15.02.20           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, dolewajcie olej wiedzy i jogi do lampy duszy, tak aby światło stale było zapalone. Bardzo wyraźnie zrozumcie kontrast pomiędzy wiedzą i jogą.

Pytanie:
Ojciec nie może wykonać Swojego zadania poprzez inspirację. On musi przyjść tutaj osobiście. Dlaczego tak jest?

Odpowiedź:
Ponieważ intelekty ludzkich istot są całkowicie tamopradhan. Tamopradhan intelekt nie może wychwycić inspiracji. To dlatego, że Ojciec przyszedł, ludzie śpiewają: „Zostaw Swój tron w niebie!”

Piosenka:
Zostaw Swój tron w niebie!”

Om śanti.
Czciciele skomponowali tę piosenkę. Jednakże niebo jest tutaj, w tym miejscu. Nikt nie przychodzi z nieba. Oni mówią o tronie w niebie. Wy teraz mieszkacie pod żywiołem nieba, a Ojciec mieszka w wielkim żywiole światła. Tamten żywioł jest zwany żywiołem brahm i wielkim żywiołem światła, gdzie mieszkają dusze. Zatem to na pewno stamtąd Ojciec przychodzi. Ktoś musi przyjść. Oni śpiewają: Przyjdź i zapal nasze światła. Zostało także zapamiętane, że są ślepe dzieci ślepca i oświecone dzieci oświeconego. Imiona „Dhritaraśtra” i „Dżudhiśthira” są symboliczne. Oni są dziećmi Rawana. Rawan jest Mają. Każdy ma diabelski intelekt, podczas gdy wy macie boże intelekty. Ojciec teraz otwiera zamki na waszych intelektach. Rawan zamyka zamki. Gdy ktoś czegoś nie rozumie, to mówi się, że ma kamienny intelekt. Ojciec musi przyjść tutaj, by zapalić wasze lampy. On nie działa poprzez natchnienia. Siła dusz, które były satopradhan, teraz całkowicie zanikła. Dusze stały się tamopradhan. One przygasły. Gdy ktoś umiera, ludzie zapalają lampę. Dlaczego palą lampę? Palą lampę, ponieważ wierzą, że gdy lampa jest zapalona, to dusza nie będzie w ciemności. Jak tam może być światło, jeżeli oni zapalają lampę tutaj? Oni niczego nie rozumieją. Wasze intelekty teraz to rozumieją. Ojciec mówi: Ja teraz czynię, że macie czyste intelekty. Ja wlewam w was olej wiedzy. Macie także zrozumieć, że wiedza i joga to są dwie odrębne kwestie. Joga nie może być wiedzą, tak jak ludzie mówią. Niektórzy z nich uważają, że Bóg przyszedł i dał tę wiedzę mówiąc: Pamiętaj Mnie! Jednak to nie powinno być zwane wiedzą. Tutaj są Ojciec i dzieci. Dzieci, wiecie, że On jest waszym Babą. Nie ma w tym kwestii wiedzy. Wiedza to szczegół, podczas gdy to jest po prostu pamiętanie. Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie, to wszystko! To jest coś zwyczajnego, to nie powinno być zwane wiedzą. Dziecko rodzi się i z całą pewnością pamięta swojego ojca. Wiedza to szczegół. Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie. Jednakże to nie jest wiedza. Każdy z was potrafi zrozumieć, że jest duszą i że twoim Ojcem jest Najwyższa Dusza, Bóg. Czy to będzie zwane wiedzą? Oni wołają do Ojca. Wiedza to wiedza, tak jak np. ktoś, kto się uczy, by zostać magistrem czy doktorem, ma dużo książek odnośnie tej wiedzy, której się uczy. Ojciec mówi: Jesteście Moimi dziećmi, a Ja jestem waszym Ojcem. Miejcie jogę tylko ze Mną, tzn. pamiętajcie tylko Mnie! To pamiętanie nie jest zwane wiedzą. Wy, dusze, tak czy inaczej jesteście Moimi dziećmi. Wy, dusze, nigdy nie jesteście niszczone. Gdy ktoś umiera i przywołują tę duszę, to ciało tej duszy zostało już zniszczone. W jaki sposób ta dusza może teraz jeść pożywienie, które jest jej ofiarowane? To bramiński kapłan zjada to jedzenie. Jednakże wszystkie takie aspekty są systemem ścieżki czczenia. To nie jest tak, że gdy mówimy o tym, ścieżka czczenia się skończy. To stale trwa. Dusza opuszcza ciało i przyjmuje następne. Dzieci, kontrast pomiędzy wiedzą a jogą powinien być jasny w waszych intelektach. Gdy Ojciec mówi „Pamiętaj Mnie”, to nie jest wiedza, to jest wskazówka Ojca. To jest określane jako joga. Wiedza to znaczy wiedzieć, w jaki sposób obraca się cykl świata. To jest zwane wiedzą. Joga oznacza pamiętanie. Obowiązkiem dzieci jest pamiętać Ojca. Tamten jest fizycznym ojcem, a ten jest parlokik Ojcem. Ojciec mówi: Pamiętaj Mnie. Zatem wiedza jest czymś innym niż pamiętanie. Czy dzieciom trzeba mówić, by pamiętały swojego ojca? Jak tylko dziecko się rodzi, pamięta swojego fizycznego ojca. Tutaj wam trzeba przypominać o Ojcu. To pamiętanie wymaga wysiłku. Uważaj siebie za duszę i pamiętaj Ojca. To wymaga wielkiego wysiłku. Dlatego Baba mówi: Nie potraficie przebywać w jodze stale. Dzieci piszą do Baby i mówią, że zapominają pamiętać Babę. One nigdy nie mówią, że zapominają wiedzę. Wiedza jest bardzo łatwa. Pamiętanie nie może być wiedzą. To w tym pamiętaniu przychodzi wiele sztormów Mai. Mimo że niektórzy mogą być bardzo pojętni w tej wiedzy i bardzo dobrze przekazują wiedzę innym, Baba mówi wam wszystkim, byście pisali rejestr swojego pamiętania. Jak długo przebywasz w pamiętaniu? Prowadź dokładny rejestr pamiętania Baby i pokaż Mu to. Pamiętanie jest główną kwestią. To nieczyści wzywają: Przyjdź i oczyść nas! Głównym aspektem jest stanie się czystym. To w tym Maja stwarza przeszkody. Bóg Śiwa mówi: Każdy jest bardzo słaby w pamiętaniu. Bardzo dobre dzieci, które potrafią bardzo dobrze przekazywać wiedzę, są całkowicie słabe w pamiętaniu. Tylko poprzez jogę twoje grzechy mogą być usunięte. Tylko poprzez jogę twoje organy zmysłów mogą być całkowicie wyciszone i uspokojone. Wtedy nie będzie pamiętania nikogo oprócz jednego Baby. Nie będzie pamiętania niczyjego ciała. Wy, dusze, wiecie, że ten cały świat będzie zniszczony. Teraz mamy wracać do domu, a potem zejdziemy do naszego królestwa. To powinno stale być w waszych intelektach. Wy, dusze, musicie zachować w sobie wiedzę, którą otrzymujecie. Ojciec jest Panem Jogi; On jest Tym, który uczy pamiętania. W rzeczywistości Bóg nie może być Jogeśwarem (Panem Jogi) jak ludzie mówią. To wy jesteście jogeśwarami. Bóg, Ojciec, mówi: Pamiętaj Mnie. To Bóg, Ojciec, uczy was pamiętania. Bezcielesny Ojciec mówi poprzez to ciało i wy, dzieci, słyszycie Go poprzez swoje ciała. Niektórzy z was są bardzo słabi w jodze; nie macie absolutnie żadnego pamiętania! Dlatego doświadczycie kary za wszystkie grzechy, które popełniliście przez wiele żyć. Ci, którzy przychodzą tutaj a potem grzeszą, doświadczą stukrotnej kary. Mimo że dużo mówią na temat wiedzy, nie mają żadnej absolutnie jogi, dlatego ich grzechy nie są usuwane i dlatego też są stale słabi. To dlatego prawdziwy różaniec jest tworzony tylko z 8. Zostało zapamiętanych 9 klejnotów. Czy kiedykolwiek słyszeliście o 108 klejnotach? Nikt nie tworzy biżuterii ze 108 klejnotami. Wielu z was nie rozumie tych kwestii. Pamiętanie nie może być zwane wiedzą. To cykl świata jest zwany wiedzą. Nie ma żadnej wiedzy w pismach. Tamte pisma należą do ścieżki czczenia. Ojciec sam mówi: Nie osiągacie Mnie poprzez nie. Ja przychodzę, by podźwignąć tych wszystkich mędrców i świętych. Oni wierzą, że scalą się z żywiołem brahm i dają taki przykład pęcherzyków, które zanurzają się w wodzie. Wy, dusze, już tak nie mówicie. Wy, dusze, rozumiecie, że jesteście dziećmi Ojca. Oni także używają słów „Pamiętaj tylko Mnie” ale nie rozumieją, co to znaczy. Oni mówią, że są duszami, ale nie mają absolutnie żadnej wiedzy na temat duszy ani Najwyższej Duszy. Tylko Ojciec przychodzi i daje tę wiedzę. Teraz rozumiecie, że tam jest dom dusz. Istnieje tam całe genealogiczne drzewo. Każda dusza otrzymała swoją własną rolę. Nikt nie wie, kto daje szczęście, a kto sprawia cierpienie. Czczenie jest nocą, wiedza jest dniem. Błądzicie przez 63 wcielenia, a potem Ja przychodzę i daję wam wiedzę, ale ile czasu to zabiera? Potrzeba na to tylko jednej sekundy. Zostało zapamiętane „Wyzwolenie w życiu zostaje osiągnięte w sekundę.” To jest wasz Ojciec i On jest Oczyścicielem. Pamiętając Go stajecie się czyści. Jest cykl złotego, srebrnego, miedzianego i żelaznego wieku. Ludzie nawet znają te nazwy, ale mają tak kamienne intelekty, że nikt z nich nie zna czasu ich trwania. Oni nawet rozumieją, że teraz jest największa ciemność żelaznego wieku. Jednak jeżeli wiek żelazny trwałby tak długo, jak mówią, byłaby jeszcze większa ciemność. Dlatego zostało zapamiętane, że każdy spał snem Kumbakarny, gdy odbywało się zniszczenie. Nawet jeżeli oni słyszą trochę wiedzy, mogą stać się częścią poddanych. Jest taka ogromna różnica pomiędzy Lakszmi i Narajanem a poddanymi! Tylko Jeden uczy. Każdy ma swoją własną fortunę. Niektórzy zdobywają stypendium, niektórzy nie zdają. Dlaczego Rama został pokazany z symbolem łuku i strzały? Ponieważ nie zdał. To jest miejsce nauki Gity. Niektórzy nie są godni żadnych stopni. Ja, dusza, jestem punktem. Ojciec także jest punktem. W ten sposób powinniście Go pamiętać. Jaką pozycję wezmą ci, którzy nie rozumieją tego aspektu? Gdy nie przebywasz w pamiętaniu, jest wielka strata. Potęga pamiętania dokonuje cudów. Ona sprawia, że twoje narządy zmysłów stają się całkowicie spokojne i opanowane. One nie uspokoją się potęgą wiedzy. One uspokajają się potęgą jogi. Ludzie Bharatu wołają „Przyjdź i daj nam wiedzę Gity”, ale kto przyjdzie? Dusza Kriszny jest tutaj. Nikt nie siedzi tam na górze na tronie, żebyście mieli wołać do niego. Niektórzy mówią, że pamiętają duszę Chrystusa, ale ta dusza jest tutaj. Oni nie wiedzą, że dusza Chrystusa nadal jest tutaj i nie może wrócić. Dusze Lakszmi i Narajana są pierwsze. To one przechodzą przez pełne 84 wcielenia. Oni jeszcze nie mogą powrócić, a więc jak ktokolwiek inny mógłby powrócić? Wszystko to może być przemyślane. To co ludzkie istoty mówią, wszystko jest fałszywe. Przez pierwszą połowę cyklu jest ziemia prawdy, a przez drugą połowę jest ziemia fałszu. Teraz macie wyjaśniać każdemu: Wszyscy są mieszkańcami piekła i mieszkańcy Bharatu ponownie stają się mieszkańcami nieba. Ludzie studiują tak wiele pism, studiują Wedy i Upaniszady itp. Czy potrafią otrzymać wyzwolenie dzięki temu? Oni muszą stale upadać. Wszystko definitywnie musi przejść przez stany sato, radżo i tamo. Nikt nie ma wiedzy o miejscu zwanym nowym światem. Ojciec jest tutaj i osobiście wyjaśnia, kiedy i kto założył religię bóstw. Ludzie Bharatu niczego nie wiedzą. Dzieci, Ojciec powiedział wam, że bez względu na to, jak dobrzy możecie być w wiedzy, niektórzy nie zdają w jodze. Jeżeli nie masz jogi, twoje grzechy nie mogą być usunięte i nie możesz wziąć wysokiej pozycji. Ci, którzy są upojeni jogą, to ci, którzy biorą wysoką pozycję. Ich narządy zmysłów całkowicie się uspokajają. Oni zapominają o wszystkim włącznie z wszelką świadomością swoich własnych ciał. Jestem bezcielesna i teraz mam wracać do domu. Czy siedzisz, czy poruszasz się, miej świadomość, że teraz masz porzucić swoje ciało. Odegraliśmy swoje role i teraz mamy wracać do domu. Wam jest dawana wiedza, którą ma Ojciec. On nie musi nikogo pamiętać. Dzieci, to wy macie Go pamiętać. Ojciec jest zwany Oceanem Wiedzy; On nie jest zwany Oceanem Jogi. On przedstawia Siebie i daje wam wiedzę o cyklu. Pamiętanie nie jest zwane wiedzą. Dzieci automatycznie pamiętają swoich ojców. Dzieci, macie mieć pamiętanie. Jak inaczej możecie wziąć swoje dziedzictwo? Skoro On jest waszym Ojcem, to z całą pewnością bierzecie od Niego swoje dziedzictwo. Ojciec wyjaśnia wiedzę dotyczącą tego, jak rodzicie się 84 razy oraz jak zmieniacie się z tamopradhan w satopradhan i z satopradhan w tamopradhan. Teraz macie się stać satopradhan dzięki pamiętaniu Ojca. Duchowe dzieci, przyszłyście tutaj do duchowego Ojca. On potrzebuje oparcia ciała. On mówi: Ja wchodzę w jego stare ciało, gdy on jest na emeryturze. Ojciec przychodzi obecnie, w tym czasie, gdy jest korzyść dla całego świata. Ten jest „szczęśliwym powozem”. Tak dużo usługi odbywa się poprzez niego. By zrzucić świadomość swojego ciała, potrzebujecie pamiętania. Nie ma w tym kwestii wiedzy. Musicie uczyć więcej pamiętania. Wiedza jest łatwa, nawet małe dziecko może ją dać. Wysiłku wymaga pamiętanie. Powinniście mieć pamiętanie tylko Jednego, to jest zwane niesfałszowanym pamiętaniem. Pamiętanie czyjegoś ciała jest fałszywym pamiętaniem. Dzięki pamiętaniu Baby zapominacie wszystkich innych i stajecie się bezcieleśni. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Wycisz i uspokój swoje narządy zmysłów potęgą pamiętania. By zdać w pełni, pamiętaj Ojca dokładnie i stań się czysty.

2. Siedząc i poruszając się utrzymuj w swoim intelekcie to, że teraz masz pozostawić swoje stare ciało i wracać do domu. Tak jak Ojciec ma całą wiedzę, tak i ty jak Ojciec stań się oceanem wiedzy.

Błogosławieństwo:
Stań się mistrzem Parasnath (Panem Boskości), który czyni dusze jak żelazo, boskimi istotami.

Wszyscy jesteście mistrzami parasath, dziećmi Parasnath Ojca. Dlatego niezależnie od tego jak bardzo żelazna jest dusza, to w twoim towarzystwie nawet żelazo staje się boskie. Nigdy nie myśl: Ten jest jak żelazo. Specjalnością kamienia filozoficznego jest zamiana żelaza w złoto. Stale, gdy tworzysz każdą myśl i wykonujesz każdy czyn, w swojej świadomości utrzymuj ten cel i jego właściwości. Tylko wtedy doświadczysz jak promienie światła promieniują od ciebie, duszy, dając wszystkim duszom potęgę stania się złotem.

Hasło:
Wykonuj każde zadanie z odwagą i otrzymasz szacunek od każdego.