12-03-2020 Poranne murli Om śanti BapDada Madhuban


Słodkie dzieci, chwyciłyście rękę Ojca. Kiedy stale pamiętacie Ojca, mieszkając w swojej rodzinie, staniecie się satopradan z tamopradan.

Pytanie:

Dzieci, jaki entuzjazm powinniście mieć? Jaka jest metoda, abyście byli posadzeni na tronie?

Odpowiedź:

Zawsze miejcie entuzjazm, że Ojciec, Ocean Wiedzy, każdego dnia, daje wam tace klejnotów wiedzy. W jakim stopniu pozostajesz w jodze, zgodnie z tym twój intelekt będzie stawać się czysty. Tylko te wieczne klejnoty wiedzy pójdą z wami. Aby być posadzonym na tronie, całkowicie naśladuj Matkę i Ojca. Posuwaj się naprzód zgodnie z Jego śrimatem. Również czyń innych równymi sobie.

Om śanti. Duchowe dzieci, gdzie siedzicie obecnie? Powiecie: Siedzimy w uniwersytecie albo w szkole Duchowego Ojca. W naszych intelektach jest to, że siedzimy przed Duchowym Ojcem. Ten Ojciec wyjaśnia znaczenie początku, środka i końca świata. On również pokazuje nam, w jaki sposób zachodzi wznoszenie się i upadek Bharatu. Bharat, który był czysty, teraz jest nieczysty. Bharat był ukoronowany, a następnie, kto odniósł zwycięstwo? Rawan. Królestwo zostało stracone, a więc jest to upadek, czyż nie? Nie ma króla. Jeśli nawet by był, to byłby nieczysty. Tylko w tym Bharacie byli cesarze i cesarzowe dynastii słońca. Byli cesarze dynastii słońca i królowie dynastii księżyca. Te aspekty są teraz w waszych intelektach. Nikt inny w świecie tego nie wie. Dzieci, wiecie, że uczy was wasz Duchowy Ojciec. Trzymacie rękę naszego Duchowego Ojca. Chociaż żyjecie w domu, ale w intelektach jest to, że teraz jesteście w zbieżnym wieku. Przechodzimy z nieczystego świata do czystego. Żelazny wiek jest nieczystym światem, a złoty wiek jest czysty. Nieczyste ludzkie istoty idą przed posągi czystych ludzkich istot i kłaniają się im. One także były ludzkimi istotami, które należały do Bharatu, ale one posiadały boskie cnoty. Dzieci, wiecie, że teraz wdrażacie sobie takie boskie cnoty od Ojca. W złotym wieku nie będziemy czynili tego wysiłku. Tam otrzymujecie owoc. Tutaj macie czynić wysiłek, by wdrażać boskie cnoty. Stale sprawdzajcie siebie: W jakim stopniu pamiętam Ojca i staję się satopradan z tamopradan? W jakim stopniu pamiętacie Ojca, tak zgodnie z tym staniecie się satopradan. Ojciec jest wiecznie satopradan. Teraz to jest nieczysty świat, nieczysty Bharat. W czystym świecie był czysty Bharat. Wielu różnych ludzi przychodzi do was na wystawy. Niektórzy mówią: Tak jak jedzenie jest niezbędne, tak samo ten występek jest także jak jedzenie; bez niego umarlibyśmy. Jednak tak nie jest. Sannjasini żyją w czystości, ale czy oni naprawdę umierają? Można zrozumieć, że ci, którzy w ten sposób mówią muszą być wielkimi grzesznikami, takimi jak Adżamil. Powinniście powiedzieć tym, którzy w ten sposób pytają: Czy naprawdę umrzecie bez tego występku, że porównujecie go do jedzenia? Ci, którzy mają przyjść do nieba, będą satopradan. Potem oni przejdą przez stany sato, radżo i tamo. Te dusze, które przychodzą później, w ogóle nie widziały świata bez występków. A więc te dusze powiedzą: Nie możemy bez nich żyć. Do intelektów tych, którzy należą do dynastii słońca, natychmiast wejdzie to, że ten aspekt jest prawdziwy: Naprawdę w niebie nie było nazwy ani śladu występku. Wiele ludzi mówi różne rzeczy. Rozumiecie, którzy staną się kwiatami. Niektórzy po prostu są kolcami. Niebo określa się jest ogród kwiatów. To jest dżungla kolców. Jest wiele różnych rodzajów kolców. Teraz wiecie, że stajemy się kwiatami. Naprawdę Lakszmi i Narajan są stale kwitnącymi różami. Oni zostaliby nazwani królami kwiatów. Jest to królestwo boskich kwiatów. Z pewnością oni także musieli wykonać wysiłek. Oni stali się tacy dzięki nauce. Wiecie, że teraz należymy do rodziny Boga. Wcześniej nie znaliśmy Boga. Ojciec przyszedł i stworzył tę rodzinę. Ojciec najpierw adoptuje żonę, a potem poprzez nią stwarza dzieci. Baba również zaadoptował tego, a potem poprzez niego stworzył dzieci. Wszyscy jesteście Brahma Kumarami i Kumari. Ten związek staje się czystą ścieżką rodzinną. Ścieżka sannjasinów jest ścieżką izolacji. Tam nikt nie nazywa nikogo „Mama” i „Baba”. Tutaj mówicie „Mama” i „Baba”. Wszystkie inne satsangi należą do ścieżki izolacji. Tylko do Ojca możecie nazwać „Matką” i „Ojcem”. Ojciec siada i wyjaśnia: Czysta ścieżka rodzinna istniała w Bharacie; teraz stała się nieczysta. Ja ponownie zakładam tę samą czystą ścieżkę rodzinną. Wiecie, że wasza religia jest religią, która daje bardzo dużo szczęścia. Dlaczego mielibyśmy utrzymywać towarzystwo tych, którzy pochodzą ze starych religii? W niebie żyjecie bardzo szczęśliwi. Są pałace z diamentów i cennych klejnotów. Tutaj bez względu jak bogaci oni mogą być w Ameryce czy Rosji, nie może być szczęścia nieba. Nikt nie może zbudować pałaców, używając złotych cegieł. Złote pałace istniały tylko w złotym wieku. Gdzie jest złoto tutaj? Tam diamenty i drogocenne klejnoty będą wszędzie. Tutaj diamenty stały się bardzo drogie. To wszystko zamieni się w kurz. Baba wyjaśnił: W nowym świecie wszystkie kopalnie napełnią się na nowo. Teraz one wszystkie stają się puste. Oni pokazują, że ocean dał dar w postaci tac napełnionych diamentami i drogocennymi klejnotami. Tam otrzymacie nieograniczone diamenty i cenne klejnoty. Oni uważają nawet ocean, za formę bóstwa. Rozumiecie, że Ojciec jest Oceanem Wiedzy. Niech stale będzie entuzjazm, że każdego dnia Ojciec, Ocean Wiedzy daje nam tace napełnione klejnotami i biżuterią wiedzy. Tamten jest oceanem wody. Dzieci, Ojciec daje wam klejnoty wiedzy, dzięki którym napełniacie swoje intelekty. W jakim stopniu pozostajecie w jodze, tak zgodnie z tym intelekty staną się czyste. Ze sobą bierzecie tylko te wieczne klejnoty wiedzy. Głównym aspektem jest pamiętanie Ojca i tej wiedzy. Dzieci, wewnętrznie powinnyście mieć bardzo dużo entuzjazmu. Ojciec jest incognito; wy również jesteście incognito armią. Oni mówią: Bez przemocy, nieznani wojownicy. Taki i taki jest bardzo silnym wojownikiem. Jednak nie jest możliwe, by jego imię nie było znane. Rząd ma pełną informację z imieniem i adresem każdego. Wasze tytuły to: nieznani, bez przemocy, wojownicy. Pierwszą przemocą jest przemoc występku. To z pewnością daje cierpienie od początku, poprzez środek, aż do końca. Dlatego oni mówią: O, Oczyścicielu, przyjdź i oczyść nas nieczystych. W czystym świecie nie może być ani jednego nieczystego. Dzieci, wiecie, że to zachodzi tylko teraz, kiedy stajecie się dziećmi Boga, by wziąć od Niego dziedzictwo. Maja jednak nie jest mniejsza. Jedno uderzenie od Maj jest tak ciężkie, że ono powoduje, że wpadacie do rynsztoka. Intelekty tych, którzy upadli w występek są całkowicie niszczone. Ojciec wyjaśnia tak wiele: Nikt z was nie powinien mieć żadnej miłości do żadnej cielesnej istoty. Macie kochać jednego Ojca. Nie bądź złapany przez żadną cielesną istotę. Nie kochaj żadnej cielesnej istoty. Kochajcie bezcielesnego Ojca, tego, który jest bez wizerunku. Ojciec stale tak wiele wyjaśnia, ale nawet wtedy oni nie rozumieją. Jeśli to nie jest w ich fortunie, wpadają we wzajemną pułapkę własnych ciał. Baba wyjaśnia tak wiele, że wy również jesteście formą punktu. Forma duszy i Najwyższej Duszy jest z pewnością taka sama. Dusza nie może być mniejsza czy większa. Dusze są wieczne. Rola każdego jest ustalona w dramacie. Teraz jest tak wiele ludzkich istot. Tam będzie 900000 do miliona. Na początku złotego wieku drzewo jest małe. Całkowite zniszczenie nigdy nie następuje. Wiecie, że dusze ludzkich istot mieszkają w bezcielesnym świecie. One także mają drzewo. Nasiono jest zasadzane i całe drzewo z niego wyrasta. Na początku wyrastają dwa liście. To także jest nieograniczone drzewo. Jest tak łatwo wyjaśniać obraz cyklu. Przeżuwajcie to. Teraz jest żelazny wiek. W złotym wieku istniała tylko jedna religia, a więc z pewnością musiało być niewiele ludzkich istot. Teraz jest tak wiele ludzkich istot i tak wiele religii. Gdzie tak wiele ludzi, których tutaj nie było, pójdą teraz? Wszystkie dusze powrócą do najwyższego rejonu. Cała ta wiedza jest teraz w waszych intelektach. Tak jak Ojciec jest Oceanem Wiedzy, On czyni was takimi samymi. Studiujecie i osiągacie tę pozycję. Ojciec jest Stwórcą nieba, a więc On z pewnością daje mieszkańcom Bharatu dziedzictwo nieba. Całą resztę zabiera z powrotem do Domu. Ojciec mówi: Dzieci, Ja przyszedłem, by was uczyć. W jakim stopniu czynicie wysiłek, taką zgodnie z tym otrzymacie pozycję. Na ile przestrzegasz śrimatu, w takim stopniu staniesz się wzniosły. Wszystko zależy od wysiłku. Jeśli chcesz być posadzony na tronie serca Mamy i Baby, wtedy naśladuj matkę i ojca w pełni. Aby być posadzonym na tronie, żyj zgodnie z ich działalnością, ale także czyń innych równymi sobie. Baba pokazuje ci wiele różnych metod. Siadaj i bardzo dobrze wyjaśniaj tylko znaczek. Kiedy jest korzystny miesiąc (miesiąc przestępny dla czczenia, tapasji i postów), Baba mówi: Rozdawajcie obrazy za darmo. Baba daje dary. Kiedy dzieci otrzymają pieniądze do swoich rąk, z pewnością pomyślą: Baba także ma wydatki, czyż nie? A więc one szybko poślą je do Baby. To jest ta sama rodzina. Kiedy tworzycie wystawę tych obrazów, używajcie translajdów. Wielu przyjdzie, by je zobaczyć. To jest akt dobroczynności. Zmienić ludzkie istoty z kolców w kwiaty, z grzesznych dusz w dobroczynne dusze jest także metodą szybkiej usługi. Wielu przyjdzie, kiedy macie stoisko na wystawie. Jest mniej wydatku. Przychodzicie tutaj, aby kupić od Ojca królestwo nieba, a więc oni przyjdą na wystawę, aby kupić królestwo nieba. To jest sklep. Ojciec mówi: Otrzymacie bardzo dużo szczęścia poprzez tę wiedzę. Dlatego bardzo dobrze studiujcie, czyńcie wysiłek i zdawajcie w pełni. Tylko Ojciec siada i Sam się przedstawia oraz przedstawia początek, środek i koniec stworzenia. Nikt inny nie może tego uczynić. Teraz poprzez Ojca, wy stajecie się znawcami trzech aspektów czasu. Ojciec mówi: Nikt nie zna Mnie dokładnie, jaki Jestem i kim Jestem. Wśród was to jest także w kolejności. Gdyby oni wiedzieli dokładnie, nigdy by nie odeszli. To jest nauka. Bóg siada i uczy. On mówi: Jestem waszym posłusznym Sługą. Obydwaj, Ojciec i Nauczyciel, są posłusznymi sługami. W dramacie Moja rola z pewnością jest taka. Potem Ja każdego zabiorę ze sobą. Przestrzegajcie śrimatu i zdacie z honorem. Ostatecznie, studiowanie jest bardzo łatwe. Ten, który uczy, jest najstarszy ze wszystkich. Śiw Baba mówi: Ja nie Jestem stary. Dusza nigdy nie staje się stara, ale jej intelekt staje się kamienny. Jednak Mój intelekt jest boski, dlatego Ja przychodzę, by uczynić wasze intelekty boskimi. Ja przychodzę cykl po cyklu. Uczę was nieograniczoną ilość razy, ale i tak zapominacie. W złotym wieku nie ma potrzeby na tę wiedzę. Ojciec wyjaśnia tak dobrze. Oni nawet odchodzą od takiego Ojca. Dlatego mówi się: Jeśli chcesz zobaczyć wielkich głupców, popatrz tutaj. Oni nawet pozostawiają takiego Ojca, od którego otrzymują dziedzictwo nieba. Ojciec mówi: Jeśli przestrzegasz moich wskazówek, wtedy w lądzie nieśmiertelności staniesz się cesarzem i cesarzową świata. To jest ląd śmierci. Dzieci, wiecie, że byliśmy tymi samymi godnymi czci bóstwami. Teraz kim staliśmy się? Nieczystymi żebrakami. Teraz ponownie stajemy się tymi samymi książętami. Wysiłek każdego nie może być taki sam. Niektórzy zaprzestają, niektórzy stają się zdrajcami. Jest wielu takich zdrajców. Nie powinniście z nimi nawet rozmawiać. Jeśli oni zapytają się na temat czegokolwiek innego niż aspekty wiedzy, wtedy zrozumcie, że ta osoba jest diabelska. Dobre towarzystwo zabiera was na drugi brzeg, a złe towarzystwo topi was. Utrzymujcie towarzystwo tych, którzy są bystrzy w wiedzy i siedzą na tronie serca Baby. Oni będą wam mówili najsłodsze aspekty wiedzy. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym, usłużnym, wiernym i posłusznym dzieciom miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki i Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:

 • Kochaj Ojca, Tego, który jest bez ciała i bez wizerunku. Nie pozwalaj intelektowi wpaść w pułapkę imienia i formy żadnej cielesnej istoty. Bądź ostrożny, by Maja cię nie uderzyła.
 • Nie utrzymuj towarzystwa tych, którzy przekazują cokolwiek innego, niż aspekty wiedzy. Czyń wysiłek, by zdać w pełni. Służ, zmieniając kolce w kwiaty.

  Błogosławieństwo:

  Stań się tak jak Ojciec wszechmocnym autorytetem, tym, który znajduje rozwiązania wszelkich powodów i pozostaje wolny od lęku.

  Obecnie wraz z tymczasowym szczęściem jest zmartwienie i lęk. Gdy pojawia się lęk nie ma spokoju w umyśle. Tam, gdzie jest lęk, nie może być spokoju. Zatem wraz ze szczęściem istnieją także powody smutku i niepokoju. Jednak wy jesteście dziećmi, które tak jak Ojciec są wszechmocnymi autorytetami, napełnione skarbami wszystkich potęg, które znajdują rozwiązania wszystkich przyczyn, które są uosobieniami rozwiązań, które znajdują rozwiązania wszystkich problemów, a więc jesteście wolni od zmartwienia i lęku. Jakikolwiek problem, który pojawia się przed wami, pojawia się, aby się z wami bawić, a nie po to by budzić w was obawy.

  Hasło:

  Uczyń swoją postawę (vruti) wzniosłą a twój dom i rodzina (pravruti) automatycznie staną się wzniosłe.


  *** OM ŚANTI ***