14.03.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, tak jak Bap i Dada są bez ego, służą bez egoizmu i nie mają żadnej chciwości, tak samo wy dzieci macie się stać takie jak Ojciec.

Pytanie:
Na podstawie czego Ojciec, Pan Biednych czyni fortunę biednych dzieci wzniosłą?

Odpowiedź:
Baba mówi: Dzieci, mieszkając w domu z rodziną i opiekując się wszystkim powinniście zawsze intelektem pamiętać, że wszystko co macie należy do Baby. Po prostu bądź powiernikiem, a twoja fortuna stanie się wzniosła. Do tego potrzebna jest wielka uczciwość. Jeśli masz pełną wiarę, to jest tak, jakbyś był utrzymywany przez jagię. Żyjesz w domu jako powiernik i jesz ze skarbca Śiw Baby. Powinieneś uczciwie mówić o wszystkim Śiw Babie.

Om śanti.
Duchowe zebrania na tej ścieżce wiedzy różnią się od tamtych duchowych zebrań ścieżki czczenia. Wy macie doświadczenie ze ścieżki czczenia. Wiecie, że na ścieżce czczenia wielu mędrców i świętych mężów recytuje pisma, podczas gdy tutaj jest zupełnie coś innego. Przed kim tutaj siedzicie? Przed tym Ojcem i Matką. Tam tak nie jest. Wiecie, że Nieograniczony Ojciec jest tutaj, i że jest tutaj również Matka oraz młodsza matka. Macie tak dużo związków. Tam nie ma takich związków i nie ma tam także naśladowców. Ich ścieżka, to ścieżka odosobnienia. Ich religia różni się całkowicie od waszej religii i jest to, jak różnica pomiędzy dniem, a nocą. Wiecie także, że od fizycznego ojca otrzymacie krótkotrwałe szczęście, tylko na jedno życie. Następnie otrzymacie nowego ojca i nowe rzeczy. Tutaj jest Parlokik, lokik, a także alokik ojciec. Otrzymujecie dziedzictwo od fizycznego ojca, a także otrzymujecie dziedzictwo od Parlokik Ojca. Jednak ten alokik ojciec jest zdumiewający, od niego nie możecie otrzymać żadnego dziedzictwa. Tak, Śiw Baba poprzez niego daje wam dziedzictwo. Dlatego ludzie pamiętają tak bardzo tego Parlokik Ojca. Oni także pamiętają swoich fizycznych ojców, ale nikt nie pamięta tego alokik ojca Brahmę. Wiecie, że jest on Ojcem Ludzkości, on nie jest ojcem tylko dla jednego. Ojciec Ludzkości jest prapradziadkiem. Śiw Baby nie nazywa się prapradziadkiem. W fizycznych związkach jest fizyczny ojciec i dziadek. Ten Brahma jest prapradziadkiem. Nie można tego powiedzieć o lokik ojcu czy parlokik Ojcu. Nie otrzymujecie żadnego dziedzictwa od prapradziadka. Ojciec tutaj wyjaśnia wszystkie te aspekty. Kwestie ścieżki czczenia są całkowicie odrębne. Ta rola jest utrwalona w sztuce życia i stale jest odgrywana. Ojciec mówi wam, w jaki sposób wzięliście 84 wcielenia, nie 8,4 milionów wcieleń. Teraz Ojciec przychodzi i czyni prawymi nas i cały świat. Obecnie nikt nie jest prawą duszą. Świat dobroczynnych dusz jest całkowicie odrębny. Dobroczynne dusze nie mogą żyć, gdy są grzeszne dusze. Tutaj nieczyste dusze obdarowują inne nieczyste dusze. W lądzie dobroczynnych dusz nie ma potrzeby na dawanie darów, dobroczynność itd. Tam nie ma wiedzy o tym, jak w zbieżnym wieku otrzymujemy dziedzictwo na 21 żyć. Tylko teraz otrzymujecie tę wiedzę od nieograniczonego Ojca, dzięki której przez 21 żyć macie stałe szczęście, zdrowie i bogactwo. Tam wasze życie jest długie. Sama nazwa tej ziemi to ziemia nieśmiertelności. Mówi się, że Śankar opowiedział Parwati historię nieśmiertelności. Te kwestie nie istnieją w subtelnym rejonie. Historia nieśmiertelności nie mogła być opowiedziana tylko jednej osobie. To są kwestie ścieżki czczenia i ludzie stale wierzą w nie. Największym kłamstwem jest powiedzieć, że Bóg jest wszechobecny. Jest to znieważenie Boga. O nieograniczonym Ojcu, który czyni was panami świata, mówią, że jest wszechobecny i że jest w kamieniach i skałach. Wy znieważyliście Go bardziej niż samych siebie. Ja służę wam altruistycznie. Ja nie jestem chciwy, nie pragnę stać się numerem jeden. Nie, ja tylko troszczę się, aby innych tym uczynić. To jest altruistyczne służenie. On kłania się wam dzieci. Baba jest bezcielesny i bez ego, nie ma żadnego ego. On ubiera się w takie samo ubranie, on nie zmienia stylu ubierania się, podczas gdy tamci ludzie stale zmieniają całe swoje ubranie. Ten (Brahma) ubiera się zwyczajnie. Także urzędnicy zmieniają swój ubiór, podczas gdy ten Brahma stale ubiera się zwyczajnie. Nie ma w tym żadnej różnicy. Ojciec mówi: Ja biorę oparcie zwykłego ciała. Czyjego zwykłego ciała? Tego, który nie znał swoich żyć i nie wiedział ile miał wcieleń. Ludzie mówią, że jest 8,4 milionów wcieleń. To są rzeczy, o których usłyszeli. Nie może być z tego żadnej korzyści. Oni sprawiają, że się boicie i mówią, że jeśli wykonacie jakieś czyny to staniecie się osłem, psem, itp. Mówią także, że trzymając ogon krowy przejdziecie na drugi brzeg. A skąd się wzięła ta krowa? W rzeczywistości krowy w niebie są całkowicie inne, tam krowy są pierwszej klasy. Tak jak wy stajecie się w100% kompletni, tak samo krowy są tam pierwszej klasy. Kriszna nigdy nie pasł krów. Dlaczego miałby to robić? To jest tylko sposób, by opisać piękno tamtych czasów. Jednak to nie jest tak, że Kriszna opiekował się krowami. Oni pokazali go jako pastucha. Jest ogromna różnica między pierwszym księciem złotego wieku, który jest pełen wszystkich cnót, a pastuchem. Ludzie niczego nie rozumieją, ponieważ religia bóstw teraz nie istnieje. To jest jedyna religia, która znika. O tych rzeczach nie ma wzmianki w żadnym piśmie. Ojciec mówi: Dzieci, Ja daję wam tę wiedzę, aby uczynić was panami świata. Kiedy stajecie się panami, to nie potrzebujecie tej wiedzy. Wiedza zawsze dawana jest ludziom bez wykształcenia. Mówi się: Kiedy wschodzi Słońce Wiedzy, rozpraszana jest ciemność ignorancji (niewiedzy). Dzieci, teraz wiecie, że cały świat jest w ciemności. Jest wiele religijnych spotkań. Ta ścieżka tutaj nie jest ścieżką czczenia. To jest ścieżka prowadząca do zbawienia. Tylko Jeden Ojciec daje wam zbawienie. Na ścieżce czczenia wołaliście: Kiedy Ty przyjdziesz, będziemy należeć do Ciebie. Nie będziemy należeć do nikogo innego oprócz Ciebie, ponieważ Ty jesteś Oceanem Wiedzy, Oceanem Szczęścia, Oceanem Czystości i Oceanem Bogactwa. On daje wam także bogactwo, On czyni was bardzo bogatymi. Wiecie, że przyszliście tutaj, aby Śiw Baba napełnił wasze fartuchy na 21 żyć, tzn. przyszliście, aby stać się Narajanem ze zwykłego człowieka. Na ścieżce czczenia słuchaliście wiele historii, ale pomimo to stale schodziliście w dół schodów. Nikt nie potrafił się wznieść. Oni wydłużyli trwanie cyklu. Mówią, że czas trwania sztuki życia to setki tysięcy lat. Wy teraz przyszliście, aby dowiedzieć się, że czas trwania każdego cyklu wynosi 5000 lat. Maksymalna ilość wcieleń to 84, a minimalna to 1 wcielenie. Dusze stale schodzą z bezcielesnego drzewa. One schodzą w dół w kolejności, aby grać swoje role. My oryginalnie przychodzimy z tego bezcielesnego drzewa. Schodzimy stamtąd tutaj, aby grać własne role. Tam wszyscy są czyści. Jednak rola każdego jest inna. Utrzymuj to w swoim intelekcie, a także utrzymuj w swoim intelekcie to drzewo (dusz). Ojciec opowiada wam wszystko od początku złotego wieku, do końca żelaznego wieku. Żadna ludzka istota nie może wam tego powiedzieć. Nawet ten Dada nie może wam o tym powiedzieć. Tylko Jeden Satguru daje zbawienie każdemu. Wszyscy inni guru należą do ścieżki czczenia. Jest wiele rytuałów. Na ścieżce czczenia jest wielki pokaz, który jest jak miraż. Ludzie zostali w to schwytani w taki sposób, że nawet jeśli ktoś próbuje ich wyciągnąć, to sam także jest w to schwytany. To jest także utrwalone w sztuce życia. Nie jest to nic nowego. Każda sekunda, która przemija jest zgodna z tym, co jest wyznaczone w sztuce życia. Wiecie, że teraz uczycie się radża jogi od nieograniczonego Ojca, stajecie się Narajanem ze zwykłego człowieka i stajecie się panami świata. Dzieci, powinnyście być tym upojone. Nieograniczony Ojciec przychodzi tylko w Bharacie, i tylko co 5000 lat. On jest Oceanem Spokoju i Oceanem Szczęścia. Ta chwała dotyczy tylko Parlokik Ojca. Rozumiecie, że ta chwała jest całkowicie dokładna, i że otrzymujecie wszystko od Jednego. Ten Jeden, przed którym siedzicie, usuwa smutek i jest Dawcą Szczęścia. Z kim mielibyście jogę siedząc w ośrodku? Do waszych intelektów weszłoby to, że Śiw Baba jest w Madhubanie i że Jego pamiętacie. Sam Śiw Baba mówi: Ja wszedłem w zwykłe stare ciało, aby ponownie uczynić Bharat niebem. Ja zostałem uwiązany w niewolę dramatu. Bardzo Mnie znieważyliście, a Ja czynię was godnymi czczenia. Jest to kwestia zaledwie wczorajszego dnia. Tak bardzo Mnie czciliście. Ja dałem wam królestwo i fortunę, a wy wszystko straciliście. Teraz ponownie czynię was panami świata. To nie pozostanie w intelekcie nikogo innego. Są bóstwa posiadające boskie cnoty. One są ludzkimi istotami i one nie mają 80 czy 100 stóp wzrostu. Nie są tak wysocy aż do sufitu dlatego, że długo żyją. W żelaznym wieku wasze życie jest krótsze. Ojciec przychodzi i przedłuża wasze życie. Dlatego Ojciec mówi: Wyjaśniajcie nawet ministrom zdrowia. Powiedzcie im: możemy wam przekazać takie metody, że nigdy nie zachorujecie. Bóg mówi: Uważaj się za duszę i pamiętaj Mnie, a z nieczystego staniesz się czysty i zawsze zdrowy. My ci to gwarantujemy. Jogini są czyści, a więc długo żyją. Wy teraz jesteście radża joginami, a także radż riśi. Tamci sannjasini nigdy nie mogą nauczyć radża jogi. Oni mówią, że Ganges jest oczyścicielem; proszą was abyście złożyli mu dary. Jak można obdarować Ganges? Ludzkie istoty wrzucają pieniądze do rzeki a pandyci zbierają je dla siebie. Wy teraz stajecie się czyści dzięki Ojcu. Co dajecie Ojcu? Absolutnie nic! Ojciec jest Dawcą. Na ścieżce czczenia dawaliście biednym w imię Boga, ale w rzeczywistości dawaliście nieczystym. Wy byliście nieczyści i ci, którym dawaliście także byli nieczyści. Teraz stajecie się czyści. Tam nieczyści dają nieczystym. Oni dają kumari kiedy jest czysta, kłaniają się jej, karmią ją, a także dają jej pieniądze. Jednak kiedy ona wychodzi za mąż, jej życie jest rujnowane. To także jest przeznaczeniem w sztuce życia i znowu się powtórzy. Cokolwiek wydarzyło się na ścieżce czczenia wydarzy się ponownie. Ojciec także przekazuje wam wiadomości na temat złotego wieku. Dzieci, teraz otrzymałyście zrozumienia. Wcześniej nie miałyście rozsądku. Pisma zawierają aspekty ze ścieżki czczenia. Nikt nie może do Mnie dotrzeć poprzez ścieżkę czczenia. Tylko kiedy przyjdę, mogę każdemu dać zbawienie i przychodzę tylko raz, aby zmienić stary świat w nowy. Ja jestem Panem biednych. Ja czynię biednych bogatymi. Biedni natychmiast należą do Ojca i mówią: Baba należę do Ciebie, wszystko co mam należy do Ciebie. Ojciec mówi: Bądź powiernikiem. Używaj intelektu, aby zrozumieć, że to nie jest twoje, że to należy do Ojca. Bardzo dobre, rozsądne dzieci są potrzebne. Kiedy gotujesz posiłek w domu, to jest tak jakbyś jadł z jagii Śiw Baby, ponieważ ty należysz do jagii. Wszystko co masz należy do jagii. Dlatego, kiedy żyjesz w domu tak jak powiernik, to jest tak, jakbyś jadł ze skarbca Śiw Baby. Jednak, potrzebna jest ci pełna wiara. Jeśli twoja wiara się chwieje, to przykładem jest król Hariściandra. Musisz mówić Babie o wszystkim. Ja jestem Panem Biednych.

Piosenka: Wreszcie nadszedł ten dzień na który czekaliśmy.

Przez połowę cyklu pamiętaliście Mnie i nareszcie znaleźliście Mnie. Wkrótce będzie zwycięstwo wiedzy. Złoty wiek z całą pewnością musi przyjść. W międzyczasie jest zbieżny wiek, w którym stajecie się najwznioślejsi ze wszystkich ludzkich istot. Należeliście do czystej ścieżki rodzinnej. Potem biorąc 84 wcielenia staliście się nieczyści, a teraz ponownie musicie stać się czyści. Staliście się tacy w poprzednim cyklu. Ci, którzy w poprzednim cyklu czynili wysiłek, będą czynić ponownie wysiłek i wezmą swoje dziedzictwo. Ojciec patrzy na wszystko jako obserwator. Ojciec mówi: Jesteście posłannikami. Inni nie są posłannikami. Tylko Jeden Satguru daje zbawienie. Inni religijni założyciele przychodzą, aby założyć religię, jak więc oni mogą być guru? Ja każdemu daję zbawienie. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Zawsze miej upojenie, że znalazłeś Ojca, Ocean Spokoju, Szczęścia i Bogactwa i że od Niego wszystko otrzymujesz. Osobiście siedzisz przed takim Ojcem i On cię uczy.

2. Wyrzeknij się ego i stale służ altruistycznie tak jak Ojciec. Bądź bez ego. Stań się posłannikiem i każdemu dawaj posłannictwo Baby.


Błogosławieństwo:
Bądź karma-joginem, który zawsze wykonuje wzniosłe czyny, zasiadając na swoim nieśmiertelnym tronie i na tronie serca.

Obecnie, wszystkie dzieci otrzymują dwa trony. Jednym jest nieśmiertelny tron, a drugi to tron serca. Jednakże tylko ci, do których należy królestwo, mogą zasiąść na tronie. Ponieważ każdy z was zasiada na nieśmiertelnym tronie, macie prawo do samo zwierzchnictwa. Następnie, ponieważ zasiadacie na tronie serca Ojca, macie prawo do dziedzictwa Ojca, w którym zawiera się cała fortuna królestwa. Karma-jogin to ten, kto zasiada na obydwu tronach. Każdy czyn duszy zasiadającej na obu tronach jest wzniosły, ponieważ wtedy wszystkie fizyczne organy i zmysły funkcjonują zgodnie z prawem i porządkiem.

Hasło:
Ci, którzy zawsze pozostają na miejscu poczucia własnej wartości, są cnotliwi i wielcy.