13.10.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, Baba przyszedł, aby pokazać wam ścieżkę do domu. Gdy jesteście świadome duszy, łatwo wam będzie widzieć tą ścieżkę.

Pytanie:
Jaką wiedzę otrzymujecie w zbieżnym wieku, dzięki której złotowieczne bóstwa nazywane są zwycięzcami nad przywiązaniem?

Odpowiedź:
W zbieżnym wieku Ojciec opowiada wam opowieść o nieśmiertelności i daje wam wiedzę o wiecznych duszach. Otrzymujecie wiedzę o tym, że to jest niezniszczalny, z góry wyznaczony dramat i że każda dusza odgrywa swoją rolę. Dusza pozostawia swoje ciało i bierze kolejne. Dlatego nie ma żadnej potrzeby, aby płakać. To dzięki otrzymywaniu tej wiedzy obecnie, złotowieczne bóstwa nazywane są zwycięzcami nad przywiązaniem. Tam nie ma żadnej wzmianki o śmierci. Oni pozostawiają swoje stare ciała w szczęściu i adoptują nowe.

Piosenka:
O Boże, pokaż ścieżkę ślepym.

Om śanti.
Duchowy Ojciec mówi do najsłodszych, duchowych dzieci: Pokażę ci ścieżkę, ale najpierw uważaj się za duszę. Usiądź w świadomości duszy, a zobaczysz, że ta ścieżka jest bardzo łatwa. Błądziłeś na ścieżce czczenia przez pół cyklu. Na ścieżce czczenia jest ogromna ilość szczegółów. Teraz Ojciec wyjaśnił, że jest tylko jeden Nieograniczony Ojciec. Ojciec mówi: Pokazuję wam ścieżkę. Nikt na świecie nawet nie wie, jaką ścieżkę On pokazuje. To jest ścieżka do wyzwolenia i wyzwolenia w życiu: wyzwolenia i zbawienia. Siedziba spokoju jest nazywana wyzwoleniem. Dusza nie może mówić bez ciała. Dźwięk może być stworzony tylko przez te organy. Dźwięk produkowany jest poprzez usta. Gdyby nie było ust, skąd mógłby pojawić się dźwięk? Dusze otrzymują te organy, aby wykonywać czyny. Wkrólestwie Rawana wykonujecie grzeszne czyny. Tamte grzeszne czyny są bardzo brudnymi czynami. W wieku złotym nie ma żadnego Rawana, dlatego czyny są neutralne. Tam nie ma 5 występków. Jest to nazywane niebem. Mieszkańcy Bharatu byli mieszkańcami nieba, ale oni teraz są nazywani mieszkańcami piekła. Oni toną w rzece trucizny. Wszyscy oni sprawiają sobie nawzajem cierpienie. Mówią: Baba, zabierz nas do miejsca, w którym nawet nie wspomina się o cierpieniu. Gdy Bharat był niebem, nie było żadnej wzmianki o cierpieniu. Oni zeszli z nieba do piekła. Teraz muszą pójść do nieba. To jest gra. Dzieci, Ojciec osobiście siada tutaj i wam wyjaśnia. To jest prawdziwe towarzystwo Prawdy (satsang). Pamiętacie prawdziwego Ojca. Tylko On jest Bogiem, Najwyższym z wszystkich. On jest Stwórcą. Otrzymujecie wasze dziedzictwo od Niego. Dzieci, Ojciec osobiście daje wam wasze dziedzictwo. Nawet pomimo, że oni mają ograniczonego ojca, pamiętają Go i mówią: O, Boże, O, Najwyższy Ojcze, Najwyższa Duszo, miej miłosierdzie. Oni popadli w rozpacz z powodu wielkiego błądzenia na ścieżce czczenia. Mówią: O, Baba daj nam nasze dziedzictwo szczęścia i spokoju. Tylko Ojciec może to dać i w dodatku na 21 żyć. Możecie to obliczyć. W złotym wieku, gdy było ich królestwo, na pewno musiało być mniej ludzi. Istniała tylko jedna religia i jedno królestwo. Jest to zwane niebem, ziemią szczęścia. Nowy świat jest nazywany satopradhan (całkowicie czysty). Stary świat jest nazywany tamopradhan (całkowicie nieczysty). Wszystko jest najpierw satopradhan, a potem przechodzi przez stany sato, radżo i tamo. Małe dzieci są nazywane satopradhan. O małych dzieciach mówi się, że są wznioślejsze niż wielkie dusze (mahatmy). Mahatmy rodzą się, dorastają i doświadczają występków, a następnie pozostawiają domy. Małe dzieci nic nie wiedzą o występku. One są zupełnie niewinne. Dlatego mówi się o nich, że są wznioślejsze niż mahatmy. Bóstwa są chwalone jako pełne cnót. Ta chwała nigdy nie jest dawana sadhu. Ojciec wyjaśnił znaczenie przemocy i nie przemocy. Uderzyć kogoś jest nazywane przemocą. Największą przemocą jest używać miecza żądzy. Bóstwa są bez przemocy. One nie używają miecza żądzy. Ojciec mówi: Teraz przyszedłem, aby zmienić was z ludzkich istot w bóstwa. Bóstwa są w niebie. Nikt tutaj nie jest nazywany bóstwem. Każdy sam rozumie, że jest zdegradowanym, występnym grzesznikiem. Tak więc jak oni mogliby nazywać siebie bóstwami, dlatego oni nazwali to religią hinduską. W rzeczywistości to była oryginalna, wieczna, religia bóstw. Słowo „hindu” wywodzi się od słowa „Hindustan”. Dlatego oni nazwali to religią hinduską. Mówicie, że jesteście z religii bóstw, a jednak oni umieszczają was w tej kolumnie, do której należy hinduska religia. Oni mówią, że mają kolumnę tylko dla religii hinduskiej. Ponieważ są nieczyści, nikt nie może nazwać siebie bóstwem. Teraz rozumiecie, że byliście godnymi czci bóstwami, a obecnie staliście się czcicielami. Wcześniej niesfałszowanie czciliście Śiwę. Potem staliście się fałszywymi czcicielami. Ojciec jest tylko jeden. Swoje dziedzictwo otrzymujecie od Niego. Jest wiele rodzajów bóstw itp. Wy nie otrzymujecie od nich żadnego dziedzictwa. Nie możecie otrzymać także dziedzictwa od tego Brahmy. Jeden to bezcielesny Ojciec, a drugi to wasz fizyczny ojciec. Pomimo że mają fizycznego ojca, oni wciąż mówią: O, Boże, o Najwyższy Ojcze. Nie powiedzielibyście tak do swojego fizycznego ojca. Dziedzictwo otrzymuje się od ojca. Mąż i żona są partnerami, dlatego ona powinna otrzymać połowę wszystkiego. Najpierw połowa powinna być dana jej, jako jej udział, a dopiero druga połowa powinna być dana dzieciom. Jednak obecnie dzieciom dawane jest całe bogactwo. Niektórzy są bardzo przywiązani. Oni sądzą, że to ich dzieci będą mieć wszystkie prawa, kiedy oni umrą. Obecnie dzieci nawet nie pytają o swoją matkę, po odejściu ojca. Niektórzy kochają swoje matki. Niektórzy jednak przeciwstawiają się matce. Obecnie większość nie interesuje się swoją matką. Oni trwonią wszystkie pieniądze. Niektóre zaadoptowane dzieci również są takie. One sprawiają swojej matce dużo kłopot. Dzieci, słyszałyście piosenkę. Oni mówią: Baba, teraz pokaż nam drogę do szczęścia tam, gdzie jest wypoczynek. W królestwie Rawana nie ma żadnego szczęścia. Ci, na ścieżce czczenia nawet nie rozumieją, że Śiwa jest odrębny od Śankara. Oni tylko stale skłaniają swoje głowy i czytają pisma. Dobrze. Co ty z tego masz? Oni niczego nie wiedzą. Tylko jeden Ojciec jest Dawcą spokoju i szczęścia dla wszystkim. W złotym wieku istnieje szczęście, jak również spokój. W Bharacie istniał spokój i szczęście, ale dłużej nie istnieją. Dlatego, czcząc oni stale błądzą od drzwi do drzwi. Teraz wiecie, że tylko jeden Ojciec zabiera was do rejonu spokoju i ziemi szczęścia. Baba, będziemy pamiętać tylko Ciebie. Weźmiemy swoje dziedzictwo tylko od Ciebie. Ojciec mówi: Masz zapomnieć swoje ciało i wszystkich cielesnych krewnych. Pamiętaj tylko jednego Ojca. Dusze, macie stać się czyste tutaj. Jeśli Go nie pamiętacie, będziecie musieli doświadczyć kary. Twoja pozycja zostanie obniżona. Dlatego Ojciec mówi: Czyń wysiłek pamiętania. On wyjaśnia wam dusze. Nie ma żadnych innych satsangów itp. zebrań na których mówiono by „O, duchowe dzieci”. To jest duchowa wiedza, którą otrzymujecie od Duchowego Ojca. „Duch” tzn. bezcielesny. Śiwa także jest bezcielesny. Dusze, jesteście punktami. Jesteście bardzo malutkie. Nikt nie może zobaczyć duszy, bez boskiej wizji. Tylko Ojciec daje boską wizję. Czciciele siadają i czczą Hanumana, Ganesia itp. W jaki sposób oni mogliby otrzymać ich wizje? Ojciec mówi: Jestem Dawcą wizji. Osobiście daję wizję tym, którzy dużo czcili. Jednak nie ma w tym żadnej korzyści. Oni tylko stają się szczęśliwi. Nadal grzeszą. Niczego nie osiągają. Jak mogliby stać się czyści, nie ucząc się? Bóstwa są pełne wszelkich cnót. Wy również macie tacy się stać. Cała reszta, to wizje ścieżki czczenia. W rzeczywistości będziecie huśtać Krisznę i będziecie z nim w niebie. To zależy od waszej nauki. Na ile przestrzegasz śrimatu, tak, zgodnie z tym, zdobędziesz wzniosłą pozycję. Śrimat dawany jest przez Boga. Wy nie nazywacie tego śrimatem Kriszny. Dusza Kriszny zdobyła pozycję przestrzegając śrimatu Najwyższego Ojca, najwyższej Duszy. Wy dusze także byłyście w boskiej religii. Innymi słowy byliście w dynastii Kriszny. Ludzie Bharatu nie wiedzą jaki jest związek Radhe i Kriszny. Każde z nich przybywa z odrębnego królestwa. Potem po ich ślubie oni stają się Lakszmi i Narajanem. Ojciec musi przyjść i wyjaśniać wam to wszystko. Teraz uczycie się, aby stać się książętami i księżniczkami nieba. To w czasie ślubu księcia i księżniczki ich imiona są zmieniane. Dzieci, dlatego Ojciec czyni was takimi bóstwami. Jednak tak jest w przypadku przestrzegania śrimatu Ojca. Jesteście ustami zrodzonymi dziećmi. Oni rodzą się poprzez łono. Tamci bramini wiążą razem parę i sprawiają, że ona zasiada na stosie żądzy. Wy, prawdziwi bramini, zabieracie ich teraz ze stosu żądzy i wiążecie ich takimi więzami, by zasiedli na stosie wiedzy. Dlatego oni muszą pozostawić te inne więzy. Dzieci teraz walczą, kłócą się i marnują swoje pieniądze. Obecnie na świecie jest dużo zepsucia. Najgorszą chorobą z wszystkich jest kino. Nawet dobre dzieci psują się, gdy idą do kina. Dlatego braminom zabroniono chodzenia do kina. Jednak tym, którzy są mocni, Baba mówi: Służ także tam. Wyjaśniaj im, że tamto kino jest ograniczone. Istnieje również nieograniczone kino. Tamto ograniczone, fałszywe kino zaczęło się od tego nieograniczonego kina. Dzieci, Ojciec teraz wyjaśnił wam, że świat, w którym mieszkają wszystkie dusze, to duchowy świat. A pomiędzy tamtym światem i tym światem istnieje rejon subtelny. To jest fizyczny świat, gdzie odbywa się cała gra. Ten cykl wciąż się obraca. Bramińskie dzieci, macie obracać cyklem samouświadomienia. To nie bóstwa mają się takie stać. Jednak braminom nie są dawane te symbole, ponieważ oni czynią wysiłki. Dzisiaj oni idą szybko do przodu, a jutro upadają. Dlatego te symbole są dawane bóstwom. Oni przedstawiają śri Krisznę zabijającego Akasura i Bakasura itp. przy pomocy dysku. Jednak o nim mówi się, że ma najwyższą religię nieprzemocy, tak więc jak on mógłby zabić? Wszystko to są aspekty czczenia. Gdziekolwiek pójdziecie, będzie owalny wizerunek (lingam) Śiwy. Tak dużo różnych nazw zostało nadanych. Oni tworzą wiele bóstw z błota. Ozdabiają je i wydają na nie tysiące rupii. Stwarzają je, czczą, a następnie je topią. Tracą tak dużo pieniędzy na czczenie lalek. Oni niczego zupełnie nie rozumieją. Ojciec wyjaśnia: Tamto wszystko marnowanie pieniędzy na czczenie. Oni wciąż schodzili w dół schodów. Gdy Ojciec przychodzi jest to stan wznoszenia dla każdego. On zabiera każdego do rejonu spokoju i ziemi szczęścia. Nie ma w tym żadnej kwestii marnotrawienia pieniędzy. Poprzez marnowanie pieniędzy na ścieżce czczenia, staliście się niewypłacalni. Ojciec siada tutaj i wyjaśnia historię stawania się wypłacalnym i niewypłacalnym. Należeliście do dynastii Lakszmi i Narajana, prawda? Ojciec teraz przekazuje wam nauki, abyście zmienili się ze zwyczajnych ludzi w Narajana. Tamci ludzie przekazują historię trzeciego oka i historię nieśmiertelności. Jednak wszystko tamto to kłamstwa. To jest historia o trzecim oku, dzięki której otwiera się trzecie oko duszy. Cały cykl wchodzi do intelektu. Otrzymujecie trzecie oko wiedzy. Słuchacie także historii o nieśmiertelności. Nieśmiertelny Ojciec opowiada wam historię nieśmiertelności. On czyni was panami lądu nieśmiertelności. Tam nigdy nie doświadczacie śmierci. Ludzie tutaj mają dużo lęku przed śmiercią. Tam nie ma żadnego lęku z powodu umierania ani nie ma płaczu. Pozostawiacie swoje stare ciało w szczęściu i bierzecie nowe. Tutaj, ludzie bardzo płaczą. To jest świat łez. Ojciec mówi: Ta sztuka jest z góry wyznaczona. Każdy odgrywa swoją rolę. Bóstwa są zwycięzcami nad przywiązaniem. Na świecie istnieją niezliczeni guru i oni wszyscy mają różne opinie. Opinia każdego jest jego własną. Tutaj jest czczona bogini zadowolenia. Bóstwa zadowolenia mogą istnieć tylko w złotym wieku. W jaki sposób one mogłyby istnieć tutaj? W złotym wieku bóstwa są zawsze zadowolone. Tutaj każdy ma takie lub inne pragnienie. Tam nie istnieje żadne pragnienie. Ojciec czyni każdego zadowolonym. Staliście się multimilionerami. Z powodu tego, że tam nie ma nic, czego nie można by osiągnąć, nie ma żadnego zmartwienia jeśli chodzi o osiąganie czegokolwiek. Tam nie ma żadnych zmartwień. Ojciec mówi: Jestem Dawcą zbawienia dla każdego. Dzieci, wam jest dawane szczęście na 21 żyć. Macie pamiętać takiego Ojca. To dzięki pamiętaniu Go, wasze grzechy są spalane, a wy stajecie się satopradhan. To trzeba zrozumieć. Na ile wyjaśniasz innym, tak zgodnie z tym zostaną stworzeni twoi poddani i zdobędziesz wzniosłą pozycję. Wam nie jest opowiadana historia o jakimś sadhu itp. Bóg siedzi tutaj i wyjaśnia poprzez usta tego. Teraz stajecie się bóstwami zadowolenia. Powinniście także złożyć obietnicę życia w czystości na zawsze, ponieważ macie pójść do czystego świata. Dlatego nie stawaj się nieczystym. Ojciec nauczył was tej obietnicy. Ludzkie istoty utrzymują obecnie wiele różnorodnych postów. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Przestrzegajcie wskazówek jednego Ojca i bądźcie stale zadowoleni. Stawajcie się bóstwami zadowolenia. Tutaj nie miejcie żadnych pragnień. Weźcie wszelkie osiągnięcia od Ojca i stańcie się multimilionerami.

2. Kino czyni was najbardziej brudnymi. Nie wolno wam oglądać filmów. Jeśli jesteś odważny i potrafisz zrozumieć znaczenie ograniczonego i nieograniczonego kina, możesz służyć wyjaśniając to.

Błogosławieństwo:
Stań się Panem Materii poprzez stan stawiania kropki i zatrzymywanie wszelkich zaburzeń materii.

Obecny czas jest czasem na wzrost zaburzeń. W ostatnim egzaminie, z jednej strony będą straszne formy materii, a z drugiej strony, straszne formy pięciu występków. Ataki ze strony dusz tamoguni i starych sanskar pojawią się w ostatnich chwilach, żeby skorzystać ze swojej szansy. W takim czasie, wraz z potęgą spakowania, musisz również mieć praktykę bycia stabilnym w cielesnej formie w jednej chwili, w następnej chwili, bycia stabilnym w subtelnej formie, a w następnej bycia stabilnym w bezcielesnej formie. Patrz, ale nie widź, słuchaj, ale nie słysz. Gdy będziesz mieć taki stan stawiania kropki, będziesz mógł stać się panem materii i zatrzymać wszelkie zaburzenia materii.

Hasło:
Aby mieć prawo do królestwa wolnego od przeszkód, stań się sługą wolnym od przeszkód.