13.01.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, klejnoty wiedzy stale powinny się wynurzać z waszych ust. Wasze twarze zawsze powinny być radosne.

Pytanie:
Jakiesą oznaki dzieci, które wdrażają wiedzę w bramińskim życiu?

Odpowiedź:
1. Ich działanie jest takie, jak działanie bóstw. Oni wpajają boskie cnoty.
2. Praktykują przeżuwanieoceanu wiedzy. Nigdy nie przeżuwają diabelskich rzeczy tzn. Śmieci.
3. One przestały znieważać i obrażać innych.
4. Ich twarze są zawsze radosne.

Om śanti.
Ojciec siedzi tutaj i wyjaśnia o czczeniu i wiedzy. Dzieci, zrozumiałyście, że nie może być zbawienia przez czczenie i że w złotym wieku nie jest wykonywane żadne czczenie. W złotym wieku nie otrzymujecie nawet wiedzy. Kriszna ani nie czci nikogo, ani też nie gra na flecie wiedzy. Grać na flecie (murli), to znaczy dawać wiedzę. Jest zapamiętane, że we flecie jest czar, zatem z pewnością musi być jakiś czar. Zwykłe granie na flecie jest powszechne, nawet wędrujący żebracy grają na flecie. Ten flet posiada czar wiedzy. Ignorancji nie można nazwać czarem. Murli jest zwane czarem. Zwykłe ludzkie istoty są czynione bóstwami dzięki tej wiedzy. Gdy jest złoty wiek macie dziedzictwo wiedzy. Tam nie jest wykonywane czczenie. Czczenie zaczyna się od wieku miedzianego, kiedy wy zmieniacie się z bóstw w ludzi. Ludzkie istoty są zwane występnymi, natomiast bóstwa są zwane wolnymi od występków. Świat bóstw jest zwany czystym światem. Teraz stajecie się bóstwami. Co jest rozumiane, jako wiedza? Wiedza to przede wszystkim rozpoznanie siebie i Ojca, a po drugie wiedza o początku, środku i końcu świata. Zbawienie otrzymuje się przez wiedzę. Potem zaczyna się czczenie. Następnie nazywane jest to stanem schodzenia, ponieważ czczenie jest nocą, a wiedza jest dniem. Ta wiedza może być zachowana w intelekcie każdego, ale nie każdy wpaja sobie boskie cnoty. Jeśli ktoś ma boskie cnoty, to można rozumieć, że ta osoba wpaja wiedzę. Działanie tych, którzy wpajają tę wiedzę staje się takie, jak bóstw. Działanie tych, którzy mniej sobie wpajają jest różne. Jeśli niczego sobie nie wpajają oznacza to, że oni nie są dziećmi Baby. Ludzkie istoty tak bardzo znieważają Ojca. Gdy weszliście do bramińskiego klanu przestaliście obrażać i znieważać siebie nawzajem. Otrzymujecie wiedzę. Potem poprzez przeżuwanie oceanu wiedzy otrzymujecie nektar. Jeżeli nie przeżuwacie oceanu wiedzy, to co innego będziecie przeżuwać? Diabelskie myśli. Z tego wynurzą się tylko śmieci. Teraz jesteście bożymi studentami. Wiecie, że studiujecie tę naukę, by zmienić się z ludzkich istot w bóstwa. Bóstwa nigdy nie uczą tej nauki. Bóstwa nigdy nie mogą być nazwane oceanami wiedzy. Tylko ten Jeden może być nazwany Oceanem Wiedzy. Boskie cnoty można wpoić tylko poprzez tę wiedzę. Dzieci, tylko obecnie otrzymujecie tę wiedzę. Nie otrzymujecie tej wiedzy w złotym wieku. Tamte bóstwa mają boskie cnoty. Chwalicie także je, jako te, które są pełne boskich cnót. Zatem teraz macie się stać takimi. Masz pytać siebie: Czy mam wszystkie boskie cnoty, czy też moje zachowanie jest diabelskie? Jeśli działasz w diabelski sposób, musisz wyrzec się tego. Tylko wtedy będziesz nazwany bóstwem. W przeciwnym razie otrzymasz niską pozycję. Teraz dzieci wpajacie sobie boskie cnoty. Przekazujecie wiele bardzo dobrych rzeczy. To jest zwane najwznioślejszym zbieżnym wiekiem, w którym stajecie się najwznioślejsi ze wszystkich. Dlatego atmosfera także ma być bardzo dobra. Z waszych ust nie powinny wynurzać się żadne brudne słowa. W przeciwnym razie powie się, że otrzymacie niską pozycję. To można bardzo łatwo rozpoznać z waszego zachowania i z atmosfery. Wasze twarze powinny być stale radosne. W przeciwnym razie powie się, że nie macie żadnej wiedzy. Z waszych ust stale powinny wynurzać się tylko klejnoty wiedzy. Popatrzcie na Lakszmi i Narajana i zobaczcie jak radosne są ich twarze. Te dusze wpoiły sobie klejnoty wiedzy. Tylko klejnoty wiedzy stalewynurzają się z ich ust. Jest tak wiele szczęścia w przekazywaniu i słuchaniu klejnotów wiedzy. Klejnoty wiedzy, które teraz otrzymujecie potem staną się diamentami i klejnotami. Różaniec dziewięciu klejnotów nie składa się z diamentów i klejnotów. To jest różaniec klejnotów wiedzy. Ludzie wierzą, że ten różaniec składa się z fizycznych klejnotów i oni noszą taki pierścionek. Różaniec klejnotów wiedzy jest tworzony w najbardziej pomyślnym zbieżnym wieku. Te klejnoty czynią cię bogatym na twoje przyszłe 21 żyć. Nikt nie będzie w stanie ci tego ukraść. Tutaj gdybyś miał nosić diamenty i klejnoty ktoś bardzo szybko mógłby ci je skraść. Zatem, macie stać się bardzo rozsądni i usuwać diabelskie cechy. Twarz staje się bardzo zła z powodu diabelskich cech. Twarz kogoś, kto jest w gniewie staje się tak czerwona jak miedź. Ci, którzy mają występek żądzy stają się brzydcy. Dzieci, dlatego powinniście przeżuwać ocean wiedzy na temat wszystkiego. Ta nauka jest dla otrzymania dużego bogactwa. Inne nauki nie są warte klejnotów. Tak, możecie się uczyć tamtej wiedzy i zdobywać wysoką pozycję. Dlatego edukacja, a nie bogactwo są pożyteczne. Edukacja to bogactwo. Tamto bogactwo jest ograniczone, natomiast to bogactwo jest nieograniczone. Tak, obie edukacje to nauki. Teraz rozumiecie, że Ojciec uczy was i czyni was panami świata. Tamta nauka jest na krótki czas i warta niewiele i tylko dla jednego życia. Potem w waszym następnym życiu musicie na nowo się uczyć. Tam nie ma potrzeby uczenia się dla bogactwa. Tam otrzymujecie bardzo dużo bogactwa w oparciu o wysiłki obecnego czasu. To bogactwo staje się niezniszczalne. Bóstwa miały bardzo wiele bogactwa. Ile one miały, gdy weszły na ścieżkę czczenia, to znaczy do królestwa Rawana? One zbudowały tak wiele świątyń. Potem przybyli muzułmanie i skradli ich bogactwo. Bóstwa były tak bogate! Nikt nie będzie w stanie stać się tak bogaty w oparciu o dzisiejszą naukę. Teraz rozumiecie, że uczycie się tak wzniosłej nauki w oparciu, o którą stajecie się bóstwami. Popatrzcie, kim stały się ludzkie istoty w oparciu o naukę: bogatymi z biednych. Bharat także jest teraz tak biedny. Bogaci, w ogólenie mają żadnego czasu. Oni mają własną dumę bycia taką i taką osobą. Tutaj cała ta duma musi być usunięta. Jestem duszą, a dusza nie ma żadnego bogactwa czy posiadłości,ani diamentów, aniklejnotów. Ojciec mówi: Wyrzeknij się ciała i wszystkich cielesnych związków! Gdy dusza opuszcza swoje ciało, całe bogactwo kończy się do momentu gdy ponownie uczy się i zarabia swoje bogactwo. Albo, jeżeli ten ktoś dał bardzo dobrą dotację w poprzednim życiu, to urodzi się w bogatym domu. Oni mówią: To jest owoc jego przeszłych czynów. Jeżeli ktoś zapewnił edukację innym, budował uniwersytet albo schronisko dla pielgrzymów to otrzyma owoc tego, ale tylko na krótki czas. To tutaj składacie dotacje, wykonujecie charytatywność. Nie robicie tego w złotym wieku. W złotym wieku są tylko dobre czyny, ponieważ tam wy otrzymujecie dziedzictwo obecnego czasu. Tam nikt nie wykonuje żadnych grzesznych czynów, ponieważ tam nie istnieje Rawan. Biedni ludzie tam nie wykonują żadnych grzesznych czynów. Tutaj nawet bogaci wykonują grzeszne czyny i dlatego jest tak wiele chorób, cierpienia itp. Tam oni nie oddają się występkom, zatem jak mogłyby tam być popełniane grzechy? Wszystko zależy od czynów (karmy). To jest królestwo Mai, Rawana, gdzie ludzkie istoty stają się występne. Ojciec przychodzi i uczy was, aby uczynić wolnymi od występków. Ojciec czyni was wolnymi od występków, a Maja czyni was występnymi. Trwa bitwa pomiędzy dynastią Ramy i dynastią Rawana. Wy jesteście dziećmi Ojca, a oni są dziećmi Rawana. Tak wiele bardzo dobrych dzieci jest pokonywanych przez Maję. Maja jest bardzo potężna. Pomimo tego jest nadzieja. Nawet ci, którzy są całkowicie zdegradowani muszą być podźwignięci. Ojciec musi podźwignąć cały świat. Wielu nie zdaje. Oni stają się całkowicie zdegradowani i nisko upadają. Ojciec podźwiga nawet takie dzieci. Każdy w królestwie Rawana jest zdegradowany. Jednakże Ojciec ratuje was. Pomimo tego wy stale upadacie i stajecie się najniżsi ze wszystkich, a potem nie jesteście w stanie wspiąć się tak wysoko. Twoje sumienie będzie cię gryźć z tego powodu, że dotarłeśdo najniższego stanu. Mówi się: „Cokolwiek pamiętasz w swoich ostatnich chwilach…” W takim intelekcie będzie to po prostu najniższy stan. Dzieci, dlatego Ojciec siada tutaj i mówi do was: To wy stajecie się bóstwami w każdym cyklu. Czy zwierzęta stałyby się nimi? Tylko ludzkie istoty rozumieją to i stają się tacy. Lakszmi i Narajan także mają nosy, uszy itp., ponieważ oni są ludzkimi istotami. Jednak oni mają boskie cnoty i dlatego są zwani bóstwami. W jaki sposób oni stali się takpięknymi bóstwami? Jak oni potem upadli? Teraz rozumiecie ten cykl. Ci wszyscy, którzy przeżuwają ocean wiedzy będą to sobie bardzo dobrze wpajać. Ci, którzy nie przeżuwają oceanu wiedzy staja się głuptasami (buddus). Ci, którzy czytają murli będą przeżuwać ocean wiedzy i będą myśleć o tematach, które mają wyjaśniać. Oni będą automatycznie przeżuwać ocean wiedzy. Różni ludzie będą przybywać, a więc wyjaśniajcie im z entuzjazmem. Możliwe, że oni coś zrozumieją. Wszystko zależy od ich fortuny. Niektórzy natychmiast będą mieć wiarę, a inni nie. Będzie dla nich nadzieja. Jeśli nie teraz, to z pewnością zrozumieją w przyszłości. Trzeba mieć nadzieję. Pokładać nadzieję w nich, oznacza interesować się służeniem im. Nie wolno wam się męczyć. Nawet, jeżeli ktoś się uczył, a potem stał się zdegradowany, gdy przyjdzie, posadzicie go w pokoju gościnnym. Czy też powiecie żeby sobie poszedł? Z pewnością spytacie go, dlaczego nie przychodził przez tyle dni. Prawdopodobnie powie, że został pokonany przez Maję. Wielu takich ludzi przychodzi tutaj. Oni rozumieją, że ta wiedza jest bardzo dobra, ale pokonuje ich Maja. Przynajmniej wszystko pamiętają!W czczeniu nie ma takiej kwestii, aby odnosić zwycięstwo, albo być pokonywanym. Tę wiedzę należy sobie wpajać. Teraz słuchacie prawdziwej Gity od Ojca, dzięki czemu stajecie się bóstwami. Nie możecie stać się bóstwami, bez stania się braminami. Nie ma żadnych braminów (kast) wśród chrześcijan, Parsów czy muzułmanów. Obecnie rozumiecie to. Wiecie, że macie pamiętać Alfę. Tylko gdy będziecie pamiętać Alfę, otrzymacie królestwo. Kiedykolwiek spotykacie kogoś mówcie mu: Pamiętaj Alfę, Allaha. O Alfie mówi się, że jest Najwyższy. Ludzie pokazują palcem do góry by pokazać Alfę. Mówi się także, że Alfa jest Jeden. Jest tylko jeden Bóg, a wszyscy pozostali to dzieci. Ojciec jest zawsze Alfą. On nie włada królestwem, On daje wam wiedzę, a także czyni was swoimi dziećmi. Dzieci, dlatego powinniście być tak szczęśliwe. Baba tak bardzo nam służy. On czyni nas panami świata. On Sam nie idzie do nowego czystego świata. Nikt nie zaprasza Go do czystego świata. Tylko nieczyści wołają do Niego. Co On miałby robić w czystym świecie? Jego imię to Oczyściciel. Zatem Jego obowiązkiem jest czynienie starego świata nowym. Imię Ojca to Śiwa, a dzieci są zwane saligramkami. On jest czczony. Każdy pamięta Go jako Śiw Babę. Po drugieoni stale nazywają Brahmę „Babą”. Wielu mówi o Pradżapicie Brahmie, ale nikt nie zna go dokładnie. Czyim dzieckiem jest Brahma? Mówicie, że Śiwa, Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza zaadoptował go. On jest cielesną istotą. Wszystkie dusze są dziećmi Boga. Wszystkie dusze mają własne ciała. Oni wszyscy otrzymali swoje role, które mają grać. To trwa od niepamiętnych czasów. Wieczny tzn., że nie ma początku, środka ani końca. Gdy ludzie słyszą o końcu wpadają w zamieszanie na temat tego, w jaki sposób on miał by być ponownie stworzony. Ojciec wyjaśnia: To jest wieczne. Nie ma nawet kwestii, kiedy to zostało stworzone. Całkowite zniszczenie nigdy nie następuje. Oni po prostu opowiadają takie historie. Tak jest, ponieważ tylko kilka ludzkich istot pozostało a oni powiedzieli, że odbyło się unicestwienie. Wiedza, którą posiada Baba wynurza się tylko obecnie. To o Nim mówi się: Nawet gdybyście zamienili cały ocean w atrament, drzewa w ołówki i ziemię w papier, to ta wiedza by się nie skończyła. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Sław imię Ojca swoją radosną twarzą. Słuchaj i przekazuj tylko klejnoty wiedzy. Różaniec klejnotów wiedzy powinien być wokół twojej szyi. Usuwaj diabelskie wady.

2. Nigdy nie męcz się usługą. Utrzymuj nadzieję i służ z wielkim zainteresowaniem. Przeżuwaj ocean wiedzy i utrzymuj entuzjazm.

Błogosławieństwo:
Bądź pełen wszystkich potęg i doświadczaj równości jako zwrotu miłości.

Dzieci, które zawsze są zanurzone w miłości dla Ojca, otrzymują błogosławieństwo stania się równym Ojcu jako odpowiedź na ich miłość. Ci, którzy są zawsze kochający i dokładni w jodze, automatycznie stają się pełni wszystkich potęg. Gdy masz ze sobą wszystkie potęgi, zwycięstwo jest gwarantowane. Ten, kto ma świadomość, że Ojciec Wszechmocny Autorytet jest jego Towarzyszem, nie może wpaść w zaburzenie z powodu żadnej sytuacji.

Hasło:
Ci, którzy są zadowoleni i szczęśliwi w swoim życiu czynienia starań, mają fortunę szczęścia.