14.11.23           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, na pewno będą przeszkody w usłudze zmieniania ludzkich istot w bóstwa. Macie tolerować wszelkie trudności i nadal być zaangażowane w tej usłudze. Macie stać się miłosierne.

Pytanie:
Jakie są znaki tych, którzy są świadomi swojego końcowego życia?

Odpowiedź:
Ich intelekty są świadome, że ani nie wezmą innego wcielenia w tym świecie, ani nie muszą dawać narodzin innym. To jest świat grzesznych dusz i my nie chcemy, aby on dalej się rozrastał. On musi być zniszczony. Pozostawimy te stare ubrania i powrócimy do naszego domu. Sztuka teraz zbliża się do końca.

Piosenka:
Pąki nowego wieku...

Om śanti.
Dzieci, Ojciec siada tutaj i wam wyjaśnia: Dzieci, macie zapalić światło każdego. To jest w waszych intelektach. Ojciec również ma nieograniczoną myśl, aby pokazać wszystkim ludzkim istotom ścieżkę do wyzwolenia. Dzieci, Ojciec przychodzi, aby wam służyć i wyzwolić was z cierpienia. Ludzie nie rozumieją, że to jest ląd cierpienia i że musi również istnieć miejsce szczęścia. Oni tego nie wiedzą. W pismach oni uczynili miejsce szczęścia miejscem cierpienia. Ojciec jest miłosierny. Ludzie nawet nie wiedzą, że oni są nieszczęśliwi, ponieważ nie znają szczęścia i Tego, który daje szczęście. To również jest przeznaczeniem sztuki życia. Oni nie wiedzą, co jest zwane szczęściem, a co jest zwane cierpieniem. O Bogu oni mówią, że On jest Tym, który daje szczęście i cierpienie. To oznacza, że oskarżają Boga. Nie znają Boga, którego nazywają Ojcem. Ojciec mówi: Dzieci, daję wam tylko szczęście. Wiecie, że Baba teraz przyszedł, aby oczyścić nieczystych. On mówi: Zabiorę każdego z powrotem do słodkiego domu. Słodki dom jest również czysty. Nieczyste dusze tam nie mieszkają. Nikt nie zna tamtego miejsca. Oni mówią: Taka i taka osoba odeszła poza, do lądu nirwany ale mimo to nie rozumieją. Gdyby Budda odszedł do lądu nirwany, on musiałby z całą pewnością być mieszkańcem tamtego miejsca, a więc on powróciłby tam z powrotem. Aćća. On odszedł tam, ale w jaki sposób inni mogą tam pójść? On nie zabrał ze sobą nikogo. W rzeczywistości, on tam nie odszedł i dlatego każdy pamięta Oczyściciela Ojca. Są dwa czyste światy: jednym jest ląd wyzwolenia, a drugim ląd wyzwolenia w życiu. Istnieje ląd Śiwy i ląd Wisznu a ten, to jest ląd Rawana. Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza jest również zwany Ramą. Kiedy mówi się o „królestwie Ramy”, wasze intelekty wędrują w kierunku Boga. Nie każdy zaakceptowałby ludzką istotę jako Boga. Dlatego macie mieć dla nich miłosierdzie. Macie tolerować trudności. Baba mówi: Słodkie dzieci, będzie dużo przeszkód w tym ofiarnym ogniu, zmieniającym ludzkie istoty w bóstwa. Bóg Gity również musiał znosić zniewagi. Ten Brahma i wy również jesteście znieważani. Oni mówią: Być może ten zobaczył księżyc o czwartej w nocy. Wszystko to są nieprawdopodobne historie, wielkie bajki. Na świecie jest tak wiele brudu. Popatrzcie co oni jedzą. Oni nawet zabijają zwierzęta. Popatrzcie na to, co oni robią. Ojciec przychodzi i wyzwala wszystkich was od tego wszystkiego. Na świecie jest tak wiele przemocy. Ojciec czyni wszystko dla was tak łatwym. Ojciec mówi: Po prostu pamiętaj Mnie i twoje grzechy zostaną usunięte. Wyjaśniajcie każdemu tylko jedno – Ojciec mówi: Pamiętaj swój rejon spokoju i swój ziemię szczęścia. Oryginalnie jesteście mieszkańcami tamtego miejsca. Sannjasini również pokazują wam ścieżkę do tamtego miejsca. Jeżeli ktoś odszedł do lądu nirwany, w jaki sposób on mógłby wziąć ze sobą innych? Kto by ich tam zabrał? Np.: jeżeli Budda odszedł do lądu nirwany a jego naśladowcy, buddyści, są tutaj. On powinien przecież zabrać ich ze sobą. Jest pamiętane, że duchy (dusze) posłanników również są tutaj. Oznacza to, że oni są w takim czy innym ciele, a jednak ludzie wciąż śpiewają ich chwałę. Aćća. Oni odeszli po założeniu religii. Co się w takim razie wydarzyło potem? Ludzie tak bardzo się starają, aby pójść w wyzwolenie? Baba nie uczył was mantrowania, tapasji czy chodzenia na pielgrzymki itp. Ojciec mówi: Przychodzę, aby zapewnić każdemu wyzwolenie i zbawienie. Zabieram każdego z powrotem ze sobą. W złotym wieku istnieje wyzwolenie w życiu. Tam istnieje tylko jedna religia. On zabiera wszystkie dusze z powrotem do domu. Wiecie, że Baba jest Panem Ogrodu a wy wszyscy jesteście ogrodnikami. Jako ogrodnicy, Mama i Baba i wszystkie dzieci stale zasiewają nasiona. Sadzonki pojawiają się, a następnie sztormy Mai wpływają na nie. Istnieje wiele rodzajów sztormów, które mają na nie wpływ. To są przeszkody Mai. Gdy sztormy pojawiają się powinniście spytać: Baba, co powinienem z tym zrobić? Ojciec daje wam śrimat. Będą sztormy! Pierwszy to świadomość ciała. Oni nie rozumieją: Ja, dusza, jestem niezniszczalna, a ciało jest zniszczalne. Teraz zakończyliśmy nasze 84 życia. To dusza bierze ponowne narodziny. Zadaniem duszy jest opuszczać ciało i stale od nowa przybierać następne. Ojciec mówi: Teraz jest wasze ostatnie życie. W tym świecie nie weźmiecie kolejnego wcielenia, ani też nie musicie dawać nikomu narodzin. Niektórzy pytają: W takim razie, jak ten świat będzie trwał? Ale my nie chcemy, aby obecnie świat się rozrastał. To jest tylko powiększanie zepsucia. Ten system trwał odkąd przybył Rawan. To Rawan czyni świat zepsutym. Rama czyni go wzniosłym. Dlatego macie czynić bardzo dużo wysiłku. Wciąż stajecie się świadomi ciała. Jeżeli nie stawałbyś się świadomy ciała, uważałbyś się za duszę. W złotym wieku oni też uważają siebie za dusze. Oni wiedzą, że ich ciała stały się stare i że pozostawią je, a wezmą nowe. Tutaj, oni nie posiadają nawet wiedzy o duszy. Uważają siebie jedynie za ciało. Ci, którzy są nieszczęśliwi, pragną pozostawić ten świat, odejść z tego świata. Tam jest tylko szczęście. Jednak oni tam mają wiedzę o duszy. Każdy pozostawia ciało i bierze następne, dlatego oni nie doświadczają cierpienia. To jest nagroda szczęścia. Tutaj również mówią o duszy, a niektórzy nawet twierdzą, że dusza jest Najwyższą Duszą. Oni mają wiedzę o istnieniu duszy, ale nie wiedzą, że nie mogą pozostawić swojej roli i powrócić. Niewątpliwie macie pozostawić ciało, a potem wziąć następne. Każdy wierzy w ponowne narodziny. Każdy żałuje za swoje czyny. W królestwie Mai, czyny są zawsze grzeszne, a więc oni stale żałują, że popełnili takie czyny. Tam, nie będziecie wykonywać takich czynów, których musielibyście potem żałować. Rozumiecie, że teraz macie powrócić do domu i że ma nastąpić zniszczenie. Oni nawet robią próby z bombami. Z powodu gniewu oni zaatakowaliby bombami. To są bardzo potężne bomby. Są pamiętani Jadawowie Europy. Tych z wszystkich religii nazwalibyście mieszkańcami Europy. Z jednej strony jest Bharat, a wszystkich innych oni potem pomieszali. Oni bardzo kochają swój kraj. Jednak przeznaczenie jest takie, a więc co oni mogą zrobić? Baba daje wam całą siłę. Zdobywacie królestwo potęgą jogi. Baba nie sprawia wam żadnych trudności. Ojciec po prostu mówi: Pamiętaj Mnie i wyrzeknij się świadomości ciała. Niektórzy mówią: Pamiętam Ramę; Pamiętam śri Krisznę. Obecnie oni nie uważają się za dusze. Jeżeli oni rozumieją, że są duszami, to dlaczego nie pamiętają Ojca dusz? Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie, Najwyższego Ojca, Najwyższą Duszę. Dlaczego pamiętacie ludzkie istoty? Macie stać się świadomi duszy: Jestem duszą i pamiętam Ojca. Baba wam rozkazał: Gdy będziecie Mnie pamiętać, wasze grzechy zostaną usunięte, a do waszych intelektów również wejdzie dziedzictwo. Ojciec i posiadłość, to znaczy, wyzwolenie i wyzwolenie w życiu. Ludzie wciąż tego poszukują. Oni wciąż tworzą ofiarne ognie, wykonują tapasję, mantrują itp. Oni nawet udają się do papieża, aby otrzymać od niego błogosławieństwo. Tutaj Ojciec po prostu mówi ci, abyś odrzucił świadomość ciała i wierzył, że jesteś duszą. Ta sztuka się skończyła. Nasze 84 życia zostały zakończone. Mamy teraz powrócić do domu. Jak łatwo Baba wam wyjaśnia. Żyjąc w domu ze swoją rodziną utrzymuj to w swoim intelekcie. Kiedy sztuka dobiega końca, oni rozumieją, że jest jeszcze tylko 15 minut i po tym czasie przedstawienie się kończy. Aktorzy rozumieją, że pozostawią swoje kostiumy i powrócą do domu. Nie każdy musi powrócić do domu. Powinniście rozmawiać ze sobą o tych kwestiach. Wiecie, jak długo odgrywaliście swoje role szczęścia i cierpienia. Ojciec teraz mówi: Pamiętaj Mnie, zapomnij wszystko co wydarza się w świecie. Wszystko to będzie zniszczone. Teraz macie powrócić do domu. Tamci ludzie wierzą, że żelazny wiek wciąż będzie trwał przez następne 40 tysięcy lat. To jest zwane najgłębszą ciemnością. Im nie został przedstawiony Ojciec. Wiedza oznacza, że Ojciec został przedstawiony, a ignorancja oznacza, że tego nie było. Oznacza to więc, że oni są w najgłębszej ciemności. Teraz jesteście w największym świetle w kolejności, zgodnie z wysiłkiem jaki czynicie. Noc się kończy, a my mamy powrócić do domu. Teraz jest noc Brahmy, a jutro będzie dzień Brahmy. By siebie zmienić jest potrzebny czas. Wiecie, że teraz jesteśmy w lądzie śmierci, a jutro będziemy w lądzie nieśmiertelności. Przede wszystkim będziemy musieli powrócić do domu. Cykl 84 żyć stale się w ten sposób obraca. On nigdy nie przestaje się obracać. Baba mówi: Ile razy Mnie spotkaliście? Dzieci mówią, że one spotykały Mnie wiele razy. Wasz cykl 84 żyć skończy się, a więc skończy się też dla wszystkich innych. To jest zwane wiedzą. Tylko Ocean Wiedzy, Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza, Oczyściciel przekazuje wiedzę. Możecie spytać: Kto jest zwany Oczyścicielem? Bezcielesny jest zwany Bogiem, a więc dlaczego mówicie: Pan Raghu jest Królem Ramą? Ojcem wszystkich dusz jest Ten Jeden, Bezcielesny. Potrzebny jest wielki takt, aby wyjaśniać te kwestie. Dzień po dniu będziecie stale się rozwijać, ponieważ wciąż otrzymujecie głęboką wiedzę. To tylko kwestia Alfy jest tą, którą macie wyjaśniać. Jeśli zapomnicie Alfę, stajecie się sierotami i wciąż doświadczacie nieszczęść. Poznając Jedynego od Jednego, stajecie się szczęśliwi na 21 żyć. To jest wiedza, podczas gdy ignorancją jest wtedy, gdy oni twierdzą, że Bóg jest wszechobecny. O! Ale On jest Ojcem. Ojciec mówi: Złe duchy w was są wszechobecne. Rawan w formie 5 występków jest wszechobecny. Macie wyjaśniać te aspekty. Powinniście być bardzo upojeni tym, że jesteście w objęciach Boga. Potem, w przyszłości wejdziecie w objęcia bóstw. Tam jest stałe szczęście. Śiw Baba was zaadoptował, mamy Go pamiętać. Macie wnosić korzyść sobie oraz innym, a otrzymacie królestwo. To są bardzo dobre kwestie do zrozumienia. Śiw Baba jest Bezcielesny i my, dusze, również jesteśmy bezcielesne. Mieszkałyśmy tam, bezcielesne, nagie. Baba zawsze jest Bezcielesny. Baba nigdy nie nosi kostiumu ciała czy też nie bierze narodzin. Baba reinkarnuje tylko jeden raz. Przede wszystkim On stwarza Brahmę, dlatego On czyni tego (Brahmę) swoim i daje mu nowe imię. Gdyby nie było Brahmy, skąd pojawiliby się bramini? Jest więc to ten sam, który wziął pełne 84 życia. On jest piękny, a później staje się brzydki. On staje się siam sundar, a następnie staje się sundar z siam. Możemy również nazwać Bharat siam sundar. Sam Bharat jest zwany siam i Bharat jest zwany złotowiecznym, pięknym. To Bharat zasiada na stosie żądzy i staje się brzydki. To Bharat zasiada na stosie wiedzy i staje się piękny. Baba musi tak bardzo pracować nad Bharatem. Ludzie Bharatu zostali nawróceni na inne religie. Nie ma żadnej widocznej różnicy pomiędzy Europejczykami, a Hindusami. Gdy Hindusi udają się za granicę i tam się pobierają, są zwani chrześcijanami. Ich dzieci miałyby takie same rysy. Niektórzy udają się nawet do Afryki i tam się pobierają. Baba teraz daje wam rozległe i nieograniczone intelekty, byście mogli zrozumieć cykl. Zostało zapisane, że istnieli ci, którzy w czasie zniszczenia, mieli oddzielone intelekty. Jadawowie i Kurawowie nie mieli miłości. Zwycięzcami byli ci, u których była miłość. O wrogu mówi się, że ma oddzielony intelekt. Ojciec mówi: Obecnie, wszyscy nawzajem są swoimi wrogami. Oni nazywają Ojca wszechobecnym i w ten sposób Go znieważają. Mówią także, że On jest poza narodzinami i śmiercią i że On nie ma imienia ani formy. Wciąż mówią: „O, Boże, Ojcze”. Oni nawet mają wizje duszy i Najwyższej Duszy. Nie ma żadnej różnicy pomiędzy duszami i Najwyższą Duszą. Jednak siła jest w kolejności mniejsza lub większa. Pomimo że ludzkie istoty są ludzkimi istotami, wśród nich jest różnica w pozycji. Istnieje różnica w ich intelektach. Ocean Wiedzy dał wam wiedzę i dlatego Go pamiętacie. Tamten wasz stan zostanie stworzony na końcu. Pamiętaj Ojca w amrit weli i doświadczaj szczęścia. Możesz leżeć, ale nie wolno ci zasnąć. Powinieneś usiąść dzięki swojemu zdecydowaniu. To wymaga wysiłku. Zielarz daje lekarstwo w amrit weli. To również jest lekarstwem. Ojciec, Stwórca stwarza braminów poprzez Brahmę i uczy tej wiedzy. Wyjaśniajcie to każdemu. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Bądź duchowo upojony, że przybyłeś w objęcia Boga i że potem wejdziesz w objęcia bóstw. Wnoś korzyść sobie i innym.

2. Budź się w amrit weli i przeżuwaj wiedzę Oceanu Wiedzy. Pozostawaj w niesfałszowanym pamiętaniu Jednego. Wyrzeknij się świadomości ciała i miej wiarę, że jesteś duszą.

Błogosławieństwo:
Wykonuj każdą czynność systematycznie w pamiętaniu od amrit weli aż do nocy i w ten sposób stań się uosobieniem sukcesu.

Cokolwiek robisz od amrit weli do nocy, rób to systematycznie w pamiętaniu, a każde działanie zakończy się sukcesem. Największym sukcesem ze wszystkich jest doświadczanie ponadzmysłowej radości w formie natychmiastowego owocu. Będziesz nieustannie poruszał się w falach szczęścia i radości. Otrzymujesz więc ten owoc natychmiast i otrzymasz go również w przyszłości. Owoc, który otrzymujesz natychmiast w tym życiu, jest nawet wznioślejszy niż owoc, który otrzymujesz w wielu przyszłych życiach. Robisz coś teraz i natychmiast otrzymujesz owoc tego w tym samym czasie: to nazywa się to natychmiastowym owocem.

Hasło:
Wykonuj każde działanie, uważając się za instrument, a pozostaniesz niezależny i kochający, i nie będziesz miał żadnej świadomości "ja".