13.10.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, w związkach krwi jest cierpienie. Macie się ich wyrzec i macie mieć duchową miłość do siebie nawzajem. To jest podstawą szczęścia i błogości.

Pytanie:
Jakie specjalne starania musicie robić, aby wejść do różańca zwycięstwa?

Odpowiedź:
Aby wejść do różańca zwycięstwa czyńcie specjalne starania, aby stać się świętymi (czystymi). Tylko wtedy, gdy staniecie się prawdziwymi sannjasinami, to znaczy tylko, gdy będziecie bez występku, wtedy staniecie się paciorkami różańca zwycięstwa. Jeśli istnieją konta niewoli karmy, nie możecie stać się dziedzicami; zamiast tego staniecie się poddanymi.

Piosenka:
Płomień zapalił się na szczęśliwym zgromadzeniu ciem…

Om śanti.
Spójrzcie, chwalimy naszego Ojca. Ja, dusza na pewno pokażę (ujawnię) swojego Ojca. Syn pokazuje Ojca. Jestem duszą, a wy powiedzielibyście: Jesteśmy duszami a nasz Ojciec jest Najwyższą Duszą, Ojcem wszystkich. Każdy by to zaakceptował. Oni nie powiedzieliby, że każda dusza ma innego Ojca. Ojcem wszystkich jest Jeden. Teraz, kiedy jesteśmy Jego dziećmi, wiemy, jakie jest Jego zajęcie. Nie możemy powiedzieć, że Bóg jest wszechobecny. W takim przypadku Bóg byłby w każdym. Dzieci są szczęśliwe, gdy pamiętają ojca, ponieważ to, co ma ojciec, dzieci otrzymają jako dziedzictwo. Teraz jesteśmy dziedzicami Boga, a co On ma? On jest Oceanem Błogości, Oceanem Wiedzy, Oceanem Miłości. Śpiewamy Jego chwałę ponieważ wiemy o tym. Inni tego by nie powiedzieli. Być może powiedzieliby to, ale nie wiedzą, w jaki sposób On taki jest. Wszyscy inni mówią, że Bóg jest wszechobecny. Jednak, my jesteśmy Jego dziećmi, dlatego śpiewamy chwałę naszego bezcielesnego i nieśmiertelnego Ojca: On jest Oceanem Błogości, Oceanem Wiedzy i Oceanem Miłości. Jednak, ktoś mógłby zadać pytanie: Mówicie, że w świecie bezcielesnym jesteście w stanie ponad szczęściem i cierpieniem. Skąd więc tam pojawiłoby się szczęście, błogość, miłość? To są kwestie, które należy zrozumieć. Gdy mówicie o błogości, szczęściu i miłości, to znaczy o stanie szczęścia, to jak może być błogość, miłość i wiedza w świecie spokoju? Gdy Ocean Szczęścia przychodzi do fizycznego świata, daje nam szczęście. Tam jesteście ponad szczęściem i cierpieniem, ponieważ, jak zostało wam wyjaśnione, to jest świat ponad szczęściem i cierpieniem, który jest zwany bezcielesnym światem. Następnie istnieje drugi świat, świat szczęścia, w którym panuje stałe szczęście i błogość. Jest on zwany niebem. Ten świat jest światem cierpienia, który jest zwany piekłem, to znaczy żelaznowiecznym światem. Teraz Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, który jest Oceanem Szczęścia, przychodzi i zmienia ten żelaznowieczny świat, czyniąc go skarbnicą błogości, szczęścia, miłości, w której nie ma niczego innego jak tylko szczęście i jeszcze raz szczęście, miłość i jeszcze raz miłość. Tam nawet zwierzęta mają dużo miłości. Krowy i lwy razem piją wodę z tej samej rzeki. Mają do siebie miłość. Tak więc w królestwie, które zakłada Bóg istnieje szczęście i błogość. Jednak, w bezcielesnym świecie nie ma kwestii szczęścia, błogości ani miłości. Tamto jest miejscem pobytu bezcielesnych dusz. Jest to życie w spoczynku, stan nirwany dla każdego, w którym nie ma uczucia szczęścia ani cierpienia. Role szczęścia i cierpienia są odgrywane w tym cielesnym świecie. Gdy na tym świecie jest niebo, to jest w nim wieczna duchowa miłość. Jednakże, gdy są związki krwi to panuje cierpienie. Sanjasini również nie mają żadnych związków krwi. Dlatego nie mają uczuć cierpienia z czegokolwiek. Oni mówią: Jestem prawdą, żywą istotą i uosobieniem błogości, ponieważ wyrzekli się związków krwi. Tak samo jest tutaj, wy także nie macie żadnych związków krwi. Tutaj wszyscy mamy duchową miłość, której uczy nas Bóg. Ojciec mówi: Jesteście Moimi ukochanymi synami. Moja błogość, szczęście i miłość są wasze, ponieważ wyrzekliście się tamtego świata i weszliście w Moje objęcia (zostaliście zaadoptowani). Wy, w praktycznym życiu przyszliście i usiedliście na Moich kolanach. To nie jest tak jak z tamtymi ludźmi, którzy zostali adoptowani przez swojego guru, ale wracają do swoich domów. Oni nie są zwani ukochanymi synami. Tamci ludzie są tacy jak poddani przewodnika. Jednak ci, którzy się wyrzekli i są przez niego adoptowani, są zwani ukochanymi synami, ponieważ to oni zasiadają na gaddi po odejściu guru. Pomiędzy dziećmi a poddanymi jest taka różnica jak pomiędzy dniem a nocą. Dzieci stają się dziedzicami i otrzymują dziedzictwo, tak jak wy staliście się dziedzicami, zrywając swoje związki krwi i przychodząc na kolana Bezcielesnego i tego cielesnego. W tym przypadku rownież, im więcej wiedzy weźmiecie, tym więcej doświadczycie błogości. Mówi się, że edukacja jest błogością. Im więcej wykształcenia zdobędziecie, tym więcej szczęścia otrzymacie w tamtym królestwie jako jego poddani. To Boże wykształcenie jest błogością, dzięki której otrzymujecie najwyższy spokój i szczęście. To niezachwialne i stałe samozwierzchnictwo szczęścia i spokoju jest Bożą posiadłością, którą wy, dzieci otrzymujecie. I wtedy zgodnie z tym, ile przyswoicie sobie tej wiedzy, tyle otrzymacie dziedzictwa od Ojca. Na przykład, wszyscy poszukujący przychodzą do was; oni są waszymi ukochanymi poddanymi. Oni nie są dziećmi, ponieważ stale przychodzą i odchodzą. Mogą stać się dziećmi, ponieważ niektórzy zmieniają się z poddanych w dziedziców. Gdy przyjmą tę wiedzę i zobaczą, że jest tutaj nieograniczone szczęście i spokój, a na świecie jest cierpienie, wejdą w objęcia Boga. Nikt nie staje się dzieckiem natychmiast. Poprzednio wy także przychodziliście i odchodziliście, a potem słuchając tego, pozostaliście tutaj i staliście się dziedzicami. Tak samo jest z sannjasinami. Gdy słuchając zrozumieją, że jest spokój i szczęście w wyrzeczeniu, wyrzekną się wszystkiego. Tutaj także, gdy zasmakują tego, staną się ukochanymi synami i otrzymają dziedzictwo życie po życiu. Potem oni wciąż przychodzą do genealogicznego drzewa bóstw. Poddani nie pozostaną z wami; odchodzą gdzieś z powodu swoich karmicznych niewoli. Piosenka mówi: Płomień zapalił się na szczęśliwym zgromadzeniu ciem. Ćmy także tańczą w płomieniu i umierają. Niektóre tylko krążą wokół i odlatują. To ciało, w które wszedł Wszechmocny Baba jest jak płomień. Przyszliście tutaj jak ćmy, a gdy zrozumieliście tajemnice, zostaliście tutaj. Tysiące i setki tysięcy przychodzą tutaj i stale was słuchają. Im więcej słuchają, tym więcej błogosławieństw błogości i spokoju będą otrzymywać, ponieważ nauki Nieśmiertelnego Ojca nie mogą być zniszczone. To nazywa się niezniszczalnym bogactwem wiedzy, ono nigdy nie może być zniszczone. Ci, którzy usłyszą chociaż trochę, z pewnością staną poddanymi. Tam nawet poddani są bardzo, bardzo szczęśliwi. Tam jest wewnętrzna błogość, ponieważ każdy tam jest świadomy duszy. Tutaj staliśmy się świadomi ciała i dlatego jesteśmy nieszczęśliwi. Tam jest niebo. Nie ma tam nawet nazwy ani śladu cierpienia. Nawet zwierzęta żyją w takim pokoju i szczęściu, a więc ile pokoju i miłości byłoby wśród poddanych? Z pewnością jest tak, że nie każdy stanie się dziedzicem. Tutaj 108 mocno wyrzeczonych stanie się paciorkami różańca zwycięstwa. Jak dotąd oni jeszcze nie stali się takimi, wciąż się takimi stają. W tym samym czasie stwarzani są również poddani. Oni także żyją poza (ośrodkiem) i stale tego słuchają. Oni mają jogę pozostając w domu. Mając jogę, zostają mieszkańcami ośrodków i zmieniają się z poddanych w dziedziców. Gdy są jakieś konta niewoli karmy, oni wciąż żyją poza, mają jogę i stale pozostają bez występków. Jeśli praktykują życie bez występku, będąc w domu, na pewno będą tam kłótnie, ponieważ są tam ci, którzy mają w sobie żądzę i gniew. Gdy zwyciężacie żądzę swojego największego wroga i przestajecie dawać truciznę, dochodzi do kłótni. Bóg mówi: Dzieci, śmierć jest tuż przed wami, cały świat ma być zniszczony. Ludzie mówią do starszych osób: Śmierć jest tuż przed tobą, dlatego pamiętaj Boga. Ojciec jest tutaj i mówi: Dzieci stańcie się bez występku. Pamiętajcie Boga. Podobnie gdy idziecie na pielgrzymkę, nie wchodzicie w występek żądzy i nie złościcie się. Nie powinniście wchodzić w występek żądzy na tej ścieżce. Oni przez całą drogę śpiewają: „Zwycięstwo dla Pana Nieśmiertelności”, ale gdy wracają, znowu zaczynają dławić się w tych samych występkach. Wy nie wracacie. Nie staniecie się pożądliwi lub gniewni. Jeśli oddajecie się występkom, wasza pozycja będzie zniszczona. Nie zostalibyście „Jego Świątobliwością”. Ci, którzy staną się świętymi, wejdą do różańca zwycięstwa. Ci, którzy przegrają, wejdą do dynastii księżyca. Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza siada tutaj i uczy was wszystkich. Tylko On jest Oceanem Wiedzy. On nie zasiądzie w bezcielesnym świecie i nie będzie dawał tej wiedzy duszom. On przychodzi tutaj i daje wam wiedzę. On mówi: Jesteście Moimi dziećmi. Tak jak ja jestem czysty, tak i wy musici stać się czyści. Potem będziecie władać w złotowiecznym świecie miłości i szczęścia, który jest zwany rajem. Ten świat teraz się zmienia, ponieważ z żelaznowiecznego staje się złotowieczny. Potem zmieni się ze złotego wieku w srebrny wiek. Ze srebrnego wieku zmieni się w miedziany wiek, a z miedzianego w żelazny. Świat stale zmienia się w ten sposób. Ten świat teraz się zmienia. Kto go zmienia? Sam Bóg, a wy staliście się Jego ukochanymi dziećmi. Stwarzani są także poddani, ale dzieci są dziećmi, a poddani poddanymi. Ci, którzy wyrzekają się, stają się dziedzicami. Oni z pewnością wejdą do królewskiej rodziny. Jednak, jeśli nie przyswoiliście dużo wiedzy, nie otrzymacie pozycji. Ci, którzy dobrze studiują, staną się panami. Ci, którzy tylko przychodzą, staną się poddanymi. Potem otrzymacie tyle szczęścia, na ile staliście się święci. Oni także staną się ukochanymi, ale będą tacy w pełni, gdy staną się dziećmi. Czy rozumiecie? Jest dużo rodzajów wyrzeczenia. Jeden rodzaj mają ci, którzy wyrzekają się swoich domów i rodzin, a inni to ci, którzy żyją w domu, ale nie oddają się występkom. Oni uczą pism swoich naśladowców. Oni dają wiedzę o duszy. Oni także mają uczniów. Jednak ich uczniowie nie stają się ich ukochanymi synami, ponieważ mają rodziny i dzieci. Nie mogą więc uczynić tak, aby ich uczniowie pozostali z nimi. Oni sami nie mają wyrzeczenia, nie mogą też spowodować wyrzeczenia innych. Ich uczniowie również żyją ze swoimi rodzinami i tylko przychodzą do nich. Oni dają im tylko wiedzę lub mantrę. Uczniowie nie stają się ich dziedzicami, jak więc mógłby być u nich rozwój? Oni tylko uczą, pozostawiają swoje ciała i odchodzą. Spójrzcie, istnieje różaniec 108, a drugi jest większym różańcem, 16 108. Tamten jest różańcem królewskiego klanu książąt i księżniczek dynastii księżyca. Ci, którzy nie mogą wziąć dużo wiedzy ani stać się tymi, którzy są czyści („oczyszczonymi”), doświadczą kary oraz staną się częścią różańca dynastii księżyca. Jest dużo książąt i księżniczek. Obecnie słuchacie i poznajecie te tajemnice. Ta wiedza tam nie istnieje. Tę wiedzę otrzymuje się tylko teraz, w zbieżnym wieku, gdy zakładana jest religia bóstw. Powiedziano wam: Ci, którzy nie opanują w pełni swoich fizycznych zmysłów staną się częścią różańca klanu dynastii księżyca. Ci, którzy pokonają je, staną się częścią klanu dynastii słońca. Wśród nich również jest kolejność. Ciało jest otrzymywane zgodnie ze stanem. Spójrzcie! Mama wyprzedziła wszystkich, a więc otrzymała „stypendium”; stała się „uczniem zastępującym nauczyciela”. Jej została dana cała urna wiedzy. Ja również nazywałem ją Matką, ponieważ oddałem u jej stóp moje ciało, umysł i majątek i nie dałem niczego moim fizycznym dzieciom, tym ze związków krwi. Tutaj stajecie się wiecznymi dziećmi. Przyszliście tutaj wyrzekając się wszystkiego, dla was więc jest większa miłość. Wieczna miłość jest najsilniejsza ze wszystkich. Sannjasini pozostawiają swoje domy i odchodzą. Wy wszystko przynieśliście i poświęciliście tutaj. Sam Bóg działa i pokazuje wam w praktyce. Tutaj możecie otrzymać odpowiedź na każde pytanie. Sam Bóg może przyjść i to wam powiedzieć. On jest Czarodziejem i odgrywana jest teraz Jego czarodziejska rola. Jesteście bardzo uroczymi dziećmi. Ojciec nigdy nie może was denerwować. Dzieci, gdyby On was denerwował, nauczyłybyście się złościć. Tutaj każdy ma wieczną miłość. W niebie także oni mają tak dużo miłość. Tam oni są satopradhan. Bardzo dużo służy się gościom, którzy przychodzą tutaj, ponieważ oni także są oblewani spokojem i szczęściem. Oni mają się stać ukochanymi poddanymi. Rodzice (Mama i Baba) i wszystkie dzieci są zaangażowane w służeniu im. Chociaż stajecie się bóstwami, nie macie tutaj arogancji z powodu tej pozycji. Wszyscy stają się posłusznymi sługami i są zaangażowani w usłudze. Bóg także staje się Posłusznym Sługą i służy Swoim ukochanym synom i poddanym. On skrapia dzieci błogością. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym i teraz odnalezionym światłom oczu, dzieciom, które były oddzielone w każdym cyklu i które przychodzą tutaj ponownie, takim dzieciom, dużo miłości, pamiętanie i dzień dobry z głębi serca i z wielką miłością od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Tak jak BapDada nigdy was nie denerwuje dzieci, tak samo wam, dzieci, nigdy nie wolno nikogo denerwować. Żyjcie ze sobą z wewnętrzną miłością. Nigdy się nie złośćcie.

2. Aby zdobyć błogosławieństwo spokoju i błogości, oddajcie siebie w pełni Płomieniowi. Poprzez te studia zdobywajcie boskie prawo do najwyższego spokoju i szczęścia.

Błogosławieństwo:
Miej dobre życzenia dla każdego i odnieś zwycięstwo, dzięki potędze współdziałania w grupie.

Jeśli każdy w grupie będzie pomocnikiem dla drugiego i będzie mieć dobre życzenia dla wszystkich, wówczas w tej otoczce potęgi współdziałania, będą mogły nastąpić cuda. Miejcie dla siebie dobre życzenia i współdziałajcie ze sobą, a Maja nie będzie mieć odwagi, żeby wejść do tego kręgu. Jednakże potęga współdziałania zaistnieje tylko, gdy będziesz mieć zdecydowaną myśl, że bez względu na to, ilu rzeczom musisz stawić czoła, z pewnością to zrobisz i pokażesz to każdemu, stając się zwycięskim.

Hasło:
Żadne pragnienie (ićća) nie pozwoli ci stać się dobrym (aćća). Dlatego stań się nieświadomy wiedzy o pragnieniach.