13.02.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, przybyłyście do Ojca, aby obudzić swoją śpiącą fortunę. Mieć obudzoną fortunę oznacza stać się panem świata.

Pytanie:
Jaki pokarm czyni dzieci tak mądrymi jak Ojciec?

Odpowiedź:
Dzieci, ta nauka jest pożywieniem dla waszych intelektów. Intelekty tych, którzy studiują tę naukę każdego dnia, tych, którzy przyjmują ten pokarm każdego dnia, stają się boskie. Dzieci, Ojciec, Pan Boskości, który jest Intelektem Mądrych czyni wasze intelekty mądrymi i boskimi, podobnymi do Jego.

Piosenka:
Przyszedłem po obudzeniu swojej fortuny…

Om śanti.
Najsłodsze dzieci, słysząc zdanie z tej piosenki powinnyście mieć gęsią skórkę ze szczęścia. To jest znana piosenka, ale nikt nie rozumie jej sensu. Tylko Ojciec przychodzi i mówi wam o znaczeniu piosenek i pism itd. Najsłodsze dzieci, rozumiecie, że w żelaznym wieku fortuna każdego jest uśpiona. W złotym wieku fortuna każdego jest obudzona. Tylko Ojciec budzi waszą uśpioną fortunę, daje wam śrimat i tworzy waszą fortunę. Dzieci, On Sam siada tutaj i budzi waszą fortunę. Gdy tylko dzieci się rodzą, budzi się ich fortuna. Po narodzinach dziecko jest świadome, że jest dziedzicem. Tutaj jest dokładnie tak samo, ale to jest nieograniczony aspekt. Dzieci, wiecie, że wasza fortuna budzi się w każdym cyklu i że potem staje się uśpiona. Gdy stajecie się czyści, budzi się wasza fortuna. Mówi się: Istnieje czysty aśram rodzinny. Słowo aśram jest czystym słowem. Istnieje czysty rodzinny aśram, a w odróżnieniu od tego, istnieje nieczysta religia rodzinna. O czymś nieczystym nie powiedzielibyście „aśram”. Rodzinna religia odnosi się do każdego. To występuje także wśród zwierząt; one wszystkie rodzą potomstwo. Nawet o zwierzętach mówi się, że należą do rodzinnej religii. Dzieci, wiecie, że w złotym wieku należałyście do czystego rodzinnego aśramu. Wtedy byłyście bóstwami. Chwała, jaką się im śpiewa to: Pełni wszystkich cnót, pełni 16 niebiańskich stopni. Sami to śpiewaliście. Teraz rozumiecie, że jeszcze raz zmieniacie się z ludzkich istot w bóstwa. Śpiewa się o tym, że zmiana ludzi w bóstwa nie zabrała Bogu dużo czasu. Brahma, Wisznu i Śankar są nazywani bóstwami. Oni mówią: „Pokłony dla bóstwa Brahmy”, a potem „Pokłony dla Najwyższej Duszy Śiwy.” Teraz rozumiecie, co to oznacza. Oni mówią to ze ślepą wiarą. Mówią nawet: „Pokłony dla bóstwa Śankara”. O Śiwie mówią: „Pokłony dla Najwyższej Duszy Śiwy”, więc jest różnica. Tamten jest bóstwem, a Ten jest Najwyższą Duszą. Nie możecie powiedzieć, że Śiwa i Śankar są jednym i tym samym. Wiecie, że naprawdę mieliście kamienne intelekty i że teraz wasze intelekty stają się boskie. Intelektów bóstw nie można nazywać kamiennymi. W królestwie Rawana, zgodnie ze sztuką życia, musieliście zejść po schodach. Teraz wasze intelekty z kamiennych stają się boskie. Jeden Ojciec jest najmądrzejszy ze wszystkich. Teraz wasze intelekty nie mają żadnej siły. Ojciec siada tutaj i czyni wasze intelekty boskimi. Przyszliście tutaj, aby uczynić swoje intelekty boskimi. Istnieją świątynie dla Pana Boskości. Oni mają tam spotkania (mele). Jednak nikt nie wie o tym, kim jest Pan Boskości. W rzeczywistości tylko jeden Ojciec każdego czyni boskim. On jest Intelektem Mądrych. Dzieci, ta wiedza jest pokarmem dla waszych intelektów. Intelekt jest tak bardzo przekształcany. Ten świat jest nazywany lasem kolców. Jak dużo cierpienia oni sprawiają sobie nawzajem! To jest tamopradhan świat najgłębszego piekła. W piśmie Garud Purana zapisano dużo przerażających opowieści. Dzieci, wasze intelekty teraz otrzymały pokarm. Nieograniczony Ojciec daje wam pokarm. To jest nauka. To można nazwać także nektarem wiedzy. Nie ma żadnej wody itp. Obecnie, oni wszystko nazywają nektarem. Mówią nawet, że woda Gangesu jest nektarem. Ludzie myją wodą stopy posągów bóstw, przechowują ją i mówią, że to nektar. To też jest coś, co wasze intelekty mają zrozumieć. Czy te trochę wody jest nektarem, czy woda Gangesu Oczyściciela jest nektarem? Ten, który daje trochęwody nie powie, że ona uczyni nieczystych czystymi. O wodzie Gangesu mówią, że jest Oczyścicielem. Oni mówią, że gdy ktoś umiera, powinien mieć wodę Gangesu na swoich ustach. Oni pokazują, że Ardżuna wystrzelił strzałę i potem dał nektar (nektar wypłynął z miejsca, w które trafiła strzała). Dzieci, nie macie strzelać żadnymi strzałami. Jest wioska, w której walczą za pomocą łuków i strzał. O królu tego miejsca mówi się, że jest inkarnacją Boga. Jednak nikt nie może być inkarnacją Boga. W rzeczywistości jest tylko jeden Prawdziwy Przewodnik, który jest Dawcą Zbawienia dla wszystkich i On teraz zabierze wszystkie dusze z powrotem ze Sobą. Nikt za wyjątkiem Ojca nie może zabrać was z powrotem do domu. Nie ma w tym kwestii scalania się z pierwiastkiem brahm. Ta sztuka jest z góry ustalona. Cykl świata wciąż wiecznie się obraca. Teraz rozumiecie, w jaki sposób powtarza się historia i geografia świata. Nikt inny tego nie rozumie. Ludzkie istoty, to znaczy dusze, nie znają swojego Stwórcy, Ojca, którego pamiętają i o którym mówią: „O Boże, Ojcze!” Oni nigdy nie powiedzą o fizycznym ojcu „Bóg Ojciec”. Używają określenia „Bóg Ojciec” z wielkim szacunkiem. To do Niego śpiewają: Och, Oczyścicielu! Ty, Który Usuwasz Cierpienie, Dawco Szczęścia! Z jednej strony mówią, że On usuwa cierpienie i jest Dawcą Szczęścia, a z drugiej, gdy cierpią lub gdy umiera ich dziecko, mówią, że Bóg daje szczęście i cierpienie, i że Bóg zabrał ich dziecko! Co On zrobił? Śpiewają chwałę Boga, a gdy coś się dzieje, wtedy zaczynają Go znieważać. Mówią, że Bóg dał im to dziecko. Dlaczego mieliby płakać, jeśli On zabrał dziecko z powrotem? Ono poszło tylko do Boga. W złotym wieku nikt nie płacze. Ojciec wyjaśnia: Nie ma potrzeby, aby płakać. Dusza musi pójść i odgrywać inną rolę zgodnie ze swoimi karmicznymi kontami. Ponieważ ludzie nie mają wiedzy, płaczą tak bardzo, jakby oszaleli. Tutaj Ojciec wyjaśnia: Nawet, jeśli umiera twoja matka, jedz chałwę. Masz zniszczyć przywiązanie. Moim jest jeden nieograniczony Ojciec i nikt inny! Dzieci, powinnyście mieć taki stan. Słyszałyście historię o królu, który zwyciężył przywiązanie, prawda? To wszystko są bajki. W złotym wieku nie ma kwestii cierpienia. Tam nigdy nie ma nagłej śmierci. Dzieci, rozumiecie, że zwyciężacie śmierć. Ojciec jest zwany Wielką Śmiercią. Śmierć Wszystkich Śmierci umożliwia wam zwyciężenie śmierci. To znaczy, że nigdy nie doświadczycie nagłej śmierci. Dusze nie mogą doświadczyć śmierci. Dusza pozostawia jedno ciało i bierze następne. To nazywa się doświadczaniem śmierci. Śmierć nie jest niczym innym. Ludzie stale śpiewają chwałę, ale nie rozumieją niczego. Śpiewają pieśni pochwalne, ale nie rozumieją znaczenia tych pieśni. Wszystko jest poza zrozumieniem ludzkich istot. Ojciec wyjaśnia: Te pięć występków uczyniło wasze intelekty tak bezwartościowymi! Tak dużo ludzi chodzi do Badrinath itp. Dzisiaj idzie 200 lub 400 tysięcy. Nawet wielcy urzędnicy idą tam na pielgrzymki. Wy tam nie chodzicie, więc oni mówią, że Brahma Kumaris stali się ateistami, ponieważ nie czczą. A wtedy wy mówicie im, że ateistami są ci, którzy nie znają Boga. Nikt nie zna Ojca i dlatego ten świat jest zwany światem sierot. Oni wciąż tak bardzo kłócą się i walczą ze sobą. Ten cały świat jest domem Baby, prawda? Ojciec przychodzi, by oczyścić dzieci z całego świata. Przez połowę cyklu naprawdę istniał czysty świat. Oni nawet śpiewają: Poddani Ramy są tacy jak król Rama. Jego poddani są tak bogaci jak on. Jak może być tam coś niereligijnego? Mówi się nawet, że tam lew i jagnię piją razem wodę. Skąd mógł przyjść Rawan itd.? Ludzie niczego nie rozumieją. Gdy ludzie za granicą to słyszą, są zdumieni. Dzieci, wiecie, że Ojciec, Ocean Wiedzy, przyszedł i że teraz On daje wam wiedzę. Ten świat jest nieczysty. Czy On oczyszczałby dzieci przez natchnienie? Ludzie wołają: O, Oczyścicielu przyjdź! Przyjdź i oczyść nas! Dlatego On z pewnością musiał przyjść w Bharacie. Nawet dzisiaj On mówi nam: Ja, Ocean Wiedzy, przyszedłem. Dzieci, wiecie, że tylko Śiw Baba ma całą wiedzę. Taki Ojciec siada tutaj i wyjaśnia dzieciom wszystkie te aspekty. W pismach są tylko bajki. Oni wymieniają imię Boga Wijasa. Mówią, że on napisał pisma. Tamten Wijas należał do ścieżki czczenia. Ten jeden to Wijas Dew, a wy, jego dzieci, jesteście Sukh Dewa (dawcami szczęścia). Teraz stajecie się bóstwami (dawcami) szczęścia. Otrzymujecie swoje dziedzictwo szczęścia od Wijasa, Śiwy i Nauczyciela (Śiwaczarja). Jesteście dziećmi Wijasa. Aby tamci ludzie nie wpadli w zamieszanie, jesteście nazywani dziećmi Śiwy. Jego prawdziwym imieniem jest Śiwa. Ojciec teraz mówi: Skoro Śiw Baba jest osobiście przed wami, przestańcie patrzeć na cielesne istoty. Duszę można sobie uświadomić i Najwyższą Duszę także można sobie uświadomić. On jest Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą, Śiwą. On przychodzi i pokazuje wam ścieżkę do stania się czystymi z nieczystych. On mówi: Dusze, jestem waszym Ojcem. Duszę można sobie uświadomić, nie można jej zobaczyć. Ojciec mówi: Czy uświadomiliście sobie, że jesteście duszami? Niezniszczalna rola jest zapisana w takiej małej duszy tak jak na płycie. Wiecie, że wy, dusze, przyjmujecie ciała. Na początku byliście świadomi duszy, a potem staliście się świadomi ciała. Wiecie, że wy, dusze, bierzecie 84 wcielenia. To nigdy się nie kończy. Niektórzy ludzie pytają, kiedy zaczyna się ta sztuka życia. Jednak ta sztuka jest wieczna, nigdy nie jest niszczona. To nazywa się z góry wyznaczoną, niezniszczalną (ziemską) światową sztuką życia. Dzieci, Ojciec jest tutaj i wyjaśnia wam, tak jak uczy się niewykształcone dzieci. Dusza mieszka w ciele. To jest pożywienie dla kamiennych intelektów. Intelekt otrzymuje zrozumienie. Baba dał do zrobienia obrazy dla was, dzieci. To jest bardzo łatwe. To jest Trimurti – Brahma, Wisznu i Śankar. Dlaczego Brahma nazywany jest Trimurti? Mówi się: Bóstwo, Bóstwo, Wielkie Bóstwo. Ludzie umieszczają jedno nad drugim, ale nie rozumieją, co to oznacza. Jak Brahma może być bóstwem? Pradżapita Brahma musi istnieć tutaj. O tym nie wspomina się w pismach. Ojciec mówi: Ja wchodzę w to ciało i wyjaśniam wam poprzez niego. Sprawiam, że on należy do Mnie. Przychodzę w ostatnim z jego wielu żyć. On odrzuca pięć występków. Ci, którzy się wyrzekają są zwani joginami i mędrcami. Teraz staliście się radż riszi, królewskimi mędrcami (albo wyrzeczonymi w królewski sposób). Odrzuciliście pięć występków i dlatego wasza nazwa zmieniła się. Staliście się radża joginami. Składacie obietnicę. Tamci sannjasini wyrzekają się swoich domów, rodzin i odchodzą. Tutaj mąż i żona żyją razem i obiecują, że nigdy nie popełnią występku. Główną kwestią jest występek. Dzieci, wiecie, że Śiw Baba jest Stwórcą. On stwarza nowy świat. On jest Nasionem, Prawdą, Żywą Istotą, Oceanem Błogości i Oceanem Wiedzy. Tylko Ojciec wie, jak odbywa się założenie, zniszczenie i utrzymanie. Ludzkie istoty tego nie wiedzą. Oni bardzo szybko mówią: Wy, Brahma Kumaris doprowadzicie do zniszczenia świata. Aćća, niech to będzie różą w twoich ustach (niech będzie prawdą to, co mówisz). Ludzie mówią, że jesteście instrumentami doprowadzającymi do zniszczenia, że nie wierzycie w pisma, w czczenie, w przewodników i tylko słuchacie swojego Dady. Jednak Sam Ojciec mówi: To jest nieczyste ciało i Ja w nie wszedłem. W nieczystym świecie nie może być nikogo czystego. Ludzie powtarzają tylko to, co usłyszeli od innych. To przez takie pogłoski Bharat zdegradował się! Wtedy przychodzi Ojciec, mówi wam prawdę i daje każdemu zbawienie. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Bierz prawo do swojego dziedzictwa szczęścia od Ojca i stań się bóstwem (dawcą) szczęścia. Dawaj każdemu szczęście. Abyś stał się królewskim mędrcem, wyrzeknij się wszystkich występków.

2. Ta nauka jest prawdziwym pokarmem. Aby osiągnąć zbawienie przestań słuchać pogłosek i przestrzegaj śrimatu! Słuchaj tylko jednego Ojca! Stań się zwycięzcą przywiązania!

Błogosławieństwo:
Bądź godny szacunku i godny czczenia oraz okazuj szacunek każdemu, poprzez swój stan pokory, będąc stale stabilnym w poczuciu własnej wartości.

Chwała Ojca jest twoim szacunkiem dla siebie. Bądź stabilny w tym poczuciu własnej wartości, a staniesz się pokorny i automatycznie będziesz otrzymywać szacunek od każdego. Szacunku nie otrzymuje się, prosząc o niego, ponieważ to poprzez dawanie, poprzez bycie stabilnym w poczuciu własnej wartości i poprzez wyrzeczenie się szacunku, otrzymujesz fortunę bycia godnym szacunku i godnym czczenia, ponieważ okazywanie szacunku, nie oznacza dawanie go, ale otrzymywanie.

Hasło:
Wraz z byciem tym, który wie wszystko, bądź tym, który robi wszystko i który stale rozdaje prasad (święte pożywienie) doświadczenia słabym (bezsilnym) duszom.