14.04.19    Avyakt Bapdada     Polish Murli     07.05.84     Om Shanti     Madhuban


Otrzymywaniebłogosławieństw dzięki utrzymywaniu równowagi.


Dzisiaj Ojciec, Ocean Miłości, przybył na to szczęśliwe zgromadzenie miłości, aby dać zwrot miłości i pamiętania dzieciom, które są uosobieniem miłości i uosobieniem pamiętania. To szczęśliwe zebranie duchowej miłości jest zebraniem, gdzie odbywa się spotkanie duchowych związków. Tego można doświadczać tylko w tym czasie w całym cyklu. W żadnym innym czasie, oprócz tego jednego życia, nie możecie osiągnąć tej duchowej miłości od duchowego Ojca. Ta duchowa miłość daje duchom prawdziwy komfort. Pokazuje im prawdziwą ścieżkę. Umożliwia im osiągnięcie wszystkich prawdziwych osiągnięć. Czy kiedykolwiek myśleliście, że duchowe spotkanie twarzą w twarz dusz z Najwyższą Duszą odbędzie się na tej fizycznej ziemi, w tym życiu i w tak łatwy sposób? Słyszeliście o Ojcu, że jest Najwyższy z wszystkich i że jest bardzo jasnym światłem, że jest największy z wszystkich, i ponieważ myśleliście, że metoda spotkania z Nim jest trudna i wymaga dużo praktyki, zniechęciliście się. Jednak Ojciec dał nadzieję dzieciom, które ją straciły. Uczynił zniechęcone dzieci potężnymi. One pytały „Kiedy Go spotkamy?”, a On teraz umożliwił im doświadczenie spotkania z Nim. Dał im prawo do całej swojej posiadłości. Teraz wy, dusze, które mają prawa, znacie swoje prawa, prawda? Czy znacie je bardzo dobrze, czy wciąż macie je poznać?

Dzisiaj, widząc dzieci, Bap i Dada prowadzili szczerą rozmowę. Wszystkie dzieci mają stałą wiarę, mają również miłość. Mają miłość do pamiętania i entuzjazm do usługi. Ich cel jest również wzniosły. Jeżeli spytacie kogoś z nich, czym chcą się stać, każdy powie, że stanie się Lakszmi lub Narajanem. Nikt z nich nie powie, że stanie się Ramą lub Sitą. Oni czują sercami, że nie chcieliby należeć do różańca 16.000. Każdy ma entuzjazm na stanie się paciorkiem różańca 108. W usłudze i w uczeniu się nikt nie uważa siebie za mniej godnego niż ktokolwiek inny. Tym niemniej, jesteście w kolejności w stałym doświadczaniu stabilnego stanu, w stałym doświadczaniu fruwającego stanu, w byciu stale zagubionym w Jednym Ojcu, w byciu stale niezależnym od swojego ciała i przemijających osiągnięć cielesnych oraz w zapominaniu wszelkiej świadomości zniszczalnych rzeczy. Dlaczego w tych aspektach jesteście w kolejności? BapDada widział szczególny powód tego. Jaki powód zobaczył? Powodem jest tylko jedno słowo.

Wy wiecie wszystko. Każdy osiągnął wszystko. Macie wiedzę o metodzie, a także macie wiedzę o sukcesie. Macie wiedzę zarówno o czynie, jak o jego owocu, ale nie wiecie jak utrzymywać stałą równowagę. Brak równowagi nie pozwala wam przestrzegać bożych zasad we właściwym czasie. Dlatego nie otrzymujecie wzniosłych błogosławieństw od BapDady i wszystkich wzniosłych dusz w każdej myśli i w każdym czynie. Musicie czynić wysiłek. Nie doświadczacie łatwo sukcesu. W czym zapominacie utrzymywać równowagę? Jedno to równowaga pamiętania i służenia. Służyć będąc w pamiętaniu jest równowagą pamiętania i usługi. Jednak wy jesteście zajęci usługą, a potem pozostajecie w pamiętaniu w zależności od czasu. Jeśli macie czas, pamiętacie Babę, w przeciwnym razie uważacie usługę za pamiętanie. To jest brak równowagi. Jedną rzeczą jest powiedzieć, że usługa sama w sobie jest pamiętaniem, a inną rzeczą, że w usłudze jest pamiętanie. Ta mała różnica w metodzie zmienia wynik. Następnie, kiedy jesteście pytani, jaki był procent pamiętania, co mówicie? Mówicie, że byliście tak zajęci służeniem, że nie pamiętaliście nic innego. Nie mieliście czasu na nic innego. Albo mówicie: Usługa była usługą Ojca, a więc oczywiście pamiętałem Ojca tak czy inaczej. Jednak, jakikolwiek czas spędziliście na usłudze z głęboką miłością, czy również mieliście potężne doświadczenie pamiętania? W jakim stopniu służąc mieliście szacunek do siebie, czy w takim samym stopniu mieliście uczucie pokory? Czy była ta równowaga? Uważać, że bardzo dobrze wykonaliście wspaniałą usługę, jest oczywiście dobrym samo-szacunkiem, ale niech będzie tyle samo pokory, ile jest szacunku dla siebie. Karawanhar Ojciec stał się Instrumentem i sprawił, że usługa wydarzyła się poprzez was. To jest bycie pokornym instrumentem. Stałeś się instrumentem, odbyła się bardzo dobra usługa, nastąpiła ekspansja i stałeś się uosobieniem sukcesu – ten szacunek dla siebie jest dobry. Jednak niech nie będzie tylko samo-szacunku, niech to będzie również zrównoważone pokorą. Ta równowaga łatwo i stale uczyni cię uosobieniem sukcesu. Samo-szacunek jest również konieczny. Nie arogancja ciała, ale samo-szacunek. Jednak, z powodu braku równowagi pomiędzy samo-szacunkiem a pokorą, samo-szacunek zmienia się w arogancję. Gdy odbywa się usługa i jest sukces, niech będzie szczęście „Wah Baba! Uczyniłeś mnie instrumentem. Ja nie zrobiłem tego.” Świadomość „ja” zmienia samo-szacunek w arogancję. Ci, którzy utrzymują równowagę pomiędzy pamiętaniem a usługą, utrzymują również równowagę szacunku dla siebie i pokory. Czy rozumiecie, co sprawia, że równowaga się chwieje?

W taki sam sposób, ponieważ nosicie koronę odpowiedzialności, macie spełnić całkowitą odpowiedzialność w każdym zadaniu. Czy to jest lokik czy alokik gospodarstwo, czy działalność bożej usługi, w wypełnianiu odpowiednich obowiązków obu gospodarstw macie być tak niezależni, jak jesteście kochający. Powinna być taka równowaga. Jest niezbędne, aby wypełnić każdy obowiązek, ale im więcej macie obowiązków, tym bardziej macie być lekcy i świetlani (double light). Wypełniając swoją odpowiedzialność, bądź niezależny od jakiegokolwiek jej ciężaru. To jest znane jako bycie kochającym Ojca. Nie bój się: „Co powinienem robić? Jest tyle obowiązków! Czy powinienem to robić, czy nie? Co powinienem zrobić? Jest bardzo trudno zrobić to i jeszcze tamto!” Doświadczanie tego oznacza dźwiganie ciężaru. A więc to znaczy, że nie jesteś lekki i światłem (double light). Być lekkim i świetlanym (double light) tzn. być niezależnym. Niech nie będzie żadnego ciężaru zaburzenia w żadnym obowiązku. Wtedy można powiedzieć, że masz równowagę bycia kochającym i niezależnym.

Po drugie, posuwając się do przodu w swoim wysiłku, doświadczając osiągnięcia poprzez wysiłek, który wykonujesz, stajesz się bardzo szczęśliwy i upojony tym osiągnięciem. „To jest to! Osiągnąłem wszystko. Doświadczyłem wszystkiego. Stałem się mahawirem. Stałem się maharati. Stałem się gjani i joginem. Stałem się sługą.” To osiągnięcie jest bardzo dobre, ale czasami jest także niedbałość w upojeniu tym osiągnięciem. Jaki jest tego powód? Stałeś się oświeconą duszą, joginem i sługą, ale czy doświadczasz fruwającego stanu w każdym działaniu? Jak długo żyjesz, masz być we fruwającym stanie na każdym kroku. Skoro masz ten cel, to czy była nowość w tym, co robiłeś dzisiaj? Czy też zrozumiałeś, że poziom, który osiągnąłeś teraz, jest twoją ostateczną doskonałością? W swoim czynieniu wysiłku masz mieć upojenie i szczęście osiągnięcia, ale jest również niezbędne doświadczać postępu czy fruwającego stanu na każdym kroku. Jeżeli nie ma tej równowagi, wtedy niedbałość nie pozwoli ci doświadczać błogosławieństw. Dlatego, w twoim życiu czynienia duchowych wysiłków, niech będzie upojenie tym, ile osiągnąłeś, ale także doświadczenie postępu na każdym kroku. To jest zwane równowagą. Niech zawsze będzie ta równowaga. Nie uważaj, że wiesz wszystko i że stałeś się doświadczony, że posuwasz się do przodu bardzo dobrze i stałeś się dobry. To jest bardzo dobre, ale wciąż masz czynić dalszy postęp. Wykonuj takie specjalne czyny i stań się przykładem dla wszystkich dusz. Nie zapominaj tego. Czy rozumiesz, w jakich aspektach masz utrzymywać równowagę? Dzięki tej równowadze automatycznie wciąż będziesz otrzymywać błogosławieństwa. Zatem czy zrozumieliście, dlaczego jesteście w kolejności? Niektórzy stają się niedbali w równowadze jednej rzeczy, a inni w równowadze czegoś innego.

Mieszkańcy Bombaju, wy nie jesteście niedbali, prawda? Jesteście tymi, którzy utrzymują równowagę w każdej sytuacji, prawda? Jesteście mądrzy w sztuce utrzymywania równowagi, prawda? Równowaga jest również sztuką. Jesteście ekspertami w tej sztuce, prawda? Bombaj jest zwany lądem pełnym bogactwa. Zatem wy również jesteście napełnieni bogactwem utrzymywania swojej równowagi i bogactwem błogosławieństw, prawda? Macie błogosławieństwo „Nardesawar” (Nardesawar tzn. bogata osoba; ten, kto jest zawsze pełen bogactwa i czyni innych bogatymi). Jaką specjalność ujawnią ci z Bombaju? W Bombaju jest wielu multimilionerów. Zatem jest niezbędne, aby ci z Bombaju dali tamtym duszom doświadczenie tego, co oznacza bycie niezniszczalnym, duchowym multimilionerem, panem kopalń wszystkich skarbów. Dajcie im to doświadczenie. Oni są po prostu panami nietrwałego bogactwa. Powiedzcie tamtym ludziom o znaczeniu tych niezniszczalnych skarbów i całkowicie napełnijcie ich niezniszczalnym bogactwem. Niech poczują, że te skarby są wzniosłymi, niezniszczalnymi skarbami. Służycie tak, prawda? Niech oni doświadczą, że wy jesteście wzniosłymi duszami, które posiadają niezniszczalne bogactwo. Czy rozumiecie? Nie myślcie, że oni nie mają tego w swoich rolach! Na końcu w ich rolach jest również przebudzenie się. Oni nie wejdą w związek z wami, ale będą z wami w kontakcie. Zatem teraz nadszedł czas na obudzenie takich dusz. Obudźcie ich, bardzo dobrze ich obudźcie, ponieważ śpią snem upojenia swoim bogactwem. Wy wciąż macie budzić tych, którzy są upojeni. Oni nie zbudzą się tylko po jednorazowym budzeniu. Teraz przedstawcie doświadczenie niezniszczalnego bogactwa duszom, które śpią snem upojenia swoim zniszczalnym bogactwem. Czy rozumiecie? Dzieci z Bombaju są zwycięzcami Mai, prawda? Wy wrzuciliście Maję do oceanu, prawda? Czy wrzuciliście ją na dno oceanu, czy też ona wciąż jest na powierzchni? Jeśli coś wciąż jest na powierzchni, fale sprowadzą to z powrotem na brzeg. Jeśli wrzuciliście coś na dno, to jest poświęcone. Zatem Maja nie powraca na brzeg, prawda? Mieszkańcy Bombaju mają stać się przykładem w każdej sytuacji. Bądźcie przykładem w każdej specjalności. Ludzie przybywają z daleka, aby zobaczyć piękno Bombaju. W ten sam sposób przybędą z daleka, aby zobaczyć was. Stańcie się przykładem praktycznej formy każdej cnoty. Jeżeli ktoś chce zobaczyć prostotę w życiu, niech idzie do określonego ośrodka i zobaczy tę rodzinę. Jeśli chce zobaczyć tolerancję, niech idzie do innego ośrodka i zobaczy tę rodzinę. Jeśli chce zobaczyć równowagę, niech zobaczy tamte specjalne dusze. Wy wykonujecie takie cuda, prawda? Ci z Bombaju mają dać podwójny zwrot. Jeden za utrzymanie, które otrzymaliście od Dżagadamby Maa, a drugi za szczególne utrzymanie, które otrzymaliście od Ojca Brahmy. Ci z Bombaju otrzymali specjalne utrzymanie od Dżagadamby Maa. Zatem Bombaj będzie musiał dać zwrot za to utrzymanie, prawda? W każdym miejscu i przez każdą duszę powinna być ujawniona specjalność ojca, matki i specjalnych dusz. To jest zwane dawaniem zwrotu. Aćća. Baba wita was w domu Ojca, który jest waszym domem!

Ojciec jest zawsze zadowolony, widząc dzieci. Każde dziecko jest lampą dla świata. Wy nie jesteście tylko lampą klanu, ale lampą świata. Każdy z was stał się instrumentem dla korzyści świata, a więc jesteście lampami świata, prawda? W rzeczywistości cały świat jest nieograniczonym klanem. W takim razie możecie też być zwani lampami nieograniczonego klanu. Nie jesteście lampami ograniczonego klanu. Możecie być zwani lampami nieograniczonego klanu lub lampami świata. Jesteście tacy, prawda? Jesteście stale zapalonymi lampami, prawda? Nie jesteście takimi lampami, które migoczą, prawda? Kiedy patrzycie na migające światło, to psuje wam oczy. Nie lubicie tego, prawda? Wy jesteście stale zapalonymi lampami, prawda? BapDada jest zawsze zadowolony, widząc takie lampy. Czy rozumiecie? Aćća.

Tym, którzy stale utrzymują równowagę w każdym działaniu; tym, którzy stale biorą błogosławieństwa od Ojca; tym, którzy doświadczają fruwającego stanu na każdym kroku; tym, którzy są stale zanurzeni w Oceanie Miłości; tym, którzy pozostają stabilni w stanie równym Ojcu; multimilionkrotnie wzniosłym i fortunnym duszom, BapDady miłość, pamiętanie i namaste.

BapDada mówi do Dadi:
Wy wszystkie jesteście klejnotami korony, prawda? Wy jesteście zawsze najlżejsze ze wszystkich w takim stopniu, że macie największą koronę ze wszystkich. Nosicie taką koronę, że nawet wykonując każdy czyn, możecie ją nosić. Koronę wysadzaną klejnotami trzeba zakładać i zdejmować, ale ta korona jest taka, że nie ma potrzeby, aby ją zdejmować. Śpiąc, macie koronę i gdy budzicie się, wciąż nosicie swoją koronę. Macie to doświadczenie, prawda? Korona jest lekka, prawda? Ona nie jest ciężka, prawda? Nazwa jest wielka, ale waga jej jest lekka. Korona daje szczęście. To jest korona, która daje szczęście. Ojciec koronuje was w taki sposób, że będziecie nosić koronę życie po życiu. BapDada jest zadowolony, widząc ukoronowane dzieci. BapDada teraz świętował dzień koronacji i stworzył dyscyplinę tego systemu na wszystkie czasy. Dzień koronacji będzie świętowany również w złotym wieku. Memoriał dnia koronacji, który jest świętowany w zbieżnym wieku, będzie trwać wiecznie. Baba wycofał się z cielesnego świata, aby być sługą w subtelnym rejonie, prawda? Ojciec sam wycofał się z cielesnego świata; dał dzieciom koronę i tron, i odszedł do subtelnego rejonu. Zatem to był dzień koronacji, prawda? Ten dramat jest unikalny, prawda? Gdyby Baba powiedział wam przed odejściem, to nie byłby cudowny dramat. To jest tak unikalny dramat, że nie możecie zrobić jego zdjęcia. Unikalny Ojciec ma taką unikalną rolę, której nie możecie sfotografować, nawet poprzez myśli w waszych intelektach. To jest znane jako unikalne – bez wizerunku. Dlatego ta koronacja jest unikalna. BapDada zawsze widzi dzieci-mahawirów w ich ukoronowanej formie. On widzi dzieci, które będą ukoronowane w dniu swojej koronacji. Jeśli chodzi o dawanie swojego towarzystwa, BapDada nie ukrywa się, ale On ukrywa się przed cielesnym światem i unosi się do subtelnego rejonu. Ojciec obiecał wam na wszystkie czasy pozostać z wami i powrócić razem. Ta obietnica nigdy nie może być złamana. Dlatego Ojciec Brahma nadal czeka na was. W przeciwnym razie, ponieważ On stał się karmatyczny, mógłby tam odejść. On nie ma żadnej niewoli, prawda? Jednak jest więź miłości. Z powodu tej więzi miłości i aby spełnić swoją obietnicę powrotu z wami, ojciec musi czekać na was. On musi spełnić swój obowiązek towarzystwa, a także odejść do domu razem z wami. Doświadczacie tego, prawda? Aćća. Każdy jest specjalny. Gdyby Baba miał mówić o specjalnościach każdego, byłoby tak wielu – stworzony zostałby różaniec. Dlatego On utrzymuje ich w swoim sercu, nie mówi o nich. Aćća.

Błogosławieństwo:
Błogosławieństwo: Bądź lekkim i świetlanym (double light) awjakt aniołem, który jest wolny od bezużytecznych słów, przeszkadzających innym.

Aby stać się awjakt aniołem, zakończ na wszystkie czasy wypowiadanie bezużytecznych słów, które nikomu się nie podobają. Sytuacja może wymaga tylko kilku słów, a uczynić ją większą poprzez stałe mówienie o niej jest marnotrawstwem. Jeśli coś może być osiągnięte tylko czterema słowami, nie wypowiadaj dwunastu czy piętnastu. Mów mniej, mów powoli… Noś to hasło na swojej szyi. Uwolnij się od wypowiadania bezużytecznych czy niepokojących słów, a otrzymasz pomoc w stawaniu się awjakt aniołem.

Hasło:
Sukces staje się girlandą wokół szyi tych, którzy z miłości oddali siebie Bogu.