14.11.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, służcie w świadomości duszy, a stale na każdym kroku będziecie osiągać sukces.

Pytanie:
Poprzez utrzymywanie jakiej świadomość, nie będziecie mieć świadomości ciała?

Odpowiedź:
Zawsze utrzymuj świadomość, że jesteś bożym sługą. Sługa nigdy nie może mieć świadomości ciała. Im więcej pozostajesz w jodze, tym bardziej świadomość ciała będzie przełamana.

Pytanie:
Jaką karę zgodnie z dramatem otrzymują ci, którzy są świadomi ciała?

Odpowiedź:
Ta wiedza nie pozostaje w ich intelektach. Bogaci ludzie są świadomi ciała z powodu swojego bogactwa. Dlatego nie są w stanie zrozumieć tej wiedzy. To jest kara jaką otrzymują. Biedni łatwo potrafią zrozumieć tę wiedzę.

Om śanti.
Duchowy Ojciec radzi wam poprzez Brahmę, że jeśli macie pamiętanie tacy się staniecie. Staniecie się satopradhan i wejdziecie do waszego królestwa raju. On nie mówi tego tylko wam; ten dźwięk dotrze nie tylko do Bharatu, ale do każdego zagranicą. Wielu otrzyma także wizję. Wizję kogo oni by otrzymali? Musicie używać swoich intelektów. To poprzez Brahmę Ojciec daje wizję, że jeżeli oni chcą się stać księciem powinni udać się do Brahmy czy do Braminów. Ludzie Europy także pragną zrozumieć tego Jednego. Bharat był rajem, ale nikt nie wie dokładnie, czyje w tamtym czasie było to królestwo. Bharat był niebem. Wy teraz wyjaśniacie każdemu, że to jest łatwa radża joga, dzięki której Bharat staje się niebem. Intelekty ludzi za granicą są przynajmniej trochę lepsze; oni szybko zrozumieją. Zatem co wy, usłużne dzieci teraz powinnyście zrobić? Wskazówki powinny być dane wam. Dzieci, to wy macie uczyć starożytnej radża jogi. Wielu ludzi przychodzi do was do muzeów i na wystawy. Oni piszą swoje opinie mówiąc, że wykonujecie bardzo dobrą pracę. Jednak sami nie rozumieją. Jeżeli są dotknięci choć troszeczkę to przychodzą, ale to biedni nadal czynią wysiłek, aby zrozumieć i stworzyć dla siebie swoją dobrą fortunę. Bogaci nie będą czynić żadnego wysiłku. Oni są bardzo świadomi ciała, a więc zgodnie z dramatem to jest tak, jakby Bóg dawał im karę. Jednak to poprzez nich macie rozpowszechnić dźwięk. Ludzie za granicą interesują się otrzymywaniem tej wiedzy. Oni będą bardzo szczęśliwi słysząc to. Czynicie tak wiele wysiłku dla urzędników rządowych, ale oni nie mają czasu. Nawet gdyby otrzymali wizję siedząc w domu, nic by i tak nie weszło do ich intelektów. Dlatego Baba radzi: dzieci, zbierajcie dobre opinie, a następnie wydajcie to jako książkę, w której będą zawarte te opinie. Możecie potem doradzać ludziom i mówić im: Popatrzcie, w jaki sposób wszystkim tamtym osobom bardzo się to podobało. Ludzie z zagranicy jak również z Bharatu interesują się poznaniem łatwej radża jogi. Bharat zdobywa królestwo bóstw nieba poprzez łatwą radża jogę. Zatem dlaczego nie mielibyście otworzyć muzeum w rządowym budynku, gdzie odbywają się konferencje itp.? Dzieci, powinnyście pomyśleć o tym. To nadal wymaga czasu. Ich intelekty nie miękną tak szybko. Na ich intelektach znajduje się zamek godridż. Gdyby dźwięk miał rozejść się teraz, wybuchłaby rewolucja. Tak, to na pewno się wydarzy. Powiedzcie im: wielu cudzoziemców przybyłoby i zrozumiało, gdyby istniało muzeum w budynku rządowym. Dzieci, na pewno będziecie zwycięskie, a więc powinnyście stale o tym myśleć. Ci, którzy są świadomi duszy będą myśleć o tym co zrobić, aby sprawić, że ci biedni ludzie rozumieją, że biorą swoje dziedzictwo od Ojca. Wy piszecie, że można wziąć królestwo, nie ponosząc żadnych wydatków. Dlatego, kiedy niektóre dobre dzieci przybywają, one przekazują swoje opinie. Wicepremier przybył na otwarcie, a premier i prezydent przybędą w późniejszym czasie, ponieważ im zostanie powiedziane jak cudowna jest ta wiedza i że w taki sposób prawdziwy spokój będzie założony. To wydaje się być absolutnie właściwe. Wyjaśnienie jest takie, że jest uczucie iż ono jest właściwe. Jeżeli dziś ono wydaje się nie być właściwe, na pewno będzie wydawać się właściwe jutro. Baba stale wam mówi: Udawajcie się do ważnych ludzi. Wraz z waszym rozwojem, oni także zrozumieją. Intelekty ludzkich istot stały się tamopradhan i dlatego oni wykonują złe czyny. Dzień po dniu oni stają się coraz bardziej tamopradhan. Wy próbujecie im wyjaśniać mówiąc: zaprzestańcie prowadzić tamten występny interes; rozwijajcie się. Ojciec przybył, aby uczynić was czystymi bóstwami. Nadejdzie w końcu dzień, że będzie muzeum w rządowym budynku. Mówcie im: my pokryjemy nasze wydatki. Rząd nie wyda żadnych pieniędzy. Dzieci, powinnyście powiedzieć, że możecie otworzyć muzeum w każdym rządowym budynku swoim kosztem. Jeżeli to zacznie się w jednym budynku rządowym, to w innych również pojawi się taka możliwość. Jednak ktoś byłby tam też potrzebny do wyjaśniania tej wiedzy. Powiedzcie im: ustalcie czas, w którym ktoś mógłby przyjść i pokazać wam ścieżkę. My pokażemy wam ścieżkę do stworzenia waszego życia bez konieczności wydawania nawet jednej łuski. Te rzeczy mają wydarzyć się w przyszłości. Dzieci, Ojciec wyjaśnia to wszystko poprzez was. Maja chwyta bardzo dobre dzieci, które uważają się za mahawirów. Cel jest bardzo wysoki. Macie być niezwykle ostrożni. To boksowanie nie jest mniejsze. To jest najpotężniejsze boksowanie. To jest pole bitwy, na którym pokonujecie Rawana. Nie powinniście mieć najmniejszego śladu świadomości ciała. Nie powinniście myśleć, że wykonujecie tę usługę, czy tamtą usługę. Jesteście bożymi sługami. Macie przekazać to posłannictwo każdemu. To wymaga wiele incognito wysiłku. Macie wyjaśniać sobie z wiedzą i potęgą jogi. Macie być w tym bardzo incognito i przeżuwać ocean wiedzy tak, aby wasze upojenie mogło wzrosnąć. Powinniście wyjaśniać z miłością, że w każdym cyklu ludzie Bharatu otrzymują dziedzictwo od Nieograniczonego Ojca. 5000 lat temu istniało królestwo Lakszmi i Narajana. Teraz jest to zwane domem publicznym. Złoty wiek był świątynią Śiwy i on została założona przez Śiw Babę. To jest królestwo założone przez Rawana. Kontrast jest taki jak dzień i noc. Dzieci czują, kim one prawdziwie się stały! Ojciec czyni was równymi sobie. Najważniejsze jest stać się świadomym duszy. Bądź świadomy duszy i miej tę myśl: dzisiaj, muszę pójść i wyjaśniać takiemu i takiemu premierowi. Jeżeli dam mu driszti, on może otrzymać wizję. Możesz dać mu driszti. Jeżeli jesteś świadomy duszy, twoja bateria będzie stale pełna. Twój akumulator będzie napełniany, kiedy siadasz w świadomości duszy i masz jogę z Ojcem uważając się za duszę. Biedni mogą bardzo szybko naładować swój akumulator, ponieważ wielu z nich bardzo pamięta Ojca. Możesz być bardzo dobry w wiedzy, ale jeżeli jest mniej jogi, twój akumulator nie zostanie napełniony, ponieważ będzie wielka arogancja ciała. To oznacza, że zupełnie nie ma żadnej jogi. Dlatego nie ma potęgi w strzałach wiedzy. Jest także potęga w mieczu. Jeden miecz może kosztować 10 rupii, a inny 50. Pamiętany jest miecz Guru Gowind Singha (dziesiąty guru sikhów). W tym nie ma żadnej przemocy. Bóstwa są podwójnie bez przemocy. Dzisiaj Bharat jest taki, a jutro będzie taki, dlatego dzieci, powinnyście doświadczać tyle szczęścia. Wczoraj byliście w królestwie Rawana i dusiliście się. Dzisiaj jesteście z Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą. Teraz należycie do rodziny Boga. W złotym wieku będziecie należeć od religii bóstw. Bóg teraz was uczy osobiście. Otrzymujecie tak wiele miłości od Boga. Otrzymując miłość Rawana przez pół cyklu, staliście się małpami. Obecnie, otrzymując miłość od Nieograniczonego Ojca, stajecie się bóstwami. To jest kwestia 5000 lat. Oni mówili o setkach tysięcy lat. Ten (Brahma) był także takim czcicielem jak wy. On stoi na samych szczycie drzewa. W złotym wieku posiadaliście nieograniczone bogactwo i było także bezgraniczne bogactwo w zbudowanych świątyniach. Tamte świątynie zostały następnie ograbione. Będzie jeszcze wiele świątyń. Będzie także świątynia poddanych. W rzeczywistości poddani są obecnie bogatsi. Władcy biorą pożyczki od poddanych. To jest bardzo brudny świat. Kalkuta jest najbrudniejszym miejscem z wszystkich. Dzieci, macie czynić wysiłek, aby to zmienić. Cokolwiek ktoś wykonuje, otrzymuje za to zwrot. Jeżeli jest świadomość ciała, upadasz. Ludzie nie rozumieją znaczenia manmanabhaw. Oni po prostu uczą się wersetów na pamięć. Oni nie posiadają żadnej wiedzy. Jedynie wy Bramini posiadacie wiedzę. Ludzie z żadnej innej ścieżki czy kultu nie mogą stać się bóstwami. W jaki sposób ktoś może stać się bóstwem nie stając się Braminem, synem lub córką Pradżapity Brahmy? Ci, którzy stali się tacy w poprzedni cyklu, staną się tacy również ponownie. To wymaga czasu. Drzewo rośnie i stale się rozrasta. Z powolnego poruszania się tak jak mrówka, będzie stan fruwający. Ojciec wyjaśnia: Słodkie dzieci, pamiętajcie Ojca i obracajcie dyskiem samouświadomienia. Cykl 84 żyć jest w waszych intelektach. Brahmini, zmieniacie się i stajecie się bóstwami, a następnie stajecie się częścią społeczeństwa wojowników. Nikt nie rozumie określenia „dynastia słońca i dynastia księżyca”. Macie czynić wysiłek, aby im wyjaśniać. Jednak gdy oni nadal nie rozumieją, to staje się zrozumiałe, że ich czas jeszcze nie nadszedł. Tym niemniej oni wciąż przychodzą. Ludzie z zewnątrz złe poglądy na temat Brahma Kumaris. Kiedy przybywają do was i widzą co wy robicie mówią: ci ludzie wykonują bardzo dobrą pracę. Oni przekształcają charaktery ludzkich istot. Popatrzcie, jak piękny jest charakter bóstw! Oni są całkowicie bez występku. Ojciec mówi: żądza jest największym wrogiem. To z powodu tamtych 5 złych duchów, wasze charaktery zepsuły się. W czasie wyjaśniania im, oni stają się dobrzy, ale kiedy wychodzą na zewnątrz, zapominają wszystko. Dlatego zostało powiedziane, że bez względu na to ile razy udekorujecie osła, on powtórnie się pobrudzi. Baba nie znieważa nikogo, On tylko wam wyjaśnia. Niech wasze działalności będą boskie. Dlaczego się złościsz i zaczynasz warczeć? W niebie nie istnieje żaden gniew. Kiedykolwiek ojciec wam osobiście wyjaśniał, nigdy się nie złościł. Baba wyjaśnia wszystko z tak wielką szlachetnością (subtelnością). Sztuka posuwa się dokładnie, zgodnie z prawem. W sztuce nigdy nie ma żadnego błędu. Ona jest wieczna, z góry wyznaczona. Jakikolwiek czyn, który wydarzył się wcześniej, powtórzy się po 5000 lat. Niektórzy dziwią się, w jaki sposób góry mogą być odtworzone po tym, jak się rozsypały. Kiedy oglądacie sztukę, może zawalić się pałac, ale kiedy sztuka jest powtarzana zobaczycie, że pałac stoi nie naruszony. W podobny sposób wszystko to powtarza się identycznie. Potrzebujecie rozumu, aby zrozumieć. Dla niektórych intelektów bardzo trudne jest zrozumienie tego. To jest historia i geografia świata. W królestwie Boga było królestwo bóstw. Oni byli czczeni. Ojciec wyjaśnił, że staliście się godni czczenia i że później stajecie się czcicielami. Dzieci, zostało wam wyjaśnione znaczenie „ham so”. Jesteście tymi, którzy staną się bóstwami, następnie wojownikami itd. To jest gra salta. Macie zrozumieć to bardzo jasno i wyjaśniać innym. Baba nie mówi wam, abyście zaprzestali prowadzenia swojego interesu; nie. Stańcie się tylko satopradhan. Zrozum znaczenie historii i geografii i wyjaśniaj to innym. Główną rzeczą jest być manmanabhaw. Uważaj się za duszę i pamiętać Ojca i staniesz się satopradhan. Pielgrzymka pamiętania jest numer jeden. Ojciec mówi: Dzieci, zabiorę was wszystkie z powrotem ze Sobą. W złotym wieku będzie bardzo niewiele ludzkich istot. W wieku żelaznym jest niezliczona ilość ludzkich istot. Kto zabierze wszystkich z powrotem? Kto wyczyści cała dżunglę? Pan Ogrodu. To jest Ojciec, który jest zwany Przewoźnikiem. On wyzwala każdego z cierpienia i zabiera na drugi brzeg. Ta nauka jest bardzo słodka, ponieważ wiedza jest waszym źródłem dochodu. Otrzymujecie nieograniczone skarby. Ludzie na ścieżce czczenia niczego nie otrzymują. Tutaj nie ma żadnej kwestii skłaniania się do czyichś stóp. Tam ludzie idą i kładą się przed guru. Ojciec wyzwala was od tego wszystkiego. Powinniście pamiętać takiego Ojca. On jest waszym Ojcem, zatem rozumiecie, że z całą pewnością weźmiecie swoje dziedzictwo od Baby. Posiadacie takie szczęście. Ktoś napisał: kiedy udaliśmy się do bogatej osoby, byliśmy tak zakłopotani, ponieważ czuliśmy się biedni. Baba mówi: lepiej jest, że jesteście biedni, ponieważ gdybyście byli bogaci nawet nie przyszlibyście tutaj. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Stale pozostawaj w szczęściu i upojeniu, że należysz do rodziny Boga. Sam Bóg cię uczy i ty otrzymujesz Jego miłość. To dzięki tej miłości stajecie się bóstwami.

2. Zrozumcie dokładnie tę z góry wyznaczoną sztukę życia. Nie może być w tym żadnego błędu. Każdy czyn, który został wykonany, powtórzy się ponownie. Jeżeli rozumiecie ten aspekt jasno, nigdy nie będziecie się złościć.

Błogosławieństwo:
Stań się tak jak Ojciec oceanem wiedzy i rozdawaj wzniosłe skarby wiedzy jako wielki dawca.

Tak jak Ojciec jest Oceanem Wiedzy, tak wy musicie stać się takimi jak Ojciec oceanami wiedzy i wciąż rozdawać każdemu wiedzę. Dzieci, posiadacie tak wzniosłe skarby wiedzy. Napełniajcie się tymi skarbami i służcie innym waszymi doświadczeniami pamiętania. Stań się wielkim dawcą i wciąż rozdawaj skarby, które otrzymałeś. Im więcej ich rozdajesz tym bardziej one się powiększają. Być wielkim dawcą nie oznacza dawać, ale napełniać siebie jeszcze bardziej.

Hasło:
Wraz z byciem wyzwolonym w życiu bądź oddzielony od swojego ciała, ponieważ bycie bezcielesnym jest ostatnim stanem wysiłku.