14.06.22           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, aby zdobyć pełną nagrodę 21 żyć poświęćcie się całkowicie Ojcu, a nie połowicznie. Poświęcić siebie oznacza należeć do Ojca.

Pytanie:
Do zrozumienia jakiego głębokiego aspektu potrzebujecie nieograniczonego intelektu?

Odpowiedź:
To jest z góry wyznaczona nieograniczona sztuka życia. To, co przeminęło jest dramatem. Dramat teraz zbliża się do końca. Powrócimy do domu, a potem nasze role rozpoczną się ponownie od nowa. Potrzebny jest nieograniczony intelekt, aby zrozumieć ten głęboki aspekt. Tylko Nieograniczony Ojciec daje wiedzę o nieograniczonym stworzeniu.

Pytanie:
Co sprawia, że ludzie płaczą z rozpaczy, podczas gdy wy, dzieci, jesteście z tego powodu szczęśliwe?

Odpowiedź:
Nieświadomi ludzie płaczą z powodu nawet najmniejszej choroby, podczas gdy wy dzieci stajecie się szczęśliwe, ponieważ rozumiecie, że wyrównywane jest stare karmiczne konto.

Piosenka:
Spędziłeś noc śpiąc, a dzień jedząc!

Om śanti.
W istocie nie jest konieczne, by mówić „Om śanti”, jednak coś trzeba powiedzieć dzieciom; musi być jakiś wstęp. Obecnie jest wielu ludzi, którzy stale mantrują „Om śanti, om śanti”, ale oni nie rozumieją znaczenia tego. Om śanti – oryginalną religią mnie, duszy jest spokój. To jest w porządku, ale oni później mówią także: Om Śiwohum (Ja, dusza, jestem Śiwą). To jest niewłaściwe. W rzeczywistości nie ma potrzeby na tamte piosenki itp. Dziś jest wiele rzeczy na świecie, które zadowalają uszy. Nie ma korzyści w żadnej rzeczy, które zadowalają uszy. Tylko teraz zasmakowujecie tylko jednej rzeczy w swoim umyśle. Dzieci, Ojciec osobiście siada przed wami i wyjaśnia wam: Wykonaliście bardzo dużo czczenia i noc czczenia teraz zbliża się do końca, a nadchodzi świt. Duże znaczenie jest nadawane świtowi. Powinniście pamiętać Ojca w czasie świtu. Ludzie wykonują dużo czczenia w czasie brzasku. Oni także obracają paciorki różańca. Ten system ścieżki czczenia jest kontynuowany. Ojciec mówi: Dzieci, ta sztuka zbliża się do końca i cykl teraz się powtórzy. Tam nie będzie potrzeby na czczenie. Tamci ludzie mówią, że spotyka się Boga po wykonaniu czczenia. Wszyscy pamiętają Boga, ponieważ doświadczają cierpienia. Gdy ludzie mają jakąś trudność albo chorobę, pamiętają Boga. Tylko czciciele pamiętają Boga. W złotym i srebrnym wieku nie ma czczenia. W przeciwnym razie to także stałoby się kultem czczenia. Najpierw jest czczenie, potem wiedza, a następnie brak zainteresowania. Po czczeniu ponownie jest dzień; nowy świat jest zwany dniem. Słowa czczenie, wiedza i brak zainteresowania są dokładne. Brak zainteresowania czym? Brak zainteresowania starym światem i starymi związkami itp. Ludzie pragną pójść do Baby, do lądu wyzwolenia. Po wykonywaniu czczenia niewątpliwie spotykamy Boga. Tylko czciciele spotkają Boga, Ojca. Dać zbawienie czcicielom jest zadaniem Boga. Nie potrzebujecie robić nic innego niż po prostu rozpoznać Ojca. Ojciec jest Nasionem ludzkiego drzewa świata. To jest zwane odwróconym drzewem. Bardzo łatwo jest zrozumieć, jak drzewo wyłania się z Nasiona. Teraz rozumiecie, że studiowanie tamtych pism takich jak Wedy, pisma, Grant itp. oraz odprawianie pokuty i wykonywanie tapasji itp. należą do ścieżki czczenia. To nie jest prawdziwa ścieżka, by spotkać Boga. Tylko Bóg pokazuje prawdziwą ścieżkę do wyzwolenia i wyzwolenia w życiu. Rozumiecie, że dramat właśnie ma się skończyć. Cokolwiek przeminęło, jest dramatem. Aby to zrozumieć, potrzebny jest szeroki nieograniczony intelekt. Tylko nieograniczony Mistrz daje nieograniczoną wiedzę o początku, środku i końcu całego świata. On jest zwany Stwórcą, Bogiem Wiedzy (Gjaneśwarem). Gjaneśwar oznacza Boga, który ma wiedzę. Ona jest zwana wersetami Boga. Ona jest nazywana duchową wiedzą, wiedzą Boga Ojca. Staliście się studentami Boga Ojca. Z całą pewnością Bóg mówi: Uczę was radża jogi. Zatem Bóg jest także Nauczycielem. Jesteście zarówno studentami jak i dziećmi. Dzieci otrzymują dziedzictwo od Dziadka. To jest bardzo łatwa kwestia. Jeśli dziecko jest niegodne, jego ojciec wyrzuca je. Ci, którzy są dobrymi pomocnikami w interesie (biznesie) otrzymują także swój udział. Dzieci, wy także macie prawo do majątku Dziadka. On jest bezcielesny. Dzieci, rozumiecie, że zdobywacie swoje dziedzictwo od waszego Dziadka. On jest Tym, który zakłada niebo. On jest pełen wiedzy. Brahma, Wisznu i Śankar nie są zwani Oczyścicielem; oni są bóstwami. Oni nie są znani jako dawcy zbawienia. Jest tylko Jeden, który to robi i każdy pamięta tego Jednego. Z tego powodu, że ludzie nie znają Ojca, mówią, że Bóg jest w każdym. Jeśli ludzie mają wizję, myślą, że to Hanuman dał im wizję. Mówią, że Bóg jest wszechobecny. Jeśli masz wiarę w coś, otrzymujesz wizję. Tutaj jednak jest to kwestia uczenia się. Ojciec mówi: Dzieci, przychodzę i uczę was. Widzicie także, jak On uczy: On uczy w zwykły sposób, w ten sam sposób, w jaki inni nauczyciele uczą. Prawnik uczyni kogoś prawnikiem takim, jak on sam. Rozumiecie, kto uczynił Bharat niebem i skąd przybyły bóstwa dynastii słońca, które żyły w Bharacie. Ludzie w ogóle niczego nie wiedzą. Teraz jest zbieg. Stoicie w zbiegu; nikt inny nie jest w zbiegu. Spotkanie zbiegu jest tak piękne! Dzieci, przyszłyście, aby spotkać swojego Ojca. To jest korzystne spotkanie. Nie ma żadnego osiągnięcia poprzez inne spotkania, kumbamele. Mówi się, że zbieg jest prawdziwym spotkaniem kumb. Mówi się, że dusze i Najwyższa Dusza były oddzielone przez długi czas i że później odbyło się piękne spotkanie poprzez pośrednika. Ten czas jest bardzo piękny. Czas zbiegu jest tak korzystny, ponieważ tylko w tym czasie każdy doświadcza korzyści. Ojciec przychodzi i uczy każdego. On jest bezcielesny, jest gwiazdą, ale zachowywany był owalny wizerunek, aby wyjaśniać. Oni nie zrozumieliby niczego po prostu poprzez punkt. Możecie wyjaśniać, że dusza jest gwiazdą i że Ojciec jest także gwiazdą. Jaka jest dusza, taki też jest Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza; nie ma różnicy. Wy, dusze, jesteście w kolejności. W intelektach niektórych jest bardzo dużo wiedzy, podczas gdy w intelektach innych jest niewiele wiedzy. Teraz rozumiecie, że my, dusze, doświadczamy 84 żyć. Każdy musi cierpieć za własne karmiczne konta. Kiedy osoba zachoruje, to oznacza, że ona rozwiązuje swoje konta. Nie miejcie myśli: Jesteśmy bożymi dziećmi, więc dlaczego więc cierpimy? Ojciec wyjaśnił, że są to grzechy niezliczonych żyć. Chociaż ktoś może być kumari i kumari nie popełniłaby żadnego grzechu teraz, karmiczne konta niezliczonych żyć muszą być rozwiązane. Baba wyjaśnił, że jeśli nie mówicie o grzechach popełnionych w ciągu tego życia, one wciąż się powiększają. Jeśli mówisz Babie o nich, one nie powiększają się. Bharat był najczystszy; teraz Bharat jest najbardziej nieczysty. A więc oni także muszą czynić bardzo dużo wysiłku. Ci, którzy wykonują bardzo dużo usługi, rozumieją, że zdobędą wysoki numer. Jeśli jakieś karmiczne konta nadal pozostają, będzie musiało być cierpienie. To cierpienie może być wyrównane w szczęściu. Jeśli coś przytrafia się nieświadomym (bez wiedzy) ludziom, oni zaczynają płakać. Tutaj wyrównujecie to (konta) w szczęściu. Byliśmy czyści, a później staliśmy się najbardziej nieczyści. Otrzymaliśmy te kostiumy, aby odgrywać swoje role. Teraz w waszych intelektach jest, że staliście się najbardziej nieczyści. Macie czynić bardzo dużo wysiłku. Nie powinniście być zdziwieni czyjąś chorobą. Tylko zobaczcie, jak imię Kriszny zostało zapamiętane jako „Brzydki i piękny”. Mimo to ci, którzy stworzyli te obrazy nie rozumieją. Czasem oni przedstawiają Radhe jako jasną, a Krisznę jako ciemnoniebieskiego. Oni rozumieją, że Radhe jest kumari, a więc oni oddają jej szacunek. Oni są ciekawi, jak ona mogłaby być brzydka. Rozumiecie wszystkie te aspekty. Ci, którzy należeli do religii bóstw teraz uważają siebie za Hindusów. Podźwigacie swój klan na podstawie śrimatu. Macie oczyścić cały klan. Macie uratować ich i podźwignąć ich. A więc jesteście Armią Zbawienia. Ojciec sam zabiera was z degradacji w zbawienie. On jest sławiony jako Stwórca, Reżyser, a także główny Aktor. W jaki sposób On jest Aktorem? Oczyściciel Ojciec przychodzi do nieczystego świata i czyni każdego czystym, a więc On jest głównym Aktorem, prawda? Brahma, Wisznu i Śankar nie są nazywani Karankarawanharem. Teraz możecie powiedzieć z doświadczenia, że Baba, który jest zwany Karankarawanharem, obecnie gra swoją rolę. On odgrywałby swoją rolę w zbieżnym wieku. Nikt Go nie zna. Ludzie zaczynają upadać po osiągnięciu 14 stopni. Stopniowo stopnie ubywają. Stopnie ubywają po trochu w każdym życiu. Mamy wziąć 8 wcieleń w złotym wieku. Zgodnie z dramatem stopnie zmniejszają się w każdym życiu. Teraz jest czas, aby się wznieść. Kiedy całkowicie się wespniemy, ponownie stopniowo będziemy schodzić w dół. Dzieci, wiecie, że teraz jest zakładane królestwo. W królestwie potrzebna jest różnorodność. Ci, którzy dobrze przestrzegają śrimat, zdobywają wysoką pozycję, ale nawet oni potrzebują prosić o radę. Tylko, gdy zdajesz Babie swoje pełne konto, Baba wtedy może ci doradzić. Nie myślcie, że Baba wie wszystko. On zna początek, środek i koniec świata, ale On nie będzie siedział i wiedział, co jest w sercu każdego. On jest pełen wiedzy. Baba mówi: Znam początek, środek i koniec, i dlatego mogę wam powiedzieć: tak upadacie, a potem tak się wznosicie. To jest rola Bharatu. Każdy czci. Ci, którzy najwięcej czczą, powinni pierwsi otrzymać zbawienie. Oni byli godni czczenia i wzięli 84 wcielenia. Oni czcili w kolejności. Możesz prowadzić dobre życie teraz, ale nadal są grzechy poprzednich żyć. One mogą być odcięte tylko dzięki potędze pamiętania. Pamiętanie jest trudne. Baba mówi wam: Jeśli siedzicie w pamiętaniu, wasze ciała uwalniają się od choroby. Otrzymujecie dziedzictwo spokoju, szczęścia i czystości od Baby. Po prostu dzięki pamiętaniu otrzymujecie ciało wolne od choroby, a także długi okres życia. Dzięki wiedzy stajecie się trikaldarsi. Nikt nie rozumie znaczenia bycia trikaldarsi. Jest wielu ludzi z okultystycznymi potęgami. Nawet siedząc tutaj, oni widzą parlament Londynu. Jednak nie ma żadnej korzyści z takich okultystycznych potęg. Niektórzy także otrzymują wizje, nie za pomocą swoich fizycznych oczu ale poprzez boską wizję. Obecnie każdy jest brzydki. Wy oddajecie się, to znaczy, należycie do Ojca. Baba również oddał się całkowicie. Ci, którzy oddają się połowicznie, otrzymują tylko połowę. Baba także oddał siebie; on oddał wszystko, co miał. Wszyscy ci, którzy się oddają, otrzymują osiągnięcie na 21 żyć. W tym nie ma kwestii samobójstwa. Ktoś, kto popełnia samobójstwo, jest znany jako wielki grzesznik. Nie jest dobrze, jeśli dusza zabija swoje ciało. Osoba może podciąć czyjeś gardło, ale to oznacza podciąć własne gardło. To dlatego ktoś, kto popełnia samobójstwo, jest znany jako wielki grzesznik. Ojciec wyjaśnia wszystko tak jasno najsłodszym dzieciom. Rozumiecie, że przychodzę w każdym cyklu w zbieżnym wieku na tę kumbamelę. To jest ta sama Matka i Ojciec. Dzieci mówią: Baba, jesteś dla nas wszystkim. Baba również mówi: O, dzieci, wy dusze należycie do Mnie. Dzieci, rozumiecie, że Śiw Baba przyszedł tak, jak uczynił to w poprzednim cyklu. On ozdabia tych, którzy wzięli pełne 84 wcielenia. Dusze, rozumiecie, że Baba jest pełen wiedzy i że jest Oczyścicielem. On teraz daje nam całkowitą wiedzę. Tylko On jest Oceanem Wiedzy. Tutaj nie ma niczego z pism. Tutaj macie zapomnieć wszystko, włącznie ze swoim ciałem i uważać siebie za duszę. Odkąd należycie do jednego Ojca, macie zapomnieć wszystko inne. Macie oderwać jogę intelektu od wszystkich innych i połączyć ją z Jednym. Śpiewa się również: Będziemy połączeni tylko z Tobą. Baba, my całkowicie się oddamy. Ojciec także mówi: Oddaję się wam. Słodkie dzieci, czynię was panami królestwa całego świata. Jestem altruistyczny. Ludzie mówią, że wykonują bezinteresowną usługę, ale oni stale otrzymują owoc tego. Ojciec wykonuje altruistyczną usługę - tylko wy to rozumiecie. Gdy dusze mówią, że wykonują altruistyczną usługę, gdzie one się tego nauczyły? Rozumiecie, że tylko Baba wykonuje altruistyczną usługę. On przychodzi tylko w zbieżnym wieku cyklów i On teraz osobiście siedzi przed wami. Ojciec sam mówi: Jestem bezcielesny. Jak mogę dać wam to dziedzictwo? Jak mogę przekazać wam wiedzę o początku, środku i końcu świata? W tym nie ma żadnej kwestii inspiracji. Ludzie świętują narodziny Śiwy, a więc On musiał przyjść. Przychodzę tylko do Bharatu. Jest chwała (sława) Bharatu. Bharat był bardzo wspaniały i całkowicie czysty. Teraz ponownie się tym staje. Ojciec bardzo kocha was dzieci. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Wnoś korzyść swojemu klanowi na podstawie śrimatu. Uczyń cały swój klan czystym. Przedstawiaj Ojcu swoje prawdziwe konto.

2. Za pomocą potęgi pamiętania uwolnij swoje ciało od choroby. W pełni oddaj siebie Ojcu. Odsuń jogę intelektu od wszystkich innych i połącz ją z Jednym.

Błogosławieństwo:
Służ jako instrument mając świadomość jednego Ojca i nikogo innego, a staniesz się wolny od przywiązania.

Umysły i intelekty dzieci, które utrzymują świadomość przynależenia do jednego Ojca i nikogo innego, z łatwością się koncentrują. Służą jako instrumenty, zatem nie mają do tego żadnego przywiązania. Oznaką przywiązania jest to, że twój intelekt udaje się do tego, do czego masz przywiązanie i twój umysł również tam biegnie. Dlatego przekaż wszystkie swoje odpowiedzialności Ojcu i opiekuj się wszystkim jako powiernik oraz instrument, a uwolnisz się od przywiązania.

Hasło:
Przeszkody czynią dusze mocnymi, dlatego nie obawiajcie się przeszkód.