13.06.22           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, to jest szkoła, by zmienić się ze zwykłego człowieka w Narajana. Uczy was Sam prawdziwy Ojciec, prawdziwy Nauczyciel i prawdziwy Satguru. Macie być mocni w tej wierze.

Pytanie:
Dzieci, o co nie powinniście nigdy w najmniejszym stopniu się martwić i dlaczego?

Odpowiedź:
Jeśli ktoś na tej ścieżce ma atak serca i opuszcza ciało, nie powinniście się martwić, ponieważ wiecie, że każdy musi odgrywać własną rolę. Powinniście być szczęśliwi, ponieważ wiecie, że ta dusza zabrała ze sobą sanskary wiedzy i jogi, a więc teraz jeszcze lepiej będzie służyła Bharatowi. Nie ma żadnej kwestii martwienia się; tak było przeznaczone w dramacie.

Piosenka:
Jesteś Matką i Ojcem.

Om śanti.
Dzieci, Ojciec wam wyjaśnia. Dzieci, wiecie, że Ojciec nazywa was dziećmi i że BapDada jest połączony. Najpierw jest BapDada, a potem przychodzą dzieci. To staje się nowym stworzeniem. Ojciec uczy was radża jogi. Uczy nas radża jogi tak samo dokładnie, jak uczynił to 5000 lat temu. Potem, na ścieżce czczenia oni stworzyli z tego księgę i nazwali ją Gitą. Jednak, teraz nie ma kwestii tamtej Gity. Oni później stworzyli to pismo i nazwali go Śrimat Bhagawat Gita, księga łatwej radża jogi. Nie ma żadnej korzyści w czytaniu pism ścieżki czczenia, ani nie możecie otrzymać dziedzictwa tylko przez pamiętanie Śiw Baby. Tylko teraz, w zbieżnym wieku, możesz otrzymać dziedzictwo. Ojciec daje nieograniczone dziedzictwo i On daje je w zbieżnym wieku. Ojciec uczy radża jogi. Między tym, czego uczą mędrcy i święci mężowie a tym, czego uczy was Ojciec jest taka różnica jak pomiędzy dniem a nocą. Oni mają Gitę w swoich intelektach. Wierzą, że Kriszna ją przekazał, a Wijas ją zapisał. Jednak Kriszna nie przekazał Gity, ani nie było go w tym czasie, a więc forma Kriszny w tym czasie nie mogła istnieć. Ojciec wyjaśnia i czyni wszystko jasnym. Mówi: „Teraz sam osądź!” Jego imię jest słynne. Tylko Jeden, który przekazuje prawdę, może zmienić zwykłego człowieka w Narajana. Wiecie dzieci, że siedzimy w tej szkole lub ofiarnym ogniu wiedzy Rudry, aby zmienić się ze zwykłego człowieka w Narajana. Imię „Śiw Baba” jest dobre. Na pewno jest Ojciec i Dada. Przyszliście tutaj z tą wiarą. Ojciec wyjaśnia wam istotę wszystkich Wed i pism poprzez Brahmę i mówi: Czynię was trikaldarsi (znawcami trzech aspektów czasu). To nie jest tak, że stajecie się trilokinat (panami trzech światów). Nie. Stajecie się panami tylko siedziby Śiwy, ale to nie może być zwane światem. Świat jest tam, gdzie istnieją tylko ludzie i to jest to ludzki świat, świat żyjących istot, a ten drugi świat jest światem bezcielesnym. Jest wam dawana wiedza o trzech światach, ale Baba nie czyni was panami trzech światów. Otrzymaliście wiedzę o trzech światach i dlatego jesteście zwani trilokdarsi (widzący trzy światy). Nawet Lakszmi i Narajan nie mogą być zwani panami trzech światów. Wisznu nie może być zwany panem trzech światów, ponieważ on nawet nie ma wiedzy o trzech światach. Lakszmi i Narajan, którzy są Radhe i Kriszną w swoim dzieciństwie, także nie mają wiedzy o trzech światach. Wy macie stać się trikaldarsi i wziąć wiedzę. Oni mówią, że Kriszna był panem trzech światów. Ale nie; ci, którzy władają tymi światami są zwani panami tych światów. On staje się tylko panem nieba (Wajkunt). Złoty wiek jest zwany Wajkunt. Srebrny wiek nie może być tak zwany. Ja (Śiw Baba) nie mogę stać się panem tego świata. Śiw Baba jest tylko Panem brahm, najwyższego żywiołu. On jest tylko Panem Brahmandu, gdzie my, dusze istniejemy w owalnym kształcie. Brahma, Wisznu i Śankar mieszkają w subtelnym rejonie, a więc nazwiecie ich panami tamtego miejsca, podczas gdy wy stajecie się panami Wajkunt (nieba). Jedna kwestia dotyczy subtelnego rejonu, a druga bezcielesnego świata. Tylko wy możecie stać się trikaldarsi. Wasze trzecie oko się otworzyło. Oni pokazują trzecie oko w środku czoła. Dlatego mówią „trinetri” (ten, który ma trzecie oko). Jednak nadają ten symbol bóstwom, ale tylko kiedy osiągniecie swój stan karmatyczny, będziecie posiadać trzecie oko. To dotyczy obecnego czasu. Bóstwa nie dmą w konchę wiedzy. Oni pokazali fizyczną konchę, ale to dotyczy ust. Wy ustami dmiecie w konchę wiedzy. Studiujecie wiedzę, tak, jak oni studiują wiedzę na wielkim uniwersytecie. To jest Uniwersytet Boga Ojca, Oczyściciela. Jesteście studentami takiego wielkiego uniwersytetu. Oprócz tego wiecie także, że nasz Baba jest naszym Ojcem, Nauczycielem i Satguru. On jest wszystkim. Ta Matka i Ojciec w każdej sytuacji dają wam szczęście. Dlatego mówi się: Jesteś Matką i jesteś Ojcem. Ten Jeden jest Sacharyną, jest bardzo słodki. Nikt inny nie może być tak słodki jak bóstwa. Dzieci, wiecie, że Bharat był bardzo szczęśliwy, wiecznie zdrowy i wiecznie bogaty. Był całkowicie czysty. Mówi się również: Bharat wolny od występków. Nie możecie nazwać go takim obecnie. Teraz będzie zwany występnym i nieczystym. Ojciec wszystko wam wyjaśnia i czyni dla was wszystko prostym. Znacie Ojca i dziedzictwo. Baba czyni was słodkimi. Czujecie także, że zgodnie ze śrimatem macie się uczyć i uczyć innych. To jest jedyne zadanie, ponieważ oprócz tego jest bardzo dużo cierpienia karmy z wielu żyć. Jeżeli ktoś choruje i jutro ma atak serca, wówczas po prostu uważaj, że taka jest jego rola w sztuce życia. Ta dusza być może ma teraz do odegrania inną rolę, a więc nie ma kwestii cierpienia. Sztuka życia ma stały plan. Ta dusza musi grać inną rolę. A więc czym się martwić? Dusza będzie jeszcze lepiej służyła Bharatowi, ponieważ zabiera ze sobą także sanskary wnoszenia korzyści innym, a więc powinniście być szczęśliwi. Jest wam wyjaśniane, że nawet jeśli matka ci umrze, powinieneś jeść chałwę! W tym potrzeba wielkiego zrozumienia. Wiecie, że jesteście aktorami. Każdy ma grać własną rolę. To jest ustalone w sztuce życia. Masz zostawić jedno ciało i grać następną rolę. Z jakimi sanskarami pójdziesz, będziesz tam w sposób incognito służyć. Sanskary są w duszy. Jest szacunek do głównych, usłużnych dzieci. Tylko wy, dzieci, służycie Bharatowi i wnosicie mu korzyść (pomagacie). Cała reszta wnosi tylko stratę. Oni czynią Bharat nieczystym. Na przykład: jeżeli pierwszej klasy sannjasin ma opuścić ciało, to siada z wiarą, że pozostawi to ciało i scali się z żywiołem brahm. Zatem on nie może nikomu wnieść korzyści, ponieważ nie jest dzieckiem Dobroczynnego Ojca. Wy jesteście dziećmi Dobroczyńcy, a więc nikomu nie wnosicie żadnej straty. Odeszlibyście po to, aby wnieść korzyść. Ten świat jest nieczysty. Ojciec wydał rozkaz: nie chcemy dłużej stworzenia zrodzonego poprzez występek; to jest tamopradhan. Przez połowę cyklu mieczem żądzy sprawialiście sobie nawzajem cierpienie. Tych 5 złych duchów Rawana, które sprawiają wam cierpienie, jest waszym największym wrogiem. Nie było żadnej „Złotej Lanki” itd. Oni wymyślili te historie. Ojciec mówi: „Jest to nieograniczona kwestia.” Obecnie łańcuchy Rawana wiążą cały ludzki świat. Oni pokazali bardzo dobry obraz w magazynie: każdy jest uwięziony w klatce Rawana. Każdy jest w domu cierpienia. To nie jest dom wolny od cierpienia. Nie jest to również hotel Aśoka (wolny od cierpienia); wszystkie hotele sprawiają cierpienie. Oni wykonują takie brudne czyny! Dzieci, wiecie, kto jest czysty, a kto brudny. Teraz stajecie się kwiatami. Dzieci, rozumiecie, że taka wielka rola jest nagrana w duszy. To są bardzo wspaniałe punkty. Niezniszczalna rola 84 żyć jest nagrana w małej duszy. Ludzie także mówią: Jesteśmy nieczyści i tamopradhan. Teraz jest koniec. Jest rozlew krwi bez powodu. Tak wielu ludzi umrze przy użyciu jednej bomby. Teraz wiecie, że ten stary świat dłużej nie pozostanie. To jest stare ciało i stary świat, a my mamy pójść do nowego świata i wziąć nowe ciała. Dlatego czynimy starania zgodnie ze śrimatem. Niewątpliwie wszystkie dzieci są Jego pomocnikami. Przestrzegając śrimatu Śri, Śri stajecie się Śri Lakszmi i Śri Narajanem. Wiceprezydenta nie można nazwać prezydentem; to nie jest możliwe. W jaki sposób Bóg mógłby inkarnować w skały i kamienie? Zostało zapamiętane, że On mówi: Ja przychodzę kiedy panuje największa niereligijność. Musze przyjść na końcu żelaznego wieku, gdy staliście się całkowicie nieczyści. Dzieci, teraz macie pamiętać Mnie, waszego Ojca. Baba pyta: Czy nie potrafisz pamiętać Baby? A wy odpowiadacie: Baba, stale Cię zapominamy. Dlaczego? Nigdy nie zapominasz swojego fizycznego ojca. Jednak, to jest coś całkowicie nowego. Ojciec jest bezcielesny, jest punktem. Nie rozwinęliście w sobie jeszcze tej praktyki. Oni mówią, że nigdy o czymś takim nie słyszeli, ani w ten sposób nigdy nie myśleli o Nim. Nawet bóstwa nie mają tej wiedzy, ponieważ ta wiedza zanika. Bóstw nie można nazwać tymi, którzy obracają dyskiem samorealizacji, chociaż mówi się, że podwójna forma Wisznu, staje się Lakszmi i Narajanem. Podwójna forma jest pokazywana do reprezentowania ścieżki rodzinnej: Brahma i Saraswati, Śankar i Parwati, Lakszmi i Narajan. Tylko Jeden jest Najwyższy ze wszystkich. Potem są ci, którzy są drudzy, trzeci itd. Ojciec teraz mówi: Dzieci, zapomnijcie swoje ciała, wszystkie cielesne religie i uważajcie siebie za dusze: Ja, dusza, jestem dzieckiem Ojca. Nie jestem sannjasinem. Pamiętaj Ojca i zapomnij o wszystkich religiach ciała. Jest to bardzo łatwe. Teraz siedzimy z Ojcem. Baba siedzi tutaj i wyjaśnia poprzez Brahmę. Bap i Dada są połączeni. Tak jak bliźnięta rodzą się w tym samym czasie, tak rola tych obu jest grana razem. Dzieci, zostało wam wyjaśnione, że wasze ostatnie myśli poprowadzą was do waszego celu. Jeżeli w czasie opuszczania ciała twój intelekt jest gdzieś pociągnięty, będziesz musiał się tam urodzić. Jeżeli w ostatnich chwilach pojawi się przed tobą twarz twojego męża, tam pójdzie twój intelekt. Jaką masz świadomość w ostatnich chwilach, to ma na ciebie wielki wpływ. Jeśli w tym czasie masz tę świadomość, że staniesz się dzieckiem jak Kriszna, wtedy nawet nie pytajcie! Urodzisz się jako bardzo piękne dziecko. Teraz macie tylko utrzymywać upojenie dla ostatnich chwil. A więc co zrobisz teraz? Wiesz, że pamiętasz Śiw Babę. Każdy ma wizję. Oboje, Radhe i Kriszna mają koronę z pawich piór, oni staną się księciem i księżniczką. Ale kiedy? W złotym czy srebrnym wieku? To zależy od twoich wysiłków. Im więcej starań czynisz, tym wyższą pozycję weźmiesz. Mówicie: Weźmiemy królestwo na 21 żyć. Jeśli Mama i Baba je biorą, dlaczego nie mielibyśmy ich naśladować? Sami macie sobie wdrażać wiedzę i inspirować do tego innych. Tylko jeżeli będziesz tyle służyć, otrzymasz nagrodę na 21 żyć. Ci, którzy w szkole nie czynią bardzo dobrych starań, otrzymują niższe stopnie. Teraz pokonujecie Maję, 5 występków; wasza wojna nie zawiera żadnej przemocy. Jeśli Rama nie otrzymałby symbolu łuku i strzały, to jak byście mogli rozróżnić dynastię słońca od dynastii księżyca? Ojciec mówi: Im więcej wysiłku czynisz, tym bardziej twoje ostatnie myśli poprowadzą cię do twojego celu. Nigdy nawet nie myśl o swoim ciele; masz zapomnieć wszystko. Ojciec mówi: Przyszedłeś bezcielesny i masz powrócić bezcielesny. Jesteś bardzo małą kropką, która słucha poprzez swoje uszy i mówi poprzez usta: Ja, dusza zostawiam ciało i biorę następne. My, dusze wracamy teraz do domu. Baba bardzo dobrze nas teraz ozdabia, dzięki czemu zmieniamy się z ludzkich istot w bóstwa. Wiecie, że pamiętając Śiw Babę staniecie się tacy jak bóstwa. W Gicie zostało również wspomniane: Pamiętaj Mnie i swoje dziedzictwo, a staniesz się panem nieba. Jest to bardzo łatwe. Rozumiecie także: Naprawdę, w każdym cyklu bierzemy swoje dziedzictwo od Niego poprzez Brahmę. Śpiewa się: Religia bóstw została założona poprzez Brahmę. Jeśli nie zdasz, wejdziesz do religii wojowników w srebrnym wieku. Poprzez Brahmę są zakładane trzy religie: bramińska, bóstw i wojowników. W złotym wieku nie ma żadnych innych religii. Wszystkie inne religie pojawiają się później. My nie mamy z nimi niczego wspólnego. Ludzie Bharatu zapomnieli o tym, że należeli do oryginalnej, wiecznej religii bóstw. To także jest rola w sztuce życia, która w ten sposób została stworzona. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Prowadź interes uczenia się, a także uczenia innych zgodnie ze śrimatem. Bądź silny na torach przeznaczenia sztuki życia. O nic się nie martw.

2. Na końcu nie powinieneś pamiętać nikogo oprócz jednego Ojca. Dlatego praktykuj zapominanie swojego ciała. Masz stawać się bezcielesny.

Błogosławieństwo:
Stań się kompletnym Waisznawą i tym, który odnosi sukces w wykonywaniu tapasji, który nie dotyka niczego złego swoim umysłem ani intelektem.

Ci, z osobowością i królewskością czystości nie mogą dotknąć niczego złego swoimi umysłami ani intelektami. Tak jak w bramińskim życiu wszelkie fizyczne pociągnięcie i fizyczne dotykanie jest nieczystością, w ten sam sposób, pozwalanie swojemu umysłowi lub intelektowi na pociągnięcie lub bycie dotkniętym przez jakikolwiek występek, nawet w myślach, jest nieczystością. A więc nie dotykaj niczego złego nawet w swoich myślach. To wskazuje na kompletnego Waisznawa i tego, który odnosi sukces w wykonywaniu tapasji.

Hasło:
Skończ z problemami umysłu oraz uczyń swoją teraźniejszość i przyszłość promiennymi.