12.02.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, powinnyście mieć duże zainteresowanie zarabianiem dochodu. Dochód jest zarabiany dzięki nauce.

Pytanie:
Jaka rzecz, która przynosi szczęście, staje się przeszkodą, gdy nie ma wiedzy?

Odpowiedź:
Otrzymywanie wizji jest kwestią wielkiego szczęścia. Jednak, gdy nie posiadasz dokładnej wiedzy, popadasz w jeszcze większe zamieszanie. Na przykład, jeżeli ktoś otrzymuje wizję Ojca, widzi formę punktu. Co on zrozumiałby z tego? Popadłby w jeszcze większe zamieszanie. Dlatego nie ma żadnej korzyści w otrzymywaniu wizji, jeżeli nie macie wiedzy. Poprzez to jest nawet więcej przeszkód Mai. Niektóre dzieci mają niewłaściwe upojenie z powodu otrzymywania wizji.

Piosenka:
Przyszedłem po obudzeniu się mojej fortuny.

Om śanti.
Najsłodsze duchowe dzieci słyszały piosenkę. Nowi słyszeli ją i starzy również ją słyszeli. Dzieci usłyszały także, że to jest szkoła. W szkole tworzony jest taki lub inny rodzaj fortuny. Istnieją wszystkie rodzaje fortuny. Niektórzy tworzą swoją fortunę bycia chirurgiem, inni tworzą swoją fortunę bycia prawnikiem. O fortunie mówi się, że jest celem i przedmiotem nauki. Czego innego uczylibyście się w szkole jak nie tego, w jaki sposób tworzyć swoją fortunę. Dzieci, tutaj wiecie, że przyszłyście po to, aby tworzyć swoją fortunę. Przybyłyście tutaj, aby wziąć prawo do swojej fortuny królestwa nowego świata. Ta radża joga jest dla nowego świata. Ich jest dla starego świata. Oni stają się chirurgami, prawnikami lub inżynierami itd. w starym świecie. Teraz pozostało bardzo mało czasu w starym świecie, aby stać się tym; oni wszyscy zostaną zniszczeni. Tamta fortuna odnosi się do tej ziemi śmierci to znaczy, ona odnosi się do życia. Wasza nauka jest dla nowego świata. Przybyliście tutaj, aby tworzyć swoją fortunę dla nowego świata. Otrzymacie fortunę królestwa w nowym świecie. Kto was uczy? Nieograniczony Ojciec, od którego macie wziąć swoje prawo do dziedzictwa. Gdy ktoś otrzymuje od lekarza dziedzictwo bycia lekarzem, jest to dziedzictwo na to życie. Ludzie otrzymują jedno dziedzictwo od swojego ojca, a inne dziedzictwo jest wynikiem ich nauki. Następnie, gdy starzeją się, idą do swojego przewodnika. Czego oni pragną? Oni mówią: Daj nam nauki, aby odejść do rejonu spokoju! Daj nam zbawienie! Zabierz nas stąd do rejonu spokoju. Oni otrzymują od swojego ojca a także od swojego nauczyciela dziedzictwo na jedno życie. Jednak nie otrzymują niczego od przewodnika. Oni uczą się u nauczyciela i zdobywają małe dziedzictwo. Oni staliby się nauczycielami, nauczycielami szycia itd., ponieważ potrzebują zarabiać dochód. Nawet pomimo że oni otrzymują dziedzictwo od swojego ojca, uczą się, aby zarabiać własny dochód. Nie ma żadnego dochodu od przewodnika. Tak, niektórzy studiują bardzo dobrze Gitę itp., a potem, w oparciu o to dają wykłady itd. Wszystko to odnosi się do przemijającego szczęścia. Będziecie w tej ziemi śmierci jeszcze tylko przez krótką chwilę. Stary świat ma być zniszczony. Rozumiecie, że przybyliście tutaj, aby stworzyć swoją fortunę dla nowego świata. Ten stary świat ma być zniszczony. Twój majątek i majątek twojego ojca będzie spalony. Zostaniecie z pustymi rękami. Dochód, którego teraz potrzebujecie to dochód, który jest dla nowego świata. Ludzie ze starego świata nie mogą pomóc wam go zarobić. To Śiw Baba umożliwia wam zarabianie dochodu dla nowego świata. Przybyliście tutaj, aby stworzyć swoją fortunę dla nowego świata. Ten Ojciec jest waszym Ojcem, Nauczycielem i waszym Guru. On przychodzi w zbieżnym wieku. On uczy was, jak zarabiać dochód na przyszłość. Pozostało jeszcze tylko kilka dni tego starego świata. Ludzie z tego świata nie rozumieją tego. Oni pytają: Kiedy nadejdzie nowy świat? Jest wielu, którzy mówią, że tamci ludzie po prostu kłamią! Ojciec mówi: Teraz jest zakładany nowy świat. Dziecko powiedziałoby, że to są kłamstwa. Dzieci, rozumiecie, że Ten Jeden jest waszym Ojcem, Nauczycielem i Satguru dla nowego świata. Ojciec przychodzi, by zabrać was do lądu spokoju i ziemi szczęścia. Gdy ktoś nie tworzy swojej fortuny to znaczy, że niczego nie zrozumiał. W tym samym domu żona studiowałaby tę naukę, a mąż nie lub dzieci uczyłyby się tej nauki, ale rodzice nie. To dzieje się cały czas. Na początku przyszło dużo całych rodzin. Jednak, gdy nadeszły sztormy Mai, ci którzy byli zachwyceni, słuchając tej wiedzy, przekazywali ją innym, a potem pozostawili Ojca. Zostało zapamiętane: Ci, którzy są zachwyceni, słuchając tej wiedzy, będą należeć do Ojca. Będą studiować to, a potem, to jest cud dramatu! Ojciec sam mówi: To jest cud dramatu i Mai! To jest aspekt dramatu. Mąż i żona rozwodzą się, dzieci pozostawiają swojego ojca. Tutaj tak nie jest. Wy nie możecie tutaj rozwieść się z nikim. Ojciec przybył, aby spowodować, że zarabiacie prawdziwy dochód. Ojciec nie spycha was na wyboje. Ojciec jest Oczyścicielem, Tym, który jest miłosierny. Ojciec przychodzi i wyzwala was z cierpienia. On także staje się waszym Przewodnikiem i zabiera was z powrotem ze Sobą. Fizyczny guru nie powiedziałby, że on zabierze was z powrotem ze sobą. Czy kiedykolwiek widzieliście lub słyszeliście to od guru? Możecie spytać tamtych guru: Masz tak wielu naśladowców! Gdy pozostawisz swoje ciało, czy zabierzesz także swoich naśladowców ze sobą? Nikt z nich nie powiedziałby, że on zabierze swoich naśladowców ze sobą. To nie jest możliwe. Nikt nie powiedziałby, że może zabrać każdego do lądu nirwany lub do lądu wyzwolenia. Nikt nawet nie zadałby takiego pytania: Czy zabierzesz nas ze sobą? W pismach są wersety Boga: Ja zabiorę was wszystkich ze Sobą. Wszyscy powracają tak jak chmara komarów. W złotym wieku jest bardzo niedużo ludzkich istot, podczas gdy w żelaznym wieku jest dużo ludzkich istot. Dusze opuszczą swoje ciała, wyrównają swoje karmiczne konta i powrócą do domu. One na pewno mają powrócić. Tak dużo ludzkich istot nie może zostać tutaj. Dzieci, rozumiecie bardzo jasno, że teraz macie powrócić do domu. Musicie zostawić swoje ciała. Gdy umierasz, świat jest dla ciebie martwy. Po prostu uważajcie siebie za dusze i pamiętajcie Ojca. Macie pozostawić swoje stare ciała. Ten świat również jest stary. Gdy siedzisz w starym domu, a nowy dom jest budowany, rozumiesz, że on jest budowany dla ciebie. Twój intelekt kierowałby się w stronę nowego domu. „Zrób to w tym domu. Tutaj zrób to.” Wszelkie przywiązanie do starego domu jest przerywane i nawiązywane jest połączenie z nowym. To są ograniczone aspekty, podczas gdy to jest aspekt nieograniczonego świata. Macie przerwać swoje przywiązanie do starego świata i połączyć się z nowym światem. Wiecie, że ten stary świat ma być zniszczony. Nowy świat jest niebem. My zdobędziemy tam królewską pozycję. Im więcej pozostajesz w jodze, im więcej wiedzy wpajasz sobie i możesz wyjaśniać innym, tym bardziej poziom twojego szczęścia wzrośnie. To jest bardzo ważny egzamin. Otrzymujemy swoje dziedzictwo nieba na 21 żyć. Dobrze jest stać się bogatym, prawda? Jeżeli otrzymasz długą rozpiętość życia, to też jest dobre, prawda? W jakim stopniu pamiętasz cykl świata i czynisz innych podobnymi do siebie, w takim stopniu skorzystasz. Jeżeli chcecie stać się królami, macie również stworzyć swoich poddanych. Tak wielu przychodzi na wystawy. Oni wszyscybędą stawać się poddanymi, ponieważ ta wiedza jest niezniszczalna, nigdy nie jest niszczona. To wchodzi do waszego intelektu, że macie stać się czyści i stać się panami czystego świata. Jeżeli czynisz wiele wysiłku, możesz zdobyć wysoką pozycję pomiędzy poddanymi. W przeciwnym razie staniecie się poddanymi niższej kategorii. Wszystko jest w kolejności. Królestwo Ramy jest zakładane a królestwo Rawana będzie zniszczone. W złotym wieku będą tylko bóstwa. Baba wyjaśnił: Pozostając na pielgrzymce pamiętania staniecie się panami satopradhan świata. Wszyscy królowie i poddani są panami. Nawet poddani mówią: Nasz Bharat jest najbardziej wzniosły. Bharat naprawdę był najwznioślejszy. On teraz nie jest tym - ale na pewno tym był. On teraz stał się całkowicie biedny. Starożytny Bharat był najbogatszy z wszystkich. Wiecie, że my, ludzie Bharatu, naprawdę należeliśmy do najbardziej wzniosłego klanu bóstw. Nikt inny nie może być zwany bóstwami. Wy córki, uczycie się tego, a potem macie wyjaśniać to innym. Macie wyjaśniać ludzkim istotom. Macie również obrazy, poprzez które możecie pokazać ludziom, w jaki sposób oni (Lakszmi i Narajan) zdobyli swoją pozycje. Możecie pokazać im wszystko dokładnie w szczegółach, pokazując dokładny czas i dokładne daty. Oni jeszcze raz zdobywają swoją pozycję od Śiw Baby. Ich wizerunki także istnieją. Śiwa jest Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą. Ojciec mówi: Dzięki potędze jogi otrzymujesz dziedzictwo 21 żyć poprzez Brahmę. Możecie stać się bóstwami dynastii słońca, panami lądu Wisznu. Śiw Baba daje ci to dziedzictwo poprzez Dadę (starszego brata) Brahmę. Dusza tego (Brahmy) słucha wszystkiego pierwsza. To dusza wpaja sobie wszystko. To jest główna kwestia. Oni pokazują wizerunek Śiwy. Ten wizerunek to jest wizerunek Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy, Śiwy. Brahma, Wisznu i Śankar są bóstwami subtelnego rejonu. Pradżapita Brahma musi na pewno istnieć tutaj. Jest wiele Brahma Kumars i Kumaris - dzieci Pradżapity Brahmy. Dopóki nie staniecie się dziećmi Pradżapity Brahmy i nie staniecie się braminami, w jaki sposób możecie otrzymać swoje dziedzictwo od Śiw Baby. To nie może być fizyczne stworzenie. Pamiętane jest to określenie: ustami zrodzone stworzenie. Mówicie, że jesteście ustami zrodzonym stworzeniem Pradżapity Brahmy. Oni są naśladowcami swoich guru. Tutaj nazywacie Jednego Ojcem Nauczycielem i Satguru. Nie nazywacie tym tego( Brahmy). Jest tylko jeden bezcielesny Śiw Baba. On jest Oceanem Wiedzy. On daje wam wiedzę o początku, środku i końcu świata. Bezcielesny jest także nauczycielem i On daje wam tę naukę poprzez tego cielesnego. To dusza to mówi. Dusza mówi: Nie stwarzaj cierpienia mojemu ciału. Kiedy dusze stają się nieszczęśliwe, jest im wyjaśniane: Zniszczenie stoi tuż przed wami, a Ojciec z poza tego świata przychodzi na końcu, aby zabrać każdego z powrotem do domu. Wszystko co istnieje będzie zniszczone. To jest zwane lądem śmierci. Niebo istnieje tutaj na tej ziemi. Świątynia Dilwala została zbudowana. Oni są pokazani w czasie wykonywania tapasji a powyżej pokazane jest niebo. Gdzie indziej oni by to pokazali? Oni pokazali wizerunki bóstw powyżej. One istniałyby także tutaj. Macie wyjaśniać to taktownie. Powinniście pójść do świątyń i wyjaśniać im: To jest memoriał Śiw Baby, który nas uczy. W rzeczywistości Śiwa jest tylko punktem, ale w jaki sposób można czcić punkt. W jaki sposób kwiaty byłyby Mu ofiarowywane? Dlatego oni nadali Mu taką ogromną formę. On nie jest tak wielki. Jest pamiętane, że cudowna gwiazda skrzy się w środku czoła. Jest to bardzo subtelne, tylko punkt. Jeżeli ona byłaby czymś dużym naukowcy bardzo szybko byliby w stanie to wychwycić. Nie jest też tak jasna jak tysiące słońc. Nie jest taka. Niektórzy czciciele, którzy tutaj przychodzą mówią: Jesteśmy w stanie zobaczyć tylko tę twarz. Baba wyjaśnił, że oni nie otrzymali pełnego przedstawienia Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy. Ich fortuna jeszcze się nie otworzyła. Dopóki oni nie poznają Ojca, nie będą wiedzieć, że dusza jest punktem i że Śiw Baba również jest punktem i tego, że mają Go pamiętać. Tylko kiedy oni to zrozumieją i będą pamiętać Go, tylko wtedy ich grzechy będą usunięte. Jednak, kiedy oni mówią: Ja mogę Go zobaczyć, ja widzę Go w taki sposób- to mówi się o tym, że jest to przeszkoda Mai. Teraz jesteście szczęśliwe, że znalazłyście Ojca. Ojciec mówi: Kiedy oni mają wizje Kriszny, tańczą w wielkim szczęściu, ale nikt nie otrzymuje poprzez to zbawienia. Te wizje mają przypadkowo. Jeżeli nie uczysz się dobrze, trafisz pomiędzy poddanych. Otrzymujesz pewną korzyść poprzez wizję. Ludzie na ścieżce czczenia mają wizję, kiedy wykonują bardzo wiele wysiłku. Tutaj oni mają wizje czyniąc bardzo niewielki wysiłek, ale nie ma w tym żadnej korzyści. Oni pójdą i staną się zwyczajnymi poddanymi w lądzie Kriszny. Dzieci, teraz rozumiecie, że to Śiw Baba jest tym który daje nam tę wiedzę. Rozkazy Ojca brzmią: Na pewno stań się czysty. Jednak niektórzy nie są w stanie pozostawać czyści. Czasami nawet nieczyści przychodzą tutaj w tajemnicy. Oni stwarzają tylko sobie stratę. Oszukują samych siebie. Nie ma kwestii oszukiwania Ojca. Czy masz zamiar otrzymać bogactwo oszukując Ojca? Jaki będzie twój stan, jeżeli nie przestrzegasz śrimatu Śiw Baby dokładnie. Będzie zrozumiane, że to nie jest w twojej fortunie. Jeżeli nie uczysz się a dajesz innym wiele cierpienia, będzie wiele kary a twoja pozycja będzie zniszczona. Nie wykonuj niczego przeciwko prawu. Ojciec wyjaśnia, że twoja działalność nie jest dobra. Ojciec pokazuje wam sposób na zarabianie dochodu, ale potem, czy ty stosujesz się do tego czy nie, to jest twoja fortuna. Po doświadczeniu kary każdy musi powrócić do lądu spokoju. Pozycja będzie zniszczona i nie otrzymasz niczego. Wielu przychodzi tutaj, ale jest to kwestia wzięcia dziedzictwa od Ojca. Dzieci mówią: Baba ja wezmę pozycję dynastii słońca nieba. To jest radża joga. Studenci zdobywają stypendium. Ci, którzy zdają otrzymują stypendium. Ten różaniec jest stwarzany z tych, którzy otrzymują stypendium. W jakim stopniu ktoś daje, zgodnie z tym otrzymuje stypendium. Ten różaniec jest stwarzany. Liczba tych, którzy otrzymują stypendium rośnie stopniowo aż do momentu, gdy są ich prawie tysiące. Tym stypendium jest królewska pozycja. Ci, którzy uczą się dobrze, nie mogą pozostać incognito. Wielu nowych wyprzedza starszych. Wiele córek przychodzi i mówi, że im bardzo podoba się ta nauka i one obiecują, że po zakończeniu lokik wykształcenia, one zaangażują się w tej nauce i uczynią swoje życia takimi jak diament. One mówią: Będziemy zarabiać nasz prawdziwy dochód i weźmiemy nasze dziedzictwo na 21 żyć. One mają tak wiele szczęścia. One rozumieją, że jeżeli nie wezmą dziedzictwa teraz - nigdy go nie zdobędą. Mają zainteresowanie tą nauką. Niektórzy nie mają nawet najmniejszego zainteresowania tym by cokolwiek zrozumieć. Nawet niektórzy starsi nie mają tak wielkiego zainteresowania jak nowi. To jest zadziwiające. Zostało powiedziane, że jest to zgodnie z dramatem i to nie jest w ich fortunie, a więc cóż nawet Bóg mógłby zrobić. Nauczyciel będzie was uczył. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym a teraz odnalezionym dzieciom, miłość pamiętanie i dzień dobry, od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Ukrywać swoje słabości to znaczy oszukiwać siebie. Dlatego nigdy siebie nie oszukuj.

2. Aby uczynić swoją fortunę wzniosłą nie wykonuj niczego przeciw prawu. Miej zainteresowanie nauką. Wykonuj usługę czynienia innych podobnymi sobie.

Błogosławieństwo:
Bądź łatwym joginem, stawiając każdy krok zgodnie ze wskazówkami i spraw, że Maja odda się tobie.

Dzieci, które stawiają każdy krok zgodnie ze wskazówkami, sprawiają, że cały świat się im oddaje. Razem z tym, Maja również się oddaje, wraz z całym swoim potomstwem. Po pierwsze, ty oddajesz się Ojcu, a potem Maja oddaje się tobie. Utrzymując wzniosły szacunek wobec siebie, stale wykonuj każdy rozkaz, a zostaniesz uwolniony od wszystkich trudności, na życie po życiu. Teraz jesteś łatwym joginem, a w przyszłości będziesz mieć łatwe życie. A więc uczyń swoje życie bardzo łatwym.

Hasło:
Przekształcić wiele dusz swoim przekształceniem, oznacza dać im dar życia.