cyklu upadacie, ponieważ zaczyna się królestwo Rawana. Świat się starzeje. Rozumiecie, że byliście panami nowego świata. Teraz jesteście w starym świecie. Niektórzy z was nie pamiętają nawet tyle. Baba czyni was mieszkańcami nieba. Przez połowę cyklu jesteście mieszkańcami nieba, a po połowie cyklu upadacie, ponieważ zaczyna się królestwo Rawana. Przez połowę cyklu jesteście mieszkańcami nieba, a potem mieszkańcami piekła. Świat stanie się stary. Rozumiecie, że Baba czyni was mieszkańcami nieba. Przez połowę cyklu będziecie mieszkańcami nieba a przez połowę cyklu staniecie się mieszkańcami piekła. Stajecie się także tak jak Ojciec wszechmocnymi autorytetami, w kolejności, zgodnie z wysiłkami. Jest wam dawana dawka nektaru wiedzy. Śiw Baba otrzymał stare organy; On nie otrzymuje nowych organów. On otrzymuje stary akordeon. Ojciec przychodzi tylko w czasie emerytury. Dzieci, doświadczacie szczęścia; Ojciec także doświadcza szczęścia. Ojciec mówi: Dzieci, Ja przychodzę, by dać wam wiedzę i wyzwolić was od Rawana. Ta rola jest grana z wielkim szczęściem. Ojciec gra Swoją rolę z wielkim szczęściem. Ojciec musi przyjść w każdym cyklu. Ta rola nigdy się nie kończy. Dzieci, powinnyście być bardzo szczęśliwe. W jakim stopniu utrzymujesz towarzystwo Prawdy, na tyle będziesz doświadczać wielkiego szczęścia. Kiedy jest mniej pamiętania, nie ma także tyle szczęścia. Dzieci, Ojciec daje wam Swoją posiadłość. Ojciec bardzo kocha dzieci, które mają uczciwe serca. Pan jest zadowolony z uczciwego serca. Ci, którzy są uczciwi wewnętrznie i zewnętrznie i są zajęci stale służeniem, są bardzo przez Ojca kochani. Oni są prawdziwymi pomocnikami Baby. Zapytaj swojego serca: Czy służę prawdziwie? Czy przebywam w towarzystwie prawdziwego Ojca? Jaki stan osiągniesz, jeżeli nie będziesz utrzymywać towarzystwa prawdziwego Ojca? Stale pokazuj ścieżkę wielu i weźmiesz wysoka pozycję. Sprawdzaj siebie wewnętrznie i zobacz, jakie dziedzictwo weźmiesz od prawdziwego Ojca. Wiecie, że to jest w kolejności. Niektórzy biorą większe dziedzictwo, a niektórzy mniejsze. W tym jest różnica dnia i nocy. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Pozostaw wszelką świadomość ciała i oczyszczaj się poprzez utrzymywanie towarzystwa Prawdy.

2. W tym studenckim życiu, we wszystkim co robisz, ta wiedza powinna stale obracać się w twoim intelekcie. Czyń starania, stale pamiętając o swoim celu i swojej nauce. Miej uczciwe serce i stań się pomocnikiem Ojca.

Błogosławieństwo:
Bądź tym, który czyni wzniosłe wysiłki, wykonuj złoto wieczną usługę swoją złoto wieczną naturą.

Dzieci, które nie posiadają żadnej domieszki starych sanskar, natury zazdrości, uporu czy też próbowania udowodnienia własnej racji, posiadają złotowieczne natury. Ci, którzy mają złotowieczne natury i zawsze mają sanskary mówienia „Ha dżi!” (Tak), takie wzniosłe, czyniące wysiłki dzieci, dostosowują siebie zgodnie z czasem i usługą i stają się prawdziwym złotem.Będziesz mógł być nazywany tym, który wykonuje złotowieczną usługę wtedy, gdy nie będzie domieszana do niej domieszka ego i uczucia bycia znieważonym.

Hasło:
Skończ z pytaniami „Dlaczego?” i „Co?” i w swoim sercu bądź stale szczęśliwy.