13.02.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, aby osiągnąć spokój, stańcie się bezcielesne. Niepokój jest tylko wtedy, gdy stajecie się świadome ciała. Dlatego, bądźcie stabilne w waszej oryginalnej religii.

Pytanie:
Jakie pamiętanie jest dokładne? Na jaki szczególny aspekt powinniście zwracać specjalną uwagę w czasie pamiętania?

Odpowiedź:
Dokładne pamiętanie jest wtedy, gdy uważasz siebie za duszę odrębną od swojego ciała i pamiętasz Ojca. Zwracaj uwagę na to, abyś nie pamiętał niczyjego ciała. Aby przebywać w pamiętaniu, powinieneś mieć upojenie wiedzą. W twoim intelekcie powinno być to, że Baba czyni cię panem świata, że staniesz się panem całego świata: ziemi, morza i nieba.

Piosenka:
Gdy znaleźliśmy Ciebie, znaleźliśmy cały świat, ziemia i niebo wszystko należy do nas

Om śanti.
Znaczenie „om” to: Jestem duszą. Ludzie wierzą, że „om” oznacza Boga, ale to nie jest właściwe. „Om” to znaczy: „Jestem duszą, a to jest moje ciało”. Ludzie mówią: „Om śanti”. Oryginalną religią, mnie, duszy, jest spokój. Dusza sama siebie przedstawia. Ludzie mówią: „Om śanti” w ogóle nie rozumiejąc, co to znaczy. Te słowa „om śanti” są bardzo dobre. Jestem duszą, a moją oryginalną religią jest spokój. Ja, dusza jestem mieszkańcem rejonu spokoju. Znaczenie tego jest takie proste. To nie jest długie i błędne wytłumaczenie. Ludzie obecnie nawet nie wiedzą, czy świat jest nowy, czy stary. Nikt nie wie, kiedy nowy świat się starzeje ani kiedy stary świat powtórnie staje się nowy. Gdy zapytacie kogoś, kiedy stary świat staje się nowy i w jaki sposób potem się starzeje, nikt nie potrafi wam tego powiedzieć. Teraz jest żelazno wieczny, stary świat. Nowy świat jest zwany złotym wiekiem. Ile lat potrzeba, by nowy świat stał się stary? Tego nikt nie wie. Nawet pomimo tego, że oni są ludzkimi istotami, nie wiedzą tego. Dlatego mówi się o ludzkich istotach, że są gorsze niż zwierzęta. Zwierzęta przynajmniej niczego o sobie nie mówią. Jednak ludzkie istoty mówią: Jesteśmy nieczyści. One wołają: „O, Oczyścicielu przyjdź!”, ale nie wiedzą, kim On jest. Słowo „czysty” jest tak dobre. Tylko czysty świat, niebo, byłby nowym światem. Istnieją wizerunki tych bóstw, ale nikt nie wie o tym, że Lakszmi i Narajan są panami nowego, czystego świata. Tylko nieograniczony Ojciec siada tutaj i wyjaśnia wam, dzieci wszystkie te rzeczy. Nowy świat jest zwany niebem, a o bóstwach mówi się, że są mieszkańcami nieba. Obecnie ten stary świat jest piekłem. Ludzie tutaj są mieszkańcami piekła. Gdy ktoś umiera, ludzie mówią, że odszedł, by zamieszkać w niebie, a więc to oznacza, że oni mieszkają w piekle. Zgodnie z ich zrozumieniem, to naprawdę jest piekło. Jednak, jeżeli powiecie im bezpośrednio, że mieszkają w piekle, będą się denerwować. Ojciec wyjaśnia: Pomimo że oni wyglądają tak jak ludzkie istoty, mają twarze ludzkich istot, to ich charaktery są takie jak charaktery małp. To także zostało zapamiętane. Oni idą przed posągi bóstw w świątyniach i mówią: Wy jesteście pełne wszystkich cnót. Jednak co mówią o sobie? O sobie mówią, że są zdegradowanymi grzesznikami, ale jeśli powiecie im bezpośrednio, że są występni, będą się denerwować. Dlatego, Ojciec rozmawia tylko z wami, dzieci i wyjaśnia tylko wam. On nie idzie, by rozmawiać z ludźmi na zewnątrz, ponieważ żelaznowieczni ludzie są mieszkańcami piekła. Wy teraz jesteście mieszkańcami zbieżnego wieku. Wy teraz stajecie się czyści. Rozumiecie, że to Śiw Baba uczy nas, Braminów. On jest Oczyścicielem. Ojciec przyszedł, by zabrać nas, dusze, z powrotem do domu. To jest taka prosta kwestia! Ojciec mówi: Dzieci, wy, dusze przyszłyście z rejonu spokoju, by grać swoje role. Każdy jest nieszczęśliwy w tej ziemi smutku, dlatego oni proszą o spokój umysłu. Oni nie pytają, kto może uczynić dusze spokojne? Wy mówicie: Om śanti, moją oryginalną religią jest spokój. Zatem, dlaczego prosisz o spokój? Zapomniałeś, że jesteś duszą i dlatego stałeś się świadomy ciała. Dusze zamieszkują w rejonie spokoju, a więc w jaki sposób tutaj może panować spokój? Tylko gdy stajecie się bezcieleśni, możecie mieć spokój. Tutaj każda dusza jest połączona z ciałem, a więc oni wszyscy z całą pewnością muszą rozmawiać, muszą chodzić. Ja, dusza, przybyłam z rejonu spokoju, by grać rolę. Nikt nie rozumie tego, że Rawan jest wrogiem. Kiedy Rawan stał się waszym wrogiem? Nikt z nich tego nie wie. Ani jeden uczony czy pandit nie wiedzą, kto to jest Rawan; oni nie znają tego, którego wizerunek palą. Oni palą go przez wiele żyć, jednak niczego nie wiedzą. Jeżeli zapytacie kogoś z nich, kto to jest Rawan, powiedzą, że to tylko wyobraźnia! Oni nie wiedzą niczego, a więc co mogliby powiedzieć? W pismach zapisano: O, Ramo, ten świat nie został stworzony, to wszystko jest tylko wyobraźnią. Wielu ludzi tak uważa. Jakie jest znaczenie wyobraźni? Mówi się, że to jest świat wyobraźni. Jakie myśli ktoś ma, to się wydarza. Oni nie rozumieją znaczenia tego. Ojciec siada tutaj i wyjaśnia wam, dzieci. Niektórzy z was bardzo jasno rozumieją, a inni w ogóle niczego nie rozumieją. Ci, którzy jasno rozumieją, są prawdziwymi dziećmi, podczas gdy ci, którzy niczego nie rozumieją, są pasierbami. Pasierbowie nigdy nie stają się dziedzicami. Baba ma prawdziwe dzieci i pasierbów. Prawdziwe dzieci to te, które w pełni przestrzegają śrimatu Ojca, podczas gdy pasierbowie nie robią tego. Ojciec wtedy mówi: Ten nie przestrzega moich poleceń, przestrzega poleceń Rawana. Istnieją te dwa słowa: Rama i Rawan. Jest królestwo Ramy, a to jest królestwo Rawana. Teraz jest zbieg tych dwóch. Ojciec wyjaśnia im. Wszyscy ci Brahma Kumar i Kumari biorą swoje dziedzictwo od Śiw Baby. Czy ty też chcesz je wziąć? Czy będziesz przestrzegać tych wzniosłych poleceń? Oni pytają: Czyich poleceń? Ojciec daje śrimat, by stać się czystym. Oni wtedy mówią: Będę żyć w czystości, ale jeżeli mój mąż tego nie zaakceptuje, to kogo powinnam słuchać? Mój mąż jest moim bogiem. W Bharacie jest im mówione, że ich mężowie są ich guru, bogami, wszystkim! Jednak, nikt w rzeczywistości w to nie wierzy. Oni w tym czasie po prostu mówią „tak”, ale w ogóle tego nie akceptują. Nadal chodzą do swoich guru i do świątyń. Mąż mówi: nie wolno ci wychodzić, ja dam ci obraz Ramy, możesz go mieć i czcić w domu. Dlaczego miałabyś wędrować do Ajodhi (miejsce narodzin Ramy)? Jednak ona niczego nie będzie słuchać; na ścieżce czczenia jest błądzenie. Ona z całą pewnością pójdzie tam, nie będzie nikogo słuchać, ponieważ ona wierzy, że tamta świątynia jest świątynią Ramy. Kogo wy natomiast macie pamiętać? Ramę czy jego świątynię? Oni niczego nie rozumieją. Dlatego Ojciec wyjaśnia: Na ścieżce czczenia wołacie do Boga „Przyjdź i zbaw nas”, ponieważ tylko On zbawia wszystkich. Aćća, kiedy On przychodzi? Nikt o tym nie wie. Ojciec wyjaśnia, że Rawan jest waszym wrogiem. Cudem Rawana jest to, że chociaż ludzie wciąż palą jego wizerunek, on nigdy nie umiera. Nikt nie wie, kim jest Rawan. Dzieci, wy teraz wiecie, że otrzymujecie swoje dziedzictwo od nieograniczonego Ojca. Oni świętują Śiw Dżajanti, ale nie wiedzą kim jest Śiwa. Wy wyjaśniacie ludziom z rządu, że Śiwa jest Bogiem, że On przychodzi w tym jedynym wieku każdego cyklu i zmienia Bharat z piekła w niebo. On zmienia żebraków w królów. On oczyszcza nieczystych. On zbawia wszystkich. Wszystkie ludzkie istoty teraz są tutaj. Nawet dusza Chrystusa jest tutaj w jakiejś formie. Nikt jeszcze nie może powrócić do domu. Tylko jeden wielki Ojciec może zbawić każdego i On przychodzi tylko w Bharacie. Tak naprawdę powinniście czcić tylko Tego, który zbawia. Ten bezcielesny Ojciec nie mieszka tutaj. Myśli się o Nim zawsze w ten sposób i zawsze pamięta, że jest tam na górze, nikt natomiast nie uważa, że Kriszna jest tam na górze. Oni pamiętają Krisznę i wszystkich innych jako tych, którzy są tutaj na dole. Dzieci, wasze pamiętanie jest dokładne. Każdy z was uważa siebie za odrębnego od swojego ciała. Uważacie siebie za dusze i pamiętacie Ojca. Ojciec mówi: Nie wolno wam pamiętać niczyjego ciała. Zwracanie uwagi na to jest najważniejszym aspektem. Uważaj się po prostu za duszę i pamiętaj Ojca. Baba czyni nas panami całego świata. On czyni nas panami całej ziemi, morza i nieba. Teraz to wszystko jest podzielone na kawałki i części. Oni nie pozwalają wam przekroczyć swoich granic. Żadne z tych rzeczy nie istnieją tam. Tylko Bóg jest Ojcem. To nie jest tak, że każdy jest Ojcem. Pomimo że oni mówią, iż hindusi i chińczycy są braćmi oraz że hindusi i muzułmanie są braćmi, nie rozumieją, co to znaczy. Nigdy nie mówią, że hindusi i muzułmanie są braćmi i siostrami. Nie. Wszystkie dusze są braćmi, ale oni tego nie rozumieją. Gdy słuchają, jak ktoś czyta pisma, po prostu mówią: „Prawda, prawda”, ale nie rozumieją znaczenia tego. W rzeczywistości, to wszystko jest fałszywe. W lądzie prawdy mówią tylko prawdę, podczas gdy tutaj nie ma nic innego jak tylko fałsz. Jeśli powiecie komuś z nich, że kłamie, zdenerwuje się na was. Nawet z tego powodu, że mówicie prawdę, niektórzy ludzie znieważaliby was. Tylko wy Bramini znacie teraz Ojca. Dzieci, wy teraz, wdrażacie sobie boskie cnoty. Wiecie, że nawet pięć żywiołów jest całkowicie nieczyste. Teraz ludzie nawet bardzo czczą diabelskiego ducha. Oni wciąż pamiętają diabelskiego ducha. Ojciec mówi: uważaj się za duszę i stale pamiętaj tylko Mnie. Nie pamiętaj diabelskiego ducha. Mieszkając w domu ze swoją rodziną, utrzymuj swój intelekt połączony w jodze z Ojcem. Macie stać się teraz świadomi duszy. Wasze grzechy będą usunięte w takim stopniu, w jakim pamiętacie Ojca. Teraz otrzymaliście trzecie oko wiedzy. Macie się teraz stać tymi, którzy pokonują grzeszne czyny. To jest wiek tych, którzy pokonali grzeszne czyny, a tamten to wiek tych, którzy wykonują grzeszne czyny. Dzięki potędze jogi zwyciężacie nad grzesznymi czynami. Joga Bharatu jest bardzo słynna, ale ludzie jej nie znają. Sannjasini udają się za granicę i mówią, że przybyli, by nauczać jogi Bharatu, ale ludzie tam nie wiedzą, że sannjasini są hatha joginami, którzy nie mogą nauczać radża jogi. Wy jesteście radż riszi. Oni są ograniczonymi sannjasinami, podczas, gdy wy jesteście nieograniczonymi sannjasinami. Jest to taka różnica jak różnica pomiędzy dniem a nocą. Nikt oprócz was Braminów nie może uczyć radża jogi. To jest nowy aspekt. Nowi, którzy przychodzą, nie mogą zrozumieć tych rzeczy. Dlatego też nowi nie mają pozwolenia, by tu przychodzić. To jest dwór Indry (Boga, który spuszcza deszcz wiedzy). Każdy teraz ma kamienny intelekt. W złotym wieku każdy ma boski intelekt. Teraz jest zbieżny czas tych dwóch. Nikt oprócz Ojca nie może zmienić cię z kamienia w diament. Przyszliście tutaj, by uczynić swoje intelekty boskimi. Bharat naprawdę był złotym wróblem. Lakszmi i Narajan byli panami świata. Nikt nie wie, kiedy oni władali. Pięć tysięcy lat temu to było ich królestwo. Dokąd oni odeszli? Możecie wyjaśniać, że oni przeszli przez 84 wcielenia. Obecnie są tamopradan i teraz Ojciec powtórnie czyni ich satopradan. To samo dotyczy was. Nikt z mędrców lub świętych mężów nie może dać tej wiedzy, tylko Ojciec może ją dać. Tamta ścieżka jest ścieżką czczenia, a to jest ścieżka wiedzy. Dzieci, gdy słuchacie bardzo dobrych piosenek, które macie, dostaniecie gęsiej skórki i wasze szczęście wzrośnie bardzo wysoko. To upojenie ma być stałe. To jest nektar wiedzy. Ludzie są upojeni z powodu picia alkoholu, podczas, gdy wy tutaj macie nektar wiedzy. Wasze upojenie nie powinno się zmniejszać, powinno być stale wysokie. Stajecie się szczęśliwi, widząc obraz Lakszmi i Narajana. Wiecie, że stajecie się tak wzniośli dzięki przestrzeganiu śrimatu. Gdy widzicie wszystko tutaj, wasze intelekty powinny pozostawać w jodze z Ojcem i z tamtym dziedzictwem. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Aby pokonać grzeszne czyny, odnieś zwycięstwo nad nimi potęgą jogi. Gdy widzisz wszystko tutaj, joga twojego intelektu powinna być z Ojcem i z dziedzictwem.

2. By otrzymać swoje pełne prawo do swojego dziedzictwa od Ojca, macie się stać prawdziwymi dziećmi. Przestrzegajcie tylko śrimatu jednego Ojca. Jasno zrozumcie to wszystko, co Ojciec wam wyjaśnia, a potem wyjaśniajcie to innym.

Błogosławieństwo:
Stań się reflektorem, który usuwa kurtynę ignorancji światłem doskonałości.

Czas na ujawnienie się teraz zbliża. Dlatego bądź introwertyczny i napełnij siebie klejnotami głębokich doświadczeń. Stań się takim reflektorem, że kurtyna ignorancji usuwana jest światłem twojej doskonałości. Ty jesteś gwiazdą ziemi, która uratuje świat przed zaburzeniem oraz uczyni świat szczęśliwym i złotym. Ty jesteś najwznioślejszą duszą, która jest instrumentem dawania oddechu szczęścia i spokoju dla świata.

Hasło:
Pozostawaj daleko od jakiejkolwiek atrakcji Mai i materii, a będziesz stale szczęśliwy.