15.03.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, zwróćcie się do wewnątrz i ubijajcie ocean wiedzy a doświadczycie szczęścia i upojenia, staniecie się nauczycielami, równymi Ojcu.

Pytanie:
W oparciu o co wasze wewnętrzne szczęście może być stałe?

Odpowiedź:
Jesteście stale szczęśliwi, kiedy wnosicie korzyść innym i każdego czynicie szczęśliwym. Stańcie się miłosierni a będziecie szczęśliwi. To pozostaje w intelektach tych, którzy są miłosierni: Oho, Ojciec wszystkich dusz uczy nas i czyni nas czystymi. Stajemy się cesarzami świata. Oni stale rozdają takie szczęście.

Om śanti.
Duchowy Ojciec pyta duchowe dzieci: Dzieci, kto powiedział „om śanti”? (Śiw Baba) Tak, Śiw Baba to powiedział, ponieważ wy, dzieci, wiecie, że On jest Ojcem wszystkich dusz. On mówi: Ja wchodzę w ten powóz w każdym cyklu i uczę was. Tak więc On jest Nauczycielem, który uczy. Kiedy przybywa nauczyciel, mówi: Dzień dobry, a dzieci też odpowiadają: Dzień dobry. Dzieci, wiecie, że Najwyższa Dusza mówi „dzień dobry” do dusz. Jest wielu, którzy mówią „dzień dobry” w światowy sposób. To jest nieograniczony Ojciec, który przybywa i uczy was. Dzieci, On wyjaśnia wam tajemnice całego drzewa i sztuki życia. Rozumiecie, że Ojciec wszystkich dusz przyszedł. Wasze intelekty powinny mieć tę wiarę przez cały dzień, że nieograniczony Ojciec nas uczy. On jest naszym Ojcem, Nauczycielem i Guru. On jest również zwany Stwórcą. Macie zrozumieć, że On nie stwarza dusz. On wyjaśnia: Jestem Nasionem. Ja przekazuję wam wiedzę o drzewie ludzkiego świata. Kto inny poza Nasionem mógłby dać tę wiedzę? Nie możecie powiedzieć, że On stworzył drzewo. On mówi: Dzieci, to drzewo jest wieczne. W przeciwnym razie musiałbym powiedzieć wam daty tego, kiedy i w jaki sposób zostało ono stworzone. Jednak to jest wieczne stworzenie. Ojciec jest zwany Oceanem Wiedzy. „Dżanidżananhar” to znaczy Ten, który zna tajemnice drzewa od początku, poprzez środek, do końca. Ojciec jest Nasionem drzewa ludzkiego świata. On jest Oceanem Wiedzy. On posiada w sobie całą wiedzę. On przychodzi i uczy dzieci. Wszystkie ludzkie istoty wciąż pytają: W jaki sposób może zaistnieć pokój? Mówicie teraz, że to Ocean Spokoju stwarza pokój. On jest Oceanem Spokoju i Szczęścia a także Oceanem Wiedzy. Jakiej wiedzy? Wiedzy o początku, środku i końcu tego świata. Tamci ludzie uważają pisma za wiedzę. Jest wielu, którzy przekazują takie pisma. Nieograniczony Ojciec osobiście przychodzi i przedstawia się wam a także daje wam wiedzę o początku, środku i końcu świata. Rozumiecie również, że kiedy On przychodzi jest ustanawiany pokój. Spokój istnieje w rejonie spokoju. Nikt nie wie, że każdy w rejonie spokoju przebywał w spokoju. Ludzie wciąż pytają: W jaki sposób może zaistnieć pokój na świecie? Z całą pewnością tutaj był pokój. Wy potrzebujecie pokoju królestwa Ramy. Nikt nie wie, kiedy istniało królestwo Ramy. Ojciec wie, że jest niezliczona ilość dusz i że On jest Ojcem ich wszystkich. Nikt inny nie może tego powiedzieć. Wszystkie dusze, które istnieją są obecne teraz tutaj. Na początku one były w rejonie spokoju. Potem odeszli z lądu szczęścia do lądu cierpienia. Nikt nie wie, w jaki sposób ta sztuka szczęścia i cierpienia jest stwarzana. Oni mówią tylko, że to jest gra przychodzenia i odchodzenia. Dzieci, teraz to jest w waszych intelektach, że On jest Ojcem wszystkich dusz. On wypowiada wiedzę do nas. On przychodzi i zakłada królestwo nieba. On nas uczy. On mówi: Dzieci, byłyście bóstwami. Nikt inny nie powie tego. Ojciec wszystkich dusz uczy was. To jest taka ogromna, nieograniczona gra, ale oni mówią, że ona trwa setki tysięcy lat. Mówicie, że czas trwania tej gry wynosi pięć tysięcy lat. Teraz poznaliście, że istnieją dwa rodzaje spokoju. Jeden to spokój rejonu spokoju, a drugim jest spokój lądu szczęścia. Dzieci, to jest w waszych intelektach, że teraz nas uczy Ojciec wszystkich dusz. To nie jest wspomniane w żadnym z pism. Nieograniczonego Ojca ludzie wszystkich religii nazywają Allachem, Bogiem, Ojcem, Prabhu i tym podobnie. Jego nauki z całą pewnością musiały być najwyższe. To powinno pozostawać w was przez cały dzień. Ojciec mówi: Ja przekazuję wam nowe aspekty w nowy sposób. Następnie przekazujecie je innym. Na ścieżce czczenia istnieje wielki szacunek dla bóstw. W rzeczywistości ten Brahma jest starszą matką. Ten Śiwa, jest po prostu zwany Ojcem. Ten Brahma jest zwany matką i ojcem. Ojciec adoptuje was poprzez tę matkę i stale mówi: Dziecko, dziecko. Ojciec mówi: Ja przychodzę co każde pięć tysięcy lat, aby wypowiadać do was tę wiedzę. Ten cykl również jest w waszych intelektach. Każde słowo, którego słuchacie również jest nowe. To jest duchowa wiedza Ojca, Oceanu Wiedzy. Duch, Ojciec jest Oceanem Wiedzy. Dusze mówią: Baba. Dzieci, powinnyście również wpajać bardzo dobrze wszystkie te aspekty do swoich intelektów. Kiedy zwrócicie się do wewnątrz i będziecie ubijać ocean wiedzy, doświadczycie szczęścia i upojenia. Śiw Baba jest największym Nauczycielem. On również czyni was nauczycielami. Wszyscy jesteście w kolejności. Baba wie, które dziecko potrafi uczyć dobrze. Każdy staje się szczęśliwy. Oni mówią: Zabierzcie nas szybko abyśmy mogli spotkać takiego Babę, który uczynił was takimi, jakimi jesteście. Baba mówi: Ja przychodzę, wchodzę w tego na końcu ostatniego z jego wielu żyć i uczę was. Ile razy Ja przychodziłbym do Bharatu w każdym cyklu? Jesteście zdumieni słysząc te nowe aspekty, których uczy nas nieograniczony Ojciec. On posiada tak wiele imion na ścieżce czczenia. Jest zwany Najwyższą Duszą, Ramą, Prabhu, Allachem. Tylko popatrzcie, jest tylko jeden Nauczyciel a jednak jest pamiętany pod tak wieloma imionami. Nauczyciel powinien mieć tylko jedno imię. Czy on może nosić tak wiele imion? Istnieje tak wiele języków. Niektórzy używają słowa Bóg a niektórzy mówią Khuda. On sam mówi: Ja przyszedłem, aby uczyć was, dzieci. Po zakończeniu studiów, kiedy staniecie się bóstwami nastąpi się zniszczenie. Ten świat jest teraz stary. Tak więc, kto może uczynić go nowym? Ojciec mówi: To jest moją rolą, aby uczynić go nowym. Ja również jestem związany niewolą dramatu. Dzieci, wiecie również, że jest tak wiele ekspansji ścieżki czczenia. To również jest grą. Ścieżka czczenia trwa przez pół cyklu. Ojciec teraz przybył. On uczy nas. On zakłada pokój. Istniał spokój, kiedy to było królestwo Lakszmi i Narajana. Tutaj jest niepokój. Istnieje tak wiele dusz i tylko jeden Ojciec. To jest taka cudowna gra. Baba, Ojciec wszystkich dusz uczy nas. Powinniście mieć tak wiele szczęścia. Rozumiecie, że jesteśmy gopami i gopi, a Baba jest Ojcem nas gopów i gopi. To nie tylko dusze są nazywane gopami i gopis. Kiedy dusze są w swoich ciałach jesteście zwani gopami i gopi, to znaczy jesteście zwani braćmi i siostrami. Gopowie i gopi są dziećmi Śiw Baby. Wyrażenie „gopowie i gopi” jest bardzo słodkie. Istnieje piosenka chwały gopi i ich Pana. Ta chwała odnosi się do tego czasu. Jednak z powodu niewiedzy, kim On jest, oni pomieszali wszystkich i stworzyli zamieszanie. Ojciec siada tutaj i wyjaśnia historię i geografię świata. Ludzie znają tylko te lądy. Oni nie wiedzą, kto władał w złotym wieku ani też jak długo to trwało. Oni nie wiedzą tego, ponieważ powiedzieli, że czas trwania cyklu wynosi setki tysięcy lat. Oni są w całkowitej ciemności. Ojciec teraz przychodzi i przekazuje wam wiedzę cyklu świata. Znając to stajecie się znawcami trzech aspektów czasu. Stajecie się trinetri (tymi z trzecim okiem). To jest nauka. Ojciec osobiście mówi: Przychodzę w zbieżnym wieku każdego cyklu, aby uczynić was najwznioślejszymi ludzkimi istotami. Stajecie się tacy w kolejności. To dzięki nauce zdobywacie pozycję. Rozumiecie, że uczy was nieograniczony Ojciec. Ludzie mówią, że Bóg nie posiada żadnego imienia ani formy i że On jest w kamieniach i kamyczkach. Tak wiele różnych rzeczy oni mówią o Nim. Oni pokazali boginie z tak wieloma rękami. Rawan jest przedstawiany z dziesięcioma głowami. Dzieci, to powinno wejść do waszych serc, że Ojciec wszystkich nas dusz uczy nas. On czyni nas czystymi. Dlatego tak wiele szczęścia powinniście mieć wewnętrznie! Jednak to szczęście pojawi się jedynie, gdy staniecie się miłosierni, będziecie wnosić korzyść każdemu i będziecie czynić ich szczęśliwymi. Oho! Baba czyni nas cesarzami świata. Królowie, królowe i poddani, wszyscy staną się panami świata. Tam nie ma żadnych doradców. Teraz nie ma żadnych królów, wszędzie są doradcy. Obecnie jest to władanie ludzi nad ludźmi. To powinno wciąż na nowo wchodzić do waszych intelektów, czego nieograniczony Ojciec was uczy. Ci, którzy studiują bardzo dobrze, przybędą pierwsi i osiągną wysoką pozycję. W jaki sposób Lakszmi i Narajan stali się bogaci? Co oni uczynili? Jeżeli na ścieżce czczenia ludzie są bogaci, jest zrozumiane, że oni musieli wykonać pewne wzniosłe czyny. Ludzie dają dary i wykonują charytatywność w imię Boga. Oni wierzą, że w zwrocie za to otrzymają bardzo dużo. Dlatego staną się bogaci w następnych życiach. Jednak oni dają pośrednio, poprzez co otrzymują tymczasowy zwrot. Ojciec teraz przybył do was bezpośrednio. Każdy Go pamięta: Przyjdź i oczyść nas. Oni nie mówią: Przybądź i daj nam wiedzę i uczyń nas takimi jak Lakszmi i Narajan. Intelekty ludzkich istot pamiętaj Krisznę. Stali się nieszczęśliwi, ponieważ nie znają Ojca. Ojciec teraz czyni was tymi, którzy należą do boskiego społeczeństwa. Wy pierwsi pójdziecie do rejonu spokoju a następnie przyjdziecie do ziemi szczęścia. Ojciec teraz wyjaśnia wszystko bardzo jasno. Pomimo, że oni słuchają to jest tak, jak gdyby nie słyszeli. Oni nie zmienili się z posiadających kamienne intelekty w posiadających czyste intelekty. Przez cały dzień powinniście być w pamiętaniu Baby. Żona ma tak wiele miłości do męża, że ona umarłaby dla niego. Tutaj wy wszyscy jesteście dziećmi. Jednak wszyscy jesteście w kolejności. Rozumiecie, że wciąż na nowo zapominacie nieograniczonego Ojca. Ojciec mówi: Pamiętając Mnie twoje grzechy zostaną usunięte. Jednak wciąż zapominacie. Oho! Dlaczego zapominacie takiego Ojca, który czyni was panami świata? Sztormy Mai przyjdą, ale wy musicie nadal czynić wysiłek. Pamiętajcie Ojca a otrzymacie swoje dziedzictwo. Wszyscy stajecie się bóstwami, mieszkańcami nieba. Jednak niektórzy z was będą musieli doświadczyć kary następnie oni również staną się bóstwami, ale ich pozycja będzie niska. Wszystkie te aspekty są nowe. Tylko, kiedy pamiętacie Ojca i Nauczyciela wasza uwaga może być przyciągnięta do tych aspektów. Wy zapominacie nawet Nauczyciela. Ojciec mówi: Te studia będą trwać tak długo, jak długo Ja tutaj jestem, aż do czasu zniszczenia i aż do tego momentu, kiedy wszystko zostanie poświęcone w tym ofiarnym ogniu. Powiedzielibyście, że On nauczył wszystkiego, więc czego więcej mógłby On uczyć? Baba mówi: Nowe punkty wciąż się pojawiają. Stajecie się szczęśliwi słuchając ich. Dlatego uczcie się bardzo dobrze i przenieście wszystko, tak jak uczynił to Sudama. To również jest wielki interes (biznes). Baba był bardzo szczodry w swoim biznesie. On rozdawał jedną dziesiątą swojego dochodu. Nawet, pomimo że mógł nie mieć zysku, nadal czuł, że najpierw musi przekazać dar. Oni mówili do niego: Jeżeli inni zobaczyliby, że dajesz tak szczodrze, każdy zostałby zainspirowany, aby uczynić to samo i wielu mogłoby odnieść korzyść. Tamto to ścieżka czczenia. Tutaj wszystko zostało przekazane Ojcu. „Baba zabierz wszystko”. Ojciec mówi: Ja daję wam królestwo całego świata. Baba miał wizję zniszczenia, jak również wizję postaci z czteroma rękami. W tamtym czasie ja rozumiałem, że mam stać się panem świata. Baba wszedł we mnie i pokazał mi sceny zniszczenia. To wszystko! Ten świat ma się skończyć. Dlaczego miałbym dalej prowadzić swój biznes? Wyrzeknijcie się tej oślej pracy. Ja mam otrzymać królestwo. Ojciec teraz wyjaśnia, że ten stary świat zostanie zniszczony. Tak wiele wykonuje się wysiłku, aby obudzić was ze snu Kumbhakarny, ale wy wciąż nie budzicie się. Dzieci, dlatego macie pamiętać tylko jednego Ojca. Jeżeli dałeś wszystko Ojcu, wtedy z całą pewnością będziesz pamiętać Ojca. Dzieci, możecie pozostawać w pamiętaniu przez długi czas. Ten Baba ma tak wielką odpowiedzialność. Wiele wiadomości przychodzi od tych w niewoli. Baba troszczy się o to, że biedne matki są tak bardzo bite. Ich mężowie bardzo im dokuczają. Pomimo, że one zrozumiały, że to jest sztuka, co one w związku z tym mogą zrobić? Na niewinnych napadano również w poprzednim cyklu. Nowy świat musi zostać założony. Ojciec mówi: Ja wchodzę w ciało tego, na końcu ostatniego z jego wielu żyć. Tak więc z całą pewnością byliśmy piękni a teraz staliśmy się brzydcy. Ja zdobędę pierwsze miejsce. Pójdę i stanę się Kriszną. Kiedy widzę ten obraz uważam, że stanę się taki. Tak więc Ojciec wyjaśnia dzieciom bardzo jasno. Dzieci, teraz jest to wasze zadanie, aby zrozumieć to i wyjaśniać innym. Aćća.

Najsłodszym, umiłowanym, dawno zagubionym a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Jesteśmy gopami i gopi Ojca Gopi. Przebywaj w tym szczęściu i upojeniu. Zwróć się do wewnątrz i ubijaj ocean wiedzy i bądź nauczycielem takim jak Ojciec.

2. Stań się taki jak Sudama i przenieś wszystko, co posiadasz, a także ucz się bardzo dobrze. Weź swoje pełne dziedzictwo od Ojca, zanim nastąpi zniszczenie. Budź każdego ze snu Kumbhakarny.


Błogosławieństwo:
W każdym zadaniu używaj błogosławieństwa boskiego intelektu i bądź napełniony sukcesem, poprzez stawanie się trikaldarśi (znawcą trzech aspektów czasu).

Baba dał każdemu dziecku błogosławieństwo boskiego intelektu. Tylko poprzez boski intelekt możesz poznać Ojca. Możesz poznać jasno Ojca, siebie i trzy aspekty czasu, a także wpajać wszystkie potęgi. Dusza z boskim intelekte przede wszystkim zna trzy aspekty czasu każdej myśli, przed włożeniem jej w słowa, czy też, w czyn. Przeszłość i przyszłość dla takiej duszy jest tak jasna jak teraźniejszość. Ponieważ dusze o boskich intelektach znają trzy aspekty czasu, zawsze są napełnione sukcesem.

Hasło:
Tylko ci, którzy wpajają sobie kompletną czystość, mogą doświadczyć najwyższej błogości.