13.04.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, musicie przekroczyć ten słony kanał dzięki potędze jogi i powrócić do domu. Dlatego, pamiętajcie miejsce, do którego macie pójść. Bądźcie szczęśliwi, że teraz stajecie się bogaci z biednych.

Pytanie:
Jakie są znaki dzieci, które zwracają uwagę na przedmiot boskich cnót?

Odpowiedź:
W ich intelektach jest to: Inni, którzy widzą czyny, które wykonuję, będą postępować tak samo. Oni nigdy nie sprawiają nikomu kłopotów. Nigdy nie wypowiadają złych lub niewłaściwych słów. Nigdy nie sprawiają nikomu cierpienia swoimi myślami, słowami lub czynami. Tylko o kimś kto ma cel dawania szczęścia, tak jak Ojciec, będzie można powiedzieć, że zwraca uwagę na przedmiot boskich cnót.

Om śanti.
Duchowy Ojciec wyjaśnia najsłodszym duchowym dzieciom. On uczy was pielgrzymki pamiętania. Dzieci, musiałyście zrozumieć znaczenie pielgrzymki pamiętania. Także na ścieżce czczenia ludzie pamiętają bóstwa a także Śiw Babę, ale nie wiedzą, że tylko poprzez pamiętanie grzechy ich będą usunięte. Dzieci, wiecie, że Ojciec jest Oczyścicielem i że On pokazuje wam sposób, jak stać się czystymi. To dusze mają stać się czyste i to dusze stają się nieczyste. Dzieci, wiecie, że Ojciec przychodzi tylko w Bharacie i uczy was pielgrzymki pamiętania. On nie może uczyć was tego nigdzie indziej. Dzieci, byłyście na wielu fizycznych pielgrzymkach. Tylko jeden Ojciec może uczyć was tej pielgrzymki. Dzieci, teraz Ojciec wam wyjaśnił, że to z powodu Mai intelekt każdego został zamknięty na zamek nierozsądku (niezrozumienia). Teraz przybyliście, aby dowiedzieć się od Ojca jak rozsądni, bogaci i czyści byliście. Byliśmy panami całego świata. Teraz stajemy się tacy ponownie. Ojciec daje nam tak ogromne nieograniczone zwierzchnictwo. Fizyczny ojciec być może dałby ci sto, tysiąc lub milion, ale tutaj, słodki nieograniczony Ojciec przyszedł, aby dać ci nieograniczone zwierzchnictwo. To dlatego przyszliście tutaj, aby się uczyć. Od kogo? Od nieograniczonego Baby. Słowo „Baba” jest słodsze niż słowo „Mama”. Chociaż Mama daje utrzymanie, to Ojciec jest nadal Ojcem, od którego otrzymujecie nieograniczone dziedzictwo. Teraz stajecie się stale szczęśliwi i stale fortunni, macie fortunę przebywania z Panem Młodym. Kim Baba ponownie nas czyni? To nie jest nic nowego. Zapamiętano króla, który był bogaty za dnia, a w nocy stawał się biedny. (Opowieść o królu, który ubierał się jak biedna osoba, aby wyjść w nocy na zewnątrz i zobaczyć stan królestwa). Wy także jesteście bogaci w dzień, a potem podczas nieograniczonej nocy stajecie się biedni. Baba przypomina wam każdego dnia: Dzieci, wczoraj byłyście bogatymi panami świata, a dzisiaj stałyście się żebrakami. Ranek znowu teraz się zbliża, a wtedy staniecie się bogate. To jest coś tak łatwego. Dzieci, powinnyście odczuwać dużo szczęścia z powodu stawania się bogatymi. Jest dzień braminów i noc braminów. Teraz, za dnia, stajecie się bogaci. Z całą pewnością staniecie się tacy, ale w kolejności, zgodnie z wysiłkiem, jaki czynicie. Ojciec mówi: To jest słony kanał, który przekroczycie tylko dzięki potędze jogi. Macie pamiętać miejsce, do którego idziecie. Teraz mamy powrócić do domu. Baba osobiście przyszedł, aby zabrać nas z powrotem do domu. On wyjaśnia z wielką miłością: Słodkie dzieci, byłyście czyste i przechodząc przez 84 wcielenia stałyście się nieczyste, a więc musicie ponownie stać się czyste. Nie ma innego sposobu na stanie się czystym. Wiecie, że gdy przychodzi Oczyściciel, stajecie się czyści dzięki przestrzeganiu Jego wskazówek. Dzieci, doświadczacie dużo szczęścia, osiągając tę pozycję. Ojciec mówi: Staniecie się stale szczęśliwe przez 21 wcieleń. Dzieci, Ojciec daje wam dziedzictwo lądu szczęścia, podczas gdy Rawan daje wam dziedzictwo lądu cierpienia. Dzieci, wiecie, że Rawan jest waszym starym wrogiem, który uwięził was w klatce pięciu występków. Ojciec przychodzi i usuwa was z niej. W jakim stopniu pamiętasz Ojca, w takim stopniu przedstawiasz Go innym. Ci, którzy nie pamiętają będą mieć świadomość ciała. Oni ani nie są w stanie pamiętać Ojca, ani nie mogą Go przedstawić. My, dusze jesteśmy braćmi. Przybyłyśmy tutaj z naszego domu, aby grać nasze różne role. W waszych intelektach jest to, w jaki sposób jest odgrywana cała rola. Ci, którzy mają mocną wiarę przychodzą tutaj i odświeżają się. To nie jest nauka, w której musisz być z nauczycielem. Nie, możesz uczyć się nawet żyjąc w domu. Po prostu zrozum to bardzo dobrze w ciągu jednego tygodnia. Potem bramińscy nauczyciele przyprowadzają tutaj niektórych po 6 miesiącach, a innych po 12 miesiącach. Baba mówi: Jeśli masz wiarę, przybiegasz tutaj. Musisz także mieć zawiązane rakhi, i powiedzieć, że nie pogrążysz się w występku: Składam obietnicę Śiw Babie. Śiw Baba mówi wam: Dzieci, koniecznie macie być bez występku. Jeśli oddasz się występkowi, wszystko, co zarobiłeś, będzie stracone i będzie stukrotna kara. Krztusiliście się przez 63 wcielenia, a teraz mówi się wam, abyście stali się czyści. Pamiętajcie Mnie i wasze grzechy będą spalone. Dusze są braćmi. Nie wolno wam wpadać w pułapkę czyjegoś imienia lub postaci. Jeśli ktoś nie uczy się regularnie, nie wolno ci przyprowadzać go tutaj zbyt szybko. Nawet pomimo tego, że Baba mówi, iż strzała może uderzyć w tarczę w jeden dzień musisz używać także własnego rozsądku. Bramini, jesteście najwznioślejsi. To jest wasz bardzo wzniosły klan. Tam nie ma duchowych zebrań itp. Satsangi (duchowe zebrania) odbywają się na ścieżce czczenia. Wiesz, że Towarzystwo Prawdy zabiera cię na drugi brzeg. Otrzymujesz Towarzystwo Prawdy, gdy ma być założony złoty wiek. To nie wchodzi do niczyjego intelektu, ponieważ ich intelekty są zamknięte. Teraz macie iść do złotego wieku. Otrzymujecie Towarzystwo Prawdy w najbardziej pomyślnym zbieżnym wieku. Tamci guru nie należą do zbieżnego wieku. Gdy Baba przychodzi, woła do was „Dziecko, dziecko”. Nie nazwalibyście tamtych guru „Baba”. Intelekty są całkowicie zamknięte na zamki Godridź. Baba przychodzi i otwiera zamki. Popatrzcie, jak dużo metod Baba tworzy, aby ludzie mogli przyjść i uczynić swoje życia takimi jak diamenty. On polecił wydrukować także tygodniki, książki itp. Jeśli wielu ludzi odnosi korzyści, otrzymujecie od wielu błogosławieństwa. Powinniście czynić wysiłki, aby stworzyć poddanych i uwolnić się z niewoli. Z pewnością musicie wykonywać usługę dla swojego utrzymania. Boża usługa odbywa się tylko rano i wieczorem. W tych porach każdy ma czas. Z kimkolwiek pracujecie na zewnątrz, stale przedstawiajcie im dwóch ojców. Każdy ma innego fizycznego ojca, podczas gdy Parlokik Ojciec jest dla wszystkich ten sam. On jest Najwyższy. Baba mówi: Ja także mam rolę. Dzieci, teraz Mnie znacie. Wiecie także o duszach. O duszy mówi się: Cudowna gwiazda świeci pośrodku czoła. To także jest nieśmiertelny tron. Dusze nigdy nie doświadczają śmierci. One po prostu stają się czyste, a potem brudne. Tron duszy jest pośrodku czoła. Tilak jako symbol także nakłada się na czoło. Ojciec mówi: Macie uczynić siebie godnymi, aby dać sobie tilak królestwa. Nie myśl, że Ja dam każdemu tilak królestwa. Ty masz dać go sobie. Baba wie, kto dużo służy. Pisanie w czasopismach jest bardzo dobre. Jednocześnie musisz także czynić wysiłek w jodze, poprzez co mogą być usunięte twoje grzechy. Dzień po dniu staniecie się bardzo dobrymi radża joginami. To będzie zrozumiałe, że macie teraz opuścić ciała i powrócić do domu. Dzieci idą do subtelnego rejonu. Znacie także bardzo dobrze bezcielesny świat; jest to dom nas dusz. Ludzie czczą, aby pójść do rejonu spokoju. Oni nawet nie wiedzą o ziemi szczęścia. Nikt oprócz Ojca nie może dać wam wiedzy, jak pójść do nieba. To jest ścieżka rodzinna. Oboje muszą pójść do lądu wyzwolenia. Tamci ludzie pokazują niewłaściwe ścieżki i nikt nie może powrócić od domu. Na końcu Ojciec zabierze każdego z powrotem do domu. To jest Jego obowiązek. Niektórzy uczą się bardzo dobrze i biorą swoją fortunę królestwa, ale jak wszyscy inni mogą się uczyć? Tak jak przychodzą tutaj w kolejności, tak także powrócą w kolejności. Nie marnujcie zbyt dużo czasu na te sprawy. Mówicie, że nie macie nawet czasu pamiętać Babę, a więc dlaczego marnujecie swój czas na te sprawy? Macie wiarę, że nieograniczony Ojciec jest także Nauczycielem i Przewodnikiem. A więc nie ma potrzeby pamiętać kogokolwiek innego. Wiecie, że przestrzegaliście śrimatu również w poprzednim cyklu i staliście się czyści. Obracajcie dyskiem samouświadomienia, wciąż i wciąż. Wasz tytuł to: ci, którzy obracają dyskiem samouświadomienia. Nie potrzeba dużo czasu, aby napełnić siebie od Oceanu Wiedzy, ale zajmuje wam dużo czasu stanie się pustym. (Przykład młyńskiego koła z naczyniami wody, które są napełniane i opróżniane). Jesteście słodkimi, dawano zagubionymi, a teraz odnalezionymi dziećmi, ponieważ przyszłyście i spotkałyście Babę po upływie cyklu. Musi być taka mocna wiara. Przyszliśmy znowu (jeszcze raz) i spotkaliśmy Ojca po 84 wcieleniach. Ojciec mówi: Ci, którzy czcili na początku jako pierwsi, stali się godni otrzymania wiedzy jako pierwsi, ponieważ musi być owoc czczenia. Dlatego, zawsze pamiętaj swój owoc, tzn. swoje dziedzictwo. Słowo „owoc” należy do ścieżki czczenia. Właściwym jest powiedzieć „dziedzictwo”. Dzięki pamiętaniu nieograniczonego Ojca, otrzymujesz dziedzictwo. Nie ma innej metody. „Starożytna joga Bharatu” jest bardzo dobrze znana. Tamci ludzie myślą, że uczą się starożytnej jogi Bharatu. Baba wyjaśnia, że zgodnie z dramatem, oni stają się hatha joginami. Teraz uczycie się radża jogi, ponieważ teraz jest zbieżny wiek, ale ich religia jest odrębna. W rzeczywistości, oni nie powinni przyjmować guru. Jednak, zgodnie z dramatem, z pewnością to zrobią. Dzieci, macie się stać prawymi. Jest moc w religii. Ja czynię was bóstwami, i ta religia da dużo szczęścia. Ci, którzy mają ze Mną jogę, otrzymują ode Mnie siłę. Religia, którą Ojciec osobiście zakłada ma wielką siłę. Stajemy się panami całego świata. Ojciec chwali tę religię, ponieważ ona ma wielką moc. Wielu otrzymuje moc od Wszechmocnego Baby. W rzeczywistości, każdy otrzymuje siłę, ale w kolejności. Od Baby możecie wziąć tak dużo mocy, ile chcecie. Jednak, musi być także przedmiot boskich cnót. Nie sprawiajcie nikomu kłopotów; nie sprawiajcie cierpienia. Ten nigdy nie mówi złych lub niewłaściwych słów do nikogo. On wie, że inni widząc, co on robi, będą robić to samo. Ponieważ macie diabelskie zwyczaje, musicie rozwinąć boskie cnoty. Sprawdzajcie, czy nie sprawiacie nikomu zmartwień. Nie ma nikogo, kto nie sprawiałby komuś cierpienia (zmartwienia). Z pewnością, popełniany jest taki lub inny błąd. Stan, w którym nie sprawiacie nikomu cierpienia myślami, słowami lub czynami będzie na końcu. Obecnie mamy stan czynienia wysiłków. Wszystko wydarza się w kolejności, zgodnie z wysiłkiem, jaki czynicie. Każdy czyni wysiłek, aby być szczęśliwym, ale nikt oprócz Ojca nie może dać szczęścia. Tak dużo diamentów i klejnotów można było zobaczyć w świątyni Somnat. Skąd one się tam wzięły? Jak oni stali się bogaci? Powinniście rozmyślać o tej wiedzy (ubijać tę wiedzę) w ciągu dnia. Żyjąc w domu ze swoją rodziną, macie być tak czyści jak lotos. Zrobiliście ten wysiłek i tak ten różaniec został stworzony. On stale jest tworzony w każdym cyklu. Wiecie, na czyją pamięć ten różaniec został stworzony. Tamci ludzie przesuwają paciorki różańca i są całkowicie tym pochłonięci. Tylko wy wiecie, co wydarza się na ścieżce czczenia, a co się wydarza na ścieżce wiedzy. Możecie wyjaśniać każdemu. Po uczynieniu wysiłku, na końcu wynik będzie ogłoszony, tak jak w poprzednim cyklu. Każdy musi stale sprawdzać siebie. Rozumiecie, że macie się tacy stać. Otrzymaliście margines na czynienie wysiłku. Ojciec wita was w kolejności, zgodnie z wysiłkiem, jaki czynicie. Ojciec wita was z większą radością niż wy, dzieci witacie Go. Obowiązkiem Ojca jest was powitać. Powitanie oznacza zbawienie. To jest najwyższa forma powitania. Ojciec przychodzi tutaj, aby powitać was wszystkich. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Aby otrzymać błogosławieństwa od wielu, stańcie się dobroczyńcami. Gdy wykonujesz czyny dla utrzymania swojego ciała, uwalniaj siebie od niewoli i koniecznie wykonuj Bożą usługę rano i wieczorem.

2. Nie marnuj swojego czasu na inne kwestie, ale pamiętaj Ojca i bierz od Niego moc. Przebywaj tylko w Towarzystwie Prawdy. Czyń wysiłek, aby dawać każdemu szczęście swoimi myślami, słowami i czynami.


Błogosławieństwo:
Nie miej wiedzy o pragnieniach (ichcha) i stań się dobry (achcha) poprzez wyrzeczenie się wszystkich ograniczonych pragnień.

Jeśli masz w umyśle jakiś rodzaj pragnienia, ono nie pozwoli ci stać się dobrym. Gdy idziesz w słońcu, twój cień jest przed tobą i jeśli próbujesz go schwytać, to nie możesz, a jeśli się odwrócisz od niego, będzie szedł za tobą. W podobny sposób pragnienia cię przyciągają i powodują, że płaczesz. Jeśli je pozostawisz, będą postępować za tobą. Ci, którzy o coś proszą, nigdy nie staną się kompletni. Pogoń za ziemskim, ograniczonym pragnieniem jest jak patrzenie na miraż. Zawsze chroń się przed tym i nie będziesz miał wiedzy o pragnieniach.

Hasło:
Gromadź błogosławieństwa za swoje wzniosłe czyny i wzniosłe działania, a sytuacje takie jak góry będą doświadczane jako kłębki waty.