13.05.22           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, Ojciec stworzył ofiarny ogień wiedzy Rudry i wy, bramini, jesteście tymi, którzy się nim opiekują. Zatem z całą pewnością macie żyć w czystości.

Pytanie:
Którym dzieciom Ojciec pomoże na końcu?

Odpowiedź:
Na końcu, gdy nadejdzie wiele klęsk, dzieci, które bardzo dobrze służą, otrzymają pomoc od Ojca. Ojciec na pewno pomoże tym, którzy stali się Jego pomocnikami.

Pytanie:
Czyja twarz jest cudowna? W jakiej formie istnieje memoriał tego?

Odpowiedź:
Gdy Śiw Baba, Ten, który nie posiada własnej twarzy, bierze oparcie tej twarzy, staje się ona cudowną twarzą. Dlatego wy, dzieci, osobiście przybywacie, aby zobaczyć tę twarz. Memoriałem tego są twarze w różańcu Rundy (paciorki z twarzami na nich).

Piosenka:
Jak słodki i uroczy jest Niewinny Bóg Śiwa!

Om śanti.
Nieograniczony Ojciec mówi: Tylko raz, co każde 5000 lat, widzę twarze dzieci. Ojciec nie ma własnej twarzy. Śiw Baba wypożycza stare ciało. Dlatego widzicie twarz obu, Bap i Dady. To dlatego mówi się: Przyjmijcie miłość i pamiętanie od Bap i Dady. Dzieci, widziałyście różaniec Rundy, na którym pokazane są twarze. Różaniec Rundy jest tworzony, a więc wy także widzicie twarz Śiw Baby. Nikt nie wie, że Śiw Baba przychodzi i wypożycza ciało. Śiw Baba mówi poprzez usta tego Brahmy. Zatem to jest Jego twarz. Ojciec przychodzi tylko raz w tym czasie i widzi twarze dzieci. Dzieci, wiecie, że Śiw Baba wypożyczył tę twarz. Jest tak dużo korzyści otrzymywanej dzięki wypożyczeniu swojej twarzy takiemu Ojcu. To jego uszy słyszą wszystko pierwsze. Chociaż wy także słyszycie to natychmiast, to nadal jego uszy są najbliżej ze wszystkich. Wy, dusze, siedzicie w pewnej odległości. Dusza słucha poprzez uszy, a więc jest pewna różnica. Dzieci przybywacie tu, aby osobiście zobaczyć Jego twarz. Jest to cudowna twarz. Ludzie świętują noc Śiwy, a więc z pewnością Śiw Baba, który jest bezcielesny, wchodzi w tego tutaj. Dlatego Jego lądem jest ląd Bharatu. Bharat jest niezniszczalnym miejscem narodzin Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy. Jednakże Jego narodziny nie są takie, jak narodziny ludzkich istot. On sam mówi: Przychodzę i wchodzę w tego, a następnie przekazuję wam, dzieci, wiedzę. Wszystkie inne dusze mają własne ciała. Ja nie posiadam własnego ciała. Oni pokazują także Śiwę w formie owalnego wizerunku. Gdy oni tworzą ofiarne ognie, robią owalne wizerunki z gliny; oni tworzą mniejsze saligramy i większe Śiwa lingam. W rzeczywistości oni nie są ani mniejsi ani więksi. One mają różne rozmiary po to, aby odróżnić Ojca od dzieci. Oni nawet czczą ich oboje na inne sposoby. Oni rozumieją, że jeden to Śiwa, a reszta to saligramy. Przynajmniej oni nie mówią, że wszyscy są Śiwą! Nie, oni wykonują większy wizerunek Śiwa lingam i mniejsze saligramy. Wszystkie te dzieci są z Nim. Baba wyjaśnił, dlaczego oni czczą wszystkie tamte saligramy. To dlatego, że wszyscy jesteście duszami. Poprzez swoje ciała czynicie Bharat wzniosłym. Saligramy otrzymują śrimat Śiw Baby. Został stworzony ofiarny ogień wiedzy Rudry Śiw Baby. Śiw Baba mówi i saligramy także mówią. To jest opowieść o nieśmiertelności, opowieść o prawdziwym Narajanie. Ona zmienia ludzkie istoty ze zwykłego człowieka w Narajana. Czczenie Jego jest najwznioślejsze. Dusze nie są bardzo duże; one są zupełnie maleńkimi punktami. Dusza ma tak dużo wiedzy. Ona ma nagraną w sobie taką dużą rolę. Taka maleńka dusza mówi: Ja wchodzę w to ciało i odgrywam rolę. Ciało jest tak duże. Kiedy dusza wchodzi w ciało, oni zaczyna grać swoją rolę od dzieciństwa. Dusze otrzymały wieczną, niezniszczalną rolę. Ciało nie jest żywe. Gdy żywa dusza wchodzi w nie, ono wtedy zaczyna doświadczać kary w łonie. Jak dusza doświadcza kary? Dusza przyjmuje wiele ciał i ma wizje tego, jak sprawiała cierpienie innym poprzez to ciało i otrzymuje karę. Dusza płacze z rozpaczy i dlatego mówi się, że jest to więzienie łona. Popatrzcie, jak dramat został dobrze stworzony! Dusza gra taka rolę. Dusza składa obietnicę: Nigdy nie popełnię grzechu. Tak malutka dusza otrzymała niezniszczalną rolę. Dusza odgrywa swoją rolę 84 żyć, a potem ją powtarza. To jest cud. Ojciec siada tutaj i wyjaśnia to. Dzieci, rozumiecie, że to jest coś dokładnego. Taki maleńki punkt ma taką dużą rolę. Wielu ma wizje duszy. Oni śpiewają, że dusza jest gwiazdą, że zamieszkuje w środku czoła. Ona odgrywa taką dużą rolę. Jest to zwane naturą. Dusze, wiecie, że pozostawiacie ciało i bierzecie następne. Odgrywacie takie wielkie role. Baba przychodzi i wyjaśnia nam. Jest to taka wzniosła wiedza! Nikt na świecie nie ma tej wiedzy. Ten także jest ludzką istotą. Ojciec teraz wszedł w niego. To nie jest tak, że on był uczniem jakiegoś guru itp., od którego nauczył się okultystycznej potęgi. Niektórzy ludzie myślą, że on otrzymał błogosławieństwo od guru, albo że otrzymał jakąś specjalną potęgę od swojego guru. To jest coś zupełnie innego. Bardzo podoba się wam słuchanie Go bezpośrednio. Wiecie, że Baba wyjaśnia wam osobiście. Baba jest tak maleńki, tak samo, jak wy dusze jesteście także maleńkie. On jest zwany Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą. On jest Najwyższym, Tym, który zamieszkuje w najwyższym lądzie, lądzie ponad. Dzieci, wy także zamieszkujecie w lądzie ponad. Ojciec mówi wam takie subtelne kwestie. On nie wyjaśniał tego na początku. Dzieci, dzień po dniu stale otrzymujecie taką głęboką wiedzę. Kto ją wam daje? Bóg, Najwyższy ze wszystkich. Przychodzi i mówi: Dzieci. Jak dusze mówią poprzez organy? Oni mówią o duszy skrzącej się pośrodku czoła. Oni mówią po prostu, by mówić (dla mówienia). To nie wchodzi do niczyjego intelektu. Nikt nie ma tej wiedzy, by mógł wyjaśniać innym. Bardzo niewielu pośród was rozumie te aspekty. Ci, którzy to rozumieją, potem wdrażają to sobie bardzo dobrze, a następnie inspirują innych do wpajania sobie tego, tzn. mówią o tym. Mówicie, że On jest Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą, a więc powinniście z pewnością otrzymać dziedzictwo od Ojca. Powinniście być panami nieba. Oni z pewnością otrzymaliby dziedzictwo nieba od Ojca. Kiedy On dał to dziedzictwo? Czy dał je w złotym wieku? Z pewnością są czyny przeszłości. Teraz rozumiecie teorię czynów. Baba uczy was takich czynów, dzięki którym tacy się stajecie. Staliście się ustami zrodzonym stworzeniem Brahmy i to dlatego Śiw Baba wypowiada do was wiedzę poprzez usta Brahmy. Jest różnica dnia i nocy. Jest taka ekstremalna ciemność. Nikt w ogóle nie zna Ojca, od którego oni mogą otrzymać światło. Oni mówią, że my aktorzy przyszliśmy tutaj, aby grać swoje role na tym polu czynu. Jednakże oni nie wiedzą, kim są, ani kim jest ich Baba. Oni nawet nie wiedzą, jak obraca się cykl świata. Zostało zapamiętane, że Bóg przychodzi i uczy wszystkie kamienne intelekty, garbatych i tych bez cnót. Wielu ważnych ludzi przychodzi na wystawy. Jednakże to nie jest w ich fortunie. Ojciec jest Panem Biednych. Ze 100, zaledwie jedna bogata osoba wyłoniłaby się. Nawet wtedy, mało kto czyni wysiłek, aby zdobyć wysoką pozycję. Wy jesteście biedni; matki nie mają dużo pieniędzy. Skąd córki wzięłyby pieniądze? Matki są przynajmniej pół-partnerami. Córka niczego nie otrzymuje. Kiedy ona idzie do swoich teściów, staje się pół-partnerem. Ona nie może otrzymać dziedzictwa. Synowie są pełnoprawnymi panami. Ojciec najpierw sprawia, że takie kumari należą do Niego. One żyją w celibacie jako studenci, są biedne i czyste, a więc one są czczone. Wszystko tamto odnosi się do tego czasu. Czyny, które w tym czasie wykonujecie, są potem czczone. Nie może być urodzin Kriszny bez urodzin Śiwy najpierw. Wiecie, że najpierw są narodziny Śiwy, potem Kriszny, a potem Ramy. Dzięki narodzinom Śiwy są także narodziny Matki Świata i Ojca Świata. Zatem wy z pewnością otrzymacie dziedzictwo świata. Stajecie się panami całego świata. Matka Świata jest panem świata. Jest wiele uroczystości w imię Matki Świata. Brahma nie jest tak bardzo czczony. Ojciec umieszcza matki na przedzie. Wszyscy, a zwłaszcza ich mężowie, kopali matki, Śiw Śakti. Ten jest Mężem wszystkich mężów. On wyjaśnia kumari. Córki Matki Świata są matkami panami świata. Te córki przeprowadzają także to samo zadanie co matka (Mama). Tak, jak Mama, wy także jesteście znawcami trzech aspektów czasu. Są zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Jest to ścieżka rodzinna. Większością są matki. Ich imię jest sławione. Imię Brahmy nie jest tak bardzo wysławiane. Bramini Sarsidh (szczególny rodzaj braminów) szczególnie czczą Brahmę. Są dwa rodzaje braminów. Sarsidh i Puśkarni. Innymi są ci, którzy przekazują pisma. Ojciec zasiada tutaj i wyjaśnia, jak ten cykl się obraca i jak On przychodzi. On obiecał, że przyjdzie ponownie po 5000 lat i da wam wiedzę. To także jest wspomniane w piosence. Cokolwiek wydarzyło się w przeszłości, potem jest pamiętane na ścieżce czczenia. Ten dramat jest wieczny. Nigdy nie jest nagrywany. On nie ma początku, środka ani końca; on się toczy. Ojciec przychodzi i wyjaśnia, jak ten dramat się toczy. Musicie doświadczać 84 żyć. Wchodzicie do klanu bramińskiego, następnie do klanu bóstw, potem do klanu wojowników itd. Oni sprawili, że zarówno Śiw Baba jak i bramini zanikli. Stajecie się braminami poprzez Brahmę. Kapłani bramińscy opiekują się ofiarnym ogniem. Nieczyści nie mogą opiekować się ofiarnym ogniem. Kiedy oni tworzą ofiarne ognie, nie oddają się występkowi. Oni nie oddają się występkowi, gdy są na pielgrzymce. Jesteście na duchowej pielgrzymce. Zatem nie możecie oddawać się występkowi. W przeciwnym razie będą przeszkody. Wasza pielgrzymka jest duchowa. Baba mówi: Dzieci, Ja przyszedłem, aby zabrać was z powrotem. Zabiorę was z powrotem jak rój komarów. My dusze tam zamieszkujemy. To, gdzie my dusze zamieszkujemy, jest najwyższym domem. Potem przychodzimy tutaj i stajemy się bóstwami, wojownikami, kupcami i siudrami. Teraz staliśmy się braminami. Ci, którzy staną się braminami, pójdą do nieba. Tam oni także huśtają się na huśtawkach. Tam będziecie huśtać się na huśtawkach wysadzanych diamentami i klejnotami. Oni tak pięknie ozdabiają kołyskę Śri Kriszny. Każdy go kocha. Oni śpiewają: Mantrujmy imię Radhe Gowindy i pójdźmy do Wrindawanu. Teraz stajecie się gotowi, aby pójść tam w praktyczny sposób. Wiecie, że wszystkie pragnienia waszych umysłów są teraz spełniane. Teraz idziecie do lądu Boga. Wiecie, jak Baba zabierze tam wszystkich. To jest jak usunięcie włosa z masła. Ojciec w ogóle nie daje wam żadnej trudności. On tak łatwo daje wam zwierzchnictwo. Ojciec mówi: Pamiętajcie swój ląd Kriszny, gdzie macie pójść. Przede wszystkim Śiw Baba na pewno zabierze was do domu. Stamtąd On pośle was do nieba. Tak, jak jedziecie przez Delhi, tak samo teraz idziecie do lądu Kriszny przez ląd ciszy. Teraz rozumiecie, że powracacie z powrotem. Następnie pójdziecie do lądu Kriszny. My przestrzegamy śrimatu Baby. Dlatego pamiętajcie Ojca i stańcie się czyści! Gdy oni idą na pielgrzymkę, z całą pewnością pozostają czyści. Zachowują także celibat, gdy studiują. Czystość jest na pewno potrzebna. Dzieci, Ojciec inspiruje was do czynienia wysiłku. Wysiłek, jaki czynicie obecnie, stanie się następnie wysiłkiem każdego cyklu. Macie czynić wysiłek. Ta szkoła jest bardzo wspaniała (wielka). Zatem z pewnością macie się uczyć. Sam Bóg was uczy! Nie opuszczajcie ani jednego dnia. Jest to najcenniejsza nauka. Ten Baba nigdy nie opuszcza ani dnia. Dzieci, tutaj osobiście możecie napełniać swoje fartuchy ze skarbca. Im więcej się uczycie, tym większego upojenia będziecie doświadczać. Możecie tu pozostać, jeśli nie macie żadnej niewoli. Jednakże Maja jest taka, że ona wiąże was w niewolę. Wielu także bierze wolne! Baba mówi: Odświeżcie się w pełni. To upojenie nie pozostaje, gdy wychodzicie na zewnątrz. Jest wielu, którzy są upojeni po prostu czytając murli. Przyjdzie wiele klęsk. Ci, którzy staną się pomocnikami i będą bardzo dobrze służyć, otrzymają pomoc. Potem, na końcu także otrzymają pomoc. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Ta nauka jest najcenniejsza. Sam Bóg was uczy. Dlatego nie opuszczajcie ani jednego dnia. Każdego dnia napełniajcie swoje fartuchy skarbami wiedzy.

2. Jest to czas na naukę, a także jesteście na pielgrzymce. Opiekujcie się ofiarnym ogniem Rudry, a aby to robić z całą pewnością macie żyć w czystości. Nie wchodźcie pod wpływ żadnego występku i nie twórzcie przez to przeszkód.

Błogosławieństwo:
Zwiększaj fortunę szczęścia, którą otrzymałeś od Ojca, Dawcy Fortuny, dzieląc się nią z innymi.

Twoją największą fortuną jest, że Ojciec, Dawca Fortuny sprawił, iż należysz do Niego. Ludzie świata są zdesperowani, żeby móc spojrzeć przez sekundę na Boga, natomiast ty jesteś stale zanurzony w Jego oczach. To nazywa się byciem fortunnym. Fortuna jest twoim dziedzictwem. W całym cyklu tylko teraz otrzymujesz taką fortunę. A więc stale zwiększaj swoją fortunę. Sposobem na jej zwiększanie jest dzielenie się nią. Im więcej się nią dzielisz z innymi, to znaczy, sprawiasz, że oni stają się fortunni, tym bardziej twoja fortuna się zwiększa.

Hasło:
Żeby doświadczyć bycia wolnym od przeszkód oraz posiadania stałego i stabilnego stanu, praktykuj więcej koncentracji.