13.07.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, przekazujcie każdemu dobrą wiadomość, że na świecie ponownie jest ustanawiany pokój. Ojciec przyszedł, aby założyć jedną, oryginalną, wieczną religię bóstw.

Pytanie:
Dzieci, dlaczego jest wam wciąż powtarzany sygnał, aby przebywać w pamiętaniu?

Odpowiedź:
Dlatego, że tylko mając pamiętanie stajecie się wiecznie zdrowe i czyste. Dlatego, kiedy tylko masz czas, przebywaj w pamiętaniu. Wcześnie rano, po kąpieli itp., idź na spacer albo usiądź w odosobnieniu. Tutaj nie ma niczego innego poza dochodem. To mając pamiętanie staniecie się panami świata.

Om śanti.
Słodkie dzieci, wiecie, że w obecnie każdy na świecie pragnie spokoju. Stale słyszycie pytania ludzi, w jaki sposób może zapanować pokój na świecie. Jednak nikt nie wie, kiedy istniał taki pokój, którego oni teraz pragną. Tylko wy wiecie, że na świecie spokój istniał wtedy, gdy istniało królestwo Lakszmi i Narajana. Nawet obecnie ludzie wciąż budują świątynie dla Lakszmi i Narajana. Możecie powiedzieć każdemu, że spokój na świecie istniał 5000 lat temu i że teraz jest ustanawiany ponownie. Kto go ustanawia? Ludzkie istoty tego nie wiedzą. Dzieci, Ojciec wszystko wam wyjaśnił, a więc możecie wyjaśniać to każdemu. Możecie do nich także pisać, jednak jak dotychczas nikt nie ma takiej odwagi, by pisać do kogoś o tym. Czytacie nawet w gazetach, że każdy na świecie pragnie spokoju. Gdy toczy się wojna, ludzie zapalają ofiarny ogień, by zapanował pokój na świecie. Jaki ofiarny ogień? Oni zapalają ofiarny ogień Rudry. Dzieci, teraz wiecie, że Ojciec, który jest także nazwany Rudra Śiwa, stworzył ten ofiarny ogień wiedzy. Teraz na świecie jest ustanawiany pokój. W złotowiecznym, nowym świecie, w którym panował spokój, niewątpliwie musieli istnieć władcy. Nie powiecie, że spokój powinien panować w świecie bezcielesnym. Tam, tak czy inaczej panuje spokój. To świat jest miejscem, w którym mieszkają ludzkie istoty. Rejonu bezcielesnego nie można nazwać światem. Jest to miejsce spokoju. Baba wciąż to wyjaśnia. Jednak niektóre dzieci zapominają o tym, a niektóre są w stanie utrzymywać to w swoich intelektach i dlatego mogą wyjaśniać to innym. Bardzo łatwo można wyjaśniać komuś, w jaki sposób na świecie istniał spokój i w jaki sposób jest on teraz ponownie zakładany. Kiedy w Bharacie istniało królestwo oryginalnej, wiecznej religii bóstw, była tam tylko jedna religia. To, że istniał spokój na świecie, jest bardzo łatwe do wyjaśnienia i do opisania. Możecie pisać nawet do tych, którzy budują ogromne świątynie: Na świecie 5000 lat temu panował pokój, gdy istniało królestwo tych, którym teraz budujecie świątynie. W Bharacie było ich królestwo i wtedy nie było żadnych innych religii. To jest bardzo łatwe, jest to kwestia zdrowego rozsądku. Zgodnie z planem sztuki życia, gdy będziecie robić dalszy postęp, wszystko stanie się zrozumiałe. Tą dobrą wiadomość możecie przekazywać każdemu. Drukujcie na pięknych kartkach: Na świecie 5000 lat temu panował pokój. Gdy świat był nowy i Bharat był nowy, istniało królestwo Lakszmi i Narajana. Pokój jest ponownie zakładany na świecie. Dzieci, pamiętając tylko te aspekty, powinnyście być stale bardzo szczęśliwe. Wiecie, że tylko dzięki pamiętaniu Ojca możecie się stać panami świata. Dzieci, wszystko zależy od wysiłku, jaki czynicie. Baba wyjaśnił, że gdy tylko macie czas, powinnyście być w pamiętaniu Baby. Wcześnie rano, po kąpieli, idźcie na spacer lub usiądźcie gdzieś w odosobnieniu. Tutaj, na tej ścieżce, macie tylko zarabiać dochód. To pamiętanie jest po to, by stać się wiecznie czystym i wiecznie zdrowym. Chociaż sannjasini żyją w czystości, to niektórzy niewątpliwie chorują. Ten świat jest światem chorób. Tamten świat jest światem wolnym od chorób. Tylko wy o tym wiecie. W jaki sposób ludzie w tym świecie mogą się dowiedzieć, że każdy w niebie jest wolny od choroby? Nikt nie wie, czym jest niebo. Wy teraz to wiecie. Baba mówi: Możecie to wyjaśnić każdemu, kogo spotykacie, np: ktoś w tym świecie może być zwany królem lub królową, ale nikt nie jest naprawdę królem ani królową. Powiedzcie, nie jesteś teraz królem ani królową. To trzeba usunąć z ich intelektów. Zakładane jest teraz królestwo cesarza śri Narajana i cesarzowej śri Lakszmi, a więc niewątpliwie nie będzie tutaj żadnych królów ani królowych. Zostało im powiedziane, żeby zapomnieli, że byli królami i królowymi oraz że powinni zachowywać się jak zwykłe ludzkie istoty. Oni także mają pieniądze, złoto itp. Teraz wprowadzane są prawa, aby im to wszystko odebrać. Wtedy oni staną się tacy, jak zwykłe ludzkie istoty. Takie metody są teraz tworzone. Zostało zapamiętane, że bogactwo niektórych ludzi zostało pogrzebane pod ziemią, a bogactwo innych zagrabili królowie. Teraz królowie nie ograbiają nikogo. Tak czy inaczej, nie ma żadnych królów. To ludzie ograbiają innych ludzi. Dzisiejsze królestwo jest bardzo zdumiewające. Królestwo jest na nowo zakładane wtedy, gdy całkowicie znikają imiona innych królów. Teraz rozumiecie, że idziecie do miejsca, gdzie będzie panował pokój na całym świecie. To jest ziemia szczęścia, satopradan świat. Czynimy starania, aby tam pójść. Dzieci, powinnyście siadać tutaj i wyjaśniać z wielkim splendorem. Nie powinno być sztucznego zewnętrznego splendoru. Obecnie jest wielu takich, którzy są sztuczni. Tutaj, macie stać się prawdziwymi silnymi Brahma kumar i kumari. Wy, bramini, przeprowadzacie zadanie zakładania pokoju na świecie razem z Ojcem Brahmą. Są potrzebne bardzo spokojne i bardzo słodkie dzieci, aby ustanowić taki spokój, ponieważ wiecie, że staliście się instrumentami do założenia pokoju na świecie. Dlatego przede wszystkim, potrzebujemy mieć bardzo duży spokój. Macie także rozmawiać ze sobą bardzo łagodnie i z wielką królewskością. Jesteście całkowicie incognito. Wasze intelekty są napełniane skarbami niezniszczalnych klejnotów wiedzy. Jesteście dziedzicami Ojca. Macie napełnić się taką ilością skarbów, jaką posiada Ojciec. Cała Jego posiadłość jest wasza. Jednak, gdy nie macie dość odwagi, nie umiecie jej wziąć. Tylko ci, którzy ją wezmą, zasłużą na wysokie pozycje. Powinniście interesować się wyjaśnianiem innym. Mamy ponownie uczynić Bharat niebem. Spełniając swoje obowiązki itd., macie także służyć. Dlatego Baba mówi nam, abyśmy przyspieszyli. Jednak, pomimo to wszystko odbywa się zgodnie ze sztuką życia. Każdy robi wszystko w swoim czasie. Dzieci, jesteście inspirowane do czynienia starań. Dzieci, macie wiarę, że pozostało bardzo mało czasu. To jest nasze ostatnie życie, a potem będziemy w niebie. Ta ziemia jest ziemią cierpienia, ale potem stanie się ziemią szczęścia. Oczywiście, potrzeba na to czasu. To zniszczenie nie jest małe. Gdy nowy dom jest budowany, to pamięta się tylko nowy dom. To jest ograniczony aspekt. Relacje z innymi itp. nie zmieniają się poprzez to. Ten stary świat musi się zmienić. Wtedy ci, którzy dobrze uczyli się, wejdą do królewskiej rodziny. W przeciwnym razie staną się poddanymi. Dzieci, powinnyście mieć wielkie szczęście. Baba wyjaśnił, że doświadczacie szczęścia przez 50-60 żyć. Macie także bardzo dużo bogactwa w miedzianym wieku. Cierpienie przychodzi później. Gdy królowie zaczynają walczyć między sobą i oddzielać od siebie, wtedy zaczyna się cierpienie. Na początku nawet zboże było bardzo tanie. Głód przychodzi później. Wy macie bardzo dużo bogactwa. Z satopradan stopniowo stajecie się tamopradan. Dlatego, dzieci, wewnętrznie powinnyście być bardzo szczęśliwe. Jeśli sami nie macie spokoju ani szczęścia, to w jaki sposób założycie pokój na świecie? Intelekty wielu są niespokojne. Ojciec przychodzi, aby dać błogosławieństwo spokoju. On mówi: Pamiętaj Mnie, a potem dzięki potędze tego pamiętania niespokojne dusze, które stały się tamopradan, staną się satopradan i spokojne. Jednak, niektóre dzieci nie są w stanie czynić starań w pamiętaniu. Maja sprowadza dużo sztormów dlatego, że nie przebywają w pamiętaniu. Jeśli nie będziecie przebywać w pamiętaniu i nie staniecie się całkowicie czyści, będziecie musieli doświadczyć kary oraz pozycja będzie zniszczona. Nie myśl, że tak czy inaczej pójdziesz do nieba. Och! Czy dobrze jest po biciu doświadczyć szczęścia wartego grosza? Ludzie czynią dużo starań, by zasłużyć na wysokie pozycje. Nie powinieneś myśleć, że zadowolisz się tym, co otrzymasz. Nie ma nikogo, kto by nie czynił jakichś starań. Nawet fakirzy (religijni żebracy) żebrzą, aby dostać pieniądze. Każdy ma głód pieniędzy. Możesz mieć każdy rodzaj szczęścia zapieniądze. Dzieci wiecie, że otrzymujecie nieograniczone bogactwo od Baby. Jeżeli czynisz mniejsze starania, otrzymasz mniej bogactwa. Ojciec daje ci bogactwo. Ludzie mówią: Gdybym był bogaty, to pojechałbym do Ameryki itd. Im więcej pamiętasz Ojca i służysz, tym więcej szczęścia otrzymasz. Ojciec inspiruje swoje dzieci, by w każdym aspekcie czyniły starania i stawały się wzniosłe, ponieważ uważa, że jego dzieci będą sławić imię jego rodziny. Dzieci, macie sławić imię rodziny Boga, a także imię Ojca. Ten, Jeden jest prawdziwym Ojcem, prawdziwym Nauczycielem i prawdziwym Satguru. Ojciec jest Najwyższy ze Wszystkich i On jest prawdziwym Satguru. Powiedziano wam, że istnieje tylko jeden Guru i nikt inny. Dawca Zbawienia dla wszystkich jest tylko Jeden. Tylko wy o tym wiecie. Stajecie się teraz tymi z boskimi intelektami. Stajecie się boskimi królami i boskimi królowymi ziemi boskości. Tak łatwo jest wyjaśniać, że Bharat był złotowieczny. Możecie wyjaśniać, używając obrazu Lakszmi i Narajana, że na świecie istniał spokój. Spokój panował w niebie. Teraz jest piekło i niepokój. Lakszmi i Narajan mieszkają w niebie. Kriszna jest zwany panem. On jest także zwany bogiem Kriszną. Istnieje wielu panów. Nawet ci, którzy posiadają dużo ziemi, właściciele ziemscy, są nazywani panami. Kriszna był księciem świata, w którym panował pokój. Nikt nie wie, że Radhe i Kriszna stali się Lakszmi i Narajanem. Stworzono dużo opowieści na wasz temat. One powodują dużo zaburzeń. Mówią, że czynicie każdego bratem i siostrą. Zostało wyjaśnione, że jesteście braminami, dziećmi Pradżapity Brahmy, zrodzonymi poprzez słowa. To o was mówi się: Pokłony braminom, którzy stają się bóstwami. Ziemscy bramini mówią do was „namaste”, ponieważ jesteście prawdziwymi braćmi i siostrami. Żyjecie w czystości, dlaczego więc oni nie mieliby szanować tych, którzy są czyści? Gdy panna jest czysta, każdy jej się kłania. Nawet gość z zewnątrz pokłoni się pannie. Dlaczego ona jest tak chwalona obecnie? Z powodu was, Brahma Kumar i Brahma Kumari. Większość z was to panny. Została zapamiętana armia Śiw śakti i pandawów. W tej armii są także mężczyźni, ale wy zostałyście zapamiętane, ponieważ większość z was to kobiety. Ci, którzy dobrze się uczą, stają się wzniośli. Poznaliście teraz historię i geografię całego świata. Bardzo łatwo jest wyjaśniać cykl. Bharat był ziemią boskości, a teraz jest ziemią kamieni.Dlatego, obecnie każdy jest panem kamieni. Dzieci, znacie cykl 84 żyć. Teraz macie wrócić do domu. Dlatego, macie pamiętać Ojca, aby wasze grzechy mogły być usunięte. Jednak, niektóre dzieci nie potrafią czynić pełnych wysiłków w pamiętaniu z powodu niedbałości. One nie budzą się wcześnie rano. Jeśli się nawet budzą, to nie cieszą się z tego powodu. Zaczynają czuć się senni i ponownie zasypiają. Tracą nadzieję. Baba mówi: To jest pole bitwy i nie wolno wam tracić nadziei. Macie zwyciężyć nad Mają dzięki potędze pamiętania. W tym celu czyń starania. Jest dużo dobrych dzieci, które dokładnie nie pamiętają Ojca. Gdy prowadzisz dziennik, wtedy możesz powiedzieć, ile miałeś dochodu, a ile straty. Niektórzy mówią: Prowadzenie dziennika naprawdę uczyniło cuda z moim stanem. Zaledwie kilku prowadzi taki dziennik. To wymaga wielkiego wysiłku. W wielu ośrodkach są nawet tacy fałszywi, którzy przychodzą i tam przebywają. Są fałszywi, ponieważ wciąż grzeszą. Gdy nie przestrzegają wskazówek Ojca, to jest przyczyną bardzo dużej szkody. Dzieci, nie możecie powiedzieć, czy to mówi Bezcielesny, czy cielesny. Zostało wam wyjaśnione wiele razy, że macie uważać, iż to Śiw Baba daje wam polecenia. Wtedy wasze intelekty będą z Nim połączone. Obecnie w celu przeprowadzenia zaręczyn ludzie pokazują fotografie. Nawet dają ogłoszenie dotyczącepartnera, drukując fotografię ze słowami „potrzebny jest ktoś z dobrego domu dla tego i tego”. Popatrzcie, jaki stan osiągnął świat. Wiecie, że istnieje dużo pomysłów i opinii. Bramini, wy macie tylko jedną wskazówkę: Polecenie, aby ustanowić spokój na świecie. Zakładacie spokój na świecie poprzez przestrzeganie śrimatu. Dlatego, dzieci, macie być bardzo spokojne. Ci, którzy coś robią, otrzymują za to nagrodę. W przeciwnym razie będzie wielka strata. Będzie to strata na wiele żyć. Dzieci, zostało wam powiedziane, żebyście stale sprawdzały swoje konto dochodu i straty. Sprawdzaj swój dziennik, by zobaczyć, czy sprawiłeś komuś cierpienie. Ojciec mówi: Obecnie każda sekunda jest najcenniejsza. Nie jest wielką rzeczą otrzymać coś małego po doświadczeniu kary. Waszym pragnieniem jest stać się bardzo bogatymi. Ci, którzy najpierw byli godni czczenia, stali się czcicielami. Tylko, gdy oni mają dużo bogactwa, mogą budować świątynie Somnath i czcić Go. To także jestkonto. Tak czy inaczej jest wam, dzieci wyjaśniane: Jest dla was korzyść, gdy prowadzicie dziennik. Wszystko zapisuj. Stale każdemu dawajcie posłannictwo. Nie siedźcie tylko w ciszy. Macie również wyjaśniać w pociągu i rozdawać im trochę literatury. Powiedzcie im: To jest warte milionów. Gdy w Bharacie istniało królestwo Lakszmi i Narajana, na świecie panował pokój. Ojciec teraz ponownie przyszedł, aby założyć to królestwo. Pamiętaj Ojca i twoje grzechy będą usunięte, a na świecie zapanuje pokój. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. My, bramini jesteśmy instrumentami do założenia pokoju na świecie, a więc mamy być bardzo, bardzo spokojni. Mamy mówić bardzo łagodnie i z wielką królewskością.

2. Wyrzeknij się niedbałości i czyń starania, aby mieć pamiętanie. Nigdy nie trać nadziei.

Błogosławieństwo:
Bądź zawsze zwycięski i wolny od trosk jak Wisznu dzięki uczynieniu węża wad swoim posłaniem.

Wisznu pokazywany na posłaniu z węży jest pamiątką łatwego życia joginów, was, zwycięskich dzieci. Joga pozwala łatwo kontrolować nawet węża występków. Dzieci, które odniosą zwycięstwo nad wężem występków i uczynią z niego wygodne posłanie, będą stale szczęśliwe i bez trosk jak Wisznu. Dlatego zawsze miej przed sobą obraz bycia duszą, która przejęła władzę nad występkami i ma wszystkie prawa. Ty, dusza, jesteś w stanie ciągłego odpoczynku i nie masz trosk.

Hasło:
Dzięki równowadze między byciem dzieckiem a byciem mistrzem, zrealizuj swoje plany w praktyczny sposób.