14.02.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, oryginalną religią was, dusz, jest spokój. Lądem dusz jest ląd spokoju. Dusze jesteście uosobieniem spokoju, dlatego nie możecie prosić o spokój.

Pytanie:
Jakich cudów dokonuje wasza potęgą jogi?

Odpowiedź:
Potęgą jogi oczyszczacie cały świat. Dzieci, wśród was jest bardzo niewiele tych, które mają potęgę jogi aby usunąć tę całą górę i założyć górę złota. Nawet pięć żywiołów stanie się satopradhan i da bardzo dobry owoc. Kiedy materia będzie satopradhan, wasze ciała także będą satopradhan. Owoce tam są bardzo duże i smaczne.

Om śanti.
Kiedy mówicie „Om Śanti”, powinno być wielkie szczęście. W rzeczywistości wy, dusze, jesteście uosobieniem spokoju. Oryginalną religią was, dusz, jest spokój. Sannjasini mówią, że spokój jest girlandą dookoła waszej szyi. Dlaczego więc poszukujecie spokoju na zewnątrz? Dusze same są uosobieniem spokoju. One muszą wejść w ciało, aby grać swoją rolę. Jeżeli dusza zawsze pozostawałaby w ciszy, w jaki sposób wykonywałaby czyny. Czyny muszą być wykonywane. Tak, w lądzie milczenia dusze są w milczeniu. Tam nie ma ciał. Żaden z sannjasinów nie rozumie, że każdy z nich jest duszą i że oni są mieszkańcami lądu spokoju. Dzieci, zostało wam powiedziane wiele razy, że ląd spokoju jest waszym domem, a potem idziecie do lądu szczęścia, aby grać swoją rolę, a następnie jest królestwo Rawana w lądzie cierpienia. Jest to historia 84 wcieleń. Bóg mówi do Ardżuny: Nie znasz swoich wcieleń. Dlaczego On mówiłby tylko do jednego? Ponieważ dla tego (Brahmy) jest to zagwarantowane. Jest gwarancja dla Radhe i Kriszny, dlatego On do nich mówi. Ojciec wie i dzieci także wiedzą, że nie wszystkie dzieci wezmą 84 wcielenia. Niektórzy przyjdą w trakcie, niektórzy przyjdą na końcu, ale dla tego (Brahmy) jest to pewne. Baba mówi do tego jednego „Dziecko”, dlatego ten jest Ardżuną. On siada w tym powozie. Dzieci, możecie same zrozumieć, w jaki sposób weźmiecie wcielenia. Jeżeli nie służysz, w jaki sposób możesz przyjść na początku nowego, złotowiecznego świata? To nie mogłoby być w twojej fortunie. Ci, którzy biorą wcielenie na końcu, przyjdą, kiedy dom stanie się stary. Ja mówię do tego jednego, dla którego jest to pewne. Możecie zrozumieć, że Mama i Baba biorą 84 wcielenia. Są także Kumarka i Janak. Takie maharati biorą 84 wcielenia. Ci, którzy nie służą, na pewno przyjdą kilka wcieleń później. Oni sami mogą zrozumieć, że nie zdadzą i przyjdą później. Dzieci w szkole pędzą w kierunku swojego celu, a potem zawracają. Nie każdy może być taki sam w wyścigu. Jeżeli jest różnica nawet centymetra, to ta osoba zdobywa pierwszy numer. To jest wyścig Aśwa. Aśwa to znaczy koń. Ten powóz jest także zwany koniem. Nie wydarza się nic z tego, co zostało powiedziane o Dagś Pradżapicie, o tym, że on stworzył ofiarny ogień i poświęcił konia w tym ofiarnym ogniu. Nie było Dagś Pradżapity i nie było też żadnego ofiarnego ognia stworzonego przez niego. Na ścieżce czczenia zostało napisanych tak wiele fałszywych książek. One zostały opowiedziane jako bajki. Oni słuchają wielu bajek, podczas gdy wy się uczycie. Nauka nie byłaby zwana bajką (historyjką, opowiastką). Wy macie cel i przedmiot nauki, których uczycie się w szkole. Znajdujecie zatrudnienie poprzez tamtą naukę; otrzymujecie taką lub inną rzecz. Dzieci, teraz macie stać się bardzo świadome duszy. To wymaga wysiłku. Tylko dzięki pamiętaniu Ojca możecie zniszczyć wasze grzechy. Macie specjalnie Go pamiętać. Nie powinniście myśleć, że tak czy inaczej jesteście dziećmi Śiw Baby, a więc, dlaczego musielibyście Go pamiętać; nie. Macie Go pamiętać, uważając siebie za Jego studentów, Śiw Baba uczy nas, dusze. O tym także zapominacie. Tylko Śiw Baba jest Nauczycielem, który uczy was tajemnic początku, środka i końca świata. Nie pamiętacie nawet tego. Dzieci, każde z was może zapytać swojego serca, jak długo pozostaje w pamiętaniu Ojca. Spędzacie najwięcej czasu w rozkojarzeniu (ekstrawersji). Pamiętanie jest główną kwestią. Jest wielka chwała tej jogi Bharatu, ale kto może uczyć was tej jogi Bharatu? Nikt tego nie wie. Oni włożyli imię Kriszny do Gity. Ani jeden grzech nie może być odcięty dzięki pamiętaniu Kriszny, ponieważ on jest cielesną istotą, składającą się z pięciu żywiołów. Pamiętać jego, to znaczy pamiętać glinę. To oznacza, że pamiętasz pięć żywiołów. Śiw Baba jest bezcielesny i dlatego On mówi: Stań się bezcielesny. Pamiętaj Mnie Ojca. Wołacie „Oczyścicielu!”, dlatego On jest jedyny. Zapytaj ich w z wielkim taktem, kto jest Bogiem Gity. Jest tylko jeden Bóg, który jest Stwórcą. Chociaż ludzie nazywają siebie Bogiem, oni nigdy nie mówią, że każdy jest ich dzieckiem. Oni mówią, ,,Jestem Bogiem i to samo odnosi się do ciebie” lub też mówią, że Bóg jest wszechobecny. Mówią: Ja jestem Bogiem i Ty jesteś Bogiem i gdzie tylko spojrzę, widzę tylko Ciebie. Jesteś nawet w kamieniach. Oni tylko tak mówią. Oni nie powiedzieliby, że jesteście ich dziećmi. Tylko Baba mówi: O, moje umiłowane, duchowe dzieci. Nikt inny tego nie mówi. Jeżeli powiedzielibyście do muzułmanina: O, moje umiłowane dziecko, on spoliczkowałby was. Tylko jeden Parlokik Ojciec może to powiedzieć. Nikt inny nie może dać wam wiedzy o początku, środku i końcu świata. Nikt inny, tylko bezcielesny Ojciec, potrafi wyjaśnić tajemnice pokazane w obrazie schodów 84 wcieleń. Chociaż Jemu zostało nadane wiele imion, w rzeczywistości Jego imię to Śiwa. Jest wiele języków, więc oni nazwali Go w swoich własnych językach. I tak w Bombaju nazywają Go Babulnat (Pan Kolców), jednakże oni nie rozumieją znaczenia tego. Wy rozumiecie, że On jest Tym, który zmienia kolce w kwiaty. W Bharacie Śiw Babie z pewnością mogło być nadane tysiące imion, ale nikt nie rozumie ich znaczenia. Dzieci, tylko Baba wam wyjaśnia. Baba utrzymuje matki na przedzie. Ponieważ Ojciec przychodzi, kobiety są bardziej szanowane. Ojciec zwiększył chwałę matek. Jesteście armią Śiw Śakti. Tylko wy znacie Śiw Babę. Jest tylko Jeden, który jest zwany Prawdą. Zostało zapamiętane, że łódź prawdy może się kołysać, ale nigdy nie zatonie. Dlatego jesteście prawdziwi. Jesteście tymi, którzy zakładają nowy świat. Wszystkie te rzeczy fałszu mają być zniszczone. Wy nie przychodzicie, aby władać tutaj. W waszym następnym życiu przyjdziecie i będziecie tutaj władać. Te kwestie są bardzo incognito i tylko wy je rozumiecie. Teraz wiecie, że gdybyście nie spotkali Baby, nie rozumielibyście niczego. Teraz to rozumiecie. Ten jest Dźudyśtrą, tym, który mówi wam, abyście byli czujni na polu bitwy. To jest bitwa bez przemocy. Ludzie uważają, że tylko walka dwóch stron ze sobą jest przemocą. Baba mówi: Pierwszą i główną przemocą jest używanie miecza żądzy. Dlatego o żądzy mówi się, jako o waszym największym wrogu. Macie go pokonać. Występek żądzy jest główną rzeczą, którą macie pokonać. Bycie nieczystym, to znaczy bycie występnym. O tych, którzy są nieczyści mówi się, że są występni, że są tymi, którzy wchodzą w występek. Nie nazwalibyście osoby, która się złości występną. Osoba, która się złości jest gniewną osobą. Osoba, która stała się chciwa, jest chciwą osobą. O bóstwach mówi się, że są całkowicie bez występków, wolnymi od chciwości, wolnymi od przywiązania i wolnymi od występku (żądzy). One nigdy nie wchodzą w występek. Kiedy ludzie pytają was, w jaki sposób mogą być stworzone bez występku dzieci, powiedzcie im: Uważacie, że bóstwa są bez występku i że tamten świat jest bez występku. Miedziany i żelazny wieki są występnym światem. Nazywacie siebie występnymi, a bóstwa tymi, które są bez występku. Dzieci, wiecie, że byłyście występnymi, a teraz stajecie się bez występku tak, jak one. Lakszmi i Narajan zdobyli swoją pozycję potęgą jogi i teraz ponownie ją zdobywają. Byliśmy bóstwami, wzięliśmy swoje królestwo w poprzednim cyklu, potem je utraciliśmy i ponownie je zdobywamy. Nawet, jeżeli przeżuwalibyście tylko to w waszych intelektach, bylibyśmy bardzo szczęśliwi. Maja jednak sprawia, że zapominacie utrzymywać tę świadomość. Baba wie, że nie możecie stale przebywać w pamiętaniu. Dzieci, kiedy pozostawałybyście niezachwiane i przebywałybyście w pamiętaniu, szybko osiągnęłybyście swój stan karmatyczny i powróciły do domu. Ale nie. Ten (Brahma) ma pójść pierwszy. Potem będzie ślubna procesja Śiw Baby. Matki zapalają lampy na ślubie. Ta lampa symbolizuje Śiw Babę – Pana Młodego, który jest stale zapalonym światłem. On teraz zapala nas – światła. Oni wzięli rzeczy z obecnego czasu na ścieżkę czczenia. Zapalacie swoje płomienie potęgą jogi. Stajecie się czyści dzięki jodze i otrzymujecie bogactwo poprzez wiedzę. Ta nauka jest waszym źródłem dochodu. Potęgą jogi oczyszczacie Bharat w szczególności, a cały świat ogólnie. Kumari mogą stać się w tym bardzo dobrymi pomocnikami. Służąc w ten sposób bierzecie bardzo dobrą pozycję. Macie czynić swoje życie takim, jak diament, a nie czymś pomniejszym (mniej wartościowym). Było powiedziane: Naśladuj matkę i ojca. Patrz na matkę i ojca oraz na specjalnych braci i siostry. Dzieci, możecie wyjaśniać na wystawach, że macie dwóch ojców – waszego fizycznego ojca i Parlokik Ojca. Który jest wznioślejszy? Nieograniczony Ojciec z pewnością byłby wznioślejszy. On daje wam wasze dziedzictwo. On daje wam dziedzictwo teraz. On czyni was panami świata. Bóg mówi: Teraz Ja uczę was radża jogi, a potem wy, w następnym życiu, stajecie się panami świata. Ojciec przychodzi do Bharatu w każdym cyklu i czyni go bardzo bogatym. Stajecie się panami świata dzięki tej nauce. Co otrzymujecie z tamtej nauki? Tutaj stajecie się tacy jak diamenty na 21 żyć. Pomiędzy tą nauką a tamtą nauką jest różnica, jak różnica pomiędzy dniem a nocą. Tutaj Ojciec, Nauczyciel i Guru jest jednym, dlatego jest wam dawane dziedzictwo poprzez Ojca, dziedzictwo poprzez Nauczyciela i dziedzictwo poprzez Guru. Ojciec mówi: Teraz zapomnij wszystko, łącznie ze swoim ciałem. Kiedy ty umierasz, cały świat umiera dla ciebie. Staliście się zaadoptowanymi dziećmi Ojca, a więc, kto inny byłby pamiętany? Nawet gdy patrzycie na innych, powinno być tak, jak byście ich nie widzieli. Przyszliście, aby grać swoje role, ale wasze intelekty rozumieją, że teraz macie powrócić do Domu, a potem zejść w dół ponownie, aby grać swoje role. Jeżeli tylko to byłoby w waszych intelektach, doświadczalibyście wielkiego szczęścia. Dzieci, macie zostawić świadomość ciała. Mamy zostawić te stare rzeczy tutaj, ponieważ teraz mamy powrócić do domu. Teraz ta sztuka zbliża się do końca, stary świat ma być zapalony. Zarówno ślepiec, jak i dzieci ślepca są ślepe snem ignorancji. To nie jest zwykły sen, który ludzie mają, ale jest to kwestia snu ignorancji, z którego wy ich budzicie. Wiedza jest dniem, złotym wiekiem, ignorancja jest nocą, żelaznym wiekiem. Te kwestie muszą być zrozumiane. Kiedy dziewczyna jest wydawana za mąż, ona pamięta swoich rodziców i teściów. Oni teraz muszą być zapomniani. Niektóre małżeństwa są takie, że one pokazują sannjasinom, iż potrafią powstrzymać się od żądzy, nawet będąc małżeństwem, ponieważ one mają miecz wiedzy. Rozkaz Ojca brzmi: Żyj w czystości! Tylko popatrzcie na Ramesza i Uszę. Nigdy nie było nieczystości między nimi, ponieważ oni obawiali się utraty swojego królestwa na 21 żyć, obawiali się tego, że zbankrutują. Są tacy, którzy w tym nie zdają. Są także małżeństwa tylko dla nazwy. Wiecie, że żyjąc w czystości, możecie wziąć bardzo wysoką pozycję. Musicie żyć w czystości tylko przez to jedno życie. Kiedy macie potęgę jogi, możecie kontrolować swoje fizyczne zmysły. Oczyszczacie także cały świat potęgą jogi. Dzieci, bardzo niewiele z was ma potęgę jogi, aby usunąć całą górę i założyć złotą górę. Ludzie niczego nie rozumieją. Oni po prostu wędrują dookoła Góry Gowerdan. Tylko Ojciec czyni świat złotowiecznym światem. To nie jest tak, że Himalaje staną się złote. Tam, w złotym wieku, kopalnie złota będą pełne. Pięć pierwiastków tam są satopradan. One dają bardzo dobre owoce. Ponieważ materia jest satopradan, wasze ciała także są satopradan. Owoce są tam bardzo duże i smaczne. Sama nazwa to niebo. Tylko, kiedy uważasz siebie za duszę i pamiętasz Ojca, możesz uwolnić się od występku. Kiedy stajesz się świadomy ciała, jest pragnienie żądzy. Joginowie nigdy nie wchodzą w występek. I chociaż masz potęgę wiedzy, jeżeli nie jesteś joginem, nie zdajesz. Kiedy, jesteście pytani, czy wysiłek, czy nagroda są większe, mówicie, że wysiłek jest większy. Podobnie powiedzielibyście, że w tym joga jest większa (wznioślejsza). Tylko dzięki jodze możecie stać się czystymi z nieczystych. Dzieci, mówicie, że teraz uczycie się z nieograniczonym Ojcem. Co otrzymalibyście, ucząc się u ludzkich istot? Jaka byłaby wasza miesięczna pensja? Każdy klejnot, który tutaj wpajacie, jest wart setek tysięcy rupii. Tam pieniądze nigdy nie są liczone. Tam jest niezliczone bogactwo. Każdy ma własne gospodarstwo (posiadłość) i tym podobnie. Ojciec mówi: To teraz, Ja uczę was radża jogi. Jest cel i przedmiot nauki. Macie stać się wzniośli, czyniąc wysiłek. Jest zakładane wasze królestwo. W jaki sposób Lakszmi i Narajan zdobyli swoją nagrodę? Ponieważ rozumiecie ich nagrodę, co więcej potrzebujecie. Teraz wiecie, że Ojciec przychodzi w każdym cyklu, co każde pięć tysięcy lat, uczynić ludzi Bharatu mieszkańcami nieba. Dzieci, dlatego powinnyście mieć taki entuzjazm do nauki, że nie zjecie swojego posiłku, dopóki nie pokażecie komuś ścieżki. Tylko, kiedy macie taki zapał i entuzjazm, możecie wziąć wysoką pozycję. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Masz czynić swoje życie takim, jak diament na 21 żyć, wykonując bożą usługę. Masz naśladować tylko matkę i ojca oraz specjalnych braci i siostry.

2. Aby stworzyć swój stan karmatyczny, zapomnij każdego łącznie ze swoim ciałem. Masz czynić swoje pamiętanie niezachwianym i stałym. Masz stać się wolny od chciwości i przywiązania, a także masz się stać tak bez występku, jak bóstwa.

Błogosławieństwo:
W sposób specjalny wpływaj szczególną specjalnością, jak również bądź napełniony wszystkimi cnotami.

Lekarze posiadają wiedzę o wszystkich głównych chorobach, ale niektórzy również stają się dobrze znani dzięki specjalnej wiedzy na jakimś szczególnym polu. Podobnie wy, dzieci, z całą pewnością macie stać się napełnieni wszystkimi cnotami, ale teraz powinniście wciąż posuwać się na przód, stając się doświadczonymi w jakiejś szczególnej specjalności i używać jej w usłudze. Tak jak Saraswati jest czczona jako bogini wiedzy, Lakszmi jako bogini bogactwa, tak samo posiadając wszystkie cnoty i potęgi, specjalnie zbadaj jakąś szczególną specjalność i uczyń siebie, tym który dzięki tej specjalności ma wpływ.

Hasło:
Uczyń węża występków łożem łatwej jogi, a będziesz pozostawać stale wolnym od trosk.