12.06.22    Avyakt Bapdada     Polish Murli     03.04.91    Om Shanti     Madhuban


Odsuń się od wszelkich ograniczeń i miej nieograniczony brak zainteresowania.


Dzisiaj wszystkie dzieci dotarły do swojego cielesnego, słodkiego domu Madhubanu, aby po upływie cyklu raz jeszcze świętować spotkanie. Madhuban jest słodkim domem świata cielesnego, gdzie odbywają się duchowe mele Ojca i dzieci. To jest mela (zgromadzenie) dla spotkania. Tak więc, wy wszystkie, dzieci, przybyłyście na to zebranie, aby się spotkać. Te zgromadzenia dla spotkań Ojca i dzieci odbywają się tylko w zbieżnym wieku i tylko w Madhubanie. Dlatego wszyscy przybiegliście tutaj i dotarliście do Madhubanu. Madhuban umożliwia wam spotkanie z BapDadą w cielesnej formie. Ponadto, dzięki temu, że z łatwością pamiętacie Babę, umożliwia wam awjakt spotkanie, ponieważ ląd Madhubanu otrzymał błogosławieństwo dawania wam doświadczenia spotkania w cielesnej formie i duchowego spotkania. Ponieważ to jest ląd, który otrzymał to błogosławieństwo, z łatwością doświadczacie spotkania. W żadnym innym miejscu nie odbywa się spotkanie Oceanu Wiedzy z rzekami wiedzy. To jest jedyne miejsce spotkania Oceanu i rzek. Czy wierzycie, że przybyliście do tak wspaniałego lądu, który otrzymał błogosławieństwa?

W tym Roku Tapasji szczególnie dzieci, które świętują spotkanie po raz pierwszy w tym cyklu, otrzymały złotą szansę. Jakimi szczęściarzami jesteście! Na początku Roku Tapasji nowe dzieci otrzymały dodatkową potęgę. Ta dodatkowa potęga, która została dana na początku, będzie współdziałać w przyszłości, aby umożliwić wam pójście naprzód. To dlatego dramat też współdziałał z nowymi dziećmi, aby umożliwić im pójście naprzód. Dlatego nie będą mogły narzekać i mówić „Przyszliśmy później”. Nie. Rok Tapasji również otrzymał błogosławieństwo. Otrzymaliście prawo i szansę, by wkroczyć do lądu błogosławieństw w Roku Tapasji. Ta dodatkowa fortuna nie jest mała. Wy, nowe dzieci, otrzymałyście szczególnie trzy błogosławieństwa: Roku Tapasji, lądu Madhubanu i waszych wysiłków. Jak wy jesteście fortunni! Stale bądźcie upojeni tą niezniszczalną fortuną. Niech to upojenie będzie z wami nie tylko kiedy jesteście tutaj, ale Ojciec jest niezniszczalny i wy, wzniosłe dusze, jesteście niezniszczalne, a więc wasza fortuna jest również niezniszczalna. Niezniszczalna fortuna niech będzie z wami wiecznie. To jest tylko kwestia zwracania na nią uwagi w łatwy sposób, a nie w napięciu. Niech uwaga będzie łatwa. Co tu jest trudne? Rozpoznaliście „Mój Baba” i zaakceptowaliście Go. Znacie Go, zaakceptowaliście Go, doświadczyliście Go i osiągnęliście prawo, więc co jest trudne? Po prostu stale doświadczajcie „Tylko Jeden jest moim Babą”. To jest pełna wiedza.

Cała wiedza, od początku poprzez środek do końca, jest zanurzona w słowie „Baba”, ponieważ Baba jest Nasionem. Całe drzewo jest zanurzone w Nasionie, czyż nie tak? Jest możliwe, by zapomnieć ekspansję, ale nie jest trudne, by pamiętać esencję w słowie „Baba”. To jest zawsze łatwe, prawda? To nie jest czasem trudne, a czasem łatwe. Czy Baba jest zawsze wasz, czy jest wasz tylko czasem? Skoro Baba jest zawsze wasz, pamiętanie powinno być łatwe. To nie jest trudna rzecz. Bóg powiedział „Ty jesteś Mój” i ty powiedziałeś „Ty jesteś mój”. Co więc jest trudne? To dlatego nowe dzieci posuwają się naprzód nawet bardziej. Nawet teraz nadal jest szansa, abyście posuwali się naprzód. Jak dotąd trąby na ostateczne zakończenie jeszcze nie zabrzmiały. Dlatego fruńcie i stale sprawiajcie, żeby inni frunęli. Sposobem, by to robić, jest zatrzymanie bezużyteczności. Stale gromadźcie na swoich kontach oszczędnościowych, ponieważ przez 63 wcielenia nie oszczędzaliście, tylko marnowaliście. Wszystkie wasze konta zmniejszyły się poprzez wasze marnowanie. Zmarnowaliście skarb oddechu, zmarnowaliście skarb myśli, zmarnowaliście też skarb czasu, skarb cnót, skarb potęg, a także zmarnotrawiliście skarb wiedzy. Tak wiele kont stało się pustych! Teraz musicie nagromadzić na wszystkich tych kontach. Czas na gromadzenie na nich jest teraz. Została wam też pokazana przez Ojca łatwa metoda na gromadzenie. Nietrwałe skarby kończą się i zmniejszają w miarę jak je wydajecie, podczas gdy im bardziej używacie wszystkich tamtych skarbów dla siebie i dla innych z czystą postawą, tym bardziej one będą się powiększać i gromadzić. Tutaj używanie skarbów jest sposobem gromadzenia ich. Tam sposobem gromadzenia jest trzymanie, a tutaj sposobem gromadzenia jest używanie, a więc jest różnica. Używaj swojego czasu dla pomyślnego zadania, dla siebie i dla innych, i to wciąż będzie się powiększać. Używaj wiedzy. Podobnie, im bardziej używasz cnót i potęg, tym bardziej one będą wzrastać. Nie myśl jak inni ludzie. Oni trzymają wszystko w szafce i sądzą, że nagromadzili dużo. Podobnie, wy też myślicie, że macie dużo wiedzy w swoich intelektach, że macie też wiele cnót i potęg. Nie trzymajcie ich w zamknięciu! Używajcie ich! Czy rozumiecie, jaką metodę należy zastosować w celu gromadzenia? Należy z nich korzystać. Używajcie ich dla siebie, bo inaczej stracicie je. Niektóre dzieci mówią, że mają wszystkie skarby zanurzone w sobie. Jednak, co jest oznaką tego, że one są w tobie zanurzone? Mieć je zanurzone w sobie oznacza, że nagromadziłeś je. Oznaką tego jest to, że w czasie potrzeby one są użyteczne dla ciebie samego i dla innych. Jeśli nie są używane, ale wciąż mówisz, że nagromadziłeś dużo, wtedy to nie jest właściwy sposób gromadzenia ich. Dlatego, jeśli metoda, której używasz, nie jest dokładna, to nie będziesz w stanie osiągnąć wyniku stania się doskonałym na czas. Zostaniesz oszukany. Nie odniesiesz sukcesu.

Używajcie cnót i potęg, a one wciąż będą się powiększać. Używajcie metody oszczędzania i metody gromadzenia. Wtedy konto bezużyteczności automatycznie zostanie przekształcone i będzie używane wartościowo. Na ścieżce bhakti mają system rozdawania fizycznego bogactwa i używania go wartościowo, stosownie do tego, jak dużo posiadają. Dlatego to stale się powiększa. Nawet w bhakti, aby używać wszystkiego wartościowo, oni zwiększają swój zapał i entuzjazm. Zatem w Roku Tapasji nie sprawdzajcie tylko, ile zmarnowaliście – marnowanie czegoś jest odrębną kwestią – ale również sprawdzajcie, jak dużo używaliście wartościowo. Wszystkie skarby, o których zostało wam powiedziane, a także cnoty, są darami od Ojca. „To jest moja cnota, to jest moja potęga”. Nie popełniajcie tego błędu nawet w swoich snach. To są dary od Ojca, dary od Boga. Uważać dary od Boga za swoje jest wielkim grzechem. Wiele dzieci często myśli i mówi zwykłym językiem „Ta moja cnota nie jest używana” lub „Mam tę potęgę; mój intelekt jest bardzo dobry, ale nie jest używany”. Skąd się wzięło „moje”? Powiedzieć „moje” to znaczy uczynić to brudnym. Nawet w bhakti stale przekazywano te nauki przez 63 życia: Nie mów „moje”, mów „Twoje”. Niemniej jednak nie przyjęliście tego w ten sposób. Na ścieżce wiedzy również powiedzieć „Twoje”, ale uważać to za „moje”, jest oszustwem i to tutaj nie zadziała. Uważać święty „prasad” od Boga za swój oznacza być aroganckim i okazywać brak szacunku. Nigdy nie zapominajcie słowa „Baba, Baba”. Baba dał potęgę, Baba dał intelekt. To jest Baby zadanie, to jest Baby ośrodek, wszystko należy do Baby. Nie myśl: To jest mój ośrodek. Utworzyłem ośrodek, a więc mam prawo do niego. Skąd się wzięło słowo „moje”? Czy to jest twoje? Czy starannie odłożyłeś coś na bok? Wiele dzieci okazuje takie upojenie: Ja sprawiłem, że budynek został zbudowany na potrzeby ośrodka, więc mam do niego prawo. Czyj ośrodek zbudowałeś? To jest ośrodek Baby, prawda? Jeśli oddałeś go Babie, jak może być twój? Jak to może być „moje”? Kiedy twój intelekt się zmienia, mówisz „To jest moje”. Mówiąc „moje, moje”, zabrudziłeś to. Czy chcesz ponownie stać się brudny? Czy pamiętasz pierwszą obietnicę, którą złożyłeś Ojcu w związku ze swoim brahmińskim życiem, kiedy stałeś się brahminem? Czy nowi złożyli obietnicę, czy tylko starzy? Wy, nowi, którzy teraz przybyliście, również przybywacie jako starzy, prawda? Przybyliście po wypełnieniu formularza dotyczącego tego, czy macie wiarę w intelekcie, prawda? A więc pierwszą obietnicą każdego było: Umysł, ciało, intelekt i bogactwo są Twoje. Czy wszyscy złożyliście tę obietnicę?

Jeśli macie zamiar złożyć obietnicę teraz, podnieście ręce! Ci, którzy myślą „Coś trzeba odłożyć na bok na przyszłość, jak możemy dać wszystko Ojcu? Musimy coś zachować”, ci, którzy uważają, że to jest rozsądne, podnieście ręce! Czy trzymacie coś na boku? Bądźcie ostrożni! Nie mówcie potem: „Kto w ogóle nas widział?” „Kto mnie zobaczy w takim tłumie?” Baba ma bardzo wyraźny telewizor. Nie możecie się ukryć. Dlatego, jeśli po dokładnym rozważeniu chcesz zachować trochę na boku, to jak najbardziej zachowaj to. Co myślą Pandawowie? Czy powinniście zachować trochę na boku? Pomyślcie o tym bardzo uważnie. Ci, którzy chcą zachować trochę na boku, niech teraz podniosą ręce! Zostaniecie uratowani. W przeciwnym razie, później zostanie wam pokazany ten czas, to zgromadzenie i wasze kiwanie głową. Niech nigdy nie będzie świadomości „moje”. Kiedy mówisz Bap (Ojciec), grzech (pap) kończy się. Kiedy nie mówisz Bap, popełniany jest grzech (pap). Kiedy wchodzisz pod wpływ grzechu, twój intelekt nie działa. Bez względu na to, jak bardzo ktoś próbuje ci wyjaśnić, mówisz „Nie, to jest właściwe, tak musi się wydarzyć, to musi być zrobione”. Nawet Ojciec czuje miłosierdzie, ponieważ w tym czasie jesteś pod wpływem grzechu. Kiedy Ojciec jest zapomniany, popełniany jest grzech. Ponieważ jesteś pod wpływem grzechu, nie rozumiesz tego, co robisz i mówisz. Stale bądź świadomy dzięki wiedzy. Nie poddawaj się sile żadnego grzechu. Czasem pojawia się fala Mai. Wy, nowi, musicie się od tego uchronić. Nie bądźcie chwytani w żadną świadomość „moje, moje”. Kiedy dusze stają się trochę starsze, mają dużo Mai z powodu świadomości „moje, moje”. „Moje pomysły”. Jednak, skoro nawet intelekt nie jest twój, to skąd pojawił się pomysł? A więc, czy rozumiecie, jaki jest sposób gromadzenia? Używajcie tego dla zadania. Używajcie tego wartościowo. Używajcie swoich Bożych sanskar wartościowo, a sanskary bezużyteczności odejdą. Kiedy nie używasz swoich Bożych sanskar dla zadania, one po prostu pozostają w twoim schowku i stare sanskary wciąż działają. Wielu ma zwyczaj trzymania wszystkiego w banku lub w swoich szafach. Mają dużo pięknych ubrań, pieniędzy i rzeczy, a jednak używają tylko starych rzeczy. Kochają swoje stare rzeczy, a więc rzeczy w szafie po prostu pozostają w szafie, a oni używają tylko starych rzeczy. Nie używaj wciąż swoich starych sanskar i nie pozwalaj, by Boże sanskary po prostu pozostawały w szafce twojego intelektu. Używaj ich dla zadania, używaj ich wartościowo. Dlatego prowadź wykres, ile wszystkiego użyłeś wartościowo. Używać czegoś wartościowo oznacza używać tego i to powiększać. Używaj wszystkiego wartościowo, jeśli chodzi o twój umysł, twoje słowa, związki i kontakty, czyny, twoje wzniosłe towarzystwo i twoją w najwyższym stopniu potężną postawę. Nie myśl tylko: „Moja postawa jest zawsze bardzo dobra”. Jak dużo z tego zostało użyte wartościowo? „Moje sanskary są tak czy inaczej sanskarami spokoju”. Jak bardzo one zostały użyte wartościowo? Używałeś ich? Przyjmując metodę używania ich dla zadania, z łatwością doświadczysz sukcesu stania się doskonałym. Używać czegoś wartościowo jest kluczem do sukcesu. Czy rozumiecie, co macie zrobić? Nie bądźcie tylko zadowoleni z siebie: „Jestem bardzo dobry i cnotliwy, potrafię dawać bardzo dobre wykłady, jestem bardzo dobrą gjani duszą i moja joga jest bardzo dobra”. Jeśli to jest tak dobre, używaj tego! Używaj tego wartościowo. Używaj tego dla zadania i powiększaj to. To będzie wciąż zwiększać się bez żadnego wysiłku, a potem będziesz używać tego wygodnie przez 21 wcieleń. Nie będziesz musiał tam czynić żadnego wysiłku.

To jest nieograniczone zgromadzenie. (Om Szanti Bhawan był cały wypełniony, dlatego niektórzy musieli siedzieć w Sali Medytacyjnej i Sali Historycznej). Istnieje chwała waszego memoriału, wspomniana w pismach: Najpierw wlewano wodę do szklanki, potem wlewano ją do garnka, potem do stawu, następnie ze stawu spływała do rzeki. Gdzie ostatecznie dotarła? Do oceanu. A więc to zebranie najpierw odbywało się w Sali Historycznej, potem w Sali Medytacyjnej, a teraz odbywa się w Om Szanti Bhawan. Gdzie będzie się odbywać? Jednak to nie oznacza, że nie możecie doświadczać awjakt spotkania bez cielesnego spotkania. Praktyka awjakt spotkania musi się powiększać zgodnie z czasem i macie ją powiększyć. Dadi stały się miłosierne i miały szczególne miłosierdzie dla nowych. Jednak powiększajcie doświadczenie awjakt. To będzie użyteczne dla was w odpowiednim czasie. Popatrzcie, BapDada nadal odgrywa rolę cielesnego spotkania dla nowych dzieci, ale do kiedy to będzie trwać?

Czy wszyscy jesteście szczęśliwi i zadowoleni? Czy jesteście zadowoleni również z pozostania na zewnątrz? To też jest rola w dramacie. Skoro mówicie, że całe Abu będzie należeć do was, to jak to ma się wydarzyć? Więc przede wszystkim przynajmniej postawcie tam swoje stopy! Potem wszystkie miejsca, które są nazywane dharamszalami, staną się wasze. Popatrzcie, nawet w obcych krajach to już zaczęło się dziać. Kościoły nie są tak bardzo używane, a więc oni oferują je Brahma Kumaris. Ludzie oferują te duże miejsca, które mają, ale nie są w stanie nimi zarządzać, abyście wy z nich korzystali. Tak więc stopy brahminów są stawiane w każdym miejscu. To też ma swoje znaczenie. Dlatego brahmini odgrywają rolę dramatu w stawianiu tam swoich stóp. Co zrobicie, kiedy całe Abu stanie się wasze? Oni sami zaoferują to wam, mówiąc: „Wy się tym zaopiekujcie”. Powiedzą: „Opiekujcie się nami, a także opiekujcie się aszramami”. Dlatego każdą rolę, jaką otrzymujcie w jakimś czasie, odgrywajcie ze szczęściem. Aćća.

Duszom czatrakom, które świętują spotkanie i przyswajają klejnoty wiedzy; wzniosłym duszom, które świętują spotkanie w cielesnej formie i w subtelnej formie; duszom, które używają wszystkich skarbów wartościowo i stają się uosobieniem sukcesu; duszom, które mają nieograniczony brak zainteresowania, które stale mają świadomość „mój Baba” i nie mają żadnego śladu ograniczonej świadomości „moje”; dzieciom, które stale osiągają sukces w staniu się kompletnymi dzięki używaniu dokładnej metody, BapDady miłość, pamiętanie i namaste.

BapDada mówi do Dadi:

Zawsze powinny być nowe sceny, czyż nie tak? To także było nową sceną w dramacie i ona została powtórzona. Czy kiedykolwiek myślałyście, że ta sala stanie się za mała? Nie podoba się wam ta sama scena przez cały czas. Czasami chciałybyście widzieć nową scenę. To też jest duchową wspaniałością, prawda? Myśl wszystkich tych dusz musiała być spełniona i dlatego ta scena się odbyła. Zostało dane pozwolenie stąd „Możecie przyjechać!” A więc, co można zrobić? Teraz ilość nowych się powiększy, a starsi teraz są starzy. Przybyłyście z entuzjazmem, więc odpowiednio się nastawiłyście i to jest dobre. To musi być duże. To nie będzie w żadnym stopniu mniejsze. Skoro jest tytuł bycia dobroczyńcą świata, w porównaniu ze światem to jest niczym. Nastąpi ekspansja i metoda też będzie nowa. Będą różne metody. Teraz postawa stanie się potężna. Kiedy wasza postawa stanie się potężna dzięki tapasji, wtedy, poprzez waszą postawę, postawa dusz automatycznie się zmieni. Aćća. Nie jesteście zmęczone wykonywaniem usługi, prawda? Przybyłyście tutaj z przyjemnością. Zawsze jest przyjemność. Aćća.

Błogosławieństwo:
Zgromadź swój zapas błogosławieństw dzięki wykonywaniu wzniosłej karmy i stań się żywym wizerunkiem, który obdarza wizjami.

Bierz błogosławieństwa i dawaj błogosławieństwa w każdym czynie, który wykonujesz. Wykonując wzniosłe czyny, automatycznie otrzymujesz błogosławieństwa od każdego. To wynurza się z ust każdego: Ta osoba jest bardzo dobra. Wah! Twoje czyny stają się memoriałem. Bez względu na to, jaką pracę wykonujesz, bierz szczęście i dawaj szczęście, bierz błogosławieństwa i dawaj błogosławieństwa. Ponieważ bierzecie i dajecie błogosławieństwa w zbieżnym wieku, ludzie stale będą brać błogosławieństwa z waszych nieżywych wizerunków, a wy staniecie się żywymi wizerunkami, które obdarzają wizjami również obecnie.

Hasło:
Stale utrzymuj zapał i entuzjazm, a lenistwo się skończy.