12.03.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, bądźcie introwersyjne i praktykujcie przebywanie w pamiętaniu. Sprawdzajcie, jak długo jesteście świadome duszy i świadome Boga.

Pytanie:
Jakie są znaki dzieci, które przebywają w odosobnieniu i praktykują bycie świadomymi duszy?

Odpowiedź:
1) One nie będą wypowiadać żadnych niewłaściwych słów. 2) Mają braterską miłość do innych oraz są jak mleko i miód. 3) Mają bardzo dobrą dharnę. Nigdy nie wykonują żadnych grzesznych czynów. 4) Ich sposób patrzenia jest bardzo słodki. Nigdy nie stają się świadome ciała. 5) Nigdy nie sprawiają nikomu cierpienia.

Om śanti.
Duchowy Ojciec mówi do was duchowe dzieci. Jeśli On miałby mówić „tylko do duchów”, nie byłoby to do ludzkich istot. Dlatego Duchowy Ojciec mówi: Duchowe dzieci, macie uważajcie się za dusze. My, dusze otrzymujemy tę wiedzę od Ojca. Dzieci, macie być świadome duszy. Dzieci, Ojciec przybył, aby was zabrać z powrotem do domu. Chociaż w złotym wieku jesteście świadome duszy, nie jesteście świadome Boga. Tutaj stajecie się świadome duszy i świadome Boga, to znaczy jesteście dziećmi Ojca. Jest duża różnica pomiędzy tym, co jest tutaj a co jest tam. Tu jest nauka, podczas gdy tam nie ma kwestii tej nauki. Tutaj, jeśli stale słuchalibyście z wiarą, że każdy z was jest duszą i że Ojciec was uczy, bylibyście w stanie wdrażać sobie dobrze wiedzę i stale stawalibyście się świadomi duszy. Chociaż to brzmi bardzo prosto, cel ustabilizowania się w takim stanie jest bardzo wysoki. Dzieci, podczas mówienia do innych, powinnyście przekazywać własne doświadczenia, jak uważacie się za dusze i jak widzicie ich jako dusze. Ojciec mówi: Mimo że siedzę w tym ciele, to jest moja naturalna praktyka. Uważam dzieci za dusze. Uczę dusze. Dusze grają także role na ścieżce czczenia. One stają się nieczyste, grając swoje role. Dusze ponownie muszą stać się czyste. Dopóki nie uważacie Ojca za Najwyższą Duszę i nie pamiętacie Go, jak możecie stać się czyste? Dlatego, aby to osiągnąć, wy dzieci musicie się stać introwersyjne i praktykować pamiętanie. Wiedza jest bardzo łatwa, ale musicie mieć silną wiarę, że „Ja, dusza, uczę się i że Baba nas uczy”. Wtedy będziecie mogli wdrażać sobie wiedzę i nie popełniać żadnych grzechów. To nie jest tak, że obecnie dłużej nie popełniacie grzechów. Tylko na końcu staniecie się pogromcami grzechu. Wizja braterstwa jest bardzo słodka. Nie ma w niej świadomości ciała. Dzieci, rozumieją, że wiedza Ojca jest bardzo głęboka. Jeśli chcecie stać się najwyżsi ze wszystkich, musicie ją bardzo dobrze praktykować i bardzo dobrze o niej myśleć. Potrzebujecie odosobnienia, aby stać się introwersyjni. W domu i w pracy nie możecie mieć odosobnienia takiego jak tu. Tutaj, możecie to bardzo dobrze praktykować. Musicie widzieć tylko dusze. Macie także uważać się za duszę. Przez praktykowanie tego tutaj, wdrożycie sobie ten zwyczaj. Następnie musicie także prowadzić własny rejestr; w jakim stopniu jestem świadomy duszy? Mówimy do dusz. Rozmawiamy z nimi. Odnośnie tego potrzebna jest wam bardzo dobra praktyka. Dzieci, rozumiecie, że ten aspekt jest poprawny. Usunąć świadomość ciała i stać się świadomym duszy, wdrażać to sobie oraz inspirować do wdrażania, uważać się za duszę i pamiętać Ojca, to jest bardzo głęboki rejestr. Nawet wielcy maharati rozumieją, że temat, który Baba daje nam codziennie do ubijania, ma bardzo głębokie punkty. Wówczas nie będziecie wypowiadać żadnych niewłaściwych słów. Będzie bardzo dużo miłości pomiędzy braćmi. Wszyscy z nas jesteśmy dziećmi Boga. Znacie chwałę Ojca. Chwała Kriszny jest oddzielna. On jest nazywany „Pełen wszystkich cnót i całkowicie bez występków”, ale skąd on otrzymał wszystkie te cnoty? Jego chwała jest inna, ale on został uczyniony w pełnym cnót przez Ojca, Ocean Wiedzy, czy to prawda? Powinniście sprawdzać siebie bardzo uważnie. Powinniście prowadzić dokładny rachunek na każdym kroku. Biznesmeni opisują w nocy swoje konta z całego dnia. Wy także prowadzicie interes. Powinniście sprawdzać siebie wieczorem, czy rozmawialiście z innymi uważając ich za swoich braci, lub czy sprawiliście komuś cierpienie, ponieważ rozumiecie, że wy wszyscy, bracia, idziecie do oceanu mleka. Ten to ocean trucizny. ani nie jesteście w królestwie Rawana, ani w królestwie Ramy. Jesteście pomiędzy, a więc musicie uważać się za dusze i pamiętać Ojca. Powinniście sprawdzać, w jakim stopniu jesteście w stanie utrzymywać stan wizji braterstwa. Wszystkie my, dusze, jesteśmy braćmi i odgrywamy swoje role poprzez te ciała. Dusza jest niezniszczalna, a ciało jest zniszczalne. Teraz odegraliśmy role 84 żyć. Ojciec przyszedł. On mówi: Pamiętaj tylko Mnie. Uważaj się za duszę. Stajecie się braćmi, uważając się za dusze. Ojciec to wyjaśnia. Nikt za wyjątkiem Ojca nie ma takiej roli, aby to wyjaśniać. Nie ma kwestii inspiracji. Tak, jak nauczyciel siedzi i wyjaśnia, w ten sam sposób Ojciec wyjaśnia dzieciom. Te kwestie możecie przemyśleć. Macie na to przeznaczać czas. Ojciec dał wam pozwolenie na dalsze prowadzenie swoich interesów itp., ale konieczne jest też pozostawanie na pielgrzymce pamiętania. Powinniście przeznaczać na to czas. Usługa każdego jest inna. Niektórzy mogą mięć dużo czasu. Powinniście z wyczuciem pisać w gazetach, jak można tutaj pamiętać Ojca. Macie uważać się za braci. Ojciec przychodzi i uczy wszystkie dusze. To teraz macie napełnić duszę sanskarami boskich cnót. Ludzie pytają was o jogę starożytnego Bharatu. Możecie im wyjaśnić, ale dopóki jest was niewielu, wasze imię nie jest tak dobrze znane. Bóg uczy was jogi. Niewątpliwie On musi mieć dzieci. Oni będą mogli uświadomić, że nikt nie wie, w jaki sposób bezcielesny Bóg Ojciec przychodzi i uczy. On mówi: Przychodzę u zbiegu każdego cyklu i mówię wam, w jaki sposób przychodzę i w czyje ciało wchodzę. Odnośnie tego nie ma kwestii bycia w zamieszaniu. To jest z góry ustalona sztuka życia. Wchodzę tylko w jednego. Założenie zachodzi poprzez Ojca ludzkości. On staje się pierwszym i szczególnie umiłowanym dzieckiem. Zakładam oryginalną, wieczną, boską religię poprzez niego. Potem on staje się pierwszy ponownie. Wyjaśnienie pokazane na obrazie jest bardzo dobre. Nikt inny nie może wyjaśnić, jak Brahma staje się Wisznu i jak Wisznu staje się Brahmą. Potrzebujecie mądrych metod do wyjaśniania. Wiecie, jak Baba zakłada oryginalną, wieczną, boską religię i jak cykl się obraca. Nikt inny nie może o tym wiedzieć. Dlatego Ojciec mówi: Piszcie, używając mądrych metod: Kto może nauczyć was właściwej jogi? Gdy ludzie uświadomią to sobie, wielu przyjdzie. Potem wszystkie tamte wielkie aśramy zaczną się chwiać. To stanie się na końcu, oni będą zadziwieni, jak dużo jest instytucji na ścieżce czczenia i że nie ma ani jednej na ścieżce wiedzy. Tylko wtedy nastąpi wasze zwycięstwo. Wiecie także, że Ojciec przychodzi co 5000 lat. Uczycie się z Ojcem, a także uczycie innych. Jak możecie wyjaśnić komuś na piśmie? Wszystkie te metody są wynajdywane w każdym cyklu tak, aby wielu mogło dowiedzieć się, że nikt za wyjątkiem Ojca nie może założyć religii. Rozumiecie, że po jednej stronie jest Rawan, a po drugiej Rama. Odnosicie zwycięstwo nad Rawanem. Wszyscy należą do społeczeństwa Rawana. Jest bardzo niewielu, którzy należą do społeczeństwa Boga. Na ścieżce czczenia jest tak dużo pokazu. Gdziekolwiek jest woda, tam odbywa się spotkanie. Oni wydają tak dużo pieniędzy. Wielu topi się i umiera. Tak nie dzieje się tutaj. Jednak Baba stale mówi: Jest to wielkim cudem, jak niektórzy rozpoznają Mnie, słuchają Mnie, wyjaśniają innym i przestrzegają czystości, a potem, O Maja! Oni są pokonywani przez ciebie. To wydarza się w każdym cyklu. Są tacy, którzy są pokonywani przez Maję. To jest wojna z Mają. Jest także wpływ Mai. Ścieżka czczenia musi się zachwiać. Doświadczacie nagrody przez pół cyklu, a potem w królestwie Rawana zaczyna się czczenie. Znaki tego pozostają cały czas. Gdy oni wchodzą w występek, nie mogą być dłużej bóstwami. Nikt na świecie nie wie, jak one stały się występne. W pismach napisano, że bóstwa weszły na ścieżkę grzechu. Jednak oni nie wiedza, kiedy to się stało. Macie zrozumieć jasno te wszystkie aspekty i wyjaśniać je innym. Tylko, gdy macie wiarę w intelektach, możecie to zrozumieć. Oni poczują pociągnięcie i powiedzą: Chcemy spotkać takiego Ojca. Jednak, powinniście najpierw przekonać się, czy oni nadal mają upojenie, gdy powrócą do domu i czy wciąż mają wiarę w intelektach. Oni powinni tęsknić za pamiętaniem. Oni napisaliby list, aby powiedzieć: Jesteś naszym prawdziwym Babą, otrzymujemy najwznioślejsze dziedzictwo od Ciebie. Nie możemy wytrzymać bez spotkania Ciebie. Spotkanie ma miejsce po zaręczynach. Po zaręczynach jest wielkie pragnienie spotkania. Rozumiecie, że nasz nieograniczony Ojciec jest naszym Nauczycielem i naszym Panem Młodym i że On jest dla nas wszystkim. Otrzymujecie cierpienie od innych, w porównaniu do tego Ojciec daje wam tak dużo szczęścia. Tam także wszyscy obdarzają się nawzajem szczęściem. Obecnie wchodzicie w związki szczęścia. To jest najbardziej pomyślny wiek, w którym stajecie się najwznioślejszymi ludzkimi istotami. Najważniejsze jest uważać się za duszę i z wielką miłością pamiętać Ojca. To dzięki pamiętaniu wasze szczęście będzie wzrastać. Jesteśmy tymi, którzy wykonali najwięcej czczenia i dużo błądzili. Ojciec teraz przyszedł, aby zabrać nas z powrotem do domu, niewątpliwie więc macie stać się czyści, a także wdrażać sobie boskie cnoty. Macie także prowadzić rejestr, ilu osobom przedstawiliście Ojca w ciągu dnia. Nie możecie być szczęśliwi bez przedstawiania innym Ojca. Jest wielkie pragnienie przedstawiania Ojca. Dużo przeszkód jest tworzonych w tym ofiarnym ogniu. Jest dużo takich, które są bite. Nie ma innych duchowych zgromadzeń, w których istniałaby kwestia przestrzegania czystości. Tutaj stajecie się czyści, a diabelscy ludzie tworzą przeszkody. Macie stać się czyści i powrócić do domu. To dusza przenosi sanskary. Mówi się: Jeśli umrzesz na polu bitwy, pójdziesz do nieba. Dlatego oni idą walczyć z wielkim szczęściem. Dowódcy, majorzy i żołnierze przychodzą do was z wielu miejsc. Jak oni mogą pójść do nieba? Na polu bitwy pamiętają swoich przyjaciół i krewnych. Ojciec teraz wyjaśnia: Każdy musi powrócić do domu. Uważaj się za duszę, brata, i pamiętaj Ojca. Im więcej robisz wysiłku, tym wyższą pozycję osiągniesz. Ludzie mówią: „Wszyscy jesteśmy braćmi”, ale nie rozumieją znaczenia tego. Oni nawet nie znają Ojca. Ludzie wierzą, że wykonują altruistyczną usługę i nie chcą żadnej nagrody. Jednak oni z pewnością otrzymują owoc za to. Tylko jeden Ojciec wykonuje altruistyczną usługę. Dzieci, rozumiecie, że Ojciec tak bardzo jest zniesławiany i że bóstwa także są zniesławiane. Bóstwa nie mogą dopuszczać się przemocy. Tutaj stajecie się podwójnie bez przemocy. Nie używacie miecza żądzy, ani nie złościcie się. Gniew jest także dużym występkiem. Niektórzy mówią: Złościmy się na swoje dzieci. Ojciec wyjaśnia: Wam nie wolno nigdy dawać im klapsów; one są waszymi braćmi. W tamtym ciele także jest dusza. Dusza nigdy nie staje się mniejsza lub większa. One nie są waszymi dziećmi, ale waszymi młodszymi braćmi. Macie uważać je za dusze. Nie wolno wam uderzyć swojego młodszego brata. Dlatego Kriszna jest pokazywany jako przywiązany do słupa. W rzeczywistości to nigdy się nie wydarzyło. To są po prostu różne historie z morałem (nauki dydatktyczno-moralizatorskie, które pomagają coś zrozumieć). Dlaczego Kriszna chciałby ukraść masło? Ludzie błędnie chwalą go za kradzież masła. Gdy sławicie go, sławcie go właściwe: On jest pełen wszystkich cnót, pełen w 16 niebiańskich stopniach. Jednak to zniesławienie jest ustalone w dramacie. Teraz każdy stał się tamopradhan. Ojciec przychodzi i czyni was satopradhan. Uczy was nieograniczony Ojciec. Macie przestrzegać Jego wskazówek. To jest najtrudniejszy przedmiot ze wszystkich. Bierzecie także prawo do bardzo wysokiej pozycji. Jeśli to byłoby łatwe, każdy zdałby ten egzamin. To wymaga wielkiego wysiłku. Stając się świadomy ciała, popełniasz grzech. Dlatego podawany jest przykład mimozy (rośliny, która jest wrażliwa na dotyk). Pamiętając Ojca, stajecie się czujni. Gdy zapominacie Go, popełniacie taki lub inny błąd i pozycja jest zmniejszana. Każdemu zostały dane nauki. Później, z tych nauk, ludzie napisali Gitę. Dużo strasznych historii zostało zapisanych w piśmie Garuda Purana, aby straszyć ludzi. W królestwie Rawana jest grzech, ponieważ to jest las kolców. Ojciec mówi: Zmień swój sposób patrzenia. Przyzwyczailiście się do takiego sposobu patrzenia przez długi czas i dlatego jest tak dużo miłości do ciała. Jaka jest korzyść w posiadaniu miłości do zniszczalnych rzeczy? Gdy macie miłość do Tego, który jest niezniszczalny, wasze osiągnięcia stają się niezniszczalne. Wam, dzieci, została dana ta wskazówka: Podczas wszystkiego, co robicie pamiętajcie Ojca. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Odsuń swoją miłość od zniszczalnych ciał i miej miłość do wiecznych dusz. Pamiętaj niezniszczalnego Ojca. Praktykuj: Dusze są braćmi; rozmawiam z duszą, moim bratem.

2. Ubijaj ocean wiedzy i stwórz taki stan, żeby nigdy nie mówić niczego złego. Sprawdzaj swoje konto na każdym kroku.


Błogosławieństwo:
Zawsze bądź w towarzystwie Prawdy (satsang), ponieważ przebywając w bożym towarzystwie, chronisz siebie przed atakami złego towarzystwa.

Bez względu na to, jak złe może być towarzystwo, w którym się znajdujesz, twoje wzniosłe towarzystwo jest wiele razy bardziej potężne w porównaniu z tamtym. Wobec bożego towarzystwa, tamto towarzystwo jest niczym. Wszyscy są słabi, ale gdy stajesz się słaby, jesteś atakowany przez złe towarzystwo. Ci, którzy stale przebywają w towarzystwie Jednego Ojca, to znaczy, zawsze są w towarzystwie Prawdy, nie mogą być pod wpływem koloru niczyjego towarzystwa. Bezużyteczne sytuacje i bezużyteczne towarzystwo, to znaczy złe towarzystwo, nie będą mogły ich przyciągnąć.

Hasło:
Serca tych, którzy zmieniają coś złego w coś dobrego, są zawsze szczęśliwe.