14.01.23           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, wasze ciała stały się teraz całkowicie stare. Ojciec przyszedł, by uczynić wasze ciała tak nieśmiertelnymi jak drzewo kalpy. Na pół cyklu staniecie się nieśmiertelni.

Pytanie:
Jaki aspekt tej cudownej sztuki warto dobrze zrozumieć?

Odpowiedź:
Tylko raz, obecnie, możecie zobaczyć twarze wszystkich aktorów tej sztuki. Te same twarze zobaczycie za 5000 lat. Będą 84 twarze z 84 wcieleń i każda z nich będzie inna. Nawet czyny jednego nie mogą być takie same jak drugiego. Jakiekolwiek czyny są wykonywane, te czyny będą powtórzone po 5000 lat. Te aspekty naprawdę warto zrozumieć. Teraz, jako że zamki na waszych intelektach zostały otwarte, możecie wyjaśnić te sekrety każdemu.

Piosenka:
Niewinny Pan jest unikalny.

Om śanti.
Tylko Śiw Baba jest zwany Niewinnym Panem. Śankar nie może być tak nazwany. On niszczy, podczas gdy Śiw Baba stwarza. Z pewnością to niebo jest tworzone, a piekło jest niszczone. Zatem tylko Śiw Baba może być nazwany Niewinnym Panem, Oceanem Wiedzy. Dzieci, jesteście teraz doświadczone. Śiw Baba na pewno musiał przyjść w poprzednim cyklu i On z pewnością przyszedł teraz. On z całą pewnością musi przyjść, ponieważ musi uczynić ludzki świat nowym. On musi przekazać wam sekrety początku, środka i końca dramatu, a więc On musi tu przyjść. On nie może opowiadać wam w subtelnym rejonie. Język subtelnego rejonu jest inny, a w świecie bezcielesnym nie ma żadnego języka. Tutaj jest film dźwiękowy. Śiw Baba jest Tym, który reformuje to, co zostało zepsute. Bóg, Ten, który daje zbawienie wszystkim, mówi: Ja muszę przyjść, kiedy świat staje się tamopradhan. Są tu także Jego memoriały. Twarz każdej ludzkiej istoty w tej sztuce można zobaczyć tylko raz. Nawet twarzy Lakszmi i Narajana nie można zobaczyć nigdzie indziej poza złotym wiekiem. Gdy oni wezmą ponowne narodziny, ich imiona i postacie będą inne. Kiedy raz zobaczycie postacie Lakszmi i Narajana, nie zobaczycie tych samych postaci ponownie przez kolejne 5000 lat, dokładnie tak, jak zobaczycie taką samą twarz Gandhiego po 5000 lat. Jest niezliczona ilość ludzkich istot. Dopiero za 5000 lat zobaczycie ponownie twarze ludzkich istot, które widzicie teraz. Będą 84 twarze z 84 wcieleń, a każda z nich będzie inna. Nawet czynów jednego nie można porównać do czynów drugiego. Jakiekolwiek czyny ktoś wykonuje, te same czyny będą powtórzone po 5000 lat. Te aspekty warto dobrze zrozumieć. Jest wizerunek Baby. Rozumiecie, że On musiał z pewnością przybyć pierwszy, by stworzyć świat. Ponieważ teraz zamki na waszych intelektach otworzyły się, rozumiecie. Teraz macie także otworzyć zamki na intelektach innych w ten sposób. Bezcielesny Ojciec na pewno mieszka w najwyższym domu. Wy także tam ze Mną mieszkacie. Dopiero kiedy Ja przychodzę, Brahma, Wisznu i Śankar są ze Mną. Ludzki świat już istnieje. A więc jak on się obraca i jak on się powtarza? Subtelny rejon musi być stworzony jako pierwszy, a wtedy On musi przyjść do świata fizycznego. Ponieważ ludzkie istoty, które mają stać się bóstwami, teraz stały się siudrami, one najpierw muszą stać się braminami, a potem będą uczynione bóstwami. Tak więc Ja powtarzam wiedzę, którą przekazałem w poprzednim cyklu. To w tym czasie zasiadam i uczę radża jogi. Następnie, po połowie cyklu zaczyna się czczenie. Ojciec sam siada i wyjaśnia, jak stary świat staje się nowy i jak na końcu, zaczyna się znowu od początku. Ludzie rozumieją, że Najwyższa Dusza przyszła, ale oni nie wiedzą, kiedy i jak On przyszedł. Oni nie wiedzą, jak On ujawnił tajemnice początku, środka i końca. Ojciec mówi: Ja przyszedłem osobiście, aby dać wam zbawienie. Maja, Rawan zepsuł fortunę każdego. A więc z pewnością ktoś jest potrzebny, by naprawić to, co zostało zepsute. Baba mówi: Ja wszedłem w ciało Brahmy również 5000 lat temu. Ludzki świat jest stworzony tutaj. Ja przychodzę tu, aby zmienić świat i uczynić wasze ciała tak nieśmiertelnymi, jak drzewo kalpy. Wasze ciała stały się teraz całkowicie stare. Baba czyni je nieśmiertelnymi na pół cyklu. Tam zmieniacie swoje ciała, ale robicie to ze szczęściem, ponieważ zrzucacie jeden kostium, i zakładacie następny. Tam nie powiecie, że ktoś umarł; to nie jest tam nazywane śmiercią. Podobnie tu umarłeś za życia. To nie jest tak, że naprawdę umarłeś, ale uczyniłeś siebie własnością Śiw Baby. Baba mówi: Jesteście światłem Moich oczu, dawno zagubionymi, a teraz odnalezionymi dziećmi. Śiw Baba to mówi, a także Brahma Baba to mówi. Tamten jest bezcielesnym Ojcem, a ten jest cielesnym ojcem. Wy także mówicie: Baba, Ty jesteś Ten sam, a my jesteśmy tymi samymi dziećmi, które przybyły, aby ponownie spotkać się z Tobą. Ojciec mówi: Ja przychodzę i zakładam niebo. Z pewnością potrzebujecie królestwa, a więc Ja uczę was radża jogi. Królestwo otrzymacie na końcu. Wtedy nie będzie potrzeby na tę wiedzę. Wszystkie tamte pisma itp. będą użyteczne na ścieżce czczenia. Ludzie będą ciągle je studiować, tak jak kiedy ważna osoba pisze historię i geografię czegoś, a inni ją wciąż czytają. Jest niezliczona liczba książek. Ludzie stale je czytają. Nie będzie nic takiego w niebie. Tam będzie tylko jeden język. Tak więc Baba mówi: Ja przyszedłem, aby odnowić świat. Wcześniej on był nowy, a teraz stał się stary. Maja spaliła wszystkich moich synów i obróciła ich w popiół. Oni pokazują ich jako dzieci Oceanu. To jest poprawne, ponieważ jesteście dziećmi Oceanu Wiedzy. On naprawdę jest Oceanem Wiedzy. Tak naprawdę wszyscy są Moimi dziećmi, ale to wy jesteście pamiętani w praktycznej formie. To z waszego powodu Ojciec przychodzi. On mówi: Dzieci, Ja przyszedłem, aby znów uczynić was świadomymi. Przyszedłem ponownie, aby zmienić tych, którzy stali się całkowicie brzydcy z kamiennymi intelektami, w tych z boskimi intelektami. Rozumiecie, jak wasze intelekty są czynione boskimi dzięki tej wiedzy. Kiedy wasze intelekty staną się boskie, ten świat także zmieni się z lądu kamienia, w ląd boskości. Baba stale inspiruje was, abyście czynili wysiłek w tym celu. Zatem Baba z pewnością musiałby tu przyjść, aby stworzyć ludzki świat. On stwarza ustami zrodzone potomstwo poprzez tego, w którego ciało wchodzi. Tak więc ten staje się matką. To jest taki głęboki aspekt! On jest mężczyzną, a więc idea, że on staje się matką, kiedy Baba wszedł w niego, z pewnością wprowadzi ludzi w zamieszanie. Udowadniacie to, pokazując tę matkę i ojca, Brahmę i Saraswati, obydwoje siedzących pod drzewem kalpy i uczących się radża jogi. Więc oni z pewnością potrzebują guru. Brahma, Saraswati i wszystkie dzieci są znane jako radż risi. Macie jogę, by wziąć prawo do królestwa. Ojciec przychodzi i uczy radża jogi oraz wiedzy, której nikt inny nie może uczyć. Nikt inny nie praktykuje radża jogi. Oni po prostu mówią: Ucz się jogi! Są różnorodne rodzaje hatha jogi. Żaden sannjasin itp. nie może uczyć radża jogi. Bóg przyszedł i uczył radża jogi. On mówi: Ja muszę przyjść w każdym cyklu, kiedy jest czas, aby uczynić ludzki świat nowym. Nigdy nie następuje całkowite zniszczenie. Jeśli nastąpiłoby unicestwienie, w kogo Ja bym wszedł? Co Bezcielesny by uczynił, gdyby przyszedł? Ojciec wyjaśnia: Świat już istnieje. Dewoci także istnieją; oni wołają do Boga. To dowodzi, że są także dewoci. Bóg musi przyjść na końcu wieku żelaznego, kiedy wszyscy dewoci są bardzo nieszczęśliwi. Ja muszę przyjść, kiedy królestwo Rawana ma się skończyć. Każdy z pewnością jest nieszczęśliwy w tym czasie. Mahabharacka Wojna jest tuż przed wami. To jest szkoła. Tutaj jest cel i zadanie. Rozumiecie, że w złotym wieku było królestwo Lakszmi i Narajana, potem przyszło królestwo tych z pojedynczą koroną. Później była ekspansja innych religii. Potem, aby powiększać królestwa, były wojny itp. Rozumiecie, że cokolwiek przeminęło, powtórzy się ponownie. Teraz ma się zacząć królestwo Lakszmi i Narajana. Baba wyjaśnia wszystkie tajemnice historii i geografii świata. Nie ma potrzeby, by wchodzić w szczegóły. Rozumiecie, że wy, którzy należycie do dynastii słońca, z pewnością weźmiecie kolejne wcielenie w dynastii słońca. Wasze imiona i postacie się zmienią, a także będziecie mieć inne matki i innych ojców. Macie utrzymywać ten cały dramat w swoich intelektach. Dowiedzieliście się, jak Ojciec przychodzi. Ludzie mają w swoich intelektach wiedzę tamtej starej Gity. Wcześniej my także mieliśmy wiedzę tamtej starej Gity w swoich intelektach. Teraz, po usłyszeniu takich głębokich aspektów, zrozumieliśmy pełne znaczenie wszystkiego. Ludzie także mówią, że wcześniej wasza wiedza była inna, a teraz jest bardzo dobra. Teraz zrozumieliście, jak mieszkać w domu ze swoją rodziną, a mimo to pozostawać jak lotos. To jest ostatnie życie każdego; każdy musi umrzeć. Nieograniczony Ojciec Sam mówi: Obiecajcie, że pozostaniecie czyści i staniecie się panami nieba przez 21 żyć. Tutaj, nawet pomimo, że ktoś mógłby być milionerem, on nadal byłby nieszczęśliwy; ciało nie jest czyste. Wasze ciała stają się czyste. Wy nie umieracie przez 21wcieleń. Ojciec mówi: Ci, którzy tutaj przychodzą należeli do dynastii słońca i księżyca. Oni stali się brzydcy przez siedzenie na stosie żądzy; to dlatego Radhe, Kriszna i Narajan zostali przedstawieni (sportretowani) jako brzydcy. Teraz każdy stał się brzydki. Oni stali się brzydcy przez siedzenie na stosie żądzy. Teraz macie zejść ze stosu żądzy i zasiąść na stosie wiedzy. Skasujcie więzy trucizny i zawiążcie więzy nektaru wiedzy. Wyjaśniajcie w taki sposób, że ludzie powiedzą, że przeprowadzacie wzniosłe zadanie. Nikt, kto jest kumari czy kumarem, nie może być zwany nieczystym. Ojciec mówi: Nigdy nie powinieneś stać się brudny! Wraz z upływem czasu przyjdzie niezliczona ilość ludzi. Oni powiedzą, że to jest bardzo dobre. Dzięki siedzeniu na stosie wiedzy stajecie się panami nieba. Głównie (przeważnie) bramińscy kapłani kojarzą małżeństwa. Królowie także utrzymują (trzymają) bramińskich kapłanów; oni są nazywani radż guru (guru królestwa). Obecnie nawet sannjasini zawiązują więzy. Kiedy mówicie ludziom takie rzeczy stają się bardzo szczęśliwi i dają sobie zawiązać rakhi. Potem jest także w domu kłótnia. Z pewnością musicie trochę tolerować. Jesteście incognito Śakti Armią; wy nie nosicie żadnej broni. Boginie były przedstawiane jako trzymające wiele (rodzajów) broni. Jednak wszystko to są aspekty wiedzy. Tutaj to są aspekty potęgi jogi. Zdobywacie królestwo świata za pomocą potęgi jogi. Tylko ograniczone królestwa są zdobywane za pomocą fizycznej potęgi. Tylko Nieograniczony Pan może dać nieograniczone królestwo. W tym nie ma kwestii wojny. Baba mówi: Jak Ja mogę wszczynać wojnę? Ja przyszedłem, aby położyć kres wszelkim walkom i kłótniom, tak, że nawet ślad tego nie pozostaje. To dlatego każdy pamięta Najwyższą Duszę. On mówi: Zachowaj Mój honor! Kiedy dusza nie ma wiary w Jednego, chwytają się innych. Pomimo, że oni mówią, że Bóg jest także w nich, nadal nie mają tej wiary w siebie, a więc obierają sobie guru. Jeżeli Bóg jest w tobie, dlaczego miałbyś potrzebę obierania sobie guru? Tutaj jest to unikalne. Ojciec mówi: W poprzednim cyklu przyszedłem w taki sam sposób, w jaki przyszedłem teraz. Teraz rozumiecie, jak Ojciec, Stwórca, przychodzi (zasiada) i tworzy. To także jest dramat. Jak mógłbyś zrozumieć, co wydarzy się w przyszłości, jeżeli nie zrozumiesz cyklu? Mówi się, że to jest pole czynu. Przybyliśmy z bezcielesnego świata, by odgrywać swoje role. Zatem powinniśmy znać Stwórcę i Reżysera całego dramatu. My aktorzy przyszliśmy, aby poznać jak dramat jest stworzony i jak zachodzi ekspansja tego świata. Ponieważ teraz jest koniec żelaznego wieku, złoty wiek z pewnością musi być stworzony. Wyjaśnienie cyklu jest całkowicie dokładne. Ci, którzy należą do bramińskiego klanu, zrozumieją. Ten jeden jest Pradżapitą, a więc nasz klan będzie stale rosnąć; on musi rosnąć. Wszyscy stale czynią wysiłek taki, jaki uczynili w poprzednim cyklu, a my obserwujemy z niezależnością. Każdy z was powinien przyjrzeć się dobrze swojej twarzy w lustrze i zapytać siebie, w jakim stopniu stał się godny, by wziąć prawo do królestwa w złotym wieku. To jest gra każdego cyklu. Odpowiednio do tego jak służycie, jesteście duchowymi, nieograniczonymi, społecznymi pracownikami. Przestrzegacie wskazówek Najwyższego Ducha. Stale wdrażajcie sobie takie piękne punkty. Baba przychodzi i uwalnia was ze szponów śmierci. Tam nie mówi się o śmierci. To jest ląd śmierci, tamten to ląd nieśmiertelności. W tym lądzie jest cierpienie od początku, poprzez środek aż do końca, podczas gdy w tamtym lądzie nie ma śladu cierpienia. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Jesteśmy światłami oczu, dawno zagubionymi, a teraz odnalezionymi dziećmi obu ojców – bezcielesnego i cielesnego. Utrzymujcie upojenie, że za życia staliście się dziedzicami Śiw Baby.

2. Weźcie prawo do królestwa świata dzięki potędze jogi. Odkąd zawiązaliście rakhi czystości, musicie trochę tolerować. Nigdy nie stawajcie się nieczyści.

Błogosławieństwo:
Bądź uosobieniem szczęścia, żyjąc w tym świecie cierpienia i będąc świadomym Ojca, Oceanu Szczęścia.

Stale bądź świadomy Ojca, Oceanu Szczęścia i staniesz się uosobieniem szczęścia. Bez względu na to, ile wpływu cierpienia i niepokoju jest na świecie, ty masz być niezależny i kochający. Jesteś z Oceanem Szczęścia i dlatego jesteś stale szczęśliwy, huśtając się na huśtawce szczęścia. Wy dzieci, które jesteście oceanami szczęścia jak Ojciec, nie możecie mieć żadnych myśli cierpienia, ponieważ odsunęłyście się od świata cierpienia i weszłyście w zbieżny wiek. Wszystkie sznurki zostały przerwane, tak więc stale płyniecie naprzód na falach Oceanu Szczęścia.

Hasło:
Ustabilizować swój umysł i intelekt w jednym potężnym stanie oznacza być w samotności.