12.11.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, rzeczy których teraz uczy was Ojciec są waszym źródłem dochodu na 21 żyć. Dlatego studiujcie bardzo dobrze, a będziecie stale szczęśliwi.

Pytanie:
Dzieci, dlaczego została zapamiętana wasza ponadzmysłowa radość?

Odpowiedź:
Ponieważ tylko wy, dzieci, znacie obecnie Ojca. Tylko wy, od Ojca, dowiadujecie się o początku, środku i końcu świata. Teraz stoicie u zbiegu, w nieograniczoności. Wiecie, że teraz przechodzicie na drugą stronę słonego kanału do słodkiego kanału nektaru. Sam Bóg was uczy! Tylko wy, Bramini doświadczacie tego szczęścia. Dlatego została zapamiętana tylko wasza ponadzmysłowa radość.

Om śanti.
Nieograniczony, duchowy Ojciec wyjaśnia wam, nieograniczonym, duchowym dzieciom, to znaczy On daje wam swoje wskazówki. Na pewno rozumiecie, że z całą pewnością jesteście żywymi istotami. Jednak macie także wierzyć, że jesteście duszami. Nie uczymy się w jakiejś nowej szkole. Przychodzimy tutaj, aby się uczyć co 5000 lat. Kiedy Baba pyta was: „Czy przedtem przyszedłeś tutaj, by się uczyć?”, każdy odpowiada: „Przychodzimy tutaj, do Baby, co 5000 lat, w najwznioślejszym zbieżnym wieku.” Na pewno pamiętacie to, prawda? Czy zapomnieliście o tym? Uczniowie z pewnością pamiętają swoją szkołę. Wasz cel nauki jest ten sam. Ktokolwiek staje się dzieckiem Baby, czy on ma dwa dni czy jest starszy, cel nauki jest ten sam dla każdego. Nie może być straty dla nikogo. Dochód jest dzięki nauce. Tamci ludzie siedzą i przekazują Grant (pismo Sikhów), poprzez co zarabiają dochód i są w stanie bardzo szybko zarobić na utrzymanie swoich ciał. Niektórzy stają się sadhu, siedzą oraz przekazują pisma i mogą zarobić dochód. Wszystko to jest źródłem dochodu. Musi być dochód we wszystkim. Jeśli masz pieniądze, możesz wszędzie podróżować. Dzieci, wiecie, że Baba daje wam bardzo dobre wykształcenie, dzięki któremu otrzymujecie dochód na 21 żyć. Ten dochód jest taki, że stajecie się na zawsze szczęśliwi. Nigdy nie zachorujecie i będziecie nieśmiertelni. Macie w to wierzyć. Gdy będziecie mieć taką wiarę, będziecie także mieć entuzjazm. W przeciwnym razie będziecie krztusić się z takiego czy innego powodu. Powinniście wewnętrznie stale pamiętać, że uczycie się z nieograniczonym Ojcem. To są wersety Boga. To jest Gita. Jest wiek Gity. Oni po prostu zapomnieli, że to jest piąty wiek. Ten zbieżny wiek jest bardzo krótki. W rzeczywistości to nie jest nawet ćwiartka innych wieków. Możecie obliczyć procent. Ojciec stale będzie wyjaśniać wam wszystko w miarę waszego dalszego rozwoju. Jest ustalone dla Ojca, by wam to wszystko wyjaśnić. Rola, ustalona dla każdej z was, dusz, jest powtarzana. Czegokolwiek się uczycie jest także powtarzane. Dzieci, teraz rozumiecie znaczenie powtórki. Z każdym krokiem wasza rola się zmienia. Jedna sekunda nie może być taka sama jak następna. Czas stale tyka, posuwa się naprzód jak wesz – tyk, tyk – sekundy mijają. Teraz stoicie w nieograniczoności. Żadna inna ludzka istota nie znajduje się w nieograniczoności. Nikt inny nie ma wiedzy o nieograniczoności, to znaczy wiedzy o początku, środku i końcu. Teraz znacie przyszłość. Idziemy do nowego świata. To jest zbieżny wiek, który mamy przejść. Jest słony kanał. To jest kanał słodkiego nektaru. Inny kanał jest kanałem trucizny. Teraz pozostawiacie ocean trucizny i idziecie do oceanu mleka. To jest nieograniczony aspekt. Nikt inny na świecie o tym nie wie. To jest coś nowego, prawda? Tylko wy wiecie, kto jest zwany Bogiem i jaką On gra rolę. Jednym z tematów na waszej liście jest: Przyjdź i opowiemy ci biografię Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy. W rzeczywistości jest czymś zwyczajnym dla dzieci przekazać biografię swojego ojca. Ten jednak jest Ojcem wszystkich ojców. Jednak nawet pomiędzy wami wy także rozumiecie to w kolejności, zgodnie z waszymi wysiłkami. Teraz macie dokładnie przedstawiać Ojca. Ojciec wam się przedstawił i dlatego wy wyjaśniacie innym; nikt inny nie zna nieograniczonego Ojca. Tylko w zbieżnym wieku poznajecie Go. Czy ludzkie istoty są bóstwami czy siudrami, czy dusze są czyste czy nieczyste, nikt Go nie zna. Tylko wy, Bramini zbieżnego wieku, znacie Go. Dzieci, dlatego powinnyście być tak bardzo szczęśliwe! To dlatego jest chwała: Jeśli chcecie się dowiedzieć, czym jest ponadzmysłowa radość, zapytajcie gop i gopi (kochanek i kochanków Boga). Baba jest Ojcem, Nauczycielem, a także Satguru. Dlatego z całą pewnością macie pisać słowo „Najwyższy”. Dzieci, czasami zapominacie o tym. Dzieci, w waszych intelektach powinny pozostawać wszystkie te aspekty. Z całą pewnością macie pisać to słowo na cześć Śiw Baby. Nikt, za wyjątkiem was, o tym nie wie. To wy możecie wyjaśniać, co oznacza wasze zwycięstwo. Wiecie, że nieograniczony Ojciec jest Nauczycielem wszystkich i Dawcą Zbawienia dla wszystkich. On jest Tym, który daje nam nieograniczone szczęście i nieograniczoną wiedzę. Nawet wtedy zapominacie takiego Ojca! Maja jest tak potężna! Mówi się, że Bóg jest potężny, ale Maja nie jest mniejsza. Dzieci, rozumiecie dokładne znaczenie słowa. Maja także jest nazywana „Rawanem”. Jest królestwo Ramy i królestwo Rawana. Macie wyjaśniać to dokładnie. Skoro jest królestwo Ramy, musi także być królestwo Rawana. Nie może być królestwa Ramy cały czas. Nieograniczony Ojciec siada tutaj i wyjaśnia, kto zakłada królestwo Ramy, królestwo Śri Kriszny. Macie tak bardzo sławić ziemię Bharatu. Bharat był ziemią prawdy. Tamta ziemia była tak bardzo sławiona! To Ojciec uczynił ją taką. Tak bardzo kochacie Ojca! W swoich intelektach macie cel nauki. Studenci, rozumiecie także, że powinniście mieć upojenie swoją nauką. Musicie także dbać o swój charakter. Twoje sumienie mówi ci, że skoro to jest nauka Boga, nie wolno ci opuścić nawet dnia, ani nie powinieneś przychodzić spóźniony na lekcję, po tym jak twój nauczyciel przybył. To jest zniewaga przyjść na lekcję po swoim nauczycielu. Kiedy uczniowie przychodzą po swoim nauczycielu w szkole, jest im mówione, by pozostali na zewnątrz klasy. Baba daje przykład ze swojego dzieciństwa. Mój nauczyciel był bardzo surowy. On nigdy nawet nie pozwolił nam wejść do klasy. Tutaj wielu się spóźnia. Posłuszne dzieci, które służą, są z pewnością kochane przez Ojca. Teraz rozumiecie, że to jest oryginalna, wieczna, religia bóstw. Kiedy ta religia była założona? To nie wchodzi do niczyjego intelektu. To także wciąż na nowo wyślizguje się z waszych intelektów. Teraz czynicie wysiłek, by stać się bóstwami. Kto was uczy? Sam Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza. Rozumiecie, że to jest wasz bramiński klan. Nie ma dynastii. To jest najwznioślejszy bramiński klan. Ojciec jest także najwznioślejszy ze wszystkich, prawda? On jest Najwyższy ze wszystkich. Dlatego Jego dochód także z pewnością jest najwyższy. Tylko On powinien być zwany Śri Śri. On czyni was wzniosłymi. Dzieci, tylko wy wiecie, kto czyni was wzniosłymi. Wszyscy inni niczego nie rozumieją. Mówicie: Nasz Ojciec jest Ojcem, Nauczycielem i Satguru i On nas uczy. Jesteśmy duszami. Ojciec przypomina nam, duszom: Jesteście Moimi dziećmi. To jest braterstwo, prawda? Oni pamiętają Ojca i rozumieją, że Ojciec jest bezcielesny, a więc dusze także z pewnością są bezcielesne. Dusza pozostawia swoje ciało, bierze następne i dalej gra swoją rolę. Ludzie zamiast uważać siebie za dusze, uważają siebie za ciała. Zapomnieli, że są duszami. Ja nigdy o tym nie zapominam. Wszystkie wy, dusze jesteście saligramami. Ja jestem Najwyższym Ojcem, to znaczy Najwyższą Duszą. On nie ma żadnego innego imienia. Imię Najwyższej Duszy to Śiwa. Wszyscy także jesteście duszami, jak On, ale jesteście zwani saligramami. W świątyni Śiwy oni umieścili wiele saligramów. Kiedy oni czczą Śiwę, w tym samym czasie czczą saligramy. Dlatego Baba wyjaśnił, że wy, dusze, jesteście czczone i że wasze ciała także są czczone. To tylko Moja dusza jest czczona, ponieważ Ja nie posiadam ciała. Stajecie się tak wzniośli! Baba jest bardzo zadowolony. Czasami ojciec jest biedny, a jego dzieci uczą się i osiągają wysoką pozycję. One stają się kimś z nikogo. Ojciec także rozumie, że byliście tak wzniośli. Potem staliście się sierotami, ponieważ nie znaliście Ojca. Teraz należycie do Ojca. Dlatego stajecie się panami całego świata. Ojciec mówi: Nazwaliście Mnie Niebiańskim Bogiem Ojcem. Wiecie, że teraz jest zakładane niebo. Żaden intelekt, oprócz waszych, nie jest świadomy, co tam będzie istnieć. Dzieci, tylko w waszych intelektach jest to, że byliście panami świata i że teraz stajecie się tacy ponownie. Poddani także powiedzą, że są panami. Dzieci, te aspekty są tylko w waszych intelektach. Dlatego powinniście być tacy szczęśliwi! Jak już poznaliście te kwestie, macie przekazywać je innym. Dlatego będą otwierane ośrodki i muzea. Cokolwiek wydarzyło się w poprzednim cyklu, stale będzie się wydarzać. Wielu ludzi będzie proponowało wam otwarcie muzeum lub ośrodka. Wielu się pojawi. Kości każdego stale są zmiękczane. Kontynuujecie zmiękczanie kości całego świata. Jest tak dużo potęgi w waszej jodze. Ojciec mówi: Macie dużo potęgi. Przygotowujcie jedzenie w jodze i karmcie innych w tym stanie, a ich intelekty będą pociągnięte w tym kierunku. Ludzie na ścieżce czczenia nawet jedzą z talerza swojego guru. Dzieci, rozumiecie, że na ścieżce czczenia jest tak dużo ekspansji, iż nie możecie nawet jej opisać! To jest Nasiono, a tamto to drzewo. Możesz mówić o Nasionie, ale gdybyś miał poprosić kogoś, by policzył liście, nikt by tego nie mógł zrobić. Jest niezliczona ilość liści. Nasiono nie posiada żadnych znaków liści. To jest cud! To także jest zwane naturą. Całe życie owadów jest tak cudowne! Jest tak wiele różnych rodzajów owadów. Tylko popatrzcie, jak one są stworzone. To jest cudowny dramat. To o tym mówi się, że jest to naturą. Ta sztuka jest z góry wyznaczona. Co zobaczycie w złotym wieku? Wszystko tam będzie nowe. Tam wszystko jest nowe. Baba wyjaśnił, że paw jest narodowym ptakiem Bharatu, ponieważ pawie pióro zostało pokazane w koronie Śri Kriszny. Pawie i pawice są bardzo piękne. One są stwarzane poprzez łzy i dlatego paw jest narodowym ptakiem. Za granicą również są piękne ptaki. Dzieci, zostały wam wyjaśnione tajemnice początku, środka i końca całego świata. Nikt inny o tym nie wie. Powiedzcie im: Opowiemy wam biografię Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy. Skoro jest Stwórca, musi być także Jego stworzenie. Znamy jego historię i geografię. Znamy rolę, którą gra Najwyższy ze wszystkich, nieograniczony Ojciec. Świat w ogóle o niczym nie wie. Ten świat jest bardzo brudny. Obecnie bycie pięknym jest także problemem. Tylko popatrzcie, jak oni porywają dzieci. Dzieci, powinnyście mieć niechęć do tego występnego świata. To jest brudny świat i brudne ciało. Mamy pamiętać Ojca i czynić nasze dusze czystymi. Byliśmy satopradhan i szczęśliwi. Teraz, ponieważ jesteśmy tamopradhan, jesteśmy nieszczęśliwi; raz jeszcze musimy stać się satopradhan. Chcecie stać się czystymi z nieczystych. Chociaż oni śpiewają: Ty jesteś Oczyścicielem nieczystych, oni nie mają niechęci (do nieczystości). Dzieci, rozumiecie, że ten świat jest brudny. W nowym świecie otrzymamy piękne ciało. Teraz stajemy się panami lądu nieśmiertelności. Dzieci, powinnyście stale być szczęśliwe i pogodne. Dzieci, jesteście bardzo słodkie. Ojciec przychodzi i spotyka te same dzieci co każde 5000 lat, a więc z pewnością powinno być to szczęście. Dzieci, przyszedłem, aby ponownie was spotkać. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Jesteśmy uczniami Boga. Dlatego powinniśmy mieć upojenie nauką, a także troszczyć się o swój charakter. Nie opuszczaj nawet dnia tej nauki. Nie znieważaj Nauczyciela, spóźniając się na lekcję.

2. Miej niechęć do tego występnego, brudnego świata. Czyń wysiłek, by uczynić siebie, duszę, czystą i satopradhan poprzez pamiętanie Ojca. Zawsze bądź szczęśliwy i pogodny.

Błogosławieństwo:
Bądź wolny od karmicznych niewoli i stań się double light (świetlanym i lekkim), wykonując usługę pojazdem swojego subtelnego ciała.

Tak jak jesteś zajęty wykonywaniem fizycznej bożej usługi, poprzez swoje fizyczne ciało, w ten sam sposób, jednocześnie musisz również służyć subtelnie swoim subtelnym ciałem. Tak jak założenie odbywało się poprzez Brahmę, w ten sam sposób, odbędzie się zadanie dawania wizji i posłannictwa, poprzez twoje subtelne ciało i poprzez wizję twojej połączonej formy Śiw Śakti. Jednakże, żeby wykonywać tę usługę, działając, musisz być stale wolny od karmicznych niewoli i być double light (świetlanym i lekkim).

Hasło:
Fortuna bycia szanowanym przez każdego, jest zanurzona w wyrzeczeniu się szacunku.