14.02.21    Avyakt Bapdada     Polish Murli     02.11.87     Om Shanti     Madhuban


Podstawą własnego przekształcenia jest uświadomienie uczciwym sercem.


Dzisiaj Ten, który przekształca świat, Dobroczyńca Świata, BapDada, widzi swoje kochające, współdziałające dzieci, które przekształcają świat. Poprzez wasze własne przekształcenie każde z was jest zaangażowane w usługę przekształcenia świata. Wszyscy macie w swoich umysłach taki sam zapał i entuzjazm, że z całą pewnością musicie przekształcić ten świat, a także macie wiarę, że przekształcenie nastąpi, to znaczy można powiedzieć, że przekształcenie już się dokonało. Staliście się współdziałającymi dziećmi BapDady, łatwymi joginami, i czynicie swoją teraźniejszość oraz przyszłość wzniosłymi.

Dzisiaj BapDada patrzył na instrumentalne dzieci, które przekształcają świat i szczególnie przyglądał się jednej rzeczy. Wszyscy są instrumentami jednego zadania; celem każdego jest własne przekształcenie i przekształcenie świata. Skoro jesteście instrumentami własnego przekształcenia i przekształcenia świata, dlaczego to jest w kolejności? Niektóre dzieci wprowadzają własne przekształcenie bardzo łatwo i szybko, podczas gdy inne mają myśl przekształcenia w jednej chwili, ale ich własne sanskary, sytuacje, które pojawiają się poprzez Maję albo żywioły lub karmiczne konta, które mają być wyrównane poprzez bramińską rodzinę, osłabiają wzniosły entuzjazm do przekształcenia. Następnie są takie dzieci, którym brakuje odwagi do wprowadzenia przekształcenia. Tam, gdzie nie ma odwagi, nie ma zapału ani entuzjazmu, a bez własnego przekształcenia nie ma sukcesu, który chcielibyście mieć w zadaniu przekształcenia świata. Jest tak, ponieważ ta alokik, boża usługa zawiera trzy rodzaje usługi, zachodzące w tym samym czasie. Jakie są te trzy rodzaje usługi, które odbywają się w tym samym czasie? 1. Postawa. 2. Wibracje. 3. Słowa. Jako instrument, dzięki pokorze i altruizmowi stań się potężny na ich podstawie, ponieważ to w ten sposób osiągasz sukces, jaki chciałbyś mieć. W przeciwnym razie, usługa ma miejsce i przez krótki czas zadowalasz siebie i innych z powodu pewnego sukcesu w usłudze, ale nie ma sukcesu, który naprawdę chciałbyś mieć i którego chce BapDada. BapDada również staje się zadowolony, że wy, dzieci, doświadczacie szczęścia, ale wynik, zgodny z waszą zdolnością, z całą pewnością jest zapisywany w sercu Pocieszyciela Serc. On z całą pewnością powie „Dobrze zrobione, dobrze zrobione”, ponieważ ojcowska wizja i postawa błogosławieństw dla każdego dziecka zawsze jest taka, że jeśli nie dzisiaj, to jutro te dzieci z całą pewnością staną się uosobieniem sukcesu. Jednak oprócz tego, że jest Dawcą Błogosławieństw, On jest także Nauczycielem i dlatego przyciąga waszą uwagę do przyszłości.

Tak więc dzisiaj BapDada oglądał wynik zadania przekształcenia świata i dzieci przekształcające świat. Następuje wzrost, dźwięk rozchodzi się wszędzie i kurtyna ujawnienia zaczęła się otwierać. We wszystkich duszach wszędzie pojawia się pragnienie, że z całą pewnością chcą przybliżyć się i spojrzeć. Cokolwiek usłyszeli, teraz zmieniło się w chęć zobaczenia. Cała ta przemiana ma miejsce. Niemniej jednak, zgodnie z dramatem, to, co jest teraz widoczne, jest wynikiem potężnego wpływu Ojca i niektórych wzniosłych dusz instrumentalnych. Gdyby większość osiągnęła sukces w ten sposób, wszyscy bramini bardzo szybko zostaliby ujawnieni jako uosobienie sukcesu. BapDada zobaczył, że w tej chwili brakuje podstawy sukcesu – własnego przekształcenia, które podobałoby się tobie, innym ludziom i Ojcu. Dlaczego więc brakuje własnego przekształcenia? Głównym tego powodem jest brak jednej szczególnej potęgi. Tą szczególną potęgą jest potęga uświadomienia.

Łatwą podstawą każdego przekształcenia jest potęga uświadomienia. Dopóki nie masz potęgi uświadomienia, nie możesz mieć doświadczenia, a dopóki nie masz doświadczenia, fundament specjalności brahmińskiego życia nie może stać się mocny. Przyjrzyj się swojemu brahmińskiemu życiu od początku.

Pierwszym przekształceniem jest: Jestem duszą i Ojciec jest mój. Na jakiej podstawie nastąpiło to przekształcenie? Tak było, gdy uświadomiłeś sobie „Tak, jestem duszą i tylko Ten jest moim Ojcem”. To uświadomienie umożliwia ci doświadczenie, ponieważ tylko wtedy zachodzi przekształcenie. Dopóki nie uświadomisz sobie tego, wciąż posuwasz się naprzód ze zwyczajną prędkością, ale w chwili, gdy potęga uświadomienia sprawia, że doświadczasz, stajesz się tym, kto wykonuje intensywny wysiłek. W ten sam sposób, wszystkie specyficzne rzeczy dotyczące przekształcenia, czy to o Stwórcy, czy o stworzeniu, dopóki nie uświadomisz sobie każdego aspektu, że tak, to jest ten czas, to jest ta sama joga i ja jestem tą wzniosłą duszą, nie będziesz mieć takiego samego zapału ani entuzjazmu w swojej działalności. U niektórych będzie przekształcenie na krótko z powodu wpływu atmosfery, ale to nie będzie na zawsze. Potęga uświadomienia wprowadza łatwe przekształcenie na zawsze.

W ten sam sposób, jeśli nie masz również potęgi uświadomienia własnego przekształcenia, nie może być wzniosłego przekształcenia na zawsze. W tym potrzebne jest szczególnie uświadomienie sobie dwóch rzeczy. 1. Uświadomienie sobie własnych słabości. 2. Uświadomienie sobie sytuacji oraz pragnień i uczuć w umyśle osoby, która staje się instrumentem (w tej sytuacji), słabości tej osoby lub jej stanu z powodu bycia pod zewnętrznym wpływem. Dzięki temu, że znasz powód sprawdzianu poprzez tę sytuację, niech będzie uświadomienie, że zdajesz dzięki swojej wzniosłej formie „Jestem wzniosły, mój stan jest wzniosły, a ta sytuacja jest tylko egzaminem”. To uświadomienie z łatwością wprowadzi przekształcenie i zdasz. Uświadomienie sobie pragnień innych i uświadomienie sobie tego, co jest potrzebne do ich własnego postępu, jest podstawą twojego własnego postępu. Tak więc własne przekształcenie nie może odbyć się bez potęgi uświadomienia. W tym również, jedno to uświadomienie sobie uczciwym sercem, a drugie to uświadomienie sobie w sprytny sposób, ponieważ stałeś się bardzo napełniony wiedzą. Biorąc pod uwagę czas oraz by usprawiedliwić swoje zadanie i wychwalać swoje imię, masz uświadomienie, ale to uświadomienie nie ma potęgi, aby wprowadzić przekształcenie. Tylko uświadomienie płynące z serca umożliwia ci otrzymanie błogosławieństw od Pocieszyciela Serc, podczas gdy uświadomienie poprzez własny spryt uczyni ciebie i innych szczęśliwymi na krótko.

Trzeci rodzaj uświadomienia polega na tym, że twój umysł akceptuje, że coś nie jest właściwe, twoje sumienie również mówi ci, że to nie jest w porządku, ale aby zachować pozory bycia maharati albo z powodu tego, że nie chcesz wyglądać na słabego lub mniej ważnego w rodzinie, wciąż zabijasz swoje sumienie. Zabijanie swojego sumienie w ten sposób również jest grzechem. Tak jak popełnienie samobójstwa jest wielkim grzechem, tak samo to gromadzi się na koncie grzechu. Dlatego BapDada stale uśmiecha się, a także słucha dialogów w ich umysłach. To są bardzo piękne dialogi. Główną rzeczą jest to, że ci, którzy mają tego rodzaju uświadomienie, myślą „Co ktoś może wiedzieć? Tak wciąż się wydarza.” Jednak Ojciec wie o każdym liściu. To nie jest tak, że On wie o czymś tylko wtedy, gdy Mu się o tym mówi. Jednak, nawet wiedząc o tym, staje się nieświadomy i z niewinnością, w swojej niewinnej formie, sprawia, że dzieci posuwają się naprzód. Skoro wie, dlaczego staje się niewinny? Ponieważ On jest miłosiernym Ojcem i abyście nie gromadzili poprzez ten grzech dalszego grzechu, On ma miłosierdzie. Czy rozumiecie? Takie dzieci stają się bardzo sprytne i pojawiają się przed mądrym Ojcem lub instrumentalnymi duszami. Dlatego Ojciec staje się miłosierny i staje się Niewinnym Panem.

BapDada ma bardzo jasne konto każdego czynu i każdej myśli w umyśle każdego dziecka. Nie ma potrzeby, aby wiedzieć, co jest w ich sercach, ponieważ obraz każdego uderzenia serca każdego dziecka jest wyraźny. Dlatego Baba mówi, że nie wie, co jest w sercu każdego – ponieważ nie ma takiej potrzeby, aby to wiedzieć; to już jest jasne. Wykres bicia serca w każdej chwili i każdej myśli w umyśle znajduje się przed BapDadą. On może wam o tym powiedzieć, to nie jest tak, że nie może powiedzieć wam o tym. Może podać datę, miejsce, czas i dokładnie to, co zrobiłeś. Może ci wszystko powiedzieć. Jednak wiedząc to wszystko, pozostaje w stanie zapomnienia. Zatem, dzisiaj Baba zobaczył cały wykres.

Przyczyną tego, że własne przekształcenie nie zachodzi z dużą prędkością, jest brak uświadomienia uczciwym sercem. Potęga uświadomienia może dać wam bardzo słodkie doświadczenia. Rozumiecie to, prawda? Czasami uważaj siebie za duszę, która jest klejnotem oczu Ojca, to znaczy uświadom sobie, że jesteś wzniosłym punktem zanurzonym w oczach Baby. Tylko punkt może zanurzyć się w oczach. Ciało nie może zanurzyć w oczach. Czasami uważaj się za klejnot czoła, skrzący się na czole. Czasami uświadom sobie, że jesteś skrzącą się gwiazdą. Czasami doświadczaj i uświadamiaj sobie, że jesteś współdziałającą prawą ręką Ojca Brahmy, ramieniem Brahmy w cielesnej formie brahmińskiej. Czasami uświadom sobie, że jesteś awjakt anielską formą. Dzięki potędze uświadomienia, miej wiele unikalnych, alokik doświadczeń. Nie mów o nich tylko w formie wiedzy, ale je urzeczywistniaj. Powiększ potęgę tego rodzaju uświadomienia, a wtedy uświadomienie innego rodzaju, uświadomienie słabości, automatycznie stanie się bardzo jasne. Nawet maleńka plamka jest bardzo wyraźnie widoczna w potężnym lustrze, a ty jesteś w stanie to przekształcić. Czy rozumiecie? Potęga uświadomienia jest podstawą własnego przekształcenia. Używaj potęg, nie licz ich tylko i nie bądź szczęśliwy, myśląc „Tak, mam tę potęgę i mam tamtą potęgę”, ale używaj ich stale dla siebie, dla innych i dla usługi w każdym zadaniu. Czy rozumiecie? Niektóre dzieci pytają: Czy Ojciec po prostu robi to cały czas? Jednak, co Ojciec może zrobić? Ojciec musi zabrać każdego z was. Skoro musi zabrać was ze sobą, potrzebuje takich towarzyszy. Dlatego stale patrzy na was i wciąż przekazuje wam wiadomości, abyście wy, towarzysze, stali się równi Jemu. To nie jest nawet kwestia tych, którzy będą podążać za Nim, ich będzie wielu, ale towarzysze muszą być równi. Czy jesteście więc towarzyszami, czy jesteście częścią procesji? Procesja będzie bardzo długa, dlatego orszak Sziwy jest bardzo dobrze znany. W procesji będzie różnorodność, ale towarzysze muszą być tacy jak Ojciec. Aćća.

To jest spotkanie Strefy Wschodniej. Co robi Strefa Wschodnia? Gdzie sprawicie, że wzejdzie słońce ujawnienia? To, że Ojciec inkarnuje, jest teraz starą wiadomością. Co teraz zrobicie? Jesteście bardzo upojeni tym starym królestwem (Kalkuta jest oryginalnym miejscem Brahmy Baby), ale co zrobicie teraz? Teraz niech wzejdzie słońce jakiejś nowości, aby z ust każdego wyłoniło się, że w Strefie Wschodniej wzeszło słońce nowości. Teraz zademonstrujcie to praktycznie, przeprowadzając zadanie, którego nikt inny jeszcze nie wykonał. Mieliście programy, seminaria, służyliście ważnym osobom, służyliście też za pośrednictwem gazet, ale wszyscy to robią. Teraz pokażcie blask nowości. Czy rozumiecie?

Dom Ojca jest waszym domem. Przybyliście tu wygodnie. Komfort serca zapewnia wam również fizyczną wygodę. Kiedy nie ma komfortu serca, wtedy, chociaż dostępne są wszystkie udogodnienia dla wygody, czujecie się niewygodnie. Wy macie komfort serca, to znaczy Rama jest zawsze w waszych sercach, z wami, i dlatego doświadczacie wygody w każdej sytuacji. Macie wygodę, prawda? A może przyjeżdżanie i odjeżdżanie sprawia, że jesteście niespokojni? Uważajcie to za przeznaczenie słodkiego dramatu. Świętujecie melę, prawda? Spotkać Ojca, spotkać rodzinę, świętować melę, też jest słodkim przeznaczeniem. Aćća.

Wszystkim najpotężniejszym, wzniosłym duszom; wszystkim duszom czyniącym intensywny wysiłek, które używają każdej potęgi we właściwym czasie; wszystkim dzieciom o szczęśliwych sercach, które zawsze osiągają sukces, jakiego pragną w usłudze, poprzez własne przekształcenie; tym, które są uosobieniem sukcesu, które stale pozostają przejrzyste, z uczciwymi sercami wobec Ojca, Pocieszyciela Serc; BapDady miłość, pamiętanie z serca i namaste.

BapDada spotyka się z grupą:

Czy czujecie się specjalnymi duszami, które zawsze przebywają pod baldachimem ochrony Ojca? Tam, gdzie jest baldachim ochrony Ojca, zawsze będziecie bezpieczni przed Mają. Maja nie może wejść pod baldachim. Automatycznie nie będziecie musieli ciężko pracować i zawsze będziecie mieć przyjemność, ponieważ tam, gdzie jest ciężka praca, nie ma dobrej zabawy. Na przykład, kiedy dzieci studiują, jest w tym ciężka praca. W dniach egzaminów bardzo ciężko pracują, nie bawią się i nie cieszą. Potem, kiedy ciężka praca się kończy, kiedy kończą się egzaminy, dobrze się bawią. Więc tam, gdzie jest ciężka praca, nie ma przyjemności. Tam, gdzie jest przyjemność, nie ma ciężkiej pracy. Przebywać pod baldachimem to znaczy nieustannie dobrze się bawić, ponieważ tutaj, mimo że studiujecie najwyższą naukę i chociaż są to najwyższe studia, macie wiarę, że z całą pewnością jesteście zwycięscy, że już zdaliście, dlatego bawicie się dobrze. To są studia na cykl po cyklu. To nic nowego. Zatem, stale bawcie się dobrze, stale przekazujcie innym posłannictwo radości i stale służcie, gdyż będziecie spożywać owoc usługi obecnie, a także w przyszłości. Tylko wtedy, gdy wykonujecie usługę, otrzymujecie jej owoce.

W czasie pożegnania, mówiąc do starszych braci i sióstr:

BapDada chce sprawić, aby wszystkie dzieci frunęły dzięki czystym życzeniom uczynienia ich równymi. Instrumentalni słudzy z całą pewnością staną się równi Ojcu. Nieważne jak, Ojciec musi was takimi uczynić, ponieważ On nie zabierze ze sobą po prostu każdego. Ojciec też ma swoją dumę. Jeśli Ojciec jest kompletny, ale towarzysze są kalecy lub ułomni, nie byłoby to stosowne. Kalecy i ułomni to ci, którzy są częścią procesji. Oni nie są towarzyszami. Orszak Sziwy zawsze był pokazywany jako procesja kalekich i ułomnych, ponieważ niektóre słabe dusze staną się godne po przejściu przez ląd Dharamradża.

Błogosławieństwo:
Bądź tak jak Ojciec oceanem i dzięki potędze przystosowania stań się uosobieniem sukcesu na scenie usługi.

Kiedy wchodzisz na scenę usługi, pojawia się przed tobą wiele sytuacji. Dlatego przystosuj się do tych sytuacji, a staniesz się uosobieniem sukcesu. Przystosować się oznacza nie mieć najmniejszego śladu czegoś grubego, nieuszlachetnionego, nawet w formie myśli lub uczucia zanurzonego w sobie. Przekształcaj słowa, które nie są dobroczynne, w dobroczynne uczucia w taki sposób, jakby te słowa, które nie były dobroczynne, nigdy nie zostały wypowiedziane. Przekształcaj wady w cnoty i zniesławienie w chwałę, a zostaniesz nazwany oceanem, jak Ojciec.

Hasło:
Intensywne wysiłki czyni ten, kto nie widzi ekspansji, ale widzi esencję i zanurza ją w sobie.