14.10.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, odnieście zwycięstwo nad Rawanem, występkami, dzięki potędze jogi i świętujcie prawdziwą Dasierę.

Pytanie:
Jaki jest związek pomiędzy Ramajaną a Mahabharatą? Na co wskazuje Dasiera?

Odpowiedź:
Dasiera oznacza koniec Rawana i wyzwolenie Sit. Jednak świętując Dasierę, nie jesteście wyzwalani od Rawana. Kiedy odbywa się Mahabharata wszystkie Sity są wyzwalane. Królestwo Rawana kończy się poprzez Mahabharacką wojnę, a więc Ramajana, Mahabharata i Gita są głęboko połączone.

Piosenka:
Płomień zapłonął na szczęśliwym zgromadzeniu ciem.

Om śanti.
Ojciec mówi wam, że jesteście bramińską społecznością. Obecnie nie możecie być nazywani boska społecznością. Jesteście teraz bramińską społecznością, a potem staniecie się boską społecznością. Dzisiaj, w dniu Dasiery kończy się ich Ramajana, jednak ona naprawdę się nie kończy. Gdy Rawan umiera, wówczas historia Ramajany powinna się kończyć, ale ona naprawdę się nie kończy. To poprzez Mahabharatę zachodzi wyzwolenie. Te kwestie muszą być zrozumiane. Czym jest Ramajana, a czym Mahabharata? Świat nie wie o nich. Ramajana i Mahabharata są wzajemnie powiązane. Królestwo Rawana kończy się poprzez Mahabharacką wojnę i wtedy nie będzie żadnej potrzeby, aby świętować Dasierę itp. Gita i Mahabharata także niszczą królestwo Rawana. Teraz jest czas i są czynione przygotowania. Ich przygotowania są przygotowaniami do przemocy, podczas gdy wasze to przygotowania do nie przemocy. Gita należy do was. Słuchacie wiedzy Gity. Co się poprzez to wydarzy? Skończy się królestwo Rawana. Pomimo, że oni zabijają Rawana, to ten fakt nie sprowadza królestwa Ramy. Są Ramajana i Mahabharata. Dla zniszczenia Rawana jest Mahabharata. To są bardzo głębokie sprawy, które muszą być zrozumiałe. Na to potrzebny jest bardzo szeroki i nieograniczony intelekt. Ojciec wyjaśnia, że królestwo Rawana jest niszczone poprzez Mahabharacką wojnę. To nie jest tak, że królestwo Rawana jest niszczone tylko przez to, że zabijany jest Rawan. Potrzebny jest na to zbieżny wiek. Teraz jest zbieżny wiek. Czynicie przygotowania, by odnieść zwycięstwo nad Rawanem. Do tego potrzebna jest broń wiedzy, a nie fizyczna broń. Oni przedstawili bitwę pomiędzy Ramą a Rawanem. Wszystkie te pisma należą do ścieżki czczenia. Teraz pokonujecie królestwo Rawana dzięki potędze jogi. To jest incognito. Odnosicie zwycięstwo nad Rawanem, nad 5 występkami. W jaki sposób? Dzięki Gicie. Baba mówi do was Gitę. To nie jest Bhagawad. Boskie działalności Kriszny są pokazywane w Bhagawacie. Ale nie ma żadnych boskich działalności Kriszny. Wiecie, że kiedy odbywa się Mahabharacka wojna, czyli zniszczenie, przez to niszczone jest królestwo Rawana. To zostało także pokazane na obrazie schodów. Ścieżka czczenia zaczyna się wtedy, kiedy zaczyna się królestwo Rawana. Tylko wy to wiecie. Gita ma związek z Mahabharacką wojną. Słuchacie Gity i zdobywacie królestwo, a wojna odbywa się w celu oczyszczenia świata. Wszystkie boskie działalności pokazywane w Bhagawacie są bezużyteczne. Nie ma niczego w Śiw Puranie. W rzeczywistości Gita powinna być nazywana Śiw Puraną. Śiw Baba siada tutaj i przekazuje wam wiedzę. Gita jest najwyższa. Gita jest najmniejsza z wszystkich pism, ponieważ wszystkie inne pisma są duże. Ludzie stworzyli ogromne tomy na temat historii życia innych ludzi. Gdy Nehru umarł stworzyli tak dużo tomów na temat historii jego życia. Gita na temat życia Śiw Baby powinna być tak wielka. Jednak Gita jest tak mała, ponieważ Ojciec mówi tylko jedno: Pamiętaj Mnie i twoje grzechy będą usunięte. Zrozum także cykl. To wszystko! Dlatego Gita jest przygotowywana w tak małej formie. Tej wiedzy można nauczyć się na pamięć. Wiecie, że ludzie tworzą naszyjniki z Gitą napisaną bardzo małą czcionką. Baba także teraz umieszcza medalion na waszych szyjach, medalion Trimurti i królestwa. Baba mówi: Gita składa się z dwóch słów, Alfa i beta. To jest medalion tajnej mantry manmanabhaw: Pamiętaj Mnie, a twoje grzechy będą usunięte. Waszym obowiązkiem jest odnieść zwycięstwo za pomocą potęgi jogi. Następnie stanie się czystym jest także potrzebne. Ojciec wyjaśnia, że królestwo Rawana ma być zniszczone dzięki waszej potędze jogi. Nikt nie wie, kiedy zaczyna się królestwo Rawana. Ta wiedza jest bardzo łatwa. Jest to kwestia jednej sekundy. Na obrazie schodów 84 żyć, pokazane jest, że wzięliście tyle a tyle wcieleń. Jest to tak łatwe. Ojciec jest Oceanem Wiedzy. On wciąż przekazuje tę wiedzę. Gdybyście mieli zebrać cały papier użyty na murli, byłoby tego tak dużo. Ojciec wyjaśnia wam w szczegółach. W esencji On mówi: Pamiętaj Alfę. Na czym jeszcze spędzacie swój czas? Macie duży ciężar grzechu na głowie. On może być usunięty poprzez pamiętanie. To wymaga wysiłku. Wciąż na nowo zapominacie. Gdybyś stale pamiętał Babę, nigdy nie doświadczałbyś żadnych przeszkód. Gdy stajesz się świadomy ciała, wówczas doświadczasz przeszkód. Stajecie się świadomi duszy na końcu. Potem przez pół cyklu, nie będzie żadnych przeszkód. To są takie głębokie kwestie i one muszą być zrozumiane. Baba bardzo dużo mówi wam od początku, pomimo tego On mówi: Po prostu pamiętaj Alfę i betę, to wszystko! Drzewo rośnie i staje się wielkie, podczas gdy nasiono drzewa jest bardzo małe. Wyrasta z niego tak ogromne drzewo. Dzisiaj to jest Dasiera. Baba wyjaśnia wam, jaki jest związek pomiędzy Ramajaną a Mahabharatą. Ramajana należy do ścieżki czczenia. Ona trwała przez pół cyklu, to znaczy, że teraz jest królestwo Rawana. Potem gdy odbędzie się Mahabharata, królestwo Rawana skończy się i zacznie się królestwo Ramy. Jaka jest różnica pomiędzy Ramajaną a Mahabharatą? Królestwo Ramy musi być założone, a królestwo Rawana musi być zniszczone. Słuchając Gity, stajecie się godni stawania się władcami świata. Gita i Mahabharata służą w obecnym czasie do tego, aby zostało zniszczone królestwo Rawana. Oni pokazali wojnę w niewłaściwy sposób. Wojna jest w celu pokonania pięciu występków. Ojciec mówi wam dwa słowa z Gity: Manmanabhaw i madiadżibhaw. Te dwa określenia pojawiają się na początku i na końcu Gity. Dzieci, rozumiecie, że epizod Gity jest teraz odgrywany w rzeczywistości. Jednak, jeśli powiesz to komuś, on zapyta: Ale gdzie jest Kriszna? Istnieje ogromna różnica pomiędzy wyjaśnieniem, które Baba nam daje, a tym, co mówią pisma ze ścieżki czczenia. Nikt nie wie czym jest Ramajana, czy też czym jest Mahabharata. To dopiero po Mahabharackiej wojnie otwierają się bramy nieba. Jednak ludzie tego nie rozumieją. Dlatego po prostu przedstawiaj Ojca. Ojciec mówi: Stale pamiętaj tylko Mnie. Ojciec mówi to całemu światu. Jedyna Gita została sfałszowana. Gita jest wygłaszana w każdym języku. W waszym królestwie będzie tylko jeden język. Tam nie będzie żadnych pism, ksiąg. Tam nie istnieje nic, co ma coś wspólnego ze ścieżką czczenia. Bharat ma związek z Ramajaną, Mahabharatą i Gitą. Bóg wypowiada Gitę do Swoich dzieci poprzez co stajecie się władcami nieba. Mahabharacka wojna zdecydowanie musi się odbyć tak, aby mógł być zniszczony nieczysty świat. Czyści stajecie się dzięki Gicie. Bóg, Oczyściciel przychodzi tylko na końcu. On mówi: Żądza jest największym wrogiem i macie ją pokonać. Nigdy nie bądź pokonywany przez występek żądzy. Z tego powodu jest wielka szkoda. Bardzo dobrze znani ludzie, ministrowie itp. są zniesławiani z powodu żądzy. Ludzie stają się zepsuci z powodu występków. Dlatego Ojciec wyjaśnia: Dużo młodych, którzy przestrzegają celibatu przychodzi do Baby. Oni nigdy nie zawierają małżeństw. Są także kobiety, które żyją w ten sposób. Zakonnice nigdy nie ulegają występkowi, ale żyjąc w ten sposób, one nie mają żadnego osiągnięcia. Tutaj jest to kwestia stawania się czystym i stawanie się władcą nieba, życie po życiu. Na swojej głowie masz ciężar grzechów z wielu żyć. Tylko gdy te grzechy zostaną odcięte będziesz mógł pójść do nieba. Tutaj ludzie wciąż grzeszą. Być może sannjasin staje się czysty na jedno życie, ale on nadal musi urodzić się poprzez występek. Nikt w królestwie Rawana, nie może urodzić się bez występku. Niektórzy pytają: W jaki sposób tam będą odbywać się narodziny? Czym jest potęga jogi? Nie ma żadnej potrzeby na zadawanie takich pytań. Tamten świat jest całkowicie bez występku. Królestwo Rawana tam nie istnieje, tak więc ta kwestia w ogóle nie powstaje. Będziecie mieć wizje wszystkiego. Kiedy tam ktoś jest stary, on będzie mieć wizję, w jaki sposób ma stać się ponownie dzieckiem, w jaki sposób wejdzie w łono swojej matki. On nie jest świadomy tego, w którym domu się znajdzie, jest świadomy tylko tego, że ma się ponownie stać dzieckiem. Istnieje przykład pawia i pawicy. Do poczęcia u pawicy dochodzi, kiedy paw roni łzy. Drzewa męskie i żeńskie papai także są sadzone obok siebie tak, aby mogły dawać owoc. To jest zdumiewające. Jeżeli tak jest z rzeczami martwymi, to co nie jest możliwe poprzez żywą formę w złotym wieku? Zrozumiecie wszystkie te szczegółowe kwestie, gdy dokonacie dalszego postępu. Główną kwestią dla was jest pamiętanie Ojca tak, aby z tamopradhan stać się satopradhan i zdobycie swojego dziedzictwa. Później będziecie w stanie zobaczyć systemy i zwyczaje tamtego miejsca. Stajecie się panami świata dzięki potędze jogi. A więc, dlaczego dzieci nie mogłyby się rodzić poprzez to. Wielu ludzi zadaje takie pytania i kiedy oni nie otrzymują właściwej odpowiedzi, upadają. Mają wątpliwości z powodu błahych spraw. W pismach nie ma czegoś takiego. Pisma należą do ścieżki czczenia. Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza przychodzi i zakłada religię bramińską, religię dynastii słońca i religię dynastii księżyca. Bramini należą do zbieżnego wieku. Baba musi przyjść w zbieżnym wieku. Ludzi wołają: O, Oczyścicielu przyjdź! Ludzie z zagranicy mówią: O, Wyzwolicielu, wyzwól nas z naszego cierpienia. Oni nie wiedzą, co sprawia, że cierpią. Wy wiecie, że królestwo Rawana zbliża się do końca. Baba uczy was radża jogi. Zniszczenie odbywa się, kiedy kończy się nauka. To jest nazywane Mahabharatą. Królestwo Rawana niszczone jest poprzez Mahabharatę. W czasie Dasiery, oni tylko palą Rawana. Tamto jest ograniczonym aspektem, podczas gdy to jest nieograniczony aspekt. Cały świat ma być zniszczony. Takie małe córki otrzymują tak wielką wiedzę. Światowa wiedza jest jak parafina lub nafta, podczas gdy ta wiedza, jest jak prawdziwe gee (oczyszczone masło). To jest taka różnica jak różnica pomiędzy dniem a nocą. W królestwie Rawana musicie spożywać olej. Wcześniej gee, było tak tanie, ale teraz stało się drogie, a więc musicie używać oleju. Wcześniej nie istniały gaz i elektryczność. Tak wiele rzeczy zmieniło się w ciągu ostatnich lat. Wiecie, że to wszystko teraz ma być zniszczone. Śiw Baba uczy nas po to, aby uczynić nas takimi jak Lakszmi i Narajan. Ten Baba jest tym bardzo upojony. Dzieci, Maja sprawia, że zapominacie. Jeśli mówicie, że przyszliście, aby uzyskać od Baby swoje dziedzictwo, dlaczego nie czujecie tego upojenia? Zapominacie o swoim słodkim domu i swoim słodkim królestwie. Baba wie, że ci, którzy służą swoimi kośćmi, staną się wielkimi książętami. Dlaczego nie czujecie takiego upojenia? Tak jest, ponieważ nie pozostajecie w pamiętaniu. Nie jesteście w pełni zaangażowani w służenie. Czasami macie duży entuzjazm, by służyć, podczas gdy innymi razy stajecie się opieszali. Każdy z was może zapytać siebie i zobaczyć, czy dzieje się tak. Czasami popełniacie błędy i dlatego Baba musi wam wyjaśniać. Macie mówić bardzo słodko i każdego czynić szczęśliwym. Nikt nie powinien reagować z siłą. Baba jest Oceanem Miłości. Ludzie teraz tak bardzo zastanawiają się, jak zaprzestać uśmiercania krów. Baba mówi: Największą rzezią jest używanie miecza żądzy. Najpierw skończcie z tym. Inna rzeź nie skończy się bez względu na to jak bardzo oni poszukują rozwiązań. Nie powinien być używany miecz żądzy. Ogromna różnica jest pomiędzy tym, co mówią ludzie, a tym, co mówi Ojciec. Ci, którzy pokonują żądzę, stają się władcami czystego świata. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Stań się oceanem miłości takim jak Ojciec. Nigdy nie działaj na siłę. Mów bardzo słodko i każdego czyń szczęśliwym.

2. Służcie swoimi kośćmi. Bądźcie upojeni tym, że zrzucicie swoje stare ciało i staniecie się książętami i księżniczkami

Błogosławieństwo:
Bądź stałym sługą i poprzez miłość dla usługi, przekształć swoją lokik rodzinę w Bożą rodzinę.

Obowiązkiem sługi jest być stale zajętym służeniem, czy jest to usługa poprzez myśli, słowa, czy czyny. Sługa nigdy nie uważa usługi za coś oddzielnego od niego. Ci, których intelekty zawsze kochają służyć, zmieniają lokik rodzinę w Bożą rodzinę. Sługa nie uważa swojego domu za dom, ale za miejsce usługi. Główną cnotą sługi jest wyrzeczenie. Ci, którzy mają postawę wyrzeczenia, mieszkają w swoich domach, będąc uosobieniami tapasji, poprzez co usługa następuje automatycznie.

Hasło:
Żeby uczynić swoje sanskary boskimi, oddaj swój umysł i intelekt Ojcu.