15.01.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, Ojciec, Ten, którego czciliście przez połowę cyklu, teraz osobiście was uczy. Poprzez tę naukę stajecie się bóstwami.

Pytanie:
Jaki jest cud odnośnie windy potęgi jogi?

Odpowiedź:
Dzieci, wznosicie się w sekundę dzięki windzie potęgi jogi, to znaczy, że w sekundę otrzymujecie dziedzictwo wyzwolenia w życiu. Wiecie, że zejście po schodach zajmuje wam 5000 lat, a do góry wspinacie się w sekundę. To jest cud potęgi jogi. Grzechy wszystkich dusz są odcinane dzięki pamiętaniu Ojca, a wy stajecie się satopradhan.

Om śanti.
Duchowy Ojciec siedzi tutaj i wyjaśnia duchowym dzieciom. Chwała duchowego Ojca została opowiedziana dzieciom. On jest Oceanem Wiedzy, Prawdą, Żywą Istotą i Pełnym Błogości. On jest Oceanem Spokoju. Jemu oddawana jest nieograniczona chwała. Ojciec jest Oceanem Wiedzy. Wiecie, że obecnie wszystkie ludzkie istoty są oceanami czczenia. Ci, którzy są największymi czcicielami otrzymują szacunek. Obecnie, w żelaznym wieku jest czczenie i cierpienie, a w złotym wieku jest szczęście dzięki wiedzy. To nie oznacza, że tam mają wiedzę. Ta chwała jest chwałą tylko Ojca. Jest także chwała dzieci, ponieważ Ojciec uczy dzieci, to znaczy On uczy je tej pielgrzymki. Ojciec wyjaśnił, że są dwie pielgrzymki. Czciciele chodzą na pielgrzymki do czterech głównych miejsc pielgrzymek. W czasie trwania pielgrzymki nie wchodzą w występki; nie piją alkoholu ani nie jedzą niczego nieczystego. Czasami chodzą do Badrinath, a czasami do Kaśi. Oni czczą Boga. Bóg jest tylko jeden. Oni nie powinni chodzić wszędzie (w poszukiwaniu Go). Oni wciąż chodzą na pielgrzymkę do Śiw Baby. Największe zapamiętane miejsce pielgrzymek to Benares, które jest także zwane miejscem Śiwy. Ludzie chodzą wszędzie, ale nie znają ani biografii, ani zajęcia Tego, kogo czczą, Tego, do którego chodzą, aby otrzymać wizję. Dlatego jest to nazywane ślepą wiarą. Czczenie kogoś i kłanianie się mu, gdy się nie zna jego biografii jest zwane ślepą wiarą. Wszystko to świętują w domu i tak bardzo czczą boginie! Lepią boginie z gliny i wspaniale je zdobią. Na przykład, tworzą postać Lakszmi. Gdy zapytacie ich „Jaka jest jej biografia?”, odpowiadają, że ona była cesarzową złotego wieku, a Sita srebrnego wieku. Ale jak długo one władały? Od kiedy do kiedy trwało królestwo Lakszmi i Narajana? Nikt tego nie wie. Na ścieżce czczenia ludzie chodzą na pielgrzymki. Te wszystkie ścieżki są po to, by spotkać Boga. Studiowanie pism jest także sposobem, by spotkać Boga. Jednak gdzie jest Bóg? Mówią, że jest On wszechobecny. Rozumiecie, że teraz stajecie się bóstwami poprzez tę naukę. Sam Ojciec przychodzi i uczy was. Ścieżka czczenia, by spotkać Ojca trwa przez połowę cyklu. Mówicie: Baba, oczyść nas i przedstaw nam Siebie – Kim jesteś? Baba wyjaśnił, że wy, dusze, jesteście punktami. To tutaj dusza otrzymuje ciało. To dusze więc, wykonują czyny tutaj. O bóstwach mówi się, że władały w przeszłości, w złotym wieku. Chrześcijanie wierzą, że Bóg Ojciec, rzeczywiście ustanowił raj, ale, że ich tam wtedy nie było. Raj istniał w Bharacie. Ich intelekty są ciągle jeszcze dobre. Ludzie Bharatu stają się satopradhan i także stają tamopradhan. Chrześcijanie nie widzą takiego szczęścia ani takiego cierpienia. Ci, którzy przychodzą teraz, na koniec, są tak szczęśliwi! Wcześniej oni byli biedni. Gdy ktoś pracuje ciężko możne dużo zarobić. Chrystus najpierw przybył sam i ustanowił swoją religię, która stale się rozrastała. Od jednego do dwóch, potem czterech i to stopniowo ona rozrastała się w ten sposób. Spójrzcie jak wielkie stało się drzewo chrześcijan. Klan bóstw jest fundamentem. To jest tutaj ustanawiane obecnie. Przede wszystkim jest jeden Brahma, a potem wzrasta liczba adoptowanych dzieci, braminów. Gdy Ojciec uczy, stwarzanych jest wielu braminów. Na początku był tylko ten. Dzięki niemu odbył się tak wielki rozwój i będzie jeszcze większa ekspansja. Ile jest bóstw dynastii słońca i księżyca, tyle samo musi być braminów. Na początku jest tylko jeden Ojciec. Jego dusza istnieje przez cały czas. Ile dzieci, dusz, ma Ojciec? Ojciec wszystkich nas dusz, jest jedynym wiecznym Ojcem a cykl świata stale się obraca. Nie wszystkie ludzkie istoty istnieją przez cały czas. Dusze muszą odgrywać swoje różne role. Pniem drzewa, który wyłania się jako pierwszy są bóstwa. Potem z niego wyrastają gałęzie. Dlatego Ojciec siedzi tutaj i wyjaśnia wam dzieci, co On robi gdy przychodzi. To dusza wszystko sobie wdraża. Ojciec siedzi tutaj i wyjaśnia w jaki sposób przychodzi. Wy, wszystkie dzieci, pamiętacie Mnie, gdy stajecie się nieczyste. W złotym i srebrnym wieku byłyście szczęśliwe; nie pamiętaliście Mnie. Kiedy w miedzianym wieku cierpienie zaczęło wzrastać, wołaliście do Mnie: O, Baba, Najwyższy Ojcze, Najwyższa Duszo! Tak dzieci, słyszałem was. Czego pragniecie? Baba, przyjdź i oczyść nieczystych! Baba jesteśmy bardzo nieszczęśliwi i nieczyści! Przyjdź i oczyść nas! Miej dla nas miłosierdzie! Pobłogosław mnie! Wołaliście do Mnie: Baba przyjdź i oczyść nieczystych! Złoty wiek jest zwany czystym. Ojciec Sam siedzi tutaj i to wyjaśnia. Zgodnie z planem sztuki życia Ja przychodzę, gdy jest zbieżny wiek, gdy świat staje się stary. Rozumiecie, że są dwa rodzaje sannjasinów. Oni są hathajoginami. Oni nie mogą być nazywani radża joginami. Ich wyrzeczenie jest ograniczone. Oni pozostawiają swoje domy i rodziny, idą i żyją w lesie. Oni stają się naśladowcami przewodników. Opowiadają historię o królu Gopiczandrze. On zapytał: Dlaczego pozostawiacie domy? Dokąd idziecie? W pismach jest dużo takich opowieści. Wy, BK także chodzicie do królów i uczycie ich wiedzy oraz jogi. Istnieje Gita Aśtawakra, w której przedstawiono króla, który nie ma żadnego zainteresowania światem. On powiedział: Chcę, aby ktoś pomógł mi dotrzeć do Boga. Ogłosił to w całym królestwie. To dotyczy tego czasu. Idziecie i dajecie tę wiedzę królom, aby umożliwić im spotkanie Ojca. Tak jak wy spotkaliście Ojca tak samo próbujecie uczynić to, aby także inni Go spotkali. Mówicie im: Uczynimy was panami nieba i damy wam wyzwolenie oraz wyzwolenie w życiu. Potem powiedzcie im: Pamiętajcie tylko Śiw Babę i nikogo innego! Na początku patrzyliście na siebie nawzajem i wchodziliście w trans. To było bardzo niezwykłe! Ojciec był w tym (Brahmie) i pokazał taki cud. On pociągał wszystkie sznurki. Bap i Dada stali się jednym. Tworzyliśmy „cmentarz”, na którym każdy kładł się spać w pamiętaniu Ojca i wszyscy wchodzili w trans. To wszystko było mądrością Śiw Baby. Niektórzy zaczęli uważać, że jest to magia. To była gra Śiw Baby. Ojciec jest Czarodziejem, Biznesmenem, Kupcem Klejnotów. On jest także Praczem, Złotnikiem i Prawnikiem. On uwolnił każdego z więzienia Rawana. Każdy wzywa Go: O Oczyścicielu! O Mieszkańcu odległego lądu przyjdź i oczyść nas! Przyjdź do nieczystego świata, w nieczyste ciało i oczyść nas! Teraz rozumiecie znaczenie tego. Ojciec przychodzi i mówi wam: Wołaliście Mnie bym przyszedł do lądu Rawana. Przebywałem w najwyższej siedzibie. Wzywaliście Mnie do piekła, lądu Rawana, abym ustanowił niebo. Powiedzieliście: Teraz zabierz nas na ziemię szczęścia! Dzieci, Ja teraz zabieram was. Dlatego jest to sztuka życia. Królestwo jakie wam dałem skończyło się i od miedzianego wieku trwało królestwo Rawana. Upadacie z powodu 5 występków i są tego wizerunki w Dżaganathpuri. Ten, który był pierwszy, wziął 84 wcielenia i teraz jest ostatni. On znowu musi stać się pierwszy. Ten Brahma jest tutaj. Wisznu także jest tutaj. Jaki jest między nimi związek? Nikt na świecie tego nie wie. Saraswati i Brahma są w rzeczywistości Lakszmi i Narajanem, panami nieba. Teraz oni są panami piekła. Oni teraz wykonują tapasję, aby się stać Lakszmi i Narajanem. Jest dokładna pamiątką tego w świątyni Dilwala. Ojciec przybył tutaj i dlatego jest zapisane: Abu jest największym miejscem pielgrzymek, ponieważ jest tutaj Ojciec i daje zbawienie ludziom ze wszystkich religii. Najpierw idziecie do rejonu spokoju, a potem do nieba. Wszyscy inni pójdą do rejonu spokoju i zostaną tam. Tamten memoriał jest martwy, podczas gdy ten jest w żywej postaci. Gdy staniecie się żywą formą tego, wszystkie świątynie itp. będą zniszczone. Potem, na ścieżce czczenia, te memoriały będą stworzone ponownie. Teraz zakładacie niebo. Ludzie wierzą, że niebo jest na górze. Teraz rozumiecie, że ten Bharat był niebem i że teraz jest piekłem. Gdy patrzycie na cykl, cała wiedza wchodzi do waszych intelektów. Inne religie zaczynają się w miedzianym wieku. Spójrzcie jak dużo religii jest teraz! To jest żelazny wiek. Teraz jesteście w zbieżnym wieku. Czynicie wysiłek by pójść do złotego wieku. W żelaznym wieku każdy ma kamienny intelekt. W złotym wieku każdy ma boski intelekt. Mieliście boskie intelekty, a teraz macie kamienne intelekty. Teraz macie znowu stać się tymi, których intelekty są boskie. Ojciec mówi: Wzywaliście Mnie, więc teraz przyszedłem. Mówię wam: Pokonajcie żądzę i staniecie się zdobywcami świata! To jest główny występek. Każdy w złotym wieku jest bez występku. W żelaznym wieku ludzie są występni. Ojciec mówi: Dzieci, teraz stańcie się bez występku! Wchodziliście w występek przez 63 wcielenia. Teraz w tym ostatnim życiu stańcie się czyści! Teraz każdy ma umrzeć. Przyszedłem, by ustanowić niebo. Dlatego teraz postępujcie według Mego śrimatu! Słuchajcie tego, co wam mówię! Teraz czynicie wysiłek, by zmienić swoje intelekty z kamiennych w boskie. Schodzicie na sam dół schodów, a potem wspinacie się. Jesteście jak dżiny. Istnieje historia o dżinie, który prosił króla, aby dał mu coś do zrobienia, więc król powiedział mu, by wchodził i schodził ze schodów. Wielu ludzi mówi: Cóż to jest, że Bóg każe nam wchodzić w górę i schodzić w dół schodów? Co stało się Bogu, że stworzył takie schody? Ojciec wyjaśnia: To jest wieczna sztuka. W ciągu pięciu tysięcy lat wzięliście 84 wcielenia. 5000 lat zajęło wam schodzenie, a potem wspinacie się w ciągu jednej sekundy. To jest winda waszej potęgi jogi. Ojciec mówi: Pamiętajcie Mnie i wasze grzechy będą odcięte! Gdy Ojciec przychodzi wchodzicie w sekundę, a potem przez 5000 lat schodzicie w dół. Wasze stopnie stopniowo się zmniejszają. Macie windę, aby się wznieść. „Wyzwolenie w życiu w sekundę”. Macie stać się satopradhan. Potem stopniowo będziecie stawać się tamopradhan. To zajmuje 5000 lat. Aćća, potem, w jednym życiu, z tamopradhan macie stać się satopradhan. Czy teraz, kiedy daję wam zwierzchnictwo nad niebem, nie możecie żyć w czystości? Jednak ci, którzy są pełni gniewu i żądzy biją swoje żony, gdy nie otrzymują trucizny. Wyrzucają je lub podpalają. Biedne niewinne matki są tak bardzo atakowane! To także jest ustalone w dramacie. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zgubionym a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Aby stać się panem i wziąć prawo do zwierzchnictwo nad światem, pokonaj żądzę, główny występek. Na pewno musisz stać się całkowicie bez występku.

2. Tak jak my odnaleźliśmy Ojca, spróbujmy uczynić tak, by wszyscy inni odnaleźli Ojca. Prawdziwie przedstawiajcie Ojca. Uczcie ich prawdziwej pielgrzymki.

Błogosławieństwo:
Wchodź w samotność i znajduj rozwiązania każdego problemu w sekundę, poprzez potęgę ciszy.

Gdy tworzony jest nowy i potężny wynalazek, powstaje on pod ziemią. Tutaj, bycie w osamotnieniu oznacza być pod ziemią. Ilekolwiek masz czasu, nawet wykonując swoje czynności, słuchając i przekazując wiedzę, dając wskazówki, wchodź w ciszę poza fizycznym światem i ponad świadomością swojego ciała. Ta praktyka, stan doświadczania tego i dawania tego doświadczenia innym, da ci rozwiązanie każdego problemu. Robiąc to, dasz innym doświadczenie spokoju i potęgi w sekundę. Ktokolwiek przyjdzie przed ciebie, doświadczy wizji poprzez ten stan.

Hasło:
Odsunięcie się od bezużytecznych i grzesznych myśli oraz bycie stabilnym w stanie świadomości duszy, nazywa się byciem jogajukt.