13.11.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, przestrzegać śrimatu Ojca to znaczy szanować Ojca. Ci, którzy przestrzegają wskazówek własnego umysłu, nie szanują Go.

Pytanie:
Odnośnie czego Baba nie sprzeciwia się, jeśli chodzi o tych, którzy mieszkają w domu ze swoimi rodzinami i jaką jedną wskazówkę im daje?

Odpowiedź:
Baba mówi: Dzieci, jak najbardziej, miejcie relacje z każdym. Wykonujcie swoją pracę itd., jaką macie do zrobienia. Musicie wchodzić w relacje z ludźmi. Jeśli musicie nosić kolorowe ubrania, to noście. Baba nie sprzeciwia się temu. Ojciec daje tylko jedną wskazówkę: Dzieci, usuńcie swoje przywiązanie do wszystkich waszych cielesnych krewnych i do waszych własnych ciał i pamiętajcie Mnie.

Om śanti.
Dzieci, Śiw Baba jest tutaj i wyjaśnia wam, to znaczy inspiruje was do czynienia wysiłków, abyście stali się Mu równi. Dzieci, tak jak Ja jestem Oceanem Wiedzy, podobnie wy także powinnyście się stać takie same. Słodkie dzieci wiecie, że nie wszyscy staniecie się takie same. Każdy z was ma czynić indywidualne wysiłki. Wielu studentów uczy się w szkole, ale nie wszyscy zdają z wyróżnieniem. Niemniej nauczyciel inspiruje ich do czynienia wysiłków. Dzieci, wy także czynicie wysiłki. Gdy Ojciec pyta się was, kim się staniecie, wszyscy odpowiadacie: Przyszliśmy tutaj, aby stać się Narajanem ze zwykłego mężczyzny i Lakszmi ze zwykłej kobiety. W porządku, ale musisz też spojrzeć na swoje działania. Ojciec jest Najwyższy ze wszystkich. Jest Nauczycielem i Guru. Nikt nie zna tego Ojca. Dzieci, wiecie, że Śiw Baba jest naszym Babą, Nauczycielem i Satguru. Jednak trudno jest zrozumieć Go, jaki jest naprawdę. Poznajecie Ojca, ale zapominacie Jego rolę jako Nauczyciela i Guru. Dzieci, macie także szanować Ojca. Co to znaczy szanować? Szanować, to znaczy dobrze uczyć się tego, czego uczy Ojciec. Ojciec jest bardzo słodki. Poziom szczęścia powinien rosnąć w tobie. Powinno być ekstatyczne szczęście! Każdy z was powinien zapytać siebie: Czy mam takie szczęście? Nie jesteście tacy sami. Jest także ogromna różnica w tym, jak każdy się uczy. W tamtych szkołach także jest wielka różnica. Tam uczy zwykły nauczyciel, podczas gdy ten tutaj nie jest zwyczajny. Nie może być drugiego nauczyciela takiego jak Ten. Nikt nie wie, że bezcielesny Ojciec staje się także Nauczycielem. Pomimo, że użyli imienia „Śri Kriszna”, nawet nie wiedzą, że on nie może być Ojcem. Kriszna jest bóstwem. Wielu ma na imię Kriszna. Jednak, natychmiast jak powiedzą „Kriszna”, pojawia się przed nimi postać Śri Kriszny. On jest cielesną istotą. Wiecie, że to ciało nie należy do Tego. On sam mówi: Wypożyczyłem je. Ten wcześniej był ludzką istotą i nadal jest ludzką istotą; on nie jest Bogiem. Tylko Bezcielesny jest Bogiem. Dzieci, On teraz wyjaśnia wam tak wiele tajemnic. Jednak nie jest jeszcze możliwe, abyście w pełni zrozumieli Ojca i Nauczyciela; stale zapominasz. Wasze intelekty pociągane są do ludzkich istot. Jak na razie nie macie wiary w intelektach, że to jest ten Ojciec, Nauczyciel i Satguru. Wciąż zapominacie. Czy studenci kiedykolwiek zapominają swojego nauczyciela? Ci, którzy mieszkają w internacie nigdy nie zapominają. Uczniowie mieszkający w internacie mocno pamiętają, natomiast tutaj nie macie tej silnej wiary. Każdy z was jest w internacie w kolejności, zgodnie ze swoimi wysiłkami i pomimo że jesteście studentami, nie macie tak silnej wiary. Baba wie, że każdy weźmie swoją pozycję zgodnie z indywidualnym wysiłkiem. W tamtej nauce niektórzy stają się prawnikami a inni inżynierami albo lekarzami. Tutaj stajecie się panami świata. Zatem jakie powinny być intelekty takich studentów? Ich zachowanie i sposób mówienia powinien być bardzo dobry. Ojciec wyjaśnia: Dzieci, nie wolno wam nigdy płakać; stajecie się panami świata. Nigdy nie wolno wam płakać z rozpaczy. Płakać z rozpaczy jest najgorszą (najwyższą) formą rozpaczy. Ojciec mówi: Ci, którzy płaczą, tracą. Tracą najwznioślejsze królestwo świata. Mówicie, że przyszliście, aby zmienić się ze zwykłego człowieka w Narajana, ale nie zachowujecie się odpowiednio. Wszyscy czynią wysiłki w kolejności. Niektórzy zdają bardzo dobrze i otrzymują stypendium, zaś inni nie zdają. Wszyscy są w kolejności. Pośród was, niektórzy się uczą a inni w ogóle się nie uczą. Ludzie z wiosek nie lubią się uczyć. Jeśli jednak poprosi się ich o ścięcie trawy, zrobią to z ochotą. Uważają to za niezależne życie. Naukę uważają za niewolę. Wielu jest takich, nawet bogaci właściciele ziemscy. Uważają siebie za niezależnych i bardzo szczęśliwych. Przynajmniej nie nazywa się tego pracą. Inni ludzie mają pracę w biurze itp. Dzieci, Ojciec uczy was teraz, aby uczynić was panami świata. Nie uczy was, byście mogli dostać pracę. Macie stać się panami świata dzięki tej nauce. Ta nauka jest bardzo wzniosła. Stajecie się panami świata, którzy są całkowicie niezależni. Jest to bardzo prosty aspekt. Jest to jedyna nauka, dzięki której możecie stać się tak wzniosłymi, czystymi cesarzami i cesarzowymi. Mówicie, że ludzie z każdej religii mogą przyjść i studiować tutaj. Oni zrozumieją, że ta nauka jest bardzo wzniosła. Ojciec uczy was, aby uczynić was panami świata. Wasze intelekty stały się teraz bardzo szerokie i subtelne. Wasze intelekty stały się nieograniczone z ograniczonych, w kolejności zgodnie z wysiłkami, jakie czynicie. Macie wiele szczęścia, że czynicie innych panami świata. W rzeczywistości tam jest także praca. Pokojówki i służący, wszyscy są tam potrzebni. Ci, którzy nie uczą się, będą nosić ciężary dla tych, którzy się uczyli. Dlatego Ojciec mówi: Jeśli będziesz się dobrze uczyć, taki możesz się stać. Mówicie, że staniecie się tacy. Ale jeśli się nie uczycie, kim się staniecie? Jeśli się nie uczycie, oznacza to, że nie pamiętacie Ojca z tak wielkim szacunkiem. Ojciec mówi: Im więcej masz pamiętania, tym bardziej twoje grzechy będą usunięte. Dzieci mówią: Baba, będziemy postępować zgodnie z Twoimi wskazówkami. Ojciec da nam wskazówki poprzez tego. Jednak niektórzy nie akceptują wskazówek od tego. Dalej przestrzegają starych, zgniłych wskazówek ludzkich istot. Pomimo, że widzą, że Śiw Baba daje wskazówki poprzez ten powóz, dalej przestrzegają swoich wskazówek. Przestrzegają wskazówek, które są warte jedynie kilka groszy i łusek. Poprzez przestrzeganie wskazówek Rawana teraz staliście się tak bezwartościowi jak łuski. Rama, Śiw Baba, daje wam teraz wskazówki. Zwycięstwo odnosi się, gdy jest wiara. Nigdy nie będzie w tym straty. Ojciec nawet zamieni stratę na zysk, ale tylko tym, którzy mają wiarę w intelektach. Ci, którzy mają wątpliwości w swoich intelektach, będą się dławić. Ci, którzy mają wiarę w intelektach nigdy nie będą się dławić, nigdy nie mogą doświadczyć straty. Sam Baba daje gwarancję: Nigdy nie może być straty, jeśli przestrzegasz śrimatu. Ludzkie wskazówki są zwane wskazówkami cielesnych istot. Tutaj są tylko ludzkie wskazówki. Jest pamiętane, że są ludzkie wskazówki, wskazówki Boga i wskazówki bóstw. Otrzymaliście teraz wskazówki Boga, dzięki którym stajecie się bóstwami z ludzkich istot. Potem, tam w niebie doświadczacie tylko szczęścia. Nie ma żadnego cierpienia, jest stałe szczęście. Teraz macie doświadczać tego uczucia. Czujecie przyszłość. Teraz jest najbardziej pomyślny zbieżny wiek, gdy otrzymujecie śrimat. Ojciec mówi: Ja przychodzę po upływie cyklu w wieku zbieżnym. Tylko wy znacie Tego Jednego. Przestrzegacie Jego wskazówek. Ojciec mówi: Dzieci, mieszkajcie w domu ze swoją rodziną. Kto mówi, że musicie zmieniać swoje ubranie? Noście cokolwiek chcecie. Musicie mieć kontakt z wieloma ludźmi. Nie ma żadnych przeciwwskazań do noszenia kolorowych ubrań. Możecie nosić takie ubrania, jakie chcecie; to nie ma z tym nic wspólnego. Ojciec mówi: Wyrzeknij się świadomości ciała i wszystkich cielesnych związków. Możecie nosić cokolwiek chcecie. Po prostu uważaj się za duszę i pamiętaj Ojca. Niech będzie ta silna wiara. Wiecie także, że to dusza staje się czysta i nieczysta. Mahatma jest zwany wielką duszą. Nigdy nie mówi się: Wielka Najwyższa Dusza. Nie brzmi to dobrze, by tak mówić. Są to tak dobre punkty do zrozumienia. Satguru, który zbawia wszystkich to jeden Ojciec. Tam nigdy nie ma przedwczesnej śmierci. Dzieci, rozumiecie teraz, że Baba czyni was ponownie bóstwami. Wcześniej to nie było w waszych intelektach. Nie znaliście nawet czasu trwania cyklu. Teraz wszystko wam przypomniano. Dzieci, wiecie także, że to dusza jest zwana grzeszną duszą albo czystą dobroczynną duszą. Nigdy nie mówi się: grzeszna Najwyższa Dusza. Powiedzieć, że Bóg jest wszechobecny jest tak wielkim brakiem rozsądku! Ojciec jest tutaj i wyjaśnia to. Rozumiecie teraz, że tylko Ojciec przychodzi co 5 tys. lat, aby zmienić was z grzesznych dusz w dobroczynne dusze. On nie zmienia tylko jednego, zmienia wszystkie dzieci. Ojciec mówi: Dzieci, Jestem nieograniczonym Ojcem, który was zmienia. Dzieci, z pewnością dałbym wam nieograniczone szczęście. W złotym wieku są tylko czyste dusze. Pokonujecie Rawana i tak stajecie się czystymi dobroczynnymi duszami. Czujecie, jak wiele przeszkód stwarza Maja. Ona całkowicie was dusi. Rozumiecie, w jaki sposób odbywa się wojna z Mają. Jednak pokazano wojnę pomiędzy Kurawami i Pandawami oraz pokazano ich armie. Nikt nie wie o tej wojnie, ona jest incognito. Tylko wy to wiecie. Dusze, musicie walczyć z Mają. Ojciec mówi, że żądza jest waszym największym wrogiem. Odnosicie zwycięstwo nad nią dzięki potędze jogi. Nikt nie rozumie znaczenia potęgi jogi. Ci, którzy byli satopradhan, stali się tamopradhan. Sam Ojciec mówi: Wchodzę w tego (Brahmę) na końcu jego ostatniego życia z wielu żyć. On stał się tamopradhan i to samo dotyczy was. Baba nie mówi tego tylko do tego jednego; On mówi to do wszystkich w kolejności. Rozumiecie, kto otrzyma, jaki numer w kolejności. Wraz z rozwojem, dowiecie się więcej. Otrzymacie wizję różańca. Gdy dzieci w szkole mają zdać do następnej klasy, dowiadują się wszystkiego, kiedy mają otrzymać oceny. Baba zapytał się dziecko: Skąd przysłali ci egzaminacyjne papiery? Dziecko odpowiedziało: Z Londynu. Skąd teraz przyjdą wasze egzaminacyjne papiery? Wasze papiery egzaminacyjne przyjdą z góry; będziecie mieć wizję wszystkiego. Jest to tak cudowna nauka. Nikt nie wie, kto was uczy. Mówią: Bóg Kriszna mówi. Wszyscy uczą się w kolejności, więc ich szczęście także jest w kolejności. Zostało zapamiętane, że jeśli chcecie się dowiedzieć o ponadzmysłowym szczęściu, powinniśmy zapytać o to gopów i gopi (kochanek i kochanków). Jest to stan na samym końcu. Ojciec wyjaśnił, że nawet jeśli On wie, że dziecko nigdy nie upadnie, nikt nie wie, co się może wydarzyć. One nie uczą się; nie jest to w ich fortunie. Jeśli otrzymaliby najmniejszą wskazówkę: Idź i załóż rodzinę – dom, szybko poszliby do tego świata. Przechodzą z jednej skrajności w drugą. Ich zachowanie i sposób mówienia także są takie. Myślą, że gdyby otrzymali pewną kwotę, odeszliby i żyli osobno. Można to zrozumieć z ich zachowania. Oznacza to, że nie mają wiary i że są tutaj z desperacji. Jest wielu, którzy nie rozumieją nawet pierwszej litery wiedzy. Niektórzy nawet nie siadają do nauki. Maja nie pozwala im się uczyć. Są takie dusze we wszystkich ośrodkach. Nigdy nie przychodzą się uczyć. Jest to niezwykłe. Jest to tak wzniosła wiedza. Uczy was Bóg! Gdy Baba mówi im, aby czegoś nie robić, nie słuchają i wciąż wykonują złe czyny. Zakładane jest królestwo, więc wszyscy są tam potrzebni od góry do dołu. Jest różnica w pozycji. Tutaj także, pozycja jest w kolejności. Jaka jest więc różnica? Tam długość życia jest długa i jest szczęście, natomiast tutaj długość życia jest krótka i jest cierpienie. Dzieci, te cudowne aspekty są w waszych intelektach. Popatrzcie, w jaki sposób dramat jest stworzony. W każdym cyklu gracie tę samą rolę. Gracie ją cykl po cyklu. Tak mała dusza jest napełniona tak wielką rolą! Dusze przyjmują te same rysy i tak samo postępują. Cykl świata cały czas się kręci. To, co jest ustalone zdarza się. Ten cykl powtórzy się ponownie. Przejdziecie przez stany satopradhan, sato, radżo i tamo. Nie ma potrzeby wchodzić w zamieszanie. Dobrze, czy uważasz się za duszę? Rozumiecie, że Ojcem dusz jest Śiw Baba. Ci, którzy stają się satopradhan, ponownie stają się tamopradhan. Potem dzięki pamiętaniu Ojca, ponownie staniecie się satopradhan. Jest to dobre. Powinniście zatrzymać ich na tym punkcie. Powiedzcie im, że nieograniczony Ojciec daje wam to dziedzictwo nieba. Tylko On jest Oczyścicielem. Ojciec daje wiedzę. Nie ma w tym kwestii pism itd. Skąd się biorą pisma na początku? Pisma są tworzone, gdy następuje ekspansja. W złotym wieku nie ma pism; nic nie trwa od początku. Nazwa i postać wszystkiego się zmienia. Aćća

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Nigdy nie wolno ci płakać z rozpaczy. Niech stale pozostaje w twoim intelekcie, że masz stać się panem świata, więc sposób twojego mówienia musi być bardzo dobry. Nie powinniście nigdy płakać.

2. Miej wiarę w intelekcie i przestrzegaj wskazówek Ojca. Nigdy nie bądź w zamieszaniu ani nie dław się. Zwycięstwo odnosi się poprzez wiarę. Dlatego nie przestrzegaj swoich wskazówek; one są warte grosze.

Błogosławieństwo:
Doświadczaj samo postępu w swoich wysiłkach i stań się gwiazdą sukcesu.

Ci, którzy doświadczają samo postępu i sukcesu w swoich wysiłkach są gwiazdami sukcesu. W swoich osobistych wysiłkach nigdy nie mają myśli takich jak „Nie wiem czy to się wydarzy, czy nie?” „Czy będę w stanie to zrobić, czy nie?” Oni nie mają najmniejszego śladu niepowodzenia. Doświadczają sukcesu jako prawa. Stale osiągają sukces łatwo i automatycznie.

Hasło:
Dawaj szczęście będąc uosobieniem szczęścia, a błogosławieństwa będą dodawane do twoich wysiłków.