15.06.22           Morning Polish Murli            Om Shanti           BapDada Madhuban


Esencja:
Słodkie dzieci, teraz jest to czas emerytury dla was wszystkich. Teraz musicie powrócić do domu. Dlatego pamiętajcie Ojca i dom. Stańcie się czyste i zakończcie wszystkie wasze konta.

Pytanie:
Dzieci, jaką cierpliwość Ojciec wam daje?

Odpowiedź:
Dzieci, będzie wiele rodzajów przeszkód w tym ofiarnym ogniu wiedzy Rudry. Jednak musicie być cierpliwe. Kiedy wasz wpływ wzrośnie, niezliczona ilość ludzi przyjdzie i oni wszyscy pochylą przed wami swoje głowy. Więzy tych, którzy są w niewoli skończą się. Im bardziej pamiętacie Ojca tym bardziej wasze więzy będą przerywane, a wy staniecie się zwycięzcami nad grzesznymi czynami.

Piosenka:
Nikt nie jest tak unikalny jak Niewinny Pan.

Om śanti.
Ten tytuł, Bholanat (Niewinnym Panem), zawsze odnosi się do Śiwy. Teraz jasno zrozumieliście różnicę pomiędzy Śiwą a Śankarem. Śiwa zamieszkuje w najwyższym, bezcielesnym rejonie, a Śankar jest mieszkańcem subtelnego rejonu. W jaki sposób więc on mógłby być zwany Bogiem? Tylko jeden Ojciec przebywa w najwyższym miejscu. Następnie na niższym piętrze zamieszkują trzy bóstwa. Ojciec jest Najwyższy ze wszystkich; jest Bezcielesny. Śankar jest subtelny. Śiwa jest Niewinnym Panem, Oceanem Wiedzy. Nie możecie nazwać Śankara Oceanem Wiedzy. Dzieci, teraz rozumiecie, że Śiw Baba, Niewinny Pan przyszedł, aby napełnić wasze fartuchy. On wyjaśnia znaczenie początku, środka i końca. Tajemnica Stwórcy i stworzenia jest bardzo prosta, jednak nawet wielcy mędrcy i święci nie znali tych prostych kwestii. Skoro ci, którzy byli radżoguni (średni poziom czystości) nie rozumieli tych aspektów, w takim razie w jaki sposób ci, którzy są tamoguni (nieczyści), mogliby rozumieć? Dzieci, teraz osobiście siedzicie przed Ojcem i On opowiada wam historię nieśmiertelności. Dzieci, wierzycie w to, że nasz Baba, Śiw Baba na pewno opowiada prawdziwą historię nieśmiertelności. Nie powinno być co do tego żadnej wątpliwości. Nie opowiada nam tego ludzka istota. Śiw Baba jest Niewinnym Panem. On mówi: Ja nie posiadam własnego ciała. Jestem bezcielesny i ludzie czczą Mnie, w Mojej bezcielesnej formie. Oni świętują narodziny Śiwy. Ojciec jest poza narodzinami i śmiercią; On jest Niewinnym Panem. On na pewno przyjdzie i napełni fartuch każdego. Dzieci, tylko wy rozumiecie, w jaki sposób On je napełnia. On napełnia wasze fartuchy niezniszczalnymi klejnotami wiedzy. To jest wiedza, którą Ocean Wiedzy wam przekazuje kiedy przychodzi. Jest tylko jedna Gita i nie ma wersetów w sanskrycie. Co niewinne kobiety mogłyby wiedzieć o sanskrycie? Niewinny Baba przychodzi tylko do nich. Kobiety są tylko zajęte pracą w domu, ale teraz chodzenie do pracy stało się dla nich modne. Dzieci, Baba teraz przyszedł i uczy was najwznioślejszej nauki. Ci, którzy zupełnie niczego nie studiowali, jako pierwsi otrzymują urnę nektaru wiedzy. W rzeczywistości wszyscy jesteście czcicielami i Sitami, a Rama przybył, aby wyzwolić wszystkie dusze z Lanki Rawana, to znaczy wyzwolić wszystkie dusze od cierpienia. Później powrócicie z Ojcem do domu. Gdzie indziej moglibyście pójść? Każdy pamięta dom i mówi: Pragniemy wyzwolenia od cierpienia. Dzieci, rozumiecie, że nikt nie może otrzymać wyzwolenia w środku dramatu. Każdy musi stać się tamopradan. Główny fundament spala się, sama religia zanika i tylko niektóre wizerunki wciąż pozostają. Jeżeli obrazy Lakszmi i Narajana zanikłyby, w jaki sposób moglibyśmy znaleźć ich memoriały? Wiecie, że bóstwa władały i że ich obrazy nadal istnieją. Dzieci, macie wyjaśniać to wszystko. Rozumiecie, że w dzieciństwie Lakszmi i Narajan są księżniczką i księciem, Radhe i Kriszną, a potem oni stają się cesarzem i cesarzową; stają się panami złotego wieku. Stopa bóstw nigdy nie może dotknąć tego nieczystego świata. Śri Kriszna jest księciem nieba (Waikunth). On nie mógłby przekazywać Gity. To tak ogromny błąd. Kriszna nie może być zwany Bogiem. On jest ludzką istotą, która należy do oryginalnej, boskiej religii. W rzeczywistości bóstwa Brahma, Wisznu i Śankar mieszkają w subtelnym rejonie, podczas gdy tutaj są ludzkie istoty. Ludzkie istoty nie mogą być zwane mieszkańcami subtelnego rejonu. Oni mówią: Pozdrowienia dla bóstwa Brahmy i pozdrowienia dla bóstwa Wisznu. Tamto to jest boska religia. Oni mówią o bogini Lakszmi i bogu Śri Narajanie. Ludzkie istoty biorą 84 wcielenia. Dzieci, teraz rozumiecie, że oryginalnie należałyście do boskiej religii; tamta religia daje wiele szczęścia. Nikt nie może powiedzieć: Dlaczego tam nie jesteśmy? Rozumiecie, że tam była tylko jedna, oryginalna, wieczna, boska religia, a reszta religii pojawia się później, w kolejności. Dzieci, możecie wyjaśniać to wszystko. To jest wieczna, z góry ustalona sztuka, a więc złoty wiek ma powtórnie nadejść. To wydarza się tylko w Bharacie, ponieważ Bharat jest wiecznym lądem i nigdy nie jest niszczony. To także macie wyjaśniać. Narodziny Ojca odbywają się tutaj. Jego narodziny są boskie. To nie są narodziny takie, jak narodziny ludzkiej istoty. Ojciec przybył, aby was stąd zabrać. Teraz po prostu pamiętaj Ojca i dom a wejdziesz do tamtego królestwa. Ten to jest diabelski Radżastan (ląd królów), a Ojciec zabiera was do boskiego Radżastanu. On nie sprawia wam żadnej trudności. Po prostu pamiętaj Ojca i dziedzictwo. Jest to mantra ciszy. Nie ma potrzeby by mówić coś ustami. Nie ma potrzeby by mówić coś wewnętrznie. Po prostu pamiętaj Ojca w milczeniu, siedząc w domu. Dzieci, które są w niewoli słuchają siedząc w domu. One nie są wolne na tyle, by mogły przybyć tutaj. Tak więc, pozostań w domu i próbuj żyć w czystości. Powiedz: Otrzymałam wskazówki we śnie, by stać się czystym. Śmierć jest teraz przed tobą. Wszyscy jesteście teraz na emeryturze. Na emeryturze ludzie nie ma żadnej myśli o występku. Ojciec mówi: Dla całego świata teraz jest czas emerytury. Każdy musi powrócić do domu. Dlatego pamiętaj dom. Następnie, macie powrócić do Bharatu. Wasze twarze są zwrócone w kierunku domu. Dzieci, nie macie żadnych innych trudności. To jest bardzo łatwe. Pamiętaj Śiw Babę nawet przygotowując posiłek w domu. Zazwyczaj kiedy żona gotuje jedzenie w domu, pamięta swojego męża. Ojciec mówi: Ten jest Mężem wszystkich mężów. Pamiętaj Jednego, od którego otrzymujesz dziedzictwo na 21 żyć. Aćća, jeżeli ktoś z was nie jest wolny, aby przybyć tutaj, niech zostanie w domu i po prostu pamięta Ojca i dziedzictwo. Masz znaleźć sposób na uwolnienie siebie. Możecie wziąć od Ojca pełne dziedzictwo. Stopniowo uwolnicie się. Tak, na pewno będą przeszkody stwarzane w ofiarnym ogniu wiedzy Rudry. Ostatecznie, kiedy wasz wpływ się rozszerzy, ludzie przyjdą i pokłonią się wam. Jednak, są także przeszkody, które przeszkadzają. Bądź cierpliwy; nie stawaj się niecierpliwy. Siedząc w domu wyjaśniaj tę jedną kwestię swojemu mężowi oraz swoim przyjaciołom, krewnym itp. Przekaż im wskazówki Ojca: Pamiętaj Mnie i bierz swoje dziedzictwo. Kriszna nie może tego powiedzieć. To Ojca macie pamiętać. Przedstawiajcie Ojca, aby wszyscy dowiedzieli się, że nasz Baba to Śiw Baba. Teraz możecie mieć bardzo dobre pamiętanie. Ta niewola itp. będą trwać jeszcze przez krótką chwilę. Później one wszystkie się skończą. Niektóre choroby są leczone natychmiast, podczas gdy inne trwają przez rok czy dwa lata. Tak więc tutaj jest tylko jedno rozwiązanie: Stale pamiętaj Ojca i wtedy wszystkie niewole się skończą. To dlatego masz mieć cierpliwość w każdej sytuacji. Ojciec mówi: Im więcej pamiętasz Mnie, tym więcej twoich grzechów będzie usuniętych i tym bardziej twój intelekt będzie stale przełamywał niewole. Istnieje także niewola grzechów a żądza jest grzechem numer jeden. Teraz stajecie się zwycięzcami nad grzechem. To dzięki pamiętaniu, możecie pokonać grzech. Kiedy wszystkie wasze konta skończą się, zacznie się konto szczęścia. Jest to bardzo łatwe dla ludzi interesu, ponieważ oni rozumieją, że muszą się zakończyć stare konta i zacząć nowe. Stale przebywaj w pamiętaniu i będziesz gromadzić dochód. Jeżeli nie masz pamiętania, w jaki sposób możesz to gromadzić? To też jest interes. Ojciec nie sprawia wam żadnej innej trudności. Nie musicie nigdzie wychodzić potykając się. Potykaliście się życie po życiu. Teraz prawdziwy Ojciec wyjaśnia wam tak dobrze. Tylko Bóg mówi wam prawdę. Cała reszta jest fałszem. Popatrzcie na różnicę pomiędzy tym co Baba mówi, a tym co mówią ludzkie istoty. To jest sztuka życia i to samo ponownie się wydarzy. Teraz rozumiecie, że poprzez przestrzeganie śrimatu osiągacie zbawienie. Bo inaczej, w jaki sposób moglibyśmy zdobyć wysoką pozycję? Stajecie się instrumentami pójścia do nieba. Tam nie ma grzechu, a tutaj jest grzech i dlatego jest kara cierpienia. Jak nazwalibyście tych, którzy nie przestrzegają śrimatu? Ateistami. Oni wiedzą, że Baba czyni nas teistami, ale oni nie przestrzegają Jego wskazówek; to oznacza, że są ateistami. Oni rozumieją, że mają przestrzegać wskazówek Śiw Baby. Jeśli pomimo to dusza nie przestrzega śrimatu, to co można powiedzieć? Śrimat jest przekazany, abyś stał się wzniosłym. Satguru jest Najwyższy ze wszystkich. Dzieci, Ojciec jest tutaj osobiście przed wami i wam wyjaśnia. On wyjaśniał także w poprzednim cyklu. Pisma itp. należą do ścieżki czczenia. Jest niezliczona ilość pism. Ludzie okazują tak wielki szacunek pismom. Tak jak oni wędrują wszędzie z pismami, tak samo wędrują wszędzie z obrazami. Baba teraz mówi: Zapomnij to wszystko. Po prostu stań się punktem. Postaw pełną kropkę na wszystkim. Nie słuchaj niczego innego. Nie słuchaj złego, nie patrz na zło i nie mów zła. Nie słuchaj niczego innego za wyjątkiem tego co mówi ci Ojciec. Stań się bezcielesny i zapomnij wszystko inne. Dusze, słuchacie poprzez swoje ciała. Ojciec przychodzi i wyjaśnia przez Brahmę. Dzieci, On pokazuje wam ścieżkę do zbawienia. Bez względu na to jak wiele różnych metod wcześniej próbowaliście, wasze dusze nie były w stanie osiągnąć wyzwolenia, czy wyzwolenia w życiu. Oni nawet uczynili okres trwania cyklu bardzo długim. Jeżeli to jest w ich fortunie, oni usłyszą te rzeczy. Oni nie mogą przyjść, jeżeli to nie jest w ich fortunie. Tutaj także to jest kwestia fortuny. Ojciec wyjaśnia bardzo łatwo, a pomimo to niektórzy mówią: My nie potrafimy mówić o tym. Jednak to jest takie łatwe! Po prostu pamiętaj Ojca i dziedzictwo. W sanskrycie jest to określone jako Manmanabhaw. Śiw Baba jest Ojcem wszystkich dusz. Kriszna nie może być zwany ojcem. Brahma jest Ojcem wszystkich ludzi. Kto jest większy: Ojciec wszystkich dusz, czy Ojciec ludzi? Pamiętając starszego Babę, otrzymacie nagrodę dziedzictwa nieba. W przyszłości wielu do was przyjdzie. Gdzie indziej oni mogliby pójść? Oni stale będą przychodzić. Kiedy ludzie widzą że inni gdzieś idą, to oni także tam idą. U was także będzie wiele ekspansji. Bez względu na to, jak wiele przeszkód przychodzi, macie przechodzić poza konflikty i zakładać własne królestwo. Królestwo Ramy jest zakładane teraz. Królestwo Ramy jest nowym światem. Rozumiecie, że teraz używacie waszego umysłu, ciała i bogactwa, by uczynić Bharat niebem na podstawie śrimatu. Najpierw pytajcie dusze: Jaki jest twój związek z Najwyższym Ojcem, Najwyższą Duszą? Jaki jest twój związek z Pradżapitą Brahmą? To jest nieograniczony Ojciec. Potem są różne genealogiczne drzewa (generacje); one wszystkie wyłoniły się z jednego drzewa. Najwyższy Ojciec, Najwyższa Dusza stwarza nowy świat poprzez Pradżapitę Brahmę, to znaczy, On czyni go czystym z nieczystego. Świat nie rozumie niczego. Oni mówią: Byliśmy godni czci, a następnie staliśmy się czcicielami. Jednak oni odnoszą to do Boga. Jeśli Bóg także stałby się czcicielem, to kto uczyniłby was, dusze, godnymi czci? Zadajcie im to pytanie. Dzieci, zostało wam wyjaśnione znaczenie „Hum so”. „Hum so” tzn.: Byliśmy siudrami i teraz stajemy się bóstwami. Możecie pamiętać cykl, prawda? Mówi się: Ojciec pokazuje syna, a syn pokazuje Ojca. Aćća.

Najsłodszym, ukochanym, dawno zagubionym, a teraz odnalezionym dzieciom, miłość, pamiętanie i dzień dobry od Matki, Ojca, BapDady. Duchowy Ojciec mówi duchowym dzieciom namaste.

Esencja dla dharny:
1. Stań się mądrym (sprytnym) biznesmenem, kończąc wszystkie stare konta i zaczynając nowe konto szczęścia. Przebywaj w pamiętaniu i odcinaj niewole grzechu. Bądź cierpliwy i nie spiesz się.

2. Kiedy przygotowujesz jedzenie i wykonujesz każdy czyn, pamiętaj Ojca. Napełniaj swój fartuch niezniszczalnymi klejnotami wiedzy, które Ojciec ci daje i rozdawaj je innym.

Błogosławieństwo:
Bądź jak Ojciec stwórcą i jako niezależny obserwator patrz na gry Mai jak na rozrywkę.

Bez względu na to, ile kolorów pokazuje ci Maja, obserwuj gry Mai, mając taką świadomość: “Jestem Panem Mai, Maja jest stworzeniem, a ja jestem stwórcą jak Ojciec.” Nie daj się pokonać w grach. Bądź niezależnym obserwatorem i stale patrz na gry jak na rozrywkę i wówczas zdobędziesz pierwszy numer. Dla takich dusz żaden problem od Mai, nie będzie wydawał się problemem, nie będzie żadnych pytań. Stale bądź niezależnym obserwatorem i bądź świadomy stałego towarzystwa Ojca, a odniesiesz zwycięstwo.

Hasło:
Uczyń swój umysł opanowanym, swój intelekt miłosiernym, a swoje usta słodkimi.