12.05.22           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, bez względu na to czy to dotyczy starszych ludzi, młodszych, czy dzieci, wszyscy są teraz na emeryturze, ponieważ każdy ma przejść poza dźwięk do rejonu wyzwolenia. Pokazujcie im drogę do domu.

Pytanie:
Dlaczego śrimat Ojca jest inny dla każdego dziecka? Dlaczego nie jest taki sam?

Odpowiedź:
Ponieważ Ojciec daje każdemu dziecku śrimat wyczuwając puls każdego i patrząc na sytuacje. Np. kiedy panna czy starsza osoba jest wolna od niewoli i godna by służyć, Baba doradziłby jej aby zaangażowała się w pełni w tej usłudze. Jednak On nie powiedziałby każdemu, by przybył i pozostał tutaj. Bez względu na to jaki śrimat ktoś otrzymuje od Ojca, jest w tym korzyść. Tak jak Mama i Baba biorą swoje dziedzictwo od Śiw Baby, tak samo naśladuj ich, służ w taki sam sposób i bierz swoje dziedzictwo.

Piosenka:
Nikt nie jest tak unikalny jak Niewinny Pan.

Om śanti.
Najsłodsze, dawno zagubione, a teraz odnalezione dzieci usłyszały piosenkę. Śiwa jest zwany Niewinnym Panem. Ten, który bije w bębny jest zwany Śankarem. Tutaj jest wiele aśramów, w których oni przekazują Wedy, pisma, Upaniszady itp. To także jest jak bicie w bębny. Jest również wiele aśramów gdzie ludzie zostają, ale oni nie mają żadnego celu nauki. Oni wierzą, że przewodnicy zabiorą ich poza dźwięk do rejonu ciszy. Idą tam z myślą pozostawienia tam swoich ciał. Jednak nikt nie jest w stanie powrócić do domu. Tamci ludzie po prostu uczą innych swojego czczenia. Dzieci, tutaj wiecie, że to jest prawdziwa emerytura. Dzieci, starsi ludzie i młodzi, wszyscy są na emeryturze. Jednak wy jesteście inspirowani do wysiłków, by pójść do lądu wyzwolenia. Nikt inny nie jest w stanie pokazać wam ścieżki do zbawienia, czy do przejścia poza dźwięk. Tylko Jeden Ojciec jest Dawcą Wyzwolenia i Zbawienia. Ojciec nie może wam powiedzieć abyście zostawili swój dom i rodzinę oraz przyszli i zostali tutaj. Tak, tych, którzy są godni służenia zaprasza się, aby zostali tutaj. Macie także pokazywać innym sposób przejścia na emeryturę, ponieważ teraz dla każdego jest czas przejścia poza dźwięk. Tylko Jeden Ojciec zabiera każdego na emeryturę, do rejonu wyzwolenia. Jesteście teraz z tym Ojcem. Pomimo, że ludzie przechodzą na emeryturę, nikt z nich nie jest w stanie powrócić do domu. Tylko Jeden Ojciec zabiera każdego na emeryturę i tylko On daje wam dobre wskazówki. Niektórzy mówią Babie, że oni sprowadzą swoją rodzinę i zostaną tutaj. Nie, najpierw trzeba zobaczyć, czy oni są godni służenia czy też nie. Jeżeli ktoś jest starszy, wolny od niewoli i usłużny, dawany jest mu śrimat. Niektóre dzieci mówią: Organizujcie seminaria tak, żebyśmy mogli nauczyć się sposobów służenia. Matki i mężczyźni także wciąż będą się uczyć, razem z kumari. To jest seminarium. Każdego dnia Baba uczy was, w jaki sposób wyjaśniać innym. On stale wam radzi. Przede wszystkim wyjaśniajcie jedną rzecz: pamiętasz Najwyższego Ojca, Najwyższą Duszę. Jaki związek masz z Nim? Jeżeli On jest Ojcem, powinieneś otrzymać od Niego dziedzictwo. Nie znasz Ojca. Mówisz, że Bóg jest w każdym. Jeżeli Bóg byłby w każdej cząsteczce, wtedy jaki byłby twój stan? Dzieci, wiecie, że teraz siedzicie przed Babą. Baba czyni nas godnymi, zmieniając nas z kolców w kwiaty, a potem zabierze nas z powrotem ze Sobą. Inni prowadzą was w las. Ojciec pokazuje wam tak łatwą ścieżkę. Zostało zapamiętane: „Wyzwolenie w życiu w sekundę”. To nie jest kłamstwo. Gdy tylko mówisz „Baba”, jesteś wyzwolony w życiu. Przede wszystkim Baba zabiera cię do Swojego domu. Wszyscy zapomnieliście swój dom. Mówią, że Bóg, Ojciec wysyła posłanników, aby założyli religię. A więc dlaczego mówią potem, że On jest wszechobecny? On wysyła każdego z góry. Mówią coś, ale potem nie wierzą w to. Ojciec wysyła ich, aby założyli religię, a więc ich organizacja także w ślad za nimi schodzi w dół. Pierwsza jest grupa bóstw. Jako pierwsi przybędą Lakszmi i Narajan ze swoimi ludźmi, którzy należą do oryginalnej wiecznej religii bóstw. Nikt inny nie przychodzi ze swoimi ludźmi. Najpierw przyjdzie jeden, potem drugi, a potem trzeci. Tutaj wszyscy stajecie się gotowi do wzięcia waszego dziedzictwa od Ojca. To jest szkoła. Żyjąc w domu pamiętacie Babę przez jedną chwilę, pół chwili i połowę połowy chwili. W jednej sekundzie jest ci mówione, jaki jest twój związek z Najwyższym Ojcem, z Najwyższą Duszą. Oni nawet mówią, że On jest Najwyższym Ojcem. On jest Ojcem wszystkich. Jest Stwórcą. Jednak pomimo tego, jeżeli oni nie uważają Go za Ojca, to co możecie powiedzieć? Ojciec jest Stwórcą nieba, a więc On na pewno dałby wam zwierzchnictwo nieba. On dał je Bharatowi. Radża joga, która zmienia zwyczajnego człowieka w Narajana jest bardzo dobrze znana. To jest także historia prawdziwego Narajana. To jest historia nieśmiertelności, a także historia otrzymania trzeciego oka. Dzieci, wiecie, że Baba daje wam dziedzictwo. Ojciec daje wam śrimat. Przestrzegając Jego wskazówek, na pewno odniesiecie tylko korzyść. Baba wyczuwa puls każdego: ta osoba nie ma żadnych niewoli i potrafi służyć. Ojciec daje wskazówki, kiedy widzi, że jesteś godny. Widząc twoją sytuację, jest ci mówione: możesz zostać tutaj i służyć, tak jak będzie potrzeba. Potrzeba wiele osób na wystawach. Potrzebne są starsze osoby, a także panny. Każdy stale otrzymuje nauki. To są studia. Bóg mówi. Bezcielesny jest zwany Bogiem. Dusze, jesteście Jego dziećmi. Ludzie mówią „O Boże, Ojcze,” a więc On nie może być zwanym wszechobecnym. Czy twój fizyczny ojciec jest wszechobecny? Nie. Mówicie, że On jest Ojcem, a potem śpiewacie: „O, Oczyścicielu Ojcze”, a więc On na pewno przybędzie tutaj i was oczyści. Dzieci, wiecie, że stajecie się czyste z nieczystych. Ojciec mówi: moje dzieci, które spotkały Mnie po 5000 lat przybyły by wziąć ponownie swoje dziedzictwo. Wiecie, że zakładane jest królestwo. Tak jak Mama i Baba biorą swoje dziedzictwo od Śiw Baby, wy również bierzecie je od Niego. Naśladujcie ich. Służcie w taki sam sposób, jak Mama i Baba. Mama i Baba opowiadają wam historię o zmianie ze zwykłego człowieka w Narajana. A więc dlaczego mielibyście słuchać o czymś mniej ważnym? Wiecie, że oni staną się częścią dynastii słońca, a potem dynastii księżyca. Najpierw pójdziecie do dynastii słońca. Rozumiecie to. Nikt nie może być w tej szkole bez takiego zrozumienia. Baba daje wam śrimat. Wiemy, że Baba wszedł w tego (Brahmę). Bo inaczej skąd wziąłby się Ojciec Ludzi (Pradżapita)? Tamten Brahma jest mieszkańcem subtelnego rejonu. Ojciec ludzi potrzebny jest tutaj. Ojciec mówi: Ja przeprowadzam założenie poprzez Brahmę. Założenie czego? Braminów. Ja wchodzę w tego Brahmę. Dusze, wy także wchodzicie w ciała. Ja jestem zwany Oceanem Wiedzy. Zatem, w jaki sposób Ja, Bezcielesny mogę przekazać wiedzę? Kriszna nie może być zwany Oceanem Wiedzy. Dusza Kriszny otrzymuje wiedzę na końcu wielu żyć i staje się Kriszną. On nie jest nim teraz. Wiecie, że studiowaliście radża jogę z Bogiem i staliście się bóstwami, panami nieba. Ojciec mówi: Ja uczę was radża jogi w każdym cyklu. Otrzymujecie królestwo poprzez tę naukę. Staniecie się królami królów. To jest wasz cel nauki. Przybyliście tutaj, aby stać się ponownie bóstwami dynastii słońca. Jedna religia bóstw jest zakładana. Teraz istnieje tak wiele religii. Jest tak wielu guru. To wszystko się skończy. Guru tych wszystkich guru, Dawcą Zbawienia jest jeden Ojciec. Ja przybyłem, aby zbawić również wszystkich świętych itp. Wraz z waszym rozwojem, oni skłonią się przed wami, tak jak uczynili to w poprzednim cyklu. Dzieci, macie wszystkie tajemnice dramatu w swoich intelektach. Wiecie, że Brahma, Wisznu i Śankar są w subtelnym rejonie. Ten Brahma jest Ojcem ludzi. On (Śiwa) mówi: Ja wchodzę w stare ciało Brahmy. On także mówi do was: O dzieci, wy wszystkie jesteście braminami, a Ja kładę urnę wiedzy na was. Przeszliście przez tyle wcieleń. Teraz są największe głębie piekła. Nie ma żadnych rzek itp., które mogłyby być zwane piekłem. Oni napisali tak wiele takich historii w piśmie Garuda Purana. Dzieci, Baba teraz siada tutaj i wyjaśnia wam. Ten Brahma także się uczył. Ojciec, Niewinny Pan jest tutaj i wyjaśnia wam, niewinnym dzieciom. On czyni biedne, niewinne dzieci najbogatszymi. Wiecie, że staniecie się panami dynastii słońca. Popatrzcie, kim staliście się stopniowo upadając! To jest taka cudowna sztuka! Byliście tak prosperujący w niebie! Nawet teraz królowie posiadają tak wielkie pałace. Są także pałace w Dżaipurze. Jeżeli nawet teraz istnieją takie pałace, możecie wyobrazić sobie, jakie były wcześniej. Budynki rządowe nie są tak budowane. Splendor pałaców królów to jest zupełnie coś innego. OK., jeżeli chcecie zobaczyć model nieba, udajcie się do Adźmiru. Oni pracowali bardzo ciężko, aby stworzyć tylko ten jeden model. Wy czujecie tak dużo szczęścia tylko patrząc na to. Tutaj Baba szybko daje wam wizję. Wszystko co widzicie w wizjach, zobaczycie w praktycznej formie (w rzeczywistości). Chociaż czciciele mieli wizje na ścieżce czczenia, ale pomimo tego nie stali się panami raju. Wy stajecie się panami w praktyczny sposób. Teraz jest piekło. Oni stale wzajemnie gryzą się i walczą. Synowie nie wahają się, by zabić swojego ojca czy brata. W złotym wieku nie ma żadnej kwestii walki itp. Bierzecie pozycję na 21 żyć z dochodu, jaki zarabiacie obecnie. Dlatego powinniście więc być tak bardzo szczęśliwi. Jeżeli oni nie rozumieją pierwszej rzeczy, którą jest wiedza o Ojcu i Jego biografii, wtedy jaka będzie korzyść z tego że mówią „Baba”? Nawet po złożeniu tak wielu darów i wykonaniu tak dużo charytatywności, taki stał się stan Bharatu! Jednak nikt tego nie rozumie. Mówią, że gdy będą czcić to znajdą Boga. Jednak, kto znajdzie Boga i kiedy? Każdy czci, ale nie każdy otrzyma królestwo. Jest tak wielkie zamieszanie w zrozumieniu tego wszystkiego. Każdemu możecie powiedzieć: zapomnij pisma itp. Umrzyj za życia! Brahm jest tylko żywiołem. Nie możesz otrzymać dziedzictwa od żywiołu. Tylko od Ojca możesz otrzymać dziedzictwo. Bierzemy je w każdym cyklu. To nie jest coś nowego. Sztuka teraz się kończy. Mamy pozostawić ciało i powrócić do domu. Im bardziej pamiętasz Ojca, tym bardziej twoje końcowe myśli poprowadzą cię do twojego celu. Ten czas jest zwany czasem wyrównania. Karmiczne konta grzesznych dusz będą wyrównywane. Teraz za pomocą potęgi jogi musicie stać się czystymi, dobroczynnymi duszami. Stóg siana zapłonie, a dusze powrócą do domu. Kiedy jedna religia zostanie założona, ci z niezliczonych religii powrócą do domu. Oni nie zabiorą ze sobą swoich ciał. Niektórzy mówią, że pragną wiecznego wyzwolenia, jednak to nie jest możliwe. Skoro jest to sztuka, która ma stały scenariusz i trwa cały czas, to nie ma żadnego końca. Ojciec teraz jest tutaj i wyjaśnia wam tajemnice wiecznego trwania cyklu. Wszystkie te aspekty mają być wyjaśnione. Kiedy ludzie zaczną rozumieć więcej, nastąpi tutaj ekspansja. To jest wasza bardzo wzniosła religia. Ptaki ją dziobią. One nie dziobią żadnej innej religii. Dzieci, nie powinnyście w ogóle interesować się tym światem. Ten świat to cmentarz. Dlaczego mielibyście mieć przywiązanie do starego świata? W Ameryce ci, którzy są rozsądni, czują, że ktoś ich inspiruje. Śmierć jest tuż przed wami. Zniszczenie ma się wydarzyć. Każdego stale gryzie sumienie. Przeznaczenie sztuki życia jest stworzone w ten sposób. Śiw Baba jest Dawcą. Jego nic nie pociąga. On jest bezcielesny. Dzieci, wszystko należy do was. Dzieci, nowy świat także jest dla was. Zakładamy królestwo świata, w którym będziemy potem władać. Baba jest tak altruistyczny! Kiedy pamiętasz Babę, otwiera się zamek na twoim intelekcie. Jesteście podwójnymi filantropami. Dajecie swoje ciało, umysł i bogactwo Babie. Rozdajecie także niezniszczalne klejnoty wiedzy. Co dajecie Śiw Babie? Kiedy ktoś umiera, jego rzeczy przekazywane są specjalnemu bramińskiemu kapłanowi. Mówicie, że ofiarujecie wszystko Bogu, ale czy Bóg jest chciwy? Nawet mówią, że ofiarowują wszystko Krisznie. Ludzie uczynili Śiw Babę i Krisznę żebrakami. Jednak, Ojciec jest Dawcą! Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Nie bądź przywiązany do niczego z tego starego świata. Nie interesuj się niczym z tego świata, ponieważ wszystko zmieni się w cmentarz.

2. Sztuka teraz zbliża się do końca. Macie wyrównać swoje karmiczne konta i powrócić do domu. Dlatego potęgą jogi wyzwólcie się ze swoich grzechów i stańcie się czystymi dobroczynnymi duszami. Stańcie się podwójnymi dawcami.

Błogosławieństwo:
Uczyń swój umysł i intelekt potężnymi, poprzez pokarm szczęścia oraz stań się nie do zachwiania i nie do poruszenia.

„Wspaniały Baba! Wah! Wspaniała moja fortuna! Wah!” Stale śpiewaj tę pieśń szczęścia. Szczęście jest najlepszym pokarmem. Nie ma lepszego pokarmu niż szczęście. Ci, którzy spożywają pokarm szczęścia każdego dnia, są stale zdrowi; nigdy nie stają się słabi. Dlatego uczyń swój umysł i intelekt silnymi, poprzez pokarm szczęścia i twój stan będzie potężny. Ci, którzy mają taki potężny stan, będą stale nie do zachwiania i nie do poruszenia.

Hasło:
Posadź swój umysł i intelekt na tronie doświadczenia i nigdy nie będziesz się smucić.