13.03.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, Przewoźnik przyszedł, aby zabrać waszą łódź na drugi brzeg. Bądź prawdziwy wobec Ojca, a mimo że twoja łódź może się chwiać, nigdy nie zatonie.

Pytanie:
Jaka jest główna przyczyna tego, że dzieci nie potrafią pozostawać dokładnie w pamiętaniu Ojca?

Odpowiedź:
Ponieważ jesteście w cielesnej formie, zapomnieliście, że jesteście bezcielesnymi duszami i że wasz Ojciec jest także bezcielesny. Ponieważ jesteście w cielesnej formie, łatwo wam pamiętać cielesne formy. Macie stać się świadomi duszy, uważać siebie za punkt i pamiętać Ojca. Tylko w tym jest wysiłek.

Om śanti.
Bóg Śiwa mówi. Ten nie ma na imię Śiwa. Jego imię to Brahma i Bóg Śiwa mówi poprzez niego. Zostało wam wyjaśnione wiele razy, że żadna ludzka istota, bóstwo czy mieszkaniec subtelnego rejonu: Brahma, Wisznu lub Śankar, nie mogą być zwani Bogiem. Nikt, kto ma subtelny lub niesubtelny wizerunek nie może być zwany Bogiem. Tylko nieograniczony Ojciec jest zwany Bogiem. Nikt nie wie, kim jest Bóg. Oni po prostu mówią „neti, neti” (ani to, ani tamto), co oznacza, że oni niczego nie wiedzą. Bardzo niewielu spośród was także zna to dokładnie. Dusze mówią: O Boże! Ale dusza jest punktem, a więc Ojciec musi być także punktem. Dzieci, Ojciec teraz siada tutaj i wyjaśnia wam. Baba także ma niektóre dzieci, które są 30 lub 35 lat w tej wiedzy, ale nadal nawet teraz nie rozumieją, że są duszami, po prostu punktami. Jednak są także tacy, którzy rozumieją to bardzo dobrze. Oni pamiętają Ojca. Nieograniczony Ojciec jest prawdziwym Diamentem. Diamenty także są przechowywane w bardzo dobrych małych szkatułkach. Ktoś, kto ma bardzo dobry diament i chce pokazać go innym, zawsze włoży go w złotą lub srebrną szkatułkę. Tylko jubiler może rozpoznać diament. Nikt inny nie potrafi rozpoznać go. Jeżeli innym są pokazywane fałszywe diamenty, oni nie potrafiliby ich ocenić. Wielu jest oszukiwanych w ten sposób. Prawdziwy Ojciec przyszedł, ale ludzie są tak fałszywi, że nikt nie potrafi rozpoznać niczego. Śpiewa się także, że łódź prawdy może się chwiać, ale nigdy nie zatonie. Łódź fałszu nigdy się nie będzie chwiać, bez względu na to, jak bardzo będziecie próbować. Nawet ci, którzy siedzą tutaj próbują trząść łodzią. Mówi się o nich, że są zdrajcami. Dzieci, teraz wiecie, że Ojciec, Przewoźnik przyszedł. On jest także Panem Ogrodu. Ojciec wyjaśnił, że jest las kolców. Wszyscy są nieczyści. Jest tak dużo fałszu! Prawie nikt nie zna prawdziwego Ojca. Nawet ci, którzy są tutaj, nie znają Go w pełni. Ponieważ On jest incognito, oni nie rozpoznają Go dokładnie. Każdy pamięta Boga i oni także wiedzą, że On jest bezcielesny i mieszka w najwyższym rejonie. Jednak oni nie wiedzą, że oni są także bezcielesnymi duszami. Poprzez siedzenie w cielesnych formach, oni to zapomnieli. Przez przebywanie w cielesnym świecie, pamiętają tylko to, co jest cielesne. Dzieci, teraz także stajecie się świadome duszy. Bóg jest zwany Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą. Bardzo łatwo jest to zrozumieć. Najwyższy Ojciec znaczy Najwyższa Dusza, Ten, który mieszka w lądzie poza. Jesteście zwani duszami. Nie możecie być zwani Najwyższymi, wy wchodzicie w cykl ponownych narodzin. Nikt tego nie wie. Oni nazywają nawet Boga wszechobecnym. Czciciele poszukują Boga w górach. Oni chodzą do miejsc pielgrzymek, a także nad rzeki. Wierzą, że rzeki są Oczyścicielem i że poprzez kąpiele w nich, staną się czyści. Nikt z tych na ścieżce czczenia nie wie, czego tak naprawdę chce. Oni po prostu mówią, że chcą wyzwolenia, czy też wiecznego wyzwolenia (mokszy). Tutaj są nieszczęśliwi, ponieważ są zrozpaczeni. Nikt w złotym wieku nie prosi o wyzwolenie lub o wieczne wyzwolenie. Tam nikt nie woła do Boga. Ponieważ oni stali się tutaj nieszczęśliwi, wzywają Go. Niczyje cierpienie nie może być usunięte poprzez czczenie. Nawet pomimo że ktoś może siedzieć i śpiewać „Rama, Rama” przez cały dzień, jego cierpienie nie będzie usunięte. To jest królestwo Rawana. To jest tak, jakby cierpienie było uwiązane dookoła ich szyi. Oni nawet śpiewają, że każdy pamięta Boga w czasie cierpienia, podczas gdy nikt nie pamięta Go w szczęściu. To znaczy, że tam na pewno było szczęście, a teraz jest cierpienie. W złotym wieku było szczęście, a teraz w żelaznym wieku jest cierpienie. Dlatego jest to nazywane lasem kolców. Numer jeden kolcem jest świadomość ciała. Potem jest kolec żądzy. Ojciec teraz wyjaśnia: Cokolwiek widzisz tymi oczami, będzie zniszczone. Teraz macie pójść do lądu ciszy. Macie pamiętać swój dom i swoje królestwo. Razem z pamiętaniem swojego domu, macie takżepamiętać Ojca, ponieważ dom nie jest Oczyścicielem. Nazywacie Ojca Oczyścicielem, a więc macie pamiętać Ojca. On mówi: Stale pamiętaj tylko Mnie. Wy tylko do Mnie wołacie: Baba przyjdź i oczyść nas. On jest Oceanem Wiedzy, a więc On na pewno musi przyjść i wyjaśnić poprzez usta. On nie będzie dawał inspiracji. Z jednej strony oni świętują Śiw Dziajanti, z drugiej strony mówią, że On jest poza imieniem i postacią. Nie ma niczego, co jest poza imieniem i postacią. Oni mówią, że On jest we wszystkim, w skałach i w kamieniach itd. Jest tak dużo opinii! Ojciec wyjaśnia: Rawan, forma pięciu występków, zdegradował wasze intelekty, dlatego kłaniacie się wizerunkom bóstw. Niektórzy są ateistami i oni nie wierzą w nikogo. Tylko bramini, ci którym to zostało wyjaśnione 5000 lat temu, przychodzą tutaj do Ojca. Zostało napisane, że Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza tworzy świat poprzez Brahmę, jesteście więc dziećmi Brahmy. Pradżapita Brahma jest bardzo dobrze znany. Niewątpliwie muszą więc być Brahma Kumars i Kumaris. Teraz odeszliście z religii siudrów i weszliście do bramińskiej religii. W rzeczywistości ci, którzy nazywają siebie hindusami nie znają swojej religii. Czasami oni wierzą w jedno bóstwo, a czasami w inne. Oni chodzą do tak wielu bóstw. Chrześcijanie nigdy nie chodzą do nikogo innego. Teraz udowodniacie, że Bóg, Ojciec, mówi: Stale pamiętaj tylko Mnie. Pewnego dnia, będzie to w gazetach, że Bóg mówi: Poprzez pamiętanie Mnie staniesz się czysty z nieczystego. Gdy zniszczenie się zbliży, ten dźwięk dotrze do uszu ludzi poprzez gazety. Wiadomości zewsząd są umieszczane w gazetach. Wy także możecie to teraz umieścić w gazetach: Bóg mówi: Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza Śiwa mówi: Tylko Ja jestem Oczyścicielem. Pamiętaj Mnie i staniesz się czysty. Zniszczenie tego starego świata jest przed wami. Każdy uwierzy, że zniszczenie na pewno musi nastąpić. Próby będą zachodzić przez cały czas. Dzieci, wiecie, że zniszczenie nie może się odbyć dopóki królestwo nie jest ustanowione. Muszą być trzęsienia ziemi itd. Z jednej strony będą wybuchać bomby, a z drugiej strony będą naturalne klęski. Nikt nie dostanie jedzenia. Statki nie przypłyną, a więc będzie także głód. W czasie głodu ludzie umierają. Podczas strajku głodowego przyjmują wodę, miód itp. i tracą na wadze. Nagle nastąpią trzęsienia ziemi, gdy ludzie po prostu gdzieś będą siedzieć i oni umrą. Zniszczenie na pewno musi nastąpić. Uczeni w pismach i święci mężowie nie mówią, że zniszczenie musi nastąpić i dlatego mówią, że musimy stale mantrować imię Ramy. Ludzie nawet nie znają Boga. Tylko Bóg wie, kim jest. Nikt inny nie może Go znać. Jest także czas dla Niego, żeby przyjść, a więc On wchodzi w to stare ciało i wypowiada wiedzę o początku, środku i końcu całego świata. Dzieci, teraz wiecie, że macie powrócić do domu, a więc powinniście być szczęśliwi, idziecie do rejonu spokoju. Ludzie chcą spokoju, ale kto może dać im spokój? Oni mówią o dawcach spokoju. Jednak jest tylko jeden najwyższy ze wszystkich Ojciec, który jest Bóstwem bóstw. On mówi: Uczynię was wszystkich czystymi i zabiorę was z powrotem do domu. Nie zostawię ani jednej osoby. Zgodnie ze sztuką życia wszyscy muszą powrócić. Zostało zapamiętane, że wszystkie dusze powracają jak chmara komarów. Wiecie, że w złotym wieku jest bardzo niewielu ludzi. Teraz, w żelaznym wieku jest tak dużo ludzkich istot. W jaki sposób ich liczba zostanie zredukowana? Teraz jest zbieg. Teraz robicie wysiłek, aby pójść do złotego wieku. Wiecie, że gdy nastąpi zniszczenie, wszystkie dusze powrócą tak jak chmara komarów. Cały tłum powróci, ale bardzo niewielu pójdzie do złotego wieku. Ojciec mówi: Nie pamiętaj żadnych cielesnych istot. Nawet gdy patrzysz na nie, to nie dostrzegaj ich. Jestem duszą i powrócę do swojego domu. Masz opuścić swoje stare ciało w szczęściu. Jeśli stale pamiętasz swój rejon spokoju, twoje ostatnie myśli poprowadzą cię do twojego celu. Wysiłkiem jest tylko pamiętanie jednego Ojca. Nie możecie otrzymać wysokiej pozycji bez czynienia wysiłku. Ojciec przychodzi, żeby zmienić was ze zwykłego człowieka w Narajana. W tym starym świecie nie ma wygody ani wypoczynku. Tylko w rejonie spokoju i w ziemi szczęścia jest wypoczynek i wygoda. Tutaj w każdym domu jest tylko niepokój i walka. Ojciec mówi: Teraz zapomnijcie ten stary świat. Słodkie, słodkie dzieci, przyszedłem, żeby założyć dla was niebo. W piekle staliście się nieczyści. Teraz macie pójść do nieba. Teraz pamiętaj Ojca i niebo, a twoje ostatnie myśli poprowadzą cię do twojego celu. Możesz pójść na ślub itp., ale musisz pamiętać tylko Ojca. Utrzymujcie całą tę wiedzę w swoich intelektach. Możecie mieszkać w domu i opiekować się swoimi dziećmi itd., ale pamiętajcie rozkaz Baby swoimi intelektami: Pamiętaj Mnie. Nie wolno wam opuszczać swojego domu. W przeciwnym razie, kto opiekowałby się waszymi dziećmi? Czciciele pozostają w swoich domach. Oni żyją w swoich rodzinach, ale nadal są zwani czcicielami, ponieważ czczą. Oni opiekują się swoimi rodzinami, a także grzeszą, chociaż ich guru mówi im, żeby pamiętali Krisznę tak, aby mogli otrzymać dziecko takie jakKriszna. Nie wolno wam w to wchodzić, ponieważ teraz słuchacie na temat złotego wieku, który jest ustanawiany. Kriszna nie tworzy nieba. On po prostu staje się panem. On bierze swoje dziedzictwo od Ojca. Bóg Gity przychodzi tylko w zbiegu. Kriszna nie może być Bogiem. On po prostu studiuje. Ojciec wypowiedział Gitę, a dziecko jej słuchało. Potem na ścieżce czczenia oni użyli imienia dziecka zamiast imienia Ojca. Zapomnieli Ojca, a więc Gita stała się fałszywa. Co wydarzyłoby się poprzez studiowanie fałszywej Gity? Po nauczeniu radża jogi Ojciec odszedł, a Kriszna stał się dzięki niej panem złotego wieku. Czy ktoś na ścieżce czczenia staje się panem nieba poprzez słuchanie historii o prawdziwym Narajanie? Nikt nawet nie słucha z taką myślą. Oni nie otrzymują z tego żadnej korzyści. Uczeni w pismach i święci mężowie dają swoje mantry i swoje fotografie. Tamte rzeczy nie mają zastosowania tutaj. Na innych satsangach oni mówią, że to jest religijna historia takiego a takiego swami. Jaka historia? Historia Wedanty, historia Gity, historia Bhagawad. Dzieci, teraz wiecie, że to nie cielesna istota was uczy. On nie studiował żadnych pism itp. Czy Śiw Baba kiedykolwiek studiował jakiekolwiek pisma? To ludzkie istoty je studiują. Śiw Baba mówi: Nie studiowałem Gity itd. To jest ten powóz, w którym siadam i który studiował wszystko. Ja niczego nie studiowałem. Ja mam całą wiedzę o początku, środku i końcu świata. Ten Brahma każdego dnia studiował Gitę. On powtarzał ją jak papuga. Potem, kiedy Ojciec wszedł w niego, on natychmiast pozostawił Gitę, ponieważ uderzyło jego intelekt to, że Śiw Baba mówi to wszystko. Ojciec mówi: Daję wam królestwo nieba. Dlatego, skończcie z całym przywiązaniem do wszystkiego innego. Po prostu, pamiętajcie tylko Mnie. Macie czynić ten wysiłek. Prawdziwy ukochany stale pamięta swoją umiłowaną. Tak więc teraz pamiętanie Ojca powinno być tak silne. Parlokik Ojciec mówi: Dzieci, pamiętajcie Mnie i pamiętajcie swoje dziedzictwo nieba. Nie ma potrzeby, żeby robić hałas czy grać na instrumentach muzycznych itd. Niektóre piosenki są bardzo dobre, a więc ich znaczenie jest wam wyjaśniane. Ci, którzy skomponowali te piosenki, niczego nie wiedzą. Mira była czcicielem, a wy teraz jesteście oświeceni. Kiedy dzieci nie potrafią zrobić czegoś bardzo dobrze, Baba mówi im, że są jak czciciele. Dzieci rozumieją, dlaczego Baba powiedział im to. Ojciec wyjaśnia: Dzieci, teraz pamiętajcie Ojca i stańcie się Jego posłannikami. Dawajcie każdemu posłannictwo, żeby pamiętać Ojca i dziedzictwo, tak by ich grzechy z wielu wcieleń mogły być usunięte. Teraz jest czas powrotu do domu. Jest tylko jeden Bóg i On jest bezcielesny. On nie ma swojego ciała. Tylko Ojciec siada tutaj i Sam się przedstawia. On daje wam mantrę manmanabhaw. Mędrcy, święci i sannjasini nigdy nie mówią, że zniszczenie ma nastąpić i że powinniście pamiętać Ojca. Tylko Ojciec przypomina wam, bramińskim dzieciom o tym. Otrzymujecie zdrowie poprzez to pamiętanie i bogactwo poprzez naukę. Odnosicie zwycięstwo nad śmiercią. Tam nigdy nie ma przedwczesnej śmierci. Bóstwa odniosły zwycięstwo nad śmiercią. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Nie wolno ci wykonywać żadnych takich czynów, z powodu których otrzymałbyś od Ojca tytuł czciciela. Stań się posłannikiem i dawaj każdemu posłannictwo, aby pamiętać Ojca i dziedzictwo.

2.W tym starym świecie nie ma wypoczynku i wygody. To jest brudny świat. Dlatego zapomnij go. Aby się oczyścić, razem z pamiętaniem domu, masz pamiętać także Ojca.

Błogosławieństwo:
Stale bądź uosobieniem sukcesu, dzięki metodzie wyrzeczenia, tapasji i intencji służenia.

Wyrzeczenie i tapasją są podstawą sukcesu. Tylko ci, którzy posiadają prawdziwą intencję wyrzeczenia mogą się stać prawdziwymi sługami. To dzięki wyrzeczeniu możecie stworzyć swoją fortunę, a także fortunę innych. Posiadać takie zdecydowanie, to znaczy wykonywać tapasję. Tak więc twoje wyrzeczenie, tapasja służenia, kończą z wszystkimi ograniczonymi intencjami i zebranie staje się potężne. Gdy ktoś coś sugeruje, a ktoś inny wykonuje to, gdzie jest miejsce na „ja” czy „ty”, „moje” czy „twoje”, wtedy stajesz się uosobieniem sukcesu i wolny od przeszkód.

Hasło:
Niesprawianie komuś smutku nawet w myślach jest całkowitym brakiem przemocy.