14.05.22           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, wykonujcie czyny dla utrzymania swojego ciała, ale pamiętajcie Ojca przez przynajmniej 8 godzin i przekazujcie spokój całemu światu. Służcie, czyniąc innych takimi samymi jak wy.

Pytanie:
Jaki wysiłek jest potrzebny, aby zdobyć wysoką pozycję w klanie dynastii słońca?

Odpowiedź:
1.Aby zdobyć wysoką pozycję w klanie dynastii słońca, pamiętaj Ojca i inspiruj innych do pamiętania Go. Im więcej obracasz dyskiem samouświadomienia i inspirujesz do tego innych, tym wyższą weźmiesz pozycję.
2. Czyń wysiłek, aby zdać z honorem. Nie wykonuj takich czynów, za które musiałbyś doświadczyć kary. Pozycja tych, którzy doświadczają kary jest niszczona.

Piosenka:
Zabierz nas z tego świata grzechu do miejsca wypoczynku i wygody.

Om śanti.
To jest modlitwa dzieci. Których dzieci? Tych, które jeszcze nie zrozumiały. Dzieci, rozumiecie, że Baba zabiera nas z tego grzesznego świata do czystego świata dobroczynności. Tam jest stała wygoda; tam nie ma śladu cierpienia. Teraz zadaj swojemu sercu pytanie: W jaki sposób przyszliśmy z ziemi szczęścia do tej ziemi cierpienia? Każdy wie, że Bharat był starożytnym lądem. Bharat był lądem szczęścia. Istniało tylko jedno królestwo boga i bogini: boga Kriszny i bogini Radhe. To znaczy, że tam władali bóg Narajan i bogini Lakszmi. Wszyscy wiecie, dlaczego ludzie Bharatu znowu nazywają siebie nieczystymi i zdegradowanymi. Oni także wiedzą, że Bharat był „Złotym Wróblem”. Istniało królestwo tych z boskimi intelektami. A więc, w jaki sposób oni potem tak się zdegradowali? Baba wyjaśnia: Ja także rodzę się tutaj. Jednak Moje narodziny są boskie. Wiecie, że należycie do klanu Śiwy i jesteście synami i córkami Ojca Ludzi (Pradżapity) Brahma Kumarów i Kumari. Baba wyjaśnił, że najpierw musicie pytać: Czy znasz Boga Ojca? Oni odpowiedzą: On jest Ojcem. Dlaczego pytasz, jaki jest nasz związek z Nim? On staje się Ojcem. Wszystkie dusze należą do bezcielesnego klanu Śiwy; dlatego wszyscy są braćmi. A następnie, jaki jest związek ludzi z fizycznym Ojcem Ludzi (Pradżapitą) Brahmą? Oni odpowiedzą: On jest ojcem, który jest także zwany Adi Dew (pierwszym bóstwem). Śiwa, bezcielesny Ojciec jest nieśmiertelny. Dusze także są nieśmiertelne. One pozostawiają swoje fizyczne ciała i biorą następne. Wy należycie do bezcielesnego klanu Śiwy, a więc nie możecie powiedzieć: „kumarowie i kumari klanu Śiwy”. Jeśli chodzi o duszę nie możecie powiedzieć „kumarowie i kumari”. Jako dzieci Ojca Ludzi Brahmy jesteście kumarami i kumari. Od początku należycie do klanu Śiwy. Śiw Baba nie wchodzi w cykl narodzin i ponownego odradzania się, ale wy dusze rodzicie się wciąż na nowo. Aćća, byliście tak dobroczynnymi duszami. W jaki sposób staliście się grzesznymi duszami? Ojciec mówi: Wy, ludzie Bharatu spoliczkowaliście samych siebie. Nazywaliście Go Najwyższym Ojcem, a potem mówicie, że On jest wszechobecny. Umieściliście Ojca, który czyni was dobroczynnymi duszami, w kotach i psach oraz w skałach i kamyczkach. On jest waszym nieograniczonym Ojcem, Tym, którego pamiętaliście. On stwarza braminów poprzez usta Ojca Ludzi Brahmę. Następnie wy, bramini stajecie się bóstwami. Tylko jeden Ojciec może nieczystych uczynić czystymi. Wy znieważaliście Go najbardziej i dlatego przez Dharamradża będzie przeciwko wam wytoczona sprawa. W rzeczywistości waszym największym wrogiem jest Rawan, pięć występków. Wy teraz macie Boże intelekty; wszyscy inni posiadają diabelskie intelekty. W królestwie Ramy byliście bardzo szczęśliwi, podczas gdy w królestwie Rawana jesteście bardzo nieszczęśliwi. Tam jest czysta dynastia, tutaj jest nieczysta dynastia. Czyich wskazówek musicie teraz przestrzegać? Bezcielesny jest Oczyścicielem. Ludzie mówią, że Bóg jest wszechobecny lub, że jest obecny wszędzie. Oni także sprawiają, że ludzie składają przysięgę z taką świadomością. Jedynie wy dzieci wiecie, że Ojciec jest teraz obecny. Możemy zobaczyć to naszymi oczami. Dusza wie, że Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza przyszedł w to ciało. Znamy i rozpoznajemy Go. Śiw Baba powtórnie wszedł w ciało Brahmy i wyjaśnia esencję wszystkich Wed i pism. On ujawnia tajemnice o początku, środku i końcu świata oraz czyni nas trikaldalsi. Ci, którzy są swadarśanczakradhari są też zwani trikaldarsi. Wisznu jest przedstawiany z dyskiem. Wy bramini potem stajecie się bóstwami. Dusze i ciała bóstw są czyste, podczas gdy wasze ciała zostały stworzone poprzez występek. Nawet pomimo, że na końcu wy, dusze, stajecie się czyste, wasze ciała nadal będą nieczyste. Dlatego nie możecie być pokazywani z dyskiem samouświadomienia. Tylko gdy staniecie się doskonali, możecie stać się częścią różańca zwycięstwa Wisznu. Najpierw jest różaniec Rudry, a potem różaniec Wisznu. Różaniec Rudry jest różańcem bezcielesnych, a następnie, gdy oni wchodzą do fizycznego świata i władają królestwem, stają się częścią różańca Wisznu. Tylko teraz rozumiecie te rzeczy. Ludzie śpiewają do Najwyższej Duszy: O, Oczyścicielu, przyjdź. A więc On musi być tylko Jeden. Wy wiecie, że jest tylko jeden Ojciec, który oczyszcza wszystkich nieczystych. To dowodzi, że najbardziej umiłowany, bezcielesny Bóg Ojciec jest Oczyścicielem. On jest wspaniałym Ojcem. Oni wołają do swojego małego (fizycznego) ojca, ale gdy doświadczają cierpienia, pamiętają Najwyższego Ojca, Najwyższą Duszę. To trzeba zrozumieć. Najpierw wyjaśniajcie im ten jeden aspekt: Jaki jest twój związek z Najwyższym Ojcem, z Najwyższą Duszą? Ludzie świętują narodziny Śiwy. Chwała bezcielesnego Najwyższego Ojca, Najwyższej Duszy jest bardzo duża. Im ważniejszy jest egzamin, tym wyższy tytuł się zdobywa. Baba ma bardzo wielki tytuł. Chwała bóstw jest bardzo zwykła: Całkowicie cnotliwi, szesnaście niebiańskich stopni pełni. Największą przemocą jest używać miecza żądzy i sprawiać sobie nawzajem cierpienie od początku poprzez środek aż do końca. To jest największą formą przemocy. Wy teraz macie stać się podwójnie bez przemocy. Bóg mówi: O dzieci jesteście duszami, a Ja jestem Najwyższą Duszą. Przez 63 wcielenia tonęliście w oceanie trucizny. Teraz Ja zabieram was do oceanu mleka. W tym krótkim czasie końca złóżcie obietnicę czystości. To jest dobra wskazówka, prawda? Oni nawet mówią: Oczyść nas! Czyste dusze żyją w lądzie wyzwolenia. W złotym wieku panuje wyzwolenie w życiu. Ojciec mówi: Jeżeli pragniesz być w dynastii słońca, rób pełen wysiłek. Pamiętaj Mnie, a także inspiruj innych do tego samego. Im bardziej stajesz się swadarśanczakradhari, tym bardziej będziesz inspirować innych do robienia tego i tym wyższą pozycję zdobędziesz. Teraz popatrzcie na dziecko Prem, które mieszka w Dehradun. Żaden z mieszkańców Dehradun nie był swadarśanczakradhari. Jak to się stało, że oni teraz stali się tacy? Prem uczyniła ich takimi samymi jak ona. Gdy czynicie innych takimi samymi jak wy, boskie drzewo stopniowo rośnie. Zróbcie wysiłek, aby dać wzrok ślepym. Przez 8 godzin jesteście wolni. Musicie pracować, prowadzić swoje interesy itd. dla utrzymania swojego ciała, ale dokądkolwiek idziecie, próbujcie pamiętać Mnie. Im bardziej pamiętacie Babę, tym więcej spokoju dajecie całemu światu. Dawanie daru spokoju poprzez jogę nie jest bardzo trudne. Czasami siada się razem w jodze, ponieważ potęga zgromadzenia jest większa. Baba wyjaśnił: Pamiętaj Śiw Babę, rozmawiaj z Nim: Baba, ta osoba jest z mojej rodziny; otwórz zamek na jego intelekcie. To także jest dobra metoda pamiętania. Miej taką praktykę. Macie pamiętać Śiw Babę w czasie, gdy coś robicie: Baba, daj im błogosławieństwa! Tylko miłosierny Ojciec może dać błogosławieństwa. O Boże! Miej nad nim miłosierdzie! Tak mówi się tylko do Boga. On jest miłosierny, pełen wiedzy i pełen błogości. On jest także pełen czystości i miłości. Dlatego powinno być bardzo dużo miłości pomiędzy wami, klejnotami bramińskiego klanu. Nie sprawiajcie nikomu cierpienia. Tam nawet zwierzęta nie sprawiają nikomu cierpienia. Dzieci, żyjecie w swoich rodzinach, a jednak bracia walczą pomiędzy sobą o małe rzeczy! Tam nawet zwierzęta nigdy nie walczą. Wy macie się uczyć. Ojciec mówi: Jeżeli się nie uczycie, będziecie bardzo ukarani. Wasze pozycje będą zniszczone. Dlaczego mielibyśmy otrzymać karę? Powinniśmy zdać z honorem. W przyszłości Baba da wam wizje wszystkiego. Czas teraz się kończy, dlatego pospieszcie się! Gdy ludzie są chorzy, mówi się im, aby powtarzali „Ram, Ram”. Oni także mówią to wewnętrznie. Niektórzy będą bardzo mądrzy na końcu. Oni będą czynić wysiłek i pójdą naprzód. Zobaczycie dużo cudów. Istnieje cudowna rola końca sztuki. Chwała śpiewana jest na końcu. W tym czasie będziecie doświadczać wielkiej radości. Ci, którzy nie mają żadnej wiedzy, będą mdleć. Podczas operacji chirurg nie pozwala żadnej słabej osobie, aby stała w pobliżu. Popatrzcie, co się działo w czasie podziału! Widzieliście wszyscy, co się działo. To będzie bardzo bolesny czas; to jest zwane „rozlewem krwi bez przyczyny”. Będziecie potrzebowali dużej odwagi, aby na to patrzeć. Wasza historia jest historią 84 wcieleń. Byliśmy bóstwami, które panowały. Potem weszliśmy pod wpływ Mai i zeszliśmy na ścieżkę grzechu. Ponownie stajemy się bóstwami. Stale pamiętajcie o tym i wasze łodzie przepłyną na drugi brzeg. To jest swadarśanczakra (obracanie dyskiem samouświadomienia). Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Stań się tak jak Ojciec pełen wszystkich cnót. Żyjcie ze sobą z wielką miłością. Nie sprawiajcie nikomu cierpienia.

2. Praktykujcie pamiętanie Ojca podczas wszystkiego, co robicie. Pozostawajcie w pamiętaniu i dawajcie spokój całemu światu.

Błogosławieństwo:
Bądź pogromcą przeszkód i w swoim intelekcie miej wiarę oraz bądź stale nie do zachwiania, rozumiejąc tajemnice wiedzy.

Będąc stabilnym w stanie pogromcy przeszkód, bez względu na to, jak duża jest przeszkoda, doświadczasz jej jako gry. Uważając ją za grę, nie boisz się, ale jesteś szczęśliwie zwycięski i double-light. Gdy jesteś świadomy wiedzy o dramacie, każda przeszkoda jest odbierana jako „nic nowego”. Nie ma uczucia, że jest to coś nowego, ale coś bardzo starego. Odniosłeś zwycięstwo wiele razy; ci, których intelekty mają wiarę, rozumieją tajemnice wiedzy i mają swój memoriał w formie Aććalghar (domu stabilności).

Hasło:
Gdy masz potęgę zdecydowania, sukces staje się girlandą wokół twojej szyi.

Bezcenne wzniosłe wersje Mateśwaridżi

Niezależnie czy wykonujemy dobre lub złe czyny, zdecydowanie otrzymujemy ich owoc. Na przykład, kiedy ludzie przekazują dary albo zajmują się działalnością charytatywną, kiedy tworzą ofiarne ognie albo odprawiają rytuały czczenia, myślą, że dary, które dali w imię Boga kumulują się na dworze Boga i że kiedy umrą, oni na pewno otrzymają ich owoc i będą wyzwoleni. Jednakże my wiemy, że czyniąc to, nie ma trwałej korzyści. Jakiekolwiek działania czynimy, na pewno otrzymamy za nie tymczasowe, momentalne szczęście. Dopóki nie będziemy stale zadowoleni w naszym praktycznym życiu, nie możemy otrzymać zwrotu. Nawet jeśli zapytalibyście ludzi: “Czy doświadczyliście korzyści z powodu tego wszystkiego co robiliście?” oni nie mieliby dla was odpowiedzi. Skąd możemy wiedzieć czy to się nagromadziło u Boga czy też nie? Dopóki nie zaczniecie wykonywać wzniosłych czynów w waszym praktycznym życiu, niezależnie od tego ile byście nie czynili wysiłku, nie otrzymacie zbawienia lub zbawienia w życiu. Chociaż jest tak wiele świętych i wielkich dusz, dopóki nie będą mieli wiedzy o karmie, ich działania nie mogą stać się neutralnymi, ani nie mogą otrzymać wyzwolenia lub wyzwolenia w życiu. Oni nawet nie wiedzą czym jest prawdziwa religia ani czym są prawdziwe czyny. Nie mogą otrzymać wyzwolenia po prostu mantrując “Rama, Rama”. Oni po prostu myślą, że otrzymają wyzwolenie po swojej śmierci; oni nawet nie wiedzą, w jaki sposób mieliby doświadczyć korzyści po śmierci. Zupełnie nic. Kiedy osoba wykonuje dobre lub złe czyny w swoim życiu, ona musi sprostać się z konsekwencjami w tym życiu. My wszyscy otrzymujemy całą tę wiedzę o tym jak wykonywać czyste czyny i stworzyć nasze życia dzięki Bogu, naszemu Nauczycielowi, w praktyczny sposób. Aćća.