14.10.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, tylko w zbieżnym wieku macie wykonywać wysiłek, by stać się świadomymi duszy. Nie musicie w ten sposób ciężko pracować w złotym i żelaznym wieku.

Pytanie:
Dlaczego imię śri Kriszny jest bardziej słynne niż imiona jego rodziców?

Odpowiedź:
1. Ponieważ nikt, kto rodzi się przed śri Kriszną, nie jest zrodzony potęgą jogi. Rodzice Kriszny także nie są zrodzeni poprzez potęgę jogi. 2. Tylko dusze Radhe i Kriszna osiągają pełny karmatyczny stan i otrzymują całkowite zbawienie. Kiedy już nie ma żadnej grzesznej duszy, śri Kriszna rodzi się w czystym, nowym, pięknym świecie, który jest zwany rajem. 3. Dusza śri Kriszny wykonuje największy wysiłek w zbieżnym wieku. Dlatego jego imię jest sławione.

Om śanti.
Duchowy Ojciec jest tutaj i wyjaśnia wam, najsłodsze, duchowe dzieci. Dzieci, tylko raz, co 5000 lat, On przychodzi i was uczy. Ludzie wołają: Przyjdź i oczyść nas nieczystych. To jest dowód na to, że ten świat jest nieczysty. Nowy świat był czystym światem. Nowy budynek jest piękny, a stary budynek wali się i kruszy; rozpada się w czasie deszczu. Dzieci, wiecie, że Ojciec teraz przyszedł, aby uczynić świat nowym. On teraz was uczy i będzie was uczyć ponownie po 5000 lat. Żaden z mędrców czy świętych mężów nie uczy w ten sposób swoich naśladowców. Oni należą do ścieżki izolacji (odosobnienia) i ani nie wiedzą o tym, ani nie znają tej sztuki. Nikt oprócz Ojca nie może wam powiedzieć o tajemnicach początku, środka i końca świata. Dzieci, to stanie się świadomymi duszy wymaga od was pracy, ponieważ przez połowę cyklu nie byłyście świadome duszy. Ojciec mówi: Teraz uważajcie siebie za dusze. Nie myślcie, że dusze są Najwyższą Duszą. Nie. Uważaj się za duszę i pamiętaj Najwyższego Ojca, Najwyższą Duszę, Śiwę. Pielgrzymka pamiętania, dzięki której stajesz się czysty z nieczystego, jest najważniejsza. W tym nie ma nic fizycznego. Nie musicie zatykać swoich uszu ani nosa. Główny aspekt to uważać się za duszę i pamiętać Ojca. Przez połowę cyklu rozwinęliście sobie zwyczaj świadomości ciała. Gdy najpierw uważasz się za duszę, wówczas będziesz mógł pamiętać Ojca. Na ścieżce czczenia ludzie także wołali: Baba, Baba. Dzieci, wiecie, że w złotym wieku macie tylko jednego ojca, fizycznego ojca. Tam nikt nie pamięta Ojca, który jest spoza tego świata, ponieważ oni tam są szczęśliwi. Potem na ścieżce czczenia macie dwóch ojców: fizycznego i duchowego. W czasie cierpienia każdy pamięta Ojca spoza tego świata. W złotym wieku nie ma czczenia. Tam doświadczacie nagrody wiedzy. To nie jest tak, że tam macie tę wiedzę; po prostu otrzymujecie nagrodę wiedzy, którą studiujecie obecnie. Ojciec przychodzi tylko raz. Przez połowę cyklu macie dziedzictwo szczęścia, które otrzymujecie od nieograniczonego Ojca. Potem od swoich fizycznych ojców otrzymujecie czasowe dziedzictwo. Ludzkie istoty nie potrafią tego wyjaśnić. To jest coś nowego. Ojciec przychodzi tylko raz na 5000 lat, w zbieżnym wieku. Kiedy jest zbieg końca żelaznego wieku i początku złotego wieku, Ojciec przychodzi, by ponownie założyć nowy świat. W nowym świecie było królestwo Lakszmi i Narajana, a potem w srebrnym wieku było królestwo Ramy. Wszystkie obrazy bóstw, które zostały stworzone, to rekwizyty ścieżki czczenia. Ojciec mówi: Zapomnijcie o tym wszystkim. Teraz pamiętajcie swój dom i nowy świat. Ścieżka wiedzy jest ścieżką zrozumienia. Na tej ścieżce stajecie się rozsądni na 21 wcieleń. Tam nie ma cierpienia. Nikt w złotym wieku nie mówi, że chce spokoju. Jest powiedzenie „Lepiej umrzeć, niż o cokolwiek prosić”. Ojciec czyni was tak bogatymi, że jako bóstwa o nic nie musicie prosić Boga. Tutaj ludzie proszą o błogosławieństwa. Tak wielu ludzi idzie, aby otrzymać błogosławieństwa, kiedy przybywa papież. Papież dla tak wielu ludzi wykonuje ceremonię zaślubin. Baba nie robi czegoś takiego. Cokolwiek działo się w przeszłości na ścieżce czczenia, obecnie ponownie się wydarza i w przyszłości również się powtórzy. Dzień po dniu Bharat tak bardzo upada. Wy teraz jesteście w zbieżnym wieku, a wszyscy inni są w żelaznym wieku. Dopóki oni nie przyjdą tutaj, nie będą mogli zrozumieć, czy teraz jest zbieżny wiek, czy żelazny. W tej samej rodzinie dzieci mogą uważać, że są w zbieżnym wieku, podczas gdy ojciec może powiedzieć, że jest w żelaznym wieku. Wówczas jest tak dużo trudności, jest tak wiele komplikacji z powodu jedzenia i picia. Wy, którzy należycie do zbieżnego wieku, spożywacie czyste jedzenie. Bóstwa nigdy nie jedzą cebuli itp. Bóstwa są zwane bez występku. Każdy na ścieżce czczenia stał się tamopradhan. Ojciec mówi: Teraz stań się satopradhan. Nikt nie rozumie, że dusze najpierw są satopradhan, a teraz stały się tamopradhan, ponieważ oni uważają, że dusza jest odporna na wpływ czynu. Mówią, że każda dusza jest Najwyższą Duszą. Ojciec mówi: Tylko Ja jestem Oceanem Wiedzy. Każdy, kto należy do tej religii bóstw, przyjdzie i raz jeszcze weźmie swoje dziedzictwo. Teraz jest zasadzana sadzonka. Możecie zrozumieć, kiedy ktoś nie jest godny, aby wziąć wysoką pozycję. Niektórzy powracają do domu, pobierają się i stają się brudni. Wówczas jest wyjaśniane, że tacy nie mogą wziąć wysokiej pozycji. Zakładane jest królestwo. Ojciec mówi: Ja czynię was królami królów. Dlatego z całą pewnością muszą być stworzeni poddani. W jaki inny sposób osiągnęlibyście królestwo? Te słowa są w Gicie. To jest zwane wiekiem Gity, a wy uczycie się radża jogi. Wiecie, że teraz jest kładziony fundament oryginalnej, wiecznej religii bóstw. Są zakładane królestwa dynastii słońca i księżyca. Został założony bramiński klan i to bramini później staną się częścią dynastii słońca i księżyca. Ci, którzy wykonują bardzo dobry wysiłek, staną się częścią dynastii słońca. Założyciele innych religii przychodzą, by po prostu założyć swoje religie. Następnie dusze z tej religii stale schodzą za nimi w dół do swojej religii, która się rozrasta. Na przykład: nasionem religii chrześcijańskiej jest Chrystus. Kto jest waszym Nasionem? Ojciec, ponieważ On przychodzi i poprzez Brahmę zakłada niebo. Brahma jest zwany Ojcem Ludzi (Prajapitą). On nie jest zwany Stwórcą. Dzieci są poprzez niego adoptowane. Brahma jest także stwarzany, czyż nie tak? Ojciec przychodzi, wchodzi w niego i stwarza go. Śiw Baba mówi: Jesteś Moim dzieckiem. Brahma mówi: Jesteście moimi cielesnymi dziećmi. Stałyście się brudne i brzydkie, teraz jesteście braminami. To w zbieżnym wieku czynicie wysiłek, aby stać się najwznioślejszymi bóstwami. Bóstwa i śudrowie nie muszą czynić tego wysiłku. Wy, bramini, macie czynić wysiłek, aby stać się bóstwami. Ojciec przychodzi tylko w zbieżnym wieku. Ten wiek jest bardzo krótki i dlatego jest zwany wiekiem przestępnym. Nikt o tym nie wie. Ojciec także musi czynić wysiłek. To nie jest tak, że nowy świat jest natychmiast stwarzany. Potrzebujecie czasu, aby stać się bóstwami. Ci, którzy wykonują dobre czyny, rodzą się w dobrym domu. Teraz stajecie się piękni, w kolejności, zgodnie z wysiłkiem, jaki wykonujecie. To dusza staje się taka. Wy, dusze, teraz uczycie się wykonywania dobrych czynów. Dusza zabiera ze sobą dobre i złe sanskary. Teraz stajecie się pięknymi kwiatami, a potem będziecie się rodzić w dobrych domach. Ci, którzy tutaj wykonują dobry wysiłek, z całą pewnością urodzą się w dobrych domach, ale tak czy inaczej, jest to w kolejności. Rodzisz się zgodnie z tym, jakie czyny wykonujesz. Niebo będzie założone, kiedy już nie będzie tych, którzy wykonują złe czyny. Odbędzie się selekcja. Każdy, kto jest tamopradhan, jest niszczony, a następnie nowe bóstwa zaczynają schodzić w dół. Po tym jak wszyscy, którzy są zdegradowani, są niszczeni, rodzi się Kriszna. Do tego czasu stale zachodzą zmiany. Kriszna przyjdzie, kiedy nie będzie nikogo brudnego, ale do tego czasu oni wciąż będą przychodzić i odchodzić. Rodzicie Kriszny będą potrzebni wcześniej, aby go otrzymać. W tym czasie tylko dobrzy pozostaną, wszyscy inni będą musieli odejść. Tylko wtedy będzie to zwane niebem. Pozostaniecie tylko wy, którzy otrzymacie Krisznę, pomimo że wy narodziliście się poprzez truciznę, ponieważ to nadal jest królestwo Rawana i nie może być wtedy czystych narodzin. Tylko śri Kriszna może się narodzić jako pierwszy w czysty sposób i wtedy świat jest zwany nowym światem Raju. Kriszna przyjdzie do pięknego, całkowicie nowego świata, a społeczeństwo Rawana będzie całkowicie zniszczone. Imię Kriszny jest bardziej słynne niż imiona jego rodziców. Imiona rodziców Kriszny nie są tak dobrze znane. Ci, którzy rodzą się przed Kriszną, nie rodzą się dzięki potędze jogi. To nie jest tak, że rodzice Kriszny rodzą się poprzez potęgę jogi. Nie. Jeżeli by tak było, to ich imiona byłyby także bardzo dobrze znane. To dowodzi, że rodzicie Kriszny nie wykonali tak dużo wysiłku, ile wykonał śri Kriszna. Wraz z dalszym rozwojem, stale będziecie coraz bardziej to rozumieć. Tylko Radhe i Kriszna osiągają pełny stan karmatyczny. Oni są tymi, którzy pierwsi idą do zbawienia. Oni rodzą się, kiedy już nie ma żadnych grzesznych dusz i to jest zwane czystym światem. Dlatego imię Kriszny jest bardzo dobrze znane. Imiona jego rodziców nie są dobrze znane. Wraz z dalszym rozwojem, będziecie mieć wiele wizji. Nadal pozostaje trochę czasu. Każdemu możecie wyjaśniać: „Tego się uczymy, aby się tym stać. Obecnie na świecie jest zakładane ich królestwo. Nowy świat jest nam potrzebny.” Nie jesteście jeszcze zwani społeczeństwem bóstw. Jesteście zwani bramińskim społeczeństwem. Macie stać się bóstwami. Kiedy stworzone jest społeczeństwo bóstw, wówczas wy, dusze, będziecie czyste i wasze ciała będą czyste. Obecnie jesteście w zbieżnym wieku i stajecie się najwznioślejsi. Wszystko to jest kwestią czynienia wysiłku. Macie pokonać grzeszne czyny pamiętaniem Ojca. Sami mówicie, że stale zapominacie o pamiętaniu Ojca. Kiedy Baba udaje się na piknik, on myśli: Co Baba powiedziałby, jeżeli nie przebywałbym w pamiętaniu? Dlatego Baba mówi: Przebywaj w pamiętaniu nawet kiedy jesteś na pikniku. Pamiętaj Umiłowanego w czasie wykonywania czynów i twoje grzechy będą usunięte. Na tym polega wysiłek. Dzięki temu pamiętaniu wy, dusze, staniecie się czyste i nagromadzicie niezniszczalne bogactwo wiedzy. Jeśli ktoś potem staje się nieczysty, cała wiedza odpływa. Czystość jest najważniejsza. Ojciec wyjaśnia bardzo dobre aspekty. Nikt inny nie posiada wiedzy na temat początku, środka i końca świata. Wszystkie inne duchowe zebrania itp. należą do ścieżki czczenia. Baba wyjaśnił, że w rzeczywistości tylko ci, którzy należą do ścieżki rodzinnej powinni czcić. Wy macie tak dużo siły. Otrzymujecie szczęście siedząc w domu. Otrzymujecie tak dużo siły od Ojca, Wszechmocnego Autorytetu. Sannjasini także posiadali taką siłę, kiedy żyli w lasach. Teraz oni wybudowali dla siebie wielkie domy, żyją w nich i już nie posiadają tej siły. Oryginalnie posiadaliście siłę szczęścia, ale dłużej jej nie macie. Podobnie oni także mieli potęgę spokoju, ale już jej nie posiadają. Wcześniej oni mówili prawdę, że nie znają Stwórcy ani stworzenia, a teraz sami siebie nazywają Bogiem. Mówią: „Śiwohum”. Ojciec wyjaśnia: Obecnie całe drzewo jest tamopradhan i dlatego Ja przyszedłem, aby podźwignąć nawet mędrców i świętych mężów. Ten świat musi się zmienić, a wszystkie dusze powrócą do domu. Ani jedna dusza nie rozumie, że niezniszczalna rola jest zapisana w każdej duszy i że ona później musi się powtórzyć. Dusze są tak małe, ale niezniszczalna rola jest w nich zapisana i ona nigdy nie jest niszczona. By to zrozumieć, potrzebny jest bardzo czysty intelekt. To wydarzy się tylko wtedy, gdy będziesz upojony na pielgrzymce pamiętania. Nie możesz otrzymać pozycji bez czynienia wysiłku i dlatego jest zapamiętane: Jeśli wspinasz się, możesz zasmakować słodyczy nektaru nieba ale... Jest tak ogromna różnica pomiędzy byciem podwójnie ukoronowanym królem wszystkich królów, a byciem częścią poddanych. Jest tylko Jeden, który uczy każdego. Musicie to bardzo dobrze zrozumieć. Baba stale na nowo wyjaśnia, że pielgrzymka pamiętania jest najważniejsza. Ja uczę was, by uczynić was panami świata. Dlatego Nauczyciel jest także Guru. Ojciec jest Nauczycielem wszystkich nauczycieli i Ojcem wszystkich ojców. Dzieci, wiecie, że wasz Baba jest najbardziej uroczy. Macie bardzo mocno pamiętać tego Ojca. Macie również dokładnie się uczyć. Jeśli nie pamiętasz Ojca, twoje grzechy nie mogą być usunięte. Ojciec zabierze ze Sobą wszystkie dusze z powrotem do domu. Wszystkie ciała zostaną zniszczone, a dusze powrócą do domu i zamieszkają we własnych sekcjach ich religii. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Aby uczynić swój intelekt czystym, bądź upojony na pielgrzymce pamiętania. Tylko gdy pamiętasz jednego Umiłowanego w czasie wykonywania czynów, staniesz się zwycięzcą grzesznych czynów.

2. W tym krótkim wieku wykonuj wysiłek, aby zmienić się ze zwyczajnej ludzkiej istoty w bóstwo. Wykonuj dobre czyny, przyswajaj dobre sanskary i wejdziesz do dobrej rodziny.

Błogosławieństwo:
Stań się światłem dla świata i jednym spojrzeniem przenieś czcicieli ponad, stając się wizerunkiem, który obdarza wizjami.

Cały świat czeka, żeby wziąć driśti od was, dusz, które są oczami świata. Gdy wy, światła świata dotrzecie do swojego kompletnego i doskonałego stanu, to znaczy, gdy otworzycie swoje oczy doskonałości, wówczas świat zostanie przekształcony w sekundę. Wy, dusze, które będziecie wtedy wizerunkami obdarzającymi wizjami, będziecie w stanie jednym spojrzeniem przenieść dusze czcicieli ponad. Kolejka tych, którzy będą chcieli przejść ponad poprzez jedno spojrzenie, będzie długa, zatem miejcie swoje oczy doskonałości otwarte. Teraz przestańcie pocierać swoje oczy i przysypiać lub krztusić się swoimi myślami, a wówczas będziecie w stanie stać się wizerunkami, które obdarzają wizjami.

Hasło:
Czysta natura jest oznaką pokory. Stań się czysty, a osiągniesz sukces.