13.11.23           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, wasza prawdziwa Dipmala (święto świateł) będzie w nowym świecie. Dlatego, nie powinniście mieć żadnych pragnień, aby oglądać fałszywe święta w tym starym świecie.

Pytanie:
Jesteście świętymi łabędziami. Co jest waszym obowiązkiem?

Odpowiedź:
Waszym głównym obowiązkiem jest przebywać w pamiętaniu jednego Ojca i łączyć jogę intelektu każdego z jednym Ojcem. Stajecie się czyści i umożliwiacie każdemu stanie się czystym. Macie być stale zajęci zadaniem zmieniania ludzkich istot w bóstwa. Macie wyzwalać każdego z cierpienia, stać się przewodnikami i pokazywać im ścieżkę do wyzwolenia i wyzwolenia w życiu.

Piosenka:
Znalazłszy Ciebie, znaleźliśmy cały świat; ziemia i niebo, wszystko należy do nas.

Om śanti.
Dzieci, usłyszałyście piosenkę. Dzieci, mówicie, że bierzecie swoje dziedzictwo królestwa nieba. Tego dziedzictwa nikt nigdy nie może spalić; nikt nie może nam tego skraść; nikt nie może tego dziedzictwa wygrać od nas. Dusze otrzymują dziedzictwo od Ojca, a ten Ojciec jest naprawdę zwany Matką i Ojcem. Tylko ci, którzy rozpoznali Matkę i Ojca mogą przychodzić do tej instytucji. Ojciec także mówi: Osobiście ujawniam Siebie przed wami, dzieci i uczę je radża jogi. Dzieci przychodzą i za życia czynią nieograniczonego Ojca swoim. Wy, dzieci jesteście adoptowane za życia. Ty należysz do Mnie, a Ja należę do ciebie. Dlaczego do Mnie należysz? Mówicie: Baba, staliśmy się Twoimi, by wziąć od Ciebie dziedzictwo nieba. Dobrze, dziecko. Nigdy nie oddzielaj się od takiego Ojca. W przeciwnym razie, jaki będzie wynik? Nie będziesz mógł wziąć pełnego dziedzictwa królestwa nieba. Baba i Mama stają się cesarzem i cesarzową. Dlatego macie czynić starania i brać takie dziedzictwo. Jednak, w czasie czynienia starań, niektóre dzieci odchodzą od Ojca, a potem idą i wpadają w pułapkę występków albo wpadają do piekła. Piekło jest piekłem, a niebo jest niebem. Mówicie: Czynimy Ojca swoim, by stać się panami nieba na zawsze, ponieważ obecnie jesteśmy w piekle. Dopóki nie przyjdzie Niebiański Bóg, Ojciec, który jest Stwórcą Nieba, dopóty nikt nie może pójść do nieba. Jego tytuł to Niebiański Bóg, Ojciec. Wiecie o tym obecnie. Ojciec mówi: Dzieci, rozumiecie, że naprawdę przyszłyście do Ojca, aby wziąć od Niego swoje dziedzictwo tak, jak zrobiłyście to 5000 lat temu. Jednak, nawet i wtedy sztormy Mai całkowicie was rujnują. Następnie przestajecie się uczyć, tzn. umieracie. Jeżeli zacząłeś należeć do Boga i zostawiasz Jego rękę, tzn. że umarłeś dla nowego świata i wróciłeś do starego świata. Tylko Niebiański Bóg, Ojciec wyzwala cię z cierpienia piekła, staje się twoim Przewodnikiem i zabiera do słodkiego domu ciszy, skąd przyszłyśmy my, dusze. Następnie, daje nam królestwo słodkiego nieba. Ojciec przychodzi, by dać dwie rzeczy: wyzwolenie i zbawienie. Złoty wiek jest ziemią szczęścia; żelazny wiek jest ziemią cierpienia, a rejon, z którego my, dusze, przychodzimy to rejon spokoju. Ten Ojciec jest Dawcą Spokoju i Dawcą Szczęścia na przyszłość. Z tego niespokojnego świata pójdziemy najpierw do rejonu spokoju. Jest on zwany słodkim domem ciszy. Tam mieszkamy. Dusza mówi: To jest nasz słodki dom. A potem, dzięki wiedzy, którą teraz studiujemy, otrzymamy królestwo nieba. Tytuły Ojca to: Niebiański Bóg, Ojciec, Wyzwoliciel, Przewodnik, Ten, który ma pełną wiedzę, jest Błogością i Oceanem Wiedzy. On jest także miłosierny. On ma miłosierdzie dla każdego. On także ma miłosierdzie dla żywiołów. Każdy jest wyzwalany z cierpienia. Nawet zwierzęta itp. cierpią. Gdy zabijasz zwierzę, ono doświadcza cierpienia, prawda? Ojciec mówi: Wyzwalam każdego z cierpienia, nie tylko ludzkie istoty. Jednak, nie zabiorę ze sobą zwierząt. To dotyczy ludzkich istot. Jest tylko jeden taki Nieograniczony Ojciec, cała reszta zabiera was w degradację. Dzieci, wiecie, że tylko nieograniczony Ojciec daje wam dar nieba i ląd wyzwolenia. On daje wam dziedzictwo. Najwyższym ze Wszystkich jest jeden Ojciec. Wszyscy czciciele pamiętają Tego Boga, Ojca. Chrześcijanie także pamiętają Boga. Śiwa jest niebiańskim Bogiem, Ojcem. Tylko On ma pełną wiedzę i jest Błogością. Dzieci, rozumiecie, co to znaczy. Jesteście także w kolejności. Niektórzy są tacy, że bez względu na to, ile ich ozdabiacie wiedzą i tak wpadają w występek i są pociągani do brudnego świata. Niektóre dzieci idą, by oglądać Dipmalę (święto świateł). Tak naprawdę, moje dzieci nie powinny oglądać tamtej fałszywej Dipmali, ale ponieważ nie mają wiedzy, mają takie pragnienia. Wasza Dipmala (święto świateł) jest w złotym wieku, gdy jesteście czyści. Dzieci, macie wyjaśniać, że Ojciec przychodzi tylko po to, by zabrać was do słodkiego domu i słodkiego nieba. Ci, którzy dobrze się uczą i wdrażają sobie wiedzę, pójdą do królestwa nieba. Jednak, musi to być w twojej fortunie. Jeśli nie przestrzegasz śrimatu, nie staniesz się wzniosły. To są wersety Śri Śri Boga Śiwy. Dopóki ludzkim istotom nie zostanie przedstawiony Bóg, będą dalej czcić. Gdy ich wiara się umacnia, automatycznie wyrzekają się czczenia. To wy jesteście „świątobliwościami”. Czynicie każdego czystym, zgodnie ze wskazówkami Boga, Ojca. Tamci ludzie nawracają hindusów i muzułmanów na chrześcijaństwo. Wy czynicie diabelskie, ludzkie istoty czystymi. Tylko gdy one staną się czyste, mogą pójść do nieba albo do słodkiego domu. Nikt oprócz Jednego. Wy nie pamiętacie nikogo oprócz jednego Ojca. Macie otrzymać dziedzictwo tylko od jednego Ojca, a więc z całą pewnością będziecie pamiętać tylko Tego jednego Ojca. Stajecie się czyści i pomagacie czynić innych czystymi. Tamte zakonnice nie oczyszczają nikogo ani nie czynią innych zakonnicami takimi jak one. One tylko nawracają hindusów na chrześcijaństwo. Wy, święte zakonnice, oczyszczacie każdego i umożliwiacie wszystkim duszom nawiązanie połączenia jogi intelektów z jednym Bogiem, Ojcem. W Gicie jest powiedziane: Wyrzeknij się swojego ciała, wszystkich cielesnych związków, uważaj się za duszę i pamiętaj Ojca. Potem, tylko dzięki wdrażaniu sobie wiedzy otrzymasz królestwo. Tylko dzięki pamiętaniu Ojca, staniesz się wiecznie zdrowy, a dzięki wiedzy staniesz się wiecznie bogaty. Ojciec jest Oceanem Wiedzy. On przekazuje esencję wszystkich Wed i pism. Oni pokazują pisma w rękach Brahmy. Ten jest Brahmą. Poprzez niego Śiw Baba wyjaśnia wam esencję wszystkich Wed i pism. On jest Oceanem Wiedzy. Stale otrzymujemy wiedzę poprzez niego. Potem inni otrzymują ją od was. Niektóre dzieci mówią: Baba, otwieram ten duchowy szpital, gdzie chore, ludzkie istoty mogą przyjść, uwolnić się od choroby i wziąć swoje dziedzictwo nieba. Mogą uczynić swoje życie wartościowym i otrzymać bardzo dużo szczęścia. Dlatego one z całą pewnością będą otrzymywały błogosławieństwa od tych wszystkich ludzi. Baba także wyjaśnił wam, że studiowanie pism Bharatu takich jak Gita, Bhagawat, Wedy, Upaniszady, a także organizowanie ofiarnych ogni, pokuty, posty, składanie ślubowań, chodzenie na pielgrzymki – to wszystko jest jak maślanka. To są szczegóły ścieżki czczenia. Bharat otrzymuje masło dzięki przestrzeganiu jednego śrimatu Boga, jednej Bhagawat Gity. Śrimad Bhagawat Gita także została sfałszowana, zamiast imienia Oceanu Wiedzy, Oczyściciela, Bezcielesnego, Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy, oni wstawili imię śri Kriszny i zmienili to pismo w maślankę. Na tym polega ten jeden duży błąd. Dzieci, Ocean Wiedzy bezpośrednio daje wam wiedzę. Teraz wiecie, w jaki sposób ten cykl świata obraca się i w jaki sposób rośnie drzewo świata. Bramini, jesteście kokiem na głowie, a Śiw Baba jest Ojcem braminów. Następnie z braminów stajecie się bóstwami, potem wojownikami, kupcami i siudrami. To jest salto. To jest zwane cyklem 84 żyć. Możecie także wyjaśniać tym, którzy organizują spotkania, na których czytane są Wedy: czczenie jest maślanką, podczas gdy wiedza jest masłem, dzięki któremu otrzymujecie wyzwolenie i wyzwolenie w życiu. Jeśli chcecie głęboko zrozumieć wiedzę, słuchajcie cierpliwie. Brahma Kumaris mogą ci to wyjaśnić. Zostało również napisane w pismach, że na samym końcu te dzieci dały wiedzę nawet Bhiszampitamei i Aszwatamie (postacie z Mahabharaty). Na samym końcu oni wszyscy zrozumieją, że to, co wy mówicie, jest słuszne. Oni na końcu z całą pewnością przyjdą. Gdy organizujecie wystawy, tyle tysięcy ludzi przychodzi, ale nie każdy będzie miał pełną wiarą w intelekcie. Tylko garść z wielu milionów bardzo dobrze zrozumie i będzie mieć tę wiarę. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, szczęśliwym gwiazdom wiedzy, miłość, pamiętanie i dzień dobry, w kolejności zgodnie w wysiłkiem, od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Stań się czysty i czyń innych tak czystymi jak ty. Nie pamiętaj nikogo oprócz jednego Ojca.

2. By otrzymać błogosławieństwa od wielu dusz, otwórz duchowy szpital. Pokazuj każdemu ścieżkę do wyzwolenia i zbawienia.

Błogosławieństwo:
Stań się równy Ojcu i naśladując Ojca Brahmę, wejdź do pierwszej (najwyższej) klasy.

Wszystkie dzieci mają wiele miłości do Ojca Brahmy, a znakiem miłości jest stanie się Mu równym. W tym celu nieustannie miejcie cel: Ja, pierwszy! Nie „ja, pierwszy” z zazdrości, ponieważ to jest szkodliwe. Jednak, kiedy mówisz: „Ja, pierwszy!” w naśladowaniu Ojca i rzeczywiście to robisz, wtedy również wejdziesz pierwszy z tym, który jest pierwszy. Tak jak Ojciec Brahma stał się numerem jeden, w ten sam sposób ci, którzy go naśladują, również muszą utrzymać cel stania się numerem jeden. Ten, kto podejmuje inicjatywę, jest pierwszy, jest Ardżuną. Każdy ma szansę przyjść jako pierwszy. Pierwszy stopień jest nieograniczony, nie jest mniejszy.

Hasło:
Aby stać się uosobieniem sukcesu, służ sobie, jednocześnie służąc innym.

Wzniosłe wersety Mateśwari 21/01/1957

Ten boży satsang (duchowe spotkanie) nie jest zwykłym satsangiem.

Ten nasz boży satsang nie jest zwykłym satsangiem. To jest boża szkoła, uczelnia, w której mamy regularnie studiować. Inne satsangi są tylko po to, by pójść, posłuchać przez krótki czas, a potem powrócić i stać się takim jak wcześniej, ponieważ tam nie otrzymujecie regularnej nauki, dzięki której moglibyście otrzymać nagrodę. Dlatego nasz satsang nie jest zwykłym satsangiem. To jest nasza boża uczelnia, gdzie jest Bóg i uczy nas, a my w pełni wdrażamy tę naukę i bierzemy wysoką pozycję. Tak jak nauczyciel uczy was każdego dnia i daje wam stopnie za naukę, w taki sam sposób tutaj sam Bóg w formie Guru, Ojca i Nauczyciela uczy nas każdego dnia i umożliwia nam zdobycie najwyższej pozycji bóstw. Dlatego konieczny jest udział w tej szkole. Dla tych, którzy tu przychodzą niezbędne jest zrozumienie tej wiedzy, zrozumienie jaka wiedza jest tu otrzymywana oraz co osiągniecie dzięki tym naukom. Teraz wiemy, że sam Bóg przychodzi, umożliwia nam zdanie egzaminu, a my mamy skończyć ten cały kurs w tym jednym życiu. Ci, którzy biorą ten kurs od początku do końca, zdadzą w pełni. Ci, którzy przychodzą w środku kursu nie wezmą tak dużo wiedzy. Oni nie będą wiedzieć, czego wcześniej uczono na kursie. Dlatego tutaj musi być regularna nauka. Tylko dzięki tej nauce będzie rozwój i dlatego macie regularnie się uczyć.

Po staniu się prawdziwym dzieckiem Boga nie miej żadnych wątpliwości.

Skoro sam Bóg przyszedł na tę ziemię, mamy w pełni oddać Mu swoje ręce, ale tylko ci, którzy są prawdziwymi i silnymi dziećmi oddadzą Mu swoje ręce. Nigdy nie pozostawiajcie ręki Ojca. Jeśli je pozostawicie, to gdzie pójdziecie po staniu się sierotą? Teraz kiedy schwyciliście rękę Boga, nie wolno wam mieć najmniejszej myśli nawet w subtelnej formie, aby ją pozostawić, ani też nie wolno wam mieć żadnych wątpliwości: Nie wiem, czy będę w stanie przejść czy nie. Są nawet takie dzieci, które nie rozpoznały Ojca, a więc one odpowiadają Ojcu i mówią, że nie troszczą się o nikogo. Jeśli macie takie myśli, to jak Ojciec może opiekować się takimi niegodnymi dziećmi? Powinniście wtedy rozumieć, że grozi wam upadek, ponieważ Maja bardzo mocno próbuje, byście upadli i na pewno będzie was sprawdzać, żeby zobaczyć, w jakim stopniu jesteście mądrymi i silnymi wojownikami. To jest także konieczne. Im silniejsi stajemy się dzięki Bogu, tym bardziej Maja także staje się silniejsza i próbuje sprawić, byśmy upadli. To będzie właściwe partnerstwo. Tak jak Bóg jest silny, Maja także pokaże swoją siłę, ale my mamy silną wiarę, że ostatecznie Bóg jest silniejszy i na końcu będzie Jego zwycięstwo. Ta wiara ma być silna u nas w każdym oddechu. Maja także pokazuje swoją siłę; ona nie może przed Bogiem pokazać swojej słabości. Jeśli wy pokażecie swoją słabość chociaż raz, wszystko się kończy. Dlatego nawet jeśli Maja pokazuje swoją siłę, nie wolno nam pozostawić ręki Maja Pati (Pana Mai). Ci, którzy w pełni trzymają Jego rękę, odniosą zwycięstwo. Ponieważ Bóg jest naszym Panem, nie wolno nam mieć nawet myśli, by pozostawić Jego rękę. Bóg mówi: Dzieci, ponieważ Ja jestem pełen potęgi, to będąc ze Mną, na pewno staniecie się potężni. Dzieci, czy rozumiecie?