15.01.23    Avyakt Bapdada     Polish Murli     18.11.93    Om Shanti     Madhuban


Umiłowane, królewskie dzieci zbieżnego wieku, a więc władcy przyszłego królestwa.


Dzisiaj Ojciec, Pocieszyciel Serc wszystkich dzieci, patrzy na wszystkie swoje umiłowane, królewskie dzieci. Każde dziecko jest godne miłości Pocieszyciela Serc. Tę boską miłość, tę najwyższą miłość, może osiągnąć tylko fortunna garstka dusz z niewielu z multimilionów. Przez wiele żyć doświadczaliście miłości dusz i wielkich dusz. Teraz, w tym jednym alokik życiu, doświadczacie najwyższej miłości i uczucia. Dzięki tej boskiej miłości staliście się umiłowanymi, królewskimi dziećmi. Dlatego Ojciec, Pocieszyciel Serc, jest w sposób alokik upojony tym, że każde z Jego dzieci jest dzieckiem, które ma zostać królem. Jesteście królami, prawda? Nie jesteście poddanymi, prawda? Jak określacie wszyscy swój tytuł obecnie? Radża jogini. Czy wszyscy jesteście radża joginami, czy niektórzy są także pradża joginami, (joginami, którzy stają się poddanymi)? Jeśli wszyscy jesteście radża joginami, to skąd pojawią się poddani? Kim będziecie władać? Muszą być poddani. Kiedy przyjdą pradża jogini? Umiłowane, królewskie (raj dulare) dzieci tzn. królowie obecnego czasu, a także przyszłości. Macie podwójne królestwo, nie tylko królestwo przyszłości. Zanim staniecie się przyszłymi królami, obecnie wzięliście prawo do samo-zwierzchnictwa. Czy sprawdzacie działalność swojego królestwa samo-zwierzchnictwa? Tak jak śpiewacie chwałę przyszłego królestwa, że jest to jedno królestwo, jedna religia, królestwo całkowitego spokoju, szczęścia i bogactwa, w taki sam sposób, o królowie samo-zwierzchnicy, czy to stale istnieje w działalności waszych królestw samo-zwierzchnictwa?

Jedno królestwo oznacza, że ja, dusza, stale kontroluję królestwo narządów fizycznych, które realizują funkcjonowanie królestwa. Czy może w międzyczasie ktoś inny zaczyna czasami rościć sobie prawo? Królestwo należące do kogoś innego jest królestwem Mai. Oznaką tego, że królestwo należy do kogoś innego, jest bycie zależnym od tego kogoś. Oznaką samo-zwierzchnictwa jest to, że stale doświadczasz, że jesteś wzniosły i masz wszystkie prawa. Królestwo, które należy do kogoś innego, czyni cię zależnym i wprowadza cię pod wpływ innych. Kiedy król rości sobie prawo do królestwa innego króla, najpierw czyni tego króla więźniem, co oznacza, że król jest wtedy zależny od kogoś. Sprawdź więc, czy masz jedno królestwo. Czy może od czasu do czasu ci, którzy mają prawo do królestwa Mai, wprowadzają pod swój wpływ ciebie, samo-zwierzchnika, króla, lub twoje fizyczne narządy, które realizują funkcjonowanie królestwa? Czy macie jedno królestwo, czy dwa królestwa? Czy to wasze, samo-zwierzchników, prawo i porządek rządzą, czy od czas do czasu rządzą też rozkazy Mai?

Wraz z tym jest jedna dharma (religia). Dharma to znaczy dharna. Co więc jest jedną religią czy jedną dharną samo-zwierzchnictwa? Czystość. Czystość we wszystkim: w twoich myślach, słowach, czynach, związkach i relacjach – o tym mówi się, że jest to jedna religia, to znaczy jedna dharna. Niech nie będzie żadnej nieczystości, to znaczy żadnej innej religii, w twoich myślach ani nawet w twoich snach, ponieważ tam, gdzie jest czystość, nie może być nazwy ani śladu nieczystości, to znaczy niczego występnego ani bezużytecznego (marnotrawnego). Czy staliście się tak potężni? Czy może jesteście królami, którzy są słabi? Albo czy jest tak, że czasami jesteście słabi, a czasami potężni? Jeśli nie możesz władać swoim królestwem tego jednego krótkiego życia, to jak weźmiesz prawo do królestwa na 21 żyć? Te sanskary rozwijacie teraz. Przyszły świat będzie utworzony waszymi wzniosłymi sanskarami obecnego czasu. Wasze sanskary obecnego czasu, sanskary jednego królestwa i jednej religii, są fundamentem przyszłego świata.

Sprawdź więc: Czy twoje szczęście, spokój i bogactwo oparte są na ograniczonych osiągnięciach, czy masz duchowe, ponadzmysłowe szczęście najwyższego bożego królestwa? Czy twoje doświadczanie szczęścia opiera się na udogodnieniach i chwale, czy twoje królestwo jest królestwem ponadzmysłowego szczęścia opartego na Najwyższym? To samo dotyczy nieprzerwanego spokoju: czy jakiś rodzaj niespokojnej sytuacji niszczy twój nieprzerwany spokój? Dla tych, którzy są samo-zwierzchnikami, każdy sztorm niepokoju, duży czy mały, jest po to, by uczynić ich doświadczonymi, a więc staje się darem, który buduje ich stan fruwający. Staje się darem umożliwiającym podźwignięcie. To jest znane jako stały spokój. Sprawdź więc: Czy twoje królestwo jest królestwem nieprzerwanego spokoju i samo-zwierzchnictwa?

To samo dotyczy bogactwa: bogactwem samo-zwierzchnictwa jest wiedza, cnoty i potęgi. Czy jesteście samo-zwierzchnikami, którzy są napełnieni wszystkimi tymi rodzajami bogactwa? Oznaką bycia pełnym jest to, że tam, gdzie jest pełnia, jest stałe zadowolenie i nie ma śladu ani nazwy jakiegoś braku osiągnięcia. Być prawdziwie bogatym to nawet nie mieć wiedzy o ograniczonych pragnieniach, a być królem to być dawcą. Jeśli ktoś ma ograniczone pragnienia albo jakieś pragnienie osiągnięcia, to zamiast być królem taka dusza staje się żebrakiem. Dlatego bardzo dobrze sprawdź swoje samo-zwierzchnictwo. Sprawdź: Czy jest to moje samo-zwierzchnictwo jednego królestwa, jednej religii oraz wypełnione spokojem i szczęściem? Czy może dopiero staje się takie? Jeśli dopiero stajecie się królami i nie macie stanu samo-zwierzchnika, to czym jesteście w tym czasie? Czy staliście się poddanymi? Czy może nie jesteście ani poddanymi, ani królami, ale kimś pomiędzy? Teraz nie bądźcie pomiędzy. Nie uważajcie, że staniecie się tacy na końcu. Jeśli z całą pewnością chcesz wziąć fortunę królestwa na długi czas, to otrzymanie królestwa na długi czas jest z całą pewnością owocem samo-zwierzchnictwa przez długi czas. Podstawą wzięcia prawa do królestwa przez cały czas jest stałe samo-zwierzchnictwo obecnie. Rozumiecie? Nigdy nie bądźcie niedbali myśląc: To się stanie, to się wydarzy. Dzieci zabawiają BapDadę wieloma słodkimi aspektami. Zamiast być królami, stają się bardzo dobrymi prawnikami. Przekazują takie punkty prawa, że Ojciec ciągle się uśmiecha. Czy lepiej być prawnikiem niż królem? Z wielkim sprytem argumentujecie kwestie prawne. Teraz przestańcie argumentować punkty prawa. Stańcie się umiłowanymi, królewskimi dziećmi. Ojciec kocha dzieci i dlatego, widząc to wszystko i słuchając tego wszystkiego, stale się uśmiecha. On nie używa Dharamradża w tej chwili.

Miłość posuwa każdego naprzód. Przybyliście tutaj z powodu miłości, prawda? Odpowiadając na waszą miłość, BapDada także daje multimilionkrotną miłość jako zwrot. Dzieci z tej ziemi i z zagranicy przybyły do Madhubanu, frunąc w pojeździe miłości. BapDada widzi was wszystkich (obecnych tutaj) w formie sakar, a także widzi kochającą formę wszystkich dzieci (w każdym miejscu). Aćća.

Wszystkim bliskim dzieciom zanurzonym w miłości; wzniosłym duszom, które mają samo-zwierzchnictwo, a więc prawo do królestwa świata; specjalnym, wzniosłym, bogatym duszom, które mają wszystkie rodzaje pełnego osiągnięcia; dzieciom, które wzięły prawo do jednego królestwa, jednej religii i całkowitego królestwa i które są takie jak ojciec; fortunnym duszom, miłość, pamiętanie i namaste od BapDady, Dawcy Fortuny.

BapDada spotyka się ze wszystkimi Dadi:

Wszystkie zadania odbywają się dobrze, prawda? Zadania są wykonywane z dobrym zapałem i entuzjazmem. Karawanhar umożliwia, aby to się stało, a ci, którzy są instrumentami, realizują to. Czy doświadczacie tego? Każde zadanie jest łatwe i przynosi sukces, jeśli jest w nim palec współdziałania każdego. Jak to wszystko się wydarza? To wygląda jak magia, prawda? Ludzie na świecie po prostu to widza i są zdumieni, podczas gdy wy, instrumentalne dusze, stale będziecie iść naprzód, ponieważ jesteście wolnymi od trosk królami. Ludzie na świecie martwią się na każdym kroku, a wy jesteście wolne od zmartwień, ponieważ w każdej myśli macie pamiętanie Boga. Jesteście wolne od trosk, prawda? To dobrze. Wy macie wieczny związek. Aćća. Wszystko idzie dobrze i nadal będzie iść dobrze. Macie wiarę i jesteście wolne od zmartwień. Nie musicie martwić się o to, co się stanie i jak to się stanie.

Czy nauczyciele mają jakieś zmartwienia? Czy martwicie się o to, jak ośrodki będą się poszerzać? Czy martwicie się o to, jak usługa się rozrośnie? Nie martwicie się o to? Jesteście wolni od zmartwień? Myśleć o czymś różni się od martwienia się o to. Możecie myśleć o powiększaniu usługi, to znaczy możecie robić plany usługi. Jednak martwienie się o to nigdy nie przyniesie sukcesu. Ten, który umożliwia wam poruszanie się, sprawia, że się poruszacie; Ten, który umożliwia, aby wszystko się działo, sprawia, że to się dzieje. Dlatego wszystko wydarzy się łatwo. Prostu bądźcie instrumentami i używajcie swoich myśli, ciał, umysłów i bogactwa wartościowo. Jakiekolwiek zadanie jest wykonywane w jakimś czasie – to jest nasze zadanie. Kiedy coś jest naszym zadaniem, kiedy jest to osobiście twoje zadanie, to tam, gdzie jest świadomość „moje”, będziesz używać wszystkiego w tym celu. Jakie jest specjalne zadanie brahmińskiej rodziny? Nauczyciele, wy powinniście odpowiedzieć. Nauczyciele, co jest obecnie specjalnym zadaniem brahmińskiej rodziny? W jakim celu użyjecie wszystkiego w sposób wartościowy? (Dla Gjan Sarowar.) Czy poświęcicie wszystko w tym sarowar (jeziorze)? Kiedy w rodzinie wykonywane jest specjalne zadanie, gdzie zwraca się uwaga każdego? Uwaga zwraca się do tego specjalnego zadania. Obecnie to jest największe zadanie brahmińskiej rodziny, prawda? Każda chwila ma swoje znaczenie. Współdziałanie każdego w brahmińskiej rodzinie, tutaj i za granicą, jest dla tego specjalnego zadania, prawda? Czy może dla waszych własnych ośrodków? W jakim stopniu to zadanie jest duże, tak samo duże macie serca. W jakim stopniu macie wielkie serca, w takim stopniu następuje automatyczne osiągnięcie. Jeśli masz małe serce, to wszystko, co miało nadejść, zatrzyma się. Wszystko, co miało się wydarzyć, zatrzyma się. Z wielkim sercem nawet to, co niemożliwe, staje się możliwe. Czy Gjan Sarowar należy do Madhubanu, czy jest wasz? Czyj on jest? On należy do Madhubnau, prawda? On nie należy do Gudżaratu. Należy do Madhubanu? Czy należy do Maharasztry? Czy należy do obcych krajów? Należy do każdego. Nieograniczone miejsce nieograniczonej usługi umożliwi wszystkim duszom otrzymanie ich nieograniczonego dziedzictwa. Czy to w porządku? Aćća.

Osobiste spotkania z awjakt BapDadą:

1) Wibracje przekształcenia siebie wniosą przekształcenie świata.

Czy wszyscy doświadczacie, że jesteście duszami, które mają fortunę szczęścia? Osiągnęliście fortunę szczęścia, o jakiej nigdy nawet nie śniliście. Serce każdego śpiewa piosenkę: Jeśli ktoś ma największą fortunę szczęścia, to jestem ja. To jest piosenka w waszych umysłach. Aby śpiewać piosenkę ustami, musicie uczynić wysiłek, ale każdy potrafi śpiewać piosenkę w umyśle. Największym skarbem ze wszystkich jest skarb szczęścia, ponieważ szczęście jest tam, gdzie jest osiągnięcie. Jeśli brakuje osiągnięcia, to bez względu na to, ile ktoś mówi drugiej osobie, aby była szczęśliwa, bez względu na to, ile wysiłku ta osoba będzie czynić, aby sztucznie być szczęśliwą, ona nie będzie w stanie być szczęśliwa. Czy zawsze jesteście szczęśliwi, czy tylko czasami? Skoro dajecie wyzwanie, że jesteście dziećmi Boga, to czy może brakować osiągnięcia tam, gdzie jest Bóg? Wy jesteście zawsze szczęśliwi, ponieważ stale jesteście uosobieniem wszystkich osiągnięć. Jaką piosenkę śpiewał ojciec Brahma? „Osiągnąłem to, co chciałem.” Czy to jest piosenka tylko ojca Brahmy, czy ona jest również piosenką was wszystkich? Czy czasami przychodzi fala cierpienia? Do kiedy ona będzie stale przychodzić? Niech teraz żadna fala cierpienia nie przychodzi nawet na krótko. Skoro jesteście instrumentami przekształcenia świata, to czy nie potraficie wprowadzić tego przekształcenia w sobie? Czy nawet teraz chcecie mieć czas? Po prostu postawcie kropkę. Przez cały cykl nie otrzymacie takiego wzniosłego czasu, wzniosłego osiągnięcia ani wzniosłych związków. Przede wszystkim powinno być przekształcenie siebie. Te wibracje przekształcenia siebie przyniosą przekształcenie świata.

Specjalnością dusz, które są podwójnymi cudzoziemcami, jest szybkie życie. Zatem czy jesteście szybcy w swoim przekształceniu? Jeśli ktoś za granicą porusza się bardzo powoli, nikomu się to nie podoba. Używajcie tej specjalności dla przekształcenia. To jest dobre. Idziecie naprzód i będziecie stale iść naprzód. Wasze oko rozpoznania jest bardzo bystre, ponieważ rozpoznaliście Ojca. Teraz bądźcie intensywni w swoich wysiłkach, intensywni w służeniu, intensywni w stawaniu się kompletnymi i docieraniu do swojego celu. Chcecie wziąć pierwszy numer, prawda? Tak jak ojciec Brahma był pierwszy, stańcie się towarzyszami ojca Brahmy, a staniecie się pierwsi i przyjdziecie z tym, który jest pierwszy. Kochacie ojca Brahmę, prawda? Aćća. Matki, wy dokonacie cudów, prawda? To, co świat uważa za niemożliwe, wy wykonałyście i pokazałyście, że jest łatwe. Dokonujecie takich cudów, prawda? Ludzie na świecie uważają, że matki są słabe i że one niczego nie potrafią, a wy czynicie niemożliwe możliwym i wyprzedzacie każdego w przekształcaniu świata. Co robią Pandawowie? Wy czynicie niemożliwe możliwym, prawda? Podnieśliście flagę czystości, prawda? Czy bardzo dobrze trzymacie tę flagę w rękach, czy ona czasami opada? Niech flaga, którą dajecie wyzwanie czystości, zawsze będzie podniesiona. Aćća.

2) Podczas amrit weli nałóżcie tilak świadomości bycia połączonym.

Czy stale doświadczacie, że jesteście łatwymi joginami? Niezależnie do tego, jak wielkie trudności sprawiają wam okoliczności, jesteście łatwymi joginami, którzy czynią coś trudnego łatwym. Czy jesteście tacy, czy doświadczanie czegoś jako trudne w momentach trudności? Czy to jest zawsze łatwe? Powodem, że coś jest trudne, jest to, że opuszczacie towarzystwo Ojca. Kiedy jesteście sami, stajecie się słabi, a tym, którzy są słabi, łatwe rzeczy wydają się trudne i to dlatego BapDada powiedział wam wcześniej, byście stale byli połączeni. Nikt nie może rozdzielić tych, którzy są połączeni. Tak jak obecnie wy, dusze, jesteście połączone z waszymi ciałami, w ten sam sposób musicie być połączone z Ojcem. Co sądzą matki? Czy jesteście połączone, czy czasami jesteście oddzielone, a czasami połączone? Czy otrzymacie takie towarzystwo w jakimś innym czasie? W takim razie, dlaczego opuszczacie Jego towarzystwo? Jaką pracę On wam dał? Po prostu pamiętać „Mój Baba!” Jaka praca jest łatwiejsza od tej? Czy to jest trudne? (Mieliśmy te sanskary przez 63 wcielenia.) Teraz macie nowe życie, prawda? Nowe życie i nowe sanskary. Czy jesteście teraz w swoim starym życiu, czy w nowym? Czy pół na pół? Czy w nowym życiu macie sanskary pamiętania, czy zapominania? Dlaczego zostawiacie nowe i wracacie do starego? Czy lubicie czasami nowe, a czasami stare? Dlaczego wracacie do starego? Każdego dnia w amrit weli nałóżcie sobie tilak świadomości brahmińskiego życia. Czciciele zdecydowanie nakładają sobie tilak, a wy macie nałożyć tilak świadomości. W każdym razie, matki, które nakładają tilak, nakładają tilak towarzystwa. Zatem zawsze miejcie świadomość: jestem połączony. Zawsze nakładajcie ten tilak towarzystwa. Jeśli któraś ma partnera, ona nałoży tilak, a jeśli nie ma partnera, nie nałoży tilaka. To jest tilak towarzystwa. Zatem, czy nakładacie tilak świadomości każdego dnia, czy zapominacie? Czasami zapominacie go nałożyć, a czasami on się wymazuje. Nigdy nie zapominacie swojego partnera, jego towarzystwa. Zatem zawsze miejcie przy sobie swojego Towarzysza.

Ta grupa jest pięknym bukietem. Bukiet różnorodnych kwiatów jest piękny. Wy wszyscy, kimkolwiek jesteście, skądkolwiek przybyliście, każdy z was jest bardziej kochany od drugiego. Wszyscy jesteście zadowoleni, prawda? Stale macie towarzystwo i jesteście zawsze zadowoleni. To wszystko, po prostu pamiętajcie to jedno słowo „Jestem połączony” i zawsze pozostanę połączony i wrócę w tym samym czasie. Jednak wrócicie z Nim tylko jeśli pozostaniecie z Nim. Macie przebywać z Nim i wrócić z Nim. Nie możecie być oddzieleni od kogoś, kogo kochacie. Jesteście z tą osobą w każdej sekundzie i w każdej myśli. Aćća.

Błogosławieństwo:
Bądź potężnym sługą, który daje błogosławieństwa każdemu, wdrażając sobie specjalność utrzymywania równowagi.

Usługą, którą wy, potężne dusze, macie teraz wykonać, jest dawanie każdemu błogosławieństw, czy dajecie je poprzez swoje oczy, czy poprzez swoje czoło. Widzieliście, jak sakar Baba w swoim karmatycznym stanie, w swoich ostatnich chwilach, miał specjalność utrzymywania równowagi oraz cudu błogosławieństw. Naśladujcie ojca. Jest to łatwa i potężna usługa. Robienie tego zabierze mniej czasu, mniej wysiłku i osiągniesz większe wyniki. Zatem stale dawaj każdemu błogosławieństwa poprzez swoją formę świadomości duszy.

Hasło:
Zanurzyć ekspansję w sekundę i dawać doświadczenie esencji wiedzy, oznacza bycie latarnią morską i generatorem mocy.

Uwaga: Dziś jest trzecia niedziela miesiąca, kiedy wszyscy radża jogini i tapaswi bracia i siostry mają specjalną jogę od 18.30 do 19.30. W tym czasie bądźcie stabilni w swoim stanie światła i mocy, bądźcie latarnią morską i rozprzestrzeniajcie sakaasz spokoju i potęgi na cały glob.