14.01.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, utrzymujcie w swoich intelektach naukę, której uczy was Ojciec i uczcie jej każdego. Każdemu przedstawiajcie Ojca i cykl świata.

Pytanie:
Dusze grają swoje role w złotym, a także w żelaznym wieku, ale jaka jest różnica?

Odpowiedź:
W złotym wieku, gdy dusze grają swoje role, nie wykonują żadnych grzesznych czynów; tam każdy czyn jest neutralny, ponieważ Rawan tam nie istnieje. Potem, gdy dusze grają swoje role w żelaznym wieku, każdy czyn jest grzeszny, ponieważ tutaj istnieją występki. Teraz jesteście w zbieżnym wieku i macie całą wiedzę.

Om śanti.
Dzieci, wiecie, że siedzicie przed Babą. Dzieci, Baba także wie, że siedzicie przed Nim. Wiecie także, że Ojciec daje wam nauki, które potem macie przekazywać innym. Najpierw przedstawiajcie Ojca, ponieważ każdy zapomniał Ojca i Jego nauki. Nauki, których uczy was teraz Ojciec będą ponownie dawane po 5000 lat. Nikt inny nie ma tej wiedzy. Główną kwestią jest przedstawienie Ojca. Macie wyjaśniać, że wszyscy jesteśmy braćmi. Wszystkie dusze całego świata także są braćmi. Każdy poprzez swoje ciało gra rolę, którą otrzymał. Ojciec teraz przyszedł, aby zabrać was do nowego świata, który nazywa się niebem. Jednak wszyscy my, bracia jesteśmy nieczyści. Ani jedna osoba nie jest czysta. Tylko jeden Ojciec jest Oczyścicielem wszystkich nieczystych. Jest to nieczysty, występny, zepsuty świat Rawana. Rawan to znaczy pięć występków kobiet i pięć występków mężczyzn. Baba wyjaśnia w bardzo prosty sposób. Także możecie wyjaśniać w taki sposób. Dlatego, przede wszystkim wyjaśniajcie, że On jest Ojcem nas, dusz. Jesteśmy braćmi. Zapytajcie się ich, czy jest to w porządku. Powiedzcie im, żeby zapisali, że my wszyscy jesteśmy braćmi i że naszym Ojcem jest Jeden. On jest Najwyższą Duszą spośród wszystkich nas, dusz. On jest zwany Ojcem. Sprawcie, by to mocno zapadło w ich intelektach i wtedy pojęcie wszechobecności, które oni teraz mają, będzie można usunąć. Przede wszystkim uczcie ich o Alfie. Mówcie im: Zapiszcie to bardzo wyraźnie: Wcześniej mówiłem, że On jest wszechobecny, ale teraz rozumiem, że On nie jest wszechobecny i że wszyscy jesteśmy braćmi. Wszystkie dusze mówią o Bogu, Ojcu, Najwyższym Ojcu. Najpierw wdróżcie im wiarę, że są duszami, a nie Najwyższą Duszą i że w nas nie ma Boga. Dusza jest w każdym. Dusze grają swoje role dzięki oparciu swoich ciał. Uczyńcie to mocnym! Aćća. Ojciec daje nam także wiedzę o początku, środku i końcu świata. Nikt inny nie wie, jaki jest wiek tego cyklu świata. Tylko Ojciec wyjaśnia nam to, gdy jest tutaj w formie Nauczyciela. Nie jest to kwestia setek tysięcy lat. Ten cykl jest dokładny i z góry ustalony. Macie to zrozumieć. Zapiszcie, że złoty i srebrny wiek teraz stały się przeszłością. One nazywane są niebem i pół-niebem, w których jest królestwo bóstw. Jeden ma 16 niebiańskich stopni, a drugi ma 14 stopni. Stopnie stale maleją stopniowo. Świat z pewnością staje się stary. Wpływ złotego wieku jest wielki. Sama nazwa to niebo, nowy świat. Macie tylko je chwalić. W nowym świecie jest tylko jedna oryginalna, wieczna religia bóstw. Najpierw przedstawiajcie Ojca, a potem cykl świata. Macie także obrazy, które umożliwią im posiadanie wiary. Ten cykl świata obraca się. W złotym wieku było królestwo Lakszmi i Narajana, a w srebrnym wieku było królestwo Ramy i Sity. Jest to pół cyklu. Po upływie tych dwóch wieków przychodzi wiek miedziany i żelazny. Królestwo Rawana zaczyna się w miedzianym wieku. System występków jest tworzony, gdy bóstwa wchodzą na ścieżkę grzechu. W złotym i srebrnym wieku wszyscy są wolni od występków. Tam jest tylko oryginalna, wieczna religia bóstw. Pokazujcie każdemu te obrazy i mówcie im, jak Ojciec staje się naszym Nauczycielem i w ten sposób uczy nas. Ojciec Sam przychodzi i Sam się przedstawia. On Sam mówi: Przychodzę, by oczyścić nieczystych. Dlatego, z pewnością potrzebuję ciała. W przeciwnym razie jak mógłbym mówić? Jestem Żywą Istotą, Prawdą i Nieśmiertelnym. Dusze przechodzą przez stany sato, radżo i tamo. To dusze stają się czyste oraz nieczyste i dlatego mówi się: Czysta dusza i nieczysta dusza. Wszystkie sanskary są w duszy. Sanskary przeszłości i grzesznych czynów są przenoszone w duszy. W złotym wieku nie ma żadnych grzesznych czynów. Gracie swoje role, wykonując czyny, ale tamte czyny są neutralne. Te pojęcia są także wspomniane w Gicie i wy teraz rozumiecie je w praktyczny sposób. Wiecie, że Baba przyszedł, aby zmienić stary świat i uczynić go nowym. W złotym wieku czyny są neutralne. Gdy wszystkie czyny są grzeszne, to nazywa się żelaznym wiekiem. Teraz jesteście w zbieżnym wieku. Baba mówi wam wszystko o dwóch stronach. Złoty i srebrny wiek są czystym światem, w którym nie ma grzechu. Tam nie wspomina się o występku. Grzech zaczyna się, gdy zaczyna się królestwo Rawana. Przed wami są obrazy królestwa Ramy i królestwa Rawana. Ojciec wyjaśnia, że to jest nauka. Nikt oprócz Ojca o tym nie wie. Ta nauka powinna pozostawać w twoim intelekcie. Gdy pamiętasz Ojca, cykl także wchodzi do twojego intelektu. Pamiętasz wszystko w jednej sekundzie. Mówienie o tym trwa dłużej. Jest takie drzewo jak to i z niego wyłaniają się trzy fontanny. Możecie pamiętać drzewo i jego nasiono w ciągu jednej sekundy. Tak jak jest nasiono danego drzewa i wyrasta z niego owoc, podobnie wyjaśniacie znaczenie, w jaki sposób istnieje to nieograniczone drzewo ludzkiego świata. Dzieci, wszystko zostało wam wyjaśnione, w jaki sposób przez pół cyklu trwa dynastia i w jaki sposób potem istnieje królestwo Rawana. Ci, którzy są mieszkańcami złotego i srebrnego wieku stają się potem mieszkańcami miedzianego wieku. Drzewo wciąż się rozrasta. Królestwo Rawana zaczyna się po połowie cyklu, gdy każdy staje się występny. Dziedzictwo, które otrzymaliście od Ojca trwa przez pół cyklu. On dał wam wiedzę, a potem dał wam wasze dziedzictwo, to znaczy, doświadczyliście nagrody, to znaczy doświadczyliście szczęścia w złotym i srebrnym wieku. Tamten świat nazywa się ziemią szczęścia, złotym wiekiem. Tam nie ma cierpienia. Wszystko jest wam wyjaśniane w tak prosty sposób. Czy wyjaśniacie jednemu czy wielu, macie zwracać uwagę. Gdy wyjaśniacie, to mimo iż potakują, zgadzając się, musicie także mówić im: zapisujcie to i jeśli macie wątpliwości, możecie pytać. Wyjaśniamy wam kwestie, których nie zna nikt inny. Oni niczego nie wiedzą, więc, o co się zapytają? Baba mówi wam o znaczeniu nieograniczonego drzewa. Obecnie rozumiecie tę wiedzę. Ojciec powiedział wam, jak przechodzicie dookoła cyklu 84 wcieleń. Zapiszcie to bardzo dokładnie, a potem myślcie o tym. Tak jak nauczyciel daje wam wypracowanie do poprawienia go w domu, podobnie, przekazujcie tę wiedzę innym i potem patrzcie, co się stanie. Zadawajcie im pytania. Wyjaśniajcie im bardzo jasno każdy aspekt. Wyjaśniajcie obowiązki Ojca i Nauczyciela, a potem obowiązki Przewodnika. Wołaliście do Niego, by przyszedł i oczyścił nas, nieczystych. Gdy dusze stają się czyste, otrzymują czyste ciała. Jakie jest złoto, taka jest wyrabiana z niego biżuteria. Jeśli weźmiecie 24-karatowe złoto i nie użyjecie domieszki, ozdoby wykonane z niego także będą satopradhan. Ponieważ do was została dodana domieszka, staliście się tamopradhan. Na początku Bharat był 24-karatowym Złotym Wróblem, to znaczy był satopradhan nowym światem. Potem stał się tamopradhan. Tylko Ojciec to wyjaśnia. Żadna ludzka istota ani guru tego nie wie. Wołacie do Niego, by przyszedł i oczyścił was. Jednak jest to zadanie Przewodnika. Gdy ludzie osiągają wiek emerytalny, przyjmują przewodników. Miejsce ponad dźwiękiem to bezcielesny świat, gdzie przebywają dusze. Ten świat jest fizyczny. To jest spotkanie obu. Tam nie ma ciał. Tam nie wykonuje się czynów. Ojciec posiada pełną wiedzę. Zgodnie z planem dramatu, jest On zwany Tym, który posiada pełną wiedzę. On jest nazywany pełnym wiedzy, ponieważ jest Żyjącą Istotą, Prawdą i Błogością. Nazywacie Go Oczyścicielem i Śiw Babą pełnym wiedzy. Jego imieniem zawsze jest Śiwa. Wszystkie dusze schodzą w dół i przyjmują różne imiona, by grać swoje role. Oni wołają do Ojca, ale niczego nie rozumieją. Z pewnością musi być Fortunny Powóz, w którego może wejść Ojciec i zabrać was do czystego świata. Dlatego Ojciec wyjaśnia: Słodkie dzieci, przychodzę w ciało tego, który jest teraz na końcu swoich wielu żyć. On bierze pełne 84 życia. Ja muszę wejść w Fortunny Powóz. Śri Kriszna jest numer jeden. On jest panem nowego świata. Potem on schodzi w dół. Po złotym wieku on przechodzi przez srebrny, miedziany i żelazny wiek. Teraz stajecie się złoci z żelaznych. Ojciec mówi: Po prostu pamiętaj Mnie, swojego Ojca! Nie było wiedzy w duszy, w której ciało wszedłem. To dlatego, że wchodzę w niego, jest on nazywany Fortunnym Powozem. W przeciwnym razie najwznioślejszymi ze wszystkich byliby Lakszmi i Narajan. Wtedy powinienem wejść w jedno z nich. Jednak Bóg nie wchodzi w nich. Dlatego, żadne z nich nie może być nazwane Fortunnym Powozem. On musi oczyścić nieczystych, wchodząc w ten powóz. Dlatego on musi być z pewnością żelaznowieczny i tamopradhan. On Sam mówi: Przychodzę na końcu jego wielu żyć. Te słowa są dokładnie wspomniane w Gicie. Gita jest zwana najwznioślejszym klejnotem spośród wszystkich pism. To w tym zbieżnym wieku Ojciec przychodzi oraz zakłada bramiński klan i klan bóstw. Ojciec przychodzi na końcu wielu żyć, to znaczy, przychodzi w zbieżnym wieku. On mówi: Jestem Nasionem. Kriszna jest mieszkańcem złotego wieku. Nie można go zobaczyć w żadnym innym miejscu. Gdy brane są kolejne wcielenia, zmienia się imię, kształt, ląd, czas, wszystko. Zmieniają się nawet rysy. Na początku małe dziecko jest bardzo piękne, potem rośnie. Potem opuszcza ciało i ponownie bierze małe ciało. Ta sztuka jest z góry wyznaczona i ustalona w dramacie. Gdy on bierze następne ciało, nie może być już nazywany Kriszną. Następne ciało otrzymuje inne imię. Czas, rysy, data, chwila itd., wszystko się zmienia. Historia i geografia świata dokładnie się powtarzają. Dlatego ten dramat się powtarza. Musicie przejść przez stany sato, radżo i tamo. Nazwa świata i nazwa wieku stale się zmieniają. Teraz jest wiek zbieżny. Przychodzę w zbieżnym wieku. Mówię wam o prawdziwej historii i geografii całego świata. Nikt inny nie zna tego od początku do końca. Ponieważ oni nie znają czasu trwania złotego wieku, powiedzieli o setkach tysięcy lat. Teraz w waszych intelektach są te wszystkie kwestie. Uczyńcie to silnym w sobie: Ojciec jest Ojcem, Nauczycielem i Prawdziwym Przewodnikiem oraz daje nam bardzo dobre metody, abyśmy ponownie stali się satopradhan. W Gicie także jest powiedziane: Wyrzeknij się wszystkich cielesnych religii, w tym swojego ciała i uważaj się za duszę! Z pewnością masz powrócić do domu. Na ścieżce czczenia oni czynią tak dużo starań, by dotrzeć do Boga. Tamten ląd jest lądem wyzwolenia, w którym oni są wolni od czynu. Idziemy i siadamy w bezcielesnym świecie. Gdy aktor idzie do domu, jest wolny od swojej roli. Każdy pragnie osiągnąć wyzwolenie. Nikt nie jest w stanie osiągnąć wiecznego wyzwolenia. Ten dramat jest wieczny i niezniszczalny. Niektórzy mówią, że nie podoba im się rola przychodzenia i odchodzenia. Jednak nikt nie może niczego z tym zrobić. Ten wieczny dramat jest z góry ustalony. Ani jedna osoba nie może osiągnąć wiecznego wyzwolenia. Wszystkie tamte kwestie są różnymi rodzajami ludzkich wskazówek. To są wzniosłe wskazówki, aby uczynić was najwznioślejszymi. Ludzkie istoty nie powinny być zwane wzniosłymi (Śri). Bóstwa są zwane wzniosłymi. Każdy im się kłania (wizerunkom). To dlatego, że są wzniosłe. Kriszna jest bóstwem, księciem nieba. Jak on mógłby tutaj przyjść? On nie wypowiada Gity. Ludzie idą przed Śiwę i proszą Go o wyzwolenie. On ani nie wchodzi w wyzwolenie w życiu ani w niewolę w życiu. Dlatego ludzie proszą Go o wyzwolenie. On daje także wyzwolenie w życiu. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Wszystkie my, dusze, jesteśmy braćmi. Uczyńcie tę lekcję silną i inspirujcie innych, aby robili to samo. Uczyńcie swoje sanskary całkowicie czystymi dzięki pamiętaniu.

2. Aby stać się 24-karatowym czystym złotem (satopradhan), miej w swoim intelekcie głęboką filozofię czynu, neutralnego czynu i grzesznego czynu oraz nie wykonuj więcej żadnych grzesznych czynów.

Błogosławieństwo:
Stań się uosobieniem doświadczenia, który używa wszystkich swoich cnót i potęg we właściwym czasie.

Specjalnością życia brahmińskiego jest doświadczenie. Gdy brakuje doświadczenia nawet jednej cnoty lub potęgi, wówczas w pewnym momencie, na pewno ulegniesz wpływowi przeszkód. Teraz, rozpocznij kurs doświadczania. Używaj skarbów każdej cnoty i potęgi. Za każdym razem, gdy potrzebujesz konkretnej cnoty, stań się w tym czasie jej uosobieniem. Nie trzymaj swoich skarbów jedynie w formie wiedzy w schowku swojego intelektu, ale używaj ich i będziesz w stanie odnieść zwycięstwo, a także stale śpiewaj pieśń “Wah re me” (Cud mnie).

Hasło:
Tylko ci, którzy kończą ze słabymi myślami i zamiast nich tworzą potężne myśli, pozostają lekcy i świetlani (double light).