13-11-2020 Poranne murli Om śanti BapDada Madhuban


Słodkie dzieci, to jest gra labiryntu. Wciąż zapominacie Ojca. Miejcie wiarę w intelektach i nie będziecie schwytani w tej grze.

Pytanie:

Dzieci, widząc czas wyrównania, co jest waszym obowiązkiem?

Odpowiedź:

Waszym obowiązkiem jest bycie bardzo zajętymi tymi studiami a nie zajmowanie się innymi sprawami. Ojciec posadzi was w swoich oczach, uczyni girlandą dookoła swojej szyi i zabierze was ze Sobą. Każdy musi wyrównać swoje konta i powrócić do domu. Ojciec przybył, aby zabrać każdego z powrotem do domu ze Sobą.

Piosenka:

Mieszkaniec odległego lądu przybył do obcego lądu.

Om śanti. Duchowe dzieci, Duchowy Ojciec siedzi tutaj i wyjaśnia wam, że świat ogólnie, a Bharat w szczególności pragnie spokoju na świecie. To powinno być zrozumiane, że tylko Pan Świata zakłada spokój na świecie. Powinno się wzywać tylko do Boga, Ojca, aby rozsiał spokój na świecie. Jednak, biedni ludzie nawet nie wiedzą do kogo powinni wzywać. To odnosi się do całego świata. Oni pragną pokoju na całym świecie. Miejsce spokoju, gdzie wy dusze i Ojciec zamieszkujecie, jest odrębne. Tylko Nieograniczony Ojciec to wyjaśnia. Teraz jest niezliczona ilość ludzkich istot i religii w tym świecie. Oni mówią: Gdyby była jedna religia, byłby pokój. Jednak wszystkie religie nie mogą być zjednoczone. Jest chwała Trimurti. Wielu ludzi ma również obraz Trimurti. Wiecie, że założenie odbywa się poprzez Brahmę. Założenie czego? To nie byłby tylko spokój. Jest założenie spokoju i szczęścia. 5000 lat temu w Bharacie, kiedy to było ich królestwo, cała reszta ludzkich istot, zostawiła swoje ciała i odeszła do domu. Teraz oni pragną jednej religii, jednego królestwa i jednego języka. Dzieci, rozumiecie, że Ojciec teraz zakłada spokój, szczęście i pomyślność. Tutaj na pewno będzie jedno królestwo. Odbywa się założenie jednego królestwa. To nie jest nic nowego. To jedno królestwo było zakładane już wiele razy wcześniej. Następnie, w miarę jak liczba religii wzrasta, drzewo rośnie i potem Ojciec musi przyjść. To dusze słuchają i uczą się. Sanskary są w duszy. Ja, ta dusza, adoptuję różne ciała. Dzieci, to wymaga od was wiele wysiłku, aby rozwinąć nawet taką wiarę w swoich intelektach. Mówicie: Baba, zapominamy to wciąż i wciąż na nowo. Ojciec wyjaśnia: To jest gra labiryntu. To jest tak, jakbyście byli w nią schwytani (uwięzieni). Nie wiecie, jak możecie powrócić do domu i do waszego królestwa. Ojciec wyjaśnił wam to teraz, ale wcześniej niczego nie wiedzieliście. Intelekty dusz stały się jak kamienie. Kamienne intelekty i boskie intelekty zostały zapamiętane w Bharacie. To tutaj istnieli królowie z kamiennymi intelektami i królowie z boskimi intelektami. Jest również świątynia Pana Boskości. Dusze, teraz rozumiecie, skąd przybyłyście, aby odgrywać waszą rolę. Wcześniej, niczego nie wiedziałyście. Ten świat jest znany jako las kolców. Cały świat jest lasem kolców. Nigdy nie słyszeliście o ogniu spalającym ogród kwiatów. To las zawsze płonie. Tutaj również jest las. On na pewno będzie zapalony. Stóg będzie zapalony. Cały świat jest zwany stogiem (siana). Dzieci, znacie teraz Ojca i siedzicie osobiście przed Nim. Śpiewaliście: „Będę siedział tylko z Tobą...”. To wszystko teraz zachodzi. Wy na pewno studiujecie wersety Boga. Dzieci, Bóg mówi tylko do was. Wiecie, że Bóg was uczy. Kto jest Bogiem? Bezcielesny Śiwa jest zwany Bogiem. Bóg Śiwa jest tutaj czczony. Czczenie nie odbywa się w złotym wieku. Oni nawet Go tam nie pamiętają. Czciciele otrzymują królestwo złotego wieku jako owoc ich oddania. Rozumiecie, że najwięcej czciliście i dlatego jesteście pierwsi, którzy przyszli do Ojca. Potem pójdziecie do królestwa. Dzieci, macie czynić pełny wysiłek, aby wziąć wysoką pozycję w nowym świecie. Dzieci, chcecie szybko pójść do nowego domu. Jedynie na początku dom jest nowy. Potem on starzeje się. Liczba dzieci w domu stale wzrasta. Dzieci, wnuczkowie itp. przyjdą w starym domu. Oni powiedzieliby: Ten dom należy do naszego dziadka lub pradziadka. Jest wielu, którzy przyjdą później. Im bardziej intensywny wysiłek czynicie, tym wcześniej pójdziecie do nowego domu. Ojciec bardzo łatwo wyjaśnia sposoby, w jaki możecie czynić wysiłek. Oni również w czczeniu czynią wysiłek. Imiona tych, którzy dużo czczą są gloryfikowane. Oni wydają nawet znaczki niektórych czcicieli. Nikt nie wie o różańcu wiedzy. Najpierw jest wiedza, a potem czczenie. Dzieci, teraz jest w waszych intelektach, że wiedza jest przez pół czasu, tzn. przez złoty i srebrny wiek. Dzieci, stajecie się teraz oświecone. Nauczyciel zawsze ma pełną wiedzę. Studenci otrzymują stopnie w kolejności. Ten Jeden jest nieograniczonym Nauczycielem. Jesteście nieograniczonymi studentami. Wy studenci zdacie w kolejności, tak jak zdaliście w poprzednim cyklu. Ojciec wyjaśnia, że to wy wzięliście 84 wcielenia. W ciągu 84 wcieleń, mieliście 84 nauczycieli. Na pewno musicie ponownie się narodzić. Na początku, świat na pewno jest satopradhan, a potem on staje się stary i tamopradhan. Ludzkie istoty również stają się tamopradhan. Na początku drzewo jest nowe i satopradhan. Nowe liście są bardzo dobre. To jest nieograniczone drzewo. Jest wiele religii. Wasze intelekty teraz muszą przejść w nieograniczoność. Drzewo jest tak wielkie! Przede wszystkim jest oryginalna, wieczna religia bóstw, a następnie przychodzi różnorodność religii. Wzięliście różne 84 wcielenia. To również jest niezniszczalne. Wiecie, że w każdym cyklu przechodzicie dookoła cyklu 84 wcieleń. Tylko wy przechodzicie dookoła cyklu 84 wcieleń. Żadna ludzka dusza nie bierze 8 milionów 400 tysięcy wcieleń. Jest wiele różnych zwierząt itp. Nikt nie może nawet tego zliczyć. Ludzka dusza bierze 84 wcielenia. Staliście się teraz całkowicie zmęczeni odgrywaniem waszych ról. Staliście się nieszczęśliwi. Schodząc w dół schodów, staliście się tamopradhan z satopradhan. Ojciec ponownie czyni was satopradhan z tamopradhan. Ojciec mówi: Ja przychodzę do tamopradhan świata w tamopradhan ciało. Cały świat jest teraz tamopradhan. Ludzkie istoty pytają, jak może zaistnieć pokój na całym świecie. Oni nie wiedzą, kiedy istniał pokój na świecie. Ojciec mówi: Macie obrazy w swoich domach, czyż nie tak? Kiedy to było ich królestwo, na całym świecie był pokój. Jest to zwane niebem. Nowy świat jest zwany niebem, złotym wiekiem. Ten stary świat teraz musi się zmienić. Królestwo jest zakładane. Na całym świecie to było tylko ich królestwo świata. Wielu ludzi idzie do świątyni Lakszmi i Narajana. To nie wchodzi do ich intelektów, że oni byli władcami tego Bharatu, że naprawdę w ich królestwie był pokój i szczęście. Jest to kwestia 5000 lat, kiedy istniało ich królestwo. Po połowie cyklu mówi się o świecie, że jest stary. Biznesmeni mają swastykę na swoich księgach rachunkowych. To również ma znaczenie. Oni po prostu nazywają to Ganeśem. Oni uważają Ganeśa za bóstwo, tego który niszczy przeszkody. Swastyka ma 4 równe części. To wszystko jest ścieżką czczenia. Ludzie świętują Dipawali (święto świateł). W rzeczywistości prawdziwym Dipawali jest pielgrzymka pamiętania, dzięki której światło was, dusz jest zapalane na 21 wcieleń. Zarabiacie wielki dochód. Dzieci, powinnyście mieć wielkie szczęście. To jest wasze nowe konto dla nowego świata. Teraz macie zgromadzić dochód na 21 wcieleń. Dzieci, Ojciec wyjaśnia wam: Czy słuchacie teraz, uważając się za dusze? Jeśli słuchacie uważając się za dusze, doświadczacie szczęścia. Ojciec nas uczy! To są wersety Boga. Bóg jest tylko jeden. On na pewno przychodzi i bierze ciało, ponieważ tylko wtedy mogą zaistnieć wersety Boga. Nikt nie wie tego i dlatego ludzie mówili „neti, neti” (ani to, ani tamto; nie wiemy). Oni mówią, że On jest Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą. Potem oni mówią, że Go nie znają. Oni nazywają Śiwę „Babą”, a także Brahmę nazywają „Babą”. Oni nigdy nie nazywają Wisznu „Babą”. Pradżapita jest także Babą. Jesteście BK. Gdy nie używacie tytułu „Pradżapita”’ oni nie rozumieją. Jest tak wielu braminów, a więc na pewno musi też być Pradżapita. Dlatego macie na pewno pisać słowo „Pradżapita”. Wtedy oni zrozumieją, że Pradżapita jest ich ojcem. Nowy świat jest na pewno stwarzany poprzez Pradżapitę. My dusze najpierw jesteśmy braćmi. Potem, kiedy adoptujemy ciała, stajemy się braćmi i siostrami. Dziećmi Ojca są niezniszczalne dusze. Następnie, w cielesnej formie jesteśmy braćmi i siostrami. Dlatego jest imię Pradżapita Brahma. Jednak, my nie pamiętamy Brahmy. Pamiętani są tylko fizyczni ojcowie i Ojciec spoza tego świata. Nikt nie pamięta Pradżapity Brahmy. W czasie cierpienia ludzie pamiętają Ojca, nie Brahmę. Mówią: O, Boże. Nigdy nie mówią: O, Brahmo. W czasie doświadczania szczęścia, nie pamiętają nikogo. Tam nie ma nic innego, tylko szczęście. Nikt o tym nie wie. Wiecie, że obecnie macie 3 ojców. Na ścieżce czczenia pamiętają fizycznych ojców i Ojca z poza (tego świata). W złotym wieku pamiętają tylko fizycznych ojców. W zbieżnym wieku pamiętacie trzech ojców. Macie fizycznego ojca, ale rozumiecie, że on jest ograniczonym ojcem. Otrzymujecie od niego ograniczone dziedzictwo. Teraz znaleźliśmy nieograniczonego Ojca, od którego otrzymujemy nieograniczone dziedzictwo. To jest coś, co trzeba zrozumieć. Dzieci, nieograniczony Ojciec wszedł teraz w ciało Brahmy, aby dać wam nieograniczone szczęście. Poprzez należenie do Niego, otrzymujecie nieograniczone dziedzictwo. To jest jak otrzymywanie dziedzictwa Dziadka poprzez Brahmę. On mówi: Ja daję wam dziedzictwo. Ja uczę was. Ja posiadam wiedzę. Ani ludzkie istoty, ani bóstwa nie mają wiedzy. Dzieci daję wam wiedzę, którą posiadam. To jest duchowa wiedza. Wiecie, że otrzymujecie pozycję od Duchowego Ojca. Powinniście w ten sposób przeżuwać ocean wiedzy. Jest pamiętane, że ci, którzy pokonują umysł, zdobywają wszystko, podczas gdy ci, którzy są pokonani przez umysł, są pokonywani przez wszystko. W rzeczywistości powinno być powiedziane: „ci, którzy pokonują Maję”, ponieważ umysłu nie można pokonać. Ludzkie istoty pytają: W jaki sposób można osiągnąć spokój umysłu? Ojciec pyta: Jak dusza może powiedzieć, że ona pragnie spokoju umysłu? Same dusze są mieszkańcami rejonu spokoju. Kiedy dusza wchodzi w ciało, zaczyna działać. Ojciec mówi: Teraz umocnij się w swojej oryginalnej religii. Uważaj siebie za duszę. Oryginalną religią duszy jest spokój. Gdzie indziej znalazłbyś spokój? Przykład naszyjnika królowej jest na tym oparty. Sannjasini dają ten przykład, a potem sami idą do lasu w poszukiwaniu spokoju. Ojciec mówi: Dusze, waszą religią jest spokój. Rejon spokoju, z którego przyszłyście, aby odgrywać wasze role, jest waszym domem. Musicie działać poprzez ciało. Kiedy jesteście odrębni od swoich ciał, jest martwa cisza. Dusza bierze następne ciało, a więc dlaczego mielibyście martwić się o cokolwiek? Ta dusza nie wróci tutaj powtórnie. Jednak przywiązanie dokucza wam. Tam przywiązanie nie będzie wam dokuczało. Pięć występków tam nie istnieje. Tam nie ma żadnego królestwa Rawana. Tam jest królestwo Ramy. Gdyby zawsze było królestwo Rawana, ludzie zmęczyliby się. Oni nigdy nie byliby w stanie doświadczać szczęścia. Teraz staliście się teistami. Jesteście także trikaldarsi. Ludzkie istoty nie znają Ojca i dlatego są zwane ateistami. Dzieci, teraz rozumiecie, że wszystkie pisma przeszłości należą do ścieżki czczenia. Jesteście obecnie na ścieżce wiedzy. Ojciec sadza was w swoich oczach i zabiera was z tak wielką miłością z powrotem ze sobą do domu. On mówi: Uczynię was girlandą wokół mojej szyi i zabiorę was z powrotem. Każdy Go wzywa. On sadza na stosie wiedzy tych, którzy stali się brzydcy siedząc na stosie żądzy. On wyrównuje ich konta i zabiera z powrotem do domu. Waszym obowiązkiem jest teraz uczyć się. Dlaczego mielibyście angażować się w inne sprawy? „W jaki sposób ludzie umrą? Co się wydarzy?” Dlaczego mielibyście zajmować się i myśleć o tym? To jest czas wyrównania. Każdy wyrówna swoje konta i powróci do domu. Dzieci, macie tajemnicę tego nieograniczonego dramatu w swoich intelektach. Nikt inny tego nie ma. Dzieci, wiecie, że przychodzicie do Baby w każdym cyklu, aby wziąć nieograniczone dziedzictwo. Jesteśmy żyjącymi istotami. Ojciec przybył i wszedł w ciało. Ojciec mówi: Ja wchodzę w zwyczajne ciało. Siadam tutaj i wyjaśniam mu, że on nie zna swoich wcieleń. Nikt inny nie może tego powiedzieć: Dzieci, bądźcie świadome duszy i pamiętajcie Ojca. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowy m dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:

1. Przebywaj na pielgrzymce pamiętania i każdego dnia świętuj prawdziwe Dipawali. Masz gromadzić na swoim koncie dochód na 21 wcieleń.

2. Utrzymuj tajemnicę sztuki życia w swoim intelekcie i nie angażuj się w nic poza tą nauką. Wyrównaj wszystkie swoje karmiczne konta.

Błogosławieństwo:

Bądź prawdziwym sługą, który zapala wiele innych lamp płomieniem miłości jednej lampy.

W czasie Deepawali wiele lamp jest zapalane od jednej lampy i jest świętowana Deepmala (girlanda świateł). Płonie płomień w deepaku (lampie). Podobnie, wy deepaki posiadacie płomień miłości. Gdy miłość deepaków jest podłączona do jednego Deepaka, wtedy zachodzi prawdziwa Deepmala. Tak więc musicie zobaczyć, czy wy deepaki stałyście się formą płomienia, dzięki waszej głębokiej miłości. Ci, którzy rozpraszają ciemność ignorancji swoim własnym światłem są prawdziwymi sługami.

Hasło:

Zawsze czyń jedną lekcję „Jedna siła, jedna wiara” mocną, a łatwo będziesz w stanie wyjść z każdego wiru (dylematu).


*** OM ŚANTI ***