13.09.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, jest tylko jeden uniwersytet, w którym są przekształcane wszystkie ludzkie istoty i wszystkie żywioły. To tutaj każdy otrzymuje zbawienie.

Pytanie:
Którą radę macie natychmiast wprowadzić w praktykę, gdy tylko pojawia się u was wiara w Ojca?

Odpowiedź:
Gdy wierzysz w to, że przyszedł Ojciec, to pierwsza rada Ojca, którą powinieneś natychmiast wprowadzić w praktykę to: 1) Zapomnij wszystko, co widzą twoje oczy. Przestrzegaj tylko Moich poleceń. Natychmiast zastosuj tę radę. 2) Gdy należysz do Ojca, to nie powinieneś mieć relacji dawania i brania z nieczystymi istotami. Dzieci, które mają wiarę w intelektach, nigdy nie mogą mieć żadnych wątpliwości.

Om śanti.
To jest dom, jak i również uniwersytet. Jest on zwany Światowym Uniwersytetem Boga Ojca, ponieważ tutaj otrzymują zbawienie ludzkie istoty całego świata. To jest prawdziwy uniwersytet świata, a także dom. Siedzicie przed Matką i Ojcem i jest to również uniwersytet. Tutaj siedzi Duchowy Ojciec. To jest duchowa wiedza, którą otrzymujecie od Duchowego Ojca. Żadna ludzka istota, tylko Duchowy Ojciec może dać tę duchową wiedzę. Tylko On jest zwany Oceanem Wiedzy i poprzez wiedzę otrzymujecie zbawienie. Dlatego Oceanem Wiedzy i Dawcą Zbawienia dla wszystkich jest tylko jeden Ojciec. Poprzez Ojca nie tylko wszystkie ludzkie istoty całego wszechświata, ale wszystko, nawet 5 żywiołów stają się satopradhan. Każdy otrzymuje zbawienie. Te kwestie trzeba bardzo dobrze zrozumieć. Obecnie każdy otrzyma zbawienie. Stary świat i wszyscy ludzie, którzy żyją w tym świecie, wszystko się zmieni. Cokolwiek widzą wasze oczy zmieni się i stanie się nowe. Oni śpiewają: Tutaj macie Maję, która jest fałszywa i ciało, które jest fałszywe. To stało się ziemią fałszu. Bharat był ziemią prawdy, a teraz jest lądem fałszu. Wszystko, co ludzie mówią o Stwórcy i stworzeniu jest fałszywe. Teraz przyszliście, aby dowiedzieć się wszystkiego od Ojca. Bóg mówi: Tylko Jeden Ojciec jest Bogiem. On jest bezcielesny. Tak naprawdę wszystkie dusze są bezcielesne, a potem tutaj, w tym świecie przybierają cielesną formę. Tam nie ma żadnej formy (żadnych kształtów). Dusze mieszkają w świecie bezcielesnym, w żywiole Brahm. Jest to dom nas, dusz, wielki żywioł światła. Tutaj jest żywioł fizycznego nieba, pod którym odgrywane są fizyczne role. Historia i geografia świata powtarzają się. Oni nie rozumieją znaczenia tego. Mówią, że to się powtarza, że jest wiek złoty, srebrny..., a potem co? Z całą pewnością potem przychodzi złoty wiek. Jest tylko jeden zbieżny wiek. Czas pomiędzy złotym a srebrnym wiekiem oraz srebrnym a miedzianym nie są zbieżnymi wiekami. Jest to błędne. Ojciec mówi: Przychodzę w zbieżnym wieku każdego cyklu. Wołacie Mnie tylko gdy stajecie się nieczyści. Wtedy mówicie: Przyjdź i oczyść nas. Jesteście czyści tylko w złotym wieku. Teraz jest zbieżny wiek. On jest zwany dobroczynnym, zbieżnym wiekiem. To jest zbieżny czas, spotkanie się dusz z Najwyższą Duszą. Jest to również zwane kumbą (spotkaniem). Oni potem pokazują spotkanie rzek. Mówią o spotkaniu się dwóch rzek i trzeciej, która jest incognito. To także jest nieprawda. Jak może istnieć incognito rzeka? Nawet naukowcy nie wierzą w to, że może istnieć incognito rzeka. Mówią, że została wystrzelona strzała i wynurzył się Ganges, ale to wszystko jest fałszywe. Zostało zapamiętane, że jest wiedza, czczenie, a potem brak zainteresowania. Oni trzymają się tych słów, ale nie rozumieją, co one oznaczają. Przede wszystkim jest wiedza – dzień, szczęście, a potem czczenie – noc, cierpienie. Jest dzień Brahmy i noc Brahmy, ale to nie może być dzień i noc tylko jednego. Musi być ich wielu. Dzień trwa przez połowę cyklu i noc trwa przez połowę cyklu, a potem jest brak zainteresowania całym starym światem. Ojciec mówi: W oparciu o wiedzę wszystko, co widzą twoje oczy, łącznie z twoim ciałem, musi być zapomniane. Macie spełniać swoje obowiązki, pracować itd., a także opiekować się swoimi dziećmi, jednak joga waszych intelektów ma być połączona z Jednym. Przez połowę cyklu przestrzegaliście poleceń Rawana. Teraz należysz do Ojca, a więc cokolwiek czynisz, robisz to w oparciu o rady Ojca. Przez cały czas twoje dawanie i branie zachodziło z nieczystymi ludzkimi istotami. Jaki był tego wynik? Dzień po dniu stawaliście się nieczyści, ponieważ ścieżka czczenia jest ścieżką schodzenia w dół (upadku). Macie przejść przez stany satopradhan, sato, radżo i tamo. Z całą pewnością musicie zejść na sam dół. Nikt nie może was od tego uwolnić. Zostały wam pokazane 84 życia Lakszmi i Narajana. Słowa w języku angielskim brzmią bardzo dobrze. Złoty wiek… a potem zostaje dodana domieszka. Teraz staliście się żelaznowieczni. W złotym wieku był nowy świat, nowy Bharat. Było to królestwo Lakszmi i Narajana. Jest to kwestia wczorajszego dnia. Oni napisali w pismach, że jest to kwestia setek tysięcy lat. Ojciec teraz mówi: Czy wasze pisma mówią prawdę, czy Ja mówię prawdę? Ojciec jest zwany Wszechmocnym Autorytetem świata. Ci, którzy studiują wiele Wed i pism, są zwani autorytetami. Ojciec mówi: Oni wszyscy są autorytetami ścieżki czczenia. Jeśli chodzi o wiedzę, Moja chwała to: Jesteś Oceanem Wiedzy. My tacy nie jesteśmy. Wszystkie ludzkie istoty topią się w oceanie czczenia. W złotym wieku nikt nie ulega występkowi. W żelaznym wieku ludzkie istoty żyją w smutku od początku, poprzez środek, do końca. Ojciec w ten sposób wyjaśniał także w poprzednim cyklu. On teraz wyjaśnia wam ponownie. Dzieci, rozumiecie, że w poprzednim cyklu także wzięliście od nieograniczonego Ojca swoje dziedzictwo. Teraz uczycie się i bierzecie je ponownie. Teraz pozostało bardzo mało czasu. Ten świat będzie zniszczony. Dlatego powinniście wziąć od nieograniczonego Ojca swoje pełne dziedzictwo. Ten Ojciec jest także Nauczycielem i Przewodnikiem. On jest Najwyższym Ojcem, a także Najwyższym Nauczycielem. On daje całą wiedzę o tym, w jaki sposób powtarzają się historia i geografia świata. Nikt inny nie może tego wyjaśnić. Dzieci, rozumiecie, że teraz to jest ten sam Bóg Gity, który przyszedł 5000 lat temu. To nie jest śri Kriszna. Ludzkie istoty nie mogą być zwane Bogiem. Bóg jest ponad wcieleniami. O Jego narodzinach mówi się, że są boskie. Jak inaczej Ja, Bezcielesny, mógłbym mówić? Niewątpliwie muszę przyjść i was oczyścić oraz pokazać wam drogę. Dusze, wiecie, że jesteście nieśmiertelne. W królestwie Rawana wszyscy jesteście świadomi ciała. W złotym wieku jesteście świadomi duszy. Tam także nikt nie zna Najwyższego Ojca, Stwórcy ani Jego stworzenia. Jeżeli oni byliby świadomi tego, że ponownie mają upaść, nie doświadczaliby szczęścia królestwa. Dlatego Ojciec mówi: Kiedy tam będziecie, ta wiedza tam zaniknie, ponieważ tam już otrzymacie zbawienie, a więc nie ma żadnej potrzeby na żadną wiedzę. Wiedza jest potrzebna tylko wtedy, kiedy jesteście zdegradowani. Obecnie wszyscy są zdegradowani. Wszyscy spalili się siedząc na stosie żądzy. Ojciec mówi: Moje dzieci, dusze, które przychodzą i grają role poprzez ciała, stały się tamopradhan poprzez siedzenie na stosie żądzy. Wołacie: Staliśmy się nieczyści! Staliście się nieczyści poprzez stos żądzy. Nie stajecie się nieczyści poprzez gniew lub chciwość. Mędrcy i święci mężowie są czyści. Bóstwa są czyste, a więc nieczyste ludzkie istoty kłaniają się im. Śpiewają: Jesteście bez występku, a my jesteśmy występni. Świat wolny od występku i występny świat zostały zapamiętane. Bharat był czystym światem wolnym od występku, ale teraz jest występny. Razem z Bharatem występny jest cały świat. 5000 lat temu w świecie bez występku była tylko jedna religia. Była czystość, a więc był również spokój i dobrobyt; były wszystkie trzy. Czystość jest pierwsza. Teraz nie ma czystości, a więc nie ma żadnego spokoju i dobrobytu. Tylko Jeden Ojciec jest Oceanem Wiedzy, Oceanem Szczęścia i Oceanem Miłości. On czyni was uroczymi. W królestwie Lakszmi i Narajana wszyscy są uroczy. Wszystkie ludzkie istoty i zwierzęta są urocze. Lew i jagnię razem piją wodę z tej samej rzeki. To jest tylko przykład. Tam nie ma niczego takiego, co tworzyłoby jakiekolwiek śmieci. Tutaj jest wiele chorób, komarów itp. Coś takiego tam nie istnieje. Bogaci ludzie mają pierwszej klasy meble, podczas gdy meble biednych są zwykłe. Obecnie Bharat jest tak biedny, jest tyle śmieci. W złotym wieku panuje czystość. Będą tam pierwszej klasy pałace ze złota. Popatrzcie, jak pierwszej klasy są krowy w raju. Oni pokazują Krisznę z pięknymi krowami. W lądzie Kriszny będą krowy. Tam wszystko jest pierwszej klasy. Pomyślcie tylko, jest to niebo, a więc tam niczego nie brakuje. W tym starym, brudnym świecie jest tyle śmieci. Wszystko to zostanie poświęcone w ofiarnym ogniu wiedzy. Oni stale produkują różne rodzaje bomb. Oni mają takie bomby, że gdy są zrzucane, to eksplodują ogniem. Obecnie wkładają do bomb takie atomowe materiały, że mogą zniszczyć wszystko w sposób nieograniczony. Nie pozostaną żadne szpitale itp., gdzie będzie można się leczyć itp. Ojciec mówi: Dzieci nie powinny doświadczać żadnych trudności. Dlatego zostało zapamiętane, że były naturalne klęski i potężne deszcze. Dzieci miały również wizję zniszczenia. Wasze intelekty także mówią, że zniszczenie z całą pewnością musi nastąpić. Niektórzy mówią, że uwierzą w to tylko kiedy zobaczą zniszczenie. Dobrze, jeżeli nie wierzysz, to w porządku, to jest twoja sprawa. Niektórzy mówią, że uwierzą w duszę, tylko kiedy będą mieć wizję duszy. Ok, dusza jest punktem. Ale jak już ją zobaczysz, to co wtedy? Czy poprzez to otrzymasz zbawienie? Oni mówią, że Najwyższa Dusza jest wiecznym światłem jaśniejszym od tysiąca słońc. Jednak, tak nie jest. W Gicie jest zapisane, że Ardżuna powiedział: Przestań, zatrzymaj to; nie jestem w stanie tego znieść. Ale tak nie jest. Nie ma niczego takiego, żeby dziecko patrzyło na ojca i mówiło, że nie potrafi tego znieść. Jaka jest dusza, taki jest Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza. Tylko, że On jest Oceanem Wiedzy. Wy także macie wiedzę. Ojciec przychodzi i was uczy. Nie ma niczego innego. Z jakimi uczuciami miłości kogoś pamiętasz, Ja spełniam te uczucia miłości. To także jest w dramacie. Jednak, nikt nie może dotrzeć do Boga. Mira była bardzo szczęśliwa, kiedy miała wizje. Ona w swoim następnym życiu także musiała być czcicielem. Ona nie mogła pójść do raju. Dzieci, teraz przygotowujecie się na pójście do raju. Wiecie, że stajecie się panami raju, lądu Kriszny. Tutaj wszyscy są panami piekła. Historia i geografia powtórzą się. Dzieci, wiecie, że ponownie bierzecie fortunę królestwa. To jest potęga radża jogi. Wojny z użyciem fizycznej potęgi odbyły się wiele razy w wielu życiach. Teraz wznosicie się dzięki potędze jogi. Wiecie o tym, że zakładane jest zwierzchnictwo nieba. Ci, którzy czynili starania w poprzednim cyklu, będą je czynić ponownie. Nie wolno ci mieć ataku serca. Ci, których intelekty mają silną wiarę, nigdy nie mogą wątpić. Z całą pewnością są ci, którzy mają wątpiące intelekty. Baba powiedział wam: Są tacy, którzy są zachwyceni, kiedy słyszą tę wiedzę, a potem uciekają. O, Maja! Pokonujesz ich! Maja jest bardzo potężna. Maja nawet uderza bardzo dobrych, tych, którzy pierwszorzędnie służą i prowadzą ośrodki. Niektórzy piszą: Baba, żeniąc się pobrudziłem swoją twarz. Zostałem pokonany przez miecz żądzy. Baba, teraz nie jestem dłużej godny, by stanąć przed Tobą. Potem piszą: Baba, czy mogą przyjść do Ciebie? Baba odpisuje: Czyń wysiłek gdziekolwiek jesteś. Jak już upadłeś, to upadłeś. To nie jest tak, że będziesz mógł wziąć królewską pozycję. Mówi się: Ci, którzy się wspinają, smakują słodyczy nieba, podczas gdy ci, którzy upadają, stają się kremarzami. Kiedy upadają z 4 piętra, wszystkie ich kości są łamane. Potem niektórzy piszą prawdę, ale inni nawet nie mówią Babie. Przykładem tego jest historia anioła na dworze Indry. Wszystko to jest kwestia wiedzy. Żadna nieczysta ludzka istota nie ma prawa, by usiąść na tym zebraniu. Jednak z powodu pewnych względów musimy pozwalać im na przychodzenie tutaj. Przecież tak czy inaczej tylko nieczyści będą tutaj przychodzić. Popatrzcie, jak dużo Drapadi teraz woła: Baba, ratuj nas przed obnażeniem! Będą również role tych, którzy są w niewoli. Są nawet tacy, którzy są pełni żądzy i gniewu. Jest dużo konfliktów. Baba otrzymuje wszelkie wiadomości. Nieograniczony Ojciec mówi: Dzieci, pokonajcie to! Teraz bądźcie czyste. Pamiętajcie Mnie i wtedy jest gwarancja, że staniecie się panami świata. Oni sami (ci, którzy produkują bomby) piszą w gazetach, że jest ktoś, kto ich inspiruje do produkowania wszystkich tych rzeczy. Oni tym zniszczą swój własny klan. Jednak, co możecie zrobić, jeżeli jest to ustalone w sztuce życia? Dzień po dniu oni dalej będą je produkować. Nie pozostało dużo czasu. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Aby pójść do uroczego, złotowiecznego królestwa, stań się bardzo, bardzo uroczy. Niewątpliwie masz stać się czysty, by wziąć królewską pozycję. Najważniejsza jest czystość i dlatego masz pokonać żądzę, największego wroga.

2. Aby mieć nieograniczony brak zainteresowania tym starym światem, na cokolwiek patrzą twoje oczy, łącznie z twoim ciałem, masz tego nie widzieć. Na każdym kroku radź się Ojca.

Błogosławieństwo:
Bądź potężny i zawsze bądź zadowolony, doświadczając problemów jako sposobów na wznoszenie swojego stanu.

Potężne dusze pokonują wszystkie problemy tak, jakby po prostu szły prostą drogą. Dla nich problemy stają się sposobami na wznoszenie swoich stanów. Te dusze są obeznane ze wszystkimi problemami (jakby już przez nie wcześniej przeszły). Nigdy nie są zaskoczone, ale zamiast tego zawsze są zadowolone. Nigdy nie dają wymówek, ale w tym czasie zmieniają wymówki w rozwiązania.

Hasło:
Bycie stabilnym w swoim oryginalnym stanie i pokonywanie wszystkich problemów, jest wielkością.