14.09.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, prowadźcie prawdziwy dziennik i wasz stan będzie stale dobry. Gdy będziecie prowadzić dziennik, będziecie stale doświadczać korzyści.

Pytanie:
Jaka świadomość pomaga wam w łatwym odejściu od starego świata?

Odpowiedź:
Jeżeli jesteście świadomi tego, że w każdym cyklu bierzecie od Ojca swoje nieograniczone dziedzictwo i że teraz ponownie zostaliście zaadoptowani przez Śiw Babę, by wziąć swoje dziedzictwo; jeżeli jesteście świadomi, że Baba was zaadoptował; jeżeli jesteście świadomi, że staliście się prawdziwymi braminami i że Śiw Baba przekazuje wam Gitę, wtedy cała ta świadomość pomoże wam w odejściu od starego świata.

Om śanti.
Dzieci, siedzicie tutaj w pamiętaniu Śiw Baby i wiecie, że On raz jeszcze czyni was panami ziemi szczęścia. Dzieci, gdy tutaj siedzicie, powinnyście mieć tyle szczęścia w swoich intelektach, ponieważ otrzymujecie takie skarby. Te kwestie nie są w intelektach wszystkich tych, którzy znajdują się na wielu tamtych różnych uczelniach i uniwersytetach. Tylko wy wiecie, że Baba czyni nas panami nieba. Powinniście być w ten sposób szczęśliwi. Obecnie macie myśleć tylko o jednym Ojcu i usunąć wszystkie inne myśli. Dzieci, kiedy siedzicie tutaj, wasze intelekty powinny być upojone tym, że teraz stajecie się panami ziemi szczęścia. W każdym cyklu bierzecie dziedzictwo spokoju i szczęścia. Ludzie niczego nie wiedzą. W poprzednim cyklu również wiele ludzkich istot zostało zniszczonych, ponieważ spali w ciemnościach ignorancji, snem Kumbakarny. To samo powtórzy się teraz. Dzieci, rozumiecie, że zaadoptował was Ojciec, który zakłada oryginalną, wieczną religię bóstw. Teraz jesteśmy braminami. Słuchamy prawdziwego epizodu Gity. Powtórnie bierzemy od Baby nasze dziedzictwo dzięki radża jodze i potędze wiedzy. Powinniście mieć takie myśli w swoich intelektach. Ojciec przychodzi i opowiada wam aspekty szczęścia. On wie, że dzieci siedząc na stosie żądzy zostały spalone i stały się brzydkie. Dlatego przychodzę z lądu nieśmiertelności do lądu śmierci. Mówicie, że ponownie idziecie do lądu nieśmiertelności i opuszczacie ląd śmierci. Ojciec mówi: Przychodzę do ziemi śmierci, gdzie każdy umarł. Ponowne zabieram ich do lądu nieśmiertelności. Popatrzcie co oni napisali w pismach, że On jest Wszechmocnym Autorytetem, Tym, który posiada wszystkie potęgi i może zrobić cokolwiek chce. Dzieci, wiecie, że ludzie wołają do Niego w ten sposób: Oczyścicielu, Baba przyjdź i oczyść nas! Zabierz nasze cierpienie i daj nam szczęście. Nie ma w tym kwestii żadnej magii. Ojciec przychodzi, by zmienić was z kolców w kwiaty. Wiecie, że byliśmy bóstwami ziemi szczęścia. Byliśmy satopradhan. Każdy musi się stać tamopradhan z satopradhan. Gdy siedzicie tutaj, powinniście doświadczać jeszcze większej przyjemności, powinniście mieć pamiętanie. Cały świat pamięta Ojca: O, Wyzwolicielu, O Przewodniku, o Oczyścicielu, przyjdź! Wołają Go, gdy są w królestwie Rawana. Nikt nie będzie Go wołał w złotym wieku. Te kwestie są łatwe do zrozumienia. Kto wam to wszystko powiedział? Oni śpiewają chwałę Ojca, Nauczyciela i Satguru. Wszyscy trzej, są w tym Jednym. Wasze intelekty wiedzą, że On jest Ojcem, Nauczycielem i Prawdziwy Przewodnikiem. Zadaniem Śiw Baby jest oczyścić nieczystych. Nieczyści z całą pewnością doświadczają cierpienia. Ci, którzy są czyści są szczęśliwi, a ci, którzy są nieczyści są nieszczęśliwi. Bóstwa mają taką satoguni naturę. Tutaj, w tym świecie ludzkie istoty mają żelaznowieczną, tamoguni naturę. Jednak ludzkie istoty są dobre lub złe, w kolejności. W złotym wieku nikt nigdy nie powie: Ta osoba jest zła. Albo: Ta jest taka a taka. Tam nikt nie ma złego charakteru. Oni są boskim społeczeństwem. Tak, mogą być bogaci i biedni, ale odnośnie cnót nie można kogoś porównać, czy jest dobry czy zły. Każdy jest szczęśliwy, a więc nie ma kwestii cierpienia. Sama nazwa tego miejsca, to ziemia szczęścia. Dzieci, powinnyście więc czynić starania, aby wziąć od Ojca pełne dziedzictwo. Możesz także mieć swoje zdjęcie i zdjęcie Lakszmi i Narajana. Ludzie powiedzą, że ktoś musi ich uczyć. To są wersety Boga, czyż nie tak? Bóg nie posiada własnego ciała. On przychodzi i wypożycza jego ciało. Oni pamiętają „szczęśliwy powóz” (Bhagirath) i On z całą pewnością powinien znajdować się w powozie. On by na pewno nie jeździł na byku. Oni pomieszali Śiwę z Śankarem i dlatego pokazali byka (jako Jego pojazd). Ojciec mówi: Powinniście stale być szczęśliwi, z tego powodu, że teraz należycie do Ojca. Ojciec także mówi: Jesteś mój. Ojciec nie cieszy się z tego, że bierze jakąś pozycję. Nauczyciel jest nauczycielem i on ma tylko uczyć. Ojciec mówi: O, dzieci, jestem Oceanem Szczęścia. Ponieważ ja was zaadoptowałem, powinniście teraz doświadczać ponadzmysłowej radości. Jest dużo różnych rodzajów adopcji. Mężczyzna adoptuje kobietę, aby była jego żoną. Ona rozumie, że on jest jej mężem. Rozumiecie, teraz, że Śiw Baba was zaadoptował. Ludzie na świecie nie rozumieją tych kwestii. Oni adoptują siebie nawzajem dla miecza żądzy. Na przykład, kiedy król adoptuje dziecko, czyni to, by być szczęśliwym. Jednak jest to przemijające szczęścia. Sannjasini także adoptują innych. Ludzie powiedzą: Ten jest naszym przewodnikiem, a on powie, że oni są jego naśladowcami. Jest bardzo dużo rodzajów adopcji. Ojciec adoptuje dzieci i daje im szczęście. A potem, kiedy je żeni to tak, jakby im dawał dziedzictwo cierpienia. Ta adopcja przez Przewodnika jest najlepszą adopcją. To jest adopcja przez Boga, by dusze do Niego należały. Dzieci, teraz zobaczyłyście wszystkie rodzaje adopcji. I nawet pomimo, że istnieją sannjasini, ludzie stale śpiewają: Oczyścicielu, przyjdź, przyjdź, zaadoptuj nas i oczyść nas! Wszyscy są braćmi, jednak to istnieje tylko wtedy, kiedy On przychodzi i czyni was swoimi. Mówicie: Baba, my teraz cierpimy. Oni nie rozumieją, co to znaczy królestwo Rawana. Stale tworzą postać Rawana i palą go. Kiedy ktoś sprawia innym cierpienie, uważają, że powinni podać go do sądu. Jednak, kiedy Rawan stał się waszym wrogiem? Czy ten wasz wróg wreszcie umrze czy też nie? Tylko wy znacie tego wroga. Jesteście adoptowani po to, aby go pokonać. Dzieci, tylko wy wiecie, że zniszczenie musi nastąpić. Bomby atomowe także zostały stworzone. Płomienie zniszczenia wyłoniły się z tego ofiarnego ognia wiedzy. Teraz wiecie, że pokonacie Rawana, a potem będziecie władać nowym światem. Cała reszta bawi się lalkami. Ta postać (kukła) Rawan powoduje, że bardzo dużo wydajecie. Ludzie niepotrzebnie marnują bardzo dużo pieniędzy. Jest to różnica dnia i nocy. Błądzą i są nieszczęśliwi. Stale błądzą, wszędzie chodząc, podczas gdy my teraz bierzemy nasze wzniosłe, złotowieczne zwierzchnictwo poprzez przestrzeganie śrimatu. Najwznioślejszy Śiw Baba, który zakłada złoty wiek, czyni nas panami świata, najbardziej wzniosłymi bóstwami. Śri, Śri Śiw Baba czyni nas śri (wzniosłymi). Tylko Jeden jest określany, jako Śri, Śri (podwójnie wzniosły). Bóstwa są zwane śri (wzniosłymi), ponieważ one się odradzają. Tak naprawdę, nawet ci królowie, którzy żyją w występku, nie mogą być zwani śri. Wasze intelekty powinny być teraz tak nieograniczone. Wiecie, że dzięki tej nauce, zostaniecie podwójnie ukoronowani. Byliście podwójnie ukoronowanymi, a teraz nie macie nawet pojedynczej korony; jesteście nieczyści. Nikt tutaj nie może otrzymać korony ze światła. W tych obrazach jesteście pokazywani, jako siedzący w tapasji, nie możecie być pokazani z aureolą światła. Macie się stać podwójnie ukoronowanymi w przyszłości. Dzieci, wiecie, że przyszłyście do Baby, by stać się podwójnie ukoronowanymi cesarzami i cesarzowymi. Powinniście mieć takie szczęście. Powinniście pamiętać Śiw Babę tak, abyście stawali się czyści z nieczystych i panami nieba. Nie ma w tym kwestii żadnej trudności. Siedzicie tutaj jako studenci, ale gdy stąd wychodzicie i spotykacie się ze swoimi znajomymi i rodziną, zapominacie o swoim życiu studenta. Ponieważ myślicie o swoich znajomych i rodzinie, dlatego wpływa na was Maja. Gdy mieszkasz w akademiku, możesz się dobrze uczyć. Gdy wychodzisz, psujesz się pod wpływem towarzystwa. Kiedy stąd odchodzisz i jesteś na zewnątrz, kończy się twoje upojenie życiem studenta. Nawet nauczyciele, którzy uczą na zewnątrz, nie maja takiego upojenia na zewnątrz, jakie mają tutaj. To jest główne biuro – Madhuban. Studenci siedzą przed Nauczycielem i nie mają żadnych lokik interesów. Jest to taka różnica jak różnica pomiędzy dniem a nocą. Niektórzy nawet przez cały dzień nie myślą o Śiw Babie. Nie stają się pomocnikami Śiw Baby. Staliście się dziećmi Śiw Baby, a więc służcie. Jeżeli nie służysz, tzn. że jesteś niegodny. Ojciec to rozumie, jednak Jego obowiązkiem jest mówić ci, byś Go pamiętał: Naśladuj Mnie i doświadczysz bardzo dużo korzyści. Związki oparte na występku, są zepsutymi związkami. A więc stale się ich wyrzekajcie. Nie utrzymujcie ich towarzystwa. Ojciec ci to wyjaśnia, ale musi to być także w twojej fortunie. Baba mówi: Masz prowadzić swój dziennik. Bardzo dużo skorzystasz dzięki temu. Niektórzy nie potrafią być w pamiętaniu nawet przez godzinę. Macie osiągnąć takie stan, że będziecie mieć 8 godzin pamiętania. Jesteście karma joginami. Niektórzy czasami mają entuzjazm, a więc zaczynacie prowadzić dziennik. To dobrze. Im więcej myślisz o Ojcu, tym większa jest w tym dla ciebie korzyść. Zostało zapamiętane, że ci, którzy myślą o Bogu w swoich ostatnich chwilach otrzymają dobre wcielenie. Co to oznacza? Ci, którzy nie pamiętają Mnie dobrze, ponieważ mają ciężar grzechów wielu żyć, otrzymają wizje, tego co robili życie po życiu i otrzymają karę. Na przykład, kiedy poświęcają się w Kaśi, natychmiast mają wizje swoich grzechów. Doświadczają, że otrzymują karę za grzechy, które popełnili. Są tacy, którzy doświadczają bardzo dużo kary. Ci, którzy stwarzają przeszkody w usłudze Baby, zasługują na karę. Oni stwarzają problemy w usłudze Ojca. Ale Jego prawa ręka, to Dharamradż. Ojciec mówi: Złóż sobie obietnicę, ponieważ tylko dzięki pamiętaniu staniesz się czysty. W przeciwnym razie, gdy nie złożysz obietnicy, nie staniesz się czysty. Ojciec inspiruje was do złożenia obietnicy. Jednak to zależy od ciebie, czy to uczynisz czy nie. Ci, którzy coś robią, otrzymują zwrot tego. Są też tacy, którzy obiecują, ale potem dalej wykonują złe czyny. Na ścieżce czczenia oni śpiewają: Moim jest jeden Bóg, nikt więcej. Jednak wasze intelekty teraz wiedzą, dlaczego dusze to śpiewały. Oni śpiewają to przez cały dzień: Moim jest tylko jeden Girdhar Gopal (jedno z imion Kriszny). Tylko gdy w zbieżnym wieku przychodzi Ojciec, może was zabrać z powrotem do domu. Oni się uczą, by pójść do lądu Kriszny. Istnieje uczelnia dla księżniczek i książąt, aby się tam kształcili, ale jest to ograniczona kwestia. Tamci książęta lub księżniczki mogą zachorować, albo nawet umrzeć. To jest uniwersytet Boga, Ojca na stanie się książętami i księżniczkami. To jest nauka radża jogi. Ze zwykłego człowieka stajesz się Narajanem. Bierzecie od Ojca swoje dziedzictwo i stajecie się książętami i księżniczkami złotego wieku. Ojciec siedzi tutaj i mówi wam tutaj takie przyjemne kwestie. Powinniście o nich pamiętać. Ale niektórzy jak tylko stąd wychodzą wpadają w pułapki. Pamiętacie Ojca w kolejności. Ci, którzy pamiętają Go więcej, będą do tego również inspirować innych. Twój intelekt powinien stale myśleć o tym, jak pomóc wielu innym. Z upływem czasu będziecie mieli wizję i będziecie czuli, że naprawdę nie czyniliście prawdziwych, pełnych starań. Zobaczycie dużo cudów. Ci, którzy dobrze się uczą stają się panami i dziedzicami. Ojciec stale, tak wiele wam mówi. Posyłam zestaw obrazów do ośrodka tak, aby dzieci mogły być uczone, aby stawały się mądre. A potem Baba będzie rozumiał, że Brahma Kumaris wiedzą jak służyć. Gdy będziesz służyć, będziesz mógł wziąć wysoką pozycję. Dlatego Baba podkreśla, aby tworzyć zestawy na wystawę. Czymś zwykłym jest tworzyć wszelkie inne obrazy. Bądźcie stale odważni i pomagajcie w tworzeniu obrazów na wystawę i wtedy będziecie mogli łatwo wyjaśniać. Baba rozumie, że nauczyciele, czyli menadżerowie są trochę ospali. Niektórzy nauczycielami stają się menadżerami, ale potem stają się świadomi ciała. Uważają siebie za bardzo mądrych: Rozwijam się bardzo dobrze. Ale jak zapytacie innych o nich, oni powiedzą ci dziesięć rzeczy o tej osobie. Maja wprowadza was w wielkie obroty. Dzieci, powinnyście być zajęte usługą, usługą i jeszcze raz usługą. Ojciec usuwa cierpienie i daje szczęście, a więc wy, dzieci, także powinnyście się stać tacy. Po prostu przedstawiacie Ojca. Ojciec mówi: Stale myśl tylko o Mnie i z mieszkańca piekła staniesz się mieszkańcem nieba. Ojciec mówi: Myśl o Mnie, a z nieczystego staniesz się czysty i pójdziesz do lądu spokoju i na ziemię szczęścia. Jeżeli oni uwierzą, to powinniście natychmiast poprosić ich, by o tym napisali. Niektórzy nawet piszą, że Brahma Kumars i Kumaris naprawdę biorą swoje dziedzictwo od Śiw Baby. A więc oni powinni zrozumieć, że z całą pewnością mają należeć do takiego Ojca. Powinni się u Niego schronić. Przyszliście tutaj, aby szukać schronienia u Ojca, to znaczy, aby wejść w Jego objęcia. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowy dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Tak jak Ojciec bądź miłosierny, usuwaj cierpienie i dawaj szczęście.

2. Bardzo uważaj na wpływ złego towarzystwa. Naśladuj tylko jednego Ojca. Służ w taki sposób, że wielu z tego skorzysta. Nigdy nie stawaj się arogancki i nie uważaj siebie za bardzo mądrego.

Błogosławieństwo:
Noś stale swoją koronę ze światła i wykonuj wszystkie czynności na podstawie sygnałów swoich myśli.

Dzieci, które stale są światłem, nigdy nie marnują swoich myśli ani czasu. Mają tylko te myśli, które wydarzą się praktycznie. Tak jak wyjaśniasz coś, gdy mówisz o tym, w ten sam sposób, wszystkie ich czyny wykonywane są przez ich myśli. Gdy zastosujesz tę metodę, cielesny świat stanie się subtelnym rejonem. W tym celu gromadź potęgę ciszy i stale noś swoją koronę ze światła.

Hasło:
Odsuń się od tego lądu smutku, a fale smutku nigdy do ciebie nie dopłyną.