12.07.20    Avyakt Bapdada     Polish Murli     22.02.86     Om Shanti     Madhuban


Duchowe służenie, altruistyczne służenie.


Dzisiaj Ojciec, Dobroczyńca Świata dla wszystkich dusz, patrzy na swoje dzieci, które są sługami i które są Jego towarzyszami w usłudze. Od początku dzieci, które są sługami, były towarzyszami BapDady; BapDada uczynił dzieci incognito instrumentami i teraz ujawnił im, że służą światu do końca. Na początku Ojciec Brahma i brahmińskie dzieci byli incognito instrumentami usługi. Obecnie Armia Szakti i Armia Pandawów, dzieci które są sługami, wykonują zadanie w sposób bardzo widoczny dla świata. U większości dzieci widać bardzo dobry zapał i entuzjazm do służenia. Miłość do usługi była od początku i będzie do końca. Brahmińskie życie jest życiem usługi. Brahmińskie dusze nie mogą przetrwać bez służenia. Wzniosłą metodą chronienia siebie przed Mają i pozostania przy życiu jest tylko służenie. Usługa również czyni cię joga jukt. Ale jaka usługa? Jeden rodzaj usługi to służenie ustami; służenie przekazywaniem tego, co słyszeliście. Drugi rodzaj to usługa mówienia swoim umysłem, stanie się uosobieniem słodkich słów, które usłyszeliście, służenie swoją formą – altruistyczne służenie, służenie poprzez wyrzeczenie i tapasję, altruistyczne służenie, które jest poza ograniczonymi pragnieniami. Takie służenie jest zwane bożym służeniem, duchowym służeniem. Służenie tylko ustami jest zwane służeniem po prostu dla zadowolenia siebie. Aby zadowolić wszystkich, w tym samym czasie musi odbywać się służenie umysłem i ustami. Służenie umysłem tzn. służenie słowami, będąc w stanie „Manmanabhaw”.

Dzisiaj BapDada widział zarówno swoje dzieci, które są sługami-prawymi rękami, jak i dzieci, które są sługami-lewymi rękami. Oba rodzaje dzieci są sługami, ale jest różnica między prawą a lewą ręką. Prawa ręka jest zawsze altruistycznym sługą. Lewa ręka staje się instrumentem usługi z pragnieniem zjedzenia takiego czy innego ograniczonego owocu usługi już w tym życiu. Jeden to sługa incognito, a drugi to sługa dla chwały imienia. W jednej chwili służy, a w następnej zyskuje własną chwałę, wyrażoną w chwaleniu go „Bardzo dobrze, bardzo dobrze!”. Jednak, robisz coś teraz i natychmiast jesz owoce, nie gromadzisz na swoim koncie. Incognito sługa tzn. sługa altruistyczny. Jeden to sługa altruistyczny, a drugi to sługa, który chce chwały imienia. Incognito sługa, mimo że jego imię obecnie jest nieznane, stale jest napełniony szczęściem sukcesu. Niektóre dzieci myślą: Robię wszystko, ale moje imię nie jest wspomniane, a imiona tych, którzy zarabiają sławę w usłudze zewnętrznym pokazem, są bardzo często wymieniane. Jednak tak nie jest. Dźwięk z serc tych, którzy zarabiają niezniszczalną chwalę w sposób altruistyczny, dociera do serc. To nie może pozostać ukryte. Blask bycia prawdziwym sługą z całą pewnością jest widoczny na twarzy i w postaci. Jeśli sługa, który służy dla chwały swojego imienia, tutaj zarabia tę chwałę, to nawet mimo że to było zrobione dla przyszłości, on zjadł owoc i zakończył to, a więc nie uczynił przyszłości wzniosłą ani niezniszczalną. BapDada ma pełny zapis wszystkich sług. Stale służcie i nie myślcie o zdobywaniu chwały swojego imienia. Pomyślcie o gromadzeniu. Bierzcie prawo do niezniszczalnego owocu. Każde z was przybyło tutaj po wieczne dziedzictwo. Jeśli zjesz owoc służenia teraz, to prawo do wiecznego dziedzictwa zostanie zmniejszone. Dlatego bądź altruistycznym sługą, który jest wolny od chwilowych pragnień. Stań się prawą ręką i stale idź do przodu w usłudze. Większe znaczenie ma incognito dawanie darów i incognito służenie. Taka dusza zawsze będzie pełna, będzie wolnym od trosk cesarzem i nie będzie troszczyć się o imię i sławę. Będzie wolnym od trosk cesarzem tzn. zawsze będzie siedzieć na tronie szacunku dla samego siebie, a nie na tronie ograniczonego szacunku. Taka dusza siedzi na tronie szacunku dla siebie i na wiecznym tronie. Siedzi na tronie wiecznych i bezgranicznych osiągnięć. To jest znane jako bycie sługą-dobroczyńcą świata. Nigdy nie cofaj się w osiąganiu sukcesu w zadaniu służenia światu, mając zwykłe myśli. Stale osiągaj sukces dzięki wyrzeczeniu i służeniu, i idź do przodu. Czy rozumiecie?

Kto jest zwany sługą? Czy wszyscy jesteście sługami? Żadna usługa, która powoduje, że twój stan ulega wahaniom, nie jest usługą. Niektórzy uważają, że w usłudze jest dużo zachwiań. W usłudze są przeszkody i to usługa sprawia, że uwalniacie się od przeszkód. Jednak żadna usługa, która przyjmuje formę przeszkody, nie jest usługą. Taka usługa nie będzie zwana prawdziwą usługą, będzie zwana usługą tylko z nazwy. Prawdziwa usługa to prawdziwy diament. Tak jak blask prawdziwego diamentu nigdy nie może pozostać ukryty, podobnie prawdziwi słudzy są prawdziwymi diamentami. Bez względu na to, jak piękny może być blask sztucznego diamentu – który jest cenny? To prawdziwy diament ma wartość. Sztuczny nie ma tej wartości. Prawdziwi słudzy to bezcenne klejnoty. Prawdziwy sługa ma wartość na wiele narodzin. Służenie tylko dla imienia i sławy pokazuje tymczasowy blask. Dlatego stań się stałym sługą i stale wnoś korzyść światu służeniem. Czy rozumiecie, jakie znaczenie ma usługa? Nikt nie jest mniej znaczący niż inny. Każdy z was jest specjalnym sługą z własną indywidualną specjalnością. Nie uważajcie siebie za kogoś mniejszego. Następnie, po wykonaniu czegoś, nie miejcie pragnienia chwały swojego imienia. Stale poświęcajcie swoją usługę dla korzyści świata. Na ścieżce bhakti, zazwyczaj ci, którzy są incognito dawcami, dobroczynnymi duszami, zawsze myślą, że wszystko powinno być dla korzyści wszystkich. Nie myślą, że coś w tym powinno być dla nich, albo że powinni otrzymać jakiś owoc. Myślą o tym, żeby każdy otrzymał owoc. Oni oddają się, by służyć wszystkim. Nie mają żadnych pragnień tylko dla siebie. Zatem, służcie wszystkim w ten sposób. Stale gromadźcie w banku korzyści dla każdego. Czym się wtedy staniecie? Altruistycznymi sługami. Jeśli nikt o ciebie teraz nie zapyta, oznacza to, że będą pytać o ciebie przez 2500 lat. Jeśli ktoś pyta o ciebie przez jedno życie albo przez 2500 lat, to co jest ważniejsze, wznioślejsze? To drugie jest wznioślejsze, prawda? Bądź ponad ograniczonymi myślami, stań się nieograniczonym sługą, wolnym od trosk cesarzem, zasiadającym na tronie serca Ojca i stale świętuj ze szczęściem i przyjemnością zbieżnego wieku. Jeśli jakaś usługa powoduje, że jesteś nieszczęśliwy, zrozum, że to nie jest usługa. Jeśli coś sprawia, że chwiejesz się lub wprowadza u ciebie zaburzenie, to nie jest to usługa. Usługa to coś, co sprawia, że fruniesz. Służenie czyni cię cesarzem krainy bez smutku. Jesteście takimi sługami, prawda? Cesarze bez trosk, cesarze lądu bez cierpienia. Co więcej, sukces sam podąża za duszami, które nie gonią za sukcesem. Sukces zawsze podąża za nimi. Aćća. Tworzycie plany nieograniczonej usługi, prawda? Plany nieograniczonej usługi z nieograniczoną sceną są z powodzeniem realizowane. (Bracia i siostry, podwójni cudzoziemcy, stworzyli plan, w którym chcą poprosić wszystkie dusze o dar kilku minut spokoju – Milion minut dla pokoju.)

Ten plan, stworzony, aby uczynić świat wielkim dawcą, jest dobry. Bez względu na to, czy zrobią to z rozpaczy, czy z miłości, przez krótki czas pojawią się sanskary spokoju. Jeśli będą postępować zgodnie z programem, przynajmniej pojawią się sanskary spokoju, ponieważ tak czy inaczej oryginalną religią dusz jest spokój. Jesteście dziećmi Oceanu Spokoju, jesteście także mieszkańcami lądu spokoju. Tak więc, nawet jeśli przekażą to zgodnie z programem, ta siła spokoju będzie ich wciąż przyciągać. Mówi się, że nawet jeśli ktoś tylko raz spróbował czegoś słodkiego, to niezależnie od tego, czy otrzyma coś słodkiego, czy nie, ten smak słodyczy będzie wciąż na nowo go pociągać. Zatem to też jest tak jak smakowanie miodu spokoju. Te sanskary spokoju automatycznie ciągle będą się im przypominać. Dlatego niech będzie stopniowe budzenie spokoju w duszach. To jest dawanie tym duszom daru spokoju, a także czynienie ich dawcami. Czysta myśl, którą wszyscy macie, jest taka, że dusze powinny doświadczyć spokoju w każdy możliwy sposób. Pokój świata także będzie oparty na spokoju w duszach, prawda? Natura (żywioły) też funkcjonuje w oparciu o ludzkie istoty. Żywioły natury staną się spokojne, kiedy dusze staną się świadome spokoju. Bez względu na to, w jaki sposób doświadczą tego spokoju podczas programu, przynajmniej przejdą poza niepokój, a doświadczenie jednominutowego spokoju stale na nowo będzie ich przyciągać. Stworzyliście dobry plan. To tak, jakby dać ludziom trochę tlenu i pozwolić im odetchnąć spokojnie. W rzeczywistości oni są nieprzytomni bez oddechu spokoju. Dlatego ten plan jest jak tlen. Niektórzy będą mogli zacząć trochę oddychać. Niektórych można ożywić tlenem. Przede wszystkim wy wszyscy z zapałem i entuzjazmem macie stać się domami spokoju i przekazywać promienie spokoju. Następnie, za pomocą waszych promieni spokoju i waszych myśli o pokoju, oni pomyślą, żeby jakoś to zrobić. Wibracje spokoju was wszystkich pociągną ich do użycia właściwej metody. Jest to także sposób na pokazanie promienia nadziei tym, którzy stracili nadzieję. Jest to sposób na budowanie nadziei u tych, którzy nadzieję stracili. Na ile to możliwe, bez względu na to, w jakim stopniu ktoś wchodzi w kontakt z wami, z całą pewnością macie próbować mówić im w kilku słowach o spokoju opartym na świadomości duszy i spokoju umysłu, ponieważ na pewno każdy z nich doda do tego swoje imię. Nawet jeśli zrobią to korespondencyjnie, nawiążą z wami kontakt, prawda? Wejdą na listę, czyż nie tak? Zatem, na ile to możliwe, starajcie się w kilku słowach wyjaśnić znaczenie pokoju. Dusza może przebudzić się nawet w ciągu minuty. Czy rozumiecie? Wam wszystkim podoba się plan, prawda? Inni po prostu wykonują pracę tylko z nazwy, podczas gdy wy wykonujecie prawdziwą pracę. Ponieważ jesteście posłannikami pokoju, ten dźwięk od posłanników pokoju rozniesie się wszędzie i anioły pokoju będą wciąż ujawniane. Po prostu przedyskutujcie to między sobą i znajdźcie słowo, które można dodać do słowa „pokój”, aby było inne od światowych znaczeń tego słowa. Ludzie na świecie używają haseł takich jak „Marsz Pokoju” albo „Pokój”. Niech wraz ze słowem „Pokój” będzie specjalne słowo, które jest uniwersalne, aby ludzie, gdy tylko je usłyszą, poczuli, że jest to coś innego. Wymyślcie coś. Jest to coś dobrego. Tak długo, jak trwa ten program, bez względu na to, co się dzieje, wam samym przynajmniej nie wolno stać się niespokojnymi ani czynić innych niespokojnymi. Nie wolno wam pozostawiać spokoju. Przede wszystkim wy, brahminowie, musicie zawiązać sobie tę opaskę (złożyć tę obietnicę). Ponieważ wy, brahminowie, myślicie o zawiązaniu im tej opaski, będziecie mogli zawiązać ją innym tylko wtedy, gdy najpierw zawiążecie ją sobie. Jaką myśl mieliście wszyscy dla Złotego Jubileuszu? Mieliście myśl, że nie staniecie się problemem, prawda? Stale na nowo to podkreślajcie. Niech nie będzie tak, że ty stajesz się problemem, a potem mówisz, żeby inni nie stawali się uosobieniem problemów. Zatem, chcecie zawiązać tę opaskę, prawda? Przede wszystkim sobie, a potem światu. Jeśli to zrobicie, wpłynie to na cały świat. Aćća.

Dzisiaj jest kolej na Europę. Europa też jest bardzo duża, prawda? Na ile Europa jest duża, czy na tyle ci z Europy też mają wielkie serca? Na ile jest ekspansji w Europie, na tyle jest esencji w usłudze. Skąd pochodzi iskra zniszczenia? Wyłoniła się z Europy, prawda? Tak jak środki zniszczenia wyłoniły się z Europy, podobnie dla zadania założenia mają być ujawnione specjalne dusze z Europy. Tak jak bomby były początkowo przygotowywane pod ziemią, a następnie użyte, w taki sam sposób przygotowywane są dusze, które obecnie są incognito i niewidoczne. Jednak mają być ujawnione i będą ujawniane. Tak jak każdy kraj ma własną specjalność, tak każde miejsce ma własną specjalność. Instrumenty z Europy będą użyteczne dla gloryfikowania imienia Uniwersytetu. Tak jak instrumenty nauki są użyteczne, podobnie instrumenty z Europy będą instrumentami, dzięki którym rozlegnie się wszędzie głos. To Europa pomoże w przygotowaniu nowego świata. Rzeczy z Europy są zawsze mocne. Wszyscy nadają znaczenie rzeczom z Niemiec. Podobnie ważne dusze, które są instrumentami usługi, będą wciąż ujawniane. Czy rozumiecie? Europa nie jest mniej ważna. Kurtyna ujawnienia zaczyna się teraz otwierać. W odpowiednim czasie wejdziecie na scenę. To dobrze, że mieliście bardzo dobrą ekspansję w krótkim czasie i stworzyliście bardzo dobre stworzenie. Teraz dajecie wodę utrzymania temu stworzeniu i czynicie je silnym. Tak jak fizyczne rzeczy z Europy są mocne, tak również dusze stamtąd będą szczególnie nie do zachwiania i nie do poruszenia, będą mocne. Czynicie wysiłek z miłością. Dlatego wysiłek nie jest wysiłkiem, ale wy macie bardzo dużo miłości do służenia. Wszędzie tam, gdzie jest miłość, przeszkody, które przychodzą, natychmiast się kończą, a wy stale odnosicie sukces. Jeśli popatrzycie na jakość całej Europy, ona jest bardzo dobra. Brahminowie też są ważnymi osobami. W każdym przypadku oni są ważnymi osobami. Dlatego uczyńcie instrumentalne sługi z Europy jeszcze mocniejszymi, dając im wzniosłe utrzymanie napełnione miłością i stale wprowadzajcie ich na pole usługi. Ta ziemia zrodzi owoc. Aćća. Macie taką specjalność, że jak tylko należycie do Ojca, zaczynacie sprawiać, że inni należą do Ojca. Macie dobrą odwagę i dzięki tej odwadze macie dar, który sprawia, ze ośrodki usługi stale się rozrastają. Zwiększcie jakość, a także ilość. Niech będzie równowaga tych dwóch. Piękno ilości różni się od piękna jakości. Oba są potrzebne. Jeśli jest tylko jakość, a nie ma ilości, to ci, którzy służą, męczą się. Dlatego potrzebne jest jedno i drugie z ich specjalnościami. Oba rodzaje służenia są niezbędne, ponieważ trzeba stworzyć 900 tysięcy. Z 900 tysięcy ile zostało stworzonych w obcych krajach? (5000). Aćća. Przynajmniej tyle, ile lat w kalpie. Zagraniczne lądy mają błogosławieństwo, że przychodzą ostatni i idą szybko. Zatem musicie iść szybciej niż Bharat, ponieważ ci z Bharatu muszą ciężko pracować, aby przygotować ziemię. Ziemia za granicą nie jest jałowa. Tutaj ci, którzy słyszeli złe rzeczy, najpierw muszą zostać uczynieni ponownie dobrymi. Tam nie słyszeli niczego złego, nie słyszeli niczego złego ani niewłaściwego, więc są bardzo czyści. Ci z Bharatu najpierw muszą wyczyścić swoje tabliczki, a potem muszą napisać na nich. Zgodnie z czasem, obce kraje mają błogosławieństwo „ostatni, a więc szybcy”. Zatem ile setek tysięcy przygotuje Europa? Tak jak stworzyliście program „Milion minut pokoju”, podobnie przygotujcie program, aby stworzyć poddanych. Poddani mogą być stworzeni, prawda? Jeśli możecie zebrać milion minut, to czy nie możecie przygotować miliona poddanych? Baba mówi wam nawet o 100 tysiącach mniej niż milion, On prosi tylko o 900 tysięcy! Czy rozumiecie, co mają zrobić ci z Europy? Czyńcie przygotowania z wielką siłą. Aćća. Podwójni cudzoziemcy są podwójnie fortunni. Wszyscy inni mają szansę wysłuchać tylko jednego murli, a wy otrzymaliście podwójną szansę. Widzieliście konferencję, a także Złoty Jubileusz. Widzieliście też starsze Dadi. Widzieliście Gangę (Ganges), Jamunę, Godawri, Brahmaputrę itd. (cztery główne rzeki Indii). Widzieliście wszystkie starsze Dadi, prawda? Weźcie jedną specjalność od każdej Dadi w prezencie i to będzie dla was użyteczne. Wyjedźcie z fartuchami wypełnionymi prezentami specjalności. Celnicy nie zatrzymają was z tymi prezentami. Aćća.

Wzniosłym duszom, które stale są dobroczyńcami świata i prawdziwymi sługami; instrumentom usługi świata; specjalnym duszom, które zawsze osiągają prawo do sukcesu; duszom, które są blisko i swoją formą przypominają innym o ich własnej formie; tym, którzy zawsze stają się altruistycznymi sługami w nieograniczony sposób i fruwają we fruwającym stanie; dzieciom, które są podwójnie lekkie, BapDady miłość, pamiętanie i namaste.

Błogosławieństwo:
Bądź tak jak Ojciec dawcą wyzwolenia i zbawienia, który rozdaje świętą ofiarę wyzwolenia i zbawienia poprzez swoją anielską formę.

Obecnie wszystkie dusze świata płaczą z powodu niesprzyjających sytuacji, niektóre wołają fizycznie swoimi ustami. Niektóre, ponieważ wszystko jest drogie, niektóre z powodu fizycznej choroby, niektóre z powodu braku spokoju w ich umysłach. Wzrok każdego zmierza do Wieży Spokoju. Wszyscy patrzą, aby zobaczyć, kiedy rozlegną się okrzyki zwycięstwa po okrzykach rozpaczy. Więc teraz, poprzez swoją fizyczną formę anielską, usuń smutek świata. Bądź tak jak Ojciec dawcą wyzwolenia i zbawienia i daj bhagatom świętą ofiarę (prasad) wyzwolenia i zbawienia.

Hasło:
Przykładem mogą być tylko ci, którzy wprowadzają w życie każde polecenie BapDady.