15.04.19           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, jeden Ojciec jest Dawcą Zbawienia dla Wszystkich. Nikt inny nie może służyć tak altruistycznie jak Ojciec.

Pytanie:
Jaki wysiłek musi czynić Ojciec, aby ustanowić nowy świat?

Odpowiedź:
On stara się, aby dusze, które są grzesznikami takimi jak Adżamil, uczynić godnymi czci bóstwami takimi jak Lakszmi i Narajan. Dzieci, Ojciec czyni wysiłek, aby uczynić was bóstwami. Cała reszta dusz wróci do rejonu spokoju. Każdy ma wyrównać swoje karmiczne konta, stać się godnym i powrócić do domu.

Piosenka:
Zabierz nas z tej ziemi grzechu do miejsca wygody i odpoczynku.

Om śanti.
Najsłodsze, duchowe dzieci usłyszały piosenkę. Dzieci, wiecie, że ten świat jest światem grzechu, a nowy świat jest światem dobroczynności. Tam nie ma grzechu. Tamten jest królestwem Ramy, a ten jest królestwem Rawana. W królestwie Rawana każdy jest nieczysty i nieszczęśliwy i dlatego ludzie wołają: O, Oczyścicielu, przyjdź i oczyść nas! Ludzie ze wszystkich religii wzywają: O Boże Ojcze! Przyjdź i uwolnij nas. Stań się naszym Przewodnikiem! To znaczy, że gdy Ojciec przychodzi, zabiera z powrotem ze Sobą wszystkie dusze ze wszystkich religii, które są na świecie. Obecnie wszyscy są w królestwie Rawana. On zabiera dusze ze wszystkich religii z powrotem do rejonu spokoju. Każdy musi być zniszczony. Ojciec przychodzi tutaj i czyni dzieci godnymi lądu szczęścia. On wnosi każdemu korzyść. Dlatego On jeden jest nazywany Dawcą Zbawienia, Dobroczyńcą Wszystkich. Ojciec mówi: Teraz macie powrócić do domu. Ludzie ze wszystkich religii muszą pójść do rejonu ciszy, rejonu nirwany (poza dźwiękiem), w którym wszystkie dusze przebywają w ciszy. Nieograniczony Ojciec, który jest Stwórcą, przychodzi i daje każdemu wyzwolenie i wyzwolenie w życiu. Powinna więc być śpiewana chwała jednego Boga, Ojca. Powinien być pamiętany Ten, który przychodzi i służy każdemu. Sam Ojciec wyjaśnia: Jestem Mieszkańcem najwyższej siedziby, odległego rejonu. Oryginalna, wieczna religia bóstw, która istniała na samym początku, już nie istnieje i dlatego ludzie Mnie wzywają. Dzieci, przychodzę i zabieram was wszystkie z powrotem do domu. Nie ma żadnej religii hinduskiej. W rzeczywistości jest to prawdziwa religia bóstw, ale ponieważ ludzie są nieczyści, nazywają siebie hindusami zamiast bóstwami. Nikt nie założył religii hinduskiej. Gita jest klejnotem wśród wszystkich pism. Ona jest wypowiedziana przez Boga. Tylko Jeden jest zwany Bogiem; Bogiem, Ojcem. Śri Kriszna, Lakszmi i Narajan nie mogą być zwani Bogiem, Ojcem ani Oczyścicielem. Oni są królem i królową. Kto ich takimi uczynił? Ojciec. Ojciec przede wszystkim stwarza nowy świat, a ten staje się jego panem. Jak on stał się taki? Żadna ludzka istota nie wie o tym. Bardzo bogaci ludzie budują wielkie świątynie itp. Powinniście zapytać ich: W jaki sposób oni (Lakszmi i Narajan) zdobyli królestwo w tamtym świecie? W jaki sposób stali się panami? Nikt nie będzie umiał wam odpowiedzieć. Jakie czyny wykonali, że otrzymali taki owoc? Ojciec teraz wyjaśnia: Zapomnieliście swoją religię. Każdy został nawrócony na inną religię, ponieważ nie zna oryginalnej, wiecznej religii bóstw. Teraz ludzie powrócą do swojej religii. Ci, którzy należą do oryginalnej, wiecznej religii wrócą do niej. Ci, którzy należą do religii chrześcijańskiej, znowu powrócą do religii chrześcijańskiej. Sadzona jest sadzonka oryginalnej, wiecznej religii bóstw. Do jakiej religii ktoś należy, do takiej ma powrócić. To jest drzewo i ono ma trzy konary, a potem one się rozchodzą. Nikt inny nie może dać wam tej wiedzy. Ojciec teraz mówi: Macie powrócić do swojej religii. Niektórzy mówią: Pójdę do religii sanjasinów. Jestem wyznawcą Rama-Kriszny Paramhansy. Tamci są ze ścieżki izolacji, a wy należycie do ścieżki rodzinnej. W jaki sposób ci ze ścieżki rodzinnej stają się naśladowcami tych ze ścieżki izolacji? Najpierw, na ścieżce rodzinnej byliście czyści. Potem przez Rawana staliście się nieczyści. Ojciec wyjaśnia to. Należycie do rodzinnego aśramu. Musieliście czcić. Ojciec przychodzi i jako owoc waszego czczenia daje wam zbawienie. Jest powiedzenie: Religia jest mocą. Ojciec zakłada religię. Stajecie się panami całego świata. Otrzymujecie od Ojca wielką moc. Ojciec, Wszechmocny Autorytet przychodzi i tylko On zbawia każdego. Nikt inny nie może dawać zbawienia i otrzymywać zbawienia. Tutaj stale odbywa się ekspansja. Nikt nie może powrócić do domu. Ojciec mówi: Jestem Sługą tych ze wszystkich religii. Przychodzę i daję każdemu zbawienie. O złotym wieku mówi się jako o zbawieniu. Wyzwolenie jest w rejonie spokoju, a więc które miejsce jest najwyższe? Ojciec mówi: O, dusze, wszystkie jesteście braćmi. Wszystkie otrzymacie dziedzictwo od Ojca. Przychodzę i czynię każdego godnym powrotu do jego sekcji. Jeśli dusze nie staną się godne, będą musiały otrzymać karę. Karmiczne konta muszą być wyrównane i wtedy dusze mogą powrócić do domu. Tamten to rejon spokoju, a ten jest ziemią szczęścia. Ojciec mówi: Przychodzę i ustanawiam nowy świat. Dlatego macie czynić wysiłek. Przychodzę i czynię bóstwami dusze, które są takimi całkowitymi grzesznikami jak Adżamil. Odkąd zeszliście na ścieżkę grzechu, stale schodziliście po schodach życia. Te schody 84 żyć są schodami do schodzenia. Z satopradhan przechodzicie przez stany sato, radżo i tamo, a teraz jest zbieżny wiek. Ojciec mówi: Przychodzę tylko raz. Nie wchodzę w ciało Abrahama czy Buddhy. Przychodzę w najbardziej pomyślnym zbieżnym wieku. Teraz mówi się: Naśladuj Ojca. Ojciec mówi: Dusze, wy wszystkie macie naśladować Mnie. Stale pamiętajcie tylko Mnie, a wasze grzechy będą usunięte w ogniu jogi. To jest zwane ogniem jogi. Jesteście prawdziwymi braminami. Schodzicie ze stosu żądzy i siadacie na stosie wiedzy. Tylko jeden Ojciec wyjaśnia to wszystko. Chrystus, Buddha i inni, wszyscy pamiętają tylko Jednego, jednak nikt nie zna Go dokładnie. Teraz staliście się teistami. Teraz dzięki Ojcu poznaliście Stwórcę i stworzenie. Wszyscy riszi i muni mówili „Neti, neti” (ani to ani tamto). Niebo jest lądem prawdy, gdzie nie ma nawet wzmianki o cierpieniu. Tutaj jest bardzo dużo cierpienia i życie jest bardzo krótkie. Życie bóstw jest bardzo długie. One są czystymi joginami. Tutaj są nieczyści bhoginowie (ci, którzy oddają się zmysłowym przyjemnościom). Gdy schodzicie po schodach życia, wasze życia stają się krótsze. Stale zachodzi także nagła śmierć. Ojciec czyni was takimi, że przez 21 żyć nigdy nie będziecie chorzy. Otrzymujecie swoje dziedzictwo od takiego Ojca. Dusze, powinnyście stać się tak samo rozsądne. Baba daje wam takie dziedzictwo, że tam nie będziecie doświadczać żadnego cierpienia. Wasz płacz i krzyk skończy się. Wszyscy jesteście aktorami. Dusze pozostawiają jedno ciało i biorą następne. To także jest sztuka życia. Baba wyjaśnia wam filozofię czynu, neutralnego czynu i grzesznego czynu. Dusza Kriszny doświadcza 84 wcieleń i teraz na końcu słucha tej samej wiedzy. Zostało zapamiętane stwierdzenie „dzień i noc Brahmy”. Dzień i noc Brahmy są także dniem i nocą braminów. Wasz dzień teraz nadchodzi. Mówi się o Maha Śiw Ratri. Noc czczenia teraz się kończy. Teraz jest świt wiedzy. Teraz jest zbieżny wiek. Teraz jeszcze raz stajecie się mieszkańcami nieba. Błądziliście ciemną nocą, wytarliście czoła i zużyliście całe swoje bogactwo. Ojciec teraz mówi: Przyszedłem, aby zabrać was do rejonu spokoju i ziemi szczęścia. Byliście mieszkańcami ziemi szczęścia. Przechodząc przez 84 wcielenia przybyliście do lądu cierpienia i teraz znowu wzywacie: Baba, przybądź do tego starego świata. To nie jest wasz świat. Wy teraz zakładacie własny świat dzięki potędze jogi. Teraz macie stać się podwójnie bez przemocy. Nie wolno wam używać ani miecza żądzy, ani też nie wolno wam walczyć i kłócić się. Ojciec mówi: Przychodzę co każde 5000 lat. Ten cykl trwa 5000 lat, a nie setki tysięcy lat. Gdyby trwał setki tysięcy lat, populacja byłaby dużo większa. Ludzie stale kłamią i dlatego Ojciec mówi: Przychodzę w każdym cyklu. Ja także mam rolę w sztuce życia. Nie mogę zrobić niczego, czego nie ma w Mojej roli. Ja także jestem w więzach sztuki życia. Przychodzę we właściwym dla Mnie czasie. Manmanabhaw! Jednak nikt nie zna znaczenia tego. Ojciec mówi: Wyrzeknijcie się wszystkich religii ciała, stale pamiętajcie tylko Mnie i wszyscy staniecie się znowu czyści. Dzieci, stale czyńcie wysiłek, aby pamiętać Ojca. To jest Światowy Uniwersytet Duchowy. Żaden uniwersytet nie może być taki jak ten. Bóg, Ojciec przychodzi tutaj i zmienia cały świat. On zmienia piekło w niebo, w którym potem władacie. Ojciec teraz mówi: Pamiętaj Mnie i zmienisz się z tamopradhan w satopradhan. To jest fortunny pojazd Baby, w który wchodzi Ojciec. Nikt nie wie o narodzinach Śiwy. Oni tylko mówią, że Bóg jest poza imieniem i postacią. Och! Ale nic nie może być poza imieniem i postacią. Mówi się: To jest niebo. A więc to jest nazwa. Nawet pomimo że to jest tylko pusta przestrzeń, tak jest to nazywane. Imię Ojca to Dobroczyńca. Potem, na ścieżce czczenia nadawanych jest Mu dużo imion. On także jest nazywany Babulnath (Pan Kolców). On przychodzi, uwalnia was od miecza żądzy i czyni was czystymi. Ludzie ze ścieżki izolacji wierzą, że pierwiastek brahm jest Bogiem i pamiętają tylko to. Nazywają siebie joginami, którzy mają jogę z pierwiastkiem brahm lub pierwiastkiem światła. Jednak, tamto to jest miejsce zamieszkania, które nazywa się Brahmandem. Oni uważają je za Boga. Wierzą, że scalą się z nim. To znaczy, że czynią dusze zniszczalnymi. Ojciec mówi: Przychodzę osobiście i zbawiam wszystkich. Dlatego narodziny Śiwy warte są diamentów, a narodziny wszystkich innych warte są łusek. Sam Śiw Baba zbawia każdego, więc jest On taki jak diament. On Sam zabiera was do złotego wieku. Tylko Ojciec przychodzi i uczy was tej wiedzy, dzięki której stajecie się bóstwami. Ta wiedza potem zaniknie. Lakszmi i Narajan nie mają wiedzy o Stwórcy i stworzeniu. Dzieci, usłyszałyście piosenkę. Mówi się: Zabierz nas do miejsca, w którym jest spokój i wygoda. Tamten to rejon spokoju, a potem jest ziemia szczęścia. Nie ma tam nagłej śmierci. Dzieci, Ojciec przyszedł, aby zabrać was do świata szczęścia i wygody. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi namaste duchowym dzieciom.

Lekcja wieczorna
Teraz znowu są tworzone wasze dynastie słońca i księżyca. Nikt inny nie może tak dużo wiedzieć ani stać się tak czystymi jak wy. Gdy ludzie usłyszą, że Ojciec przybył, zaczną Go pamiętać. Zobaczycie to wszystko w miarę swojego postępu. Setki tysięcy i miliony zaczną to rozumieć. Taka będzie atmosfera. W czasie wojny, na końcu, każdy straci nadzieję. Każdy będzie dotknięty. Wasz głos także się rozprzestrzeni. Ustanawiane jest niebo, ale także dla każdego gotowa jest śmierć. Stanie się tak, że nie będzie nawet czasu, aby się zakrztusić. W miarę waszego postępu wielu tutaj bardzo dużo zrozumie. Nie będzie tak, że wszyscy z was (którzy są teraz) będą tutaj w tym czasie. Niektórzy nawet umrą. Wtedy będą tutaj tylko ci, którzy byli w poprzednim cyklu (w tym czasie). Wtedy wszyscy będziecie w pamiętaniu jednego Ojca. Hałas także zmniejszy się. Wtedy stale będziecie uważać siebie za dusze i pamiętać Ojca. Będziecie obserwować to wszystko jak niezależni obserwatorzy. Będzie stale dużo klęsk powodujących cierpienie. Każdy dowie się, że ma nastąpić zniszczenie i że świat ma się zmienić. Rozsądek mówi, że zniszczenie będzie, gdy będą zrzucone bomby. Teraz ludzie stale mówią: Obiecajcie, że nie zrzucicie bomb. Jednak, to wszystko zostało wynalezione w celu zniszczenia. Dzieci, powinnyście być bardzo szczęśliwe. Wiecie, że stwarzany jest nowy świat. Rozumiecie, że tylko Ojciec zakłada nowy świat. Tam nie będzie nawet wzmianki o cierpieniu. Jest to zwane rajem. Tak jak wy macie wiarę, tak samo, w miarę waszego postępu wielu innych także będzie miało wiarę. Wydarzy się tak, że ci, którzy mają mieć doświadczenie, będą mieć dużo doświadczeń w miarę swojego postępu. Na końcu będziecie stale pozostawać na pielgrzymce pamiętania. Stale jeszcze jest dużo czasu. Jeżeli nie będziecie czynić pełnego wysiłku, wasze pozycje będą niższe. Dzięki wysiłkowi otrzymacie bardzo dobre pozycje. W tamtym czasie wasz stan będzie bardzo dobry. Będziecie także mieć wizje. Zniszczenie odbędzie się znowu, tak jak odbywało się w każdym cyklu. Ci, którzy mają wiarę i wiedzę o cyklu będą stale szczęśliwi. Aćća. Dobrej nocy duchowym dzieciom.

Esencja dla dharny:
1. Stań się podwójnie bez przemocy i zamień to piekło w niebo dzięki potędze jogi. Czyń wysiłek, aby stać się satopradhan z tamopradhan.

2. Naśladuj w pełni Ojca. Stań się prawdziwym braminem i spal swoje grzechy w ogniu jogi. Zabierz każdego ze stosu żądzy i posadź na stosie wiedzy.


Błogosławieństwo:
Bądź specjalną duszą, która ma wiedzę Alpha (Boga) i przyjmuje oryginalną religię czystości.

BapDada jest szczęśliwy, że każde z Jego dzieci jest specjalną duszą. Bez względu na to czy jest ono stare, niewykształcone, czy jest małym dzieckiem, młodzieńcem lub głową rodziny, w porównaniu ze światem jest ono specjalne. Na świecie ktoś może być wielkim politykiem, aktorem lub naukowcem, ale jeżeli nie zna Boga, to co on wie? Twój intelekt ma wiarę i mówisz z duchowym upojeniem, że inni mogą Go wciąż szukać, ale wy dotarliście do Niego. Żyjąc w rodzinie, zaadoptowałeś oryginalną religię czystości, a więc stałeś się czystą duszą, specjalną duszą.

Hasło:
Ci, którzy stale mają szczęśliwe serce są kochani przez siebie i przez każdego.