12.09.21    Avyakt Bapdada     Polish Murli     19.03.88     Om Shanti     Madhuban


Metody na rozrywkę w pamiętaniu.


Dzisiaj BapDada, Twórca Prawa, Dawca Błogosławieństw, patrzy na swoje dzieci, które są tak jak Ojciec twórcami prawa i dawcami błogosławieństw. Każde dziecko stało się twórcą prawa, a także dawcą błogosławieństw. Oprócz tego BapDada zobaczył, jak wielka jest pozycja dzieci. Brahmińskie życie w tym zbieżnym wieku jest tak ważne. Wraz z Twórcą Prawa i Dawcą Błogosławieństw, wy, brahmini, jesteście również twórcami prawa, tymi, którzy pokazują właściwe systemy. Słyszeliście już, jak każdy wasz system zmienia się teraz w systemy złotego wieku. Dlatego obecne systemy każdego działania są kontynuowane w przyszłości. Nawet w miedzianym wieku, na ścieżce bhakti, metody wzniosłych działań wykonywanych obecnie stają się systemami ścieżki bhakti. Zatem prawa z tego czasu trwają jako wzniosłe prawa waszego życia w formie godnej czczenia, a także trwają na ścieżce czczenia, to znaczy na ścieżce bhakti. Również na ścieżce bhakti każde wasze prawo trwa jako zwyczaj i system. Jesteście dawcami prawa, dawcami błogosławieństw i tymi, którzy dają właściwe metody.

Wasze główne zasady stają się metodą osiągnięcia sukcesu. Na przykład waszą główną zasadą jest to, że jest jeden Ojciec – że jest wiele prawych dusz, jest wiele wielkich dusz, ale jest tylko jedna Najwyższa Dusza. Dzięki tej waszej głównej zasadzie wy, wzniosłe dusze, osiągacie dziedzictwo od Ojca jako wasz sukces na pół cyklu. Osiągnąć nagrodę oznacza być uosobieniem sukcesu. Rozumiecie, że jest jeden Ojciec i że wielkie dusze i prawe dusze nie są ojcami, ale są waszymi braćmi. Dziedzictwo otrzymuje się od Ojca, a nie od brata. Z tej głównej zasady osiągacie sukces na pół cyklu, a następnie, także na ścieżce bhakti, zasada „Bóg jest jeden” staje się podstawą osiągania sukcesu. Pierwsza forma bhakti zaczyna się z Sziwaligam jako wizerunkiem Ojca i to nazywa się niezafałszowanym bhakti. Tak więc również na ścieżce bhakti osiąga się sukces dzięki tej jednej zasadzie „Ojciec jest jeden”. W ten sposób, dzięki każdej ze swoich zasad, wciąż osiągacie sukces. Na przykład główną zasadą tego życia jest czystość. To dzięki zasadzie czystości wy, dusze, uzyskałyście na zawsze przyszłą koronę światła jako formę sukcesu. Memoriał tego został pokazany jako podwójna korona. W bhakti, kiedy wykonują dokładne bhakti z serca, uważają czystość za swoją główną zasadę. Rozumieją, że bez czystości nie mogą osiągnąć sukcesu w bhakti. Nawet jeśli robią to tylko chwilowo, przyjmują czystość na czas, w którym są zajęci wykonywaniem bhakti. Jednak z pewnością stosują zasadę „Czystość jest metodą na sukces”. W ten sam sposób użyjcie swoich intelektów, aby pomyśleć o każdej zasadzie wiedzy i każdej głównej zasadzie dharny oraz o tym, jak każda zasada staje się metodą na sukces. Otrzymujecie tę pracę domową z ubijania. Pomyślcie w ten sposób, korzystając z podanych przykładów.

Stajecie się dawcami prawa, a także dawcami sukcesu. Dlatego nawet dzisiaj, kiedy czciciele pragną sukcesu, czczą te szczególne bóstwa, od których wierzą, że osiągną ten konkretny sukces. Dzieci, czy uważacie, że wraz z Ojcem, Dawcą Sukcesu, wy także stajecie się dawcami sukcesu? Tylko ci, którzy sami osiągnęli cały sukces, mogą stać się dla innych instrumentami osiągania sukcesu. Sukces (siddhi) nie jest czymś złym, ponieważ wasz sukces nie ma nic wspólnego z okultystyczną potęgą (riddhi-siddhi). Okultystyczna potęga wywiera wrażenie tylko przez jakiś czas. Jednak wasz sukces opiera się na dokładnej metodzie, ponieważ sukces osiągnięty dzięki Bożej metodzie jest Bożym sukcesem. Tak jak Bóg jest wieczny, tak Boże metody i ich sukces są również wieczne. Ci, którzy pokazują swoją okultystyczną moc, mają ograniczoną wiedzę, więc ich sukces jest tymczasowy. Jednak wasz sukces to sukces osiągnięty metodą właściwych zasad. Dlatego wy sami stajecie się uosobieniem sukcesu na pół cyklu. W drugiej połowie cyklu, dzięki waszym zasadom, dusze czcicieli kontynuują osiąganie owocu zgodnie ze swoimi możliwościami, a także osiągają sukces, ponieważ wraz z upływem czasu potęga bhakti również wciąż się zmniejsza. Dusze czcicieli w wieku miedzianym doświadczają większego sukcesu dzięki sile ich satopradhan bhakti niż dzisiejsi czciciele. Ponieważ bhakti obecnego czasu jest tamopradhan, nie ma ani dokładnych zasad, ani sukcesu.

Zatem, czy jesteście tak bardzo upojeni tym, kim jesteście? Czy zawsze pozostajecie na miejscu swojego wzniosłego szacunku dla siebie? To miejsce jest tak wzniosłe. Kiedy będziesz umocniony na miejscu tego stanu, nie będziesz stale się denerwować. To jest twoja pozycja, prawda? Jakże wspaniała jest wasza pozycja: dawcy prawa, dawcy sukcesu! Kiedy pozostajecie stabilni w tej pozycji, Maja nie będzie w stanie spowodować opozycji. Będziecie stale bezpieczni. Powodem twojego zdenerwowania jest to, że ze swojego miejsca wzniosłej świadomości przechodzisz w stan zwykłej świadomości. Pozostawanie w pamiętaniu i wykonywanie usługi staje się zwykłą rutyną w twoim rozkładzie dnia. Jednak, kiedy siadasz w pamiętaniu, usiądź na siedzeniu takiej czy innej formy wzniosłego szacunku dla samego siebie. Nie tak, że po prostu wstajesz z łóżka, idziesz i siadasz tam, gdzie odbywa się joga – czy to w pokoju medytacyjnym, czy w pokoju Baby – albo że siedzisz w jodze cały dzień. Tak jak dajesz swojemu ciału odpowiednie miejsce do siedzenia, tak przede wszystkim daj swojemu intelektowi miejsce dobrego stanu. Przede wszystkim sprawdź, czy zapewniłeś swojemu intelektowi właściwe miejsce. Mając właściwe miejsce, automatycznie będziesz mieć Boże upojenie. W dzisiejszych czasach mówi się o upojeniu swoim fotelem (pozycją). Twoim miejscem jest wzniosły stan. Czasami usiądź na siedzeniu stanu bycia tak jak Ojciec nasionem; czasami usiądź na siedzeniu awjakt anioła; czasem usiądź na siedzeniu dobroczyńcy świata. Zasiądź w ten sposób każdego dnia na siedzeniu różnych stanów.

Jeśli ktoś nie siedzi prawidłowo na swoim siedzeniu, to nie jest stabilny. Czasami przesuwa się w jedną stronę, a czasami w drugą. Podobnie, twój intelekt jest w zaburzeniu, gdy nie siedzisz na swoim siedzeniu. Wszyscy wiecie, kim jesteście. Gdyby ktoś teraz zadał ci pytanie „Kim jesteś?”, pojawiłaby się bardzo dobra, długa lista. Jednak w każdej chwili uważaj się za tego, kim wiesz, że jesteś. Nie tylko znaj siebie, ale także zaakceptuj siebie takim, ponieważ znając siebie pozostajesz w subtelnym szczęściu „Tak, ja jestem tym”. Akceptując siebie takim, otrzymujesz potęgę, a kiedy idąc do przodu uważasz się za takiego, również odczuwasz upojenie. Kiedy ktoś mający pozycję zasiada na swoim siedzeniu, jest szczęśliwy, ale nie ma tej potęgi. Ty też wiesz, ale musisz również iść naprzód uważając się za takiego i stale pytać siebie i sprawdzać: Czy jestem umocniony na moim siedzeniu, czy zszedłem do zwykłego stanu? Ci, którzy wnoszą sukces innym, z pewnością sami będą uosobieniem sukcesu w każdej myśli i w każdym działaniu; będą dawcami. Dawcy sukcesu nigdy nie pomyślą, że nie są w stanie zobaczyć dużo sukcesu w wysiłkach lub ciężkiej pracy, którą wykonują, że nie doświadczają dużo sukcesu w swojej praktyce pamiętania. To by wskazywało, że ich metoda siedzenia na ich siedzeniu nie jest dokładna.

Wiedza jest zabawiająca, a zabawne doświadczenia automatycznie odpędzą lenistwo. Niektórzy mówią: Zazwyczaj sen nie przychodził, ale kiedy siedzę w jodze, czuję się śpiący. Dlaczego to się zdarza? Nie chodzi o to, że jesteś zmęczony, ale nie sadzasz swojego intelektu na jego miejscu w zabawiający i naturalny sposób. Więc nie sadzaj go w jeden tylko sposób, ale na różne sposoby. Jeśli ta sama rzecz jest używana na różne sposoby, kiedy jest przekształcana, twoje serce staje się szczęśliwe. Bez względu na to, jak pyszne może być coś, jeśli będziesz ciągle jeść to samo, albo jeśli wciąż patrzysz na tę samą rzecz, co się wydarzy? Podobnie, bądź formą nasiona: czasami doświadczaj formy latarni morskiej, czasami generatora mocy, czasami bądź nasionem na szczycie drzewa, czasami stań na szczycie cyklu świata i dawaj siłę każdemu. Doświadczaj różnych tytułów, które otrzymujesz każdego dnia, na różne sposoby. Czasami doświadczaj formy: ja, klejnot oczu Baby, jestem zanurzony w oczach Ojca. Czasami bądź klejnotem na czole. Czasami usiądź na tronie serca. Doświadcz różnych form. Niech będzie różnorodność, a będziesz dobrze się bawić. BapDada codziennie w murli daje wam różne tytuły. Dlaczego On to robi? Abyście mogli usiąść na tych siedzeniach. Po prostu sprawdzajcie to od czasu do czasu. Usłyszeliście wcześniej, jak o tym zapominacie i jak dopiero po sześciu albo ośmiu godzinach myślicie o tym. Stajecie się nieszczęśliwi, że minęło już pół dnia. Niech to stanie się naturalną praktyką, bo tylko wtedy staniecie się dawcami prawa, dawcami sukcesu i będziecie mogli wnosić korzyść wszystkim duszom świata. Czy rozumiecie? Aćća.

Dzisiaj jest dzień dla mieszkańców Madhubanu. Dobrze, że podwójni cudzoziemcy dali wam szansę poza swoim czasem, ponieważ są szczęśliwi, widząc mieszkańców Madhubanu. Mieszkańcy Madhubanu mówią: Nie chwalcie nas, słyszeliśmy wiele pochwał. Słysząc swoją chwałę, stajecie się wielcy, ponieważ ta pochwała staje się tarczą. Tak jak na polu bitwy tarcza jest środkiem bezpieczeństwa, podobnie ta chwała przypomina wam, jak wielcy jesteście. Madhuban to nie tylko Madhuban, ale Madhuban to scena świata. Mieszkać w Madhubanie oznacza mieszkać na scenie świata. Ci, którzy są na scenie, zwracają wielką uwagą. W zwykły sposób, gdziekolwiek ludzie przebywają, nie zwracają takiej uwagi. Jednak gdy ktoś wchodzi na scenę, przez cały czas, w każdym działaniu, zwraca tak wielką uwagę. Madhuban jest sceną świata. Wzrok dusz z całego świata jest zwrócony na Madhuban. W każdym razie uwaga wszystkich skupiona jest zawsze na scenie. Zatem mieszkańcy Madhubanu to ci, którzy są stale stabilni na scenie świata.

Poza tym Madhuban to także unikalna kopuła. Najlżejszy dźwięk wydawany w tej kopule odbija się echem. Madhuban to tak unikalna kopuła, że najmniejszy dźwięk w Madhubanie dociera do całego świata. W dzisiejszych czasach mają takie miejsca pamięci (tylko z nazwy), gdzie jeśli dotkniesz jednej ściany lub wydasz dźwięk przed jedną ścianą, pojawi się efekt falowy na dziesięciu ścianach i to zabrzmi, jakby ktoś stukał w tę samą ścianę. Madhuban jest tak unikalną kopułą, że jej dźwięk nie tylko dociera do Madhubanu, ale rozchodzi się we wszystkich kierunkach. Rozprzestrzenia się w taki sposób, że ci, którzy mieszkają w Madhubanie, nawet nie są tego świadomi. Taka jest unikalność Madhubnau i dlatego wszystko, co tutaj się odbywa, rozprzestrzenia się wszędzie na zewnątrz. Dlatego nigdy nie myślcie, że to, co się tutaj wydarzyło, jest tylko tutaj, albo że to, co tu widać, jest widziane tylko tutaj, lub jest mówione tylko tutaj. Wszystko, co dzieje się tutaj, dociera do świata z prędkością wiatru, ponieważ wzrok i intelekt każdego zawsze są skupione na Madhubanie i BapDadzie Madhubanu. Patrzycie na Ojca Madhubanu, dlatego również widzicie Madhuban, prawda? Skoro Baba Madhubanu jest tutaj, to Madhuban też musi tu być. W Madhubanie jest nie tylko Baba, są także dzieci. Zatem mieszkańcy Madhubanu są automatycznie widziani przez każdego. Zapytajcie jakiegoś brahmina, bez względu na to, jak daleko mieszka, co pamięta. Pamięta „Madhuban” i „Babę Madhubanu”. Mieszkańcy Madhubanu mają tak wielkie znaczenie! Rozumiecie? Aćća.

Wszystkim tym, którzy utrzymują zapał i entuzjazm, by służyć; tym, którzy stale są zanurzeni w miłości do jednego Ojca; tym, którzy stale doświadczają sukcesu, stosując w każdym działaniu wzniosłe metody; tym, którzy stale doświadczają, że są dobroczyńcami świata i którzy są zajęci służeniem swoimi wzniosłymi dobrymi życzeniami i czystymi uczuciami w każdej myśli i słowie; stale niestrudzonym sługom, usłużnym dzieciom, które są takie jak Ojciec, BapDady miłość, pamiętanie i namaste.

Osobiste spotkania:

1. Czy doświadczacie, że jesteście wzniosłymi duszami karma joginów? Dusza karma jogina stale i w naturalny sposób doświadcza natychmiastowego owocu działania. Natychmiastowym owocem jest szczęście i siła. Zatem dusza karma jogina to ta, która doświadcza natychmiastowego owocu szczęścia i potęgi. Dzieci, Ojciec stale umożliwia wam osiąganie natychmiastowego owocu. W jednej chwili wykonujesz działanie i podczas wykonywania działania doświadczasz szczęścia i potęgi. Zatem stale idź naprzód ze świadomością: Jestem taką duszą karma jogina.

2. Wykonując nieograniczoną usługę, automatycznie doświadczasz nieograniczonego szczęścia, prawda? Nieograniczony Ojciec daje ci wszystkie prawa do nieograniczoności. Jako owoc nieograniczonej usługi, którą wykonujesz, automatycznie otrzymujesz nieograniczoną fortunę królestwa. Kiedy służysz, mając stabilny nieograniczony stan, to dobre życzenia, które otrzymujecie od tych, dla których jesteście instrumentami, automatycznie dają ci doświadczenie siły i szczęścia. Siedząc gdzieś, otrzymujesz owoc nieograniczonej usługi. Mając to nieograniczone upojenie, gromadź na swoim nieograniczonym koncie i idź naprzód.

Błogosławieństwo:
Bądź pełen wszystkich potęg i odnieś zwycięstwo nad cierpieniem karmy, oddzielając się w sekundę od kostiumu swojego ciała.

Kiedy jest siła cierpienia karmy, twoje fizyczne organy wciągają cię do cierpienia karmy. W czasie, gdy z powodu wpływu tego cierpienia jest dużo bólu, ci, którzy przekształcają cierpienie karmy (karma bhog) w karma jogę, którzy przechodzą przez cierpienie swoimi fizycznymi organami, będąc niezależnymi obserwatorami, nazywani są ośmioma zwycięskimi klejnotami, które są pełne wszystkich potęg. W tym celu praktykuj przez długi czas bycie oddzielonym od kostiumu ciała. Niech twój kostium nie będzie ciasny z powodu atrakcji świata lub Mai, to znaczy, niech nie będzie pociągany. Tylko wtedy zostanie łatwo usunięty.

Hasło:
Aby otrzymać szacunek każdego, miej pokorne serce, pokora jest oznaką wielkości.