15.02.21           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, ten zbieżny wiek jest wiekiem na wznoszenie się. W tym wieku każdy odnosi korzyść. Dlatego mówi się: Dla każdego jest korzyść z powodu stanu wznoszenia się.

Pytanie:
Dlaczego Baba bardzo gratuluje wszystkim bramińskim dzieciom?

Odpowiedź:
Baba mówi: Gratuluję, ponieważ wy, Moje dzieci, stajecie się bóstwami z ludzi. Teraz uwalniacie się z więzów Rawana. Zdajecie z wyróżnieniem i bierzecie królestwo nieba. Ja tego nie robię. Dlatego Baba tak bardzo wam gratuluje. Wy, dusze jesteście latawcami. Wasze sznurki są w Moich rękach. Czynię was panami nieba.

Piosenka:
Nareszcie nadszedł dzień, na który czekaliśmy.

Om śanti.
Kto przekazuje wam historię o nieśmiertelności? Czy nazwiecie to historią o nieśmiertelności, historią o stawaniu się prawdziwym Narajanem, czy historią o trzecim oku, wszystkie trzy są ważne. Przed kim teraz siedzicie i kto przekazuje wam tę historię? Nawet ten był na wielu duchowych spotkaniach. Tam możecie zobaczyć tylko ludzkie istoty. Oni mówią, że taki i taki sannjasin przekazuje religijną historię, czy też, że tamten Śiwananda przekazuje historię. W Bharacie odbywa się dużo duchowych spotkań. Oni na każdej ulicy urządzają duchowe spotkania. Nawet kobiety po prostu biorą duchowe pisma i organizują duchowe spotkania. Tak więc, tam możecie zobaczyć ludzkie istoty, podczas gdy tutaj jest to cudowny aspekt. Kto jest w waszych intelektach? Najwyższa Dusza, Bóg. Mówicie, że Baba przyszedł teraz do was, że bezcielesny Baba uczy was. Ludzkie istoty mówią „Cudownie! Ale Bóg jest poza imieniem i formą!” Ojciec wyjaśnia: Nie istnieje nic poza imieniem i formą. Rozumiecie, że to nie cielesna ludzka istota uczy was tutaj. Dokądkolwiek się udacie, będą uczyć was ludzkie istoty. Tutaj, Najwyższy Ojciec, który jest zwany bezcielesnym Bogiem, Ojcem przyszedł i uczy was poprzez tego cielesnego. To jest całkowita nowość. Życie po życiu słuchaliście, jak oni mówili „Ten jest takim to i takim pandytą (uczonym w pismach) lub guru.” Oni mają dużo imion. Bharat jest bardzo duży. Ktokolwiek uczy was lub wam wyjaśnia, jest ludzką istotą. Uczniowie także są ludzkimi istotami. Jest dużo typów ludzkich istot. Oni zawsze podają imię ciała i mówią „Taka i taka osoba mówi o tym.” Na ścieżce czczenia wołają do Bezcielesnego: O, Oczyścicielu, przyjdź! Dzieci, On przychodzi i wyjaśnia wam. Dzieci, wiecie, że w każdym cyklu cały świat staje się nieczysty i tylko bezcielesny Ojciec czyni go ponownie czystym. Pośród was, siedzących tutaj, niektórzy są słabi, a inni silni. Ponieważ byliście świadomi ciała przez połowę cyklu, teraz w tym życiu macie stać się świadomi duszy. Najwyższa Dusza siedzi i wyjaśnia każdej duszy, która jest w swoim ciele. To dusza zabiera ze sobą sanskary. Dusza mówi poprzez swoje zmysły: Jestem tym i tym. Jednak, nikt nie jest świadomy duszy. Ojciec wyjaśnia, że ci, którzy należeli do dynastii słońca w Bharacie przyjdą teraz i staną się braminami, tak, by później stali się bóstwami. Ludzkie istoty mają zwyczaj bycia świadomymi ciała; zapominają być w świadomości duszy. Dlatego Ojciec stale mówi: Stań się świadomy duszy! To dusza bierze różne kostiumy i odgrywa swoje role. To są jej zmysły. Teraz Ojciec mówi do dzieci: Stańcie się manmanabhaw! Nikt nie może otrzymać fortuny królestwa, studiując Gitę. Obecnie jesteście czynieni trikaldarśi. To jest taka różnica jak pomiędzy dniem a nocą. Ojciec wyjaśnia: Uczę was radża jogi. Kriszna jest księciem w złotym wieku. Bóstwa dynastii słońca nie mają tej wiedzy. Ta wiedza zaniknie. Ta wiedza jest w celu zbawienia. W złotym wieku nikt nie doświadcza degradacji. Tamten to złoty wiek, podczas gdy ten to żelazny wiek. W Bharacie najpierw jest 8 wcieleń w dynastii słońca, a następnie 12 wcieleń w dynastii księżyca. Wasze obecne życie jest najlepsze. Jesteście ustami zrodzonym stworzeniem Pradżapity Brahmy. To jest najwznioślejsza religia braminów. Religia bóstw nie może być zwana najwznioślejszą religią. Religia braminów jest najwznioślejsza ze wszystkich religii. Bóstwa po prostu doświadczają swojej nagrody. Obecnie, jest wielu społecznych pracowników. Wasza praca jest duchową usługą. Ich praca jest fizyczna. Ta duchowa usługa może być wykonana tylko raz. Wcześniej nie było społecznych pracowników itp. Król i królowa władali. W złotym wieku żyły bóstwa. Byliście godni czci, a później staliście się czcicielami. Gdy w miedzianym wieku Lakszmi i Narajan wchodzą na ścieżkę grzechu, ludzie budują dla nich świątynie. Przede wszystkim, oni budują świątynię dla Śiwy. On jest Dawcą Zbawienia dla Wszystkich. Dlatego niewątpliwie musi być czczony. Śiw Baba uczynił dusze wolnymi od występków. Później zaczyna się czczenie bóstw. Byliście godni czczenia, a później staliście się czcicielami. Baba powiedział: Stale pamiętajcie cykl. Zeszliście w dół schodów i teraz upadliście na ziemię. Obecnie jest wasz stan wznoszenia się. Mówi się: Dzięki stanowi wznoszenia się każdy doświadcza korzyści. Teraz Ja wprowadzam dla wszystkich ludzkich istot tego świata stan wznoszenia się. Oczyściciel przychodzi i oczyszcza każdego. Gdy istniał złoty wiek, po waszym stanie wznoszenia się, pozostałe dusze przebywały w rejonie wyzwolenia. Ojciec siedzi tutaj i wyjaśnia: Najsłodsze dzieci, rodzę się tylko w Bharacie. Zostało zapamiętane, że Śiw Baba przyszedł. On ponownie teraz przyszedł. To jest zwane „ofiarnym ogniem niezniszczalnej wiedzy, w której poświęcany jest koń”. Ofiarny ogień został stworzony, aby zdobyć samozwierzchnictwo. Później pojawiają się przeszkody. Matki są oczerniane. One mówią: Baba, jesteśmy obnażane! Oni nie dają nam spokoju! Baba, chroń nas! Oni pokazali, w jaki sposób Draupadi była chroniona. Przyszliście do Ojca, by wziąć swoje dziedzictwo na 21 żyć. Pozostajecie na tej pielgrzymce pamiętania i stajecie się czyści. Później, wchodząc w występek żądzy wszystko się kończy i spadacie na sam dół. Dlatego Ojciec mówi: Z całą pewnością musicie żyć w czystości. Ci, którzy stali się tacy w poprzednim cyklu, złożą obietnicę czystości. Potem niektórzy są w stanie utrzymywać czystość, a niektórzy nie. Najważniejsze jest pamiętanie. Jeżeli będziecie przebywać w pamiętaniu, będziecie żyć w czystości, obracać dyskiem samouświadomienia i weźmiecie wysoką pozycję. Podwójna forma Wisznu włada królestwem. Jednak, takie ozdoby jak koncha, dysk itp., które dano Wisznu, nie należą do bóstw. Ani Lakszmi, ani Narajan ich nie mają. Wisznu mieszka w subtelnym rejonie. On nie potrzebuje wiedzy o cyklu. Tam jest tylko niemy film. Teraz rozumiecie, że jesteście mieszkańcami rejonu spokoju. Tamten świat jest bezcielesnym światem. Ludzkie istoty nie rozumieją, czym jest dusza. One mówią, że dusza jest Najwyższą Duszą. O duszy mówią, że jest świecącą gwiazdą, która mieszka w środku czoła. Jej nie można zobaczyć fizycznymi oczyma. Nikt tego nie rozumie. Bez względu na to jak bardzo ktoś chciał zamknąć duszę w szklanym naczyniu, by zobaczyć, w jaki sposób dusza opuszcza ciało, nikt tego nie rozumie. Jednak, oni mówią, że dusze są jak gwiazdy i że nie można ich zobaczyć bez boskiej wizji. Na ścieżce czczenia dużo ludzi ma wizje. Zostało zapisane, że Ardżuna miał wizje wiecznego światła. Ardżuna krzyczał, że nie może znieść tego światła. Ojciec wyjaśnia: Nie ma niczego równie jasnego. Gdy dusza wchodzi w ciało, nie jesteście tego świadomi. Teraz rozumiecie, w jaki sposób Baba wchodzi i mówi. To dusza tu przychodzi i mówi. To także jest ustalone w dramacie. W tym nie ma kwestii niczyjej siły. Dusza nie opuszcza swojego ciała i nie odchodzi gdzieś indziej; to jest tylko kwestia wizji. To jest cudowny aspekt! Ojciec mówi: Wchodzę w zwykłe ciało. Oni przywołują duszę. Wcześniej zapraszali dusze, które odeszły, a później zadawali im pytania. Teraz wszystko stało się tamopradhan. Ojciec przychodzi, by oczyścić nieczystych. Oni mówią o 84 wcieleniach. Dlatego powinno być zrozumiane, że ci, którzy przyszli jako pierwsi, musieli wziąć 84 wcielenia. Oni mówią o setkach tysięcy wcieleń. Teraz Ojciec wyjaśnia: Posyłam was do nieba. Poszliście i władaliście tam. Wy, ludzie Bharatu byliście posłani do nieba. W zbieżnym wieku byliście uczeni radża jogi. Ojciec mówi: Przychodzę w zbieżnym wieku cyklu. Później oni napisali w Gicie, że On przychodzi w każdym wieku. Teraz rozumiecie, w jaki sposób schodzicie w dół schodów oraz jak się wspinacie do góry. Jest stan wznoszenia się, a potem stan upadku. Teraz jest wiek zbieżny. Dla każdego jest to wiek wznoszenia się. Wspinacie się i idziecie do góry, a później przyjdziecie do nieba, by grać swoje role. W złotym wieku nie ma żadnej innej religii. To było zwane światem wolnym od występku. Potem bóstwa upadły na ścieżce grzechu i każdy zaczął stawać się występny. Jacy byli król i królowa, tacy byli poddani. Ojciec wyjaśnia: O, ludzie Bharatu, mieszkaliście w świecie wolnym od występków, a teraz świat jest występny. Jest niezliczona liczba religii, a religia bóstw nie istnieje. Tylko, gdy religia bóstw nie istnieje, ona z całą pewnością będzie ponownie założona. Ojciec mówi: Przychodzę i zakładam poprzez Brahmę oryginalną, wieczną religię bóstw. On uczynił to tutaj, prawda? On nie uczyniłby tego w subtelnym rejonie. Zostało zapisane, że stworzenie oryginalnej, wiecznej religii bóstw odbyło się poprzez Brahmę. Obecnie nie jesteście zwani czystymi. Stajecie się czyści. To wymaga czasu. W żadnym piśmie nie jest napisane, w jaki sposób staliście się czystymi z nieczystych. Tak naprawdę, chwała należy tylko do jednego Ojca. Staliście się sierotami i zaczęliście walczyć, ponieważ zapomnieliście Ojca. Ludzie pytają: W jaki sposób wszyscy mogą się zjednoczyć, by była jedność? Oni wszyscy są braćmi. Baba jest doświadczony. On wykonał wszelkiego rodzaju czczenie. On miał największą liczbę przewodników. Ojciec mówi: Wyrzeknij się ich wszystkich! Odnalazłeś Mnie. Nazywacie Go Dawcą Zbawienia dla Wszystkich, Sat Śri Akaal (Prawdą, Najwznioślejszym i Nieśmiertelnym). Ludzie czytają to, ale nie rozumieją znaczenia. Ojciec wyjaśnia: Teraz każdy jest nieczysty. Później będzie stworzony czysty świat. Tylko Bharat jest niezniszczalny. Nikt nie wie, że Bharat nigdy nie jest niszczony, ani że nigdy nie następuje całkowite unicestwienie. Pokazują, że Kriszna płynął po oceanie na liściu figowca. Dziecko nie może przypłynąć na liściu figowca. Ojciec wyjaśnia: Urodzicie się z wielką wygodą poprzez łono. Tam o łonie mówi się, że jest jak pałac, podczas gdy tutaj mówi się, że jest więzieniem. W złotym wieku łono jest jak pałac i dusza wcześniej ma wizję, że opuści ciało i weźmie następne. Tam oni są świadomi duszy. Ludzkie istoty ani nie znają Stwórcy, ani początku, środka i końca stworzenia. Teraz wiecie, że Ojciec jest Oceanem Wiedzy. Wy jesteście panami oceanami. Wy, matki jesteście rzekami, a bracia są jeziorami wiedzy. One są rzekami wiedzy, a wy jesteście jeziorami. Tam jest ścieżka rodzinna. Wasz aśram był czystą ścieżką rodzinną, teraz on jest nieczystą ścieżką rodzinną. Ojciec mówi: Zawsze pamiętaj, że jesteś duszą. Pamiętaj tylko jednego Ojca! Baba rozkazał wam: Nie pamiętajcie żadnej cielesnej istoty! Cokolwiek widzicie swoimi oczami, będzie zniszczone. Dlatego Ojciec mówi: Manmanabhaw i madjadżibhaw! Stale zapominajcie ten cmentarz. Pojawi się dużo sztormów Mai. Nie wolno wam się ich obawiać. Przyjdzie dużo sztormów, ale nie wykonujcie żadnych takich czynów poprzez swoje fizyczne zmysły. Sztormy przychodzą tylko wtedy, gdy zapominacie Ojca. Ta pielgrzymka pamiętania odbywa się tylko raz. Tamte pielgrzymki są pielgrzymkami ziemi śmierci. Ta pielgrzymka prowadzi na ziemię nieśmiertelności. Ojciec mówi: Nie pamiętajcie żadnej cielesnej istoty! Dzieci przesyłają dużo telegramów z okazji Śiw Dżajanti. Ojciec mówi: To samo odnosi się do was! Dzieci, Ojciec również wam gratuluje. Tak naprawdę są wam składane gratulacje, ponieważ zmieniacie się z ludzi w bóstwa. Później ci, którzy zdają z wyróżnieniem, otrzymują lepsze stopnie i biorą wysokie pozycje. Ojciec wam gratuluje, ponieważ teraz uwolniliście się z więzów Rawana. Wszystkie dusze są jak latawce. Sznurek każdego jest w rękach Ojca. On każdego zabierze ze Sobą. On jest Dawcą Zbawienia dla Wszystkich, ale wy czynicie starania, aby wziąć królestwo nieba. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Aby zdać z wyróżnieniem, pamiętaj Ojca, a nie żadną cielesną istotę. Patrz, ale nie dostrzegaj niczego, na co patrzysz swoimi oczami.

2. Idziemy na pielgrzymkę do lądu nieśmiertelności. Dlatego, nie wolno wam pamiętać niczego z tego lądu śmierci. Zwracaj uwagę na to, by nie wykonywać żadnych grzesznych czynów poprzez swoje fizyczne zmysły.

Błogosławieństwo:
Bądź sługą świata i przywołuj wiele dusz swoim stanem ponadzmysłowej radości.

Im bardziej zbliża się twój ostatni stan bycia karmatycznym, tym bardziej będziesz kochać bycie w stanie poza dźwiękiem. W tym stanie będziesz stale doświadczać ponadzmysłowej radości. Następnie w tym stanie ponadzmysłowej radości, z łatwością będziesz mógł przywołać wiele dusz. Ten potężny stan jest stanem dobroczyńcy świata. Dzięki temu stanowi będziesz mógł sprawić, że posłannictwo Baby dotrze do dusz, które znajdują się daleko.

Hasło:
Utrzymując w swojej świadomości specjalność każdego, miej pełną wiarę i grupa zjednoczy się w jednym kierunku.