14.07.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, to ciało ma jakąś wartość tylko wtedy, gdy jest w nim dusza. To ciało jednak jest ozdabiane, a nie dusza.

Pytanie:
Dzieci, co jest waszym obowiązkiem? Jaką usługę musicie wykonywać?

Odpowiedź:
Waszym obowiązkiem jest pokazywać tym, którzy są wam równi, sposób na zmianę ze zwykłej kobiety lub zwykłego mężczyzny w Lakszmi lub Narajana. Teraz macie wykonywać prawdziwą, duchową usługę dla Bharatu. Otrzymaliście trzecie oko wiedzy. Dlatego wasze intelekty i zachowanie powinny być bardzo czyste. Nie powinno być najmniejszego śladu przywiązania do kogokolwiek.

Piosenka:
Pokaż ścieżkę ślepym drogi Boże!

Om śanti.
Podwójne „om śanti”. Dzieci, macie odpowiedzieć z szacunkiem “Om śanti”. Naszą oryginalną religią jest spokój. Nie poszlibyście gdziekolwiek indziej, aby znaleźć spokój. Ludzie udają się do mędrców i do świętych mężów, aby osiągnąć pokój umysłu. Jednak umysł i intelekt są organami (zmysłami) duszy. Tak jak te organy są organami ciała, w taki sam sposób umysł, intelekt i to oko są organami (zmysłami) duszy. To oko nie jest takie jak fizyczne oczy. Ludzie mówią: „O Boże, pokaż ścieżkę ślepym”. Gdy mówicie Prabhu lub Iśwar, wtedy nie ma doświadczenia miłości Ojca. Dzieci otrzymują dziedzictwo od swojego ojca. Tutaj siedzicie przed Ojcem, a także uczycie się. Kto was uczy? Nie powiedzielibyście, że uczy was Najwyższa Dusza czy Prabhu. Powiedzielibyście, że to Śiw Baba was uczy. Słowo „Baba” jest bardzo proste. A to jest BapDada. Dusza jest zwana duszą. W taki sam sposób On jest Najwyższą Duszą. On mówi: Ja jestem Najwyższą Duszą, tzn. jestem Bogiem, waszym Ojcem. A później, zgodnie z planem sztuki życia, Ja, Najwyższa Dusza zostałem nazwany imieniem Śiwa. Każdy w sztuce życia musi mieć swoje imię. Jest także świątynia Śiwy. Zamiast tylko jednego imienia, ludzie na ścieżce czczenia nadali wiele imion. Oni stale budują wiele świątyń, ale On jest ten sam. Świątynia Somnath jest wielka. Ona była bardzo ozdobiona. Pałace itp. są również tak bardzo ozdabiane. Tak jak dusze nie mogą być ozdobione, w taki sam sposób Najwyższa Dusza także nie może być ozdobiona. On jest po prostu Punktem. Wszystkie te ozdoby są tylko dla ciała. Ojciec mówi: Ani Ja nie jestem ozdabiany, ani wy dusze, nie jesteście ozdabiane. Dusze są po prostu punktami. Taki mały punkt sam nie może odgrywać roli. Gdy mała dusza wchodzi w ciało, wtedy ciało jest ozdabiane na wiele różnych sposobów. Ludzkie istoty mają dużo imion. Królowie i królowe są bardzo ozdabiani. Dusze są po prostu punktami. Dzieci, rozumiecie teraz, że to dusza wpaja sobie wiedzę. Ojciec mówi: Ja także mam wiedzę. Ciało nie ma żadnej wiedzy. Ja, dusza mam wiedzę. Biorę to ciało, aby móc przekazać wam tę wiedzę. Wy nie możecie jej usłyszeć bez ciała. Została skomponowana ta piosenka: „Pokaż ścieżkę ślepym, drogi Boże.”. Czy to ciału ma być pokazana ścieżka? Nie. To duszy musi być pokazana ścieżka. To dusza woła. Ciało ma tylko dwoje oczu. Ono nie może mieć troje oczu. Tilak na czole symbolizuje trzecie oko. Niektórzy po prostu przyklejają sobie kropkę, a niektórzy rysują linie. Kropka symbolizuje duszę. Otrzymujecie trzecie oko wiedzy. Wcześniej wy, dusze nie miałyście trzeciego oka wiedzy. Żadna ludzka istota nie ma tej wiedzy. Dlatego o nich mówi się, że oni nie posiadają oka wiedzy. Pomimo tego, że wszyscy mają fizyczne oczy, nikt na świecie nie posiada tego trzeciego oka. Wy jesteście najwznioślejszą kastą braminów. Wiecie, jak wielka jest różnica pomiędzy ścieżką czczenia a ścieżką wiedzy. Znając wiedzę o Stwórcy oraz o początku, środku i końcu stworzenia, stajecie się władcami globu. Ci, którzy uczą się, by otrzymać tytuł naukowy, osiągają wysoką pozycję. Jednak wy tutaj, nie stajecie się członkami parlamentu itp. ucząc się. Członkowie parlamentu są wybierani; oni stają się członkami parlamentu itp. na podstawie głosów, które otrzymują w głosowaniu. Wy dusze, otrzymujecie teraz śrimat od Ojca. Nikt inny nie może powiedzieć: Ja daję wskazówki duszom. Wszyscy oni są świadom ciała. Tylko Ojciec przychodzi i uczy was, abyście stali się świadomi duszy. Wszyscy są świadomi ciała. Ludzkie istoty mają dużo dumy z powodu swoich ciał. Tutaj, Ojciec patrzy tylko na duszę. Ciała są zniszczalne. One nie są warte nawet grosza. Natomiast skóra zwierząt może być przynajmniej sprzedawana. Ciała ludzkich istot nie mają żadnego użytku. Ojciec teraz przychodzi i czyni was wartymi funta. Dzieci, wiecie, że teraz stajecie się bóstwami. Dlatego powinnyście mieć z tego powodu upojenie. Jednak to upojenie pozostaje w kolejności, zgodnie z wysiłkiem, jaki każdy z was czyni. Ludzie są także upojeni z powodu bogactwa. Dzieci, teraz, stajecie się bardzo bogate. Zarabiacie wielki dochód. Jesteście chwaleni na wiele sposobów. Tworzycie ogród kwiatów. Złoty wiek jest zwany ogrodem kwiatów. Nikt nie wie kiedy sadzonka tego ogrodu jest sadzona. Ojciec teraz wam to wyjaśnia. Ludzie wołają: O! Panie Ogrodu przyjdź! On nie byłby nazywany Ogrodnikiem. Wy, dzieci, które opiekujecie się ośrodkami, jesteście zwane ogrodnikami. Jest wiele rodzajów ogrodników. Jest tylko jeden Pan Ogrodu. Ogrodnik, który opiekuje się ogrodami Mughal, musi otrzymywać bardzo wysokie wynagrodzenie. On stworzył bardzo piękne ogrody, że każdy przychodzi, aby je oglądać. Ogrody Mughal, były z tego powodu bardzo znane. Gdy żona Szaha Dżahana umarła, on zbudował Tadż Mahal dla uczczenia jej pamięci. Ich imiona są nadal pamiętane. Oni stworzyli piękne memoriały. Tak więc, Ojciec wyjaśnia, że ludzkie istoty są bardzo chwalone. Ludzkie istoty są ludzkimi istotami. Wiele ludzkich istot umiera w czasie wojny. Dlatego, co musi być zrobione? Benzyna, czy nafta są wylewane na wszystkie ciała, aby je spalić. Niektórzy po prostu leżą, oni nie są spaleni. Nie ma żadnego szacunku. Dzieci, powinnyście mieć wielkie upojenie, że stajecie się Narajanem. To jest upojenie stawania się panem świata. To jest historia prawdziwego Narajana. To wy, z całą pewnością stajecie się Narajanem. Wy, dusze otrzymujecie trzecie oko wiedzy. To Ojciec wam je daje. Jest również historia o trzecim oku. Ojciec siada tutaj i wyjaśnia znaczenie wszystkich tych historii. Ci, którzy przekazują te historie, nic nie wiedzą na ich temat. Oni również opowiadają historie nieśmiertelności. Oni udają się tak daleko do Amarnath. Ojciec przychodzi tutaj i opowiada wam tę historię. On nie przekazuje tej historii z góry. To nie jest tak, że On usiadł tam i Parwati przekazał historię nieśmiertelności. Wszystkie religijne historie, które zostały stworzone są ustalone w sztuce życia. To wydarzy się ponownie. Ojciec siada tu i pokazuje wam kontrast między wiedzą, a czczeniem. Wy teraz otrzymaliście trzecie oko wiedzy. Oni mówią: O, Boże, pokaż ścieżkę ślepym! Oni wołają na ścieżce czczenia. Ojciec przychodzi i daje wam trzecie oko wiedzy. Nikt inny oprócz was o tym nie wie. Ktoś, kto nie ma trzeciego oka wiedzy, jest zwany jednookim, lub w połowie niewidomym. Oczy ludzi są różne. Oczy niektórych ludzi są bardzo piękne. Dawane są im nagrody z powodu ich urody. Zwane są „miss India” lub „miss takiego czy takiego kraju”. Popatrzcie tylko, kim Ojciec czyni was teraz, a kim byliście wcześniej. Tam jest naturalne piękno. Dlaczego Kriszna jest tak bardzo chwalony? Ponieważ on stał się najpiękniejszy z wszystkich. On osiąga stan karmatyczny numer jeden. Dlatego jego chwała jest chwałą numer jeden. Ojciec przychodzi i wyjaśnia wam wszystko. Ojciec stale mówi: Dzieci manmanabhaw! O dusze, pamiętajcie swojego Ojca! Dzieci, to także jest między wami w kolejności. Np.: gdy ojciec ma pięcioro dzieci to, to które jest najbardziej rozsądne, będzie numer jeden. One byłyby takie, jak paciorki różańca. On powiedziałby: Ten jest numerem dwa, a ten numerem trzy. One nigdy nie mogą być takie same. Miłość ojca dla swoich dzieci będzie również w kolejności. Tamten to ograniczony aspekt. Tutaj, to jest nieograniczony aspekt. Zachowanie i intelekty dzieci, które otrzymały trzecie oko wiedzy, są bardzo uszlachetnione. Jest również król kwiatów. Podobnie ten Brahma i Saraswati są królem i królową – kwiatami. Oni są mądrzy zarówno w wiedzy, jak i w jodze. Wiecie, że teraz stajecie się bóstwami. Osiem głównych staje się ośmioma klejnotami. Przede wszystkim jest Kwiat, później jest podwójny paciorek – Brahma i Saraswati. Ludzie przesuwają paciorki różańca. Tak naprawdę nie jesteście czczeni, jesteście tylko pamiętani. Wam nie mogą być ofiarowane kwiaty. Kwiaty powinny być ofiarowane tylko wtedy, gdy ciało jest czyste. Tutaj, niczyje ciało nie jest czyste. Każdy rodzi się w występku i dlatego oni są zwani występnymi. O Lakszmi i Narajanie mówi się, że oni są całkowicie bez występku. Dzieci także będą się tam rodzić. To nie jest tak, że niemowlęta będą rodzić się z próbówki. Wszystko to musi być zrozumiane. Dzieci, zostałyście tu posadzone w tym bhatti na 7 dni. Niektóre cegły podczas wypalania w piecu stają się bardzo mocne (silne), podczas gdy niektóre są słabe. Jest dawany przykład pieca. W jaki sposób cegły wypalane w piecu, mogły być wspomniane w pismach? Później, jest wspomniana historia o kotkach. Jest również historia Gul-Bakawali, która mówi o kocie. Ten kot zwykł gasić lampę. To samo dzieje się z wami! Maja, kot stawia przeszkody. Ona sprawia, że wasz stan upada. Świadomość ciała jest numer jeden. Później, za nią idą inne występki. Jest także dużo przywiązania. Córka powie: Będę służyć duchowo, aby uczynić Bharat niebem. Jednak z powodu ich przywiązania rodzice powiedzieliby: Nie pozwolimy ci na to. Jest dużo przywiązania! Wam nie wolno stać się kotem przywiązania. Ojciec przychodzi i czyni was bóstwami ze zwykłych ludzkich istot; Narajanem ze zwykłego mężczyzny. To jest wasz cel i przedmiot nauki. Waszym obowiązkiem jest służyć równym wam, a także Bharatowi. Wiecie, kim wcześniej byliście, a kim staliście się. Teraz czynicie ponownie wysiłek, by stać się królem królów. Wiecie, że teraz zakładane jest wasze królestwo. Nie ma w tym kwestii żadnej trudności. Sposób w jaki zniszczenie się odbędzie, został stworzony w dramacie. Wcześniej także była wojna z użyciem pocisków. Zniszczenie nastąpi, gdy wszystkie przygotowania będą poczynione, a wy wszyscy staniecie się kwiatami. Niektórzy staną się królem kwiatów, a niektórzy różami, a inni staną się tacy jak jaśmin. Każdy z was może sam zrozumieć i uświadomić sobie, czy jesteś taki jak kwiat akk, czy też innego rodzaju kwiatem. Jest wielu, którzy nie są w stanie wpajać sobie tej wiedzy w ogóle. Każdy jest w kolejności. Oni nie będą ani całkowicie najwyżsi, ani całkowicie najniżsi. Tutaj jest tworzone królestwo. W pismach Pandawowie zostali uwiecznieni, jako ci, którzy się roztopili. Nikt nie wie, co stało się później. Tak dużo historii zostało napisanych, ale nic takiego się nie wydarzyło. Dzieci, wasze intelekty stają się teraz czyste. Ojciec stale wyjaśnia wam, na wiele różnych sposobów. To jest tak łatwe! Po prostu, pamiętaj Ojca i swoje dziedzictwo. Ojciec mówi: Tylko Ja jestem Oczyścicielem. Zarówno ty dusza, jak i twoje ciało jesteście nieczyści. Teraz macie się stać czyści. Gdy dusza staje się czysta, ciało także staje się czyste. Macie czynić bardzo dużo wysiłku. Ojciec mówi: Niektóre dzieci są bardzo słabe. One zapominają pamiętać Ojca. Baba mówi wam o swoim własnym doświadczeniu: Gdy jem swój posiłek, pamiętam, że Śiw Baba karmi mnie. Później zapominam; a później nagle ponownie pamiętam. Wy także jesteście w kolejności, zgodnie z wysiłkiem jaki czynicie. Niektórzy są wolni od niewoli, ale później są schwytani w pułapkę. Oni nawet adoptują dzieci. Dzieci, teraz znalazłyście Ojca, który daje wam trzecie oko wiedzy. Oni odnoszą się do tego tak, jak do historii trzeciego oka. Teraz stajecie się teistami z ateistów. Dzieci, wiecie, że Ojciec jest Punktem. On jest Oceanem Wiedzy. Ludzie mówią, że On jest poza imieniem i formą. O, ale skoro On jest Oceanem Wiedzy to On z całą pewnością byłby tym, który przekazuje wiedzę. Jego forma jest pokazana poprzez wizerunek. Dlatego, w jaki sposób On mógłby być poza imieniem i formą? On otrzymał setki imion. Musicie, całą tę wiedzę bardzo dobrze utrzymywać w waszych intelektach. Mówi się, że Bóg jest Oceanem Wiedzy. Nawet gdyby cały las zamienić w pióra, a ocean w atrament, to nie byłoby widać końca wiedzy. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Teraz staliśmy się warci funta, dzięki Ojcu. Stajemy się bóstwami. Dlatego bądź upojony tym, że stajesz się Narajanem. Uwolnij się od niewoli i służ. Nie daj się schwytać w pułapkę żadnej niewoli.

2. Bądź mądry w wiedzy oraz w jodze i stawaj się królem kwiatów takim jak Matka i Ojciec. Służ również tym, którzy są tobie równi.

Błogosławieństwo:
Bądź sługą świata, wolnym od sieci jakichkolwiek pytań, takich jak „Dlaczego?” i „Co?” oraz stań się władcą globu.

Gdy dysk samouświadomienia zamiast we właściwą obraca się w niewłaściwą stronę, wtedy zamiast stawania się zwycięzcą nad Mają, jesteś chwytany w obroty zamieszania z powodu spoglądania na innych, poprzez co stwarzana jest sieć pytań takich jak „Dlaczego?” i „Co?”. Ty sam ją stwarzasz, a następnie jesteś w nią chwytany. Tak, więc bądź pełnym wiedzy i stale obracaj dyskiem samouświadomienia, a staniesz się wolny od jakichkolwiek sieci pytań „Dlaczego?” i „Co?”. Staniesz się joga jukt, wyzwolonym w życiu, władcą globu i stale będziesz podróżować z Ojcem, wykonując usługę wnoszenia korzyści światu. Stając sługą świata staniesz się królem, który włada globem.

Hasło:
Poprzez czysty intelekt nadawaj swoim planom praktyczną formę, a wtedy będzie w tym zanurzony sukces.