15.05.22    Avyakt Bapdada     Polish Murli     18.01.91    Om Shanti     Madhuban


Aby stać się dobroczyńcą świata, miej pełną świadomość wszystkiego i współdziałaj z każdym.


Dzisiaj Wszechmocny Ojciec jest zadowolony, widząc swoje dzieci, które są uosobieniem pamiętania. Dzieci z całego świata, z tej ziemi i z zagranicy, świętują Dzień Pamiętania. Dzisiaj Dzień Pamiętania przypomina wam, dzieci, o waszym brahmińskim życiu, to znaczy o waszym potężnym życiu, ponieważ razem z historią życia ojca Brahmy są też historie życia brahmińskich dzieci. Bezcielesny Ojciec stworzył brahminów poprzez cielesnego Brahmę i dopiero wtedy nastąpiło stworzenie niezniszczalnej jagji poprzez brahminów. Brahmini wraz z ojcem Brahmą stali się instrumentami założenia. Dlatego wraz z historią życia ojca Brahmy są także historie życia pierwszych brahminów. Zarówno Adi Dew Brahma, jak i pierwsi brahmini odgrywają ważną rolę w ustanowieniu yagji. Wieczny Ojciec stworzył pierwszych brahminów poprzez Brahmę, a adi brahmini następnie spowodowali ekspansję wielu innych brahminów. Właśnie ta historia założenia yagji przez ojca Brahmę jest opowiadana w tym Dniu Pamiętania. Nazywacie to Dniem Pamiętania, zatem, czy pamiętaliście tylko ojca Brahmę, czy także uświadomiliście sobie wszystkie aspekty, o których Ojciec przypomniał wam poprzez ojca Brahmę? O jakich aspektach i o ilu aspektach zostało wam przypomniane od początku aż do teraz? Czy je pamiętacie? Jeśli od amrit weli do nocy będziecie przypominać sobie wszystkie te rzeczy, o których przypomniał wam Ojciec, czy moglibyście zakończyć ich listę w ciągu jednego dnia? Lista jest długa, prawda? Nawet gdybyście świętowali tydzień pamiętania, to i tak byłoby dużo szczegółów, ponieważ wy nie tylko macie sobie wszystkie te rzeczy powtórzyć, ale także je zrealizować. Dlatego mówicie „uosobienie pamiętania”. Być uosobieniem tzn. doświadczać każdego rodzaju świadomości. Wy stajecie się uosobieniem świadomości, podczas gdy czciciele tylko o tym mówią. Więc jakiej świadomości doświadczyliście? Jest w tym wszystkim dużo ekspansji. Przedstawienie Ojca jest tak rozległe, a jednak dajecie jego esencję w pięciu aspektach (imię, forma, miejsce, co robi i kiedy to robi), w ten sam sposób ekspansję wszystkich rzeczy, które zostały wam przypomniane, przedstawiajcie w esencji pięciu aspektów. Od początku do teraz BapDada przypomniał wam tak wiele tytułów. Ile jest tytułów? Jest wielka ekspansja, prawda? Przypomnij sobie każdy tytuł, stań się jego uosobieniem i doświadcz go. Nie wolno ci tylko go powtarzać. Błogość stania się uosobieniem pamiętania jest unikalna i cudowna. Ojciec przypomina wam, dzieci, tytuł „Światło oczu”. Jesteście światłem oczu Baby. Co jest specjalnością oczu? Jakie jest zadanie oczu? Jaka jest potęga oczu? Doświadczcie tego wszystkiego, to znaczy stańcie się uosobieniem tej świadomości. W ten sposób stale doświadczajcie świadomości każdego tytułu. Ten został wam powiedziany tylko jako przykład. W ten sam sposób pomyślcie o „wzniosłej formie”. Ile aspektów tego możecie sobie przypomnieć? Ile form macie wy, brahmini? Jaka jest forma Ojca, taka jest również forma wasza, brahminów. Bądźcie świadomi wszystkich tych form. Stańcie się uosobieniem świadomości wszystkiego: tytułu, formy, cnót – wiecznych, oryginalnych i obecnych. Stańcie się uosobieniem świadomości wszystkich cnót brahmińskiego życia.

W ten sam sposób pomyślcie o swoich zadaniach. Staliście się instrumentami takich wzniosłych zadań. Niech wynurzy się świadomość wszystkich tych zadań. Piątym aspektem, o którym przypomniał wam BapDada, jest wasz oryginalny i wieczny dom. Dzięki świadomości swojego domu otrzymaliście siłę, aby wrócić do domu, otrzymaliście odwagę, aby stać się tymi, którzy mają prawo do królestwa, swojego własnego królestwa, a także uświadomiliście sobie sztukę prowadzenia szczęśliwego życia w brahmińskim świecie w obecnym zbieżnym wieku. Teraz bardzo dobrze znacie sztukę życia, prawda? Świat pędzi do przodu w sztuce umierania, podczas gdy wy, brahmini, fruniecie w życiu pełnym szczęścia i radości. Jest tak wielka różnica!

Dzień Pamiętania oznacza doświadczanie duchowego upojenia wszystkimi rodzajami świadomości. W tym Dniu Pamiętania nie używacie takich samych słów, jakich ludzie na świecie używają, nie mówicie „Nasz Brahma Baba był taki i taki, mówił to i to, zrobił to i to…”. Ludzie na świecie mówią „On był, on był” i rozprzestrzeniają fale smutku. Waszą, brahminów, specjalnością jest to, że wy mówicie „On nadal jest z nami” i doświadczacie jego towarzystwa. Macie tę specjalność. Wy nie mówicie, że ojciec Brahma odszedł. On obiecał pozostać z wami i powrócić z wami. Jeśli pierwsza dusza nie spełni swojej obietnicy, to kto inny spełni obietnicę? Po prostu zmieniła się forma i metoda służenia. Celem was wszystkich jest stanie się aniołami, które następnie stają się bóstwami. Ojciec Brahma stał się przykładem anielskiej formy. Utrzymanie was wszystkich, dzieci, nawet teraz odbywa się poprzez Brahmę. Dlatego jesteście nazywani Brahma Kumarami i Kumari. Czy rozumiecie znaczenie tego Dnia Pamiętania? Stale bądźcie zanurzeni w świadomości tego wszystkiego. To jest znane jako doświadczenie stawania się równym Ojcu. Wy, dusze, doświadczyłyście bycia równym Ojcu (Bap saman), ale ludzie przyjęli to słowo „saman” (równy) w znaczeniu „samana” (scalić się). Wy, dusze, nie scalacie się z Najwyższą Duszą, ale stajecie się równe Ojcu. Wszystkie dzieci osobiście przysłały specjalne pamiętanie z okazji Dnia Pamiętania. Wielu przywiozło miłość i pamiętanie jako posłannicy, ponieważ każdy mówi: przekaż moje specjalne pamiętanie. Zamiast pisać list pamiętania do każdego z was indywidualnie, Baba pisze do was ze swojego serca. Miłość serca każdego z was jest zanurzona w oczach BapDady i w Jego sercu; jest szczególnie zanurzona teraz.

BapDada także wynurzył tych, którzy szczególnie pamiętają Babę i daje im miłość i pamiętanie. Entuzjazm serca, szczera rozmowa i stan serca każdego z was dotarły do Baby, Pocieszyciela Serc. BapDada przypomina wam wszystkim, dzieci, tę świadomość: zawsze jesteście w sercu Baby, jesteście towarzyszami w służeniu, a wasz stan jest stanem stałego obserwatora. Tak więc flaga bycia zwycięzcą Mai będzie stale powiewać.

Niech lekcja „nic nowego" będzie zawsze obecna w świadomości wszystkich dzieci w każdej sytuacji. Brahmińskie życie oznacza, że nie może być znaku zapytania ani nawet wykrzyknika. Ile razy słyszeliście tę wiadomość? (Wiadomość, że gdzieś jest wojna.) Czy ta wiadomość jest nowa? Nie. Brahmińskie życie oznacza, że kiedy słyszysz jakąś wiadomość, pozostajesz potężny w świadomości poprzedniego cyklu. Cokolwiek ma się wydarzyć, wydarzy się, dlatego nie możecie zadawać pytania „Co się stanie?” Wy jesteście trikaldarszi; znacie początek, środek i koniec dramatu. Czy możecie więc nie znać teraźniejszości? Nie boicie się, prawda? W brahmińskim życiu jest korzyść na każdym kroku. Nie ma się czego bać. Zadaniem was wszystkich jest dawanie niespokojnym duszom promieni spokoju waszą potęgą spokoju. Oni są waszymi braćmi i siostrami, a więc ze zrozumieniem, że są waszą Bożą rodziną, współdziałajcie z nimi. W jakim stopniu oni idą naprzód, w takim stopniu wasza joga, dusz joginów, da im współdziałanie spokoju. Stwarzajcie na to specjalny czas i współdziałajcie z nimi spokojem. To jest wasze, brahmińskich dusz, zadanie. Aćća.

Wzniosłym duszom które są uosobieniem wszystkich rodzajów świadomości; duszom, które mają cel i kwalifikacje, by stać się równymi Ojcu; bliskim duszom, które stale doświadczają, że są z Ojcem; tym, którzy z łatwością wprowadzają w życie lekcję „Nic nowego”; tym, którzy stają się dobroczyńcami świata i współdziałają z duszami świata; takim stale zwycięskim duszom, BapDady miłość, pamiętanie i namaste.

Awjakt BapDada spotyka się z Dadi:

W różańcu pierwszych brahminów, tak jak Ojciec Brahma, pierwsi brahmini też stali się instrumentami. Pierwsi brahmini mają wielkie znaczenie. Jest założenie, utrzymanie i przekształcenie. Słowo „zniszczenie” brzmi trochę oficjalne, a więc pierwsi brahmini mają specjalne role w zadaniu założenia, utrzymania i przekształcenia świata. Wy macie te role, prawda? Szakti są czczone z wielkim splendorem. Bezcielesny Ojciec i ojciec Brahma nie są czczeni z tak wielkim splendorem. Świątynia Brahmy jest bardzo incognito, ale Armia Szakti jest dobrze znana w bhakti. Dlatego wy, specjalne dzieci, macie role na scenie do końca. Rola Brahmy jest incognito – forma awjakt oznacza również incognito. On przygotował brahminów, a potem jego rola stała się incognito. Saraswati też jest pokazywana w sposób incognito, ponieważ jej rola w dramacie trwa w sposób incognito. To dobrze. Dusze pierwszych brahminów są bliskie sobie nawzajem i są potężne. (Do Dadi Janki) Twoje ciało nie jest słabe, jest potężne. To był tylko pretekst, żeby dać ci trochę odpoczynku w międzyczasie; to nic poważnego. Zazwyczaj nie odpoczywasz. Coś staje się powodem do odpoczynku. Wszyscy macie dużo miłości do swoich Dadi, prawda? Tak samo jak Ojca, kochacie również pierwsze instrumenty brahmińskie. Tak więc błogosławieństwa miłości i czyste życzenia was wszystkich utrzymują pierwszych brahminów w zdrowiu. To dobrze.

Otrzymałyście dobrą rolę służenia poprzez ciszę. Tak wiele dusz jest niespokojnych. One tak bardzo się modlą. Dacie im coś, prawda? Ludzie idą do bogiń i proszą o siłę, prawda? Waszym, specjalnych dusz, zadaniem jest dać im siłę, czyż nie tak? Z każdym dniem będą doświadczać, że skądś docierają do nich promienie spokoju. Będą ich wtedy szukać. Wzrok wszystkich skieruje się wtedy w stronę Bharatu. Aćća.

Grupa 1:

Czy doświadczacie, że jesteście duszami, które stają się zwycięskie dzięki wiernym intelektom? Czy stale macie nie do zachwiania wiarę? Czy może czasem ona się chwieje? Oznaką posiadania intelektu z wiarą jest to, że będziecie doświadczać zwycięstwa w każdym zadaniu, czy to światowym, czy duchowym. Bez względu na to, jak zwyczajne może być działanie, taka dusza z całą pewnością ma prawo do osiągnięcia zwycięstwa w tym, ponieważ specjalnym wrodzonym prawem brahmińskiego życia jest zwycięstwo. Taka dusza nie będzie zniechęcona żadnym zadaniem, ponieważ ma wiarę, że zwycięstwo jest jej wrodzonym prawem. Czy jesteście upojeni posiadaniem takiego prawa? Jeśli ktoś, czyim Towarzyszem jest Bóg, nie odnosi zwycięstwa, to kto je odniesie? Memoriał poprzedniego cyklu jest pokazywany jako: Tam, gdzie jest Bóg, jest zwycięstwo. Mimo że pokazują tylko pięciu Pandawów, kto był zwycięski? Bóg jest z wami, a ponieważ byliście zwycięscy w memoriale poprzedniego cyklu, będziecie zwycięscy również teraz, prawda? W żadnym zadaniu nie powinniście mieć myśli: Czy to się stanie, czy nie? Będzie zwycięstwo, czy nie? To pytanie nie może powstać. Ci, którzy mają towarzystwo Ojca, nigdy nie mogą być pokonani. To jest ustalone na każdy cykl. Nikt nie może zmienić tego przeznaczenia. Taka zdecydowana wiara sprawi, że stale będziecie frunąć naprzód. Stale tańczcie i śpiewajcie w szczęściu swojego zwycięstwa.

Grupa 2:

Czy stale doświadczacie, że jesteście fortunnymi dziećmi Dawcy Fortuny? Jesteście stukrotnie fortunni czy wiele milionów razy fortunni? Ci, którzy mają taką wzniosłą fortunę, będą stale radośni, ponieważ fortunnym duszom niczego nie brakuje. Tam, gdzie są wszystkie osiągnięcia, jesteście stale radośni. Nawet jeśli ktoś wygrywa na ograniczonej loterii, jego twarz pokazuje, że coś osiągnął. Jaki więc będzie ktoś, kto uzyskał wielomilionową fortunę? Stale radosny. Bądźcie tak radośni, aby każdy, kto was zobaczy, zapytał, co osiągnęliście. Im dalej posuniecie się naprzód w swoich wysiłkach, tym mniejsza będzie potrzeba, by mówić. Wasze twarze powiedzą, że znaleźliście coś, ponieważ twarz jest lustrem. W lustrze można zobaczyć, jakie coś jest. Niech wasze twarze działają jak lustra. Tak wiele dusz musi otrzymać posłannictwo, że nie będzie czasu, abyście usiedli i przekazywali im wiedzę. Czas będzie stawać się coraz bardziej delikatny, więc nie będziecie mieć czasu, by cokolwiek przekazać. Jak będziecie służyć? Swoimi twarzami, tak jak wykonujecie usługę poprzez obrazy w muzeach. Ludzie są pod wrażeniem, gdy widzą obrazy. Wy, żywe obrazy, powinniście stać się instrumentami usługi. Czy wy, obrazy, jesteście gotowi? Jeśli takie żywe obrazy staną się gotowe, rozlegnie się głośny dźwięk. Chodząc, poruszając się i siedząc, zawsze miejcie świadomość, że jesteście żyjącymi obrazami. Wzrok wszystkich dusz świata spoczywa na was. Co jest najbardziej atrakcyjnym aspektem żywych obrazów? Stałe szczęście. Czy pozostajecie stale szczęśliwi, czy czasami jest pewne zamieszanie? Albo, kiedy powracacie do domu, mówicie „To się wydarzyło i dlatego moje szczęście zmniejszyło się”. Bez względu na to, co się wydarza, wasze szczęście nie powinno zanikać. Czy jesteście tak mocni? Czy zdacie nawet wyższy (trudniejszy) egzamin? BapDada wykonuje fotografię każdego i widzi, kto mówi „tak”. Nie mówcie później „Ja tylko tak wtedy powiedziałem”. W rzeczywistości nic nie jest wielką rzeczą dla tych, którzy są tak jak Ojciec wszechmocnymi autorytetami. Po drugie, macie wiarę, że zwycięstwo jest dla was zagwarantowane. Dlatego to nie jest wielka rzecz. Każda potęga stanie się pomocnikiem tych, którzy mają skarby wszystkich potęg pod swoimi rozkazami. Tylko ten, kto wydaje rozkaz, musi mieć odwagę. A więc, czy wiecie, jak wydać rozkaz, czy wiecie, jak wykonać rozkaz? Nie wykonujecie czasami rozkazów Mai, prawda? Nie jest tak, że sytuacja powstaje i kończy się, a wy wtedy myślicie, że gdybyście zrobili coś w taki sposób, to byłoby dobre, prawda? Tak nie jest, prawda? Czy używacie wszystkich potęg we właściwym czasie, czy one przybywają trochę później? Jeśli jesteś umocniony na miejscu wszechmocnego autorytetu, takiego jak Ojciec, nie jest możliwe, by któraś z potęg nie była ci posłuszna. Jeśli wstajesz ze swojego miejsca i wtedy wydajesz rozkaz, potęgi nie są ci posłuszne. W świecie również, kiedy ktoś wydaje rozkaz i nie ma autorytetu swojej pozycji, nikt nie jest posłuszny. Jeśli jakaś potęga nie jest posłuszna twojemu rozkazowi, to z całą pewnością straciłeś autorytet swojej pozycji. Tak więc, stale zasiadaj na miejscu wszechmocnego autorytetu, takiego jak Ojciec. Bądźcie stale nie do zachwiania i nie do poruszenia; nie bądźcie tymi, którzy się chwieją. BapDada mówi: Nawet jeśli pozostawiasz swoje ciało, twoje szczęście nie powinno cię opuścić. Dla takiej duszy pieniądze są niczym. Dla tych, którzy posiadają skarb szczęścia, nic nie jest wielką rzeczą, a współdziałające dzieci, które są sługami, zawsze mają towarzystwo BapDady. Kiedy dziecko jest z Ojcem, nic nie jest trudne. Dlatego nie ma się czego bać. Ojciec siedzi tutaj, a więc o co dziecko ma się martwić? Ojciec jest pełen wszystkich skarbów. Dzieci, wy musicie być utrzymywane wszelkimi środkami, dlatego bądźcie wolne od trosk. Wy ustanawiacie ląd szczęścia w lądzie cierpienia, dlatego będzie pewne zaburzenie w lądzie cierpienia. W porze gorącej jest gorąco, czyż nie tak? Jednak dzieci Ojca są zawsze bezpieczne, ponieważ mają towarzystwo Ojca.

Posłannictwo dla wszystkich dzieci:

Miłość i pamiętanie dla wszystkich dzieci, które wykonują tapasję. Popatrzcie dzieci, kiedy słyszycie wiadomości o obecnym czasie, oglądacie tę sztukę, znajdując się na najwyższych miejscach niezależnych obserwatorów i na tronach wolnych od trosk cesarzy, czyż nie? W tym brahmińskim życiu myśl strachu nie może pojawić się nawet w waszych snach. W tym roku tapasji jest tylko podsycanie ognia stałej miłości, aby stworzyć postawę nieograniczonego braku zainteresowania. Mieliście myśl, by stać się kompletnym, tak samo jak Ojciec, to znaczy, że stworzyliście plan, aby podnieść flagę zwycięstwa. Dlatego, z drugiej strony, zaburzenie związane z zakończeniem jest również ustalone i wydarzy się w tym samym czasie, prawda? Próby są sposobem na zakończenie rolki dramatu. Zatem, nic nowego!

Zgodnie z obecnymi okolicznościami, jeśli są trudności w przemieszczaniu się lub w uzyskaniu czegoś, niech nie będzie walki w waszych umysłach. Gdziekolwiek znajdziecie się w jakiejś sytuacji, zawsze jedzcie toli „szczęśliwego serca” (dilkhush). Zawsze bądźcie szczęśliwi i fruwajcie jak anioły. Wraz z tym, niech w tym czasie w każdym ośrodku trwa specjalny program tapasji. Niezależnie od tego, ile czasu ktoś jest w stanie na to przeznaczyć, współdziałajcie swoją ciszą. Aćća.

Błogosławieństwo:
Bądź stale zajęty wykonywaniem usługi w każdej chwili jako dobroczyńca świata pełen wszystkich skarbów.

Dusze, które są instrumentami dla korzyści świata, są przede wszystkim pełne wszystkich skarbów. Jeśli chodzi o skarb wiedzy, mają pełną wiedzę. Niech niczego nie brakuje; wówczas powie się, że jesteś pełen. Niektórzy mają pełen skarb, ale nie są w stanie używać go w czasie potrzeby. Następnie, po tym, jak czas używania minął, myślą o tym. Tego nie nazwie się byciem pełnym. Dusze dobroczyńców świata są stale zajęte służeniem, w każdej chwili, w swoich myślach, słowach, czynach, związkach i kontaktach.

Hasło:
Kiedy uczynisz swoją naturę naturą wiedzy i jogi, każde twoje działanie będzie naturalnie wzniosłe i juktijukt.

Uwaga: Dzisiaj jest trzecia niedziela, Światowa Medytacja, i wszyscy radża jogini, bracia i siostry wykonujący tapasję, będą praktykować jogę od 18.30 do 19.30. Bądźcie stabilni w świadomości swojej formy przodka, siedząc u korzeni drzewa kalpy, dając dar potężnej jogi całemu drzewu i dając boskie utrzymanie swojej dynastii.